Een grote ijsvlakte aan de zuidkant van onze planeet. Een nauwelijks begaanbaar gebied, met een gemiddelde wintertemperatuur van –50°, waar nagenoeg niks groeit en niemand permanent woont. Toch verblijven er, volgens officiële cijfers, jaarlijks duizenden mensen. Wat denkt men daar in ’s hemelsnaam te vinden? Uit verhalen in de alternatieve media blijkt dat er op Antarctica meer plaatsvindt dan via officiële kanalen wordt toe gegeven. Er zou sprake zijn van antieke ruïnes en een geheime Nazi-basis die beschikt over zeer geavanceerde buitenaardse technologie. De werkelijkheid is daarom wellicht vreemder dan science fiction. Een overzicht van een aantal claims over wat er op de Zuidpool achter de schermen gaande is.

Antarctica: de feiten op een rij

Hieronder de officiële ‘feiten’ over de Zuidpool zoals ze op Wikipedia staan vermeld:

 • Antarctica is bijna twee keer zo groot als Australië.
 • Bijna 98% van Antarctica is bedekt met een dikke ijslaag van gemiddeld 1,9 km dik.
 • De gemiddelde temperatuur in januari, de warmste maand van het jaar, is –26° Celsius.
 • De koudst gemeten temperatuur is −89.2° Celsius.
 • Het continent kent geen vaste bewoners. Desondanks verblijven er gemiddeld zo’n 1000-1500 mensen op de onderzoeksstations.
 • Er zijn 60 poolstations waar wetenschappelijk onderzoek wordt verricht door ruim 30 landen.
 • Het grondgebied behoort tot geen enkel specifiek land, maar er zijn wel door ± 8 landen territoriale claims gemaakt, waarbij het Zuidpoolgebied is opgesplitst in taartpunten waardoor de geografische kaart lijkt op een aangesneden ‘ijstaart’.
 • De meest zuidwestelijke ‘taartpunt’ van het gebied is door niemand (officieel) opgeëist.

 

Nazi-basis op Antarctica sinds de Tweede Wereldoorlog

Om te begrijpen wat er nu plaatsvindt, moeten we even terug in de geschiedenis, terug naar het Derde Rijk, tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Nazi’s hadden een bijzondere interesse in het gebied rond de Zuidpool en er zijn geruchten dat ze daar al tijdens de Tweede Wereldoorlog een militaire basis hebben gebouwd. Hitler bleek bovendien over een ‘geheim wapen’ te beschikken op basis van antizwaartekracht-technologie.

Na de Tweede Wereldoorlog werden veel prominente Nazi’s weggesluisd naar diverse landen, zoals Argentinië, de Verenigde Staten en waarschijnlijk ook naar Antarctica. Dit is bekend als Project Paperclip, waarbij een paperclip op het dossier van de uitverkoren Nazi’s werden geschoven, om te voorkomen dat ze in Neurenberg berecht zouden worden. Het ging onder andere om wetenschappers, ingenieurs en hooggeplaatste militairen. Inclusief kopstukken zoals Werner von Braun die voor NASA ging werken, Josef Mengele die heimelijk voor de CIA ging werken en zelfs Adolf Hitler die in Bariloche, een soort Duitse enclave in Argentinië, ondergedoken was en tot zijn dood in Zuid-Amerika heeft gewoond.

De Nazi’s beschikte in de Tweede Wereldoorlog al over antizwaartekracht-technologie. Diverse klokkenluiders spreken van een Nazi-basis op Antarctica.

Na de Tweede Wereldoorlog is er vanuit Amerika onder leiding van Admiraal Richard Byrd, een militaire expeditie naar Antarctica gestuurd. Het was een zware militaire operatie waarbij groot materieel werd ingezet, waaronder 12 oorlogsschepen, 20 vliegtuigen en een leger van 5000 man sterk. Deze expeditie heette High Jump. De geruchten gaan dat Byrd en zijn manschappen tijdens deze expeditie op zwaar verzet stuitte, van onder andere vliegende schotels en de invasie moest afblazen.

Duitsland had weliswaar de Tweede Wereldoorlog verloren, maar een selecte groep Duitse militairen en wetenschappers had zich niet alleen in de Verenigde Staten gevestigd, maar een afgescheiden groep vestigde zich ook op de Zuidpool, om ook daar hun geheime Nazi-rijk voort te zetten. Men zette het onderzoek en de ontwikkeling van antizwaartekracht-voertuigen voort, die gebaseerd waren op buitenaardse technologieën. Deze laatste groep Nazi’s wordt ook wel aangeduid als de Break Away group, de Secret Society group als ook het Secret Space program, ofwel de SSp.

