Cosmic Voice radioshow van Drake Bailey en Thomas Williams van 23 maart 2016

0

Samenvatting van de wekelijkse radioshow van Drake Bailey en Thomas Williams van vorige week, 23 maart 2016, over allerlei politieke, juridische, militaire en kosmische zaken. Tijdsaanduiding van de audiolink aangegeven met [00:00 minuten:seconden] De belangrijkste onderwerpen:

7:00  Thomas begint de radio-uitzending: Welkom bij Cosmic Voice, de thuisbasis voor volledige Disclosure, gratis Disclosure en de thuisbasis van alledaagse, gewone mensen met buitengewone informatie.

57:30  Er zijn allerlei veranderingen in de financiële markt. Olie is de nieuwe valuta en vervangt de goudstandaard. Als de olieprijs daalt tot nagenoeg niks, raakt iedereen blut. Dat is het plan van de Cabal om iedereen te laten verhongeren. Luister verder naar de consequenties voor de olie-industrie vanaf 59:00 >

1:13:00  Drake blijft allerlei dingen horen en voelt zich ongemakkelijk dat hij er niet over kan praten, maar kan wel zeggen dat in de nabije toekomst de pleuris gaat uitbreken.

Drake doet ook een oproep aan Benjamin Fulford om de informatie die hij naar buiten brengt actueler te maken. De info klopt wel, maar is verouderd. Mensen weten ondertussen wel dat er een oorlog tussen de facties gaande is. Iedereen weet al dat er 11 verschillende groepen zijn die voor god willen spelen. Volgens Drake is het tijd dat hij intel naar buiten brengt die insiders nog niet weten, zodat anderen ten minste wat inside informatie krijgen waar ze zelf geen toegang toe hebben.

Volgens hem zijn er maar 5 groepen die een deel van de wereldbevolking willen uithongeren. Er zijn er maar 3 die überhaupt die macht hebben.

“Als je wil zien waar de ‘speeltjes’ van mensen afgepakt worden, kijk dan naar de bankverslagen, met name naar die van 23 maart. Bloomberg had een heleboel publicaties over zaken waarvan ik wist dat het eraan kwam, zo’n twee weken geleden en was destijds gevraagd om daar niet over te praten. Dat heb ik ook niet gedaan en nu is het aan het gebeuren.”

1:16:00  We zitten in de kritische fase, we hebben de kritische massa bereikt. Als je denkt dat het nu al stormachtig is, wacht maar, er gaat nog veel meer komen. De spelletjes en oproer zullen waarschijnlijk tot in de nazomer doorgaan. Wat betreft de RV (revaluatie) is de verwachting dat het pas einde van de zomer, begin van het najaar afgerond is en er dan overeenstemming is bereikt.

1:22:50  Thomas is voorstander van volledige Disclosure in plaats van gedeeltelijke disclosure, ondanks wat anderen beweren. Hij is sowieso niet in een machtspositie om daar überhaupt zeggenschap over te hebben of dit wel of niet gebeurd. De gedeeltelijke disclosure is al gaande en zal voortduren. Thomas verwacht dat de hoeveelheid informatie ook zal toenemen.

[E*: Volledige Disclosure betreft de onthulling van: álle misdaden van de Cabal, de verborgen technologieën, het geheime ruimteprogramma en het bestaan van buitenaardsen. Gedeeltelijke disclosure (wat de Cabal graag zou willen) omvat een embargo van bijvoorbeeld 50 jaar, waarbij een groot deel van de misdaden gepleegd door de Cabal niet geopenbaard mogen worden en het bestaan van buitenaardsen wordt verzwegen.]

1:24:10  Er zijn al geruime tijd achter de schermen besprekingen gaande met de Cabal en met de buitenaardsen. Al vanaf februari vorig jaar zijn er bepaalde Cabal-leden verwijderd en berecht. Dus mensen hoeven niet bang te zijn dat we een oogje gaan dichtknijpen voor de misdaden van de Cabal tegen de menselijkheid, want dat zal niet gebeuren.

