Bij Q denken veel mensen aan Trump, maar het Q-team kent een veel langere geschiedenis dan het presidentschap van Donald Trump. Het begon in de jaren ’50 na de illegale infiltratie en overname van de grondwettelijke Amerikaanse regering. Om de Amerikaanse grondwet te beschermen, heeft Eisenhower samen met een militaire inlichtingeneenheid een geheim plan opgesteld, dat in de toekomst geactiveerd zou worden. Er zijn sterke aanwijzingen dat dit plan en deze inlichtingeneenheid een paar jaar geleden geactiveerd is.

Dan Willis spreekt hierover met Laura Eisenhower, de achterkleindochter van president Eisenhower. Dan Willis was één van de getuigen tijdens het Disclosure Project, een hoorzitting in Washington DC georganiseerd door Steven Greer, om de geheime samenwerking tussen buitenaardse groepen en de schaduwregering te onthullen.

Laura Eisenhower, achterkleindochter van president Eisenhower

Deze samenwerking ontstond al tijdens de Tweede Wereldoorlog met de Nazi’s. Na de oorlog verhuisden veel top-Nazi’s middels Project Paperclip naar Amerika, waar ze hoge posities kregen binnen de CIA (voorheen OSS), NASA, in de wetenschap of medische wereld. Zo vond er achter de schermen een machtsovername plaats, waarbij de Amerikaanse president en het parlement werden buitengesloten. Steven Greer toont in zijn documentaire Unacknowledged met allerlei bewijzen en getuigenverklaringen aan, dat dit daadwerkelijk heeft plaatsgevonden.

Amerikaanse president buiten spel gezet

Dwight Eisenhower was van 1953 tot 1961 de 34e president van de Verenigde Staten. Hij was in het zadel geholpen door gouverneur Nelson Rockefeller, die Eisenhower later als president buiten spel zou zetten door de CIA te herstructureren. Vanaf dat moment hadden zowel de Amerikaanse president als ook de parlementsleden, geen enkele zeggenschap meer over de zwarte budget projecten.

Ausweis van Werner von Braun tijdens zijn SS-tijd, die middels Project Paperclip hoofd werd van NASA.

Dat gold ook voor het buitenaardse dossier, dat de verantwoordelijkheid was van de Majestic 12-groep. Deze bestond uit ingenieurs en militairen en was in 1947 samengesteld door president Truman om toezicht te houden over de buitenaardse inmenging. Ook deze groep werd later door de Nazi’s geïnfiltreerd en stond buiten het toezicht van de Amerikaanse regering.

Uit de officiële geschiedenis gewist

Dat deze vlucht van de Nazi’s en de infiltratie in de Verenigde Staten (en onder andere Argentinië) uit de geschiedenisboeken zijn verdwenen, is te danken aan de Rockefeller Foundation. Zij hadden met de Nazi’s samengewerkt en een programma gestart, om de ware geschiedenis over de overwinning en machtsovername van de Nazi’s te verhullen. Dat is ook de reden dat leerlingen op de middelbare school niets horen over Operation HighJump, waarbij Admiral Byrd in 1947 een mislukte poging deed om de geavanceerde Nazi-basis op Antarctica te overmeesteren.

President Eisenhower was woedend over de machtsovername door de Nazi’s en de stichting van hun ‘Vierde Rijk’. Hij kreeg hoogte van de constructie van DUMBS, geheime diepe ondergrondse militaire basissen, waar men werkte aan het geheime ruimtevaartprogramma, wetenschappelijk onderzoek deed en geavanceerde buitenaardse technologieën ontwikkelde.

Geheime praktijken buiten het toezicht van de regering

Op een bepaald moment dreigde Eisenhower om de militaire basis in Nevada, ook wel bekend is als ‘Area 51’, met het leger binnen te vallen en “binnenste buiten te keren,” als de leidinggevenden zich niet binnen een week zouden melden bij het Witte Huis. Men had een vertegenwoordiger eerder de toegang ontzegd, omdat dit terrein niet onder de Amerikaanse wetgeving viel. Eisenhower was naïef over de werkelijke macht van de Deep State en uiteindelijk kregen zaken een heel andere wending.

