Er is al enige tijd een coup gaande tegen president Trump. De groep achter deze groep mag niet benoemd worden. Ondanks dat taboe spreekt Thomas Williams zich uit over wat er werkelijk gaande is. We moeten het beestje bij de naam noemen. Hieronder een beknopte samenvatting van de Truth, Honor & Integrity radio-uitzending van 19 december 2019.

Sommige tekstonderdelen zijn een samenvatting in mijn eigen woorden, andere delen zijn een (zo goed als) letterlijke weergave of citaten (tussen aanhalingstekens), op basis van de radio-uitzending. Luister voor de exacte formulering naar de audio. Tijdsaanduiding van de audiolink:
– MP3: 0:00:00 uren:minuten:seconden
– Spreaker app: (00:00) minuten:seconden

De onbesproken genocide

14:50   Beschuldigingen van ‘wit suprematisme’ hebben te maken met de wereldwijde aanval op het blanke ras, de bevolkingsgroep die in staat is om de criminaliteit van de Cabal zichtbaar te maken, met voldoende intellect om ze neer te halen. Uit demografische cijfers blijkt dat het blanke ras in 1920 ongeveer 30% van de wereldbevolking was. Dat is inmiddels teruggebracht tot 9% van de wereldbevolking. Dat is minder dan een derde van het oorspronkelijke aantal in honderd jaar tijd. Men concludeert ten onrechte dat de elite ook blank is, maar deze groep bestaat grotendeels uit het ‘sub-grijze ras’, de NA-tionale ZI-onisten, oftewel de NA-ZI’s.* Men probeert al 110.000 jaar om het blanke ras uit te moorden.

*) Het sub-grijze ras en ontstaan van Zionisten en Nazi’s komt uitgebreid aan bod in de serie From Russia with Love podcasts.

Farmaceutische gigant sluist miljarden weg om hogere schadeclaims te voorkomen

63:30   De Sacklers-familie speelde een belangrijke rol in de opium-epidemie en er loopt momenteel een onderzoek naar hun farmaceutische bedrijf Purdue Pharma. De eigenaren, die behoren tot de Sacklers-familie, trokken meer dan 10 miljard uit het bedrijf, om het over verschillende trusts en holdings in het buitenland te verdelen. Dit blijkt uit een nieuwe audit. Het bedrag is acht keer zoveel als de familie 13 jaar geleden uit het bedrijf heeft gehaald na het schandaal met OxyContin, het product dat het paradepaardje van het bedrijf was.

De audit is er mede op gericht om te bepalen hoeveel de Sacklers aan schadevergoedingen moeten betalen voor de ruim 2800 schadeclaims, te midden de opiumcrisis. 28 staten, geleid door Massachusetts en New York, hebben geweigerd akkoord gaan met Sackler’s voorstel van 3 miljard, om zo in duizenden rechtszaken tot een schikking te komen en zijn van mening zijn dat de Sacklers meer moeten betalen. De Sacklers zijn geboren in New York en van Joodse afkomst.

Thomas: “Ze zouden de bak in moeten voor massa-doodslag. Dat is wat er echt zou moeten gebeuren.” Een boete heeft voor de mensen die dood zijn geen zin, is zijn mening.

Impeachementproces geleid door Joodse lobby

68:30   De impeachment van Trump heeft betrekking op de Oekraïne, naast Israël het enige land ter wereld, waar zowel de president Volodymyr Zelensky, als de minister-president Volodymyr Groysman beiden Joods zijn. Het rapport van de inlichtingencommissie van 300 pagina’s concludeert dat president Trump zijn persoonlijke en politieke belang boven het belang van de VS zou hebben geplaatst. Dit vanwege het feit dat hij de Oekraïense president Zelensky heeft gevraagd om voormalig vicepresident Joe Biden te onderzoeken. Ze noemden het een daad waarbij hij zijn uitgebreide politieke macht heeft gebruikt, om de verkiezingen voor hem veilig te stellen.