Geavanceerde wapens en een holografische bibliotheek

In de recente uitzending van Open Your Mind-radio geeft Thomas Williams een update over wat er momenteel in Antarctica gaande is. [vanaf 1:20:30] Hij zegt dat het in de kern gaat om het achtervolgen van de Nazi’s, die daar nucleaire wapens en andere geavanceerde wapens verborgen houden. Daarmee zijn zij een van de meest gevaarlijke facties van de Illuminati. Thomas: “Amerika is het vierde rijk, of je dat nou leuk vindt of niet. Het gebeurt recht voor je snufferd.” Hij schetst de huidige situatie met betrekking tot de Nazi’s in Antarctica en vertelt dat er druk wordt uitgeoefend om de controle vanuit de facties (van de Illuminati) te beëindigen.

Er wordt volgens Thomas ook ontzettend veel druk uitgeoefend om de technologie te verwijderen die niet gunstig is voor de mensheid. Er is wereldwijd veel technologie die niet van ons afkomstig is, maar van wezens die hier ver voor ons bestaan op aarde waren. Als men van mening is dat deze technologie in de handen van bepaalde mensen gevaarlijk kan zijn, moet het worden verwijderd. Dat is met name belangrijk als het voortbestaan van de planeet in het geding komt. Veel van dergelijke technologie is momenteel in handen van malloten die niet te vertrouwen zijn.

Gecrashte UFO onder het ijs?

Op Antarctica bevindt zich veel antieke, zeer geavanceerde technologie en kennis. Het is niet de enige plek op aarde, want ook in het Bucegi gebergte in Roemenië is dit het geval. Thomas verwacht dat we daar in de nabije toekomst veel meer over horen. Het gaat om de holografische bibliotheek daar en het tunnelstelsel dat van Roemenië helemaal naar Tibet uitstrekt, als ook naar de Sfinx in Egypte en naar Bagdad. Dit is volgens Thomas een van de redenen waarom ze in 2003 Irak zijn binnengevallen. Er worden volgens hem ook op dit moment nog een heleboel oorlogen gevoerd, die in wezen gaan over het in handen krijgen van deze antieke technologie. Antarctica is een van die ‘speelvelden’ waar dit gaande is.

Piramides op Antarctica en objecten die op tanks  lijken

De strijd in Antarctica gaat over de strijd om de aarde

Thomas vertelt in dit interview dat er in Antarctica een stad is die omhuld werd met een soort koepel. Er zijn wereldwijd meerdere plekken waar een dergelijke (onzichtbare) koepel over een gebied ligt, over steden, bergen en andere locaties heen. Daardoor zijn deze locaties ondoordringbaar. Zelfs nucleaire wapens komen niet door deze barrières heen. Antarctica is een van deze regio’s. In het huidige tijdperk waarbij mensen via satellieten en ruimte-opnames, zoals bijvoorbeeld Google Earth, kennis kunnen nemen over wat er in bepaalde gebieden in de wereld / op de wereld gaande is, vond men het bovendien belangrijk om datgene wat in Antarctica plaatsvond af te schermen met een koepel.

Thomas vertelt: “Als deze koepels worden neergehaald en sommigen zijn dat al, dan zie je wat er recht onder je neus gebeurt.” Daaronder ligt een hele kristallijne stad. Het bevat een holografische bibliotheek, die van groot belang is voor de mensen hier op aarde.  Er bevindt zich ook een heleboel dubieuze technologie die de potentie heeft om de aarde te vernietigen. Om die reden vindt er momenteel een hevige strijd plaats, om daarmee het hele gebied veilig te stellen. Nu de koepel is neergehaald, kunnen mensen zien wat er gebeurt.

Er zijn ook berichten dat er nucleaire wapens worden gebruikt. Verderop in het interview [1:27:00] benadrukt Thomas dat de technologie die de Cabal bezit, wel 100 jaar of misschien wel 1000 jaar vooruit loopt op datgene dat wij weten. Er blijkt zelfs geavanceerde technologie te zijn die het klimaat in bepaalde gebieden kunstmatig beïnvloedt. Thomas impliceert in zijn radio-uitzending van 23 maart 2017 dat de ijsvlakte op Antarctica kunstmatig is gefabriceerd. Iets dat ook Cobra in het verleden heeft beweerd.

Antarctica bezocht door publieke figuren

Allen James van Open Your Mind-radio vraagt waarom zoveel prominente mensen de laatste tijd naar Antarctica afreizen zoals: John Kerry, de Patriarch Kirill (het hoofd van de Russische kerk) en Obama.  Thomas: “Er zijn bepaalde wezens die zij daar allemaal aanbidden. Niet bepaald het type wezen dat wij graag zouden tegengekomen, laat ik het daar maar op houden.”  Maar hij voegt toe dat het ook best kan zijn dat geen van hen er daadwerkelijk naartoe is gegaan. We accepteren te gemakkelijk wat ons via de media wordt verteld.

