Wanneer je het opneemt tegen de meest machtige figuren en organisaties ter wereld kun je natuurlijk behoorlijk wat tegenwerking verwachten. Niemand lag in de alternatieve media zo onder vuur dan Kevin Annett. Toch zou de focus vooral op het gedachtegoed moeten liggen dat hij en zijn organisatie uitdraagt. Ondanks alle tegenwerking lijkt hij steeds meer mensen te kunnen inspireren dit gedachtegoed uit te dragen. Het is onderdeel van een wereldwijde beweging om ons collectief los te maken van de oude systemen.

Wie is Kevin Annett?

Kevin is van oorsprong een Canadese predikant die zich al decennialang inzet voor de inheemse indianenbevolking in Canada. Zij zijn al generaties lang slachtoffer van systematisch seksueel misbruik, mishandeling en genocide. Deze misdaden werden vooral georkestreerd door de katholieke kerk. Het Britse en Nederlandse koningshuis speelden hierin ook een rol. De genocide op de Canadees autochtone bevolking is onlangs bevestigd door premier Justin Trudeau.

Op een bepaald moment kwam Kevin in contact met een Ierse actiegroep, die bestond uit slachtoffers van misbruik door de katholieke kerk in Ierland. Samen met deze actiegroep besloot men in 2010 om het ITCCS (International Tribunal into Crimes of Church and State) op te richten. Het oorspronkelijke ITCCS was een samenstelling van vergelijkbare actiegroepen uit Ierland, Engeland, de Verenigde Staten, Canada en Italië.

Kevin Annett is de drijvende kracht en het gezicht van het ITCCS, het International Tribunal into Crimes of Church and State dat deze misdaden onderzoekt en naar buiten brengt. Het ITCCS is gelieerd aan een internationaal gerechtshof in Brussel dat recht spreekt op basis van Common Law.

Wat is het doel van het ITCCS?

Het ITCCS is opgericht om wereldwijd de overlevenden van genocide en pedocriminaliteit te verenigen, vooral met het oog op de misdaden die door de kerk en staat zijn gepleegd. Daarnaast wil men een politieke, spirituele en juridische beweging op gang brengen om zo het Vaticaan, andere kerken en (overheids)instanties te ontmantelen. Zij zijn in hun ogen verantwoordelijk voor de aanhoudende misdaden tegen kinderen en de mensheid.

Het ITCCS signaleert dat de nationale politie, rechtbanken en de officiële internationale justitiële en opsporingsinstanties de pedocriminelen juist beschermen in plaats van te vervolgen en zelfs medeplichtig zijn aan de grove schendingen van mensenrechten. Dat betreft ook kindofferpraktijken uitgevoerd door de Negende Cirkel sekte. Veel mensen uit de hoogste kringen zijn lid van deze satanische sekte. Om die reden heeft het ITCCS in 2012 een eigen tribunaal opgericht.

Het internationale Common Law gerechtshof

In september 2012 richtte het ITCCS een juridische tak op, het International Common Law Court of Justice (ICLCJ). Het ICLCJ bestond uit juristen en advocaten uit België, Engeland en de VS. Sinds de oprichting zijn er inmiddels in 26 landen vergelijkbare gerechtshoven en meer dan 50 aanverwante groepen opgestart.

In februari 2013 werd de voormalige paus Benedictus, aka Joseph Ratzinger, vervolgd en uiteindelijk bij verstek veroordeeld vanwege misdaden tegen de menselijkheid. Inclusief mensensmokkel van kinderen en het helpen en beschermen van priesters die kinderen verkracht hadden.

Ook de Britse koningin Elizabeth Windsor, de Canadese minister-president Harper en 27 andere hoogwaardigheidsbekleders werden vervolgd en bij verstek veroordeeld. Het ITCCS was de eerste rechtbank in de geschiedenis die een gerechtelijke uitspraak tegen het Vaticaan als instituut en de Britse Kroon heeft gedaan. Vlak na de gerechtelijke uitspraak door het ICLCJ stapten paus Benedictus en Kardinaal Tarcisio Bertone op en traden uit hun functie.

Dit was het gevolg van een diplomatiek telegram dat Spanje naar het Vaticaan had gestuurd, met als waarschuwing dat paus Benedictus bij een bezoek aan het land gearresteerd zou worden. De veroordelingen van het ICLCJ zijn internationaal rechtsgeldig en elk handhavingsapparaat ter wereld kan ervoor kiezen om gevolg te geven aan de uitgevaardigde arrestatiebevelen.

