Juan O’Savin schetst in een serie video’s het grote plaatje van de Cabal en hun agenda. Wat drijft hen? Wat geloven zij? Waarom streven ze naar de transhumanistische agenda en de New World Order? Hoe verhoudt zich dit tot de huidige vaccinatie-agenda? De antwoorden op deze vragen zullen je schokken, maar bieden ook helderheid over hun politieke agenda, rituelen en motivatie.

Het valt niet meer te ontkennen dat een elite groep op aarde aanstuurt op een Nieuwe Wereldorde (NWO). Ze worden ook wel de Cabal genoemd, een geheime politieke kliek. Om beter te begrijpen wie vandaag de dag de planeet besturen is het belangrijk om te weten wat hun drijfveer is. Want hun motivatie, hun geloof en fundamentele principes beïnvloeden grotendeels ons leven op aarde.

“De mensen die de macht in handen hebben zijn een andere groep. (…) Het gaat er niet om wat jij gelooft, maar het gaat erom wat zij geloven.”

Waarom streven ze naar een onmenselijke, transhumanistische agenda, waarbij de transhumanistische mens zal samensmelten met technologie? Waarom houden ze bizarre satanische rituelen? Wat is de reden dat ze belangrijke aspecten uit de geschiedenis verborgen houden en tegelijkertijd voor zichzelf en hun toekomst preserveren? En zou het zelfs kunnen zijn dat ook zijzelf bedrogen zijn?

De uitleg van Juan O’Savin in onderstaande serie video’s is zo verhelderend dat het absoluut de moeite waard is deze volledig te beluisteren, of onderstaande samenvatting te lezen. De video’s zijn uit 2008 waarin O’Savin wordt voorgesteld als geheim agent ‘W’. (Zie kadertekst hieronder: Wie is Juan O’Savin?) Hij schetst het grotere plaatje over de macht achter de machthebbers. Om essentiële zaken duidelijk te maken heeft hij het verhaal ontleed in losse onderdelen. Dat zijn ogenschijnlijk losstaande zaken, maar essentieel om het grote geheel te kunnen begrijpen. Aan het einde van zijn verhaal komt alles samen. Pas wanneer we dit totaalplaatje zien, kunnen we begrijpen wie of wat hun drijft.

Wie is Juan O’ Savin?

Juan O’Savin

De persoon die zich in onderstaande video voordoet als geheim agent ‘W’ is qua stem onmiskenbaar herkenbaar als Juan O’Savin, een White Hat die samenwerkt met president Trump. In zijn video’s — waarvan sommigen opgenomen in Trump Tower — is hij altijd onherkenbaar.

Volgens Kerry Cassidy is Juan O’Savin een pseudoniem voor de vermomde John F. Kennedy jr. Volgens de officiële lezing is JFK jr. in 1999 met zijn vrouw Carolyn Bessette en haar zus Lauren in een vliegtuigongeval omgekomen. Er zijn echter al lange tijd hardnekkige geruchten dat JFK jr. in werkelijkheid nog zou leven. Een groep binnen de alternatieve media denkt dat hij vanaf 1999 met zijn vrouw is ondergedoken en bescherming krijgt vanuit een getuigenbeschermingsprogramma.

Geheim agent 17

Juan O’Savin zou nu onderdeel zijn van het Q-team. Hij geeft regelmatig interviews met achtergrondinformatie van de groep White Hats die streeft naar het neerhalen van de Deep State, een verzetsbeweging die na de moord op John F. Kennedy is ontstaan. De serie video’s uit 2008 zijn opgenomen in Arizona, volgens Simon Parkes de thuisbasis van het Q-team. Kerry Cassidy heeft in verschillende video’s en artikelen uiteengezet waarom ze denkt dat Juan O’Savin in werkelijkheid JFK jr. is. De naam Juan is een Spaanse variant op John. Fonetisch klinkt Juan O’Savin als One-O-Seven, 107, of numerologisch gezien 17. De 17e letter van het alfabet is Q.

Ongeacht wie er schuilgaat achter geheim agent ‘W’ of ‘17’, is het belangrijk om te beseffen dat de elite een andere agenda heeft. Onderstaande uiteenzetting legt in detail uit wat de achterliggende reden is om te streven naar het transhumanisme, onsterfelijkheid en het veranderen van ons DNA.

