Het is de vraag waarom regeringen wereldwijd overgaan tot een lock-down en andere draconische maatregelen. Of de officiële cijfers over de corona-epidemie kloppen niet, óf er is een verborgen agenda en achter de schermen iets heel anders gaande. Er zijn tal van berichten dat beide het geval is. Hieronder een overzicht op basis van intel- en nieuwsberichten.

Corona-uitbraken onderdeel van de factie-oorlog?

Er zijn tal van aanwijzingen dat de epidemie gepland was, zoals ook uiteengezet in het artikel over Event 201. [1][2] Steeds meer mensen wijzen ernaar dat het coronavirus een biowapen is gecreëerd in een laboratorium. [1][3-9] Ook Simon Parkes zegt dat het om een in een laboratorium gemodificeerd virus gaat. Hij ziet verband met een eerdere inval en arrestaties in een laboratorium in de VS. Het virus is daar toen veiliggesteld. Hij denkt dan ook dat de gecreëerde epidemie gericht was op Amerika, niet zozeer om veel mensen te doden, maar wel om de economie plat te leggen.

Volgens Simon Parkes is er een verband met het P4-lab in Wuhan. Hij zegt dat een medewerker binnen het lab is omgekocht door een externe figuur, waarbij de uitwisseling zou plaatsvinden op de vleesmarkt van Wuhan. Toen de geplande deal niet doorging en in een conflict uitmondde is het virus door een schietpartij op de vleesmarkt verspreid.

In een eerdere uitzending stelde Simon dat het een doelgerichte aanval op China was, omdat het een te grote economische grootmacht zou worden. Nu zegt hij dat men van plan was het wapen in de VS te gebruiken. Volgens Simon zijn er twee virusstrengen, waarbij de variant in Italië en Iran verschilt van die in China. De verspreiding van de tweede virusstreng zou een vergeldingsactie kunnen zijn. Zelfs de officiële Chinese woordvoerder Zhao Lijian zinspeelt op biologische oorlogsvoering. [9]

Toeval of predictive programming? In deze aflevering van de Simpsons brengt Kapitein William Sallivan een noodoproep van de CDC Queen zone, over een “uitbraak van het dodelijke pandora virus dat zich in snel tempo verspreid. De ongeëvenaarde bedreiging vereist wereldwijde quarantaine. Schepen moeten op zee blijven.” Bart Simpson: “Ze trappen erin. Ze trappen erin.” Hij houdt een dvd-hoes vast met daarop de afbeelding van de kapitein, iemand in een bio hazard pak en een arts, met de tekst ‘pandora strain’.

Uitbraak in Italië vanwege innerlijke strijd binnen Zwarte Adel?

Wanneer de uitspraken van Zhao Lijian kloppen is de uitbraak in China een vorm van biologische oorlogsvoering en een aanval op de Aziatische Dragon Group. Het is onderdeel van de factie-oorlog die al geruime tijd tussen de verschillende Illuminati-facties achter de schermen plaatsvindt. Simon Parkes denkt dat overheden dit nooit officieel zullen toegeven omdat de politieke implicaties te groot zijn.

Simon deed in zijn laatste uitzending van 12 maart 2020 ook een opmerkelijke uitspraak dat de herkomst van het virus afkomstig zou zijn van een slang. Is dit wellicht een verhulde boodschap dat de makers behoren tot de Orde van de Serpent? In dat geval verwijst hij wellicht naar een geheim genootschap van alchemisten, de Order of the Rosy Cross, de satanische tak van Rozenkruizers. Dat zijn met name de Orsini-Rosenberg families, Zwarte Adel uit Italië, Oostenrijk, Beieren, Tsjechië en Slovenië.

