Het ziet er niet gunstig uit voor de Cabal. Hun dagen zijn geteld. Hoe lang nog is de vraag. Maar ondanks dat de strijd nog lang niet gewonnen is, komen we steeds dichter bij een kantelpunt. Er zijn vele tekenen dat er grote veranderingen op komst zijn.

Zoveelste afzettingsprocedure lijkt weer te mislukken

De Deep State, ook wel de satanische Cabal genoemd, zetten nu alles op alles om president Trump te verwijderen. Ze beseffen dat Trump hen onderuit zal halen. De laatste poging om Trump te verwijderen was door middel van een afzettingsprocedure. Maar deze geplande impeachement lijkt volledig te mislukken en een averechts effect te hebben, waarbij de aandacht juist gericht wordt op het frauduleuze handelen van Joe en Hunter Biden en Pelosi. Bovendien zal het leger dat achter Trump staat, niet toestaan dat hij op onwetmatige wijze afgezet wordt.

Volgens de militairen is er sprake van een coup, een staatsgreep om een democratisch gekozen president te elimineren en de macht over te nemen. Nu de afzettingsprocedure een doodlopende weg blijkt te zijn, zijn er concrete plannen om de president om te brengen. De dreiging is dermate ernstig dat het leger in opperste staat van paraatheid is gebracht.

“De vijanden van de waarheid willen dat bepaalde informatie niet naar buiten komt en hebben besloten dat ze de president gaan verwijderen. Door middel van diplomatieke middelen en als dat niet mogelijk is gaan ze hem vermoorden. Net zoals ze president Kennedy in 1963 vermoord hebben.”

Simon Parkes

Het mobilisatiebevel machtigt de mariniers en andere Amerikaanse militaire eenheden om actie te ondernemen binnen de VS (…) “als reactie op een grote ramp of noodtoestand” of “wanneer de president er opdracht toe geeft” of als gevolg van een ‘Verzoek Om Strijdkrachten’ van de verantwoordelijke Commandant van de Strijdmacht. Het bevel luidt verder: “Mariniers met specifieke orders zullen bevelen uitvoeren, om te reageren op bedreigingen op eigen bodem.”

Mobilisatie militairen

De Verenigde Staten stuurt daarmee aan op een mogelijke burgeroorlog, aangezien het Amerikaanse leger nu extra troepen en reserve-eenheden heeft gemobiliseerd en ook de miljoenen veteranen in hun plan betrekt. Simon Parkes zegt dat drie Amerikaanse steden bevestigd hebben dat ze hun stad binnen 45 minuten door het leger kunnen laten innemen. Daarmee wordt de strijd tussen de Deep State en de Patriots steeds evidenter en desnoods op straat uitgevochten. Zowel Simon Parkes als Benjamin Fulford bevestigen dat de strijd met de Deep State het kookpunt bereikt.

Afgelopen week ontving Steffen Rowe (aka Tank) een intelbericht van een voormalige Kapitein in het Marine Corps, die waarschuwde dat de situatie in Californië zeer ernstig is. “De hele deelstaatregering van Californië is in een volledige politieke opstand tegen Donald Trump en negeren zijn bevelen om Chicom Company uit de haven te weren. Ze werken ronduit niet mee.” In de staat woeden bovendien hevige ‘bosbranden’, waarbij er aanwijzingen zijn dat deze, net als vorig jaar, opzettelijk aangestoken zijn. Wederom zien we beelden van volledig uitgebrande huizen, terwijl de bomen om de huizen onaangetast zijn.

Vanwege de branden heeft het energiebedrijf de stroom afgesloten, althans dat is de officiële verklaring. De stroomstoringen die de staat teisteren treffen nu al meer dan een miljoen huishoudens en bedrijven. Naast de stroomstoringen zijn ook de (amateur) radiozenders uit de lucht gehaald. Deze stroomstoringen worden gebruikt om de communicatie af te sluiten in een gebied waar troepen willen infiltreren. “Dit is 100% standaard militaire tactiek.”, schrijft de voormalige Kapitein van de Marine, om ervoor te zorgen dat “geen militaire informatie het getroffen operatiegebied verlaat, voordat die troepen voet aan de grond krijgen.”