Hoe ging zo’n Common Law gerechtshof in zijn werk?

Het hoofdkwartier van het ITCCS stond officieel geregistreerd in Brussel, maar waarschijnlijk is dit nooit meer dan een postadres geweest. Kevin Annett heeft nooit prijsgegeven waar de rechtszittingen hebben plaatsgevonden en welke rechters en juryleden daarbij betrokken waren. Deze informatie brengt simpelweg de levens van de betrokkenen in gevaar en heeft te maken met keiharde afspraken die hij met de betrokken mensen heeft gemaakt. Kevin lijkt me niet het type persoon die dit soort afspraken verbreekt.

Daarnaast maakt het volkstribunaal mogelijk gebruik van Skype of een ander online conferentiemedium, omdat juryleden vaak geen geld hebben om voortdurend naar de hoorzitting te reizen. De organisatie draait op een zeer low budget. Ook de Common Law beweging in de VS gaat vaak op die manier te werk, aangezien hen de toegang tot de reguliere rechtszalen meestal wordt geweigerd.

Lees in het artikel “Common Law en natuurrecht: oorspronkelijke rechtsvormen om het onrecht te herstellen” meer over het rechtssysteem en de procedures omtrent Common Law rechtbanken.

Wat was het belang voor Nederland?

Nadat Kevin in contact was gekomen met de getuige Toos Nijenhuis kwamen ernstige beschuldigingen naar buiten over misbruik door katholieke priesters, Prins Bernhard en voormalige paus Joseph Ratzinger. Later legde een tweede getuige, Anne Marie van Blijenburgh, eveneens schokkende getuigenverklaringen af over pedo-, martel en moord-feestjes, waarbij de Nederlandse Kroon en politieke top betrokken zouden zijn geweest. Volgens deze getuige speelde koningin Beatrix daarbij een grote rol. Deze getuige vertelde dat er een direct verband tussen Marc Dutroux, Robert M. en de Nederlandse en Belgische koningshuizen bestaat. Ook vertelde zij over massagraven waar de kinderlijken gedumpt werden.

Deze rituele moorden gebeurden niet alleen tijdens de ambtsperiode van Beatrix, maar speelde zich af over een periode van ten minste 70 jaar en gaat zelfs zover terug als de Tweede Wereldoorlog toen de koninklijke familie naar Canada gevlucht was en daar deelnam aan Negende Cirkel-rituelen op de Mohawk Indian school.

Bij het ITCCS ingediende documenten* tonen aan dat om het Nederlandse koningshuis te helpen en hun betrokkenheid bij deze sekte-moorden verborgen te houden, ze van de Canadese overheid en het Privy Council Office in Londen, speciale extraterritoriale vrijstelling kregen toegekend. Daarmee werden ze vrijgesteld van alle strafrechtelijke, civielrechtelijke en militaire rechtspraak, terwijl ze tijdens de Tweede Wereldoorlog in Canada verbleven.

(* The Canada Gazette, Issue No. 232, December 26, 1942, Ottawa. Voorheen gepubliceerd op het ITCCS-website; deze is helaas definitief uit de lucht gehaald na gehackt te zijn.)

Een van de Nederlandse koninklijke deelnemers aan de verkrachting en moord op Mohawk-kinderen en pasgeborenen was destijds onder andere prins-gemaal Hendrik van Mecklenburg-Schwerin, de echtgenoot van koningin Wilhelmina. Ook prins Bernhard werd genoemd als fervent deelnemer aan sadistische martel- en moordpraktijken die later plaatsvonden.

Voor mensen die niet bekend zijn met het satanisme, klinken deze claims als bizar in de oren. Toch kwamen ook in de zaak Dutroux vergelijkbare getuigenissen naar voren, waar de X-getuigen eveneens spraken over martel- en kindofferpraktijken, of jachtpartijtjes op kinderen die in kasteeltuinen plaatsvonden in het bijzijn van de Belgische en Nederlandse elite en royalty.

Het ITCCS inspireert mensen om onze autoriteit terug te eisen

Uit niets blijkt dat hetgeen waar Kevin zich al decennialang voor inzet slechts een toneelstukje is dat voor de schijn wordt opgevoerd. Na het verlies van inkomen, onderdak, zijn gezin en goede reputatie, blijft hij zich met gevaar voor eigen leven, inzetten tegen de ergste misdaden gepleegd door de meest machtige figuren en organisaties. Hij is nog nooit door iemand aangeklaagd, noch heeft iemand zich openlijk verweerd tegen de ernstige beschuldigingen die hij heeft geuit over premiers, koninginnen, prinsen, ministers en topambtenaren. De tegenaanval lijkt vooral te bestaan uit een smaad- en lastercampagne om de geloofwaardigheid van Kevin Annett aan te tasten.

