Een chip in je arm om met het openbaar vervoer te reizen. Een chipimplantaat in je hersenen om slimmer te worden. Wonen in een slimme stad die elke aankoop die je doet controleert. Volgens het lesmateriaal in lijn met het World Economic Forum en VN Agenda 21, zal dit de toekomst zijn. De Nederlandse koninklijke familie zet zich actief in om dit lesmateriaal te promoten.

Afgelopen week (van 22-26 mei 2022) was er in Davos de jaarlijkse bijeenkomst van het World Economic Forum (WEF), waar politici en andere invloedrijke beleidsmakers zijn uitgenodigd om mee te praten over de Great Reset van de toekomst. Als het aan het WEF ligt, zal de mens in de nabije toekomst evolueren naar een transhumane cyborg, half mens, half robot. Een samensmelting van technologie en biologie.

Volgens critici leiden deze plannen tot een onmenselijke, dystopische controlemaatschappij. Een digitale gevangenis waar de mens niets meer bezit en zelfs geen zeggenschap meer heeft over het eigen lichaam. Deze kritiek, die eerder is afgedaan als een complottheorie, blijkt terecht nu de deelnemers aan het WEF openlijk toepassingen en plannen bespreken, die men voorheen niet voor mogelijk had gehouden.

Transhumanisme en verlies van mensenrechten

Tijdens de WEF-bijeenkomst werd openlijk gesproken over het toevoegen van nanotechnologie aan medicijnen. Zo sprak Albert Bourla, CEO van Pfizer, over tabletten met een piepkleine “biologische chip” die een draadloos signaal naar de autoriteiten stuurt, wanneer het geneesmiddel is verteerd. “Stel je de toepassingen en naleving voor”, zei hij.

Michael Evans, president van de Canadese Alibaba Group pocht met de ontwikkeling van een individuele tracker die je CO2-voetafdruk kan meten; “waar ze naar toe reizen, hoe ze reizen, wat ze eten, wat ze consumeren”. Het zou totale surveillance en volledig verlies van privacy betekenen.

Volgens Julie Inman Grant, de Australische eSafety commissaris, moeten deze ontwikkelingen gepaard gaan met het verlies van vrijheid van meningsuiting en andere mensenrechten. “We hebben een herijking nodig van een hele reeks mensenrechten die online spelen, van vrijheid van meningsuiting tot vrij zijn van online geweld.”

Lesmateriaal

Kinderen hebben de toekomst en als het aan de politieke elite ligt, worden zij klaargestoomd voor de Great Reset en het transhumanisme. In de afgelopen jaren is er flink geïnvesteerd in lesmateriaal om kinderen warm te maken voor deze agenda. Dat blijkt uit het uitgebreide lespakket de Nationale AI-cursus (junior) en het daaraan gelieerde lesmateriaal van de stichting FutureNL, toegespitst op zowel het basis- als voortgezet onderwijs.

Het 666- alziende oog handgebaar, of gewoon een coole pose?

Het lesmateriaal is ontwikkeld om kinderen “digitale vaardigheden” bij te brengen, met als insteek dat de kunstmatige intelligentie, geïmplanteerde chips en technologie als onderdeel van de slimme steden en het transhumanisme ‘krachtig, machtig en prachtig’ is.

Tijdens de lancering in september 2019 van de Nationale AI-cursus Junior bezocht koningin Maxima verschillende scholen om het lesmateriaal over artificiële intelligentie (AI) te promoten. Drie jaar later is het lesmateriaal uit de serie Digi-doener enorm uitgebreid.

Klooien met lichamen

In de les ‘Klooien met lichamen’ gaat de integratie van technologie in het menselijk lichaam verder dan een bionische prothese voor mensen die een ledemaat missen. Met stellingen als “Je kunt slimmer worden met een chip in je hersenen.” en “Met een USB-chip in je vinger heb je altijd en overal je bestanden bij je.” worden kinderen klaargestoomd voor een toekomst waarin chipimplantaten de normaalste zaak van de wereld zijn.

In het lesmateriaal presenteert men dit als een voldongen feit. “Over 20 jaar zijn ov-chipkaarten verleden tijd. Wil je met het openbaar vervoer reizen, moet je een chip in je arm laten plaatsen. Wil je dat niet, kun je geen gebruik meer maken van trein, tram, metro en bus.” “Over vijftien jaar worden alle baby’s meteen na de geboorte gechipt. De overheid ziet dat als noodzakelijk. Als ouder kun je zo altijd zien waar je kind zich bevindt. Raakt je kind vermist? Zonder chip hoef je niet op medewerking van de politie te rekenen.” De verhulde boodschap: wie niet meedoet wordt uitgesloten.

De ‘slimme stad’

Uit de handleiding voor docenten: “Een slimme stad bevat een hoop handige snufjes die het leven wat makkelijker maken. Zo kun je bijvoorbeeld je bankpas scannen bij een prullenbak zodat het statiegeld meteen op je rekening wordt gestort, of je kunt je locatiegegevens van je telefoon delen zodat je waarschuwingen kunt ontvangen als je op drukke punten van de stad komt.”