Allen James maakt de opmerking dat er momenteel veel conflicterende informatie is, iets dat tot hevige discussies leidt. Hij vraagt zich af waarom er over Antarctica zoveel tegenstrijdige informatie naar buiten komt. Thomas: “Het is eigenlijk heel simpel, degenen die de informatie naar buiten brengen zijn gelieerd aan de Cabal of een bepaalde factie.” Dit betekent volgens hem dat soms opzettelijk verkeerde informatie naar buiten wordt gebracht.

Het is een vorm van afleiding, waarbij men beseft dat deze berichten wel een deel van de waarheid moeten bevatten, omdat mensen anders afhaken. Er is dus een aanleiding om de waarheid naar buiten te brengen. Maar na het tweede of derde interview wordt het vrij duidelijk dat het een afleidingsmanoeuvre is. Wellicht doelt hij daarbij op de berichten zoals ze door Corey Goode en David Wilcock naar buiten zijn gebracht. Hij is al lange tijd erg kritisch te aanzien van hun verhalen en heeft hen er openlijk van beschuldigd een dubieuze agenda te dienen.

Geen bewijs of bevestiging van alle claims door Corey Goode

Corey Goode zegt onderdeel te zijn van de alliantie binnen de SSp (Secret Space program) dat zich juist tegen de Cabal keert. Maar Thomas Williams zegt dat hij heimelijk voor de Cabal werkt en impliceert dat de SS-p een directe verwijzing is naar de SS van de Nazi’s. Ikzelf heb nooit een goed gevoel bij deze Corey Goode gehad en tevens een negatieve verandering bij David Wilcock waargenomen.

Ook Cobra kan in het recente interview met Prepare for Change de verhalen van Corey Goode en Wilcock niet bevestigen. Hij zegt: “Wat betreft de andere claims moet er eerst meer bewijs zijn, niet slechts verhalen. Ik zou meer solide bewijs voor de diepere aspecten van deze Antarctica-verhalen verwachten. Het klopt dat er daar ruïnes gevonden zijn, maar er zijn details die ik nog niet vanuit mijn bronnen kan bevestigen, waaruit blijkt dat hetgeen waarover ze spreken waar is.”

Wel kan Cobra de claim van de reusachtige wezens die in stasis verkeren bevestigen. Iets dat ook Drake Bailey in het verleden en Thomas Williams recentelijk in een van zijn radioshows heeft bevestigd. Cobra zegt daarover: “Het klopt dat er op diverse plekken op de wereld reuzen in stasis worden gehouden, dus dat kan ik bevestigen.”

Ons beeld van wat mogelijk is en de ‘werkelijkheid’, is zorgvuldig gecreëerd

Voor veel lezers is deze informatie wellicht niet geloofwaardig. Het vindt té ver buiten hun referentiekader plaats. Dit referentiekader is echter zorgvuldig gevormd door scholing, de zogenaamde wetenschap en berichten via de mainstream media en de overheid. Op al deze gebieden wordt overduidelijk niet de (volledige) waarheid verteld. Denk maar aan de leugens over de ware geschiedenis van de mensheid, de halve waarheden van de relativiteitstheorie en leugens omtrent valse-vlag-aanslagen. Als men op deze terreinen informatie achterhoudt, zou het dan ook niet zo kunnen zijn dat men niet de waarheid vertelt over buitenaardsen en het secret space program, het bestaan van reuzen en geavanceerde technologie?

Het keiharde bewijs van de claims omtrent Antarctica ontbreekt nog. Toch berichten diverse woordvoerders die kennis hebben van datgene er achter de schermen speelt hierover. Wellicht moeten we daarom overwegen om hun claims serieus te nemen. Wie zich namelijk ook verdiept in allerlei andere verhalen van insiders, moet concluderen dat de werkelijkheid vreemder is dan science fiction.

Laten we hopen dat het tastbare bewijs binnenkort wel beschikbaar is en aan de massa kan worden getoond. Daarbij kunnen we uitkijken naar de archiefstukken in de holografische bibliotheek waarover Thomas spreekt. Wellicht dat dan eindelijk de échte waarheid over de aarde, de mensheid, de buitenaardse infiltraties en onze geschiedenis naar boven komt.

Meer lezen?