Kevin Annett komt op mij over als een integere man die een spirituele missie heeft om het onrecht in de wereld — met name het misbruik van de zwaksten, kinderen en de onderdrukte inheemse bevolking — recht te zetten. Zijn gedrevenheid in deze missie gaat verder dan alleen het juridische stuk. Hij is met name bezig om een bewustwordingsproces op gang te brengen. Door mensen te wijzen op de rechten die ze van nature hebben, wars van autoriteit of hiërarchie. Door hen tevens aan te sporen deze rechten op te eisen, zorgt hij voor een bekrachtiging van die bewustwording en de vrijheidsbeweging die wereldwijd op gang is.

De leugens om Kevin Annett onderuit te halen

Eind 2014 begon het ITCCS steeds meer momentum te krijgen. Kevin had in die tijd via Alfred Webre een vast podium, om met grote regelmaat de bevindingen van het ITCCS naar buiten te brengen. Alfred Webre liet echter eind 2014 Kevin Annett als een baksteen vallen. Hij bracht diverse leugens over het ITCCS naar buiten om daarmee de organisatie onderuit te halen. Het leek erg op een georkestreerde aanval.

Zo insinueerde Alfred dat Kevin achter de schermen als een soort Wizard of Oz in zijn eentje opereerde en zich onterecht zou voordoen als een internationale organisatie. Ook beweerde hij dat Kevin geen enkele getuige had waarop de claims van het ITCCS waren gebaseerd. Iedereen die zich in de organisatie heeft verdiept weet dat dit pertinente leugens zijn, alleen al aangezien vele getuigen (online) met Kevin gesproken hebben en er talloze getuigenverklaringen zijn uitgezonden. In zijn wekelijkse radio-uitzending ‘Here we stand,’ brengt Kevin bijna wekelijks een getuige van misbruik door kerk en staat naar voren.

De reputatie van het ITCCS liep na de valse beschuldigingen van Alfred Webre weliswaar een deuk op en Kevin verloor een deel van zijn podium, maar bleef volharden. Wat ik daarbij opvallend vind is dat Alfred een Skull & Bones-lid is en ook wel eens heeft laten vallen dat hij een Jezuïeten-achtergrond heeft, waarvan een familielid een hoge positie in het Vaticaan had. Uiteraard doet Alfred voorkomen dat hij volledig met de Jezuïeten heeft gebroken. Maar wie zegt mij dat Alfred Webre niet nog steeds ‘part of the (Cabal’s) club’ is?

De aanval vanuit de ITNJ

Ook Sacha Stone, de oprichter van het ITNJ (International Tribunal of Natural Justice) en hun belangrijkste woordvoerder Robert David Steele, vielen Kevin Annett hard aan. Ze dreigden om hem permanent op te laten sluiten. Korte tijd na deze dreigementen werd Kevin door geheim agenten gearresteerd. De aanval kwam vanuit de Britse Kroon, een van zijn grootste opponenten. Sacha beschuldigde Kevin onder andere van ‘sedition’, wat ‘opruiing’ en ‘minachting voor de Kroon’ betekent.

Sacha Stone’s echte naam is Simon Jean Paul Sacha Adams. Zijn vader, Sir Walter Adams, was een topfunctionaris en onderdeel van het Britse establishment. Sir Walter Adams was eveneens een Rockefeller Fellow en lid van de Rockefeller Foundation, Officier in de Orde van het Britse Rijk (OBE), Metgezel van de Orde van Sint-Michiel en Sint-Joris en in 1970 geridderd door de Britse koningin. Niet alleen zijn vader, maar ook Sacha Stone zelf heeft een direct lijntje met de MI5/MI6, blijkt uit het verhaal van een voormalig medewerker.

Sacha Stone’s beste vriend is Ciro Orsini. De Orsini-familie behoort tot de Zwarte Adel en pauselijke bloedlijnen, met nauwe banden met het Vaticaan. Hij is familie van Pepe Orsini, de Grijze paus. Ook werkt Sacha Stone middels zijn organisatie Humanitad nauw samen met de Verenigde Naties en heeft vele VN MDG-awards gewonnen. Waarschijnlijk met de bijbehorende financiering, want zijn organisaties bulken van het geld.

