Al decennialang kijkt men uit naar het moment dat een Amerikaanse president het bestaan van buitenaards leven bekend maakt. John F. Kennedy was het van plan, maar werd vrij snel daarna vermoord. Ook Eisenhower en Nixon wilde het UFO-dossier openbaar maken. Omdat ze daarin werden gedwarsboomd, hebben beide presidenten voor de toekomstige generatie een tijdscapsule in het Witte Huis verborgen met daarin opzienbarende informatie over buitenaards leven, UFO-technologie en vrije energie. De persoon die erbij was toen Nixon zijn tijdscapsule verstopte, heeft een officiële aanvraag ingediend tot openbaarmaking.

Nixon was op de hoogte van het UFO-dossier en wist dat Amerikaanse wetenschappers op Los Alamos in het geheim samenwerkten met een buitenaardse groep. Ook was er een formule ontwikkeld waarmee de VS energie-onafhankelijk kon worden. Dit zou voor de mensheid een enorme stap vooruit betekenen. Hij wilde deze informatie openbaar maken en vertelde dit aan geheim agent en Witte Huis informant Robert Merritt. Het Watergateschandaal dat op punt stond open te breken, strooide roet in het eten. Nixon voorzag dat hij gedwongen zou worden op te stappen en begreep dat hij niet de disclosure-president* werd.

*) Disclosure: het proces waarbij de geheimen van de Illuminati, Deep State en het geheime ruimtevaartprogramma wordt onthuld. De term wordt specifiek gebruikt met betrekking tot de onthulling van het bestaan van buitenaardsen, break-away beschavingen, UFO-technologie en buitenaardse koloniën op Mars en de Maan.

In de dagen voordat het Watergateschandaal losbarst, neemt president Nixon Robert Merritt mee naar een ondergrondse locatie onder het Witte Huis, waar in totaal drie besprekingen plaatsvinden. Robert Merritt werkt als regeringsinformant nauw samen met de president. Hij is een belangrijke getuige in het Watergateschandaal. Merritt vertelt dat Nixon de informatie omtrent buitenaardsen voor de toekomstige generaties in het Witte Huis wilde achterlaten. In het bijzijn van Robert Merritt verstopt hij een brief, een tijdscapsule die in de toekomst geopend wordt.

Robert Merritt in de tijd van Watergate.

De brief van vijf pagina’s bevat informatie over geavanceerde, buitenaardse technologie, het UFO-dossier en buitenaards leven. Het bevat tevens een formule voor een nieuwe energievorm waarmee energie-onafhankelijkheid (vrije energie) kan worden verkregen. Deze formule kwam niet alleen van Tesla, maar ook van een buitenaardse groep.

Nikola Tesla

44 jaar na dato kampt Robert Merritt met ernstige gezondheidsproblemen en wil nog voor zijn dood de locatie van de tijdscapsule bekend maken. Via de advocaat Douglas Caddy —ironisch genoeg dezelfde advocaat die destijds betrokken was bij het Watergateschandaal — stuurt Merritt eind februari een brief naar National Archive en aan president Trump. Hij biedt aan om de locatie van de tijdscapsule bekend te maken, op voorwaarde dat de informatie naar de media wordt gestuurd en met het grote publiek wordt gedeeld.

Hij is ervan overtuigd dat de tijdscapsule nog steeds aanwezig is in het Witte Huis, gezien de wijze waarop het ‘zichtbaar’ maar voor niet-ingewijden onherkenbaar is verborgen. In het Engels zeg je: “hidden in plain sight.”

Het National Archive heeft nog niet gereageerd op zijn verzoek en de kans is klein dat zij erop in gaan. Er zijn echter tekens dat Trump wel van het aanbod gebruik zal maken. Niet alleen omdat wordt aangenomen dat Trump allang op de hoogte is van het buitenaardse dossier, maar omdat hij een heel bijzondere band had met Nixon. Hierover verderop in het artikel meer.

President Richard Nixon had de disclosure-president kunnen zijn.

De tijdscapsule van Nixon met buitenaardse informatie is niet de eerste of enige tijdscapsule in het Witte Huis. Ook Eisenhower verborg er in 1953 één toen Nixon vice-president was. Deze tijdscapsule werd Project-X genoemd. Dit wordt geciteerd in verschillende biografieën over Eisenhower. In de presidentiële bibliotheek wordt een X-brief bewaard die pas in 2053 opengemaakt mag worden, 100 jaar nadat Eisenhower de tijdscapsule in het Witte Huis heeft verstopt. Aangenomen wordt dat de brief de locatie van de tijdscapsule aanduidt.

