Extra Cosmic Voice Radioshow van 8 november 2015, deel 3

Wie zijn eigenlijk de Nieuwe Wereld Orde-spelers? In dit derde deel wordt door Thomas Williams uiteengezet hoe de laatste fase van het plan voor de Nieuwe Wereld Orde stap voor stap uitgevoerd wordt, met alle consequenties voor het Midden-Oosten en de Balkan. Het zal voor veel mensen nieuwe en schokkende informatie zijn die de daadwerkelijke agenda van de illuminati  blootlegt. Daarmee zul je op een hele andere manier naar de huidige gebeurtenissen kijken die nu op het wereldtoneel plaatsvinden.

Dit deel is een vervolg op deel 1, De leugen regeert en deel 2, De geschiedenis van de Illuminati.

In tegenstelling tot deel 1 en 2 is dit niet zozeer een letterlijke weergave van het derde deel uit de speciale Cosmic Voice radio-uitzending van 8 november, maar een samenvatting aangevuld met informatie die uit latere Cosmic Voice-uitzendingen naar buiten is gekomen.

Illuminati is niet één groep

Om te begrijpen wat er op dit moment plaatsvindt in de wereld is het goed om te begrijpen dat de Illuminati niet één groep (meer) is, maar in verschillende facties uiteen is gevallen. De verschillende facties zijn onder andere de: Nazi’s, Zionisten, Jezuïeten, Chinezen, Russen en Japanners. Deze facties hebben de afgelopen eeuwen achter de schermen samengewerkt aan het creëren van de Nieuwe Wereld Orde. Een werelddictatuur met één regering, één leger en één wereldreligie. Terwijl we nu in de laatste fase van de uitvoer van deze geheime agenda zitten, strijden deze facties onderling om de macht. Er woedt een hevige interne strijd, waarbij de verschillende facties elkaar proberen uit te schakelen. Ook blijkt achter de recente gebeurtenissen in het Midden-Oosten een hele andere agenda te zitten dan datgene wat in de media belicht wordt. De onderstaande achtergrondinformatie geeft je echter een beter begrip van de achterliggende motieven van de machtsstrijd die nu plaatsvindt.

De terugkeer van de Nazi’s

Zoals reeds in deel 2 is belicht, zijn de Nazi’s net als de andere facties onder de koepel van de Illuminati gecreëerd. Het doel van deze verschillende facties was dat ze allemaal in een bepaalde periode van de geschiedenis naar voren zouden treden om hun eenduidige agenda vooruit te helpen. Toen de rol van de Nazi’s in de Tweede Wereldoorlog was uitgespeeld verdwenen prominente Nazi-leiders en -wetenschappers via Project Paperclip naar de VS en Zuid-Amerika, waar ze onderdoken en in het geheim bij overheidsorganisaties zoals NASA, CIA en NSA hun werkzaamheden voort te zetten. Als gevolg daarvan is 70 jaar na de Tweede Wereldoorlog het Nazi hoofdkwartier van Duitsland naar Washington DC verplaatst.

operation-paperclip-300x235

De naam Paperclip is ontstaan omdat er een paperclip op het dossier werd geschoven van de betreffende wetenschappers die voor de Nazi’s werkten en een vrijbrief kregen om naar Amerika te vluchten, om zo te voorkomen dat ze in Nürnberg berecht zouden worden

De Bush en Clinton-families zijn allemaal onderdeel van deze Nazigroep. De oorspronkelijke achternaam van Bush was Scherf. Ze zijn gelinkt met het Britse koningshuis die ook Nazi’s zijn en wiens oorspronkelijke achternaam Gotha-Saxe-Coburg was voordat ze deze omtoverde naar Winsor.

Maar deze eenduidige agenda van destijds is nu gefragmenteerd, vanwege de breuk tussen de facties die niet langer meer samenwerken. De afzonderlijke facties streven nu een ander doel na en willen de andere groepen elimineren.

Om die reden zie je nu berichten in de media over de koninklijke families die ontmaskerd worden, nieuwe foto’s en verhalen over Hitler, van wie hij familie was en waar hij gestorven is. Een ander voorbeeld is het schandaal over de frauduleuze geboorteakte van Obama. Er zijn ook schandalen over de Bush en Clinton-familie naar boven gekomen, bijvoorbeeld de Bush-familieleden die hun drugs uit een vrachttoestel in Fort Lauderdale, Miami ophaalden. Al deze onthullingen zijn geen toeval en voorbeelden van de Zionisten die de Nazi’s uit willen schakelen. In deze interne machtsstrijd proberen ze elkaar zwart te maken en op die manier de macht te grijpen. Echter geen van deze partijen heeft het belang van de mensheid voor ogen.

