Kan het zo zijn dat bepaalde buitenaardsen er een belang bij hadden dat wij op aarde naar de maan en Mars konden reizen? Wat was de aanleiding voor een geheim ruimtevaart programma? William Tompkins, de belangrijkste ontwerper voor het Apollo maanprogramma, doet een boekje open over hun werkelijke missie en de buitenaardse agenda’s.

Geselecteerd door buitenaardsen | William Tompkins deel 1

De Buitenaardse dreiging

Er zijn vele films over gemaakt: een buitenaardse invasie op aarde die wereldwijd live via de mainstream media uitgezonden wordt. Niet bepaald een realistische scenario, althans niet wat betreft de berichtgeving door de massamedia. Wel wat betreft die buitenaardse invasie, want die heeft allang plaatsgevonden. Duizenden jaren geleden al, maar ook recenter, rond de Tweede Wereldoorlog was er wederom sprake van een buitenaardse dreiging.

In de jaren ‘40-’50 was een selecte groep binnen het Pentagon, de Amerikaanse Luchtmacht en Marine op de hoogte van geavanceerde buitenaardse rassen, waar het militaire apparaat destijds technologisch niet tegen opgewassen was. Er waren kilometerslange moederschepen rond de aarde gestationeerd, klaar voor een invasie op aarde. Dit was de aanleiding voor de aanvang van het Apollo maanprogramma én een geheim ruimtevaartprogramma. Dit blijkt uit de biografie van William Tompkins, één van de belangrijkste ontwerpers van deze programma’s.

William Tompkins

Al op jonge leeftijd trok William Tompkins de aandacht van de Marine, omdat zijn zelfgebouwde modellen van marineschepen geheime specificaties bevatten. De Marine besloot hem vanwege zijn talent als modelbouwer én zijn fotografisch geheugen, te rekruteren voor hun inlichtingenprogramma’s, om daar uiteindelijk als aeronautisch ingenieur aan geavanceerde technologieprojecten te werken. Na de Marine maakte Tompkins een snelle carrière binnen ultra geheime denktanks, die vooruitstrevende voertuigen ontwierpen voor de ruimtevaart. Hij werkte onder andere voor North American Aviation, Northrop en Douglas Aircraft Company. Later maakte hij het herontwerp voor het Apollo-ruimteprogramma, dat NASA later in de maan-missie heeft geïmplementeerd.

In zijn boek ‘Geselecteerd door buitenaardsen’ onthult Tompkins dat hij vele jaren aan clandestiene programma’s heeft gewerkt, die veel verder gingen dan het ontwerpen van conventionele technologie. Tijdens zijn tijd bij de denktanks in de ruimtevaart speelde hij een belangrijke rol bij het ontwerpen van gigantische ruimtevaartuigen voor de Marine, als ook ruimtestations voor op de maan en Mars. Al die tijd had hij de hulp van Nordic aliens, die hielpen om het ontwerpproces te begeleiden.

William Tompkins is op 21 augustus 2017 op 94-jarige leeftijd overleden.

> Boek: ‘Selected by Extraterrestials’, door William Mills Tompkins

Het ontstaan van geheime ruimtevaartprogramma’s

Er was niet slechts één geheim ruimtevaartprogramma, maar verschillende programma’s, die min of meer parallel aan elkaar ontwikkeld werden en soms tegenovergestelde agenda’s bleken te hebben. Maar één ding hadden al deze programma’s gemeenschappelijk: de buitenaardse dreiging en zelfs het buitenaards bestaan moest strikt geheim blijven. Het was het grootste staatsgeheim uit de hele menselijke geschiedenis.

“Misschien hebben we miljarden buitenaardsen. Het laatste cijfer, we hebben het recent (in 2016 -red.) verdubbeld, is bijgesteld tot 2 biljoen sterrenstelsels.” Dat betekent dat er meer sterren zijn dan alle zandkorrels op planeet aarde. Toch geloven veel mensen nog steeds dat er geen buitenaards intelligent leven is. “Dat is verschrikkelijk naïef,” aldus William Tompkins.