Dit in schril contrast met het karige budget waarmee het ITCCS moet opereren. Ik ben ervan overtuigd dat de ITNJ is opgericht om een rookgordijn te creëren, af te leiden van de originele organisatie ITCCS, met als doel om de pedocriminelen vrij te pleiten. Dit wordt nu ook bevestigd door een insider die recentelijk uit de school heeft geklapt over het bedenkelijke karakter van de organisatie en hun oprichters. Het mantra van Sacha Stone was immers: “Waarheid, verzoening en vergeving.” Of zoals Robert David Steele het meermalen stelde: “Niemand gaat naar de gevangenis.” Ik heb er meerdere artikelen over geschreven.

Smaad en lastercampagne tegen Kevin Annett en het ITCCS

Kevin is ondertussen al jarenlang slachtoffer van een smaad- en lastercampagne om zijn geloofwaardigheid aan te tasten. Onder andere via allerlei (soms speciaal daarvoor opgetuigde) blogs en talloze Youtube-filmpjes. Karaktermoord noemen we dat. Trollen werken 24/7 om elke publicatie binnen enkele minuten onderuit te halen — zoals ik zelf ook ooit gemerkt heb, toen ik nog geen 5 minuten daarvoor een video van 25 minuten lengte op Youtube had gezet.

Dat is een behoorlijke geoliede machine voor een ‘dorpsgek’ die blijkbaar van alles uit zijn duim zuigt. De leugens die er over hem verspreid worden zijn vooral gericht op een publiek dat zelf weinig onderzoek heeft gedaan naar thema’s zoals satanisch ritueel misbruik, de achtergrond van Kevin Annett en het ITCCS. Voor mensen die wel de moeite nemen om zijn boeken te lezen, zich te verdiepen in de geschiedenis van de organisatie en regelmatig zijn radioshows en interviews beluisteren, weten dat de leugens niet kloppen.

Wie profiteert hiervan?

Ook wordt hem verweten dat hij valse hoop geeft, door met de oprichting van het ITCCS mensen ervan te weerhouden zelf actie te ondernemen. Dat is precies het tegenovergestelde van de waarheid. Kevin en zijn organisatie sporen mensen juist aan in hun eigen land of regio zelf in actie te komen en daar tribunalen op te richten. Ze organiseren daarvoor Sheriff-trainingen en Kevin heeft verschillende handboeken geschreven om zijn kennis over Common Law over te dragen.

De persoonlijke aanvallen zijn echter alles behalve onschuldig. Door twijfel over zijn persoon en zijn claims te zaaien, zijn minder mensen bereid om hem te steunen. Ze aarzelen om op basis van het gedachtegoed in actie te komen en lokale groepen op te richten. Ondanks dat er verschrikkelijke misdaden tegen kinderen naar buiten zijn gebracht. Dat sommige mensen — die minder ingewijd zijn over satanisch ritueel misbruik — deze claims (nog) niet kunnen geloven, begrijp ik wel. Maar de aanhoudende aanvallen op de persoon, waarbij steeds weer dezelfde leugens verteld worden, bevestigen mijn vermoedens dat er machtige organisaties achter deze aanvallen zitten.

Ondertussen gaat het misbruik in elite kringen wel gewoon door. Door Kevin onderuit te halen en zijn onthullingen ongeloofwaardig te maken (door twijfel te zaaien en bewijs op te eisen waarvan men weet dat het niet vrijgegeven kan worden), draagt men op geen enkele manier bij aan het einde maken van satanisch ritueel misbruik en elite pedonetwerken. Ik heb inmiddels heel wat dossierkennis gekregen en mijn informatie komt niet alleen van internet of uit boeken. Veel mensen vertellen of mailen me allerlei ervaringen, soms uit eerste hand, soms uit tweede hand, waardoor ik weet dat dit type misbruik echt bestaat. Wie profiteert er dan eigenlijk van die smaad- en lastercampagne?

Wanneer wij onze macht opeisen, verliest de criminele elite hun macht

Uiteindelijk gaat het niet zozeer om het wel of niet verdedigen van de persoon, maar om het gedachtegoed dat Kevin Annett uitdraagt. Dat gedachtegoed kan ik volledig omarmen. Het gaat niet alleen om het ontmaskeren en berechten van misdaden. Het gaat veel meer over het terugeisen van onze autoriteit. Het is in de kern een bewustzijnsverandering. We zijn geprogrammeerd om ons nietig, machteloos en onzeker te voelen. We kijken nog steeds naar leiders om problemen op te lossen. Wanneer we ons bewust worden van het feit, dat we geen autoriteit die boven ons staat hoeven te accepteren, zal de criminele elite hun macht verliezen.