Financiële crisis

Ondertussen verkeert de financiële markt in een enorme crisis. De Treasury stond in maart dit jaar 27 miljoen dollar in het rood. Een paar dagen later was dat opgelopen tot 105 miljoen. Banken stonden afgelopen zomer 600% in het rood. Banken gaven elkaar kredietlijnen om elkaar overeind te houden. Een bank met honderden miljoenen dollars in de min geeft een krediet aan een andere bank, zodat deze in zijn boeken geld bij kan schrijven. Maar daar heeft de Trust recentelijk een stokje voor gestoken. De Federal Reserve pompt nu dagelijks zo’n honderd miljard dollar naar de banken om ze overeind te houden.

Het heeft alles te maken met de grote machtsverschuivingen aan de top van de financiële markt, waarbij alle (centrale) banken inmiddels zijn ondergebracht in de World Holding Trust. De ‘achterdeurtjes’ om illegale geldstromen te faciliteren zijn grotendeels geblokkeerd. Alle banken hebben enorme schulden aan deze Trust, maar weigerden tot voor kort mee te werken aan een nieuw en eerlijk financieel systeem.

Ondertussen lopen er allerlei strafzaken tegen de grote banken. Zo werden in september 3 bankiers van JP Morgan gearresteerd wegens manipulatie van de goud- en zilvermarkt. Drie weken later werd een topbankier bij Chase Bank gearresteerd wegens fraude en verduistering. Dit leidde tot meer arrestaties bij andere banken. Begin deze maand was er eveneens een inval bij de Vaticaan Bank. Volgens Benjamin Fulford is dat groots, want dat waren de geheime controllers van de financiële markt. Ook loopt er een strafzaak tegen JP Morgan vanwege drugshandel en allerhande zwendelpraktijken.

“In wezen is daarmee de Bush drugsbank getroffen,” zegt Benjamin Fulford. “We zien aanklachten ingediend tegen allerlei banken, wegens georganiseerde misdaad. Ze gaan in feite achter de banken aan als zijnde criminele organisaties en dat is nog niet eerder gebeurd. Dat is enorm. Ja, er gebeuren eindelijk dingen.”

De banken hebben niet meer de macht

De Federal Reserve was voorheen een van de machtigste centrale banken — die niet alleen in Amerika geld uit het niets creëerde, dat de Amerikaanse overheid vervolgens voor zo’n 6% kon lenen — ook verdiende men aan de wereldhandel. Aangezien 85% van alle wereldhandel in Amerikaanse dollars plaatsvindt en de Fed. deze dollar uitgaf, verdienden ze 10% aan elke transactie.

De bank was in handen van de Rothschilds, althans dat dacht men, maar viel in feite onder de World Trust. Toen Kim Goguen (aka Kim Possible) de meester trustee werd, raakte de Rothschilds hun machtspositie kwijt, omdat ze geen toegang meer hadden tot de Trust. Bovendien zijn de Rothschilds de Trust 2,2 quadriljoen dollars verschuldigd, vanwege de rente over het geld dat ze uit de Trust gekregen hebben. Die schuld is 28 jaar wereldwijd BNP.

In september vorig jaar verloor de Federal Reserve zijn bankvergunning. De Trust, de meestersoeverein boven alle centrale banken, had besloten om de bankvergunning van de Federal Reserve in te trekken, omdat men weigerde fondsen van de Trust over te maken naar de desbetreffende rekeningen. Daarnaast was hun charter — het voorrecht om geld te drukken — in de periode 2012-2013 verlopen. Alleen de Trust beschikt over de toekenningsnummers voor alle Amerikaanse dollars. Deze maatregelen betekenden dat de Federal Reserve in theorie niet langer in staat is om Amerikaanse dollars te verwerken, in bezit te hebben of te verhandelen.

