Een vreedzame toekomst is onze enige optie

1

Kernboodschap van Dr. Steven Greer in zijn vier uur durende lezing over de Duistere Transnationale Beveiligingsstaat

In een uitgebreid betoog legt Dr. Steven Greer uit hoe de geheime schaduwregering werkt. Een aanrader voor degene die wil begrijpen waarom het onderwerp buitenaardsen stelselmatig belachelijk werd gemaakt en nooit in het nieuws mocht worden gebracht.

Dr. Greer is al tientallen jaren actief om alle geheimhouding omtrent UFO’s en buitenaardsen te onthullen. Dit deed hij onder andere door het Disclosure Project, waarbij vooraanstaande militairen, politici en o.a. medewerkers van NASA of de luchtmacht, vertellen over hun persoonlijke ontmoetingen met UFO’s en buitenaardsen. Het Disclosure Project heeft een vervolg gekregen met de Citizen Hearing in de Press Club in Washington DC, onder leiding van Stephen Basset, waarbij meer dan 40 getuigen onder ede getuigenissen afleggen met betrekking tot hun kennis over buitenaardsen.

In deze recente vier uur durende lezing van Dr. Greer is het bestaan van buitenaardsen en bestaan van een geheim space programma een gegeven. Hij gaat diep in op het construct dat hij de ‘Duistere Transnationale Beveiligingsstaat’ (Deep Transnational Security State) noemt. Deze houden zich bezig met projecten gerelateerd aan UFO’s en buitenaardsen. Zijn lezing behandelt werkelijk alle aspecten die veel verder reiken dan buitenaardse projecten: politiek, de gecontroleerde pers en filmindustrie, financiële fraude binnen de politiek en bancaire sector, onderdrukte technologieën, etc. Allemaal onderwerpen die met elkaar verweven zijn en beheerst worden door de criminele praktijken van de Cabal.

Hieronder een samenvatting van de vier uur durende lezing van Dr. Steven Greer. Tijdsaanduiding in de video zijn aangegeven met  [00:00 minuten:seconden]

Geheime schaduwregering

•  Steven Greer: “Er zijn twee regeringen. Er is de regering van ‘Wij het volk’, die we gekozen en benoemd hebben. En sinds de Tweede Wereldoorlog heeft zich een monster ontwikkeld, waar je alles over gaat horen, die nodig aan de lijn gehouden moet worden en uiteindelijk verwijderd moet worden.

Het is de Duistere Transnationale Beveiligingsstaat van niet erkende speciale toegang projecten.” […] “Er is vanaf 1956 op geen enkele toereikende wijze toezicht op deze projecten, noch door de president, noch door het congres.” [4:00]

•  De buitenaardsen maakte zich grote zorgen over wat beide kampen in de Tweede Wereldoorlog aan het doen waren met betrekking tot atoomwapens. Greer denkt bovendien dat de buitenaardsen een belang hechten aan het overleven van de mensheid en planeet de Aarde. [8:00]De geschiedenis van de Nazi’s in relatie tot geheime UFO-technologie.

•  De geschiedenis over de Rosswell crash in New Mexico en het verhullen van de UFO en ET’s (buitenaardsen). [12:00]

•  Volgens Dr. Greer zijn de meeste UFO’s die wereldwijd gezien worden grotendeels door mensen gemaakt, maar worden deze door de waarnemers als buitenaards geacht. Deze disinfo wordt opzettelijk niet gecorrigeerd. Als het namelijk bij het grote publiek bekend wordt dat de mensheid al lang over dergelijke technologie beschikt, is dat een grote bedreiging voor de kolen- en olie-industrie. [22:00]

•  De Crystalline technologie en mogelijkheden voor de zwaartekracht en snelheid van reizen. Deze technologie werd in de twintiger jaren ontwikkeld en was Adolf Hitler’s geheime wapen. [24:00]

Operatie Paperclip: Nazi’s vluchten naar Amerika

•  Via Operatie Paperclip werden allerlei prominente wetenschappers, ingenieurs en militairen na de Tweede Wereldoorlog Duitsland uit gesmokkeld, met name naar de VS, om daar hun agenda en onderzoek voort te kunnen zetten. De naam Paperclip is ontstaan omdat er een paperclip op het dossier werd geschoven van de betreffende wetenschappers die voor de Nazi’s werkten en een vrijbrief kregen om naar Amerika te vluchten, om zo te voorkomen dat ze in Nürnberg berecht zouden worden. [27:00]

