Als mensen me in 2016-2017 hadden gevraagd hoe het in de toekomst zou zijn en wat het grote verschil zou zijn met de wereld waarin we destijds leefden, zou het verleidelijk zijn om te verwijzen naar de technologische vooruitgang, de voorspoed, en de spirituele gaven en nieuwe inzichten die we als mensheid hebben gekregen. Maar voor mij is een van de grootste veranderingen ten opzichte van van de jaren van transitie, vooral het blije gevoel dat mensen hebben. Daar waar de mensen in 2016-2017 bedrukt, bezorgd en egoïstisch waren en vooral gericht op het overleven in de maatschappij, overheerst nu een gevoel van eenheid, welzijn en blijheid.

Natuurlijk is dit onze organische staat van zijn, maar pas toen we dit basisgevoel weer collectief terug kregen, beseften we dat we het in begin van deze eeuw zo ontzettend gemist hebben. Zelfs bij mensen die het rond de tijd van de transitie financieel best goed hadden, lag er onder de oppervlakte een onderhuids ongenoegen. Het was een gevoel van onbehagen, onzekerheid en dreiging. De dreiging om je baan kwijt te raken, of de dreiging niet meer aan een baan te kunnen komen, de dreiging van een nieuwe economische crisis, de dreiging van een terroristische aanslag. Er was veel angst en onzekerheid in die periode.

Nu we een heleboel van die onzekerheden hebben opgelost en mensen weer gegarandeerd een menswaardig en comfortabel bestaan kunnen leven — zonder dat ze binnen een slavenbestaan keihard moeten werken om te ‘overleven’ binnen het systeem — is de focus verschoven naar plezier, genot en dankbaarheid.

Het leven is weer licht en luchtig. Mensen stralen weer. Er is vrolijkheid en gelach. Mensen zijn ontspannen en hebben oog voor elkaar, oog voor de planeet en de samenleving in zijn geheel. Men heeft geen zorgen meer over het betalen van een torenhoge hypotheek of het behouden van een drukke baan. De begrippen werkloosheid, het gebrek aan banen en financiële zorgen bestaan simpelweg niet meer. Ook is er geen stress meer over opzettelijk gecreëerde ziektes zoals kanker.

Mensen zijn over het algemeen gezond en in balans. Het leven zelf is in balans. De maatschappij is ingericht op een evenwichtige en redelijke manier, waarbij iedereen betrokken en actief is en er geen competitie meer bestaat. In plaats van dat mensen als winnaar uit de rat race proberen te komen, gaan mensen op zoek naar hun persoonlijke rol in de maatschappij.

Het zijn de dromers die durven te dromen van een betere wereld. Het zijn de rebellen die zich weigeren neer te leggen bij de status quo en verzet bieden tegen zaken die niet kloppen. En terwijl sommigen hen zien als de gekken, zien wij genieën, want de mensen die gek genoeg zijn om te denken dat ze de wereld kunnen veranderen, zijn ook degene die dat doen.

De meeste mensen hebben nu hun rol en spirituele missie gevonden en weten wat zij aan de maatschappij willen bijdragen op basis van hun talenten en voorkeuren. Werken is niet meer het overleven binnen een slavenbestaan met als primair doel het verdienen van geld, maar een middel om maatschappelijk betrokken te zijn en een persoonlijke bijdrage te leveren aan een betere wereld. Alleen al dat gegeven, geeft veel voldoening en blijdschap.

Doordat de rijkdom in de wereld eerlijk is verdeeld, is de werkweek drastisch verkort. Er is veel meer tijd voor sport en ontspanning, spirituele ontwikkeling en tijd voor elkaar. De focus op werk, carrière en overleven is verschoven naar de focus op vrienden, familie en de lokale gemeenschap. In buurten wordt regelmatig samen gegeten en er worden spontaan buurtfeesten en lokale evenementen georganiseerd. Niemand vraagt zich af of dat wel mag en er zijn geen wetten die dit soort zaken verbieden. Op stads- en dorpspleinen praten de mensen gemoedelijk met elkaar en wordt vaak ongedwongen muziek gemaakt. Het is heel normaal om te dansen en zingen op straat. Eigenlijk is het leven vooral één groot, ontspannen feest.

Dit artikel is deel 1 uit een serie verhalen met als doel om mensen te inspireren om hun eigen verbeeldingskracht te gebruiken en hun eigen droombeeld van de gouden toekomst te creëren. Verbeeldingskracht is het vermogen om dingen te verzinnen en te creëren. In het samengestelde woord liggen twee andere woorden verscholen. Het verbeelden is het bedenken en vorm geven aan een creatie. En elke creatie begint met het bedenken wát je gaat creëren. Elke creatie begint daarom in het bewustzijn en daar ligt de kracht.

> Lees ook: Terugblik vanuit de gouden toekomst  |  inleiding

Ella Ster*  |  bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Share.

About Author

Comments are closed.