Voorbeelden van Nazi-infiltratie: de marinebasis in San Diego is gebouwd in de vorm van een Swastika

In 1954 heeft Eisenhower een eerste ontmoeting met de Nordics, die samenwerkten met de Marine om een tegenwicht te bieden aan de Nazi-Draco-groep. Deze samenwerking wordt ook bevestigd in het verhaal van William Tompkins, de ontwerper van het Apollo maanprogramma. Volgens Dan Willis blijkt uit correspondentie dat Eisenhower plannen had om het buitenaardse contact aan het publiek te onthullen, maar hij werd gedwarsboomd door de veiligheidsdiensten. Er kwamen zware straffen voor het onthullen van geheime militaire informatie.

“Het individu is beperkt door oog in oog te staan met een samenzwering die zo monsterlijk is, dat hij niet kan geloven dat die bestaat. De Amerikaanse geest is gewoon niet tot het besef gekomen van het kwaad dat in ons midden is geïntroduceerd. Het verwerpt zelfs de veronderstelling dat menselijke wezens een filosofie zouden kunnen aanhangen, die uiteindelijk alles wat goed en fatsoenlijk is, moet vernietigen.”

John Edgar Hoover, eerste directeur van de FBI

Eisenhower zou verschillende ontmoetingen met buitenaardsen gehad hebben (herkomst en authenticiteit foto onbekend).

Het ontstaan van het ‘Plan’

Toen president Eisenhower eenmaal besefte wie de werkelijke macht in het land had, kon hij niets anders dan zich overgeven aan de Nazi’s en hun buitenaardse alliantie, die de hele mensheid tot slaaf wilden maken. Hij sloot een uiterst discutabele overeenkomst met de vijandige groep, maar installeerde tegelijkertijd een Plan. Dit zou als vangnet dienen en in werking gesteld worden als het New World Order-plan een volgende fase in zou gaan.

Er zijn aanwijzingen dat zijn opvolger John F. Kennedy de intentie had om dit Plan in werking te stellen. Ook hij wilde het buitenaardse dossier onthullen, maar werd 10 dagen nadat hij inzage in de UFO-dossiers had gevraagd vermoord. De militaire inlichtingeneenheid is echter altijd blijven bestaan en heeft het plan verder uitgewerkt, om in de toekomst alsnog te implementeren.

Niemand had destijds kunnen vermoeden dat het nog vele decennia zou duren, voordat het Plan geactiveerd zou worden. Er was lange tijd geen consensus over de vorm waarop de macht teruggenomen zou kunnen worden. Een deel wilde een militaire coup plegen, maar een ander deel wees dat af vanwege het risico van een burgeroorlog.

De rol van Trump in het Plan

Na 9/11 kwamen dingen in een stroomversnelling. De marine- en legertop besloten dat een juridische, politieke weg de beste oplossing zou zijn. Zij hebben Donald Trump gevraagd om zich kandidaat te stellen voor het presidentschap, om via zijn regering het Plan te kunnen uitvoeren. In het najaar na zijn inauguratie, verschenen de eerste Q-drops, afkomstig van een militaire inlichtingeneenheid. Was dit het teken dat het decennia oude Plan geactiveerd was?

Dan Willis benadrukt dat Q niets te maken heeft met een politieke voorkeur, noch behoort tot de Republikeinse partij. Q wordt vandaag de dag geassocieerd met president Trump, hetgeen momenteel voor een enorme politieke verdeeldheid zorgt. Echter, Q heeft een veel langere geschiedenis en ontstond lang vóórdat Donald Trump op het politieke toneel verscheen.

De Great Awakening

Een belangrijk deel van hetgeen Q doet, is vragen stellen en het publiek aan te sporen zelf dingen uit te zoeken. Dit zelf onderzoeken van zaken die (voorheen) verborgen waren, zorgt voor de grote ontwaking (Great Awakening). Bovendien was het Q-platform een middel om bepaalde codes en berichten met aangesloten verzetsgroepen over de hele wereld te delen.