Zij zijn de families achter de farmaceutische giganten. Ze houden zich al eeuwenlang bezig met het beïnvloeden van de menselijke psyche door chemische stoffen en mind-controlprogramma’s. Blijkbaar zitten deze families achter tal van virus-uitbraken zoals het Ebola-virus én het Ebola-vaccin. Ze waren zelfs verantwoordelijk voor de Zwarte Dood in de 14e eeuw. Deze families behoren tot de pauselijke bloedlijnen en zijn al millennia aan de macht. Het machtscentrum van deze Zwarte Adel bevindt zich in Italië. [19]

Ook Cobra spreekt over een tweede, gemodificeerde virusstreng die de duistere krachten opzettelijk in Codogno Italië verspreid hebben. “Codogno ligt op slechts een paar kilometer afstand van Piacenza, dat door de eeuwen heen werd geregeerd door vele grote families van de Zwarte Adel: Scotti, Pallavicini, Visconti, Sforza, Farnese, Bourbon en Habsburg. De Italiaanse virusuitbraak is een uiterlijke manifestatie van onderlinge strijd tussen twee Zwarte adellijke facties. De factie die het virus heeft geplant, wil de economie doen instorten.” Volgens Benjamin Fulford is de Farnese-familie betrokken bij de Q-beweging.

Gecreëerde pandemie is een wanhoopsdaad

Volgens Simon is ook Iran door dezelfde virusstreng als in Italië getroffen. Heel ’toevallig’ zijn veel Iraanse parlementsleden geïnfecteerd geraakt. De aanvallen op deze landen zijn volgens Thomas Williams niet toevallig en hij wijst erop dat Italië het thuisfront is van de Jezuïeten-factie. Dat is de zwarte adel, de groepen die Benjamin Fulford ook wel de P2 of P3-loge noemt. Ook de paus en een aantal kardinalen zijn ‘toevallig’ door het virus besmet geraakt.

Simon Parkes ziet de virusuitbraak als een wanhoopsdaad. Juist omdat de Cabal hun macht aan het verliezen was. Hij zegt dat het een signaal is dat de tijdlijn, de ontwikkelingen en wereldwijde ontwaking niet volgens hun plan verliepen, omdat ze anders nooit zo’n drastische maatregel zouden willen nemen. Daarmee geeft hij prijs dat er wel degelijk kwade opzet in het spel is. Vergeet niet dat deze wereld nu nog bestuurd wordt door psychopaten. Dit zijn dezelfde krachten die ons al honderden jaren in kruistochten, oorlogen en hongersnoden storten. Daarom is het belangrijk dat ze uit onze samenleving verwijderd worden.

Gegoochel met cijfers

De gevolgen voor China zijn enorm geweest, niet alleen voor de bevolking maar ook voor de Chinese economie. We zien nu al dat bepaalde sectoren moeite hebben met de bevoorrading van hun onderdelen of producten. Benjamin Fulford onthulde onlangs dat het werkelijke dodental in China 3 miljoen is. Hij voegt eraan toe dat slechts een relatief klein deel aan het virus is gestorven en de grootste oorzaak de activatie van het 5G-netwerk en opvoeren van de straling is geweest.

De ernstige situatie in China is een combinatie van meerdere ongunstige factoren: luchtvervuiling, veel rokers, verplichte vaccinaties in december 2019 die het immuunsysteem aantasten, 5G-straling en het vrijkomen van het coronavirus. De Chinese Communistische Partij (CCP) doet er in ieder geval alles aan om de waarheid omtrent de ramp in de doofpot te houden. Onlangs bracht China naar buiten dat er geen nieuwe besmettingen meer zijn. [10] Uit andere berichten blijkt dat men niet meer test en daarmee het aantal besmettingsgevallen kunstmatig laag houdt. [11]

Zijn draconische maatregelen in Europa gerechtvaardigd?

