Wat bezielt mensen zoals Kevin Annett en Katherine Horton om het op te nemen tegen de meest machtige instituten op aarde? Ze vertrouwen op een beter alternatief en geloven dat er een betere wereld mogelijk is. Ze kunnen putten uit een bron van zelfvertrouwen en zelfrealisatie. Hun denkwijze, tactiek en optimisme is inspirerend.

In onderstaande video is Kevin Annett in gesprek met Katherine Horton. Zij voert op haar manier actie om het onrecht vanuit bijvoorbeeld de MI5 en MI6 aan te kaarten. Kevin Annett is een van de grondleggers en het gezicht van het ITCCS (International Tribunal into Crimes of Church and State). Door de uitspraak in een door de ITCCS geïnitieerde rechtszaak waarin een aantal kopstukken binnen het Vaticaan in 2013 zijn beschuldigd wegens misdaden tegen de menselijkheid, werd paus Benedictus gedwongen om af te treden. Dat is dus de macht en invloed die een relatief kleine organisatie kan hebben.

Ondanks alle bedreigingen én een deels succesvolle lastercampagne om karaktermoord te plegen, laat Kevin zich allerminst ontmoedigen. Hij blijft het opnemen tegen de Goliaths van de wereld: koningshuizen, pausen, kardinalen, ministers, premiers, CEO’s, enzovoort. Waar haalt hij de moed en het zelfvertrouwen vandaan om die campagne te blijven voeren? Dit artikel (deel 2) is het vervolg van deel 1 ‘Hoe durven we weer moedig te zijn?’ en gebaseerd op het gesprek tussen Katherine Horton en Kevin Annett.

15 manieren om je heldenmoed te tonen

1.Speel hun spelletje niet mee

In het begin van het gesprek vertelt Kevin Annett over zijn arrestatie afgelopen voorjaar. Deze was allesbehalve gebaseerd op rechtmatige juridische gronden. Mannen met zonnebrillen brachten hem naar een geheime ondergrondse locatie. Daar probeerden ze hem te ondervragen. Maar ze wilden zichzelf niet identificeren. Kevin besloot daarop ook hun spel niet mee te spelen en weigerde om hun vragen te beantwoorden. Hij kreeg hulp uit onverwachte hoek en is onder diplomatieke druk snel vrijgelaten.

2.Zoek medestanders binnen het machtssysteem

Of het nu gaat om het Vaticaan, de Verenigde Naties, Interpol, CIA, FBI of politie en justitie, overal werken mensen die met eer en geweten willen handelen. Wanneer deze mensen zich bewust zijn van de corruptie en misdaden binnen hun eigen organisatie, zijn ze vaak bereid om hier iets tegen te doen, op voorwaarde dat dit niet direct hun eigen kop en baan kost. Dit zijn de mensen die, weliswaar niet openlijk, steun willen geven aan organisaties zoals het ITCCS. Het zijn de White Hats, de klokkenluiders die intel lekken en informatie uit het systeem kunnen overdragen.

3.Dreig hun imago te vernietigen

Kevin: “Het begint door naar dit enorme systeem te kijken en na te denken: «hoe kan ik het hiertegen opnemen?» Maar het begint op een eenvoudige manier, zoals we in Canada gedaan hebben. Net zoals Sun Tzu zegt in de ‘Art of War’: «Je bedreigt datgene waar je vijand van houdt.» En waar houden deze mensen van? Hun publieke imago en hun geld.” Met hun mooie huizen, auto’s, kleding en status hebben ze inderdaad alles te verliezen. Ze kunnen van zeer hoog, ver naar beneden vallen.

Deze mensen zijn enorm kwetsbaar, zeker als het gaat om hun publieke imago. Vaak verschuilen ze zich achter titels, functies en organisaties. Ze denken dat ze beschermd worden door het systeem. Zodra hun eigen naam op het spel staat en ze persoonlijk aansprakelijk gesteld worden, schrikken ze zich rot. De reacties die je dan krijgt zijn veelzeggend, aldus Kevin.

4.Maak mensen persoonlijk verantwoordelijk

De mensen die de bevelen van het controlesysteem moeten uitvoeren, denken dat ze onaantastbaar zijn, omdat ze voor een organisatie werken en anoniem of buiten de publiciteit blijven. Wat mensen niet fijn vinden is als hun naam op een negatieve manier bekend wordt, of boze mensen aan hun eigen voordeur staan. Toch kun je medewerkers en ambtenaren ook aanspreken op hun morele verantwoordelijkheid. Wanneer ze met hun eigen aandeel geconfronteerd worden, kunnen ze besluiten er niet meer aan deel te willen nemen. Zo breek je de steun binnenin de organisaties.

5.Spreek mensen aan op hun geweten

Het systeem is machtig doordat veel mensen in loondienst het in stand houden en bekrachtigen. Zoals bijvoorbeeld de politie. Zij volgen slechts de bevelen op. Door ze vol zelfvertrouwen te wijzen op hun morele plicht kan de situatie radicaal veranderen, weet Kevin uit ervaring.