Zowel de Q-beweging als president Trump worden in de media enorm belachelijk gemaakt en bekritiseerd. Sociale media platformen hebben zelfs besloten tot een volledige censurering van Q-berichten. Het creëren van verdeeldheid – door critici op te zetten tegen de volgers – is één van de manieren om te proberen de beweging te ondermijnen. Het zou me niet verbazen als er in de nabije toekomst valse vlag aanslagen plaatsvinden, waarbij de dader (of stroman) een (zogenaamde) Q-volger blijkt te zijn. Men bespaart geld noch moeite om de beweging in diskrediet te brengen.

Trust the plan?

Critici denken dat Q een psyop is, om mensen passief te houden en te laten geloven dat er een hogere kracht is die ‘alles’ wel ‘even’ gaat oplossen. Dat ‘even oplossen’ is niet erg realistisch wetende hoezeer de Deep State met het establishment verweven is. Alles moet in de juiste volgorde gebeuren en volgens een zorgvuldig en uiterst gedetailleerd plan verlopen. We zien er af en toe slechts een glimp van. Daardoor weten we als buitenstaander eigenlijk niet hoever men al gevorderd is. Desondanks zijn er steeds weer nieuwe aanwijzingen dat Trump wel degelijk de Deep State wil aanpakken.

Als je de Q-berichten bestudeert dan lees je dat het ook gaat over het verbinden en gezamenlijk het kwaadaardige construct dat de Deep State in de geschiedenis gebouwd heeft, af te breken. Daarin spelen miljoenen mensen in de waarheidsbeweging een rol. We gaan als collectief ontwaken, de leugens doorprikken, de ware geschiedenis en agenda ontrafelen, om uiteindelijk gewapend met kennis andere keuzes te maken. Dat is een hele bekrachtigende en verbroederende boodschap. Daarom zie je ook bij Europese coronademonstraties Q-spandoeken. Het is een wereldwijde beweging.

Kennis is macht

Desondanks blijven veel mensen moeite hebben met de uitspraak “trust the plan,” terwijl ze vaak wél geloven in een succesvolle implementatie van het New World Order-plan. Een plan dat overigens al in 2012 gereed had moeten zijn, hetgeen mislukt is. Maar men gaat daarbij ook voorbij aan het feit dat men het NWO-plan zo ver heeft kunnen doorvoeren, omdat mensen voorheen onwetend waren en precies die kant op bewogen, zoals de schaduwregering het voor ogen had. Met kennis over een alternatief plan en toekomstscenario, kan de massa bewust een keuze maken om een andere kant op te gaan.

Dat is de kracht van een alternatief plan en daarmee ook zo’n bedreiging. Daarom wordt het Plan van Q — voorheen het Plan van Eisenhower, Kennedy en de Positieve Militairen — met man en macht ondermijnd, zodat mensen er niet op durven te vertrouwen. Dat is daarmee in mijn ogen een bevestiging dat het blijkbaar een reële dreiging is, voor dezelfde krachten die ons nu in een permanente corona NWO-lockdown en angstmodus proberen te houden.

Een monsterlijk plan leidt altijd tot een verzetsgroep

Dat er wel degelijk een New World Order-plan bestaat dat de mensheid tot slaaf wil maken, daarvan is een steeds grotere groep mensen overtuigd. Ook omdat het sinds de coronacrisis steeds zichtbaarder wordt wat deze agenda is. Daarnaast blijkt uit allerlei rapporten dat dit plan al minstens decennia lang in de maak was. Dat betekent eveneens dat veel mensen op hoog niveau hiervan op de hoogte moeten zijn geweest, ook degene die daar nooit vrede mee zouden kunnen hebben. Dan is het voor mij volstrekt logisch dat deze betrokkenen met de wetenschap over dit kwaadaardige NWO-plan, heimelijk een verzetsplan ontwikkeld hebben, het Plan, om de volledige implementatie van die New World Order te voorkomen.