Het is nu de taak van de gerechtelijke commissie om de mogelijkheden van impeachment (afzetting) te onderzoeken en getuigen inzake het Oekraïne-schandaal te horen. Jerry Nadler, de voorzitter van de commissie riep drie getuigen op. “Alle drie de getuigen die opgeroepen waren zijn grondwet-rechtsgeleerden en waren allemaal Joods: Noah Feldman van Harvard University, Pamela Karlan van Stanford University en Michael Gerhardt van de universiteit van North Carolina. Dat geldt ook voor Adam Schiff en Jerry Nadler, beiden ook Joods. Dat geldt eveneens voor de raadgever van de Democraten, die de leiding had over de eerste 45 minuten van de ondervraging.

Noah Feldman heeft destijds Norm Eisen meegeholpen met het opstellen van de Iraakse grondwet, hetgeen duidelijk maakt waarom Amerikanen naar Irak gestuurd zijn en welk land daarvan profiteerde. Thomas: “Je maakt mij niet wijs dat er geen enkele Irakees was, die in staat was om hun eigen grondwet op te stellen. Waarom zou een Jood, afkomstig van Harvard University, de Iraakse grondwet schrijven?”

Norm Eisen was de oprichter van de organisatie ‘Burgers voor verantwoordelijkheid en ethiek Washinton’ (CREW), een ethiek waakhond opgericht in 2017 voor het bedrag van 1,35 miljoen dollar, net nadat Trump was aangesteld. Mede opgericht door George Soros’ Open Society Foundation die Eisen’s groep financierde. Een waakhond die enkel optreedt tegen degene die zich uitspreken tegen Joodse mensen die aan de macht zijn.

In een uitgelekt document van CREW (Citizens for Responsibility and Ethics in Washington) blijkt hoever het plan reikt om Trump omver te werpen en hoeveel miljoenen ermee gemoeid zijn.

En welke persoon had de taak om de details van het rapport aan het publiek mee te delen? Michael E. Horowitz (geboren in New York, van Joodse komaf), wiens vrouw een voormalige veldproducent voor CNN was. Ook opmerkelijk is het feit dat de belangrijkste Democratische raadgever Barry Birch ook geboren is in New York en van Joodse komaf is.

Wat Jerry Nadler (geboren in New York, van Joodse komaf en de voorzitter in die specifieke commissiebijeenkomst) naliet, was om Barry Birch onder ede in te zweren. Dit gaf hem een vrijbrief om zonder strafrechtelijke consequenties te kunnen zeggen wat hij maar wilde. De hele poppenkast had alleen al vanwege dat feit afgebroken moeten worden.

Beschuldigingen van antisemitisme om mensen het zwijgen op te leggen

Thomas: “Dit is waar we in dit land mee te maken hebben. Dit is de échte coup.” De krant waaruit hij citeert meldde eveneens de druk op Joodse politici en plannen om een Joodse alliantie in Atlanta Georgia te creëren, met als doel om Trump omver te werpen. “Wat is de kans dat de hele commissie is gebaseerd op een buitenlands land van wie zowel de president als de minister-president Joods zijn, dat de onderzoekscommissie geleid wordt door een Jood, die drie getuigen opriep die allemaal Joods zijn, de initiële ondervraging is opgesteld door twee Joodse mensen, de First Counsel die Joods is en eveneens de inspecteur-generaal van Justitie die Joods is.”

Orthodoze Joden protesteren wereldwijd tegen de Zionistische agressie, maar deze beelden laat de mainstream media niet zien.

“Hoeveel toevalligheden hebben mensen nodig om te zien dat dit op zijn minst niet in balans is en in het ergste geval een vijandige overname van ons land, zoals ook in Irak en de Oekraïne gebeurde? En ze kunnen antisemitisme blèren zoveel ze willen. Zoals ook Ann Coulter deze week voor anti-Semiet werd uitgemaakt, omdat ze het lef had om te zeggen dat de selectie van getuigen ‘etnische diversiteit’ misten. Thomas wil het beestje bij de naam noemen: “Dit is Amerika en niet Israël.”

