De bouwwijze van de piramides, waarbij reusachtige blokken steen volgens een strakke geometrie op elkaar gestapeld zijn, zijn nog altijd een mysterie. Veel aspecten van de piramides en overblijfselen van de Egyptische en andere culturen zijn niet te verklaren vanuit de officiële historische lezing. In de officiële geschiedenis hebben we namelijk geleerd dat de huidige mens is geëvalueerd uit een primitieve oermens die qua lichaamslengte in de loop der jaren alleen maar is gegroeid en wiens intelligentie steeds verder is ontwikkeld. Dat de échte geschiedenis in werkelijkheid heel anders in elkaar zit, blijkt uit allerlei overblijfselen en kunstschatten.

Zo is de huidige mens niet per definitie in lichaamslengte gegroeid. We zijn natuurlijk wel langer dan onze voorouders in de Middeleeuwen, wat blijkt uit harnassen, de maat van bedden, deuren en kleding. Maar millennia geleden leefden er reusachtige mensen op aarde en wereldwijd zijn hun overblijfselen gevonden. Het bestaan van reuzen wordt echter niet in de geschiedenisboeken vermeld. De overgebleven skeletten worden zorgvuldig weggemoffeld en ‘bewaard’ in onder andere het Smithsonian Institute, uit het zicht van het grote publiek. Lees in dit artikel meer over het bestaan van reuzen.

Uit opgravingen blijkt ook dat er menselijke resten in de aardlagen onder de botten van dinosaurussen zijn gevonden. De stelling dat de dinosaurussen ver voor de mens zijn uitgestorven is daarmee zeer discutabel. Ook de stelling dat we in de loop der tijd steeds verder technologisch zijn ontwikkeld, wankelt in het licht van allerlei kunstschatten. Zo tonen hiërogliefen op de tempel van Seti in Abydos reeds hypermoderne voertuigen en ruimteschepen.

Hoe deze beelden en afbeeldingen geïnterpreteerd moeten worden blijft uiteraard speculeren, maar uit allerlei voorbeelden blijkt wel dat de ware geschiedenis van de mens is verdraaid en grotendeels verborgen wordt gehouden. In het artikel “De echte geschiedenis van de aarde, deel 1” en in deel 2 worden nog meer voorbeelden genoemd en zijn een aanleiding voor verdere studie. Volgens ingewijden wordt veel informatie, zoals boeken uit de bibliotheek van Alexandrië, en allerlei andere kunstschatten verborgen in de Vatican Library en het Smithsonian Institute.

Hoe werden de piramides nou écht gebouwd?

Onderstaande tekst is grotendeeld geschreven door Nexus, november 2014 gepubliceerd op Bovendien.com

Er wordt gesteld: “Er staat niets (meer) op schrift over de bouw van piramides. Wat tot nu toe beschreven staat over de bouw van piramides is gebaseerd op aannames en kan op geen enkele wijze bewezen worden.”

Van alles en nog wat wordt erbij gehaald als het gaat over de bouw van de piramides: liftsystemen, contragewichten, hellingen en zelfs buitenaardsen. Het klopt dat er geen documenten bewaard zijn gebleven over de bouw van de piramides. Wellicht vernietigd of simpelweg nooit vastgelegd op papier of hiërogliefen.

Maar er zijn meer manieren. Deze zijn afgebeeld op de muren van de tombe van Rekhmire. Deze tombe is vooral bekend omdat er veel ambachten op zijn afgebeeld. Op deze muren staat ook hoe de piramides gebouwd werden, of beter gezegd, wie de piramides gebouwd hebben.

giants_pyramids

Muurschildering in de Rekhmire graftombe, ca. 1500 voor Chr., toont de werkwijze in de bouw waarbij in die periode reusachtige stenen werden gebruikt. Deze stenen werden per twee vervoerd, door reusachtige mensen.

De grote stenen werden dus verplaatst door onze voorvaderen samen met een hybride ras, de reuzen, ofwel titanen. Dit zijn de voorouders van de Nephilim, de eerste generatie van wachters-nakomelingen. Daarnaast maken de afbeeldingen ook duidelijk dat de blokken niet ergens uitgekapt werden zoals steeds gesteld wordt, maar dat de blokken net als vandaag de dag uit een soort betonmix gemaakt werden. Frappant gegeven hierbij is dat deze mix vele malen sterker is dan de mix die wij vandaag de dag kennen.

7951382

De rechterkant is wat men ons wil doen geloven en is een illustratie gemaakt door wetenschappers op basis van aannames. De linkerkant is een afbeelding gevonden op de tombe van Rekhmire. Te zien zijn blijkbaar hele grote mensen, reuzen, die de blokken waarmee de piramides gebouwd zijn met zelfs twee per keer vervoeren. Dat verklaart meteen waarom en geen sleepsporen te vinden zijn bij welke grote piramide of tempel dan ook. Er werden geen hellingen gebouwd, geen kraanconstructies of grote dieren gebruikt, het waren reuzen die het werk deden.

Let op de menselijke maat naast de obelisk op de foto’s links. Vergelijk de lengte van de afgebeelde figuren naast de obelisk rechts. Moeten we deze lichaamslengte wellicht letterlijk nemen?