Het Plan van Q is in ieder geval zoveel groter dan alleen maar iets dat met Trump verbonden is. Om te begrijpen wat er zich vandaag de dag allemaal afspeelt is het historische perspectief ontzettend belangrijk. Zowel het begrijpen dat de Nazi’s de oorlog niet hebben verloren en middels Project Paperclip hun projecten in de VS, Canada en Zuid-Amerika hebben voortgezet. Als ook het besef dat vanaf dat moment niet alleen deze schaduwregering de macht nam, maar dat er ook een ondergrondse verzetsbeweging ontstond. Deze verzetsbeweging is de militaire inlichtingeneenheid (de oorsprong van het huidige Q-team) en de wereldwijde Q-beweging.

Het bredere perspectief

Om een beter historisch besef te krijgen raad ik aan om de volgende artikelen te lezen of video’s te bekijken:

Tijdscapsule met buitenaardse informatie verborgen in het Witte Huis
Het grootste staatsgeheim uit de hele geschiedenis
Waarom we na 1972 nooit meer terugkeerden naar de maan
Vertrouw het Plan, deel 1
De storm en Q: “Vertrouw het plan.”, deel 2
De ‘stilte voor de storm’ en aanloop naar de Event
Operation Paperclip: The Secret Intelligence Program that Brought Nazi Scientists to America
Wat is er gaande op Antarctica?
Het duistere familieverleden van Máxima en Willem-Alexander
Video: Kevin Annett and Ella Ster: Pope Bergoglio, Nazis, Dutch royals and European pedophile network
VS-Nazi’s kregen US$ 20 miljoen..??
DVD: Val van de cabal en Q, van Janet Ossebaard
Fall Cabal Youtube channel
En als ‘Q’ en ‘het Grote Ontwaken’ écht zijn..?!
Robert David Steele interviewt Kerry Cassidy over het Geheime Ruimteprogramma
Een vreedzame toekomst is onze enige optie
Een pleidooi voor openheid over buitenaards contact

De tactiek van Q en Trump

Waarom spreekt Trump vaak in tegenstrijdigheden? Wat is de diepere betekenis van MAGA (Make America Great Again)? Waarom staat Trump toe dat Deep State spelers hun agenda nog verder mogen uitspelen?

Een korte beschouwing op de tactiek van Q en Trump, exclusief voor Patreon-steunleden. Met hun steun word deze site mogelijk gemaakt. Je kunt deze site al steunen vanaf € 2 per maand. > Kijk op: Patreon/ellaster

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle discussie worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden.

Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Share.

About Author

34 reacties

 1. Grote dank weer voor deze voor mij grotendeels bekende informatie. Ook via ooit een directe tweede lijn van een ex kolonel van de US Airforce special projects , vlak voor zijn overlijden.
  Lid worden van Patreon wil ik zeker, maar oa. mijn Facebook wachtwoord opgeven en bankgegevens hierna bevalt me niet,

  • Patreon is een platform waarmee lezers de site financieel kunnen steunen. Je hoeft alleen je bankgegevens in te vullen op je eigen account, waar ik geen zicht op heb. Je Facebook account of je adres hoef je ook niet in te vullen. Als beloning deel ik wat meer persoonlijke inzichten en ervaringen, die wanneer uit onderzoek blijkt dat het actuele ontwikkelingen zijn ook later op de site in artikelen vermeld worden. Het blijft een vrije keuze.

 2. Hans Coudyser on

  Boeiend artikel. Het wordt er wel allemaal niet helderder op -voor mij-. Er lijken zoveel belangengroepen die spelen en ieder doet zijn uiterste best om overtuigend over te komen. De eventuele gemeenschappelijke doelen zijn vaak duister. China, Israël en Rusland hebben ook hun eigen belangen en samenwerkingen met buiten aardsen. Welke rol speelt N.E.S.A.R.A bij dit alles? https://nesara.nl/info/ Onlangs verscheen er een interessant artikel bij Wanted to Know : https://www.wanttoknow.nl/hoofdartikelen/de-ongekende-macht-van-blackrock/. De etter lijkt nog steeds behoorlijk diep en wijd verspreid. Dankjewel voor de duiding vanuit jou achtergrond. Hans.