Een van de eerste geheime ruimtevaartprogramma’s werd door de Nazi’s opgericht. Tijdens de tweede wereldoorlog in de periode 1941-1942, stuurde de Amerikaanse Marine spionnen naar Duitsland om binnen de Nazi’s te infiltreren en uit te vinden wat men daar voor oorlogstuig ontwikkelde. Dit waren hoogopgeleide Duits-Amerikanen, die vloeiend Duits spraken. Zij kwamen erachter dat Hitler en de Nazi’s een geheime deal met de Draco-Reptilianen hadden gesloten. De Draco’s hadden Duitsland uitgekozen om met behulp van mensslaven ruimtegevechtsschepen te bouwen. Men streefde naar een complete controle over de planeet en naar een ruimtevloot om over dit deel van de Melkweg te kunnen heersen.

Buitenaardse invasie ‘De slag om LA’

In februari 1942 verschenen er gedurende de nacht honderden, wellicht zelfs duizenden, ruimteschepen boven de steden van de Amerikaanse west-kust. Deze werden beschoten door artillerievuur, maar de kogels ketsten af tegen hun elektromagnetisch schild. Het was duidelijk dat het Amerikaanse luchtafweerapparaat niet over technologie beschikte om zich te kunnen weren tegen deze buitenaardsen. Los Angeles was tijdens de invasie geheel verduisterd, maar uit Tompkins’ verhaal blijkt dat de ruimteschepen ook boven talloze andere steden verschenen waren. Achteraf werd deze buitenaardse invasie gebagatelliseerd. Er zou sprake zijn van een weerballon die tot het luchtalarm had geleid. Volgens Tompkins had de invasie van de enorme ruimteschepen wel degelijk plaatsgevonden.

Hulp van de Nordics

Rond dezelfde tijd kregen honderden mensen telepathisch contact met de Nordics, een buitenaardse groep met een Scandinavisch uiterlijk, die qua verschijning niet van gewone mensen te onderscheiden zijn. De Nordics plantten ideeën over geavanceerde technologieën en ruimtevoertuigen in het hoofd van talloze mensen. Ze probeerden op die manier de mensheid te helpen om versneld technologieën te kunnen ontwikkelen, om zich te kunnen weren tegen een buitenaardse dreiging. Tompkins kwam er na jaren achter dat ook hij door buitenaardsen geselecteerd was als contactee, om met de buitenaardse ingevingen het ruimteprogramma te kunnen ontwikkelen.

“Dit is de realiteit, Bill. Een buitenaards ras heeft onze regering benaderd en wat we te weten zijn gekomen is dat het Nordic mensen kunnen zijn; erg lijkend op ons. Navy Intelligence heeft je gerekruteerd, omdat ze wisten dat jij en anderen als kind bezocht en geselecteerd zijn. En nu, in je volwassen leven, hebben deze entiteiten met je gecommuniceerd. Met andere woorden: de aliens hebben jou betrokken in hun agenda.”

Pag. 308 uit ‘Selected by Extraterrestials” | William Tompkins

Geheime ruimtevaartprogramma in Duitsland

Hetzelfde fenomeen had al eerder in Duitsland plaatsgevonden. Daar kregen 1442 Duitsers vanaf 1873 tot de jaren ’20-’30 telepathisch dezelfde ideeën door, om ruimteschepen te bouwen en zo de planeet te verlaten. Toen Hitler daar achter kwam confisqueerden de Nazi’s deze plannen en gebruikten het voor hun eigen agenda. Rond de Tweede Wereldoorlog beschikte Hitler al over geavanceerde ruimtevoertuigen: driehoekige, rechthoekige en schotelvormige voertuigen met geavanceerde anti-zwaartekrachttechnologie. De Amerikaanse Marine-spionnen die hun geheime militaire programma onderzochten, kwamen terug met uitgebreide documentatie: foto’s, handboeken en tekeningen die het bestaan van dit ruimtevaartprogramma bevestigden. Enkele handboeken waren zelfs in buitenaardse hiërogliefen geschreven, aldus Tompkins.

