Vier (buiten)gewone mensen die het opnemen tegen de ogenschijnlijk machtigste mensen op aarde. Ondanks alle risico’s, financiële offers en tegenwerking. Hoe doen ze dit? Waar halen ze de moed vandaan? Wat is hun geheim?

Vier gewone mensen en twee gesprekken over de buitengewone dingen die ze doen. Ze hebben allemaal iets gemeenschappelijks; ze nemen het op tegen de meest machtige instituten op aarde.

Ole Dammegard brengt al decennia lang valse vlag-aanslagen, politieke moorden en satanisch ritueel misbruik aan het licht. Hij neemt het op tegen de Deep State, en de groep achter datgene hij de Global Tour Of Horror noemt.

Tank neemt het op tegen de top van het financiële systeem en militaire industriële complex, vanwege zijn bijdrage aan het Manna World Holding Trust team en de waarheidsbeweging.

Kevin Annett neem het op tegen de top van het Vaticaan, de koningshuizen en politieke elite. Hij brengt al decennia lang de genocide in Noord-Amerika en het satanisch ritueel misbruik door kerk en staat aan het licht.

Katherine Horton neemt het op tegen de geheime genootschappen en organisaties zoals de MI5 en MI6; en brengt allerhande programma’s en misdrijven van dit criminele kartel aan het licht.

Ooit zijn zij allemaal persoonlijk geconfronteerd met de misdaden en schendingen van de mensenrechten, die op grote schaal gepleegd worden door figuren die tot de absolute top van de machtspiramide behoren. Ondanks de risico’s was dit voor hen de aanleiding om deze misdaden aan het licht te brengen, om zo de wereld te veranderen.

Deze ambitie lijkt absurd groot en onrealistisch. Toch is het inspirerend om te zien wat hen drijft en hoe ze over hun eigen angst heen stappen, om simpelweg het juiste te doen. Daaruit blijkt ook dat ze met een klein groepje een enorme impact hebben en ook in de top van de machtsstructuur veel teweeg brengen. Dit artikel (deel 1) is gebaseerd op het gesprek tussen Ole Dammegard en Tank.

15 manieren om over je angst heen te stappen en het beste uit jezelf te halen.

1.Volg je hart

Mensen die het opnemen tegen de top van de macht, zien dat vaak als een spirituele missie. Ze erkennen hun persoonlijke rol om de misstanden aan het licht te brengen. Ole zegt dat nadat hij de beslissing genomen had om desnoods voor zijn missie te sterven, er een gevoel van vrede over hem neerdaalde.

Om jezelf door je hogere zelf te laten leiden, moet je handelen vanuit je hart, niet je hoofd. Laat je leiden door je gevoel, dan zal je passie je op het juiste pad leiden. Ook als het hoofd zegt dat het onverstandig of beangstigend is. Dan zorgt het ‘toeval’ dat je de juiste mensen tegenkomt. Wanneer je kippenvel krijgt van hetgeen je doet of ervaart, weet je dat je op het juiste spoor zit.

2.Vertrouw erop dat liefde het wint van haat

Blijf in een staat van liefde, ook als je met terreur of angstaanjagende zaken bezig bent. Focus ook op de mooie dingen om je heen, zoals de natuur. Zo houd je jouw eigen energie hoog. Deze hoge energie gebaseerd op liefde, is altijd sterker dan lage energie gebaseerd op angst en onderdrukking. Wanneer je een extreem hoge frequentie samenvoegt met een extreem lage frequentie, ontstaat er niet een gemiddelde frequentie. De lage frequentie verdwijnt gewoon. Net zoals je een lamp aan doet in een aardedonkere ruimte, verdwijnt het duister.

3.Weet dat de waarheid het wint van de leugen

Waarheid en liefde hebben een hogere energie dan leugens en haat. Het kost een enorme hoeveelheid energie, om een samenzwering dag in dag uit voort te zetten. Je moet constant op je hoede zijn dat er geen lekken, of klokkenluiders zijn. Als je echter besluit om vanuit de waarheid te spreken en handelen, zal dit moeiteloos gaan, omdat je geen moeite hoeft te doen om dingen te verbergen.

De waarheidsbeweging heeft inmiddels aangetoond, dat de waarheid uiteindelijk de leugens achterhaalt. Ondanks de enorme inspanning om bepaalde zaken verborgen te houden. Ondanks de enorme budgetten voor het controlesysteem, de censuur, de gecontroleerde media, zijn er grote scheuren zichtbaar waar de waarheid in steeds grotere stromen doorheen sijpelt.

4.Ga moeilijke dingen niet uit de weg.

Moeilijke dingen vermijden is niet de manier om ze te veranderen, noch om moed te tonen. Om dingen aan het licht te brengen, in te dammen of te bestrijden, is het simpelweg noodzakelijk om ook de duistere dingen onder ogen te zien. Toch kun je op een bepaald moment overweldigd raken, zeker als je met zware onderwerpen zoals kindermisbruik en satanisch ritueel misbruik te maken hebt.