Wanneer je naar het officiële cijfers kijkt van het aantal besmettingen en doden als gevolg van het coronavirus en afzet tegen de bevolking van de Europese individuele landen, lijken de maatregelen zwaar overtrokken. Kijk je naar de officiële cijfers in Italië dan kom je uit op een sterftecijfer van 7,8%.[12] Dat is aanmerkelijk meer dan de 2% die voorheen gecommuniceerd is. [13] Daarentegen kan de situatie in andere landen buiten het epicentrum aanmerkelijk gunstiger zijn, zegt IC-arts Professor Giacomo Grasselli uit het getroffen Lombardije. [14]

Los daarvan zijn cijfers nietszeggend zolang niet iedereen getest wordt. Daaruit zou waarschijnlijk blijken dat een veel groter aantal mensen besmet is, maar wellicht ook dat het merendeel slechts milde symptomen heeft en gewoon herstelt. Wat ook gunstig kan zijn, is dat door de (gedeeltelijke) lock-down de piek van de besmetting in andere regio’s wordt uitgesteld en het aantal besmettingen beduidend lager zal zijn, vanwege de komende hogere temperaturen eind maart en april. Simon Parkes denkt dat er een reële mogelijkheid is dat het virus in de lente uitsterft, omdat het volgens zijn bronnen gevoelig is voor zonlicht en UV-straling.

Ondertussen vinden steeds meer arrestaties en aftredens plaats

Thomas Williams voorziet dat de coronacrisis grote gevolgen zal hebben op de import. In de afgelopen decennia is de VS steeds afhankelijker geworden van geïmporteerde goederen. De industrie is grotendeels naar het oosten verplaatst en veel grootschalige landbouw is verdwenen. Daarmee is de VS in een kwetsbare positie terecht gekomen. Met de gesloten grenzen en de crisis in China kan dit ook in Amerika grote gevolgen hebben.

Verder denk Thomas Williams dat het coronavirus een afleidingsmanoeuvre is om te verhullen dat er steeds meer hooggeplaatste criminelen neergehaald worden. De lawine van arrestaties, strafrechtelijke onderzoeken en gedwongen aftredens begonnen met Jeffrey Epstein en de aanklachten tegen prins Andrew. We zien steeds meer ‘aftredens’ (in werkelijkheid ontslagen) van mensen op topposities.

Pandemie pakt niet uit zoals Deep State het gepland heeft

You Are Free TV legt uit dat de gecreëerde ‘pandemie’ niet uitpakt zoals de Deep State en Cabal het gepland had, maar het nu gebruikt wordt om bepaalde arrestaties en militaire operaties uit te voeren. De lock-down en het sluiten van scholen, horeca, stadions, concertzalen en allerlei andere openbare gelegenheden, maakt het lastiger voor de Cabal om grootschalige valse vlag aanslagen te plegen. Om het openbare leven op deze schaal te sluiten heb je echter een grondige reden nodig. De corona-epidemie is een actuele situatie waarbij veel mensen deze lock-down niet alleen begrijpen, maar er ook aan meewerken.

Ook Tank denkt dat er een reële mogelijkheid bestaat dat de coronacrisis gebruikt wordt om het massa-arrestatieplan uit te voeren. Hij denkt dat de quarantainecentra bij de massa-arrestaties wellicht als gevangenis gebruikt gaan worden. De kaart van corona quarantainecentra komt erg overeen met de locaties waar laboratoria zijn voor de creatie van drugs zoals: fentanyl, heroïne, methamphetamine, cocaïne en adrenochrome. [8] Dit zijn vaak ook epicentra voor kinderhandel. Juist op dat vlak vinden nu al arrestaties plaats. [15-18]

Het arrestatieplan bestaat al jaren en wordt nu (deels) uitgevoerd

Oud legertopman Drake Bailey is de woordvoerder van de Positive Military die al jaren een plan hebben om de Cabal te arresteren en het recht te herstellen. Hij heeft recentelijk een bericht uitgevaardigd dat men de arrestaties gaat uitvoeren. De verzetsgroep Cobra heeft meegedeeld dat ze het positieve militaire plan niet kunnen bevestigen, maar ook niet kunnen ontkennen. Ze hebben ook verklaard dat de Positive Military niet de enige factie is die een rol speelt, en dat “er ook andere scenario’s bij betrokken zijn.” Ze hebben eraan toegevoegd dat er nog geen massa-arrestaties plaatsvinden, “hoewel de positieve militairen wel al betrokken zijn bij bepaalde voorbereidende operaties.” [20]