Paperclip

De opkomst van Moslim fanatiekelingen

In het kader van deze machtsstrijd zien we op dit moment ook allerlei onthullingen over de CIA, zoals hun betrokkenheid in de drugshandel en hun rol in het creëren van Al Qaeda, IS, ISIS, ISIL en zelfs de Taliban. Het is echter niet alleen de CIA die achter de opkomst van fanatieke moslimgroepen en strijdkrachten zit. De strijd in Irak en pogingen om in Syrië de macht te grijpen, is in feite een Zionistische expansie die via de CIA, MI6 en Mossad plaatsvindt.

Veel mensen denken dat de Moslims het probleem zijn, terwijl het werkelijke probleem ligt bij degene die deze Moslims betalen om hun rol te spelen. De drijvende krachten achter het Moslimgeweld hebben een bijzondere interesse voor het Midden-Oosten en Jeruzalem in het bijzonder.

ISIS_CIA_Mosad

De vernietiging van het oude Babylon en strijd om het Midden-Oosten

De Zionisten proberen iedereen onderuit te halen om dat zij ‘het uitverkoren volk’ denken te zijn. Het zijn zogenaamd Bijbelse profetieën die uitgespeeld moeten worden. Dit is een belangrijke motivatie geweest voor de tweede Golf-oorlog. Irak is het oude Babylon en Bagdad ligt op de 33e breedtegraad. Volgens het Zionistische religieuze systeem dragen Irak en Bagdad de fakkel van het oude Babylon en moet daarom volgens hen volledig vernietigd worden. Het heeft met oude zwarte magie te maken en zoals je momenteel ziet is het doel niet om de rechtsstaat in Irak te herstellen, maar om het land in totale vernieling en ontreddering achter te laten. Het is onderdeel van het Armageddon spel binnen de Zionistische beweging. De Zionisten beweren dat zij degene zijn die gered gaan worden. Wat de mensen in Israël echter niet beseffen is dat dit niet geldt voor de meeste Israëliërs.

Deze Bijbelse profetieën zijn de bron van veel problemen in het Midden-Oosten. Maar de Zionisten zijn niet de enige met een bijzondere interesse om van Israël en met name Jeruzalem het nieuwe machtscentrum van de Nieuwe Wereld Orde te maken. De huidige paus wil ook de wereld overnemen ten behoeve van de Jezuïeten. Jeruzalem zou daarin een prominente plek innemen.

De bouw van Solomon’s Tempel

Het Vaticaan en de Jezuïeten zijn van plan om de derde tempel, ofwel Solomon’s tempel, te bouwen en zichzelf in een gigantische ommuurde stad in Jeruzalem te huisvesten. De muur die in Jeruzalem is gebouwd was niet zozeer bedoeld om mensen binnen hun eigen gebied te houden, maar juist om mensen buiten de Jezuïeten-enclave te houden. De ommuurde Jeruzalem-stad zou alleen toegankelijk zijn voor de Jezuïeten, net zoals Vaticaan-stad.

Solomons-Temple-Pic-May22

Model van Solomon’s tempel met een gigantisch offeraltaar bij de ingang van de tempel.

israeli-wall_220px

De muur is de afgelopen jaren hoger en langer geworden, zogenaamd om de Palestijnen af te scheiden van de Joden, maar de werkelijke reden was dat men op deze manier niet de tempel kon zien die gebouwd werd toen ze de mensen in het gebied naar buiten dreven.

En ja, mensen kunnen er rustig rond lopen, maar je ziet er niet de échte gebieden. Men pretendeerde dat men de muur bouwde om de Palestijnen af te scheiden, maar de muur was een voorbereiding zodat men de tempel niet kon zien die er gebouwd werd toen ze de mensen in het gebied naar buiten dreven.

In bepaalde delen wordt de hoogte van de muur inmiddels opgehoogd. Daarnaast is ook de lengte van de muur dramatisch toegenomen. Wat we de afgelopen 20 tot 30 jaar zien is dat de Palestijnen, wiens land het is, gedwongen worden om te vertrekken. Het is een humanitaire ramp en we hebben allemaal achterover geleund en toegekeken terwijl de ene gruweldaad na de andere tegen de mensheid werd gepleegd.

De rol van Iran

Om er de derde tempel te bouwen, moeten de Jezuïeten de Dome of the Rock verpletteren. De Dome of the Rock is een heilige plek met een Islamitische gedenkplaats bovenop de Tempelberg middenin de oude stad van Jeruzalem. Om dit voor mekaar te krijgen werd Iran uitgespeeld om Israël aan te vallen. Het doel van deze valse vlag aanslagen is het creëren van chaos en in het tumult de Dome of Rock vernietigen, het gebied uitkammen en niet alleen de Palestijnen verdrijven, maar ook de bevolkingsgroep die we vandaag de dag kennen als de Israëlische Joden.

