Op 6 oktober 2017 ontving Trump hooggeplaatste militairen in het Witte Huis: “Misschien is dit wel de stilte voor de storm.” Q-anon begon daarna zijn beroemde datadumps. De Storm ís het Plan. Het moeras wordt leeggepompt en de misdaden van het criminele establishment komen bloot te liggen. Er zijn steeds meer signalen dat ze terrein beginnen te verliezen.

> Lees ook deel 1: Vertrouw het plan

Oud top-militair, Drake Bailey, kwam in 2012 naar buiten met het Plan. Het ontstaan en de achtergrond is nog steeds actueel. De daadwerkelijke uitvoering is inmiddels bijgesteld. In 2015 en 2016 riep hij zijn volgers op om op Trump te stemmen. Aanvankelijk werd deze oproep niet door iedereen begrepen. Trump was toch ook Cabal? Het antwoord is zowel ja als nee. Natuurlijk verkeert hij in de hoogste kringen en heeft hij het spelletje binnen de internationale zakenwereld meegespeeld.

Trump is noch perfect en zeker geen heilige. Maar hij is waarschijnlijk wel de perfecte persoon op de juiste plaats op het juiste moment. Uiteindelijk zullen we hem moeten beoordelen op zijn daden en er zijn nu al vele tekenen dat hij actie onderneemt tegen de pedofiele satanisten en de wereldwijde elite. Er zijn steeds meer insiders die bevestigen dat Trump door de militairen is gevraagd en een cruciale rol speelt in de uitvoering van het Plan. Dat verklaart ook Drake’s steun aan Trump. Bekijk onderstaande video en oordeel zelf.

Deze verkiezingstoespraak heeft ervoor gezorgd dat Donald Trump gekozen is. Hij noemt de Clintons het centrum van een corrupt en internationaal netwerk en kondigt aan zich tegen deze wereldwijde elite en corporaties te keren. Zijn het slechts mooie woorden, of voegt hij écht de daad bij het woord? De Executive Orders die hij op 21 december 2017 en op 11 juli 2018 tekende suggereert van wel. 

Trump gaat de strijd aan met geheime regering en Deep State

Simon Parkes beaamt dat Trump door de militairen gevraagd is en hij beschrijft zijn kabinet als een militaire regering. In de ogen van de generaals was een presidentschap met Trump de laatste kans om Amerika te redden. Dat is volgens hem waarom de Marine Generaal Dunford, woordvoerder voor de groep generaals achter het Plan, ervoor gezorgd heeft dat Trump president zou worden. “De burgers hebben voor Trump gekozen, maar hij wordt gesteund door de generaals,” aldus Simon Parkes.

Trump speelt nu een lastig spel. Zijn presidentschap is eigenlijk een verhulde militaire coup. Door de mainstream media wordt hij helemaal zwart gemaakt. De media is nog grotendeels in handen van de Cabal. In zijn periode als zakenman, werd er over het algemeen positief over hem bericht. Nu hij president is en een bedreiging voor de Cabal, laat de media geen spaander van hem heel. Zijn meest geduchte tegenstander is echter niet CNN, maar het criminele Bush-Clinton misdaadsyndicaat en de Black Hats binnen de CIA en andere agentschappen. President Trump is voor hen een enorme bedreiging.

Dit misdaadsyndicaat wordt nu aangepakt met hun eigen ‘controlemiddelen’. Het grootschalig surveillancesysteem waarbij alle data wordt verzameld, was onderdeel van de door hen begeerde New World Order. Maar ook de data van de Cabal werd verzameld en opgeslagen. Het is bewijs van hun criminele betrokkenheid. Deze data is veilig gesteld door de White Hats binnen de NSA. Q schrijft: “We hebben alles. Vertrouw het plan.”

De opkomst van Q-anon

Om zowel de vrijheidsbeweging als het grote publiek voor te bereiden op wat er middels het Plan zou plaatsvinden, was er een anonieme klokkenluider nodig. Dat kon niet via de president, want dat zou hem compromitteren, zegt Simon Parkes. Deze anonieme bron is Q, ook wel Q-anon genoemd. Hij denkt dat de datadumps van Q, van iemand afkomstig zijn die niet meer voor de agentschappen werkt. Een medewerker van de CIA of NSA valt namelijk onder iemands autoriteit en kan daarmee de hele operatie in gevaar brengen. Volgens Simon Parkes was het noodzakelijk om iemand (of een groep mensen) te gebruiken die anoniem kan blijven en daarmee beschermd kan worden. De informatie van Q komt volgens hem direct vanuit de top.