Zo’n slimme stad maakt natuurlijk gebruik van gezichtsherkenning. Volgens het lesmateriaal een “superveilige techniek”. “Zo ontgrendel je bijvoorbeeld je telefoon zodra de camera je gezicht herkent. Een pincode of sleeppatroon is dus niet meer nodig. Er is immers maar één iemand met jouw gezicht…” Ook de supermarkt van de slimme stad maakt gebruik van gezichtsherkenning. “Je hoeft zelfs niets te scannen! Met camera’s en slimme sensoren in de schappen snapt de winkel waar jij bent. En ook welke producten jij pakt – en eventueel weer terugzet.” Deze vorm van boodschappen doen is vooral “super handig”.

Ook zelfsturende auto’s zijn super handig en bieden volgens het lespakket alleen maar voordelen. “Dit kan dankzij slimme sensoren en systemen die helpen bij het autorijden. Een zelfrijdende auto helpt mensen om veiliger, schoner én fijner te rijden.”

Robotisering en terugdringen van menselijk contact

In de toekomst zal de menselijke interactie deels verdwijnen en worden vervangen door toenemende robotisering. “In sommige ziekenhuizen helpen robots bij het rondbrengen van medicijnen, maaltijden en schoon beddengoed.” Over de ‘sociale’ robotassistent die bij Philadelphia, een zorginstelling voor mensen met een beperking werkt: “Ik had nooit gedacht dat Phi een maatje van me zou gaan worden. Maar dat is het, een maatje.”

In het lespakket is er nauwelijks een kritisch geluid te horen, wat de mogelijke keerzijde is van het verdwijnen van menselijk contact. Men stelt dat robots ook heel creatief zijn: “AI-systemen kunnen heel creatief zijn!” Het lesmateriaal geeft als voorbeeld dat nageschilderde portretten niet van door mensen gemaakte schilderijen te onderscheiden zijn.

Verlies van privacy

In de geschiedenisles ‘Big brother is watching wordt aandacht besteedt aan George Orwell en is er een kritische noot over het Chinese sociaal kredietsysteem middels apps. “Het gebruik van deze apps wordt streng gecontroleerd, waardoor je niet zomaar je mening kunt geven. Kritiek hebben op de overheid is strafbaar, je kunt ervoor opgepakt worden”

Verlies van privacy en strenge overheidscontrole bestaat volgens het lesmateriaal in landen zoals in Iran, China en Rusland. Het is een buitenlandse aangelegenheid en in de docentenhandleiding staat geen kritisch woord dat dit ook in Nederland of Europa zou kunnen gebeuren, of al gebeurt.

De slimme digitale gevangenis

Het lesmateriaal stoomt kinderen vooral klaar voor het “nieuwe normaal” in de “slimme stad” met “slimme apparaten”. “Vraag de leerlingen zoveel mogelijk voorbeelden te noemen van IoT-toepassingen (Internet of Things) die ze kennen. Vraag daarna of ze zelf superhandige toepassingen kunnen bedenken die volgens hen nog niet bestaan.”

Al die slimme apparaten in huis, in en om je lichaam en alle camera’s en sensoren in die slimme stad zijn volgens het lesmateriaal vooral “superleuk, handig en makkelijk”. Dat dit eveneens betekent dat je altijd en overal in de gaten wordt gehouden en dit Big tech bedrijven en overheden te veel macht geeft, daarover worden weinig kanttekeningen geplaatst. Men benoemt alleen het verlies aan privacy, niet dat we hiermee eveneens een digitale gevangenis voor onze kinderen creëren.

Gratis lesmateriaal ter promotie van de klimaatdoelen en Great Reset

Het lespakket is enorm uitgebreid en beschikbaar voor diverse niveaus en leerjaren. Voor het basisonderwijs zijn er 484 lessen. Voor het voortgezet onderwijs zijn er 408 Digi-doener lessen en 72 themapakketten beschikbaar. Het lesmateriaal is ontwikkeld door de organisatie Stichting FutureNL met als slogan “Wij brengen digitale vaardigheden écht in de klas”. De gratis lessen vragen echter een hoge prijs: kinderen worden klaargestoomd voor Agenda 21 en de Great Reset van het World Economic Forum.

Het lesmateriaal komt voort uit het gedachtegoed van het World Economic Forum en hun digitale revolutieprogramma de Great Reset. Uit de les ‘Het nieuwe normaal’: “Bekijk met de leerlingen de video (…) Het World Economic Forum (WEF) roept de wereld op tot een grote reset om na de coronapandemie de wereldeconomie duurzaam en opnieuw op te bouwen.” De leerkracht krijgt de instructie om de leerlingen uit te nodigen om “hun eigen grote reset te maken en een beeld te schetsen van hun nieuwe normaal”.