In die context is het ook interessant om de grootschalige militaire oefening te noemen die tot mei 2020 in Europa plaatsvindt en waarvoor 17.000 Amerikaanse militairen naar Europa zijn gestuurd. Volgens Simon Parkes zal een deel van deze militairen plus een aantal geheim agenten ingezet worden om bepaalde Black Hats uit te schakelen. Hij zegt dat de factie-oorlog tussen de facties van de Deep State na de biologische aanval een nieuw niveau heeft bereikt. De White Hats beseffen dat het zinloos is om met verder met de Black Hats te onderhandelen en dat men daarom doelgerichte acties gaat ondernemen.

Om bepaalde Deep State figuren of politici te beschermen zetten Europese landen nu het leger in om de avondklok of verplichte quarantaine af te dwingen. Zo heeft men beter overzicht om hun tegenstander (White Hats) te spotten en mogelijke arrestaties tegen te houden. Nu deze strijd op straat uitgevochten kan gaan worden is het gunstig dat het merendeel van de mensen binnen zit.

Veel mensen zijn zich helemaal niet bewust dat er al jaren achter de schermen een dergelijke strijd woedt. Sommigen verwerpen zelfs het idee dat er een Cabal bestaat en Illuminati-facties nu strijd voeren om de macht. Hoe bereid je deze mensen dan toch voor om zich een paar weken gedeisd te houden? Ondanks dat ik van mening ben dat de White Hats niet de pandemie gecreëerd hebben, wordt deze nu wél door hen benut om vanwege het virus met een geaccepteerde verklaring te komen dat een lock-down noodzakelijk is.

In dit kader is het ook de moeite waard om te melden dat volgens Cobra Europese ministers op het kritieke moment van de virusverspreiding door Europa, hebben besloten om de grenzen met Italië open te houden. [19] Dat besluit is volgens Cobra genomen tijdens hun bijeenkomst in Rome op 25 februari, in opdracht van de Zwarte Adel. [21]

Waarom hamstert men met name toiletpapier?

Thomas Williams doet in de radioshow van 12 maart 2020 een opmerkelijke uitspraak. Hij stelt dat er via de mobiele telefoon een subliminale boodschap is uitgezonden die mensen opriep om toiletpapier te kopen. Dat werkte blijkbaar alleen bij mensen die een nieuwe telefoon met 5G-technologie hebben. Van alle 5G-gebruikers werd slechts 37% beïnvloed door deze vorm van mind-control, hetgeen de bedenkers teleurstellend vonden.

Men is ook in Nederland massaal gaan hamsteren. Dat leidde weliswaar tot een verstoring van de toelevering naar supermarkten, maar heeft ook mensen bewust gemaakt dat men voorbereidingen moet treffen om enige dagen binnen te zitten. Zelf denk ik dat het hamsteren wel een wake-up call is geweest voor veel mensen dat dingen niet meer business as usual zijn. Het geeft ook aan dat men blijkbaar weinig vertrouwen heeft dat de overheid wel zal voorzien in de primaire levensbehoeften en continuering van de voedselketen.

Is de lock-down niet gewoon een succes van de New World Order?

Ondanks dat het met de (gedeeltelijke) lock-down, (voorlopig) verdwijnen van het contant geld, toenemende vrijheidsbeperkingen, dreiging van verplichte vaccinaties of quarantaine en de ernstige pandemie lijkt alsof mensheid aan het verliezen is, heb ik vertrouwen in de positieve uitkomst. Er zijn wel degelijk signalen dat er bijzondere en positieve dingen gaande zijn zoals:

 • Hillary Clinton moet binnenkort alsnog getuigen in het emailschandaal. [22]
 • Sidney Powell doet  een openlijke pleidooi om laptop Anthony Weiner in militaire handen te geven en de betrokkenen (Hillary en Huma Abadin) op basis van de belastende bewijzen te vervolgen. Het gaat onder andere om een snuffmovie en misdaden tegen kinderen. [23]
 • Opvallende aardbevingen en afsluiten luchtruim boven DUMBS (Deep Underground Military Bases) in Italië en Denver.
 • Toenemende arrestaties kinderhandel. [24][25]
 • Arrestatie ‘Ndrangheta-leider in Italië. [26]
 • Toenemende aftredens CEO’s. [27]
 • Paus, kardinalen en politieke leiders die op grote schaal corona krijgen, als ook specifiek Iraanse parlementsleden.
 • Beroemdheden die op grote schaal corona krijgen en in quarantaine gaan. Dit is wellicht een cover-up voor hun arrestatie.
 • Steeds meer militairen op straat in Europa en de VS.
 • Grootschalige militaire oefening in Europa met Amerikaanse soldaten.
 • Toenemende activiteit in space. [28][29]

Wat dat betreft leven we in een hele bijzondere tijd. We hebben het nog nooit eerder meegemaakt dat de scholen, horeca en sportgelegenheden drie weken verplicht gesloten zijn. De mensen die allemaal niets wilden weten van de Illuminati, New World Order, elite pedonetwerken, biowarfare, etcetera, worden nu uit hun diepe slaap wakker geschud dat er grootste dingen gaande zijn. De focus zal aanvankelijk op het virus zijn, maar politici en hun propagandakanalen vallen steeds meer door de mand. Zodra de media weer in onafhankelijke handen komt, zal dit ontwakingsproces in een enorme versnelling komen.

Ondanks dat het wellicht nog niet reëel is om op korte termijn dé massa-arrestaties te verwachten waar Cobra, de Positive Military en Q al jaren over spreken, zitten we wel duidelijk in de end-game. Het beloven roerige tijden te worden maar volgens Cobra bereikt deze binnenkort een hoogtepunt: “Deze oorlog zal spoedig voorbij zijn en er zal een nieuwe wereld geboren worden, de wereld waar we allemaal voor hebben gevochten.”

Laten we de quarantaine ondertussen gebruiken om te mediteren, die nieuwe wereld te visualiseren, en ons te richten op onze eigen ontwaking zodat we de transitie kunnen versnellen.

Een uitgebreidere samenvatting van een aantal intelberichten is drie dagen voor dit artikel gepubliceerd op mijn Patreonpagina en vanaf zaterdag ook voor niet-donateurs te lezen.

Bronnen:

1. The Coronavirus COVID-19 Pandemic: The Real Danger is “Agenda ID2020”
2. Is Coronavirus a Deep State Bioweapon attack on China planned in 2005?
3. Сoronavirus may be a product of US ‘biological attack’ aimed at Iran & China, IRGC chief claims
4. China’s Coronavirus: A Shocking Update. Did The Virus Originate in the US?
5. Who Made Coronavirus? Was It the U.S., Israel or China Itself?
6. Russian military expert on biological weapons asks investigation in US laboratories for production of Covid-19
7. China official says U.S. military may have brought COVID-19 to Wuhan
8. Andrenochrome: a disproportionate part of ‘entertainment’ celebrities are having coronavirus.
9. Beijing believes COVID-19 is a biological weapon
10. China reports no domestic cases of coronavirus for first time since outbreak began
11. Houdt China het aantal coronapatiënten nu kunstmatig laag door niet meer te testen?
12. Cijfers in Italië zoals bekend op 16 maart 2020: 27.747 coronagevallen en 2158 sterftegevallen, betekent een gemiddelde sterftecijfer van 7,777%.
13. church in Bergamo in Italy where around 500 people a day die from the coronavirus
14. Coronavirus ‘is erger dan een bom’, waarschuwt deze Italiaanse arts
15. Breaking Bad style crystal meth lab busted in Salford, heavy police presence still in the area
16. Enough fentanyl to kill everyone in Kansas, worth $200M, found in drug bust on I-70
17. Five Arrested In Niagara Drug Bust
18. 35 arrested in federal drug sweep in Mansfield area
19. Orsini and Rosenberg Alchemical Crime Society
20. Cobra
21. Europe refuses to close borders as Italian coronavirus cases jump
22. Judicial Watch Victory: Federal Court Orders Deposition of Hillary Clinton on Emails and Benghazi Attack Records
23. Sidney Powell exposing the Weiner laptop contents(HRC/HUMA VID?) that made NYPD officers throw up after seeing
24. Dutch national charged in takedown of obscene website selling over 2,000 “real rape” and child pornography videos, funded by cryptocurrency
25. Human Trafficking News
26. ‘Ndrangheta boss captured after coronavirus quarantined streets enabled police to spot his hideout
27. Bill Gates is leaving the boards of Microsoft and Berkshire Hathaway. Here are the most notable top executive departures of 2020 so far.
28. First View of ‘Interplanetary Shock’ Spotted by NASA Spacecraft
29. Our Galaxy’s Supermassive Black Hole Has Emitted a Mysteriously Bright Flare

