Dokter Frederick Gates en het Rockefeller Institute waren honderd jaar geleden de hoofdrolspelers in een riskant vaccinatie-experiment, dat waarschijnlijk de oorzaak is van de beruchte Spaanse griep pandemie. Wat zijn de belangrijkste lessen om een herhaling van dezelfde fouten en hoogmoed te voorkomen?

> vervolg op deel 2: ‘Spaanse griep’ in 1918: is een militair experimenteel vaccin de oorzaak van 50-100 miljoen doden?

Frederick L. Gates was een arts, predikant, filantroop en een van de belangrijkste adviseurs van John D. Rockefeller. Frederick Gates speelde een grote rol bij de oprichting van de Rockefeller Foundation, International Health Division (IHD) en de China Medical Board (CMB). In 1918 had hij de leiding over een grootschalig medisch experiment, waarbij duizenden Amerikaanse militairen werden gevaccineerd met een experimenteel meningitisvaccin.

Dit vaccinatieprogramma was geïnitieerd door het Rockefeller Institute for Medical Research, in New York. Tussen 21 januari en 4 juni 1918 kregen 4.792 soldaten die in Fort Riley in Kansas gestationeerd waren, het vaccin toegediend. Dokter Gates noteerde het verloop van het medische experiment nauwgezet in een uitgebreid rapport. Er werd geëxperimenteerd met de hoogte van de dosis.

Honderden mannen werden na de vaccinatie ziek. Er zijn sterke aanwijzingen dat een aantal gevaccineerden de superspreaders werden, die de bacterie tijdens de Eerste Wereldoorlog in de kazernes en loopgraven verspreidden. Deze bacterie kan onder andere longontsteking veroorzaken. Uit later onderzoek blijkt dat de slachtoffers van de beruchte ‘Spaanse griep’ gestorven zijn aan een bacteriële infectie en een virus niet de oorzaak was, zoals te lezen in deel 2 van dit drieluik.

Onderstaand artikel is een geredigeerde samenvatting van het artikel door Kevin Barry: “Did A Military Experimental Vaccine In 1918 Kill 50-100 Million People Blamed As ‘Spanish Flu’?”
First Freedoms, Inc. 10 augustus 2020

Het vaccinatie-experiment

Hieronder een samenvatting uit het rapport van Dr. Gates vanuit Base Hospital, Fort Riley, Kansas, en het Rockefeller Institute for Medical Research, New York (20 juli 1918).

Duizenden soldaten kregen drie dosissen van een bacterieel meningitisvaccin, hetgeen in feite spuugsels waren van een vaccinserum gemaakt bij paarden. Voor de derde dosis zijn in totaal 1.090 mannen niet gekomen. Wat is er met deze soldaten gebeurd? Werden ze vanuit Kansas met de trein naar het oosten verscheept om aan boord van een schip naar Europa te gaan? Waren ze in het ziekenhuis van Fort Riley? Het rapport van Dr. Gates zegt er niets over.

Het vaccinatieprogramma begon eind januari 1918. Op maandag 11 maart zou de eerste dominosteen vallen, wat het begin betekent van de eerste griepgolf van 1918. De zieken werden naar Base Hospital gestuurd voor diagnose. In maart van dat jaar kwamen er “100 man per dag” de ziekenboeg van Fort Riley binnen. Zijn dat degene die de 2e of 3e dosis niet hebben gekregen? Gates meldt dat een aantal van de mannen in het experiment griepachtige symptomen hadden nadat ze het vaccin hadden gekregen: rillingen, verhogingen, hoesten, braken en diarree.

Deze symptomen zijn een ramp voor mannen die in kazernes leven, met treinen naar de Atlantische kust reizen, naar Europa varen en in loopgraven leven en vechten. De onhygiënische omstandigheden bij elke stap van de reis zijn een ideale omgeving om een ​​besmettelijke ziekte zoals bacteriële longontsteking te verspreiden.

Volgens Dr. Gates injecteerden ze in soldaten willekeurige doseringen van een experimenteel vaccin tegen bacteriële meningitis. Naderhand hadden sommige soldaten symptomen die meningitis ‘simuleerden’, maar Dr. Gates maakt de fantastische bewering dat het geen echte meningitis was. De soldaten kregen griepachtige symptomen en bacteriële meningitis staat erom bekend griepachtige symptomen na te bootsen.

Misschien is de gelijkenis van de vroege symptomen van bacteriële meningitis en bacteriële longontsteking met griepverschijnselen, ook de reden waarom de vaccinexperimenten in Fort Riley al 100 jaar lang als mogelijke oorzaak van de Spaanse griep niet zijn onderzocht.

Hoe kon de ‘Spaanse griep’ zich zo ver en zo snel verspreiden?