Trump: “Misschien is dit wel de stilte voor de storm.” Verslaggever: “Welke storm meneer de president?” Trump: “Daar zul je wel achter komen.”

Uitkomst presidentsverkiezingen was startsein van het Plan

In november 2016 kondigde Drake Bailey al aan dat het plan in werking is gesteld. Vlak voordat Donald Trump de Amerikaanse presidentsverkiezingen zou winnen. Aanvankelijk was daar weinig van te merken en de eerder voorspelde massa-arrestaties bleven uit. Maar het plan wordt niet uitgevoerd zoals het in 2012 geschetst is. De eerder geplande massa-arrestaties zouden tot een bloedbad leiden. Daarom verkoos men een geleidelijke aanpak, waarbij de criminelen aan de top langzaamaan schaakmat worden gezet.

Een eenduidig verhaal is het echter niet. Aan de top, ook de militaire top, spelen allerlei belangen. Volgens Thomas Williams zijn sommige generaals trouw aan de Rothschilds en Chinese Elders. Hij zegt dat het Amerikaanse leger bovendien grotendeels gecontroleerd wordt door het Nazi Secret Space program, oftewel de SSp. Het zijn uitvloeisels van de factie-oorlog, die met name aan de top en achter de schermen uitgevochten wordt. De druk op Trump is groot, waarbij alle facties en belangengroepen hun invloed proberen uit te oefenen.

Werkelijkheid wordt verdraaid in de media

De media vervormt de werkelijkheid zodanig, dat je iets anders leest, dan wat er écht gaande is. Soms worden dingen volledig verdraaid, zodat het beeld dat geschetst wordt precies het tegenovergesteld is aan de realiteit.

Dat leidt tot tegenstrijdige berichten in de mainstream én alternatieve media. De weergave van datgene wat werkelijk achter de schermen plaatsvindt kun je vergelijken met een spiegel-kabinet, waarin je soms een glimp van de realiteit opvangt, maar net zo vaak een gespiegelde of vervormde werkelijkheid ziet.

De kunst is om deze fragmenten in een grotere context te plaatsen, waarmee je een overzichtsbeeld krijgt en patronen herkent. Het blijft echter lastig om helder te krijgen wie voor welke factie of belangengroep werkt. Des te meer nu steeds meer mensen overlopen naar het andere kamp, aangezien het schip van de Cabal zinkende is.

CEO’s worden verwijderd, politici verdwijnen van politieke toneel

Er valt desondanks niet meer te ontkennen dat er hoe dan ook een plan uitgevoerd wordt. Dat blijkt uit de talloze ontslagen en aftredens, inclusief het ontslag van spraakmakende topambtenaren zoals James Comey, Peter Strzok en tientallen politici die zich terugtrekken. Al zal niet elk pensioen, aftreden of ontslag met het Plan te maken hebben, de lijst van CEO’s en politici die uit hun positie treden is ongebruikelijk hoog.

Daarnaast zijn er de beruchte verzegelde aanklachten die vanaf de Q-drops bekend werden. Inmiddels zou de teller al op ruim 40.000 staan. Een verzegelde aanklacht betekent dat er strafvervolging naar iemand in gang is gezet, maar dat het dossier verzegeld blijft omdat het om een hooggeplaatst persoon gaat, of deze betrokken is bij een crimineel netwerk.

Wereldwijd fenomeen

Toch is het niet een uitsluitend Amerikaans gebeuren, maar iets dat wereldwijd speelt. Ook elders in de wereld zien we enorme machtsverschuivingen. Achter de schermen vinden al geruime tijd arrestaties plaats. Q schrijft op 25 april 2018: “De wereld is verbonden. Alles of niks. Vertrouw het plan. We krijgen elke dag grote hoeveelheden ‘Q-bedankt-briefjes’ van over de hele wereld. De wereld kijkt toe. Q.”