Thomas kreeg veel kritiek omdat hij in zijn show vaak vermeldt “geboren in New York en geboren bij Joodse ouders”. “Dit is de groep die verantwoordelijk is voor veel corruptie, fraude, verdeeldheid, manipulatie en uitbuiting van de VS en vele andere landen. Helpt dit de joden in Israël? Nee. Israëliërs worstelen er ook mee en protesteren op straat tegen Zionisme, maar dat vermelden ze niet op CNN.”

Dat is waarom Thomas het beestje bij de naam noemt. Deze mensen zijn in niemand geïnteresseerd behalve henzelf. Het zijn Zionisten die zich verschuilen achter de façade van Jodendom. We hebben meer Joodse mensen nodig die zich ertegen verzetten en zich uitspreken tegen de antisemitisme onzin. Antisemitisme is een toverspreuk voor stilzwijgen. “Nou mensen, we zijn al te lang het zwijgen opgelegd. Mensen moeten zich uitspreken en zich herinneren dat de waarheid nooit onderzoek vreest.”

Kritische vragen over buitenlandse inmenging moeten gesteld kunnen worden

81:40   Er is iets fundamenteels fout aan het stellen van kritische vragen op een politiek en maatschappelijk niveau. Als een agent je iets vraagt en je weigert antwoord te geven, denkt deze agent dat je iets te verbergen hebt. Hetzelfde geldt voor de Joodse geschiedenis, de verhaallijn, politici en advocaten. Het publiek heeft het recht om ze te ondervragen, want al het bewijs wijst op een zwendel, die in het midden van hen allen plaatsvindt.

Verderop in het artikel van de Joodse krant wordt vermeld dat APEC zijn leden wekenlang heeft gevraagd om Amerikaanse senatoren zover te krijgen dat ze wetgeving steunen, die de sancties ten opzichte van het Palestijnse volk zou verlengen. “Moeten onze politici daarvoor gebruikt worden? Men moet zich afvragen of dit geen geval is van politieke inmenging in de VS en daarmee ook de verkiezingen. Waarom mag APEC dat wel doen en de Russen niet? Wat is het verschil?” Thomas vraagt zich af waarom de nationale veiligheidswet niet gehanteerd wordt, aangezien deze groep een bedreiging is voor de nationale veiligheid in Amerika.

VN Agenda 21: CO2-vermindering betekent vermindering van leven

83: 25   De VN-klimaatbijeenkomst, die in een chaos eindigde, kwam er in de kern op neer dat we de CO2-uitstoot moeten verminderen die in verband staat met fossiele brandstoffen, zoals kolen en olie. Waarbij men het feit negeert dat dit geen fossiele brandstoffen zijn. Maar dezelfde mensen die de klimaatveranderingsagenda vooruit stuwen zijn dezelfde psychopathische families die geïnvesteerd hebben in olie en kolen. Het feit negeren dat dezelfde families de nieuwe technologie blokkeren, die een einde zou maken aan deze ouderwetse technologie. Die zouden we in feite sinds 1906 niet meer nodig hebben gehad, als de Morgans, Rothschilds, Rockefellers en Wahlbergs het niet tegengehouden zouden hebben. Maar op een of andere manier zijn zij niet verantwoordelijk.

Bomen hebben CO2 nodig voor de fotosynthese. Met minder CO2 zouden er meer bomen, planten en landbouwgewassen afsterven. Koolstof is aanwezig in levende dingen, planten, dieren, in ons lichaam en een essentieel onderdeel van DNA en RNA.