Wat is de drijfveer van de Cabal voor het transhumanisme en het streven naar onsterfelijkheid? (deel 1)

In dit deel:

 • Egyptische mummies
 • Reuzenras
 • Wat is bewustzijn
 • Waar is ons bewustzijn
 • Het kenmerk van klonen
 • Wat is materie?
 • De invloed van kosmische gebeurtenissen

Egyptische mummies

Stel dat de drijfveren van de Cabal overeenkomstig zijn met die van de farao’s uit het oude Egypte, dan is het van belang hun denkbeelden te begrijpen. De begrafenisrituelen van de rijke mensen in het oude Egypte, hun sarcofagen en tombes, die waren heel uitgebreid. Bij de mensen die goddelijk waren of als goden werden gezien ging men tot het uiterste om de overledene te mummificeren. Als we daar nu met onze moderne zienswijze naar kijken, denken we dat ze gek zijn.

Maar we moeten ons afvragen wat ze werkelijk probeerden te bereiken, door hun lichaam op die manier te preserveren. Alles was erop gericht dat ze op een bepaalde dag weer uit de dood zouden herrijzen. Dat ze in fysieke vorm opnieuw zouden leven. We kijken er nu vanuit onze moderne kennis naar en denken dat ze niet begrepen hoe de wereld echt in elkaar zit. Maar stel dat ze bepaalde kennis hadden — en nog belangrijker: een verwachting over de toekomst — die wij niet kennen. Ideeën waardoor hun gebruiken volstrekt logisch zijn. Juan O’Savin komt daar later op terug.

Reuzenras

De Smithsonian Institution verzamelde skeletten van reuzen die over de hele wereld werden gevonden. De afgelopen 150 jaar zijn er allerlei partijen geweest die dergelijke overblijfselen en artefacten aan hen hebben overgedragen. Deze verdwenen echter uit het publieke domein. Waarom heeft een ‘verborgen hand’ deze skeletten systematisch verzameld en waarom doen ze daar zo geheimzinnig over? In het laatste deel van zijn verhaal wordt het verteld door Juan O’Savin.

Links: Beeld van reus en mensfiguur bij Karnak tempel in Luxor, Egypte. Waren dit letterlijk de maatverhoudingen tussen de reuzen en mensen? Midden: Dit lijkt een sarcofaag van een reus. Kunstschat uit de graftombe van Yuya en Tuyu in de Koningsvallei in Luxor, Egypte. Rechts: ‘Terraces of Pumatallis’ in Peru uit het Incatijdperk: Stenen trap met bovenmenselijke proporties; voor wie en door wie is deze trap gemaakt?

Wat is bewustzijn?

Waar ben je nu? In je lichaam? Mensen met een bijna-dood-ervaring vertellen dat ze uit hun lichaam, uit hun fysieke vorm, waren opgestegen. Ze beschrijven bijvoorbeeld later dingen in de operatiekamer, die ze niet hadden kunnen zien vanuit de plek waar ze fysiek lagen. Of ze hoorden gesprekken die buiten de operatiekamer plaatsvonden. Deze gebeurtenissen en gesprekken zijn later door anderen bevestigd, waardoor duidelijk wordt dat deze mensen iets buiten hun lichaam hebben ervaren. Dat ze iets hebben waargenomen dat buiten hun hersenen plaatsvond.

De vraag is dus: waar zijn we? Waar is ons bewustzijn?

Ben je nu op dit moment in je fysieke lichaam, of is het mogelijk, of denkbaar dat je bewustzijn zich in de begrenzing van je lichaam bevindt en misschien iets daarbuiten, maar technisch gezien niet écht in je fysieke lichaam zit?

Afstandsbediening

Juan O’Savin maakt vervolgens de vergelijking met een op afstand bestuurd vliegtuig dat ver kan reizen, waarbij sommige bestemmingen zijn voorgeprogrammeerd. Een deel opereert autonoom, maar er komt ook andere informatie van buiten binnen, die dat programma overrulet. De échte mastermind, de bestuurder, kan zich op grote afstand van dat vliegtuig bevinden. Technisch gezien zou dat vanuit de maan of andere planeten aangestuurd kunnen worden. De echte mastermind bevindt zich niet in het vliegtuig, al drukt het zich wel via het vliegtuig uit.

Klonen

Juan O’Savin vertelt over een hond die gekloond werd, toen die techniek nog niet zo ver ontwikkeld of bekend was. Het was een bijzondere hond waar mensen een speciale band mee hadden. De hond had een unieke persoonlijkheid en kon uitzonderlijke trucjes doen. Op basis van het geëxtraheerde DNA-weefsel maakte men verschillende klonen, want het ging niet meteen goed.

Uiteindelijk lukte het wel de hond te klonen en had een van hen dezelfde manieren dan de originele hond. Deze kloon kende de unieke trucjes die de hond later in zijn leven had aangeleerd. Zelfs de dagelijkse routine was hetzelfde. Was die info en kennis van dit dier opgeslagen in het DNA? Had deze kennis het DNA overschreven, zoals een softwareprogramma?