 3. Het allerbelangrijkste op dit moment is dat het verplicht vaccineren van tafel gaat, DAT IS ECHT TOPPRIORITEIT. (ook al is een zeer groot aantal omgekocht).

  • Jeannette Lauwerijssen on

   It’s Gods plan that is rolled out. Alle corruptie, alle evil people moeten in het volle licht gebracht worden. Dit gaat hun slechte, lage energie vernietigen. Rurre &co zullen misschien nog harder gaan schreeuwen om ons angst aan te jagen. Zij zijn bang. Blijf in het licht en straal dat zoveel mogelijk af op hen. We worden momenteel ondersteund door miljoenen lightbeings. Je kunt ze engelen noemen,Lumerians, Pleiadians. Beings of God. De 5G gaat niet gebeuren, vergiftigen van voedsel gaat niet lukken, vaccinaties gaan niet lukken. God is winning. Always. Stay in his light.

 4. Vandaag heeft de NRC voor de zoveelste keer mijn reactie geweigerd, omdat ik citeerde uit het ‘2010 Annual Report’ van de zich filantropen noemende familie Rockefeller. Wat betreft president Trump geef ik ondanks alles hem nog steeds het voordeel van de twijfel. In tegenstelling tot z’n voorgangers Reagan, Bush sr., Clinton, Bush jr. & Obama is hij geen militair conflict aangegaan. Hij is uit het – krankzinnige – Klimaatakkoord van Parijs (VN) gestapt, heeft een bom gelegd onder het vrijhandelsverdrag TTIP met de EU, dat de multinationals + banken krankzinnig veel macht zou geven en heeft de financiering van de WHO o.l.v. zware crimineel Tedros opgeschort.
  Hij heeft meer dan tien moordaanslagen overleefd, waaronder een raketaanval vanaf een marinebasis in Washington State en zoals gebruikelijk zwijgt de msm in alle talen. Vrede tussen Noord- en Zuid-Korea is nog niet tot stand gebracht en misschien is dit een van de laatste oprispingen van de Deep State.
  Voordat ik verder ga: het overgrote deel van dit verhaal wordt onderschreven door Paul Hellyer. Hij was minister van Defensie en vicepremier van Canada en ondanks zijn hoge leeftijd (97) blijft hij de waarheid over o.a. UFO’s en buitenaardse beschavingen uitdragen.
  In 1943 is een oom van president Trump, dr. John Trump door de Amerikaanse regering verzocht zich te ontfermen over de nalatenschap van Nikola Tesla. John Trump was niet de eerste de beste, want hij was lange tijd hoogleraar Elektrotechniek aan het MIT. Tesla is door de cabal (o.a. de bankier en Rothschild-dienaar J. P. Morgan) consequent tegengewerkt en een van zijn grootste giften aan de mensheid is voortstuwing d.m.v. antigravitatie. Andere grote geesten actief in de eerste helft van de twintigste eeuw, die uit de geschiedenis zijn geschreven zijn Wilhelm Reich en Victor Schauberger. Ik zou willen zeggen: ga eens googelen.
  Trump heeft regelmatig de msm de wacht aangezegd en z’n toevlucht gezocht tot het verspreiden van tweets. In een van z’n tweets heeft hij verklaard in het bezit te zijn van Anthony Weiners laptop. Gewezen Congres-lid voor New York Weiner is de ex-echtgenoot van de plaatsvervangend campagneleider van Hillary Rodham Clinton tijdens de verkiezingen in 2016 Huma Abedin. Hij noemde deze laptop zijn levensverzekering en er zijn beelden te zien waarin de meest weerzinwekkende dingen met kinderen worden ondernomen door o.a. Hillary: a.k.a Pizzagate.
  In het eerste helft van 2017 heeft Trump bezoeken gebracht aan o.a. Saoedi-Arabië, Israël, het Vaticaan en Groot-Brittannië. In elk van deze landen heeft de meegereisde delegatie de desbetreffende overheden enorme hoeveelheden documenten en dvd’s overhandigd waarin duidelijk naar voren komt, dat de VS sinds 1871 op grote schaal wordt geëxploiteerd, zeg maar uitgebuit door met name de drie laatste landen. Een op 25 mei van dat jaar genomen foto met daarop Trump en de paus spreekt boekdelen. Het kan erop duiden dat Tump ook bezig is met ‘draining the swamp’ in het buitenland.
  Tenslotte nog een opmerkelijk feit: schoonzoon Jared Kuschner houdt kantoor op 666 5th Avenue in hartje New York. Is dit om de cabal/Deep State om de tuin te leiden, speelt hij dubbel spel of is er ’n andere reden?

