Browsing: Drake Bailey

Drake Bailey is onderdeel van de Freedom Movement, losse van elkaar onafhankelijke groepen die toewerken naar de ontmantelingen arrestatie van de heersende schaduwelite, ook wel Cabal, Illuminati of New World Order genoemd. Drake is oud-militair en had een zeer hoge positie binnen het Amerikaanse leger. Hij is nu woordvoerder en contactpersoon van de Positive Military, VS Milities, klokkenluiders binnen het Pentagon, CIA, FBI, en staat in contact met allerlei andere Amerikaanse en internationale overheidsorganisaties.