Wanneer je middenin een transitie zit is het vaak lastig om een goed beeld te hebben van de veranderingen die gaande zijn. Dit komt ook doordat we ons — terwijl de transitie naar de nieuwe wereld gaande is — in een enorm krachtenspel bevinden.

Daar waar de vrijheidsbeweging groeit en steeds meer tegengas geeft, duwt de Deep State hun fascistische agenda op alsmaar dwingender wijze door. Afhankelijk van je focus, kan het daarom lijken alsof de agenda van de Deep State de overhand gaat krijgen. Het wordt steeds duidelijker waar men alles naar toe wil leiden en men doet steeds minder moeite om hun plan te verhullen.

De tijd van de geleidelijke stapjes is nu voorbij en terwijl de vrijheidsbeweging de duistere agenda steeds meer blootlegt, voert de Deep State de druk alsmaar verder op. Men heeft haast om de agenda van hun Nieuwe Wereld Orde zo snel mogelijk te implementeren. Helaas is men daarin behoorlijk succesvol. Het is schokkend hoeveel mensen meegaan in het propaganda-narratief van virusmutanten, verplicht vaccineren en de invoering van verplicht testen en vaccinatiepaspoorten.

Mensen accepteren gewillig dat er allerlei rechten worden weggenomen en alleen onder bepaalde voorwaarden worden teruggegeven. Angst zorgt voor een vernauwde blik en wanneer men in de greep van angst leeft, zullen mensen alles doen om een gevoel van (schijn)veiligheid voor zichzelf te creëren. Het is een meesterlijk plan met een vorm van mind-control op het hoogste niveau.

Vaccinatie-agenda loopt gevaar

Toch loopt niet alles volgens plan en zijn er steeds meer kleine signalen dat er wel degelijk een positieve verandering is ingezet. Zo blijkt uit een artikel van RTL dat meer dan de helft van de mensen geen gehoor geeft aan de oproep zich te laten vaccineren (lees het artikel op de Dagelijkse Standaard).

Ook in Amerika wil de helft van de mensen de coronaprik niet. Dat zal ongetwijfeld te danken zijn aan de vele kritische berichten in de onafhankelijke media en blogs van artsen (zoals hier en hier) die steeds harder de noodklok luiden. Ondanks dat de onafhankelijke media ‘een roepende in de woestijn’ lijkt te zijn en ogenschijnlijk een veel kleiner bereik heeft dan de gecontroleerde mainstream en social media, is het tegengeluid niet meer te stoppen. Het aantal mediakanalen en woordvoerders van het ‘andere geluid’ neemt met de week toe.

De koersverandering verloopt langzaam maar gestaag

Dat de ontmaskering van de leugens en de transitie naar een betere wereld traag verloopt heeft vooral te maken met de omvang en complexiteit van het bedrog — en in hoeverre het verweven is met alle systemen in onze moderne wereld. Daarin is er een machtsstrijd gaande tussen een kamp dat de oude wereld en oude systemen wil behouden en een ander kamp dat als mensheid op natuurlijke wijze verder wil evolueren.

De machtsstrijd tussen de twee kampen is te vergelijken met een enorme olietanker die aanvankelijk op ramkoers was, maar waarbij de koersverandering al dusdanig is ingezet, dat het gigantische schip het oorspronkelijke doel niet meer kan bereiken. De koersverandering moet echter geleidelijk aan gebeuren om te voorkomen dat het schip kapseist en daarom is het nog niet duidelijk waar de nieuw ingezette koers uiteindelijk naar toe zal leiden.

Het tegengeluid sijpelt echter steeds meer door, ook in de reguliere media. Zo vraagt de Duitse (online) krant BILD alle kinderen om vergiffenis voor het leed dat ze kinderen hebben aangedaan onder het mom van de corona ‘pandemie’. Ook ondernemers vechten terug en eisen dat de maatregelen worden stopgezet. Bijvoorbeeld door rechtszaken aan te spannen. Of door klanten onder druk te zetten hun mondkapjes af te doen. Bijvoorbeeld door hardnekkige weigeraars 5 dollar extra in rekening te brengen, vanwege de schade die dergelijk onnozel en slaafs gedrag teweeg heeft gebracht.