Dat was niet logisch want gedrag en trucjes zijn aangeleerd. Het was geen informatie die betrekking had op de bouw of de biologie van het dier. Deze informatie was opgeslagen in het brein, zoals je ook informatie kunt opnemen op een tape. Je kunt die informatie in een recorder opnieuw afspelen, maar als je een nieuwe tape creëert, staat daar niet ineens informatie op.

Het bewustzijn van een kloon

De kloon van de hond had gezondheidsproblemen en stierf. Men maakte vervolgens een nieuwe kloon van de kloon. Ook maakte men een nieuwe kloon van het origineel. Deze twee klonen werden apart van elkaar grootgebracht. Beide honden hadden wederom de kennis van de unieke trucjes, die de originele hond had aangeleerd. Beide honden leken hetzelfde bewustzijn te hebben. Dit leidde tot de vraag: wat is de aard van het bewustzijn? En als twee honden, die ver van elkaar verwijderd zijn, hetzelfde bewustzijn delen, dan komt het bewustzijn van een afgelegen locatie buiten het fysieke lichaam.

Tweelingen en het delen van DNA

Ook als we kijken naar tweelingen, bijvoorbeeld in de experimenten die tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn uitgevoerd door dr. Mengele, zien we iets soortgelijks. Vooral bij (eeneiige) tweelingen die genetisch nagenoeg gelijk zijn, weet de een wanneer er iets gebeurd is met de ander. Zelfs als ze zich op geruime afstand van elkaar bevinden, of wanneer ze geen contact met elkaar hebben. Je ziet hetzelfde in een moeder-kind relatie, die veel DNA delen, waarbij de moeder bijvoorbeeld weet dat er iets mis is met haar kind, ook al is er geen fysiek contact.

Materie en energie

Is er een wetenschappelijke natuurkundige manier om dit aan te tonen? Zodat dit meetbaar en tastbaar is? Wanneer we naar materie kijken en de aard van materie onderzoeken, kan alles in essentie teruggebracht worden tot drie dingen:

 1. elektriciteit
 2. magnetisme
 3. licht (fotonen)

Elektriciteit en magnetisme zijn daarbij uitwisselbaar, zoals bij een elektrische magneet. Met een magneet kun je elektriciteit opwekken. Ook kun je licht omzetten naar elektriciteit en magnetisme, zoals bij zonnepanelen. Deze drie dingen zijn uitwisselbaar. Het zijn drie uitdrukkingen van een en hetzelfde ding: energie.

Het kleinste deeltje

Wat zijn de kleinste deeltjes materie die we kunnen meten? Deze deeltjes worden uitgedrukt in Planck-eenheden. Een elektron is een negatief geladen elementair deeltje, dat gebonden kan zijn, bijvoorbeeld in een atoom, of zich vrij in de ruimte kan bevinden. We kunnen het alleen meten wanneer het (ietwat) beweegt. Maar is dat het kleinste deeltje dat er bestaat? Als er een kleiner deeltje zou bestaan, kunnen we het met onze huidige meetinstrumenten niet meten. Maar het (nog) niet kunnen meten betekent niet dat het niet bestaat.

Het onzichtbare

Het 21 gram experiment verwijst naar een wetenschappelijke studie gepubliceerd in 1907 door Duncan MacDougall, een arts uit Massachusetts. Hij ontdekte dat er vlak voor en vlak na het overlijden een verschil in lichaamsgewicht was van ± 21 gram, na het moment dat de ziel het lichaam verliet.

Dat geldt ook voor andere dingen. Bijvoorbeeld een beperkt beeld over God. Betekent dit dat God niet bestaat, of beperkt is vanwege jouw beperkte voorstellingsvermogen? Een beperkte waarneming betekent niet dat iets er niet is of kan zijn. Met onze zintuigen kunnen we maar beperkt waarnemen. Wanneer we de juiste meetinstrumenten hebben, worden dingen zichtbaar, die we met het blote oog niet kunnen zien. Denk aan een microscoop, telescoop, infraroodcamera, röntgenopname, et cetera.

Donkere materie

Met betrekking tot materie kunnen we iets dat kleiner is dan hetgeen we kunnen waarnemen, niet meten, omdat het geen licht weerkaatst. Dit noemen we donkere materie. Onze materiële wereld is als het ware verzadigd met ultra-kleine subatomaire deeltjes. We zweven in een soep van uiterst kleine deeltjes, de donkere materie. Dat is waar het grootste deel van het universum uit bestaat.

Je kun doordrenkt zijn van een materie, dat meer aanwezig, krachtiger en zelfs dichter is dan de materie, waarvan jij denkt dat je gemaakt bent. Het energiepotentieel van donkere materie is enorm. De hoeveelheid energie in je lichaam is immens, maar het is net buiten ons bereik. Hoe krijgen we daar toegang toe?