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle discussie worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden.

Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Share.

About Author

32 reacties

  • Dank je voor deze info. Erg fijn dat je alles op een rijtje zet. Toch is er een ding wat niet goed voelt. Mijn intuïtie-vanuit de 6e-vanuite dimensie- zegt: dat wij in een ,lock down, zitten en de economie stilstaat >> om de personen kunnen arresteren, is een leugen. Het klopt niet dat het Amerikaanse leger hier is en de opgegeven reden van binnenblijven. Laten we hopen dat alles goed komt uiteindelijk voor de aarde, dieren en dan de mensen. Want dit is een wake up call voor de mens om de natuur te respecteren. Nu zijn ze in Spanje en Italië gif aan het spuiten op de straten om Corona te doden. En mensen.vinden dat okay. Hier gaat het mis in een tijd van een grote wake up call.

 1. Ludy van de reep on

  Dank je wel voor alle info en alle werkzaamheden die je voor ons verricht

  • Fonne Kuiper on

   Dank je wel voor de duidelijkheid, hier wordt het voor mij, met dit inzicht rustig van binnen.

 2. Je zou dan toch denken dat als dit een gekweekt virus is, dat er dan ook al een cure voor is.

  • Die is er ook al: Verplichte vaccinaties, wereldwijd. Of we dat nou willen of niet, ze zullen proberen dit erdoor te drukken. En wat zit er in die vaccins? Niet veel goeds.

   • Er zijn jarenlang grote problemen met vaccins geweest. De bijwerkingen zijn in veel gevallen erger dan de ziektes waarvoor we onszelf willen behoeden. Vaccinaties zijn niet klinisch getest met een dubbele placebo-test. Bovendien weten we dat er veel gifstoffen en menselijke DNA-sporen in vaccins zitten.

    Nu zijn allerlei organisatie druk bezig om versneld een corona-vaccin in te voeren. Tijd om te testen is er niet. Kijken we naar het verleden van vaccinaties is dat ronduit problematisch. Bovendien is het maar de vraag of zo’n vaccin zou kunnen werken, omdat het hier om een snel muterend virus blijkt te gaan.

    Dat de druk om (verplicht) te vaccineren nu wordt opgevoerd is een indicatie dat er voor bepaalde groepen een heel andere agenda aan ten grondslag ligt. Zie ook mijn artikel: “De addertjes onder het gras van de corona-epidemie.”

 3. Interessant stuk, ben al heel lang met de Annunaki/Volturite en Ducaz dingen bezig. Wel fijn om te lezen dat eindelijk het holos bewustzijn is ingezet, ik was me al op deze verandering vooraf aan het voorbereiden. Een mooie maar toch zeer verdrietigr periode om de mensheid weer te kunnen verbinden en van het neo-liberalisme af te komen.