Links: Beeld van reus en mensfiguur bij Karnak tempel in Luxor, Egypte. Waren dit letterlijk de maatverhoudingen tussen de reuzen en mensen? Midden: Dit lijkt een sarcofaag van een reus. Kunstschat uit de graftombe van Yuya en Tuyu in de Koningsvallei in Luxor, Egypte. Rechts: ‘Terraces of Pumatallis’ in Peru uit het Incatijdperk: Stenen trap met bovenmenselijke proporties; voor wie is deze trap gemaakt?

giants-build-the-pyramids_crop

Wanneer men de Egyptische afbeelding als leidraad gebruikt voor de grootte van de reuzen in verhouding tot de mens, dan klopt de maat van de stenen blokken met de afmeting en maatverhouding zoals die op de Rekhmire graftombe is afgebeeld.

Voor diegenen die de muurschilderingen niet voldoende bewijs vinden, is er nog veel meer informatie die systematisch achter gehouden wordt. In het vorige stukje tekst lieten wij je zien dat reuzen de piramides bouwden en zelfs twee grote bouwblokken tegelijkertijd meesjouwden, zoals afgebeeld op de tombe van Rekhmire. Als dat zo is gegaan dan moeten er tekenen van te vinden zijn op deze bouwstenen, bijvoorbeeld vingerafdrukken. De blokken werden immers ter plekke gemaakt uit een soort beton zoals de afbeelding laat zien. De vraag is dus nu, zijn er vinger- of handafdrukken gevonden van reuzen? Het antwoord is ja!

Ook op andere locaties op de wereld werden afdrukken gevonden van vingers, voeten en complete handen zoals onderstaande afbeelding laat zien.

Twee gigantische voetafdrukken op de obelisk van Aswan. Let vooral even op de mensen die op de foto van boven staan (foto 4) om een vergelijking te krijgen van de afmetingen van deze voetafdrukken.De Aswan obelisk is nooit afgemaakt. De haksporen wijzen tevens op het gebruik van reusachtig gereedschap, zoals ook uit de onderstaande video blijkt. Andere en meer duidelijke voetafdrukken van reuzen zijn ook op diverse plekken elders op de wereld aangetroffen.

Als je nog steeds niet overtuigd bent van het bestaan van reuzen in ons verleden dan kan deze afbeelding je wellicht over de streep trekken. Wat is er nog beter dan een vingerafdruk van een reus? Precies, een complete vinger inclusief afdruk! In 1988 liet de Bild deze foto’s zien. De foto’s zijn afkomstig van fanatiek fotograaf en Egyptoloog Gregori Spörri die in 1988 op vakantie was in Egypte en via via in contact kwam met een man uit een familie van grafrovers. Hij beweerde een belangrijk artefact in bezit te hebben en wilde deze tegen betaling laten zien. De vinger kon niet gekocht worden, daarvoor achtte de familie de vinger te belangrijk. Spörri mocht de vinger zelfs vasthouden. De eerste foto’s van deze vinger werden gemaakt in de zestiger jaren, zo ook de afbeelding van de röntgenfoto.

Röntgenfoto’s bevestigen de echtheid van deze vinger die afgehakt lijkt met en bijl of iets dergelijks.

Later verwerkte Spörri de foto’s in een door hem geschreven roman. “Ik ben geen wetenschapper,” zegt de auteur in alle eerlijkheid. “Ik heb het relikwie in de roman verwerkt en het opzettelijk ontdaan van wetenschap. De lezer moet zelf naar het ding kijken en zijn eigen mening vormen.”

Hij is nog terug geweest naar de plek waar hij de vinger te zien kreeg maar heeft nooit meer iets vernomen van de familie die de vinger in bewaring had. Het zal je dan ook niet verbazen dat ook deze vinger, waarvan de echtheid dus nooit definitief is bevestigd, door de wetenschap afgedaan wordt als onzin. Het past simpelweg niet in het plaatje dat ze ons willen schetsen.

Reuzachtige botten, schedels en zelfs complete reuzenskeletten worden samen met andere kunstschatten op diverse plekken in de wereld gevonden, de afbeelding en tekst spreken voor zich. Foto’s van reuzenskeletten kunnen helaas vervalste fotomontages zijn en het is soms lastig te beoordelen of de foto’s authentiek zijn. Toch zijn er zonder twijfel wereldwijd talloze reuzenskeletten gevonden, dat blijkt uit ontelbare krantenberichten uit de 19e en 20e eeuw.

Hoe kan het dat informatie die zo belangrijk is, weggemoffeld kan worden door wetenschappers en andere belanghebbenden?

Uit een boek over de Dode Zee Rollen blijkt dat wetenschappers bewust informatie achterhouden, omdat met het vrijkomen van die informatie bepaalde controlesystemen in het gedrang komen en niet meer zullen werken. Niet alleen op dit gebied werkt dit zo. Op vele gebieden die wij behandelen blijkt de wetenschap net als andere instituten, zoals geloofssystemen, onderwijs, geneeskunde, energie en vele andere sectoren, bewust informatie achter te houden om de hegemonie te kunnen waarborgen voor hen die werkelijk aan de touwtjes trekken achter de schermen van de internationale politiek, industrie, bankwezen, etc.

Wij hoeven dit geeneens meer te bewijzen want er wordt vandaag de dag zoveel gelogen en verdraaid dat steeds meer mensen dit zien en ertegen in het verweer komen. Langzaam maar zeker beginnen de leugens die ze vertellen en verteld hebben zich tegen hen te keren. Er komt zoveel materiaal vrij via het internet, dat ze dit wanhopig onder controle proberen te krijgen. Het is slechts en kwestie van tijd dat mensen helemaal niets meer geloven van de zaken die ze verteld krijgen door overheden en de genoemde instituten. Dat punt is bijna bereikt!

Originele artikel door Nexus, Bovendien.com |  ellaster.nl

Artikelen mogen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteurs Nexus en Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

Share.

About Author