Naar de buitenwereld leek het aanvankelijk business as usual. Topambtenaren binnen de Federal Reserve Bank waren niet eens op de hoogte van de veranderende positie. Een direct gevolg van een gecompartimenteerde machtsstructuur. Maar met alle veranderingen gingen voor alle banken belangrijke geldkranen dicht. Men begreep echter maar niet waarom het systeem niet meer functioneerde als voorheen. Omdat men hun hoop gevestigd had op de illusionaire RV, wilde men niet samenwerken met de Trust, omdat men daarmee de macht zou verliezen.

Keerpunt: Federal Reserve en banken werken mee met de Trust

De Trust heeft diverse keren aangeboden om de liquiditeit van de banken aan te vullen, zij het op strikte voorwaarden. Wanneer men zich niet hield aan de afspraken werd het geld weer teruggeboekt. Dat is meermalen gebeurd. Een financiële injectie vanuit de Trust lijkt nu nog de enige hoop te zijn om niet om te vallen en alles te verliezen.

Na de arrestaties van vorige week en onderhandelingen met Jerome Powell, voorzitter van de Federal Reserve in New York, lijkt er in ieder geval op dat vlak een kantelpunt bereikt te zijn. Thomas Williams zei daarover in zijn THI-radioshow van 10 oktober 2019: “Enkele van de grote banken en de Federal Reserve hebben aangegeven met de Trust samen te willen werken, om zo liquiditeit in het bancaire systeem te krijgen, in 148 landen. Ze krijgen enige tegenwerking. Het ziet er desondanks naar uit dat het tij in ons voordeel aan het keren is. In het voordeel van de mensen.”

Hoogmoed komt voor de val

Het is voor de bankiers en de anderen uit de Orde (de Cabal) dan ook vijf voor twaalf. Kim waarschuwde onlangs dat het hooguit zes maanden duurt, totdat er niets meer over is. “Over zes maanden blijft er niets meer over, letterlijk niets meer voor de mensheid. Iedereen, inclusief zij (de Cabal – red.), verliest alles.

Toch is dit geen reden om te wanhopen. Want de ‘waarde’ in het oude financiële systeem waren vooral nummers in een computersysteem. De échte waarde zit in de grondstoffen, het kapitaal, de economie, de arbeid van mensen — en die is er nog steeds. Uit hebzucht heeft de Cabal alles van waarde overgeheveld naar de Trust, in ruil voor obligaties, getallen op biljetten en getallen in een computersysteem. Nu behoort alles toe aan de Trust en de nieuwe trustee is van plan om alles terug te keren aan de mensheid.

We zitten middenin de overgang van een oud, kapot en failliet systeem, naar een nieuw systeem. Deze transitie is onderdeel van een veel groter proces dat aardse zaken overstijgt. Er ligt een nieuw plan van de Trust. Een plan om de planeet te herstellen en de rijkdom van de wereld te herverdelen over de mensen, via de (opgeschoonde) regeringen en humanitaire projecten.

Thomas William’s boodschap aan de Cabal is duidelijk: “Jullie hebben slechts maanden om te beginnen en ons plan uit te voeren. Daar was overeenstemming over en het is ondertekend. Ons plan, niet jullie plan. Jullie hebben geen plan. Jullie hebben slechts een paar maanden. Na die tijd is het voor jullie… dag dag. Aangezien het niet toegestaan wordt dat jullie het herstel van deze planeet belemmeren.”

De Cabal heeft al die tijd zitten wachten op allerlei ‘machtige’ figuren die de leiding zouden nemen, de boel zouden redden. Maar al hun plannen en pogingen hebben gefaald. Thomas Williams: “De andere (buitenaardse – red.) rassen zijn ook niet in jullie geïnteresseerd. Dus zij zullen je niet redden. Je hebt niets meer over om je aan vast te klampen, behalve trots en illusie. Hoogmoed is het masker van je eigen valse zijn. Hoogmoed is de moeder van arrogantie. Hoogmoed komt voor de val.”