Steeds meer ondernemers weigeren klanten die gevaccineerd zijn, vanwege het risico op shedding. Ook luchtvaartmaatschappijen beginnen bedenkingen te krijgen over de invoering van een vaccinatiepaspoort als voorwaarde om te vliegen, nu blijkt dat gevaccineerden een veel hoger risico lopen op bloedklonters, met name tijdens een vlucht. Om te voorkomen dat ze enorme schadeclaims aan hun broek krijgen, zijn er alsmaar meer bedenkingen of de vaccinatie-eis wel in hun belang is.

Het andere geluid krijgt steeds meer gehoor

Bepaalde alternatieve versies van de waarheid worden niet langer ontkend. Nieuwe studies tonen aan dat mensen die corona hebben gehad een levenslange immuniteit hebben opgebouwd. Zij kunnen beter niet worden gevaccineerd vanwege grotere kans op bijwerkingen, hetgeen kritische artsen al maanden roepen. Facebook paste onlangs zijn beleid aan, waarbij men berichten die beweren dat het virus wellicht door de mens is gemaakt en afkomstig is uit een laboratorium, niet langer zal censureren.

De afgelopen weken raakte Anthony Fauci opnieuw in opspraak, nu er in de reguliere media berichten naar buiten komen over zijn banden met het Wuhan laboratorium en het financieren daarvan. Ondanks de enorme propagandamachine kan men de waarheid niet blijvend onder het tapijt vegen. “Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt ’m wel …” En de waarheid heeft vaak een langzamer tempo om aan het licht te komen.

Desondanks neemt de druk vanuit de media en de politiek toe om vaccineren verplicht te stellen. Bijvoorbeeld door indirecte dwang, het wegnemen van basisrechten en gehoorzaamheid te belonen door het teruggeven van deze grondrechten alsof het privileges zouden zijn.

Ook de druk om kinderen te gaan vaccineren neemt toe, maar daarmee groeit eveneens de groep sceptici en tegenstanders. Mensen vragen zich terecht af: “Moeten we dit wel willen?” “Hoe groot is het risico dat kinderen vormen, want vertelde men ons niet eerder dat kinderen nauwelijks bijdragen aan het aantal besmettingen?” En “Wat zijn de (lange termijn) risico’s van vaccineren, zeker op het gebied van voortplanting en potentiële auto-immuunziekten?”

Gerechtigheid en zuiveringen

Terwijl de druk vanuit de politiek en media toeneemt, zijn er steeds meer groeperingen die rechtszaken aanspannen en voorbereidingen treffen om de misdaden tegen de menselijkheid voor te leggen aan het Internationaal Strafhof of een eventueel Neurenberg 2.0 tribunaal. Dat laatste zal steeds meer bijval gaan krijgen op het moment dat blijkt dat vele, zo niet alle gerechtshoven geen objectieve rechtspraak meer kunnen bieden.

De rol van rechtbanken zal ook blijken in de aanhoudende strijd om de waarheid omtrent de Amerikaanse verkiezingsfraude aan het licht te brengen. De uitkomsten van de audits die nu in verschillende staten plaatsvinden vallen op een bepaald moment niet meer te ontkennen. Het is slechts een kwestie van tijd.

Wanneer deze werkelijke uitslagen bekend gemaakt zullen worden, zal dit reden zijn om de overwinning van Trump formeel te erkennen, met de steun van (een groot deel van) het leger en het Pentagon. Hoewel deze correctie begin dit jaar al werd verwacht, gaan er steeds meer geluiden op dat het nu met enige vertraging binnenkort wel degelijk gaat gebeuren.

De kleine signalen

Bij de berichtgevingen in de reguliere media moet men vooral tussen de regels door lezen. Met alle veranderingen die achter de schermen gaande zijn, zijn er wel degelijk signalen te bespeuren waaruit men een koersverandering kan afleiden.

Een van die berichten gaat over de onthullingen omtrent de Britse koninklijke familie, die na de dood van prins Philip naar buiten komen. Prins Harry zou meewerken met de White Hats om de misstanden binnen de koninklijke familie en de moord van zijn moeder aan het licht te brengen. Zo gaf hij in een recent interview te kennen dat hij in zijn jeugd getraumatiseerd is en EMDR-therapie heeft gebruikt om zijn jeugdtrauma te verwerken.

Zowel prins William als prins Harry haalden onlangs fel uit naar de BBC ten aanzien van hun rol in het verleden en de hetze tegen Lady Diana. Dat zou wel eens het begin kunnen zijn van de openbaring van de zeer dubieuze rol die de media destijds als geheel hebben gespeeld in de ondergang van Lady Di en het verhullen van haar moord.