Amerikaans (geheim) ruimtevaartprogramma

Het Amerikaanse ruimtevaartprogramma van de Marine ontstond als gevolg op de buitenaardse dreiging van buiten, maar ook vanwege de dreiging van binnenuit; de Nazi’s die onder leiding van Hitler een ruimtevloot ontwikkelden. Dat is waarom er in de gehele VS geheime denktanks opgericht werden, om zo technologie te ontwikkelen waarmee men zich tegen deze Draco-Reptiliaanse oorlogsvoertuigen zou kunnen verweren.

William Tompkins werkte voor deze programma’s, bijvoorbeeld bij de geheime denktank binnen Douglas Engineering, een afdeling binnen de Douglas Aircraft Company. Daar werkte hij al aan het Apollo Saturnus-maanprogramma, ruim voordat dit officieel van start ging en lang voordat men NASA oprichtte.

“Zowel het publiek als de directie van Douglas dacht dat het doel van het Apollo-programma was om mannen naar de maan te sturen, te landen, foto’s te maken, stenen te verzamelen en terug te keren. Slechts een paar sleutelfiguren die betrokken waren bij de missie wisten het echte doel van het maan-programma.”

Pag. 350 uit ‘Selected by Extraterrestials” | William Tompkins

Het geheime Apollo maanprogramma

Het officiële Apollo maanprogramma was om de mens op de maan te laten landen, stenen te verzamelen, wat foto’s te maken en terug te keren naar aarde. Het geheime deel van het Apollo maanprogramma was gericht op het bouwen van gigantische (deels ondergrondse) maanbasissen, die wel tot 10.000 man konden huisvesten.

Een deel van de geheime Apollo-vloot was ontworpen om de kolossale boormachines en ander materieel naar de maan te vervoeren. Alles wat nodig was om de ruimtestations te kunnen bouwen. Daarbij ging men niet uit van voortstuwing door brandstof, zoals wel voor de publieke Apollo-raket is gebruikt. Dit speelde al in 1952.

Deze ruimtestations zouden ook op alle andere bewoonbare planeten binnen ons zonnestelsel gebouwd worden. Het plan was om in fase twee vervolgens basissen op de twaalf dichtstbijzijnde planeten en hun manen buiten ons zonnestelsel te bouwen. In de vierde fase zouden door het hele Melkwegstelsel handelsposten opgezet worden, om met andere buitenaardsen handel te drijven. Dat was het échte Apollo-programma. Volgens Tompkins beschikte men binnen de Marine en de geheime denktanks betrokken bij het geheime ruimtevaartprogramma (SSP), al lange tijd over geavanceerde voortstuwingstechnologieën die dergelijke missies mogelijk maakte.

“Binnen de als geheim geclassificeerde denktank binnen Douglas hebben wij aan geheime programma’s gewerkt. Niet alleen om het Apollo-programma te doen. Dat was oud spul. Wij hebben gewerkt aan missies om de ruimte in te gaan, Marinebasissen en onderzoeksfaciliteiten op elke planeet in het zonnestelsel te bouwen, of daarbuiten. Wij waren er al voordat NASA zelfs al bestond. We deden zelf deze geheime studies. Niet binnen de Marine, maar voor de Marine. Dat was ver voordat Navy Space zelfs maar begon.”

William Tompkins

Roswell crash en terug engineeren van buitenaardse technologie

Men verkreeg deze geavanceerde technologieën onder andere uit de ufo-crashes die in de jaren ’40 in het westen van de VS plaatsvonden. Het beroemdste incident is de Roswell-crash, maar er stortte in die regio rond die periode een stuk of twaalf ufo’s neer. De wrakstukken van deze voertuigen en de eventuele bemanning werden overgebracht naar de zwaarbewaakte vliegbasis Wright-Patterson Air Force Base. Op een bepaald moment had Tompkins zelfs wat onderdelen weten te bemachtigen, die hij na een bezoek aan een van de hangars stiekem naar buiten had gesmokkeld. Het ging om printplaten, microchips en glasvezelkabels. Tompkins biechtte het later op aan zijn secretaresse Barbara:

“Het is mogelijk dat deze dingen in onze zakken ‘vielen’ terwijl we in hangar 16 rond gluurden. Zie je Barb, de Luchtmacht zei dat buitenaardse toestellen niet bestaan, dus ze kunnen ons niet in de gevangenis gooien voor het lenen van een paar snuisterijen, nietwaar?”