Deze tijdscapsule — waarschijnlijk betreft het tevens papieren documenten — bevat informatie over buitenaardsen, Planeet X en geavanceerde technologie van Tesla en andere (buitenaardse) bronnen. Nikola Tesla kreeg bepaalde informatie op telepathische wijze van buitenaardse bronnen. Zijn uitvindingen waren revolutionair en kunnen een enorme stap voorwaarts betekenen. De informatie is vrij snel onderdrukt door het establishment, omdat de ideeën en technologieën verlies van macht, controle en inkomsten zou opleveren.

De oom van Donald Trump doorzoekt Tesla’s huis na zijn dood

De link tussen Nikola Tesla en president Trump loopt via John G. Trump, de oom van Donald Trump. John Trump was wetenschapper en betrokken bij geavanceerde technologieprojecten. Hij ontwikkelde één van de eerste miljoen-volt röntgengeneratoren. Vanwege zijn reputatie werd hij door de FBI gevraagd om na Tesla’s dood in 1943 door zijn papieren te gaan. Ook omdat hij kennis had van Tesla’s technologische uitvindingen en de informatie in zijn nalatenschap kon begrijpen. John Trump verkreeg daardoor informatie over technologische uitvindingen die nu al ruim een eeuw verborgen worden gehouden voor het grote publiek.

Donald Trump had een bijzonder goede band met zijn oom. John Trump had destijds contact met Eisenhower en wist van zijn bezorgdheid over de Deep State, nog voordat Eisenhower zijn zorg via een speech naar buiten bracht. Eisenhower wist van de geheime overeenkomsten met buitenaardse groepen. Het is daarom niet ondenkbaar dat deze kennis via zijn oom ook met Donald Trump is gedeeld.

Dwight D. Eisenhower

Er is nog een reden om aan te nemen dat John Trump op de hoogte was van het UFO-dossier. John Trump had nauwe banden met Vannevar Bush. Hij was decaan op het Massachusetts Institute of Technology (MIT) en tevens de mentor van John Trump in de tijd dat die daar studeerde. Vannevar Bush was de oprichter van Raytheon, een invloedrijk adviseur van het Pentagon en een belangrijke speler in drie regeringen: Franklin D. Roosevelt, Truman en Eisenhower. Daarnaast had hij de leiding over het UFO-programma en was een van de meest prominente figuren binnen het UFO-dossier.

Vannevar Bush

Jeanne Dixon was een andere belangrijke figuur in de Amerikaanse politiek en op de achtergrond een van de meest invloedrijke, politieke adviseurs. Zij was paragnost en maakte vele correcte voorspellingen. Zo voorspelde ze zowel de moord op Kennedy, als de overwinning door Nixon. Ze gaf presidenten gestalte en beïnvloedde direct het beleid. Zij was volgens Dark Journalist een van de machtigste vrouwen op aarde. Ze zinspeelde in de jaren ’70 op een imminente UFO-disclosure en de komst van een nieuw Waterman-tijdperk. Ook zou ze Nixon hebben aangemoedigd om het UFO-dossier te openbaren.

Jeanne Dixon voorspelde dat Nixon president zou worden. Heeft ze ook voorspeld dat Donald Trump president zou worden?

Dark Journalist vermoedt dat zij ook voorspelde dat Donald Trump president zou worden en zou dit inzicht met Nixon hebben gedeeld. Nixon schrijft Donald Trump in 1987 een brief waarin hij dit voorspelt, al suggereert hij dat zijn vrouw dit doet. De brief hangt nu in de Oval Office van het Witte Huis. Na de briefwisseling gaat Nixon naar New York om Donald Trump te bezoeken en de twee raken bevriend. Ook daar bestaat weer de reële mogelijkheid dat Nixon Trump heeft verteld over de tijdscapsule om daarmee zijn nalatenschap wilde ‘veilig stellen’.

Ivana Trump, Donald J. Trump, John B. Connally en Richard M. Nixon in maart 1989 tijdens het Juvenile Diabetes Foundation Gala in Houston.

Brief van Nixon van 21 december 1987:

Beste Donald,

“Ik heb het programma niet gezien, maar mevrouw Nixon vertelde me dat je geweldig was op de Donahue Show.

Zoals je je kunt voorstellen, is zij een expert in politiek en zij voorspelt dat wanneer jij besluit om je verkiesbaar te stellen voor het presidentschap, je de winnaar zult zijn!”