Temple-Mount

Benjamin Fulford: “Israël was opgericht door Joden die andere Joden vermoord hebben, met als doel om ze uit hun Europese vaderland te verdrijven, als onderdeel van een krankzinnig crimineel project om oude Bijbelse profetieën uit te voeren. Dit klinkt té vergezocht voor de gemiddelde man om te doorgronden, maar de geschiedenis maakt duidelijk dat dit precies is wat er aan de hand is.
Dat is waarom er geen oplossing is voor de Palestijnen, ondanks de 5 decennia van ‘vredesonderhandelingen’. Vrede zou hun geplande Armageddon ondermijnen.”

De recente onderhandelingen en overeenkomsten met Iran hadden alles te maken met het verborgen plan voor Jeruzalem. Iran sloot een overeenkomst, omdat zij ook een Nieuwe Wereld Orde-speler zijn met Mahmoud Ahmadinejad als NWO-marionet. Palestina zou aan Iran gegeven worden. Op die manier kreeg Iran toegang tot het Midden-Oosten, op voorwaarde dat ze zich niet zouden mengen in de Israëlische Zionistische plannen.

Israëliërs terug laten keren naar de Oekraïne, het oude Khazaria

De Israëlische Joden zouden ook verdreven worden en terugkeren naar de Oekraïne. De recente onthullingen door zowel de Nazi’s als ook door een deel van de Zionisten en Jezuïeten over de daadwerkelijke herkomst en DNA van het Israëlische volk zijn met deze reden gedaan. Het doel was om op die manier de rest van de wereld te laten weten dat het Israëlische volk daar niet hoort. De huidige Israëliërs zijn van oorsprong Khazaren. Khazarië is het gebied wat zich uitstrekte over het huidige Oekraïne, de Krim en het zuiden en zuid-westen van Rusland. Het oorspronkelijke plan is jaren oud en had betrekking op het terugsturen van het Israëlische volk naar hun vaderland de Oekraïne. Om die reden vonden er in de Oekraïne etnische zuiveringen plaats, maar deze werden nauwelijks bericht in de media. De etnische zuiveringen van de autochtone bevolking wordt tot op de dag van vandaag voortgezet en enorme aantallen worden geëlimineerd. Dit alles wordt door de Israëlische staat gefinancierd, maar niet gesteund door het Israëlische volk.

Khazaria

Volksverhuizingen & vluchtelingenstromen

De plannen voor de 3e tempel zijn door de paus goedgekeurd toen hij in 2013 Jeruzalem bezocht. Twee derde van het land in Jeruzalem is in het bezit van het Vaticaan. De Joden zouden echter dit plan nooit goedkeuren, maar nu twee derde van Jeruzalem eigendom is van het Vaticaan en bevolkt wordt door Jezuïeten, gaan ze alsnog door met het bouwen van de tempel, zeker nu ze overeenstemming hebben met Iran. Met andere woorden: Iran heeft het Midden-Oosten in de uitverkoop gedaan. Dit plan biedt namelijk geen ruimte aan de Israëliërs, noch de Palestijnen, noch de Arabieren, noch de Syriërs, noch de Libanesen of Jordaniërs.

Ondertussen zitten we met gigantische vluchtelingenstromen uit Syrië, Oekraïne en Palestina. De mensen in deze regio’s worden systematisch verwijderd om plaats te maken voor deze reuze-enclave onder Zionistische en Jezuïeten controle in wat nu nog beperkt is tot Jeruzalem, maar zich zal uitbreiden tot andere landen in het Midden-Oosten.

Benjamin Fulford over het plan van de Rothschilds en de Zionisten om hun eigen Jeruzalem in het Midden-Oosten op te richten, een gebied dat ze zichzelf toe-eigenen: “Wat ze probeerden te doen was om de Bijbelse profetieën uit te laten komen, zonder de interventie van God. Met andere woorden, ze deden het. Er was geen Goddelijke interventie. Dus zijn ze God, ze geloven dat ze zelf zo machtig zijn als God. [Zij geloven] dat er geen God is en dat zij de equivalent [van God]op Aarde zijn. Ze zijn de afstammelingen van de Babylonische tirannen.”

In het oorspronkelijke plan zouden de Jezuïeten niet alleen in Jeruzalem neerstrijken, maar men wilde in de hele regio hun eigen enclave vestigen. De huidige muur die door Jeruzalem loopt strekt zich inmiddels uit tot ver in het Midden-Oosten. De Zionisten kregen echter hoogte van wat de Jezuïeten van plan waren inclusief het wegvagen van de Zionisten op het moment dat hun rol zou zijn uitgespeeld. Als gevolg hebben de Zionisten de Jezuïeten geïnfiltreerd. Helaas voor de Zionisten hebben de geheime genootschappen zich van hun lelijke kant laten zien en met name de P2 loge, zij hebben namelijk op hun beurt de Jezuïeten geïnfiltreerd en willen de zaak overnemen. Wat de P2 loge nog niet weten is dat de Zionisten naast het Vaticaan ook de P2 loge hebben geïnfiltreerd.