Daarnaast verwacht ik in de toekomst ook dat de oneerlijke behandeling van Michael Jackson in de mainstream media verder aan het licht zal komen. Het is een schoolvoorbeeld van het samenspannen van de Deep State met de mainstream media en corrupte figuren binnen politie en justitie, om ‘lastpakken’ het leven zuur te maken.

De achtervolgingswaanzin van de paparazzi en de karaktermoord door de mainstream media in zijn zaak tonen grote parallellen met het leven van Lady Di. Beide celebrities werden geïnterviewd door BBC verslaggever Martin Bashir, die achteraf gezien een bijzonder kwalijke rol heeft gespeeld in hun publieke veroordeling en zwartmakerij. Hoe meer men zich in die zaak verdiept, hoe duidelijker de parallellen zijn met de huidige rol van de Deep State en de media als een van hun tentakels.

Zuiveringen en toename van licht

Veel hoogsensitieve mensen melden dat ze zich de laatste weken, sommigen zelfs al enige maanden, lichter en positiever voelen. Alsof er een last is weggenomen. Het is het resultaat van zuiveringen door lichtkrachten en een shift naar een positieve tijdlijn, althans dat is wat men rapporteert, ervaart of ‘ziet’. Dat ervoer ikzelf ook rond de periode van het debacle rond het Evergreen schip, waarvan insiders claimen dat daarmee een wereldwijde aanslag is voorkomen.

De aarde zelf lijkt ook volop in beweging te zijn en in de periode van 19 tot 25 mei 2021 zijn er wereldwijd tal van vulkaanuitbarstingen geweest. Op die twee data waren er ook uitbarstingen van de Etna en Stromboli, de twee meest actieve vulkanen in Europa, op en boven Sicilië. Vulkaanuitbarstingen zijn altijd aangeduid als indicatoren van een nieuwe tijd. Is de recente toename toeval, of bereidt de aarde zich voor op grotere aankomende veranderingen?

Zo zijn er op tal van fronten kleine signalen dat er grote koersveranderingen gaande zijn. Deze zullen zich (vooralsnog) niet met een grote aankondiging manifesteren, maar het zijn aantoonbare aanwijzingen van een beweging die is ingezet. Net zoals de aanvang van een lawine, waarbij de sneeuwverschuiving nog geen momentum heeft, maar tegelijkertijd niet meer te stoppen is.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

De eerste uitgave van dit bericht was eerder beschikbaar voor vaste donateurs van Petje.af

Steun Ella Ster met Petje Af
.

Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle dialoog worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden. Het doel is om elkaar te informeren, niet om te ondermijnen. Wanneer er sprake is van (vermoedelijk) misbruik, kunnen we de toegang blokkeren.

Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Share.

About Author

21 reacties

 1. Beste Ella Ster,

  Ben jij op de hoogte van de site van Ben Davidson: http://www.suspiciousObservers.org ? Deze wetenschappelijke observers hebben een grondige studie gemaakt van de zon en het schijnt zo te zijn dat deze aan het eind van een 12000-jarige cyclus zit, waarbij de zon langzaam een mininova kan worden. Zit ingewikkeld in elkaar, maar toegenomen vulkaan activiteit is daar 1 onderdeel van. Dus bovengenoemde indicatie van een verandering is vanuit hun visie juist.
  Wij volgen hen al jaren! Hartelijke groet Wim en Marianne

 2. Johan Engelen on

  Beste Ella Ster,

  Wederom een mooi overzicht. Nog enige aanvullingen:

  De Oostenrijkse TV-zender AUF1 heeft inmiddels ronduit toegegeven dat Covid-19 een hoax is, en stelt de waarheid weer centraal. Zie: https://auf1.tv/nachrichten-auf1/nachrichten-auf1-vom-1-juni-2021

  Bestnewshere heeft een 5-fasenplan genoemd als vaccinatiestrategie voor de VS. Deze kan n.m.m. 1-op-1 worden overgenomen in andere landen. De vaccinatieopdracht voor de VS is 70%. Voor Nederland weet ik het niet. Zie: https://bestnewshere.com/the-five-phases-of-vaccine-compliance-we-are-currently-in-phase-3-the-last-phase-involves-door-to-door-arrests-of-those-who-refuse-spike-protein-injections-must-video/