 4. Dit is een gamechanger!

  https://onsamsterdam.nl/valse-messias-bracht-joods-amsterdam-in-extase

  Want dit is de oorspronkelijke verborgen geschiedenis van the Illuminati, en toevallig begon het allemaal hier in Amsterdam in 1666! ☺

  Dan weet je dat het is de Frankist Rood Schuld familie dat daadwerkelijk de boel ideologische en financieel beheert.

  En mensen met vooral een blanke europese joodse achtergrond zoals Benjamin Fulford en Simon Parkes ,die als klokkenluider naar voren komen, moeten met argwaan bekeken worden.

  De Illuminati gebruiken blanke Ashkenazi joden als Useful Tools/Useful Jews/Shabbos Jews.

  Dus dat zijn Controlled Opposition, die meestal zijn vermoord en vervangen met clones meen ik.

  Aan het absolute top van de Illuminutty fyi staat GOD the Vader (G.A.O.T.U) en Moeder.

  El YHWH HaShem en zijn vrouw Asherah

  Ook bekend als Anu and Inanna (Ishtar)

  Chief Head Reptilians van Orion Sirius Draco die via A.I. de boel hier op aarde beheren en de mensheid een rad voor de ogen draaien d.m.v. allerlei B.S. (Belief Systems)

  *GAMECHANGER*

  *The missing piece of the jigsaw puzzle that hopefully confers 2020 Vision *

  *This should be the biggest story in 2020..and will with any luck result in 2020 VISION for humanity, possibly for the first time in it’s entire sordid history! *

  *THIS REALLY IS A GAMECHANGER IMO!!*

  *Something everyone on the planet should know!*

  In fact I’m posting this up everywhere I possibly can to awaken people to who runs the show and what their motives in fact are.

  After years of independent research I discovered this *really is what it’s all about..*

  E*: Oorspronkelijke reactie is ingekort, omdat deze maximaal 250 woorden mag bevatten. Hou het kort en to the point.

  • KHURRAM, probeer je aan de voorwaardes van de reacties te houden en maak ze bondig en to the point. Maximaal 250 woorden. Het is niet de bedoeling dat je hier allerlei niet gerelateerde onderwerpen toevoegt met een enorme lijst met links. Om die reden heb ik je twee reacties ingekort. Volgende (te lange of niet gerelateerde) reacties zullen worden verwijderd.

   • Ik zou wel willen weten waar ik een email naartoe kan sturen Ella Ster?. Geschreven en verstuurd naar mij nu pas duidelijker wordende corrupte bende op het binnenhof. Zeer interessante brief met hoop feiten of waarheden over MH17

    • Je kunt een mail sturen via het contactformulier > contact in de zwarte balk bovenin.

 5. Aan de top zit volgens mij echter Koningin E-Lizard-Bot

  Onlangs heeft zij haar hand gedraaid aan haar allereerste AI Generated Hoax psyop met clone alter ego Somerset Belenoff.

  https://youtu.be/F0jzFTepNf0

  Glamiscalling.org

  Die is gelukkig van korte duur geweest want kundige mensen in de truth movement zoals Max Igan hebben het grondig onderzocht en het als totaal fake getoond.

  https://youtu.be/VdIht7Jx87s

  Zo doen ze dat tegenwoordig.Wees gewaarschuwd!

  Dit was werkelijk de doodslag voor dit psyop toen bleek dat ze meer op Shelly Winters lijkt als Lady Penelope van Thunderbirds.

  https://youtu.be/t2WhSemZk5w

  Lees ook mijn comments eronder.

  (E*: ingekorte reactie)

  Lees svp. mijn comments onder de volgende uitstekende video voor nooit eerder geopenbaard onthullingen m.b.t de occulte en spirituele funderingen van onze moderne beschaving.

  https://youtu.be/ZECezMYug8c

  • Toen ik begon de volgende video link aan het verspreiden vorige jaar beseft ik dat dit toch geen hoax was zoals ik aaanvankelijk dacht.