Dan moet je daar van herstellen en goed in de gaten houden hoeveel je kunt incasseren. Als je er aan onderdoor gaat heeft niemand meer iets aan je. Dus na een tijdje stapt Ole er bewust uit, laadt zich weer op totdat hij voldoende energie heeft voor een volgende activiteit wat het verschil gaat maken. Het blijft hoe dan ook belangrijk om in balans te blijven.

5.Hou je energie hoog door dankbaarheid

Het is verleidelijk om je voortdurend te focussen op hetgeen je ontbreekt, of op datgene dat er mis is in de wereld. Maar om de mentale strijd — the war of the mind — te winnen moet je je energie hoog houden. Ole heeft de afgelopen jaren heel wat voor de kiezen gehad en voor hete vuren gestaan. Maar een van de vele manieren om zijn energie hoog te houden, is de energie van dankbaarheid. Wees dankbaar voor de mooie dingen om je heen, dan zul je er meer van aantrekken.

“Dat is denk ik een van de redenen waarom ik nog steeds leef; dat ik mezelf op een heel hoog niveau hou. En de snelste manier om daar te komen is om je hart met dankbaarheid te vullen.”

Ole Dammegard

6.Vergroot je bewustzijn

Zorg dat je alles heel bewust ervaart en doet. Zoals voorzichtig en behoedzaam bewegen, in plaats van met de deur te slaan. Proef het voedsel dat je eet, in plaats van gedachteloos te eten. Ruik de bloemen en bomen om je heen. Bekijk alles met aandacht. Reserveer quality time met je kinderen. Het lijkt heel simpel, maar het vraagt veel aandacht om alles met aandacht te doen. Toch kan deze aandacht en dit bewustzijn leiden tot een enorme waardering voor de wereld om je heen. Het gaat er daarbij juist om de kleine dingen te waarderen.

7.Maak het simpel

In plaats van verstrikt te raken in het web van leugens, misleiding, afleiding en verwarring, kun je de dingen terugbrengen tot de kern: liefde of de afwezigheid van liefde. Of de kernvraag: ondersteun je de waarheid of niet?

We worden elke dag met miljoenen keuzes geconfronteerd, bewust, maar ook onbewust. Wanneer we bij elke beslissing een bewuste keuze maken voor datgene dat het leven ondersteunt — zoals de vitaliteit, gezondheid, het milieu of welk aspect van leven dan ook — zullen we moeiteloos het juiste kiezen. Je komt daarbij dichter bij je zielendoel, aldus Tank.

8.Wees betrokken bij de mensen en wereld om je heen

Tank ziet niet zozeer de bedreigingen van machthebbers als het grote gevaar, maar de apathie, de onverschilligheid van de massa. Het gevoel van machteloosheid dat veel mensen ervaren door een ogenschijnlijk almachtig systeem. De keuze om toch iets bij te dragen aan een betere wereld — hoe klein dan ook — is een enorme verschuiving van onverschilligheid en passiviteit, naar betrokkenheid en activiteit.

9.Kies voor dienstbaarheid

Ole benadrukt dat het belangrijk is om je gedachte te verschuiven van IK naar WIJ. Maak de reis van je hoofd naar je hart. “Men zegt wel eens dat dit de langste reis is die een mens kan maken.” Het is echter niet voldoende om te weten en te denken, maar je moet ook handelen.

Voor veel mensen is het te groot om te denken dat ze wereldvrede kunnen creëren. Maar je kunt wel besluiten dat je niet opgeeft in je missie om een betere wereld te creëren, totdat er totale wereldvrede en harmonie in de wereld bestaat. Dan hoef je geen uitgestippeld plan te hebben, maar begin je gewoon aan de reis op de ingeslagen weg. Dan ben je gefocust op het proces, niet het einddoel.

“Het is lastig, het is alsof je over een ontzettend smal pad moet lopen, waar je zonder handleiding overheen moet gaan.”

Ole Dammegard

Focus bijvoorbeeld op gelegenheden om andere mensen te helpen. Dat kunnen ook ‘kleine’ dingen zijn. Het helpen van andere mensen kan dan een heel klein gebaar van naastenliefde zijn, die de ander enorm kan bekrachtigen. Doe dit zonder iets terug te verwachten.

10Durf fouten te maken

We denken onterecht dat wanneer we een leiderschapsrol op ons nemen of een rolmodel zijn, dat we perfect moeten zijn. Dat we alles moeten weten en ons niet mogen vergissen. Dat is een onmogelijke opgave, voor wie dan ook. Door vooraf te accepteren dat je überhaupt niet alles weet, is het ook niet erg als je je vergist. Dan kun je de fout eerlijk erkennen en de gelegenheid aangrijpen om de fout te herstellen.