Amerikaanse presidenten hadden geen toezicht op zwarte projecten

•  Eisenhower was gefrustreerd dat hij als president buiten bod gehouden werd. Hij zei destijds dat niet zozeer het UFO en buitenaardse onderwerp een bedreiging vormde maar de geheimhouding ervan was een bedreiging voor de nationale veiligheid. Dit stond ook in een brief van de eerste CIA-directeur. Vanaf 1947 tot 1956 ontstond er een geleidelijke overname van de corporaties die betrokken waren bij projecten die totaal buiten het gezichtsveld van de overheid plaatsvonden. Daardoor werden deze projecten onbereikbaar voor de president en oncontroleerbaar door het congres. [36:00]

•  In juni 1963, een paar maanden voor zijn dood, zei Kennedy toen hij in het vliegtuig zat en terugkeerde van zijn bezoek aan Berlijn: “De hele zaak is uit mijn handen, en ik weet niet waarom.” En begon toen te huilen. [39:30]

•  Greer onthult een document dat betrekking heeft op de moord op Marilyn Monroe. Het is een verslag van telefoontaps. Tijdens het afluisteren van haar telefoon kwam de geheime dienst er achter dat Kennedy haar verteld had dat hij de volgende dag naar een basis zou gaan om buitenaardse zaken te inspecteren. Monroe, gefrustreerd over haar relatie met beide Kennedy’s dreigde om deze geheimen tijdens een persconferentie te gaan onthullen. Een paar dagen later werd ze dood gevonden. [42:00]

•  Dr. Greer beschrijft hoe een niet erkend project opgezet is. [52:00]

•  Kenmerken van een ‘niet erkend project: “ Het is illegaal, het is ongrondwettelijk, het is crimineel en het is gevaarlijk.” [55:00]

•  Nixon zou ook de boel onthullen en was er daarom ingeluisd met het Watergateschandaal. Hij werd onderuit gehaald door impeachment (afzetten van de president) en niet door een kogel. [59:00]

Geheimhouding om geavanceerde technologieën verborgen te houden

•  Waar het in de kern om draait is de anti-zwaartekracht technologie. Nu we weten dat de mensheid allang over deze technologie beschikt, waarom verbranden we dan nog kolen en olie? [1:04:00]

•  Hoe houdt men deze projecten geheim? Een van de meest effectieve manieren om het onderwerp onder de pet te houden is het belachelijk maken van mensen die het serieus willen bespreken. TV en Hollywood hebben hierbij een belangrijke rol gespeeld. [1:07:00]

•  Greer moest de directeur van de CIA bijpraten over het onderwerp buitenaardse zaken. Want, zoals deze hem vertelde: “Hij had informatie ingewonnen, maar niemand vertelde hem iets.” Greer heeft een document dat kan bewijzen dat deze ontmoeting plaatsvond. Greer: “Wat betekent het in hemelsnaam dat een CIA directeur in functie niets weet van het meest geheime CIA-project? Illegaal, schandelijk, ongrondwettelijk, crimineel.” [1:11:00]

•  Greer vervolgt even later: “De echte tragedie is echter dat de regering dermate ernstig uit elkaar is gevallen, dat het mogelijk is dat een CIA-directeur, of superieuren in het leger, buiten zoiets belangrijks worden gehouden, terwijl er wel honderden miljarden dollars per jaar in gestopt worden. In dat geval heb je geen regering! Dus de Duistere Transnationale Beveiligingsstaat, die vanaf de jaren vijftig ontpopt is tot dit monster, is een niet erkende, transnationale entiteit, met vertegenwoordiging in het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië, Brazilië, China, Rusland die op dit onderwerp nauw samenwerken. Het legt geen verantwoording af aan de politiek, informeert niet het staatshoofd of zelfs niet de hoofden van de commissies.” [1:16:00]

Alleen psychopaten waren geschikt voor geheime projecten

•  De betrokken mensen werden over het algemeen geselecteerd op basis van een psychologieprofiel waarbij zeker was dat de betrokkene in zou stemmen met de geheimhouding, politieke moorden en illegale praktijken. Mensen die integer en plichtsgetrouw waren met een sterke moraal, werden niet voor deze geheime projecten gevraagd. Daarom werd president Carter niets verteld, omdat ze wisten dat hij de geheimhouding zou verbreken. [1:18:00]

•  Steven Greer: “Dus het komt er eigenlijk op neer dat je mensen verzamelt die enorm kwaadaardig zijn, die ernstige schade willen berokkenen op de planeet, omdat ze in hun hart van oorlog houden, houden van conflicten en niet willen dat er vrede uitbreekt. Een van hen zei tegen me: ‘In hemelsnaam laat er geen vrede komen want te veel van ons zouden geen werk meer hebben.’ Zeer cynisch maar waar.”
[1:29:30]

•  Hij vervolgt zijn verhaal met allerlei voorbeelden dat wanneer hooggeplaatste figuren uit de school dreigen te klappen, ze geliquideerd worden. Of ze worden omgekocht om hun mond te houden. Zo heeft Steven Greer 2 miljard dollar aangeboden gekregen om zijn disclosure activiteiten te staken.