>  Noren filmen UFO op Antarctica
>  De Nazi’s hun Antarctica-basis en UFO’s
>  Argentinië, Adolf Hitler en de Zorreguieta’s
>  Antarctica — A Nazi Base?
>  Hitler Escaped Nazi Germany And Lived In Paraguay Until His Death In 1971
>  Mainstream Admits Hitler Never Killed Himself, Was Allowed to Escape

Volledige interview Open Your Mind-radio met Thomas Williams

>  Thomas Williams, 2 april 2017 [vanaf 20:00 minuten]

Ella Ster*  |  bron: ellaster.nl

Ella Ster* kan nog steeds geen toegang tot Facebook krijgen. Stuur daarom zelf links via Facebook door, zodat zoveel mogelijk mensen toegang hebben tot onze artikelen. Je kunt je ook aanmelden voor de email-service, zodat je bericht krijgt zodra er een nieuw artikel is verschenen.

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Share.

About Author

11 reacties

 1. Er zijn evenmin bewijzen dat Thomas Williams de ware infobron is net zomin dan dat David Wilcock en Coorey Goode die niet zou zijn. Erg veel details krijgen we niet van Thomas Williams, terwijl de informatie van http://spherebeingalliance.com/ enorm gedetailleerd en ieder week vol getuigenissen is van gerespecteerde insiders mensen in de disclosure media. Het kan niet zijn dat die allemaal misleid werden en dat er 1 enkel klokkenluider meent dat het niet waar is. Williams kan enkel al bevestigen wat Wilcock en Goode naar buiten brengen, maar brengt zelf niet veel nieuws. Misschien om dit artikel wat te ondersteunen wat extra bronnenmateriaal toevoegen waarin de ontkrachtclaims van Thomas Williams kunnen gestaafd worden, dan zou ik misschien overtuigd kunnen zijn. Er zijn heel wat disclosure specialisten die uiteraard ook wat concurrentie in hun vaarwater zien bijvoorbeeld Dr Steven Greer van het Disclosure project, ook zijn kritiek en uitlatingen over Goode en David en over ET’s die enkel maar positief zijn werden als zwakke argumenten bij het disclosure publiek onthaald. Greer wordt geïnformeerd door de aliantie van het militaire industrieel complex, waarvan veel leden van de Cabal nog een voetje hebben. Ik vind de schrijfster van dit artikel wel een bepaalde klasse hebben om om zaken helder uiteen te zetten, maar ik mis nog wat extra info om dit verhaal helemaal te kunnen geloven. Veel succes met deze site verder, veel goede info.

  • Dat is een legitieme reactie Erik. Ik denk dat het goed is dat we beseffen dat iedereen die intel (geheime informatie van datgene er achter de schermen plaatsvindt) vrijgeeft een agenda heeft en een bepaalde groep vertegenwoordigt. Thomas is daar in mijn ogen heel open over en vertegenwoordigt de groep achter de Trust. Hij beweert dat de mensen achter deze Trust ten behoeve van de mensheid opereren. Dat zal moeten blijken en “The proof is in the pudding” zoals de Engelsen zeggen.

   Zo vertegenwoordigen ook Cobra, Benjamin Fulford en David Wilcock een bepaalde groep die weer een bepaalde agenda heeft, die niet per definitie (volledig) in het belang van de mensheid is. Dat betekent niet automatisch dat deze mensen niet oprecht of integer zijn, en daarin moet ieder zijn gevoel volgen. Mijn gevoel bij Corey Goode en de latere David Wilcock is niet positief. Dat betekent tevens niet dat al hun informatie niet correct is, maar volgens henzelf wel een bepaalde groep dienen, namelijk de SSp of de afgescheiden alliantie, en diens agenda.

 2. Dit doet mij denken aan een boek van Clive Custler, getiteld Atlantis ontdekt.
  Het lijkt wel alsof je in deze verhalen met de waarheid wordt geconfronteerd.
  Ook de populaire tv serie The Blacklist, zeker in de eerste twee seizoenen speelt the Cabal een grote rol en het is zo vreselijk confronterend en vergelijkbaar met wat hier allemaal te lezen is.

  • Thomas heeft inderdaad meerdere malen in zijn radioshow bevestigd dat de gebeurtenissen in The Blacklist grotendeels op waarheid berusten. Zo wordt er in talloze films en televisieseries de waarheid onthuld van datgene er achter de schermen plaatsvindt. Een soort soft-disclosure.

 3. Pingback: Wat is er aan de hand op Antarctica jonguhhhh? Klopt niet. – Nepnieuws. Opzienbarend en onzinnig nieuws

 4. aerssens carine on

  Allereerst enorm veel Interesse voor deze artikels… Ben vooral begaan met het beter en liefdevoller worden van de mensheid.. Ik sta ten volle achter deze informatie.. Aloha…