  • Ik wist ook niet wat ik van Kushner moest denken en er zijn veel critici die denken dat hij aan de verkeerde kant staat, zoals onder andere de Zionisten. Wat ik wel weet is dat zowel Ivanka als Melania zich inzetten voor de kinderen en het stoppen van kinderhandel hoog op de agenda hebben staan. Donald Trump lijkt de Deep State om de tuin te leiden met de tactiek van Sun Tzu’s Art of War. Waarom zou zijn schoonzoon niet hetzelfde doen?

   Over de symboliek begin ik steeds meer te begrijpen dat de symbolen die we nu associëren met de Illuminati, oorspronkelijk positief waren. De Cabal heeft deze symboliek en numerologie gekaapt en misbruikt, omdat ze de kracht ervan kennen en voor hun eigen kwaadaardige motieven willen inzetten. Deze symboliek en numerologie zelf is neutraal. Je kunt het dus ook voor het Licht gebruiken. Dat wetende is het gebruik van deze symboliek en numerologie per definitie ook geen bewijs dat iemand een satanist is. Je moet ook kijken naar iemand’s intenties en daden.

   Zowel Trump als Q maken veelvuldig gebruik van symboliek en numerologie. Trump Tower in Manhattan is ingericht als Vrijmetselaars tempel en ook in de buitenkant zitten allerlei numerologische symbolen. Daaruit kun je in ieder geval concluderen dat hij heel goed op de hoogte is van de ware betekenis ervan.

   • @ Ella Ster

    wat het voor mij zo ondoorzichtig maakt is dat ook Kushner is vervangen net zoals vele anderen. De vraag is door wie worden zij vervangen?

 5. Het is afschuwelijk om te zien dat een meerderheid van het volk liever zijn kop in het zand steekt en blijft steken (zij willen de waarheid niet onder ogen komen) en blijven doorslapen. Zij laten zich met plezier vaccineren, met (eventueel) alle afschuwelijke gevolgen van dien. De wakkere mensen die wel wat willen betekenen voor de maatschappij zijn in de minderheid en kunnen dus dankzij de slapende malloten niet veel betekenen. Wij zijn dus afhankelijk van de wil van lichtkrachten (Pleiaden). Ik vraag me af of deze lichtkrachten iets voor ons kunnen betekenen. Zijn zij gebonden aan een protocol, met dien verstande dat zij niet in de positie verkeren om ons te helpen? Zij zijn zich er toch ook van bewust dat zij nu niet kunnen blijven stilzitten. Aan de andere kant zullen de Pleiaden zich waarschijnlijk ook afvragen waarom de slapende mens zo achterlijk is (niet de wakkere mens).

  • Ik ben ervan overtuigd dat we op allerlei fronten veel hulp krijgen, maar er zijn ook zaken die (nog) binnen onze macht liggen en die moeten we zelf oplossen. Het hoort bij het proces van volwassen worden en eigen verantwoordelijkheid nemen.