Geheime projecten vonden ondergronds plaats

•  Dr. Greer legt later uit dat veel van de ondergrondse basissen bovengronds nauwelijks herkenbaar zijn. Alles wat kritiek is ligt onder de grond. Dat geldt ook voor het Witte Huis. Hij toont een document van een aantal van deze DUMBS (Deep Undergound Military BaseS) en opvallend staat daar de naam Phillips Lab bij. Al eerder beschreef Greer de inmenging van grote corporaties in dit soort ‘zwarte projecten’. Andere namen zijn o.a. Lockheed Martin en Boeing. In een recent artikel van Dr. Salla wordt Siemens ook genoemd als corporatie die betrokken is bij deze geheime ‘black projects’. [1:46:00]

Opzettelijk een negatief beeld over buitenaardsen creëren

•  Steven Greer beweert ook dat de mensen die beweren door ET’s gekidnapt te zijn geweest, in werkelijkheid door de militairen en corporate entiteiten ontvoerd te zijn. Met allerlei technologieën kan blijkbaar een suggestie van ET-ontvoering gecreëerd worden.

•  Alles functioneert zoals de maffia, die een façade van een belwinkel hebben, of een pizza-afhaal-tentje, maar deze plekken worden in werkelijkheid gebruikt voor allerlei criminele activiteiten die achter de schermen plaatsvinden. Dr. Greer legt uit hoe het geld wordt witgewassen en doorgesluisd naar de zwarte projecten om de budgetten te genereren voor projecten gerelateerd aan UFO’s. [1:55:00]

Geen échte persvrijheid

•  Het volgende deel van de lezing gaat over de rol die de wetenschap en media speelt bij het verborgen houden van deze ‘zwarte projecten’. Hoe wetenschappers onder druk worden gezet om de gewenste zogenaamd wetenschappelijke bevindingen naar buiten te brengen. [1:58:00-2:08:00]

•  Hetzelfde geldt voor de pers. We hebben persvrijheid als het om triviale onderwerpen gaat, maar als het gaat om wezenlijke zaken zoals de zwarte projecten, uitvindingen die het einde kunnen betekenen voor de olie-industrie, dan hebben we een gecontroleerde pers, waarbij nooit toegestaan wordt dat bepaalde onderwerpen of een bepaalde waarheid naar buiten komt. Hij beschrijft een aantal voorbeelden waarbij filmproducenten en journalisten die dachten totale vrijheid te hebben om te publiceren wat ze willen, weer terug krabbelden en het verhaal van de Disclosure Project, niet mochten verfilmen of publiceren.

•  Dr. Greer: “Een van de problemen is dat de grote mediakanalen nooit toestemming geven dat bepaalde zaken naar buiten komen. En we zijn gehersenspoeld om te denken dat we een vrij land zijn, een vrije pers hebben, een vrije markt, etc. hebben. Maar dat hebben we alleen tot op zeker hoogte, binnen een bepaalde begrenzing. En de ironie is dat deze omheining een gevangenis is. Want hoe kun je een vrije markt hebben als de belangrijkste technologie en informatie van de afgelopen 100 jaar achtergehouden wordt en niet gebruikt kan worden? Dat is geen vrije markt, dat is een beheerde en gecontroleerde markt, en zo is het. En hetzelfde geldt voor de media. Dus dat is hoe het werkt.” [2:09:00]

Zwarte budgetten van miljarden dollars

•  Dr. Greer vervolgt zijn lezing over de zwarte budgetten. Er schijnt inmiddels 8,2 biljoen dollar niet in de boeken te staan. Er worden grote sommen geld verduisterd. Enerzijds door het afromen van overheidsbudgetten. Anderzijds door het commercieel exploiteren van producten. En door duistere afdelingen binnen de bancaire sector. Een van de manieren waarop men via de kaasschaafmethode geld bij elkaar schraapt, is door telkens het afrondingsverschil van transacties op een zwarte rekening te zetten. Miljoenen van dit soort transacties zijn bij elkaar opgeteld enorme sommen geld. Tientallen miljarden. En de meest winstgevende methode is de internationale drugshandel. Het is ook de meest gewelddadige en criminele tak. Al het geld dat verkregen wordt uit dit soort criminele praktijken wordt in de zwarte projecten gestopt. [2:18:00]