Met vriendelijke groeten,
Hoogachtend,
Nixon

Nixon wilde de geschiedenisboeken in als disclosure-president

Nixon is in de jaren ’70 oprecht van plan om het UFO-dossier openbaar te maken. Dit blijkt ook uit de door de Nixon-regering gefinancierde documentaire “UFO’s past, present and future” die door filmmaker Robert Emenegger werd gemaakt. De financiering van deze film wordt gestopt als het Watergateschandaal naar buiten komt. Uiteindelijk verschijnt de film toch in 1974. Watergate besmeurt de goede naam van Nixon, die voor altijd met het schandaal wordt geassocieerd.

Nixon wilde graag disclosure-president zijn, maar heeft in ieder geval voor een nalatenschap gezorgd waarmee de huidige of toekomstige president het geheime, buitenaardse dossier openbaar kan maken. Hij vertelde Robert Merritt destijds dat hij daarmee hoopt dat zijn naam in de geschiedenisboeken wordt gezuiverd. Dat hij herinnerd wordt als een van de grootste presidenten in de Amerikaanse geschiedenis.

Het bericht: “Tijdscapsule met buitenaardse informatie verborgen in Witte Huis” was al eerder te lezen op de tijdlijn van Ella Ster’s Patreon-pagina. Wil je ook toegang krijgen tot exclusieve berichten die niet op de blog staan of nog niet zijn gepubliceerd? Wordt dan steunlid op Patreon. Dat kan al vanaf €1,70 per maand. Daarmee steun je het werk van Ella Ster zodat zij zich kan blijven wijden aan het onderzoeken en schrijven van onthullende en bewustmakende artikelen.

De info in de tijdscapsule verandert de toekomst

Niet zozeer de onthulling dat er talloze buitenaardse beschavingen bestaan zal het meest schokkend zijn, maar vooral dat men deze informatie bewust een halve eeuw heeft achtergehouden. Het draait uiteindelijk om de buitenaardse technologie en de geheimgehouden uitvindingen van Tesla. Deze wordt heimelijk gebruikt binnen het Geheime Ruimtevaartprogramma (SSP) en andere black ops-operaties, terwijl de wereldbevolking al een eeuw onnodig afhankelijk is van fossiele brandstoffen en vervuilende energiesystemen. De belangen zijn dermate groot dat er mensen om zijn bedreigd en vermoord en carrières zijn verwoest.

Volgens Daniel van Dark Journalist heeft het te maken met het handhaven van de macht en de wens om de machtsstructuur, waarbij een kleine groep heersers 7 miljard mensen bestuurt, onaangetast te laten. Hij vertelt: “De aard van de informatie die ze vasthouden is transformerend. (…) Er ís een buitenaards ras dat ons bezoekt; het vertegenwoordigt overduidelijk een totaal verschillende realiteit. Ik denk dat we de technologie die we aan de ‘andere kant’ ontdekken, zelfs na 70 jaar nog niet volledig begrijpen. Ik denk dat hetgeen we zullen vinden en hetgeen zij denken te hebben gevonden, twee verschillende dingen kunnen zijn.”

We zullen ervan doordrongen raken dat het gebruik van oliebrandstoffen hier op aarde absurd is. De nieuwe technologie zal tot een paradigma-verandering leiden. We zullen anders naar dingen kijken, kennis nemen van andere beschavingen en andere samenlevingsvormen. De implicaties van openlijk buitenaards contact zijn gigantisch en tegelijkertijd enorm hoopgevend. De elite, de Deep State heeft de geheimhouding altijd rechtvaardigt met de stelling: “mensen kunnen de waarheid niet aan.” Daniel van Dark Journalist pleit voor een tegengeluid: “Hetgeen we gaan vinden zal tot op zekere hoogte mindblowing zijn, maar (…) we moeten de mensen vertellen dat ze het aankunnen en dan zien we wel verder.”

Trump geeft aan terug te willen keren naar de maan

Het is absurd om je te realiseren dat we na de maanlanding officieel nooit meer zijn teruggekeerd of andere planeten hebben bezocht. De maanlanding was in 1969. Alsof het niet de moeite waard was daar nog eens naar toe te gaan. Volgens klokkenluiders van het Geheime Ruimtevaartprogramma heeft het SSP (Secret Space Program) allang basissen op de maan en op Mars.