De achterliggende agenda

Omdat het maken van zo’n uitgebreid lesprogramma wel het nodige kost, is het interessant om te achterhalen welke organisaties en mensen achter deze initiatieven zitten. Het lesmateriaal is ontwikkeld door FutureNL en UpgradeNL. Jim Stolze, initiatiefnemer van de Nationale AI-cursus, is blij met de aandacht die artificiële intelligentie krijgt. “Iedereen zou er een basiskennis van moeten hebben, zodat onze toekomst met AI veilig, eerlijk en optimistisch kan zijn”. Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink, initiatiefnemer van UpgradeNL: “Met UpgradeNL willen we iedereen in Nederland techwijs maken. Zeker voor kinderen is dit cruciaal, want voor hen is technologie de toekomst. Door kinderen bekend te maken met AI willen we ze enthousiast maken voor technologie en hun technologische vaardigheden verbeteren.”

Prins Constantijn speelde een rol bij de oprichting van FutureNL, zijn vrouw Laurentien van Oranje zit in het bestuur. In de financiering speelt de Missing Chapter Foundation een sleutelrol, die is opgericht door Laurentien van Oranje. Met koningin Máxima als ambassadeur voor Nationale AI-cursus, zijn er dus al drie Oranjes bij het project betrokken. Van zowel koningin Máxima als koning Willem-Alexander is bekend dat ze zich actief inzetten voor de agenda van het WEF. Koningin Máxima is bovendien een speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties en zet zich, in samenwerking met het IMF en de Wereldbank, in voor de wereldwijde invoering van digitale identiteitsbewijzen.

Kinderparticipatie of stromannen?

Stichting FutureNL is in mei 2022 gefuseerd met Young Crowds om daarmee “een stevigere onafhankelijke rol te spelen in de transitie in het onderwijs”. De Missing Chapter Foundation doet dat onder het mom van kinderparticipatie, alsof kinderen meebeslissen over hun toekomst. Terwijl de Oranjes ze vooral als eenvoudig beïnvloedbare marionetten misbruiken voor de corporate agenda van globalisten (Agenda 21), waarbij “jonge mensen de sleutel zijn tot duurzame ontwikkeling” (Global Change Makers).

De Missing Chapter Foundation is gelieerd aan de Nationale Postcode Loterij en KidsKracht, een organisatie die met Publieke en Private Partners (PPP’s) educatieprogramma’s ontwikkelt die ze eveneens verbinden aan de duurzaamheidsdoelstellingen. Deze SDG-doelstellingen (Sustainable Development Goals) kunnen niet los worden gezien van VN Agenda 21 en de Great Reset van het WEF.

Budget van 120 miljoen euro

Een van de initiatiefnemers van de Nationale AI-cursus junior is Innovation Center for Artificial Intelligence (ICAI), een organisatie opgericht door de UVA en Vrije Universiteit Amsterdam. Het ICAI ontwikkelde LTP Robust, dat ze zelf omschrijven als “betrouwbare AI-systemen voor duurzame groei, een lange termijn programma (LTP) met een totaalbudget van 95 miljoen euro, inclusief steun van NWO van 25 miljoen euro. NWO staat voor Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek. Een totaalbudget van 120 miljoen euro voor duurzame ontwikkeling, deels aangewend voor de Nationale AI-cursus.

Een andere initiatiefnemer is AI for Good Netherlands. AI for Good international is een organisatie die openlijk de duurzaamheidsdoelstellingen (SDG) van Agenda 21 promoot. “AI for Good is een drijvende kracht achter technologische oplossingen die de duurzaamheidsdoelstellingen van de VN meten (…) en versnellen door middel van zero footprint AI.”

Voortrekkersrol Nederland

Nederland heeft een voortrekkersrol in de toenemende globalisering en digitalisering van de nieuwe wereld. Het World Summit AI wordt jaarlijks georganiseerd in Amsterdam. De grootste AI-top die “het wereldwijde AI-ecosysteem van het bedrijfsleven, Big Tech, startups, investeerders en wetenschap bijeenbrengt”. Om samen met “de knapste koppen in AI als sprekers, elke oktober in Amsterdam, de meest brandende AI-kwesties aan te pakken en de wereldwijde AI-agenda te bepalen”.

Hopelijk is er tijdens deze AI-top ook ruimte voor een kritisch geluid, want ondanks dat er ongetwijfeld tal van geweldige AI-toepassingen zijn die het leven van mensen makkelijker en veiliger maken, is het eveneens een middel om mensen vergaand te controleren en onderdrukken. Met de ‘tijdelijke’ coronapas die zal overgaan in de digitale ID hebben we kunnen ervaren hoe dat de onvoorwaardelijke vrijheid van mensen heeft kunnen inperken. Agenda 21 gaat echter nog veel verder en zal bij volledige implementatie leiden tot een wereldregering, volledige ondermijning van de democratie, verdwijnen van privébezit, privacy en persoonlijke vrijheden.

Voor verdere verdieping:

 

> Volg Ella Ster nu ook op Telegram: https://t.me/ella_ster

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Steun Ella Ster met Petje Af
Share.

About Author

8 reacties