Volgens financieel analist Jim Willie is er al in 2016 een grote groep mid-level bankiers gearresteerd. Hij heeft van zijn bronnen vernomen dat die in een Caraïbische gevangenis worden vastgehouden en ondervraagd. De mid-level bankiers verlinken de top-bankiers. Rond dezelfde tijd pleegden talloze bankiers zelfmoord of werden ver(zelf)moord.

Hetzelfde vindt plaats met de pedonetwerken. Officiële cijfers ontbreken, maar volgens meerdere bronnen zijn er alles bij elkaar al tienduizenden gearresteerd. Het zijn de lager geplaatste criminelen. Zij verlinken de laag erboven. Veel informatie over de criminele top is echter al bekend. Alles staat in de zogenaamde Fulcrum-files, individuele dossiers met documentatie over de gepleegde misdrijven. “We hebben alles. Welkom bij de WH (White Hats – red.). Q.”

De Cabal verliest steeds meer terrein

Zo komen er steeds meer signalen dat het spreekwoordelijke moeras inderdaad leeggepompt wordt. Natuurlijk zouden we graag de arrestaties van de hoofdrolspelers willen zien, maar ondanks dat een groot aantal nog vrij rond loopt, lijken ze steeds minder voor elkaar te krijgen. Hun zorgvuldig opgebouwde NWO-bouwwerk begint langzaamaan in elkaar te storten. TTIP en TIP zijn om zeep geholpen, net zoals het Parijs klimaatverdrag. De VN is in handen van de Manna World Holding Trust. Amerika dreigt nu uit de NAVO te stappen. Europa valt uit elkaar. Het IMF is blut, enzovoort.

Drake Bailey beaamt dat de Cabal hun macht kwijt aan het raken is: “Ze beginnen al hun invloed te verliezen die ze nog hadden. Nu beginnen ook hun financiën aan onderzoek onderworpen te worden. Ze sluiten een heel zootje banken en financiële instituten vanwege de corruptie die gaande is. Daarnaast zijn er doelgericht mensen uit bepaalde posities verwijderd. Zo begin je een beeld te krijgen van hetgeen gaande is…”

Hij vervolgt: “De alliantie, dat is een combinatie van ‘daar boven’ en hier aan de grond, begint een impact te veroorzaken, die deze mensen niet langer kunnen negeren. Vorig jaar zijn er ongeveer 10.000 oligarchen die de VS hebben verlaten. Dit jaar zijn het er meer dan 12.000.”

Dat gebeurt niet zomaar. Toeval bestaat niet. Er wordt iets voorbereid. Iets groots. Iets waarvan we nog maar een glimp hebben gezien.    

Geloof je in toeval?
Deze mensen zijn ziek.
POTUS (President Of The United States) 100% geïsoleerd.
Verwacht vuurwerk.
RECHTVAARDIGHEID.
Q.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

Meer lezen?

> De ‘stilte voor de storm’ en aanloop naar de Event
Q Anon voor beginners: De grote ontwaking

Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle discussie worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden.

Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Share.

About Author

18 reacties

 1. bertina; janssen on

  Volgens mij is het voor de mensheid van belang dat zij, tot op een bepaald moment (dat het onnodig is), het geld wat verdient wordt met werken bij de mensen BLIJFT en niet meer overgaat naar derden, zoals banken, nutsbedrijven. ALLES is nl. al betaald. Wanneer voorgaande plaatsvindt LEVEN we allen al in overvloed en dan kan het geldsysteem ook nog eens om zeep worden geholpen en kunnen mensen elkaar helpen via talenten, tijd voor tijd (tsja, tijd bestaat niet, noem het liever dag/nacht – licht/donker) 😉 Weet niet of het een goede vraag zou zijn voor Thomas in zijn THI-show?
  Warme Hartegroeten, bertina; janssen Oeffelt, Noord-Brabant…

 2. Zoals ook elders gemeld, wacht ik op KRACHTIGE signalen waarin deze ‘Q’ de Zionistische fake-macht in de wereld aanpakt. Signalen dienen écht te komen op dit gebied. Kijk naar het verhaal van David Icke over het zionistisch machtsblok in de wereld. Het Rotschild-zionisme, zoals Icke het noemt.