Dan durven we ook weer heldenmoed te tonen. Dan vertrouwen we weer op onze eigen kracht. Dan durven we het tegen het systeem op te nemen. Niet zozeer om het oude systeem te bevechten, maar door simpelweg ons eigen systeem te creëren. Het terugeisen van soevereiniteit en autoriteit heeft daarom niet alleen te maken met justitiële, politieke of handhavende maatregelen. Het is vooral een spiritueel en energetisch proces. En Kevin is daarin altijd een voorbeeld geweest die de daad bij het woord heeft gevoegd.

De comeback van Kevin Annett

Canada is nog steeds een kolonie van de Britse Kroon. Een groot deel van de wetgeving wordt opgelegd door de Privy Council, die handelt in naam van de koningin. Ambtenaren zweren trouw aan de Britse koningin, niet aan het Canadese volk. Ondertussen wil de meerderheid in Canada afstand nemen van de Britse Kroon en een republiek worden. Dan kan de macht terugkeren naar de mensen, die onder hun eigen jurisdictie kunnen gaan opereren. Deze beweging heeft veel overeenkomsten met het groeiend besef binnen Europa dat burgers beter af zijn zonder de niet-democratische Europese Unie. Nu Kevin Annett zich eveneens kandidaat gesteld heeft voor de aankomende parlementsverkiezingen, staat dit thema weer volop op de politieke agenda.

Voor Kevin zijn de parlementsverkiezingen vooral een platform om zijn ideeën uit te dragen. Het ITCCS organiseerde ook het recente Canadees oorlogstribunaal. Een van de gedaagden is premier Justin Trudeau, die verantwoording moet afleggen over de genocide die in Canada heeft plaatsgevonden en nog steeds gaande is. Sindsdien laat hij zich tijdens de campagne voor de aankomende parlementsverkiezingen nauwelijks meer zien. Hij heeft zelfs een belangrijk verkiezingsdebat afgezegd. Dat is de invloed die slechts een klein clubje mensen kan hebben, door ‘machtige’ mensen simpelweg te confronteren met het genocide-verleden en de mensenhandel, die tot op de dag van vandaag nog steeds plaatsvindt.

De mogelijkheden om ons wereldwijd los te maken van de plutocratie liggen binnen handbereik. Kevin Annett leert ons dat het eigenlijk een zaak is van simpelweg handelen.

> Lees ook: Common Law en natuurrecht: oorspronkelijke rechtsvormen om het onrecht te herstellen

> Lees ook: Hoe we ‘Goliath’ kunnen verslaan

> Link naar het ITCCS-archief op Murder by Decree

> Steun Kevin Annett met een donatie

Drie aanbevolen boeken van Kevin Annett:

Overweeg om de boeken bij je lokale boekhandel te kopen of te bestellen, zodat je de lokale middenstand steunt. 

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle discussie worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden.

Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Share.

About Author

2 reacties

  1. Jolanda Versteege on

    Bedankt Ella voor je bijzondere artikelen! Dacht, waar heb ik die naam Sacha Stone toch gehoord…. Dat was bij Age of Truth TV:
    https://youtu.be/DyAktnWa70Y
    Gaande weg het interview kreeg ik toch wat irritaties/vraagtekens, maar kon er de vinger niet goed opleggen. Ik ben wat door de commentaren gescrold en er zijn er meer die het ronduit niet vertrouwen. Nadat ik jouw artikel heb gelezen is het eerste wat in me opkwam, hij lijkt wel een contracontra spion!
    Er komt de laatste jaren zoveel duister aan het lichtdat het ook moeilijk is wat nog te geloven. Laat staan voor die mensen die nog helemaal geen weet hebben wat er zoal in de wereld achter de schermen speelt. Sinds ik me er in hebt verdiept, klopt de stelling: als je het eenmaal weet, kun je niet meer terug naar niet weten!

  2. Dat wéten, daar zijn veel mensen bang voor. Het verstoort hun “veilige”leven totaal en dat willen ze niet. Als je eenmaal WEET, kun je niet meer wegkijken en kom je in een andere wereld. Je angst opzij zetten en met mensen praten, heel voorzichtig, kan de aanzet zijn voor die mensen om toch verder te gaan kijken en zoeken. Je dient wel voorbereid te zijn op het verlies van veel contacten. Maar je krijgt er zielsrust voor terug. En dat is een bijzonder en mooi gevoel.