Zo noemt hij het voorbeeld van een geplande ontruiming van een pand in Dublin, waar veel daklozen gehuisvest waren. Toen de politie arriveerde dreigde de woordvoerder alle bewoners als getuigen naar voren te schuiven. De politie zag niet alleen af van de ontruiming, maar men hield later een inzamelingsactie om de mensen elders te kunnen huisvesten. Uiteindelijk bleken de agenten ook gewoon mensen van vlees en bloed met compassie te zijn.

Als je zelf vanuit je morele en hogere principes spreekt, kun je mensen op hun geweten aanspreken. Dan kun je ze aan jouw kant krijgen. Kevin heeft dit meerdere malen beleefd. “Je ziet dit in revoluties, wanneer het leger van kant verandert, valt het systeem om.” Dit kan vooral gebeuren wanneer agenten gaan inzien dat zij zelf door het systeem misbruikt worden, aldus Katherine.

“Wanneer je de politie meekrijgt en je krijgt ze aan de kant van het volk, dat is in wezen een échte revolutie, want historisch gezien was de politie opgezet door het establishment, om zich voor de mensen te laten beschermen.”

Katherine Horton

6.Realiseer je dat je zelf de macht hebt

De campagne voor rechtvaardigheid waarbij een uiterst kleine groep het opneemt tegen ‘de Goliaths’ binnen het systeem is grotendeels gebaseerd op psychologische oorlogsvoering. Wanneer je in dat woud van psychologische intimidatie je een weg probeert te vinden, is het goed om te beseffen dat de ‘machtigen’ in wezen zwakke individuen zijn. Hun tactiek is gebaseerd op het creëren van angst en ons aan onszelf te laten twijfelen. Maar in werkelijkheid zijn zij het kleine mannetje achter een enorm masker. Je hoeft alleen maar hun masker weg te trekken, aldus Kevin.

7.Vertrouw op jezelf, niet de autoriteit

We zijn dusdanig geprogrammeerd dat we denken dat anderen de autoriteit hebben om voor ons te spreken. Maar we moeten dit recht terugvorderen en zelf onze standpunten bepalen.

We denken onterecht dat een ander dingen over onze eigen situatie beter weet. Maar Uiteindelijk weten we meestal zelf wel wat in onze situatie het beste is.

8.Creëer eigen alternatieven

Het terugeisen van onze autoriteit geldt niet alleen in je persoonlijke leven, maar voor allerlei terreinen, zoals de mainstream media, de politiek, maar ook het rechtssysteem. We kunnen niet meer op de autoriteit vertrouwen. Daarom moeten we onze eigen parallelle systemen opzetten, zoals Common Law rechtbanken (op basis van natuurrecht).

Kevin vindt het ongelooflijk wat men in het systeem allemaal accepteert. Dat is alleen omdat mensen vaak denken dat er geen alternatief is. Daarom moeten we zelf alternatieven bedenken. Dat is precies wat hij probeert te doen. Hij probeert zaadjes bij mensen te planten zodat ze zelf actie ondernemen en denken: “Weg met dit verrotte systeem!”

‘Het vraagt geen meerderheid om te zegevieren, het vraagt slechts een minderheid van mensen die vastbesloten zijn om veenbranden van vrijheid aan te steken in de hoofden van mannen en vrouwen”

Sam Adams tijdens de Amerikaanse revolutie

9.Zoek mogelijkheden om onder hun voorwaarden uit te komen

Binnen het bestaande rechtssysteem is een schamele schadevergoeding het beste dat misbruikslachtoffers eruit kunnen halen, zegt Kevin. Vaak is dit zwijggeld inclusief een bevel tot zwijgen, of niet verder kunnen procederen. Katherine: alle overeenkomsten met betrekking tot zwijggeld moeten als een onredelijk contract beschouwd worden, waar mensen onderuit moeten kunnen komen. Want door te zwijgen kunnen de psychopaten doorgaan met verkrachten en moorden.

Kevin denkt dat het nog verder gaat. Er is een regel in de wet dat fraude alle contracten ongeldig verklaart. Je kunt geen dwang gebruiken om een contract te sluiten en toch is dit precies wat met veel slachtoffers gebeurt door ze het zwijgen op te leggen. Katherine denkt dat het mogelijk moet zijn om eerst de schadevergoeding te incasseren en daarna onder de zwijgplicht uit te komen door het contract te laten ontbinden.

10Ontdek je eigen heldenmoed

Pas onder extreme omstandigheden ontdekken we onze heldenmoed. Bijvoorbeeld als mensen zelf onder druk komen te staan door het systeem, zoals Katherine en Kevin ervaren hebben, begrijpen mensen wat er aan volharding nodig is, om de missie tot een goed einde te brengen. Kevin: “We ontdekken pas onze ware aard en échte kracht wanneer we bedreigd worden. We hebben zoveel meer kracht en integriteit dan we ons in normale omstandigheden realiseren. Een oorlogssituatie, waar we nu in wezen in zitten, kan die heldendom naar buiten doen komen.”