1:25:00  Thomas: “We hebben de facties die zijn overgebleven ruimschoots besproken in de extra Cosmic Voice uitzending van 8 november 2015,waarbij de issues die te maken hadden met de Draco’s nu achter de rug zijn. Ook de issues die te maken hadden met de Parents [van de Illuminati]zijn ook min of meer afgelopen. Er zijn er nog 3 over [van de 21], waarvan 2 een tweeling zijn en daarvan is er een krankzinnig geworden. De overige twee kijken naar de mensheid alsof ze zich in een doolhof bevinden en hun weg naar buiten moeten vinden. Maar telkens als we bijna bij de uitgang waren verplaatsen ze de muren. De analogie die gegeven werd is dat ze niet langer in staat gesteld worden om ‘de muren te verplaatsen’. Maar het is aan de mensheid om de uitgang te vinden. Er zijn dus geen redders, Blue Avions of Sphere beings of al die andere zaken die op internet staan. Het is aan ons de mensen.”

“Wat mensen niet begrijpen is dat zodra de Parents weggaan, gaan ook de Covens en de Zwarte Magie weg. Is het er nu nog? Jazeker, ze spelen nog steeds spelletjes met het financiële systeem. Maar de Illuminati die er ooit was en de Committee of 300 die alles dicteerde, bestaat niet meer, althans niet in die vorm. De Committee of 300 is praktisch ontbonden.”

“Dezelfde mensen die als Illuminati één groep vormden zijn in vijf groepen uiteen gevallen. Twee van deze facties bevinden zich op Amerikaans grondgebied [de Nazi’s en de Zionisten]en spelen allerlei spelletjes. Wat er nu gaande is in de financiële wereld kan tot een hele berg incidenten leiden die betrekking hebben op vliegtuigen, banken en financiële districten. Dat komt doordat sommige slechteriken andere slechteriken streken hebben geleverd. En de andere groep slechteriken zijn niet blij en zullen waarschijnlijk hun betaalmeesters aan gaan vallen. Dat gaat tot een bloedbad leiden en hopelijk leidt dat niet tot schade bij de omstanders.”

“Wat er ook speelt, is dat een deel van de gedoodverfde nieuwe generatie slechteriken nu hebben besloten om er uit te stappen. Ze realiseren zich de fouten van hun daden. Zou het kunnen dat ze zich ook realiseren dat de mensen achter ze aan komen? Dat is een mogelijkheid. De jongere generatie van de verschillende [Illuminati-]families wil niet meer de tyrannie voortzetten die door hun ouders, grootouders en voorouders tegen de mensheid werd uitgevoerd. Dingen zijn niet meer zwart wit, maar de ‘vijftig tinten grijs’, zoals in de gelijknamige boektitel, beschrijft de huidige wereld. Tenzij je onderdeel maakt van een van de groepen, maak je geen enkele kans om er achter te komen wat er precies speelt, want het is niet op internet te vinden.”

1:30:30  Er is een strijd gaande tussen China en Rusland, want zij zijn er beide achter gekomen wat de werkelijke intenties zijn. [E*: in een zogenaamde samenwerking de macht willen grijpen en dan uiteindelijk de andere partij uitschakelen.] En dan gaat het niet om het land China, maar het gaat om de groepen en individuen binnen dat land. Het land zelf is slechts een pion in het spel. Dus de factie binnen China wil Rusland uitschakelen en de factie binnen Rusland wil China uitschakelen.

Ondertussen gaat de strijd in het Midden-Oosten door en wordt het hele gebied ommuurd. We zien daar week na week steeds meer tekenen van. Deze lui hebben geen gewetensbezwaren. Thomas neemt aanstoot aan de beschuldigen die worden geuit dat hij en Drake dit beleid zouden goedkeuren, hij vindt deze beschuldigingen smakeloos. Tegelijkertijd is hij ervan overtuigd dat degene die de misdaden [o.a. in het Midden-Oosten] gepleegd hebben niet vooruit kunnen kijken op een succesvol einde en verantwoording zullen moeten afleggen over hun misdaden.

1:32:30  De pleuris gaat binnenkort uitbreken. Veel dingen zijn al vanaf februari vorig jaar gaande en grotendeels onopgemerkt gebleven, want het staat niet op het internet. Er zijn gradaties van info. De info op internet is niveau 1 tot 3, maar de intel (geheime info) gaat zo ver als niveau 10. Mensen die veel onderzoek hebben gedaan en kennis van zaken hebben kunnen tot niveau 4 tot 5 komen als ze 2 en 3 bij elkaar optellen en inzicht door die kennis hebben. Daarbuiten weten mensen grotendeels niet wat er speelt, want het is niet op internet te vinden. Deze info is alleen toegankelijk voor insiders.