Op 30 juni 2017 tekent Donald Trump een Executive Order om het National Space Council op te richten. Op 11 december 2017 gaat de eerste richtlijn ruimtebeleid van kracht. Hiermee geeft hij NASA de opdracht om “een innovatief ruimteverkenningsprogramma te leiden dat Amerikaanse astronauten terug laat keren naar de maan en uiteindelijk naar Mars.” Het valt te betwijfelen of deze ruimtereizen nog met conventionele ruimtevaartschepen, voortgedreven door brandstof, zullen worden gemaakt. Indien hij — zoals we op basis van de connecties met zijn oom John Trump en voormalig president Nixon mogen aannemen— inderdaad op de hoogte is van het Geheime Ruimtevaartprogramma en de beschikbare anti-zwaartekrachttechnologie, zal hij deze technologie ook openbaar willen maken.

Het is nu afwachten of de Trump-regering in gaat op het aanbod van Merritt. Trump heeft hiermee de kans om dé disclosure-president te worden. Hoewel de Deep State er alles aan zal doen om deze informatie verborgen te houden, zal dat Trump er niet van weerhouden, mocht hij deze stap willen zetten. Ook op andere fronten heeft hij laten zien de strijd met de Deep State aan te gaan. Trump zal wellicht ook deze trump card (troefkaart) uitspelen. Als die op het juiste moment wordt ingezet, verandert dit alles…

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden eerst gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle discussie worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden.

Share.

About Author

11 reacties

 1. Pi Brohuis on

  HAARP is ook een project dat is ontwikkeld door Tesla. Nu is dat grotendeels in handen van de VS marine. De bedoeling was het verplaatsen van elektriciteit zonder gebruik te maken van koperkabels.
  De HAARP technologie wordt nu ook ingezet om stormen, aardbevingen en vloedgolven te veroorzaken.

 2. Werkelijk, Ella*, de maanlandingen door de Nasa zouden plaatsgevonden hebben? Heb je er wel eens onderzoek naar gedaan? Heb je kennis genomen van al hetgeen andere onderzoekers inmiddels weten over deze reizen naar de maan? Zelf sluit ik weinig uit als zijnde mogelijk, maar dat een stel vrijmetselende astronauten in door aluminiumfolie beschermde houtje-touwtje bouwsels levend voorbij de Van Allen radiation belt gekomen zijn kan alleen als een fantastisch verhaal gezien worden, als je kennis hebt genomen van het vele onderzoek. De maanlandingen zijn zo knullig gedaan, dat je wel heel goedgelovig moet zijn om het als iets meer dan een verhaal te beschouwen. Als zo’n verhaal zich dan vermengt met verhalen die wel degelijk merites hebben, dan wordt het geheel ongeloofwaardig. Je kan je ook terecht afvragen waarom er geen disclosure komt over deze maanlanding-psyop door de Nasa.

  • Wat betreft de maanlanding is er een verschil tussen de officiële verhaallijn inclusief het (elders opgenomen) filmmateriaal en de échte maanlanding. Of ze er daadwerkelijk met het toestel geweest zijn wat ons getoond wordt, daarover lopen de meningen uiteen. Feit is wel dat astronauten niet vrijuit over hetgeen ze op de maan of in deep space hebben gezien mogen spreken.

   Op basis van de getuigenverklaringen van klokkenluiders binnen het secret space program concludeer ik dat we niet alleen naar de maan zijn teruggekeerd, maar ook basissen hebben op zowel de maan als op Mars.

 3. Pingback: Diverse Nieuwsfeiten, verzameld door: Nico Talma | Silvia's Boinnk!!!

 4. @Marc, onderzoek? Welk gedegen onderzoek dan wel?
  Wat een onzin balg jij zeg.

 5. President Eisenhower had nog een ander “project. Namelijk “PROJECT JEHOVAH”: http://jehovah.nu
  In een twee pagina’s tellende brief van 4 November 1953 benoemde Dwight Eisenhouwer,
  Albert Einstein als directeur van ‘PROJECT JEHOVAH’.

 6. beste Ella, de brief van Nixon is rechtsonder getekend door Richard Nixon, tenminste voor zover is te achterhalen op internet. Echter, linksonder staat als ondertekenaar de naam “Mr. Donald Trump”. De brief klopt daarmee niet en komt me voor als foutief in elkaar geknutseld. En ook de vertaling klopt niet op dit punt. Er wordt vertaald met de naam van de ondertekende “Richard Nixon”, echter dat staat niet in de brief.
  Verder gaat het (deze brief) niet een openbaar document. Kunt u toelichten wie aan u deze brief beschikbaar heeft gesteld en waarom deze brief aan u beschikbaar is gesteld? Hartelijke groeten, LEZER