Wanneer je je realiseert dat het een VN-bespreking was — en de Verenigde Naties documenten heeft die Agenda 21 of Agenda 2030 worden genoemd, wat de vermindering van de bevolking met 90% impliceert — is de vermindering van zaken die koolstof uitstoten daarmee begrijpelijker. “Dat is wat ze je vertellen. Het klimaat redden? Prima. Laten we alle families achter de oude technologieën verwijderen, inclusief hun globalistische verminderings-marionet Greta. Misschien is dat de oplossing.”

Impeachementproces nu opzettelijk vertraagd

87:15   Het vertragen van de afzettingsprocedure (impeachment) is nu in volle gang. Het zal zoveel mogelijk vertraagd worden voordat het naar het Senaat gaat. Dit in een poging om de uitkomst te veranderen van hetgeen achter de schermen plaatsvindt. Maar het gaat niet werken denkt Thomas.

Wat het publiek niet beseft is dat achter de schermen, op een ander niveau, het duistere complot van de marionetten zich herhaald. Een herhaling van hetgeen ze velen malen eerder gedaan hebben. Men heeft alle politici enorme rijkdom beloofd, waarmee ze omgekocht worden. Het gaat om bedragen tussen 1,5 tot 10 miljoen dollar per persoon, afhankelijk van hun positie om tegen Trump te stemmen. Het zal bekend zijn wie zich door die tactiek laat verleiden. “Men kan zich nergens verschuilen. Ook zal men nooit uitbetaald worden. Nooit,” aldus Thomas.

Nanci Pelosi zou presidentschap moeten overnemen

Mike Pence die met Nancy Pelosi, de Clintons en Cheney samenwerkt, is naast de bedragen ook het presidentschap beloofd. Het blijft niet onopgemerkt. Pence is niet écht degene die men als president wil, maar dient slechts als interim, waarna hij voor de wolven zal worden geworpen. Ze hebben chantabel bewijs tegen hem. In werkelijkheid willen ze Nancy Pelosi als president.

Trump moet in hun ogen verdwijnen zodat Pence of Pelosi alle grondstoffen kunnen overhevelen naar China. “Omkoping, verleiding en hoogverraad. Ik meen dat u daar een code voor heeft meneer Trump. Gebruik het zonder onderscheid. Omdat het tijd is om de vier ruiters naar de windrichtingen te verspreiden.”*

*) Een uitdrukking gebruikt om aan te geven dat mensen naar verschillende plaatsen worden gestuurd, die ver van elkaar verwijderd zijn.

91:25 “The swamp is beginning to drain.” (Het moeras begint leeg te lopen.)

Thomas Williams

“We are winning”

Opmerkelijke berichten in de alternatieve en social media. Lees ook de lijst van aftredens, om te zien dat er achter de schermen meer plaatsvindt dan aan de oppervlakte zichtbaar is.

Opvallende aftredens alleen al in de afgelopen maand, een selectie uit een lange lijst:

 • 30 november 2019: Adil Abdul Mahdi, Premier van Irak.
 • 1 december 2019: Joseph Muscat, premier van Malta.
 • 3 december 2019: Robert A. Zirkin, voorzitter Senate Judicial Proceedings Committee in de VS.
 • 3 december 2019: Eileen Murray, Vice-CEO Bridgewater Associates (Amerikaans bedrijf voor vermogensbeheer, waaronder pensioenfondsen).
 • 3 december 2019: Larry Page en Sergey Brin, beiden werkzaam bij Alphabet Inc, het moederbedrijf van Google.
 • 4 december 2019: Guido Sandleris, president van de Centrale Bank in Argentinië.
 • 5 december 2019: Sue Desmond-Hellman, CEO van de Bill & Melinda Gates Foundation USA.
 • 9 december 2019: Andy Maguire, COO van HSBC in het Verenigd Koninkrijk.
 • 11 december 2019: Edward O’Callaghan, Ministerie van Justitie in VS (werkte nauw samen met Rod J. Rosenstein om Rusland onderzoek te overzien).
 • 12 december 2019: Steve Brusk, producent van CNN Politics (nadat Project Veritas Video hem van wangedrag beschuldigde).
 • 12 december 2019: Steve Burke, CEO NBCUniversal.
 • 12 december 2019: Gary Woods, F. Sedgwick Browne, Hector De Leon, Mural Josephson en John Power; vijf directieleden van Argo Group International Holdings, Ltd. in Bermuda die tegelijkertijd met pensioen gaan.
 • 12 december 2019: Benjamin Netanyahu, voormalig premier van Israël.
 • 13 december 2019: Anna Bakst, CEO van Kate Spade (de oprichter Kate Spade pleegde in de zomer van 2018 zogenaamd zelfmoord. Haar moord wordt in verband gebracht met kennis over een uitgebreid elite pedonetwerk).
 • 17 december 2019: Steven Walker, directeur Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA).