Einde van geheimhouding: klokkenluiders beschermen

•  Steven Greer doet een pleidooi voor de Nationale Klokkenluiderwet (National Whistle Blower Act) die ruimte biedt om over illegale en criminele activiteiten naar buiten te komen, ook als men een geheimhoudingsverklaring heeft getekend. En over datgene wat de klokkenluider naar buiten brengt krijgt die persoon een percentage. En in dit geval spreek je over miljarden dollars. Dit is een manier om deze criminaliteit aan te pakken. De vraag is wie heeft de ballen om het op te nemen tegen deze ‘vierte Reich’-schurken, de neo-fascistische transnationale beveiligingsstaat? [2:33:00]

Valse vlag aanval door zogenaamde aliens

•  Vervolgens beschrijft Greer hoe de Duistere Transnationale Beveiligingsstaat politici en gewone burgers ontvoeren, die zogenaamd door aliens ontvoerd worden, om een negatief beeld over buitenaardsen te creëren. Een valse-vlag-aanval 2.0. De militaire term die voor dit soort valse-vlag-aanvallen wordt gebruikt is een ‘False INW’ of ‘Deceptive Indication aNd Warning’ (‘Valse INW’ of ‘Misleidende Indicatie eN Waarschuwing’). Het doel was niet alleen om ‘disclosure’ te voorkomen, maar ook om de haat naar buitenaardsen op te voeren zodat men bereid was bloedoffers voor de Derde Wereldoorlog te gaan brengen. [2:38:00]

•  Werner van Braun heeft op zijn sterfbed een getuigenverklaring afgelegd waarbij hij zei: “Men zal eerst de koude oorlog hebben, daarna worden zorgelijke landen aangewezen die betrokken zijn bij wereldwijd terrorisme…” Greer benadrukt dat deze getuigenverklaring dateert van vóór 9/11. “…welke gevolgd zullen gaan worden door bedreigingen vanuit de ruimte. De laatste kaart die ze gaan spelen is de buitenaardse bedreiging en dat zal een compleet leugen zijn.” [2:44:00]

•  Een getuige William Pawalec heeft een testament achtergelaten waarin hij getuigt dat er al in de jaren ’70 chipimplantaten ontwikkeld werden die gedachtepatronen konden beïnvloeden en gebruikt werden voor psychologische oorlogsvoering en tevens het voortdurend monitoren van mensen. Siemens zou er 2 miljard geproduceerd hebben. [2:47:00]

•  Dr. Greer sluit af met: “Dit is de valse-vlag waar ik je voor wilde waarschuwen.” [2:55:30]

•  “Om het industrieel militaire complex en het uitgavebudget te laten groeien, moet men een nieuwe vijand hebben.” [2:56:30]

•  Greer beweert dat men zelfs zover ging om biologische robotten te creëren met het uiterlijk van een Gray of Reptiliaan, met als doel om angst en haat te zaaien en het openbaar maken van buitenaardsen te verhinderen. [2:58:00]

Het leggen van vreedzaam contact

•   Hoe komen we uit deze puinhoop? Frankrijk heeft haar UFO-documenten openbaar gemaakt. Volgens Greer is het een opmerkelijke stap om voor een G7-land een document publiek te maken waarbij het uitgangspunt is om vreedzaam contact te leggen. Helaas zijn er echter ook elementen binnen Magic in Frankrijk die dit proces hebben gesaboteerd. [3:03:00]

•   Dr. Greer is bovendien ook betrokken geweest bij ‘demonstraties’ waaraan in een specifiek geval in Brittannië een admiraal en andere invloedrijke personen binnen defensie deelnamen. Dr. Greer heeft toen allerlei onderwerpen kunnen bespreken om ze te informeren over zaken zoals: het concept van niet ergens fysiek aanwezig zijn en bewustzijn, remote viewing, coherente gedachte sequencing, elektronische apparaten die werken op basis van gedachtegolven die buitenaardsen hebben, hoe je de juiste filosofie en voorwaarden creëert voor positief contact, etc. En hij blijft dit soort lezingen geven. [3:08:00]

Dit is de kern waarom Greer zijn organisatie heeft opgericht, om mensen daarmee weg te leiden van oorlogsdreiging en in de richting van planetaire en universele vrede te bewegen.