De Eerste Wereldoorlog eindigde slechts 10 maanden na de eerste injecties. De soldaten die met de in paarden geïnfuseerde bacteriën waren geïnjecteerd, verplaatsten zich gedurende die 10 maanden over een uitgestrekt gebied in Europa. Een artikel uit 2008 op de website van de CDC beschrijft hoe zieke soldaten uit de Eerste Wereldoorlog de bacterie aan anderen konden doorgeven door ‘superspreaders’ te worden.

“Gedurende enkele dagen waren tijdens lokale epidemieën — vooral in drukke omgevingen zoals ziekenhuisafdelingen, militaire kampen, militaire schepen, mijnen en loopgraven — sommige personen immunologisch vatbaar voor, besmet met, of herstellende van infecties met het influenzavirus.”

Eén studie beschrijft soldaten “met actieve infecties van de bacteriën die in hun neus en keel nestelden en aërosols vormden, terwijl anderen (vaak in dezelfde “ademruimten”) zeer vatbaar waren voor invasie van en snelle verspreiding van koloniserende bacteriën door hun longen, of die van anderen.”

In zijn rapport over het Fort Riley-vaccin-experiment stelt dr. Gates driemaal dat sommige soldaten een “ernstige reactie” vertoonden die duidde op “een ongebruikelijke individuele gevoeligheid voor het vaccin.” Hoewel het vaccin velen ziek maakte, doodde het alleen degenen die er vatbaar voor waren.

De tol voor de Amerikaanse troepen was enorm en is goed gedocumenteerd. Dr. Carol Byerly beschrijft hoe de ‘griep’ als een lopend vuurtje door het Amerikaanse leger reisde. (Vervang Dr. Byerly’s ‘influenza’ of ‘virus’ met ‘bacteriën’, zie ook deel 2): “Veertien van de grootste trainingskampen hadden griepuitbraken gemeld in maart, april of mei en sommige van de besmette troepen droegen het virus met zich mee aan boord van schepen naar Frankrijk …” Toen soldaten in de loopgraven ziek werden, evacueerden de militairen hen uit de frontlinies en vervingen ze door gezonde mannen.

Degenen die ziek werden en het overleefden, werden ‘superspreaders’ die de bacteriën naar anderen verspreidden, waardoor er meer superspreaders ontstonden, die zich verspreidden naar anderen waar het de vatbare mensen doodde. Deze cyclus herhaalde zich totdat er een einde kwam aan de onhygiënische omstandigheden in oorlogstijd en er geen miljoenen soldaten meer waren om mee te experimenteren.

Het Rockefeller Institute stuurde het experimentele bacteriële vaccin naar Europa

De Verenigde Staten was niet het enige land dat in het bezit was van het experimentele bacteriële vaccin van het Rockefeller Institute. Een rapport uit 1919 van het instituut stelt: “Er moet op worden gewezen dat voordat de Verenigde Staten de oorlog ingingen (in april 1917) het instituut de bereiding van het anti-meningokokken serum had hervat, om te voldoen aan de verzoeken van Engeland, Frankrijk, België, Italië en andere landen.”

In hetzelfde rapport staat: “Om tegemoet te komen aan de plotseling toegenomen vraag naar de curatieve serums die in het Instituut werden ontwikkeld, werd snel een speciale paardenstal opgericht.” Een experimenteel anti-meningokokken serum gemaakt bij paarden en geïnjecteerd in soldaten, die de krappe en onhygiënische levensomstandigheden van de oorlog zouden binnendringen… wat kon er mogelijk misgaan?

Is het bacteriële serum gemaakt in paarden van het Rockefeller Institute, dat werd geïnjecteerd in Amerikaanse soldaten en gedistribueerd naar tal van andere landen, verantwoordelijk voor de 50-100 miljoen mensen die in 1918-1919 door bacteriële longinfecties zijn omgekomen?

Het instituut zegt dat het bacteriële serum tijdens de Eerste Wereldoorlog naar Engeland, Frankrijk, België, Italië en andere landen is verspreid. Er is onvoldoende bekend over hoe deze landen met hun soldaten experimenteerden. Ik hoop dat onafhankelijke onderzoekers deze vragen eerlijk zullen bekijken, aldus auteur Kevin Barry.


Experimentele vaccins actueler dan ooit

Ruim honderd jaar na dit uiterst verdachte vaccinatie-experiment door Dr. Gates en het Rockefeller-instituut, pleit een andere Gates-telg ervoor om — versneld en zonder grondig klinisch onderzoek — het coronavaccin wereldwijd toe te dienen. Het is onverantwoordelijk om bij grote groepen mensen vaccinaties in te spuiten, zonder zeker te weten wat de korte en lange termijn effecten ervan zijn. Het versnelde onderzoek naar het coronavaccin maakt het risico’s op fatale gevolgen alleen maar groter. Dat is wat we uit het vaccinatie-experiment in 1918 kunnen leren. Een experiment dat hoogstwaarschijnlijk de oorzaak was van de ‘Spaanse griep’ die 50-100 miljoen mensen het leven kostte.