De Cabal zal zich niet makkelijk gewonnen geven

Simon Parkes relativeert elke suggestie dat de Deep State op punt staat verslagen te worden. Ze hebben nog steeds veel macht en het gaat nog wel even duren. “Ze zijn verzwakt, maar niet afgemaakt. Geenszins zijn zij verslagen.” Hij verwijst naar 5G dat wereldwijd geïntroduceerd wordt zonder kritische vragen of enige zorgvuldigheid.

“Het gebeurt gewoon. Dat vertelt mij dat deze mensen die lange tijd de controle hebben over de planeet, er nog steeds zijn en het nog steeds in grote mate voor het zeggen hebben.”

Hij ontkent niet dat er grote veranderingen zijn en leiders die veranderingen willen doorvoeren, maar de andere kant is ook nog heel actief en machtig. De veranderingen vinden plaats, maar we zijn er nog niet en moeten waakzaam blijven, dat is in wezen zijn boodschap. “Dingen zijn in beweging, maar laat je niets wijsmaken door commentaren dat het allemaal gedaan is, ze (de Cabal) op hun knieën gedwongen zijn… dat is niet zo.” (…) “Laten we zeer bewust zijn van het feit dat de strijd nog voortduurt.”

Iedereen speelt een rol in onze gezamenlijke toekomst

Daarom is het belangrijk om ook zelf actie te ondernemen en betere alternatieven op te zetten. Of kwalijke plannen tegen te houden. Mensen te informeren. Tegengas te geven. Corrupte figuren te ontmaskeren. Betere voorbeelden te bieden. Het bewustzijn te verruimen. Onze creatiekracht aan te boren. Alles wat de transitie maar kan bespoedigen.

We zijn geprogrammeerd dat de autoriteiten alles voor ons oplossen en uitstippelen. Daarmee hebben wij als mensheid veel van onze macht weggegeven. De autoriteiten en machthebbers bleken niet in ons belang te handelen. Nu is het tijd om deze macht terug te eisen. Niet opnieuw te wachten op een macht buiten onszelf die het wel eventjes regelt. We spelen allemaal een rol in deze transitie. Dingen kunnen niet van bovenaf opgelost worden. Er moet een ontelbare hoeveelheid zaken rechtgezet gaan worden. Dit ‘herstel van de planeet’ kunnen we alleen samen doen.

We hebben nu de tijd mee. Na duizenden jaren duisternis en onderdrukking hebben we nu eindelijk kans van slagen om onze droomwereld te creëren. Door ons voorstellingsvermogen te gebruiken en daarmee dingen te manifesteren die we (diep van binnen) willen. Dingen die gebaseerd zijn op zaken die écht waardevol zijn, zoals: vrede, harmonie, creativiteit, veiligheid, rechtvaardigheid en overvloed die we delen met iedereen. Wanneer een grote groep mensen op aarde zich dat gaat realiseren is het kantelpunt zo bereikt.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

Ella Ster is nu ook te volgen via Mastodon, een onafhankelijk nieuwsplatform, zonder censuur. Lees op Wanttoknow.nl waarom dit initiatief een goed alternatief is voor de gecontroleerde social media. Klik hier voor een overzicht van nieuwsbronnen. Om berichten van Ella Ster te volgen klik je hier en vervolgens op de blauwe Follow-knop.

Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle discussie worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden.

Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Share.

About Author

13 reacties

  • Dat heb ik ook gehoord. Het zou fantastisch zijn als deze info klopt. Even afwachten of er meer bevestiging komt.

  • Denk je niet dat dit precies de bedoeling was; waarheidsvinders van hun stuk brengen. Niet toestaan!

  • We leven nu in een tijd waarin we nooit 100% zeker weten of mensen oprecht zijn en geen verborgen agenda hebben. Het beste is om mensen persoonlijk te ontmoeten en te voelen of het klopt of niet.

   Bepaalde alt. media-figuren zullen de komende tijd door de mand gaan vallen. Van David Wilcock en Corey Goode werd gezegd dat ze voor een Coven (heksengroep van de Cabal) werken, hetgeen ze min of meer toegegeven hebben door de berichtgeving over de breuk met Gaia TV. Corey Goode heeft een FBI achtergrond met een functie om de sociale media te verstoren.