De Zionisten zitten ook achter het naar buiten brengen van het pedofilieschandaal en de corruptie in het Vaticaan in een poging om de Jezuïeten zwart te maken. Dus sommige dingen die publiek zijn gemaakt zijn niet zozeer een teken dat de goeierikken aan het winnen zijn, maar meer een kwestie van de slechteriken die de slechteriken ontmaskeren vanwege de breuk tussen de facties. Met deze onderlinge strijd brokkelt de machtsstructuur van de Illuminati inmiddels wel behoorlijk af.

Het afbrokkelen van de top van de piramide

Maar ook aan de bovenkant van de piramide is het controlesysteem aan het afbrokkelen. Boven de machtsstructuur van de Illuminati zat een groep van 21 Parents. Deze machtsstructuur is duizenden jaren geleden geïmplementeerd, lang voordat het Vaticaan beweert dat we bestonden en een stukje verzwegen geschiedenis.

De machtsstructuur van de Illuminati is gaan wankelen toen bepaalde groepen er achter kwamen dat de Parents van plan waren om alle bloedlijnen (Illuminati-families), de Vrijmetselaars en de Zionisten uit te roeien, om hun transhumanistische agenda door te kunnen voeren. Inmiddels zijn er echter van de 21 Parents al 19 opgestapt. De twee overgebleven Parents zwalken en lijken hun koers te zijn verloren. Dit heeft een enorme leegte in de controlestructuur veroorzaakt.

Benjamin Fulford: “Naast het Nazi-Bush-kamp met hun eigen plan om 90% van de bevolking uit te roeien, heb je ook nog de Zionisten in Israël, zij proberen allemaal de macht te pakken. Ze hebben echter niet meer de absolute macht dus we hebben een nu een machtsvacuüm.”

De rol van Rusland en China

Naast de Nazi’s, Zionisten, Jezuïeten en Vrijmetselaars zijn er echter nog een aantal groepen die betrokken zijn (geweest) in de plannen voor de Nieuwe Wereld Orde, en dat zijn de Aziaten, waaronder de Japanners en Chinezen en de Russen. In het vierde en laatste deel kun je over hun rol lezen, het nieuwe Aziatische financiële systeem, de BRICS-bank en de vrijheidsstrijd in de Verenigde Staten.

Ella Ster*

Artikelen door mij geschreven mogen elders gepubliceerd worden mits de auteur duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan een link naar mijn website komen: www.ellaster.nl

> Lees hier deel 2: ‘De geschiedenis van de Illuminati’
> Luister naar Cosmic Voice radio-uitzending van 8 november 2015

Thomas Williams is de radiohost van Cosmic Voice, een wekelijkse radioshow met Drake Bailey. In zijn rol als presentator wordt hij, zoals hij zelf zegt: ‘dagelijks gebombardeerd met intel’ die door allerlei klokkenluiders wordt gedeeld. De informatie in deze speciale radio-uitzending over de Illuminati is afkomstig van deze bronnen, maar met name van Shane The Ruiner een klokkenluider binnen de Illuminati zelf. Shane spreekt nog vele mensen binnen de top van de Illuminati en staat ook in contact met de Parents, de groep die boven de Illuminati staat.

Thomas Williams, Shane de Ruiner en Drake Bailey zijn onderdeel van de Freedom Movement, losse van elkaar onafhankelijke groepen die toewerken naar de ontmanteling van de heersende schaduwelite en arrestatie van deze Cabal (illuminati/New World Order).

Drake Bailey is oud-militair en had een zeer hoge positie binnen het Amerikaanse leger. Hij is nu woordvoerder en contactpersoon van de Positive Military, US Militia, klokkenluiders binnen het Pentagon, CIA, FBI, en staat in contact met allerlei andere Amerikaanse en internationale overheidsorganisaties.

Ook onderzoeksjournalist Benjamin Fulford is onderdeel van de Freedom Movement en hij staat in contact met onder andere: klokkenluiders binnen het Pentagon, de P2 loge, Vaticaan, de Italiaanse Zwarte Adel en allerlei Aziatische geheime genootschappen.

Originele tekst van Thomas Williams met tekstredactie door Chloé Erika Kirker
Vertaling en redactie Ella Ster*
Artikelen door mij geschreven mogen elders gepubliceerd worden mits de auteur duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan een link naar mijn website komen: www.ellaster.nl
Share.

About Author

Comments are closed.