Volgens de New York Times is Bill Gates geen (directe) familie van dokter Frederick L. Gates. Wel is hij familie van de Rockefellers en beide heren zijn nauw verbonden met de Rockefeller Foundation. Deze video legt ook het verband met Planned Parenthood en IBM, die direct en indirect betrokken zijn geweest bij eugenetica programma’s om de wereldbevolking te reduceren. De vader van Bill Gates werkte als bestuurslid bij Planned Parenthood en zijn moeder was bestuurslid bij IBM. Toen Bill Gates zich na zijn Microsoft succes opwierp als filantroop, maakte hij er geen geheim van dat hij het noodzakelijk vindt om de wereldbevolking terug te dringen.

En zo zijn al ruim honderd jaar dezelfde families en bloedlijnen aan zet om gruwelijke medische experimenten op de bevolking uit te voeren, met de Gates en Rockefeller-familie in de hoofdrol. Na de onethische medische experimenten in de Tweede Wereldoorlog is de Neurenbergcode ontwikkeld, om proefpersonen in medische experimenten te beschermen. Het is opvallend dat nu dezelfde spelers die pleiten voor een versnelde toepassing van een niet grondig getest vaccin, er ook voor pleiten om de Neurenbergcode naast zich neer te leggen.

De weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens

Bill Gates en globalisten zoals de Rockefellers streven naar verplichte vaccinaties en een registratie middels een vaccinatiepaspoort en ID2020. Zelfs als vaccinaties in de formele zin niet verplicht worden, zullen bepaalde diensten een ID2020 vereisen, hetgeen ertoe zal leiden dat niet-gevaccineerden zullen worden benadeeld en buitengesloten van delen van de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan beperkingen om niet vrij te kunnen reizen. Dit alles is in strijd met de Neurenbergcode. Alleen al omdat een niet grondig klinisch getest vaccin nog steeds een medisch experiment betreft.

Het wordt tijd om dit soort praktijken bij de naam te noemen. Het zijn Nazi-praktijken die weliswaar in een ander jasje en met andere ‘poppetjes’ worden uitgevoerd, maar daarmee niet minder crimineel zijn. De medische hoogmoed is, zo blijkt in de huidige coronacrisis, de afgelopen 100 jaar niet wezenlijk veranderd. Artsen (en filantropen) die ‘voor God spelen’ en denken dat ze de natuur kunnen temmen zonder onverwachte problemen te creëren.

De vaccinindustrie is daarbij altijd op zoek naar menselijke proefpersonen. Ze hebben het meeste succes wanneer ze populaties kunnen vinden die niet kunnen weigeren. Militairen, baby’s, gehandicapten, gevangenen, psychiatrische patiënten, mensen in ontwikkelingslanden — iedereen die niet kan weigeren. Experimenteren met vaccins op kwetsbare bevolkingsgroepen behoort niet tot het verleden.

Neurenbergcode om medische ethiek te waarborgen

Bekijk deze videoclip van Dr. Stanley Plotkin waar hij beschrijft hoe hij experimentele vaccins gebruikte bij weeskinderen, verstandelijk gehandicapten, gevangenen en mensen onder koloniaal bestuur. Lees ook over de vreselijke naoorlogse medische experimenten, decennia lang uitgevoerd binnen de Indiaanse kindertehuizen in Canada.

De wereldwijde gemeenschap kent talloze voorbeelden uit de recente geschiedenis van medische hoogmoed, het gebrek aan medische ethiek en de fatale gevolgen die vaccins en medische experimenten kunnen hebben. Het valt niet te ontkennen dat de farmaceutische industrie fouten maakt en altijd op zoek is naar menselijke proefpersonen. Daarom zijn de Universele verklaring over bio-ethiek en mensenrechten, Neurenbergcode en Verklaring van Helsinki ontwikkeld. Deze verklaringen stellen dat individuen het mensenrecht hebben op geïnformeerde toestemming voor preventieve medische procedures zoals vaccinaties of klinisch onderzoek.

De hoogmoed van de medische gemeenschap zal nooit verdwijnen. Zeker niet wanneer er honderden miljarden euro’s mee gemoeid zijn. Beleidsmakers moeten erkennen dat vaccins, zoals alle medische interventies, niet onfeilbaar zijn. In 1918-1919 experimenteerde de vaccinindustrie met soldaten, waarschijnlijk met desastreuze gevolgen.

