Nu er een wereldwijde crisis is en veel landen in lock-down zijn of gaan, worden steeds meer mensen ervan doordrongen dat het belangrijk is om dingen weer naar onze hand te zetten. Een massameditatie is een van de dingen die we kunnen doen. Vandaar de oproep om zoveel mogelijk mensen mee te laten doen aan de wereldwijde massameditatie op 5 april.

Het is tijd om eerdere meningsverschillen te laten voor wat ze zijn en ons te verenigen. Om te focussen op wat nu écht belangrijk is en wat we allemaal heel graag willen: bevrijd zijn van een tiranniek systeem. We willen een wereld gebaseerd op harmonie, vrede, respect en overvloed voor iedereen. Een wereld waarin gezondheid normaal is en het coronavirus is geneutraliseerd.

Het is tijd om het lot van onze wereld in eigen handen te nemen! We zijn het er allemaal over eens dat het planetaire bevrijdingsproces te lang duurt. De huidige tijdlijn gaat nu niet in de meest optimale richting. Met de geplande massameditatie hebben we de kans om collectief de tijdlijn te verschuiven naar een optimale tijdlijn voor planetaire bevrijding. Daarom maken we gebruik van de grootse astrologische configuratie van de Jupiter-Plutoconjunctie op 5 april. Om hiermee een portaal te creëren waarmee we ons bewustzijn zullen verenigen en het proces zal activeren dat de optimale ascentietijdlijn voor de planeet zal consolideren.

Maak dit viraal! Deel het wereldwijd!

Als je een alternatief mediakanaal kent, kun je het daar naar toe sturen. Je kunt er eveneens een Facebook-evenement voor je lokale groep mensen van maken, die dit in jouw deel van de wereld doen. Je kunt onderstaande video of je eigen film op Youtube plaatsen. Er zijn veel spirituele leiders met een grote aanhang. We hopen van harte dat ze meedoen aan deze meditatie en meehelpen dat het coronavirus wordt vernietigd en dat de planeet naar de meest positieve tijdlijn verschuift.

We hebben een wereldwijde samenwerking nodig van Lichtkrachten, met meer invloedrijke mensen die erbij betrokken zijn. Deze activering is een test voor de wereldbevolking of zij wel of niet in staat zal zijn eenheid te manifesteren. De Lichtkrachten zullen het samenwerkingsniveau volgen en dat gebruiken als een van de bepalende factoren voor de onmiddellijke toekomstplannen voor het Event.

Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat massameditaties en -activeringen positieve effecten op de menselijke samenleving hebben. Iedereen die aan deze activering meedoet kan daarmee werkelijk helpen om het nieuwe tijdperk dichter bij ons te brengen. Deze activering helpt de Lichtkrachten de energie van licht op het oppervlak van de planeet te aarden, om het coronavirus volledig te verwijderen, om alle door deze epidemie veroorzaakte angst weg te nemen. Om daarmee alle plannen die de duistere krachten met het veroorzaken van deze epidemie hadden, teniet te doen. Om te helpen de planetaire evolutie terug te brengen naar de meest positieve ascentietijdlijn die ons naar het Watermantijdperk zal leiden.

Het aantal mensen dat de activering doet, is de meest invloedrijke factor binnen de kracht van de menselijke bevolking om dit proces te versnellen. We kunnen de kritische massa mensen die deze activering doen bereiken! We kunnen zelf zorgen voor het kantelpunt. Dit zal een enorme helende kettingreactie in het energieveld over heel de wereld tot stand brengen.

We zullen deze meditatie doen op het exacte moment van de Jupiter-Plutoconjunctie op 4/5 april. Dit is het eerste moment waarop een echt krachtige energie van het Watermantijdperk het oppervlak van de planeet zal raken. We doen deze meditatie wereldwijd op hetzelfde moment. Voor Nederland is dat op 5 april om 4:45 in de ochtend.

Instructies voor de meditatie van 20 minuten

1.Gebruik je eigen techniek om jezelf naar een ontspannen staat van bewustzijn te brengen.

2.Verklaar je intentie om deze meditatie te gebruiken als een instrument om de planeet naar de meest optimale tijdlijn te verschuiven en als instrument om het coronavirus volledig te verwijderen.

3.Visualiseer een zuil van briljant wit licht dat van de Kosmische Centrale Zon komt en vervolgens naar Centrale Zonnen van alle sterrenstelsel in dit universum wordt verspreid.

Visualiseer dan dat dit licht via de Galactische Centrale Zon binnenkomt. Vervolgens door ons sterrenstelsel gaat. Dan ons zonnestelsel binnengaat. Door alle Lichtwezens in ons zonnestelsel gaat. Daarna via alle wezens op aarde en ook via jouw lichaam naar het centrum van de aarde gaat.

4.Visualiseer dat dit licht al het resterende coronavirus op aarde transmuteert. Alle geïnfecteerde gebieden op de planeet desinfecteert. Alle patiënten geneest. Alle angst in verband met deze epidemie wegneemt en de stabiliteit herstelt.

5. Visualiseer dat de loop van de gebeurtenissen op de planeet aarde naar de meest positief mogelijke tijdlijn verschuift. Weg van alle epidemieën. Weg van alle oorlogen. Weg van alle wereldheerschappij.

Visualiseer wit, roze, blauw en goudkleurig licht dat alle ongelijkheden geneest. Alle armoede uitwist en overvloed voor heel de mensheid brengt.

Visualiseer dat er een nieuwe, grootse kosmische cyclus van het Watermantijdperk begint, die zuiver licht, liefde en geluk naar alle wezens op aarde brengt.

Laat het licht overwinnen!

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Share.

About Author

Comments are closed.