Waar is ons bewustzijn?

Als je bewustzijn niet in je hersenen wordt opgenomen, waar wordt het dan wel opgeslagen? Wanneer je lichaam als het ware een avatar is, wordt het dan van een afstand bestuurd? Waar bevindt het zich dan? Ver weg of dichtbij, of beide?

Ons bewustzijn bevindt zich in de lichaamszone, maar dan in de donkere materie. Het wordt opgenomen door een materie die vlakbij is, maar die we niet kunnen waarnemen of begrijpen vanuit de puur fysieke wereld. Hoe kunnen we dan toch bewijzen dat deze materie bestaat en dat deze een impact heeft op hoe de wereld functioneert en hoe wij functioneren?

Accutron horloge

Richard Hoagland gebruikte een apparaat om energiegolven te meten. Hij gebruikte een Accutron horloge, het meest accurate horloge ter wereld. De tijdsaanduiding is gebaseerd op energiegolven die in een stemvorkachtig apparaat lopen. Deze horloges stonden erom bekend overal ter wereld de juiste tijd aan te geven en werden daarom eveneens in de ruimtevaart gebruikt. Maar daar ontdekte men dat de horloges geen tijd aangaven. De natuurkunde werkte niet zoals op aarde, zodat de andere fysica ervoor zorgde dat deze Accutron horloges niet goed werkten.

Het bleek dat de fysica in de ruimte veranderde. Dit gebeurde ook op aarde op specifieke locaties, zoals bij de piramides in Mexico en bij kosmische gebeurtenissen, zoals het passeren van Venus tussen de zon en aarde. Om dit aan te tonen reisde Richard Hoagland naar de Maya piramide in Chichen Itza in Mexico. Hij wist dat deze antieke structuren op aarde het bewijs zouden leveren voor een onzichtbare torsieveldkracht. Hij bracht zijn apparatuur, waaronder een Accutron horloge, naar de locatie om gedetailleerde metingen te doen van deze torsieveldenergie.

Stemvork en energiegolven

De stemvork is het symbool van dit type horloge. De wijze waarop een stemvork geluidsgolven ontvangt is hetzelfde principe als wanneer je een steen precies in het midden van in een ronde teil met water zou laten vallen. De rimpels gaan eerst naar de rand en kaatsen dan terug naar het centrum van de teil.

De energiegolf op een stemvork gaat van het ene naar het andere punt en weerkaats heen en weer. De tijd die verstrijkt om voor de energiegolf terug te kaatsen is een exact tijdsverloop. Het varieert niet en is voorspelbaar. Dat is de essentie van een Accutron horloge.

Verstoring in het torsieveld

Richard Hoagland ontdekte echter dat de werking van het horloge op de Kukulkan piramide in Mexico tijdens de zonsverduistering door Venus veranderde. Met name vlak voor, tijdens en vlak na het passeren van de zon. Hij kwam erachter dat de stemvork een ander tempo had en wild heen en weer begon te bewegen. Het leek op een klokkenspel moment. Een moment waarop de natuurkunde niet zoals normaal werkte. Er ontstond een verstoring in het veld. Er was sprake van een torsie-event. Het is een verstoring van de stroom van donkere materie waarin we zijn ontstaan.

Ons DNA is de antenne die de unieke code van ons bewustzijn ontvangt en decodeert.

Unieke code

Wanneer ons bewustzijn zich niet in ons fysieke lichaam bevindt, is de vraag hoe ons bewustzijn is verbonden met ons fysieke lichaam. Om de metafoor van het op afstand bestuurde vliegtuig te gebruiken heb je een zender en een ontvanger. Het radiosignaal dat van de zender naar de ontvanger wordt gestuurd, moet echter niet door een ander vliegtuig worden overgenomen. Daarom is het signaal op unieke wijze gecodeerd. Daarmee kunnen alleen dat specifieke vliegtuig en de zender met elkaar communiceren.

Hetzelfde geldt voor het bewustzijn, dat alleen door ons eigen lichaam gedecodeerd moet worden. Wanneer het bewustzijn zich buiten het lichaam bevindt, moet het met ons lichaam kunnen communiceren zonder dat het overschreven wordt. Dat signaal is ook gecodeerd. Dat is ons DNA.

> Lees verder in deel 2:

 • De stemvorken in ons DNA
 • Het transhumanisme
 • Eeuwig leven
 • Superieure bloedlijnen
 • Bloedlijnfamilies en geheime ceremonies
 • Nanostreng DNA
 • Van cassetteband naar microchip
 • De Annunaki
 • Black goo en nano-machinetjes
 • Silicone levensvorm

> Volg Ella Ster nu ook op Telegram: https://t.me/ella_ster

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Steun Ella Ster met Petje Af
Share.

About Author