Wanneer je mensen vertelt over de ware toedracht van 9/11 of andere clandestiene ‘zwarte budget-projecten’ waarbij de CIA en andere overheidsorganisaties betrokken zijn, vraagt men zich af: “Waar zijn dan de klokkenluiders?”. En klokkenluiders die met deze informatie naar buiten komen zijn er wel degelijk. Kevin Shipp, een voormalig CIA-agent, legt uit waarom de meeste CIA-agenten hun mond houden over de onwetmatige en criminele projecten van de CIA. Hij schetst een beeld van intimidatie, sabotage, bedreigingen en (zelf)moordaanslagen om mensen de mond te snoeren. Volgens hem is er binnen de CIA een opzettelijke angstcultuur gecreëerd om de deksel op de doofpot te houden.

Kevin Shipp was een succesvolle medewerker die binnen de CIA allerlei onderscheidingen en promoties kreeg voor zijn goede werkzaamheden. Hij werkte als contra-spionage-agent in, zoals hij zelf omschreef, ‘het binnenste van het gedrocht’. Met grote regelmaat werd hij op gevaarlijke buitenlandse missies gestuurd, die hij met toewijding uitvoerde omdat hij er destijds van overtuigd was dat dit in het landsbelang was. Hoe hoger hij echter binnen de organisatie opklom, hoe meer hij er achter kwam dat zijn organisatie betrokken was bij illegale projecten die tegen de Grondwet indruisten en soms ronduit crimineel en immoreel te noemen waren.

Zoals velen anderen, spreekt ook Kevin Shipp over de schaduwregering, die op illegale en tirannieke wijze hun beleid doorvoert. Met zijn lezing luidt hij dan ook de noodklok en stelt dat de schaduwregering regeert door middel van ontwrichting, angst en geweld. De tentakels van die geheime schaduwregering reiken tot allerlei (overheids)organisaties zoals: de CIA, IRS (Amerikaanse Belastingdienst), FBI, Ministerie van Defensie, Department of Homeland Security, Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ministerie van Justitie, de NSA en zelfs de Amerikaanse Weerdienst (vergelijkbaar het het KNMI) en NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration).

Elke nieuwe medewerker moet een geheimhoudingsovereenkomst tekenen. Als men deze geheimhoudingsovereenkomst schendt en naar buiten treedt, over bijvoorbeeld de klimaatprogramma’s die er zijn, wordt men tot gevangenisstraf veroordeeld. Volgens Kevin Shipp moet alleen dit al alle alarmbellen doen rinkelen. Sinds wanneer is het weer geheim? Dat geldt overigens voor alle geheime overheidsprogramma’s die door de schaduwregering worden uitgevoerd. Deze geheimhoudingsovereenkomsten worden nu gebruikt als ultiem intimidatiemiddel om medewerkers in de greep te houden. Met het tekenen van die overeenkomst worden tevens alle grondrechten ontzegd zoals het recht op een eerlijk proces of het recht om de regering aan te klagen – bijvoorbeeld bij opgelopen letsel. Kevin Shipp noemt het de tirannie van geheimhouding.

In een lezing legt Kevin Shipp uit welke methodes men gebruikt om mensen onder druk te zetten om hun mond te houden, of eventuele acties onschadelijk te maken. Dit alles heeft geresulteerd in een enorme angstcultuur. Kevin Shipp noemt de CIA het paranoia-paleis. Zelfs de ‘klokkenluiders-beschermingswet’ die in 2012 werd aangenomen, biedt klokkenluiders geen bescherming, omdat deze wet iedereen uitsluit die een geheimhoudingsovereenkomst heeft ondertekend.

Elke overheidsmedewerker heeft echter een eed afgelegd op de Constitutie en deze Grondwet staat boven alle andere wetten. Dat biedt iedereen de mogelijkheid om alsnog op te treden tegen de criminele activiteiten van de geheime schaduwregering en de binnenlandse dreiging. De vraag is volgens Kevin Shipp dan ook: “Wie gaat er winnen: overheidsintimidatie of de Grondwet?”

De video duurt 40 minuten en is tevens Nederlands ondertiteld (met dank aan Irma Schiffers). Je kunt de ondertiteling aanzetten door op ‘cc’ in de onderbalk te klikken of de tandwiel in te drukken en ‘Subtitles/Dutch’ te selecteren.

Ella Ster*  |  bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Share.

About Author

Comments are closed.