  Of zoals de Joodse Auschwitz-overlever Hajo Meyer het verwoordde: “Zionisme heeft NIETS met jodendom te maken. Het Judaisme is een menslievende, hoog-ethische beweging, waar bij het zionisme slechts de woorden ‘Roven’, ‘Oppressie’, ‘agressie’ en ‘stelen’ passen. Zeker niet ‘hoog-ethisch'”

  We wachten het af; hopelijk is het geen controlled opposition!
  Of met de Arizona Hopi’s te spreken:

  “It is time to speak your truth. Create your community.
  Be good to each other. And do not look outside yourself for the leader.
  This could be a good time.

  There is a river flowing now very fast.
  It is so great and swift that there are those who will be afraid.
  They will try to hold on to the shore.
  They will feel they are being torn apart, they will suffer greatly.

  Know the river has its destination.
  The elders say we must let go of the shore, push of into the middle
  of the river, keep our eyes open and our heads above the water.

  See who is there with you and celebrate.
  At this time in history, we are to take nothing personally. Least of all ourselves.
  For the moment we do, our spiritual growth and journey comes to a halt.

  The time of the lone wolf is over. Gather yourselves!
  Banish the word struggle from your attitude and your vocabulary.
  All we do now must be done in a sacred manner and in celebration.

  We are the ones we’ve been waiting for!”

 3. Het zijn mooie woorden en daar zal het bij blijven. Mijn advies: Ga niet afwachten, ga niet denken, misschien worden we gered. Dit valt onder new age, alles in afwachting, je het gevoel geven dat er al wat word gedaan vanuit hogere regionen, waar jij toch niet bij kunt. Dit is misleiding, de nieuwe wereld is al lopende. Ze willen ons op afstand houden en afwachtend. Omdat ze weten dat als wij als gemeenschap gewoon opstaan het spel is afgelopen. Alsof alles in Amerika plaat vind, Alsof de president nu wel macht heeft. Het zijn juist mensen daar buiten, zoals het leger etc. … En nu stellen ze opeens Trump aan om het op te lossen …. een varken, en daar bedoel ik mee, iemand die met z’n neus in de stof zit. Wees niet blij, kijk niet naar andere. Zoek de parel in jezelf. Hoe vaak moet je geslagen worden door je partner tot je zegt: nu is het genoeg.
  Zegt Trump: we weten allemaal van die corruptie, bla bla. Let op hoe hij praat wat het met je doet, je zou bijna hoop krijgen. Vergeef hen die ons pijn hebben gedaan, Laat je niet pakken door haat, maar blijf erbij met je koppie! STA OP, het is niet Mana, Trump, het leger die het gaat oplossen. JIJ BENT HET!

 4. En dat is wat er volgens mijn gevoel gebeurt ROBINHOOD. Mensen over de hele wereld worden wakker. En daar draagt president Trump aan bij voor zover ik dat nu kan zien. Laten we hem nog even het voordeel van de twijfel geven. Vooral deze zomer en goed opletten wat er gebeurt. Zeker moeten wij, de mensen, het gaan doen om verlost te worden van oorlogen, honger en onderdrukking. Te starten in je eigen buurt, straat. We beginnen te leren om weer met elkaar samen te werken. Elkaar te helpen. Bij jezelf beginnen is de start en dat kan allerlei vormen krijgen. We hebben ondertussen de hoop nodig die in woorden en daden zijn uitgedrukt. De hoop van de Arizona Hopi’s inderdaad maar ook van een president Trump. Woorden van Thomas Williams hier op deze site. Woorden van Guido Jonkers van Wanttoknow. The Corbett Report. We Are Change. Irma Schiffers en ga zo maar door. Zij zijn de krachtgevers wat mij betreft. Maar ik blijf wel alert en neem niet alles zomaar voor zoete koek aan. Dat lijkt mij de juiste houding.

  • Daar sluit ik me helemaal bij aan. Er moeten op zoveel niveaus dingen dingen rechtgezet worden, dat er geen enkele wereldleider is die alles kan oplossen. Wij moeten binnen onze cirkel van invloed voor verandering zorgen. Daarnaast kunnen we mensen inspireren om hetzelfde te doen. Dat vonkje door te geven, die glimp van een betere wereld, die binnen handbereik ligt. En beseffen dat we daar allemaal onderdeel van uitmaken en onze eigen rol spelen. Juist niet afwachten tot een ander het doet, of overheden het voor ons doen, maar een actieve bijdrage op je eigen creatieve manier.