1:34:00  De Britten hebben een afschuwelijke rol in de VS gespeeld. De koninklijke familie krijgen grotendeels de schuld, maar hun rol was niet zo groot als dat Thomas aanvankelijk dacht. De Britse Koningin wordt ook als een marionet bespeeld. Haar kapitaal is grotendeels weggenomen om haar betaalmeesters in het spel te houden. Ze zit niet helemaal in hetzelfde schuitje als wij, maar het scheelt niet veel.

1:40:00  Aanslag in Brussel was een valse vlag uitgevoerd door CIA. Drake: “Weet je nog dat ik een maand of zo geleden vertelde dat er een hele zwik CIA-agenten en -medewerkers in Europa ‘los rondliepen’. Syrië was niet genoeg, ISIS was niet goed genoeg, iemand had vrede gesloten met Iran en er waren niet meer genoeg vijanden, niet genoeg angst en opwinding.” (…) “De ideologie die erachter zit, (..) daar moet korte metten mee gemaakt worden en dat gaat binnenkort gebeuren, van wat ik begrepen heb.”

1:43:45  De Cabal wil ons doen geloven dat we een Bijbelse einde-van-de-wereld-Event naderen en dat we gedoemd zijn. Volgens Drake hebben ze die mogelijkheid niet meer, maar willen wel dat wij dat denken.

Thomas over de angst-porno met betrekking tot de NWO-plannen van de Cabal als zijnde Bijbelse profetieën: het zijn geen Bijbelse profetieën, maar plannen, lang geleden uitgeschreven die men nu probeert uit te rollen. Veel van hun plannen zijn gefaald en zullen blijven falen.

1:54:15  De reden waarom men olie blijft opslaan, omdat de olie standaard de goudstandaard gaat vervangen, althans dat is het plan van de Cabal.

1:55:45  Thomas en Drake doen hun best om de juiste informatie naar buiten te brengen, maar de situatie is chaotisch en onoverzichtelijk. Niemand weet nog wie wie is, er zijn geen scherp omlijnde groepen mee, geen duidelijk begrensde landen. De facties zelf zijn uiteengevallen in kleinere groepen en zaken zijn niet zwart wit meer. Drake en Thomas zouden graag alles ophelderen, maar moeten terughoudend zijn met het naar buiten brengen van info en altijd het grote plaatje en einddoel voor ogen houden. Anders wordt het tegen ons gebruikt. Thomas benadrukt dat zij [de Cabal]al veel langer dit spel spelen dan wij. Ze controleren ons al duizenden jaren. “De voortgang die we in een korte tijd bereikt hebben is buitengewoon en we zijn niet van plan om dat te verpesten door allerlei dingen tijdens deze radio-uitzending te spuien.”

1:57:00  Het kan een roerige zomer worden. Er zijn allerlei onvoorspelbare dingen aan het gebeuren, dat heeft te maken met de facties die elkaar bestrijden. Bijvoorbeeld iemand uit bepaalde belastende informatie over Citi-bank en deze moet vervolgens zijn deuren sluiten, dat soort dingen.

Zaken die in de economie vanzelfsprekend zijn geweest kunnen plotseling verdwijnen. Dit jaar komen veel dingen aan de oppervlakte, dit jaar wordt het jaar van de ‘grote schoonmaak’.

April en mei wordt verwarrend, in juni worden zaken helderder, in juli, augustus september komen dingen tot een einde, dat is wat Drake verteld is.

E*

[Drake is onderdeel van de Freedom Movement, losse van elkaar onafhankelijke groepen die toewerken naar de ontmanteling van de heersende schaduwelite en arrestatie van deze Cabal (illuminati/New World Order).

Drake is oud-militair en had een zeer hoge positie binnen het Amerikaanse leger. Hij is nu woordvoerder en contactpersoon van de Positive Military, US Militia, klokkenluiders binnen het Pentagon, CIA, FBI, en staat in contact met allerlei andere Amerikaanse en internationale overheidsorganisaties.]

> Audiolink van Cosmic Voice radio-uitzending van 23 maart 2016

Share.

About Author

Comments are closed.