  Met vriendelijke groet,
  Johan

 3. Beste Ellaster

  een vervolg op het geen wat Wim heeft geschreven, hier boven.
  het hele universum, is aan en met elkaar verbonden.
  dus alles wat er op de ene plek plaats vindt, vindt op die andere plek ook plaats.
  dit met enige vertraging, afhankelijk van de sterkte van de vlammen en dichtheid.
  duurt het 2,5 tot 3 dagen dat de zonnen vlammen op de aarde waarneembaar zijn.
  voor de mensen die erg gevoelig zijn, merkt dit al op het moment dat het plaats vindt.
  als wij het merken als mens, wat zal dan de aarde merken, die vele malen groter is.
  heel veel, dit zijn onder andere de aardbevingen, deze vinden niet alleen hier door plaats.
  daar er niet alleen de zon het is waar de aarde ook op reageert.
  de andere hemellichamen doen ook mee, ofwel het hele universum met alles er op of er aan.

  wat mij het meeste zorg baart is de verschuiving van de polen, deze brengen hier op aarde.
  veel meer te weeg, hier door komt de aarde in disbalans maar wij als mensen ook.
  door dat de stand van de aarde ten opzichte van de zon is verandert, verandert alles.
  deze veranderingen worden toe geschreven aan de mens als oorzaak.
  dit alleen omdat ze de aandacht willen verleggen van de werkelijkheid, de mens de schuld te geven.
  het creeeren van angst, geeft de ander de macht, om de dingen te doen in haar of zijn belang.
  hier komen we op het punt waar jij overschrijft, de angst en de macht.
  de angst bij ons als grote groep mensen , de macht bij een hele kleine groep.
  deze kleine groep denkt ook dit te manipuleren, alleen dat kunnen ze niet. dat weten ze ook.
  alleen proberen ze het zolang mogelijk uit te stellen, om zich te kunnen beschermen tegen wat komen gaat.
  vele films zijn er al over gemaakt en komen op dit moment ook veel weer in beeld.
  dit als voor bereiding op het geen wat komen gaat. lees tussen de regels door maar kijk ook er door.

  Beste Ellaster

  de maja’s of de inka’s het maakt niet uit van wie of wat, velen andere volken wisten dat ook al lang.
  alles wat in het universum plaats vindt heeft te maken met een cyclus, het punt van de verandering.
  deze naderen we met rasse schreden. het 3 de wiel van de Maja’s licht op geslagen in de grotten.
  deze grotten bevinden zich in Spanje, hier in ligt net zo veel al niet meer opgeslagen als in het vaticaan.
  kijk van uit de geschiedenis, de gebieden die Spanje of hoe je het maar wilt noemen hebben veroverd.
  maar vaak ook volledig uit gemoord, dit om de kennis weg te halen. als er niemand meer is is er ook geen kennis meer. de voorwerpen en alle verwijzingen halen we weg of vernietigen we. hier is toch niets gebeurt.
  een alles wat er wel is gebeurt, is toch vele malen erger dan dat er bij ons gebeurt of plaats vindt.
  als die ander het erger heeft gedaan voor de buiten wacht valt het van mij toch mee, geeft mij toestemming om dat toch ook te doen want die ander heeft het toch erger gedaan. ik heb de macht en zal die ook behouden, het maakt niet uit hoe die ander heeft het altijd erger gedaan als ik, ik ben en heb de macht.

  het enige wat op dit moment de macht de overhersing , alles wat je maar noemen kan te niet doet.
  is niet de macht van het volk, deze treed pas later in werking.
  het is de macht van de indivindu zij of hij. dient haar of zijn eigen weg te bepalen.
  als dat heeft plaats gevonden, kan er en mag er een eenheid van het volk ontstaan.
  de spreuk is niet voor niets, verander de wereld en begin bij jezelf.
  alleen het universum, kunnen we niet veranderen, dus de wereld ook niet.