  • Ik kan je Lorie Ladd aanbevelen op YT. Blijft een feit dat we hier vastzitten in een 3D realiteit. De Pleiaden weten dit uiteraard ook. Zij houden nadrukkelijk rekening met onze vrije wil. Ik weet dat ze zich bezig houden met de chemtrails om die voor ons zo veilig mogelijk te houden. Ze zijn ook actief geweest ttv 1920/30 om foute energieën te verwijderen toen er een atoomdreiging was. Ze kunnen dus wel, maar niet zomaar voor iedereen. Mooiste is een mass awakening om zoveel licht te verkrijgen dat we het zelf kunnen. Maar, als mijn omgeving een afspiegeling is van de realiteit, wordt dat moelijk. That’s for sure.

  • Jeannette Lauwerijssen on

   Ik weet niet of je dit nog gaat lezen maar sinds 2 dgn weet ik dat miljoenen lightworkers hier, on earthplane, ons ondersteunen om de zaak onder controle te houden. Stay in the light. God bless..

 6. Hallo mensen,ik vertrouw de schoonzoon van donald trump niet.Ik heb een heel sterk instinct wat mij nog nooit in de steek heeft gelaten.Ik zie die jared kuschner als de perfecte kandidaat als antichrist.

 7. Hallo mensen, als je op jezelf vertrouwd is het ook goed. Ik heb ook een sterk instinct en momenteel ook graag alleen terwijl ik het het liefst andersom zou zien..of is het juist omdat ik het graag anders zou willen zien? Als je het woord van God brengt vrede,liefde verbondenheid dan is het beter om over het kwaad niet te preken. In Australia praten ze over slechte geesten , je voelt het als mensen het goed met je voor hebben. De avonturen van Rabbi Jacob {Louis de Funès} kan ik momenteel nog hard om lachen. Fijne dag

 8. Pingback: Het Q-team begon al een halve eeuw geleden met hun plan | JDreport.com

 9. Gisteren sprak ik iemand die zich al 15 jaar bezig houdt, net als Ellaster, om te zien wat nu echt gaande is. We mogen al deze mensen dankbaar zijn, want hierdoor is veel zichtbaar geworden.
  De waarheid heeft meestal altijd weer meerdere waarheden en dat het allemaal duistere praktijken zijn aan de top is wel duidelijk. Echter hoorde ik van deze persoon dat Trump en Hilarry neef en nicht zijn. De moeite om te achterhalen?

 10. Wat vinden jullie van Benjamin Fulford? Is hij te goeder trouw? Hij komt elke week met een update.

  • Het is goed om veel bronnen te raadplegen. Benjamin Fulford krijgt intel uit veel verschillende bronnen op hoog niveau, zowel van de vrijheidsbeweging als van de Cabal. Daarbij heeft hij wel een eigen perspectief en streeft een bepaalde agenda na. Dat geldt ook voor alle andere bronnen. Niemand heeft het volledige totaaloverzicht en niemand is 100% neutraal.

 11. Ik krijg de indruk dat heel veel ongewenste personen in beeld blijven en dan met een bepaalde taak/straf opereren? Onder curatele dus. Vaak zullen ze bruikbare kennis hebben. Zo vallen er geen opvallende gaten.

  En het lijkt er op dat veel criminelen al een LAW & Order hebben. En zichzelf of door een dubbelganger mogen exposen door hun werkelijke aard te laten zien in een ridicule setting.

  Onze mind wordt aardig op de proef gesteld! Waar kijken we in hemelsnaam naar? Een betere movie bestaat er niet 🙂

  Wat een gigantische en intelligente klus is dit met vermoedelijk een nesara/Gesara eind. Het voelt steeds lichter aan.

 12. In de jaren 60, als het niet eerder was, werden er al plannen gesmeed omtrent deze pandemie. Tijdens de Olympische Spelen van 2012 werden virussymbolen getoond. Waarom kon Q de uitbraak van het virus niet tegengehouden?