•   Greer gelooft dat er een potentiële toekomst is om vreedzaam contact te leggen. Hij benadrukt dat wij, het volk, met z’n allen de leiders van deze route naar disclosure en contact zijn, en niet een of andere president. Hij is overtuigt dat een open transparant en vreedzaam contact met andere civilisaties buiten de aarde de enige optie zijn. Een gewapend conflict leidt zonder meer naar de vernietiging van onze planeet en die van de anderen. Er is dus maar een logische weg te volgen. [3:12:00]

Een vreedzame toekomst

• Hij zegt stellig: “Er is dus geen enkele andere toekomst mogelijk dan een vreedzame toekomst. Dus dan kunnen we beter uitvogelen hoe we dit kunnen doen, ongeacht je persoonlijk geloofssyteem over deze andere civilisaties.” Volgens Greer is geen enkele groep openlijk vijandig, want anders waren we er allang geweest. Hij voegt toe dat dit door verschillende bronnen binnen Magic wordt bevestigt.

•   Hij maakt een duidelijk onderscheid tussen de aliens (door mensen gekloonde, of gefabriceerde biologische robots) en buitenaardsen. Ook de voertuigen zijn heel verschillend en hij voegt dat het belangrijk is om eerst te beseffen dat er een verschil is. [3:16:00]

•  Als we een weg weten te banen door dit web van angst en valse informatie die onze gedachten hebben gedomineerd, dan kunnen we met onze teams naar buiten treden en contact leggen met deze beschavingen. Daarom vertel ik mensen ‘wees niet bang van iets interplanetaire’. Je moet je wel heel erg op je hoede zijn met paramilitaire entiteiten, maar de interplanetaire buitenaardsen? Geen probleem. [3:18:30]

Praktische oplossingen

•  Tot slot bespreekt hij een tweetal zaken die ons dichter bij de oplossing brengen. Een daarvan is de ‘klokkenluider handeling voorzorgsmaatsregel’ (Whisttle Blower Act Provision). Er is een klokkenluider nodig met informatie uit eigen hand en een advocatenkantoor die dit op zich wil nemen. Als iemand die in deze geheime projecten heeft gewerkt, met buitenaardsen, UFO’s ondergrondse basissen, etc. mag diegene deserteren zonder strafvervolging op basis van de Nationale Security Act in de VS. “En Waarom? Omdat wij hebben bewezen dat er tientallen zo niet honderdtallen regeringsleiders en ambtenaren zijn die toegang geweigerd zijn tot de criminele onderneming. Deze onderneming is betrokken bij corruptie en in strijd met Amerikaanse, Britse en andere grondwetten. Door een beroep te doen op de Nationale Security Act kan men bescherming krijgen.” Dat is hoe Greer in staat was om met de Disclosure Project 100 getuigen bij elkaar te krijgen die op video en met allerlei documentatie naar voren kwamen over dit onderwerp. Ondanks dat ze allemaal Top Geheimhoudingsplicht hadden op dit onderwerp, konden ze vrijuit spreken en is geen van hen ooit hierover lastig gevallen. “Want wij hebben bewezen dat dit [de Duistere Transnationale Beveiligingsstaat]een illegale en ongrondwettelijke operatie is.” Dat is anders dan de informatie die Snowden heeft gelekt, want dat was informatie waarvan de president op de hoogte was. Maar Greer heeft het over informatie waarvan de president niet op de hoogte is en dat is illegaal. [3:21:00]

•  Het tweede onderwerp wat hij tot slot bespreekt is een app (op SiriusDisclosure.com) die mensen traint in remote viewing en instructies en protocollen biedt voor het leggen van contact.[3:27:00]

Door allemaal bezig te zijn met hetzelfde einddoel: “Onze toekomst is vrede” (“Our future is peace”) bundelen we ons bewustzijn en wordt deze toekomst versterkt en bekrachtigd.

Dr greer: Dr. Steven Greer – Nov. 21, 2015 –
Vertaling: Ella Ster*

Artikelen door mij geschreven mogen elders gepubliceerd worden mits de auteur duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan een link naar mijn website komen: www.ellaster.nl

Externe links
Deep State: Inside Washington’s Shadowy Power Elite
http://www.theeventchronicle.com/news/north-america/deep-state-inside-washingtons-shadowy-power-elite/
Vote all you want. The secret government won’t change.
http://www.theeventchronicle.com/news/north-america/vote-want-secret-government-wont-change/
De onvertelde geschiedenis van het Disclosure Project
http://niburu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=1085:de-onvertelde-geschiedenis-van-het-disclosure-project-video&catid=20:het-complot&Itemid=33

 

Share.

About Author