In 2020 experimenteert de vaccinindustrie nog steeds elke dag met zuigelingen en jonge kinderen. Vaccinaties zijn niet getest volgens dezelfde normering die geldt voor medicijnen. De effectiviteit en veiligheid is nooit onomstotelijk vastgesteld. Bovendien hebben farmaceuten afspraken met overheden gemaakt waardoor ze niet aansprakelijk gesteld kunnen worden.

De gevaren van een haastig geïntroduceerd coronavaccin

In 2020 wil men een nieuw experiment met vaccinaties lanceren met het coronavaccin, waarbij het proces van klinisch onderzoek versneld wordt en nauwelijks ruimte biedt voor grondig onderzoek naar de effecten op de langere termijn. Met alle gevolgen van dien.

In 1918-1919 was er geen onafhankelijk onderzoek dat het officiële verhaal betwistte dat ‘Spaanse griep’ een mysterieuze ziekte was, die uit de lucht kwam vallen en de hele wereld lam legde. Dezelfde instituten die er destijds bij betrokken waren, hebben nog steeds grote invloed op universiteiten, medische onderzoekers en hun publicaties.

Ruim honderd jaar later is de farmaceutische industrie de grootste sponsor van politici, medische opleidingen, wetenschappelijk onderzoek en de grootste sponsor van de (medische) media, dus er is in 100 jaar tijd niet veel veranderd.

De volgende keer dat je iemand hoort zeggen “vaccins redden levens”, bedenk dan dat het ware verhaal van de voor- en nadelen van vaccins veel gecompliceerder is dan deze slogan van drie woorden. Bedenk ook dat vaccins in 1918-1919 mogelijk 50-100 miljoen mensen hebben gedood.

Vaccins zijn geen magie. Mensenrechten en bio-ethiek zijn van cruciaal belang. Nu meer dan ooit.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

Bronnen:

Did A Military Experimental Vaccine In 1918 Kill 50-100 Million People Blamed As ‘Spanish Flu’?

• The 1918 Pandemic was CAUSED by a Vaccine. Absolute Bombshell …

• The Vaccine that Killed 50,000,000

• The influenza of 1918: Evolutionary perspectives in a historical context | US National Library of Medicine

• Predominant Role of Bacterial Pneumonia as a Cause of Death in Pandemic Influenza: Implications for Pandemic Influenza Preparedness

• Did a Vaccine Experiment on US Soldiers Cause the Spanish Flu?

• Bill Gates’ connecties met eugenics programma’s van de Nazi’s en Planned Parenthood

• Agency Through Adaptation: Explaining The Rockefeller and Gates Foundation’s Influence in the Governance of Global Health and Agricultural Development

• Cracks in the Foundation: Frederick T. Gates, the Rockefeller Foundation, and the China Medical Board

• Frederick T Gates

Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle discussie worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden.

Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Share.

About Author

11 reacties

 1. Pingback: Gates en Rockefellers speelden honderd jaar geleden de hoofdrol in fataal vaccinatie-experiment – Ellaster – Econamic Global Organizations

 2. Pingback: Leading corona researchers admit that they have no scientific evidence for the existence of a virus (pdf-bestand) | Wakkeren

 3. Het Virus is zeer verontrustend. Ook zie ik de macht van Turkije toenemen (herrijzing van het Ottomaanse Rijk). Kan dit virus daarvoor geen afleiding zijn?

 4. Pingback: Het weekendoverzicht met de laatste nieuwtjes - Leefbewust.com

 5. Edwin Vissers on

  we maakten ons niet kwaad over abortus ,nu zal iedereen uitgemoord worden ,moeten jullie Jahwe maar niet beledigen ,en Christus haten .

 6. Af en toe verschijnen in de MSM Artikelen over onze verdere toekomst. Vermoedelijk is dat een soort erecode (ze kunnen dan zeggen dat je in kennis gesteld bent en dat je niet geprotesteerd hebt tegen deze satanische toekomstvisie). Het toekomstbeeld is kunstmatige intelligentie en robotisering/digitalisering. De mens gaat dankzij de vaccinatie functioneren als een robot. Het coronavirus zorgt voor de verdere teloorgang van de economie. Kunstmatige intelligentie/robotisering en digitalisering kan ons uit de crisis halen. Daarom verscheen vandaag een artikel over een chip (test) in de hersenen van varkens…… Daarom worden wij straks verplicht gevaccineerd.

 7. Hun ‘zorg’ is overbevolking tegen te gaan. In feite om hun macht te behouden.
  Wel, breng welvaart, werkt ze niet tegen, en dan daalt -bewezen- het geboortecoëfficiënt onder het voortplantingsniveau! De menselijke manier!
  Putin geeft premies om kinderen te maken, zijn bevolking op peil te houden.