   • Persoonlijk ben ik er niet van overtuigd dat er op zoveel niveaus dingen rechtgezet moeten worden. Wat je daarmee aankaart is dat er nou eenmaal niveaus zijn. Dit is een onjuist verklaring, we zijn allemaal gelijk. Dit besef is juist zo belangrijk bij het loskomen van machten. Als je dit beseft vervalt de machts structuur automatisch, bij uitstek! Voorbeeld: ga je staken/ demonstreren/ protesteren etc. dan wijs je met je vinger naar de overheid en zeg je: “Jullie hebben macht, jullie moet dit oplossen – los dit op”. Nogmaals om het maar door te laten dringen: de macht ligt bij jezelf, jij bent de oplossing en niemand anders. Keer je rug naar ze toe en doe het zelf. En doe dit bijvoorkeur op basis van ethische bedoelingen en niet op basis van egoïstische bedoelingen (wat de overheid dus doet). Al zouden ze dreigen met moord en beroof. Besef dan, dat je je lichaam niet bent, je cultuur niet bent, je geloof niet bent, je nummer niet bent, je politieke voorkeur niet bent. Het zin in je en dit kunnen ze je niet ontnemen. De website beoogd alles wat extern gaande is, dat alles daar gebeurd, dat vandaar uit de bevrijding komt. Ik kan niet anders zeggen dan: HET IS NIET WAAR. De macht, het spel, de structuren, geld, al onze bezittingen zijn de illusie. Deze illusie kun je zien als een nachtmerrie en daarom zeggen we word wakker. En je weet dat als je wakker word uit zo’n nachtmerrie dan is het weg. Dus word wakker, verban je auto, stop met werken (je leven nu is namelijk idealistisch) en dus niet de werkelijkheid.! Sterf voordat je dood gaat – wees geen slaaf van je verslaving – onthecht van het gehechte – leer af wat je jezelf hebt aangeleerd – en kom thuis

    • Dat is niet wat ik met niveaus bedoel. Als je regelmatig de artikelen op deze blog leest zou je kunnen weten dat dit er niet mee bedoeld wordt.

 5. ELLES: Mijn bijdrage is dat ik een permacultuur park opricht, vol met eetbare bomen en planten (voor iedereen vrij om te plukken). Ik rij geen auto (rijden in een auto is je geld doneren aan de elite bijv. bilderberg groep d.m.v. Olie, benzine etc.)! Ik werk niet voor de huidige maatschappij in zijn vorm (alles wat je er nu nog voor doet qua werk is een bijdrage het in stand te houden). Ik leef daarom vrijwel zonder geld (geld is de wortel van al het kwaad). Ik draag geen kleding gemaakt van plastic, Ik kom nooit in de supermarkt (als je daar boodschappen doet, dan draag je bij aan de genocide die word uitgevoerd op de aarde en het dus onvruchtbaar maakt,). Ik ben vrijwel onafhankelijk, zover mogelijk. En elke stap die ik zet is richting onafhankelijkheid. Het water wat bij mij terug gaat de put in is schoner dan ik het heb gekregen. Mijn kind gaat niet naar school ( onderdanig maken van het eigen zijn). Er is ongetwijfeld nog meer op te noemen qua bijdrage die wij lever in deze verwarde tijd Elles, maar als – te beginnen bij – elke lezer hier op ellaster.nl dat zou doen, dan zal dat bijdrage aan de ECHTE bevrijding. Zolang je in afwachting blijft, blijf je een gevangenen, van jezelf en van hen.