11Snij hun inkomstenbron door

Geld is de achilleshiel van het criminele systeem, ook van de katholieke kerk. De ITCCS voert nu de druk op om de belastingontheffingsstatus van de kerken op te laten heffen. Ook schrijven ze de verzekeringsmaatschappijen aan, dat ze niet gerechtigd zijn om veroordeelde organisaties (zoals de katholieke kerk) te verzekeren, omdat ze daarmee een criminele organisatie steunen. Verzekeringsmaatschappijen hebben de aard om zelf niet aansprakelijk te willen zijn. Door ze los te koppelen van de organisaties die hen traditiegetrouw gebruiken om geld wit te wassen, breek je het criminele kartel in tweeën. Op die manier bijt de slang in zijn eigen staart.

12Onderwijs wetshandhavers over de situatie

Veel mensen binnen justitie en politie weten tot op zekere hoogte van de criminaliteit binnen hun eigen organisatie. Vaak is een kleine groep corrupt, weet de rest er van en kiest ervoor om z’n mond te houden. Door ze niet alleen op de hoogte te brengen van het grote plaatje wat er werkelijk gaande is, maar ze ook erop te wijzen dat ze medeplichtig zijn door criminelen te beschermen, zal dit een reactie oproepen bij de groep die er buiten wil blijven. Ze zullen eerst stoppen met het beschermen van de criminelen of stoppen met het aanvallen van de actievoerder. In een later stadium komen ze vaak actief de vrijheidsbeweging helpen, is Kevin’s ervaring. Wanneer deze groep de kritische massa bereikt, kan er een enorme verschuiving ontstaan.

13Laat merken dat veel mensen de situatie doorhebben

Er komt steeds meer druk van binnenuit om het Vaticaan uit de Verenigde Naties te verwijderen. Wanneer honderden, of duizenden mensen deze organisatie of de media aanschrijven om dit af te dwingen, wordt het steeds lastiger om dit onder het tapijt te blijven vegen. Men voelt dan ook de hete adem en vreest dat men later aansprakelijk gehouden kan worden. Met honderden brieven kan men later niet ontkennen dat men er niets van wist.

14Neem steeds kleine stapjes vooruit

Katherine vertelt dat ze van tevoren niet had bedacht dat ze deze rol zou spelen. Ze is er min of meer ingerold. Als ze nu terugkijkt lijkt elke stap maar een hele kleine stap. Dat is hoe je er tegenaan moet kijken. Steeds een stapje vooruit.

15Plaats de dingen in het grote perspectief

Veel mensen zijn terughoudend om persoonlijk actief te worden, omdat ze bang zijn dat het hun eigen leven negatief zal beïnvloeden. Kevin benadrukt dat het belangrijk is om de dingen niet meer alleen met betrekking tot je eigen leven te beschouwen, maar ook het grotere plaatje te zien. De hamvraag is: wat betekent het als je geen actie onderneemt? Waar gaan we dan naar toe?

Kevin heeft zich onlangs verkiesbaar gesteld voor de aankomende Canadese verkiezingen. Niet alleen om op die manier bij een groter publiek meer aandacht te vragen voor alle mensenrechtenschendingen, zoals genocide, gepleegd door de Canadese kerk en staat, maar ook om op die manier een republiek op te richten die zich heeft losgemaakt van de Britse Kroon. “We willen een parallel machtssysteem creëren. Naast het oude systeem, creëer je een nieuwe. Dit gebeurt in elke revolutie.

> Lees ook deel 1, naar aanleiding van een gesprek tussen Ole Dammegard en Tank: “Hoe durven we weer moedig te zijn?”

Drie aanbevolen boeken van Kevin Annett:

Overweeg om de boeken bij je lokale boekhandel te kopen of te bestellen, zodat je de lokale middenstand steunt. 

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

Ella Ster is nu ook te volgen via Mastodon, een onafhankelijk nieuwsplatform, zonder censuur. Lees op Wanttoknow.nl waarom dit initiatief een goed alternatief is voor de gecontroleerde social media. Klik hier voor een overzicht van nieuwsbronnen. Om berichten van Ella Ster te volgen klik je hier en vervolgens op de blauwe Follow-knop.

Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle discussie worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden.

Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Share.

About Author

2 reacties

 1. Ineke Kaptein on

  Dag Ella en andere lezers.
  Even een simpele opmerking over mensen die werken voor het systeem en hun naam niet bekend hoeven te maken, schijnbaar, op overheids papieren.
  Dit i.v.m. de aanslagen en andere correspondentie van de belastingdienst.
  Er staat géén ondertekening en naam meer van de CEO. In feite is het heel gek dat we nog allemaal braaf reageren op deze ongesigneerde brieven!

 2. Dag Ella,
  Dank je wel voor de laatste mooie berichtgevingen over ‘moedig durven zijn’ en ‘Goliath kunnen verslaan’.
  Ik geloof dat iets oppakken vanuit liefde en aandacht zal bijdragen aan de verbetering van onze wereld.
  Dank je wel. Els.