 

> Lees verder in deel 2

Deel 2 van de samenvatting van de THI-show van 19 december en speciale uitzending op 21 december, inclusief een boodschap van de Universal Council, is alleen op Patreon te lezen. Deze berichten zijn 3 dagen eerder beschikbaar voor steunleden.

Link naar radio-uitzending waar je ook de MP3 kunt downloaden:
https://www.spreaker.com/user/8955881/12-5-19-truth-honor-integrity-show

Listen to “12/19/19 Truth, Honor & Integrity show” on Spreaker.

Thomas Williams is opgegroeid in Liverpool en woont nu in de VS. Hij maakte zijn debuut als radiopresentator bij de wekelijkse radioshow Cosmic Voice van Drake Bailey. Vanaf mei 2016 presenteert hij zijn eigen radio-uitzending Truth, Honor & Integrity show. Daarin wordt verslag gedaan van de wereldwijde transitie naar een nieuwe wereld, waarbij de oude Orde hun macht verliest. Hij bezit een schat aan kennis en staat bovendien in contact met insiders binnen de Illuminati, de financiële top, het inlichtingenapparaat en een aantal buitenaardsen. Bovendien heeft hij nauw contact met het (voorheen: Manna) World Trust-team, dat de World Trust beheert.

Zijn intel is vaak niet (door mij) te verifiëren en zal ook niet altijd direct bevestigd worden door de streng gecontroleerde en gecensureerde media. Voorspellingen blijken echter vaak weken of maanden later te kloppen. Het biedt in ieder geval een interessant alternatief standpunt, waarmee mensen vanuit een breder perspectief naar de huidige gebeurtenissen kunnen kijken.

Je kunt Thomas Williams steunen op
Patreon.com/tommyw

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Editorial credit: Ben Gingell / Shutterstock.com

Ella Ster is nu ook te volgen via Mastodon, een onafhankelijk nieuwsplatform, zonder censuur. Lees op Wanttoknow.nl waarom dit initiatief een goed alternatief is voor de gecontroleerde social media. Klik hier voor een overzicht van nieuwsbronnen. Om berichten van Ella Ster te volgen klik je hier en vervolgens op de blauwe Follow-knop.

Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle discussie worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden.

Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Share.

About Author

3 reacties

 1. Dit zijn belangrijke filmpjes die u een goed inzicht geven wat al lange tijd gaande is het PEDOFIELEN EN SATANISTEN netwerk.
  YOUTUBE JAY MYERS DOCUMANTARIES ,,
  VINCENT VENDETTA CHANNEL
  , YOUTUBE : CHILD KILLING BY THE ROYALTY ( DAVID ZUBLICK)
  YOUTUBE: CHILD KILLING BY THE ROYALTY SOROS, EYEWITNESS ( the Silientist)
  Vooral JAY MYERS DOCUMANTARIES , geeft een goed inzicht.
  Nog de akllerbeste wensen voor het nieuwe jaar.

 2. Pingback: Drie opmerkelijke gebeurtenissen met grote gevolgen voor de Deep State | JDreport.com