   Benjamin Fulford heeft zelf toegegeven een eed aan de Britse koningin afgelegd te hebben en schrijft mild over het koningshuis. Hetzelfde kun je constateren van Simon Parkes. Desondanks vind ik de intel van Benjamin Fulford en Simon Parkes waardevol, zolang je in je achterhoofd houdt dat ze een bepaalde factie vertegenwoordigen, die na de transitie de macht wil behouden. Uiteindelijk kun je je afvragen of er zoiets bestaat als volledig onafhankelijk en objectief.

   Het belangrijkste is om te voelen. Voelt het integer? Wat voor gevoel roepen berichten op? Ondersteunt het me of haalt het me naar beneden? Bekrachtigd het me of brengt het me aan het twijfelen?

 1. Cor van der Burgt on

  Ik blijf toch sceptisch. Volgens het boek, de 13 satanische bloedlijnen, bevechten deze families ook elkaar, maar hebben wel één gezamenlijk doel; een wereldregering. Aan dat doel houden ze zich uiteindelijk allemaal. Als ik naar de agenda’s kijk die momenteel uitgerold worden, kan ik niet anders concluderen dan dat nog alles volgens hun (13 satanische bloedlijnen) plan verloopt. Vergeet niet dat ze ook aanhangers zijn van de chaos-magie van Aleister Crowley.

 2. Hallo Team Ellaster,

  vreemd dat de strijd gaande is in Amerika en niet in de rest van de wereld! Die Amerikanen vinden zich zelf nogal wat, dus eventuele strijd tegen de vazallen van de Cabal/Clan van Enlil, vindt dan automatisch plaats in Amerika… omdat de rest er niet toe doet. Er wordt veel te veel het accent gelegd op kleine speldenprikken die gepresenteerd worden als ‘overwinningen’. Daar zijn we nog heel ver van af! De ‘anunnaki’, want dat zijn de DeepState machthebbers op deze planeet, laten zich echt niet zomaar van de planeet werpen. Ze verblijven hier al bijna 445.000 jaren (Sitchin) en beschikken over ultramoderne geavanceerde technologie en wapensystemen en zien ons al ‘Mieren onder een stoeptegel’ op het terras in de tuin; wij zijn apen in hun ogen, zij zien ons als vee en niet meer dan dat. We moeten der van uit gaan dat zij de ‘verschroeide-aarde-techniek’ gaan toepassen; wij de planeet niet, dan jullie ook niet. We moeten ernstig rekening houden met verzet en wel op alle fronten denkbaar. Ze hebben onderhand door dat ze weg moeten, maar zijn het daar niet mee eens. Het is een uiterst wreed ras en het heeft tot nu alleen maar gevochten; dat is hun natuur! Ze weten niet beter en ze kennen ook niet beter. Hun vlucht uit de 5e of de 6e dimensie naar hier gaf/geeft hen de kans zich te mengen met zoogdieren (emotie/warmte/liefde) om hun eigen soort op te waarderen en opnieuw het ‘pad van evolutie te bewandelen’… omdat zijn in hun tijdruimte (5e of 6e dimensie) vastliepen omdat zij kozen voor de technologie. Zo voerden ze heftige expansie-oorlogen en hadden ze niet de mogelijkheid enige empathie en emotie om te buigen tot warmte en liefde. Die kans kregen zij hier en daarom ‘moest Enki de mens ontwikkelen’. Niet omdat de ‘anunnaki’ slaven nodig hadden, maar omdat Enki (en de Galactische Federatie met wie Enki samenspande) een tussensoort moest formeren, geschikt voor verdere genetische experimenten met als doel een ‘nieuwe anunnaki’ te scheppen.
  Klaar om in eigen tijdruimte het pad der evolutie te vervolgen. Er kleeft dus heel wat aan deze operatie dat ‘ruimtetuig’ van de planeet te krijgen. Dat wilde ik even delen. Dus de strijd moet nog komen en die zal uitputtend en heel heftig zijn, veel pijn en verdriet en emotie genereren; het zal ons allemaal treffen. Wij kunnen rekenen op ‘overgelopen’ ‘anunnaki’ (AN NA NU KI) en de Clan/Cabal van Enki (wat daar nog van over is…) en de Galactische Federatie en de ‘ruimtepolitie’, het Asthar Commando.