   Ze is de facto hoofd van de Committee of 300 en Council of 13 van wat ik heb vernomen.

   Ze deelt de initialen ER met Evelyn de Rothschild – the Royal Family and Vatican bankers.

   Queen seen by her subjects in a different form

   https://youtu.be/cDgJRZpEtwk

   Lees mijn comments eronder svp.

   Mijn oudere broer die was TV bij de BBC en TVS in de jaren 70-80 ontving een MBE van haar en is vriend van Prince Charles.

   I regularly troll the Royal Family Channel and The Economist of late with ironic often highly sarcastic gorila posts, especially regarding Climate Engineering Weather Warfare Projects

 6. De hele New Age is een HOAX !!

  Hint!
  The Future is Female?!

  AI Robot Sophia wijst alle vrouwen de weg…lol

  White lies!

  Hopeloos!

  I AM

  The One Only..
  Shriman Narayana

  Barbēlo Khurram

  @I AMsterdam
  ❌❌❌

  • De new age beweging was van de vorige eeuw, met al die zweverige muziek etc. Wat nu de Nieuwe Tijd wordt genoemd gaat om een bewustzijnsverandering. Dat is iets heel anders. Dat gaat om de kern in de mens. Het bewustzijn daarvan is altijd in een soort slaaptoestand geweest. Dan werd je geboren in het leven maar je krijgt te maken met een wereld van macht en controle. Het ego werd altijd ‘geprogrammeerd’ door die wereld (oordelen, overtuigingen, voorwaarden, verwachtingen en meer) zodat het ego deel uitmaakt van de wereld van macht en controle. Al een aantal decennia worden er generaties geboren die veel mensen (v.d. oude generaties) nieuwetijdskinderen noemen. Het verschil is dat die generaties worden geboren met een wakker (kern)bewustzijn. De kern is de ziel, geest, spirit, bron of wat voor naam je er ook aan wilt geven. Als mens is dat allemaal hetzelfde, DAT is hetgeen dat over (universeel) bewustzijn gaat. Als mens kon je alleen maar bewust zijn van je directe omgeving als je je Zelf was. Wat men vaak ontwaken noemt in deze tijd, is dat bij oude generaties dingen beginnen door te dringen. Dat houdt dan ook in dat het tot hun Zelf door dringt en zij dus met hun Zelf in contact komen. Dat is voor die mensen de eerste stap waar er iets verandert. De tweede stap, als je de mensheid als geheel bekijkt, is het wakkere bewustzijn van de kern of ziel. Die generaties hebben geen ‘geprogrammeerd’ ego meer. Wat niet betekent dat hun leven altijd gemakkelijk is want hun gedachtengang kan nog wel beïnvloed worden. Maar gedachten zijn niet van het ego, die zijn van je Zelf. Dat is een stuk gemakkelijker te veranderen dan van een ‘geprogrammerd’ ego los te komen. Die moet een keer de hele programmering los laten als je met de tijd mee wilt kunnen gaan.

   Dus de toekomst is niet vrouwelijk, ook niet manlijk. Geen van beiden zijn ooit (menselijk) tot uitdrukking gekomen. De toekomst gaat bewust worden en in menselijke vorm.

 7. Voor een meer aardse realistisch blik op de zaken met New Age rose getinte bril eraf, dat helaas hier in Nederland in sommige kringen heerst, ik raad aub. aan de volgende klokkenluiders te volgen en steunen.

  YouTube channels
  Bitchute

  Brendon O’Connell
  David Sheen
  Dane Wigington (GeoengineeringWatch.com)
  Nature Bats Last (Dr.Guy MacPherson, State University of Arizona)

 8. Pingback: De feiten spreken de maatregelen tegen! | E.J. Bron

 9. Gaarne inschrijving nieuwsbrief.

  Ik volg je al heel lang Ella; maar ik wil dat nu wat gerichter, omdat er duidelijk versnellingen en veranderingen zijn.
  Dank voor het vele en moedige werk dat je verzet! ☆