Pag. 281 uit ‘Selected by Extraterrestials” | William Tompkins

Draco-Reptilianen, Grays en DUMBS

William Tompkins vertelt zowel in zijn boek ‘Selected by Extraterrestials’, als in het tweedelige interview met Kerry Cassidy (hieronder) dat de Draco-Reptilianen al minimaal 6000 jaar de controle op aarde hebben. Alle overheden over de hele wereld staan onder hun heerschappij. Deze groep is niet alleen een bedreiging voor de aarde en de mensheid, maar is ook bij andere buitenaardse groepen berucht om het plunderen en vernietigen van grote delen van onze Melkweg.

Met de onthullingen dat de mensheid al duizenden jaren onder controle staat van een Reptiliaanse draak-achtige groep, wordt het ook duidelijk waarom je wereldwijd bij machtscentra standbeelden en schilden van draken terugvindt. Hierboven het drakenbeeld dat de ingang van de City of London markeert.

In de VS bevinden zich op talloze plekken gigantische ondergrondse militaire basissen, ook wel DUMBS genoemd (Deep Underground Militairy Base). De meest bekende is de basis die in de volksmond bekend staat als Area 51. Die DUMBS staan onder controle van de Draco’s en een groep 2,75 meter lange Grays. De kleinere Grays zijn de ondergeschikten die hun agenda uitvoeren.

Truman heeft een paar jaar na de Roswell-crash, in 1950 een geheime deal met deze groep gesloten. Dat hield in dat de buitenaardsen ten behoeve van genetische experimenten ‘een paar honderd mensen’ mochten ontvoeren, in ruil voor technologie. Deze vaak verfilmde buitenaardse ontvoeringen vonden daadwerkelijk plaats en wel op zeer grote schaal. Men schat dat er alleen al in de VS sinds de jaren ’40 jaarlijks zo’n 30.000 Amerikanen ontvoerd zijn. Bij de meeste mensen is deze gebeurtenis uit het geheugen gewist, maar met regressietherapie kan men de herinneringen wel terughalen.

White Hats versus Black hats buitenaardsen

Volgens insiders lijken de Draco-Reptilianen op de monsters in Jupiter Ascending.

William Tompkins denkt dat zelfs de Marine en denktanks zoals Douglas uiteindelijk ook onder controle van de Draco’s stonden. Hijzelf en zijn collega’s zagen wel eens aliens die de vergadering bijwoonden en aan het einde in Reptilianen veranderden. Zijn collega Steve Thorson kwam op een dag verschrikt naar Tompkins’ team:

“Deze vent… hij veranderde recht voor mijn neus. Ik zweer het! De klootzak veranderde in een verdomde Reptiliaan. (…) Zijn slijmerige ogen zagen eruit zoals een aardappelkever (…) en zijn gespleten tong kwam naar me toe. (…) Hij boog voorover, bleef echter niet lang Reptiliaan. Hij draaide zijn gezicht en werd snel weer mens. Om hem van dichtbij te zien veranderen… het was echt beangstigend. Echt afschuwelijk.” Volgens Tompkins beschikken deze Reptilianen over het vermogen om ons te hersenspoelen zodat we hen niet zien hoe ze werkelijk zijn.

“Wie waren in hemelsnaam die alien kerels die voor de vergadering precies op ons leken? Nou, net toen ze verdwenen veranderden beiden in Reptilianen. De lange gilde zonder geluid terug, zijn gezicht verdraaide met haat, terwijl de andere leek te sissen.”

Pag. 205 uit ‘Selected by Extraterrestials” | William Tompkins

Tijdens zijn werk aan de geheime ruimteprojecten en het onderzoek naar de buitenaardse dreiging, kwam Tompkins erachter dat er op aarde minimaal 19 buitenaardse groepen zijn, die de situatie hier op aarde beïnvloeden en allemaal hun eigen agenda hebben. De negatieve groepen — die overduidelijk het Apollo-project saboteerden — worden de Black Hat aliens genoemd. Er zijn ook White Hat aliens. Dat zijn de goeieriken. Zij helpen de mensheid om zich qua technologie en bewustzijn verder te ontwikkelen, zodat we onszelf kunnen verdedigen.