  HYDRA aan Guido Jonkers valt veel te betwijfelen (moest ik gezegd hebben). Thomas Williams praat hoopvol, en blijkbaar pakt het, maar zijn bevindingen blijven bevindingen en hebben geen uitwerking. New Age ligt op de loer. Maar ik snap wat je bedoeld – wat ze naar voren willen brengen qua bewustwording geeft kracht bij aan het wakker worden. En dat waarderen we! …Ben je wakker of lig je te snoezen? Wat ze doen is schemerlamp effect – twilight zone – creëren, zodat je nogmaals in afwachting blijft. Zo erg dat je mij zelfs aanbeveelt: ” wacht het deze zomer af”. Begrijp me goed, dit is zorgelijk, Ik zeg: “stop NU met werken, doe NU je auto weg en keer in (of terwijl keer je naar binnen, ontwikkel jezelf door je gedachtegoed te leven) en wel NU DIRECT. Trump laat zware chemische fabrieken draaien, er word een muur gebouwd, serieus kijk zijn vrouw- vriendin- ex “wat het mag wezen”, letterlijk. Laat je nou niet voor de gek houden. Ellaster met alle respect, want ik wil je werk niet te niet doen, het is nooit mijn bedoeling mensen te beledigen, maar vele verslagen zijn onjuist qua informatie (afkomstig van Thomas). Ik sta open, en ik blijf je lezen, we blijven in gesprek, maar alsjeblieft mensen, wacht niet af…. vind de diamand in je en bevrijd je van deze waanzin!

  • @ Robinhood hoe doe je dat dan allemaal, zoveel mogelijk zelfvoorzienend leven? En hoe kun je je kind van school weghouden zonder de Roverheid e.d. achter je aan te krijgen?

   • Hallo M. “de Roverheid” mooi verwoord. De wet moet je niet zien als een muur, maar als een doolhof. Het is daarom van belang om woorden en hun betekenissen goed te kennen. Zoals de wet: Leerplicht – We zijn leerplichtig, maar niet schoolplichtig. Nou is het zo dat qua school, je thuis school kan geven. Hier is heel veel meer over te vinden op internet.
    Verder over het zelfvoorzienend leven, vind je veel steun bij “de universele rechten van de mens”. Deze is o.a. door Nederland in 1944 ondertekend door koningin Wilhelmina. Wat ik wel heb gemerkt is dat je jezelf eerst in het diepe moet gooien, om je hierop te kunnen gaan beroepen. Dit vraagt wat kennis en durf, want de “roverheid” is niet te vertrouwen en daarom kan het stress en angst opleveren. Daarom zeggen we ook je gooit je in het diepe, want als je in de diepte kijkt weet je soms niet waar het uitkomt. Maar deze angst is een gecreëerde angst en dus vals. Iets wat je goed tussen je oren moet knopen. + om zelfvoorzienend te worden moet je eerst het hol van de leeuw in stappen. (je kan overal tegen aanschoppen, maar zonder inhoud en kennis is het verloren zaak. Belangrijk om te weten is dat je een mens bent en geen persoon. Als je kennis hebt over het AL, je hebt kennis over de universele wet: wat je zaait oogst je, en je hebt goede intenties dan kom je vanzelf in de juiste stroming en kun je vrij zijn van alle illusies en starten met zelfvoorzienend zijn. Geld kun je niet eten en niet drinken, Jezelf vinden doe je niet aan de andere kant van de wereld. Haat bestrijd je niet met haat, als geld het probleem is dan is het niet de oplossing! Zorg voor je tempel (lichaam), Als je erachter komt dat iets niet goed is voor jou aldus voor de aarde, dan zoek je een andere weg of je doet het weg. Alles is mogelijk als je maar weet waarom je het doet, dan til je jezelf naar een hoger level. Want de geboorte als mens, betekend niet dan je menselijk bent. Dit heeft te maken met groei. De meeste mensen, zijn nog steeds dieren… spijtig genoeg.

    Ik hoop beetje antwoord te hebben gegeven. Want er is veel meer te zeggen en toe te lichten maar dan zou ik een boekwerk moeten schrijven. Vind wel leuk dat je deze vraag aan me stelde.

   • Hey ik had een heel mooi antwoord gegeven, en die zie ik nu niet meer staan!

 6. Ella, hoe kan het nou zo zijn dat mijn berichten verdwijnen? Gaat er iets mis, of ben je niet te vrede met mijn antwoorden?

 7. Het deed mij even voorkomen alsof de Trump campagne hier vervroegd van start ging. Hoe kun je het opnemen voor deze grootschalige misdadiger. Gelukkig was daar ROBINHOOD. Die versta ik. Zo zie ik het ook, zo doe ik het ook. Boycot overheid, doe het zelf. Stem niet, denk voor jezelf. Geef aan elkaar en om elkaar. Als iets niet goed is voor iedereen, dan is het voor niemand goed. Stop met werken start met leven en doe met wat je hebt en wie je bent. mvg