11Laat je niet ontmoedigen

Wanneer je moed durft te tonen zul je ook op weerstand stuiten. Zeker wanneer je het opneemt tegen de duistere krachten van het controlesysteem. Gebruik elke tegenslag als een aangelegenheid om een andere weg in te slaan, of een nieuwe oplossing te bedenken. Soms leidt dit tot een gouden vondst en realiseer je je dat de ‘tegenslag’ eigenlijk een geschenk uit de hemel was. Zo ondervond Ole dat het afzeggen van een lezing die in een zaal gepland was, de aanleiding was om de lezing te verplaatsen naar iemands huiskamer en dit een magische avond opleverde.

12Meet je succes aan de impact die je hebt op mensen

We leven in een wereld waar succes gemeten wordt aan hoeveel geld iets oplevert. Geld levert status op. Wanneer mensen ergens geen geld aan verdienen, denken velen onterecht dat het daarom ‘niet veel waard is’. Maar de echte waarde van je acties zit niet in geldopbrengst. Het wordt bepaald door wat voor impact je hebt op de mensen om je heen. Deze verschuiving in bewustzijn kan tot een totaal nieuw economisch samenlevingsmodel leiden, denkt Tank.

“Impact is alles. De veranderingen die we teweeg brengen. Dat mensen tot leven komen en hun eigen potentieel ontdekken.”

Tank

13Kies voor leiderschap

Het aangaan van iets dat je heel beangstigend vindt, kan enorm bevrijdend werken. We kunnen angstig zijn voor dingen die niet levensbedreigend zijn, maar in onze ogen wel tot gezichtsverlies of blunderen kunnen leiden. Wanneer je deze angst onder ogen durft te zien en overwint, kun je een talent in jezelf ontdekken, waarvan je voorheen niet wist dat je het had. Vaak is dat ook hetgeen je de meeste voldoening zal geven. Zo vond Ole het jaren geleden doodeng om voor een groep te spreken. Het blijkt nu zijn grootste talent te zijn.

14Maak van je vijanden je vrienden

Ole geeft een paar voorbeelden hoe hij lezingen gaf en zijn grootste tegenstanders uitnodigde om deze bij te wonen. Bijvoorbeeld de man die een eerdere lezing afgelastte. Of mensen van de geheime dienst. Een groep relschoppers. Hij behandelde ze net als alle anderen. Na afloop waren dit de meest enthousiaste luisteraars. Ze kochten zijn boeken, die hij vervolgens signeerde. Juist als je binnen die groep mensen voor je kunt winnen, kan er een verschuiving plaatsvinden van leugens naar waarheid en van haat naar liefde.

15Treed je vijand tegemoet in vrede en harmonie

Ole heeft oog in oog gestaan met mensen die hem fysiek aan wilden vallen. Bullebakken, luid schreeuwend met kille, zielloze ogen. Hij vermijdt in die situatie het oogcontact en kan het volume van het geschreeuw in zijn eigen hoofd terugschroeven, zodat hij niet op de woorden hoeft te letten. Daarnaast vult hij zijn gedachten met de affirmatie: goddelijk, goddelijk, goddelijk … hij is iemands zoon, hij is iemands broer, hij weet niet wat hij doet … goddelijk, goddelijk, goddelijk … Doordat hij zich daarop richt, krijgt de angst geen kans om hem in zijn greep te krijgen.

“Dan wacht ik op die sprankeling in de ogen, die zo zwart en angstaanjagend zijn. Niet dat ze kwaadaardig zijn, ze ontberen slechts enig licht.”

Ole Dammegard

Dit veroorzaakt verwarring bij degene die hem probeert te intimideren. Want dat is niet de reactie die men verwacht. Ole vertelt dat hij vervolgens eerst een verandering waarneemt, waarbij de bullebak angstig wordt. “Waarom ben je niet bang?” Bullebakken zijn zo gewend dominant te zijn. Dan komt er een twinkeling in de ogen … een wonderbaarlijk moment.

Ole weet inmiddels dat het dan game over is … voor de bullebak. Dan kan er zelfs een persoonlijk gesprek ontstaan. Dan vertelt de agent over zijn privéleven en biedt vervolgens zijn hulp aan. Dezelfde man die tien minuten daarvoor nog Ole’s hersens in wilde slaan. “Het is magisch.”

> Lees ook deel twee, naar aanleiding van een gesprek tussen Katherine Horton en Kevin Annett: “Hoe we ‘Goliath’ kunnen verslaan.”

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

Ella Ster is nu ook te volgen via Mastodon, een onafhankelijk nieuwsplatform, zonder censuur. Lees op Wanttoknow.nl waarom dit initiatief een goed alternatief is voor de gecontroleerde social media. Klik hier voor een overzicht van nieuwsbronnen. Om berichten van Ella Ster te volgen klik je hier en vervolgens op de blauwe Follow-knop.

Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle discussie worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden.

Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Share.

About Author

1 reactie