Nordic Stargirls

Deze White Hat aliens, dat zijn onder andere de Nordics, aldus Tompkins. Het duurde jaren voordat hij er achter kwam dat zijn secretaresses in de tijd dat hij bij Douglas werkte buitenaardse Nordics waren. Deze Stargirls hadden een Scandinavisch uiterlijk. Ze haalden voortdurend geintjes uit en hun wulpse, uitdagende gedrag was een afleiding van de werkelijke missie die ze heimelijk uitvoerden.

Naast een goddelijk lichaam beschikten ze ook over een fotografisch geheugen, hadden kennis over alle extreem gecompliceerde onderdelen van het totale project en een werktempo dat volgens de menselijke norm simpelweg niet haalbaar is. De mensheid gebruikt maar 2,3% van de hersencapaciteit, de Nordics zo’n 98%, zo legt Tompkins uit in het interview met Kerry Cassidy. Ook leven de Nordics duizenden jaren. We worden opzettelijk dom gehouden. “We zijn over alles voorgelogen.”

Telepathische informatieoverdracht

Zijn Nordic secretaresse bij Douglas had het vermogen om telepathisch met hem te communiceren. Zo kreeg hij bijvoorbeeld antwoord op een vraag of gedachte die hij had, nog voordat hij die ook maar uitgesproken had. Daarnaast kreeg Tompkins ‘flitsen’, visioenen die hem op ideeën brachten. Op die manier kwamen honderden geavanceerde ontwerpen tot stand: ruimtegevechtsschepen, ruimtetransportschepen, ruimtestations, voortstuwingstechnieken, et cetera. Later werd hem verteld dat hij een preferred human contactee (voorkeurscontactpersoon) was. Die positie zorgde ervoor dat hij binnen diverse organisaties vrij snel een hoge security clearance kreeg.

De Marine had in die tijd een semi-onafhankelijke positie, opererend ten behoeve van de mensheid en de planeet. Binnen de Marine, Luchtmacht en het leger zijn er nu groepen die een einde willen maken aan de geheimhouding over de buitenaardse situatie. Dat is de reden dat William Tompkins naar buiten is getreden en toestemming heeft gekregen om een deel van het geheime ruimteprogramma (SSP) te onthullen. Dit gebeurde in 2015. We hebben volgens hem een aantal ernstige situaties, die om een oplossing vragen. We moeten samenwerken met de groepen die ons willen helpen, zoals de Nordics.

Het tweedelige interview door Kerry Cassidy is een aanrader, omdat het een goed beeld geeft over wat William Tompkins motiveerde om over het geheime ruimtevaartprogramma naar buiten te treden. Volgens Kerry Cassidy die eerder talloze andere klokkenluiders en insiders uit het geheime ruimtevaartprogramma interviewde, komt hetgeen Tompkins vertelt grotendeels overheen met de andere getuigenissen. William Tompkins is de eerste insider met een vooraanstaande positie als aeronautisch ingenieur, die onder eigen naam naar buiten is getreden over de clandestiene operaties van het SSP (Secret Space Program).

E*: Volgens Thomas Williams zijn inmiddels een groot deel van de Draco-Reptilianen verwijderd. Zeker aan de top van de ‘Orde’ en het financiële systeem. Of dit eveneens betekent dat alle DUMBS schoongeveegd zijn, is niet bekend. Deze informatie is sowieso nagenoeg niet te verifiëren. Wel zijn er in de afgelopen jaren grote ondergrondse explosies geweest, die volgens bepaalde bronnen te maken hebben met enorme aanvallen op deze ondergrondse militaire basissen.

> Lees ook deel twee: Waarom we na 1972 nooit meer terugkeerden naar de maan

Ella Ster* | bron: www.ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

Ella Ster is nu ook te volgen via Mastodon, een onafhankelijk nieuwsplatform, zonder censuur. Lees op Wanttoknow.nl waarom dit initiatief een goed alternatief is voor de gecontroleerde social media. Klik hier voor een overzicht van nieuwsbronnen. Om berichten van Ella Ster te volgen klik je hier en vervolgens op de blauwe Follow-knop.

Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle discussie worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden.

Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Share.

About Author

2 reacties