  HET GROOTSTE GEGEVEN IS, ALLES VINDT PLAATS.
  OF WE WILLEN OF NIET, ALLES OP ZIJN OF HAAR TIJD.
  WELKE TIJD DAT IS WEET IK NIET, ALLEEN NIET ONZE TIJD.
  OOK WIJ ZIJN EEN ONDERDEELTJE, VAN HET TOTALE GEHEEL.

  dat wil niet zeggen dat we stil moeten zitten wachten, dat er misschien iets langs komt.
  ook al is het de pitsa of de pakjes man of vrouw, want zelf die kan een boodschap hebben voor jou.
  luister voel en ervaar, maar vooral leef een leven, voor je zelf en voor al niet voor elkaar.
  dit dat als jij het voor je zelf doet, jij groeit en beter in je vel gaat zitten. die ander dit voelt en het ook misschien wil ervaren. dat is aan hem of haar en niet aan mij, want dat is de ilusie die al jaren lang.
  door onze strot wordt geduwd, samen alles samen en een ego is volledig uit den boze.
  dit daar het samen de macht geeft aan die andere, is zij of hij wel te vertrouwen. ik weet dat niet .
  het maakt niet uit toch wij doen het toch samen, maar vooral niet alleen. want dan ben je niet te manipuleren. de visueel cirkel is weer rond. het maakt niet uit, zolang je de cirkel maar laat draaien.

  MAAR BEN IK DAN NOG OF WAT IS ER VAN MIJN ZELF OVER.
  ALLES WANT JE BENT DE CIRKEL UIT GESTAPT, DE ANGST.

  MVG DIRK

 4. Ron Swart on

  Niet alleen op Guantanamo Bay, maar ook op Thule U.S. Air Force Space Base op het Deense Groenland is een militair tribunaal actief. Een jury bestaande uit rechter, advocaat & topmilitair voert in een ploegendienst van vier x zes uur een proces en ogenblik wordt vonnis gewezen. In ondergrondse ruimtes worden duizenden personen gevangen gehouden in afwachting van hun berechting. Bill Gates is/wordt op zeer korte termijn ter dood gebracht. Hillary Rodham Clinton heeft op 26.04 onvrijwillig het tijdelijke voor ’t eeuwige verwisseld. Anthony Fauci gaat binnenkort voor de bijl.
  Nep-president Biden mag geen gebruik maken van de Air Force One, de koffer met de codes voor de atoomwapens zijn nog steeds in bezit van de 19de president van de herstelde republiek van de VS Donald Trump en de kort na zijn inauguratie door Biden ondertekende Executive Order’s (EO) zijn nep en de vulpen waarmee hij de EO’s ondertekende bevatte geen vulling. Minister van Defensie Lloyd Austin is een schertsfiguur en heeft 0,0 zeggenschap over het Pentagon.
  In de nacht van 25 op 26 januari hebben Amerikaanse Special forces en Navy SEALS 424 van 535 Congresleden gearresteerd, terwijl Washington D.C. werd bewaakt door zo’n 60.000 troepen van de National Guard. Sindsdien bevinden zich slechts 7 van de 100 senatoren op vrije voeten en een van hen is senator voor Texas Ted Cruz.

 5. Mooi om te lezen dat ze op koers varen. Dat het licht mag overwinnen en het duister inkrimpt.

 6. Dat Het LICHT aan het winnen is is mij wel meer dan zeker! Maar natuurlijk gaat de overwinning nooit ineens maar altijd met kleinere stappen. Dat is dus wel heel duidelijk.
  De vazallen van het duister proberen nog steeds met valse en onjuiste info ons te beïnvloeden, maar kreeg meer en meer het gevoel, dat die strijd nu werkelijk ten goede gekeerd is. Dat het duister dat niet wil toegeven is ook weer hun eigen grootste fout door te blijven misleiden.
  Wanneer zeker de helft dan niet gereageerd heeft op de vaccinatie-oproepen, geeft wel een goed beeld hoe Wij zelf deze wereld al veel langer bezien, dan het duister schijnbaar nog steeds doet voorkomen.
  Hun fouten en foutjes immers, stapelen zich al met elke dag op. Alleen zij die dat nog steeds niet kunnen of willen zien, tja, die blijven het duister dus nog steeds geloven.
  Zij geloven dan jammer genoeg nog steeds in de foute sp(r)ookjes van die duister kliek en hun vazallen.

  Het zij zo!

 7. Caesar Lion Cachet on

  LS…

  Het word steeds lastiger om iets zinnigs aan deze discussie toe te voegen dus houd ik het maar op wat mij te binnen schiet. Waar zijn de Chemtrails gebleven ? Hebben die hun verwoestend werk geleverd of was het een mislukte poging te vergelijken met het Corona bedrog ! Neurenberg ??? De top Nazi zijn naar Israël en Amerika gevlucht met behulp van de Nazie-Cabal. Wie heeft Pim Fortuyn vermoord en niet te vergeten John Lennon. Televisieland / Nederland : Altijd de zelfde coke snuivend poppetjes en dikke zangeressen die niet kunnen zingen uit de stal van Vader Abraham en consorten. Hoezo Rutte op een zijspoor ? Gaat nooit gebeuren. Hij heeft net een nieuw zwart pak gekocht ! HAHAHA ! Etc. Etc.