  • Wat ik begrijp is dat het virus gekaapt is door Q. Meeliften. Het fungeert dan als dekmantel om de pedo elite op te rollen. Arrestaties zijn met een lockdown veel eenvoudiger uit te voeren. Italië leek heel heftig. Daar zaten ook de allergrootste boevenfamilies. Het is schaken en jokeren tegelijk.

   • connie schuiling on

    Precies dat geloof ik ook. Je kan ook aan dingen die gbeuren in de media zien dat Q of Trump, the good guys of wat dan ook de regie allang in handen hebben. Laten we wel wezen, zou een koning, een minister of een minister president, nu echt zo dom zijn om zich uit te spreken of zich te laten fotograferen en zulke rare berichten de ether in te gooien? Echt waar ik lig in een deuk, hoe simpel ze zijn. Zo simpel zijn ze echt niet want anders hadden ze nooit zolang de wereld kunnen regeren.

  • Mensen moeten goed begrijpen dat er een oorlog gaande is. Dat betekent niet dat je overal invloed op hebt, want anders was het probleem van de Deep State al opgelost. De situatie is dan ‘vloeibaar’ en lastig exact te voorspellen.

   Wat ik uit diverse intelberichten wél begrepen heb is dat de plannen die men met het virus had anders uitgepakt hebben dan men van plan was. Daarom moest de ‘epidemie’ aangedikt worden, werden artsen omgekocht om diagnose covid-19 te geven en hypte de media over overvolle ziekenhuizen, terwijl die in werkelijkheid leeg waren.

   Ik las onlangs ergens dat het daadwerkelijke covid-doden volgens de CDC-cijfers in de VS rond de 9000 ligt, hetgeen een heel laag aantal is op een bevolking van ruim 300 miljoen inwoners.

 13. Ha Ella,
  In de 2 voorlaatste uitzendingen heeft Thomas W. uitgelegd dat Kim inmiddels zaken doet met J.P.Morgan Bank alsmede Israel, ze wil hen miljarden toestoppen vanuit Thrust en hij heeft meer nare dingen ontdekt over het nieuwste team Kim/Tank (laatste uitzending van 3/9 licht hij dit verder toe)).
  Verder heeft Q-Anon blijkbaar de luisteraars een “eed” laten afleggen die mensen ongemerkt koppelt aan Luciferiaanse groepsenergie. Niet alleen Thomas waarschuwde recent al voor Q ook op blog Ascentie.nl wordt gewaaschuwd
  https://www.ascensie.nl/QAnon.htm en https://www.ascensie.nl/QSocialEngineer.htm en
  https://www.ascensie.nl/QDSAgendas.htm

  • Er blijft in de ogen van Thomas blijkbaar nagenoeg niemand meer over die toewerkt naar vrijheid, rechtvaardigheid en gelijke verdeling van de rijkdommen der aarde, behalve hemzelf.

   Sinds zijn ruzie met Kim en Tank worden ook zij zwart gemaakt. Het is helaas een bekend patroon geworden.

   Kim onderhandelt overigens met alle banken omdat de Trust een bank nodig heeft om toegang tot het geld te (laten) krijgen. De banken worden al lange tijd onder druk gezet om onder bepaalde strikte voorwaarde te handelen. Over die specifieke deal met Israël kan ik niks zinnigs zeggen met slechts één versie van het verhaal.

   Ikzelf denk dat het positief is dat de Trust probeert samen te werken met het Q-team en Trump.

   Wanneer je de Q-berichten zelf leest, ervaar je dan een Luceferiaanse energie? Door zelf te observeren en te voelen krijg je ook antwoord op je vraag.

 14. Clones, robots denken zwart-wit. Zij zullen zich nooit tegen de machthebbers kunnen keren. Misschien is dat de reden dat ze vervangen worden.

 15. Pingback: Das QAnon-Team hat seinen Plan vor einem halben Jahrhundert begonnen (Video) | PRAVDA TV – Lebe die Rebellion

 16. Pingback: Geo- & Exopolitics: X22 Report… (20.September 2020) | erstkontakt blog