  Groet Evert Jan

  • Successen uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst. Ik deel je apocalyptische kijk op de zaak niet. Ik denk dat we wel degelijk een nieuw tijdperk ingaan. Daar zijn ook andere buitenaardse groepen me zeer geavanceerde technologie bij betrokken. Die verschroei-aarde-tech zal niet op grote schaal toegestaan worden.

   Ik heb begrepen dat het verband houdt met een verdrag dat in 2012 is afgelopen. De Annunaki hadden eind 2012 hun NWO gereed moeten hebben en dat is mislukt. De lager geplaatste machthebbers proberen nog wanhopigen oude plan door te voeren, maar het lukt niet meer volledig. Ze krijgen steeds meer weerstand en daardoor zal deo pressie de komende tijd gaan toenemen. Dit biedt tegelijkertijd steeds meer ruimte voor de mens om de nieuwe toekomst te gaan bepalen en dingen naar onze hand te zetten.

   • Ik weet niet of NWO (wat dat ook betekene moge) iets van doen heeft met de Anunnaki of met de Annanuki. We gaan zeker een nieuw tijdperk in omdat we van Vissen naar Waterman zijn gegaan en dat is al een enorm verschil! We gaan met de komst van de tweede ster ook een nieuw tijdperk binnen en ook de invloeden van de zogenaamde fotonenzone heeft invloed op ons. De verschroeide-aarde-techniek zal zeker toegepast worden; het is al gaande! De mens is een sukkel dus die gaat zeker niet zijn/haar toekomst bepalen; dat doen ruimte broeders!

 3. Ben als econoom erg benieuwd hoe het nieuwe geld systeem er dan uit moet gaan zien, of we elkaar hier niet mee voor de gek houden….

 4. Bernhard Schat on

  Ohm namo narai !

  Over macht en onmacht.

  Bij deze een Update sinds Sumatra tsunami de 2e voor Kerst 2018 en die aardbevingen en vulkanen in Zuid Italië met Kerst 2018.

  De meeste van de nu volgende feitelijke gebeurtenissen had ik mondeling al [ver] vooraf gemeld.

  Na Westerwijtwerd 22/ 23 mei j.l . …..

  Om de arrestatie van Jeffrey Epstein te vieren was ik 13 juli j.l. voor het eerst sinds lange tijd weer eens op een feestje in Groningen.
  Binnen korte tijd werd ik door een student psychologie met complottheorieën in het beklaagdenbankje gezet.
  Binnen 12 uur was het dan ook goed raak met die aardbeving bij Ternate [ bij Ambon ].
  Gevolgd door een bliksemse donderbui precies een maand later 13 Augustus j.l…
  Inmiddels routinematig had ik daarmee mijn zegje als aardbevingsGroninger en donder en bliksempredikant wel weer gedaan .

  2 weken later…

  28 augustus Groningen ontzet ! [op speciale feestdagen enzo..]

  Voorafgegaan door het bliksemse gedonder in het Zuiden van het land.
  Met die aardbeving in Zeerijp en Stromboli vulkaan was menigeen ontzet . . .
  Gevolgd door die Aardbeving ongeveer 1 maand later in Ambon [ bij Ternate ], heb ik mijn aardbevings en donder en bliksem verhaal weer rond voor dit jaar .

  De satan is een echte looser volgens mij . . .
  De problemen waar fascisten en satanisten nog mee te kampen krijgen lijken mij nu voor hen onoverkomelijk tot in de eeuwigheid.

  Over Hemelpaleizen, Luchtkastelen en gouden bergen…

  Klaarblijkelijk leeft de rest van de Mensheid dan nog lang en gelukkig ! !

  Bedankt !
  Sri sri Magnitude / Tsunami Giri Babba
  AardbevingsGroninger
  Donder en bliksem predikant