  • gea sanders on

   hoi gisteren de hele dag grote witte lucht zat vol met chemtrails maar zo dicht hele dichte luchten,

 8. Je kunt je misschien ook licht en vrediger voelen omdat je de aardbols straks gaat verlaten? Sorry hoor, ben een beetje sceptisch vandaag.

  Zag net dat in Griekenland de mensen die in de horeca werken verplicht een vaccinatie hebben moeten nemen om te mogen werken in de horeca, geen keus dus, want iedereen werkt daar in de horeca sinds de crisis in 2008! Ook verplicht daar om 2x per week een pcr test te doen anders mag je niet werken. De Grieken doen er dus aan mee, het is kiezen of delen voor ze, eten of sterven!!!!

  Het gaat echt de verkeerde kant op, Ik weet niet hoe lang ik nog heb, maar de verplichte vaccinatie doe ik niet aan mee, ik ga liever strijdend ten onder, de kans dat het ook echt strijden gaat worden begint groter te worden, want na 15 maanden gaat het nog steeds door en wordt alleen maar erger! Dat neurenberg tribunaal is voor velen te laat vrees ik, in ieder geval voor het prachtige Griekenland, wordt al sinds 2009 kapot gemaakt door de elite!

  • Angel, het is zoals het is. Het kwaad heerst momenteel en als we daar iets aan willen veranderen, dan moeten de agenda niet accepteren. 95% van de mensen gelooft de propaganda van het kwaad en de rest laat zich misleiden door zogenaamde tribunalen die gepland staan (een beetje laat aangezien meer dan een miljard mensen wereldwijd reeds gevaccineerd zijn. Bovendien levert een negatieve beslissing van het tribunaal juist
   Jurisprudentie op ten voordele van het kwaad. Mensen laten zich beïnvloeden door de audits in de VS. Alsof Tump over een maand weer in actieve dienst is. Wellicht dat hij zich in 2024 opnieuw verkiesbaar stelt. Hoeveel mensen kunnen vanaf dat moment nog stemmen?

 9. Het is moeilijk een vrijheidstrijder te zijn
  Geloof hoop vertrouwen

 10. Het is moeilijk een vrijheidstrijder te zijn
  Geloof hoop vertrouwen
  Blijf geloven

 11. today everyone is under brain attack throughout wifi, 5G, ,concentratios in everything and shedding the manner to lead everyone after a shot.A lot of people are happy, ligthening,but many others become angry, suffering from radiation,many walking deads,……in belgium.We’re put in a deep matrix;Electro magnetisch field is n’t anymore in balance, vaxed people are very magnetic, and attack not vaccinated people.If it wasn’t so bad for those who’re suffering from radiation and strong magnetic fields, i could laugh because others things, are also happeninng, banks who are asking us for tax paying, before we received already a tax ettre from the government.. Please give us or children back,a long life we’re living in a illusion, but it was pleasnat, today it is torture Doctors are also under brainattack and do operations who not are necesarry.(if you go for a tooth, you you can be operated for a whole mouth We can’t trust no doctor anymore.

 12. Ik ben van half mei tot en met begin juni met min auto Europa doorgereden en heb een heerlijke vakantie achter de rug. Ik ben respectievelijk in België, Frankrijk (inclusief Cannes, St. Tropez), Monaco, Italië, Switzerland en Duitsland geweest! Geen injectie genomen, geen tests gedaan, niet in zelf quarantaine geweest en heb mij heerlijk vermaakt. Zo vrij als een vogeltje…

  De radio en tv zijn het virus! NOS virus, Wuhan virus en slaven-virus.

  Wake up sheeple!

  • Heel fijn voor je, maar wat is verder precies je probleem met die “sheeple”?

 13. Cekay.

  Een interessant blog vindt je op: youtube.com/MiekeMosmullerBlog

  Haar laatste blog het: Crisisgewenning: Je erbij neerleggen ?

 14. Pingback: Das Ereignis: Sind wir noch auf Kurs? |

 15. Pingback: Zitten we nog wel op koers? – flashyflasch

 16. Pingback: Waarom grijpt men niet in? – flashyflasch