Het drietal Joost K., Wouter R. en Hans de M. stonden op 10 juni 2022 terecht vanwege hun uitlatingen in de Bodegraven-zaak. Ze worden vervolgd wegens opruiing, bedreiging, smaad en laster. Joost K. zegt slachtoffer te zijn van satanisch ritueel misbruik, dat in zijn kindertijd in Bodegraven heeft plaatsgevonden. Het Pieter Baan Centrum dat hem onderzocht oordeelt dat hij lijdt aan waanideeën. Een dwangbehandeling dreigt. Joost volhardt in zijn verhaal: “Ik ben nog steeds het slachtoffer.” Wouter: “Ik heb het opgenomen voor Joost en andere slachtoffers.” Officier van Justitie oordeelt anders: “Mensen zijn beschadigd door beschuldigingen en bedreigingen” en “de geest is nu wel uit de fles”.

Jeugdherinneringen

De Bodegraven-zaak is gebaseerd op de jeugdherinneringen van Joost K., die slachtoffer claimt te zijn van satanisch ritueel en seksueel misbruik dat plaatsvond in zijn kleutertijd. Hij heeft de herinneringen jarenlang onderdrukt, maar vanaf 2012 begon hij zich het misbruik weer te herinneren. Hetgeen vaker voorkomt bij MK-ultra slachtoffers. Vanaf de geboorte van zijn dochter in 2019 kwamen er meer herinneringen naar boven en kreeg hij steeds meer herbelevingen en flashbacks.

Begin 2020 ziet hij een persconferentie met Jaap van Dissel en herkent hem als een van de daders. De andere daders die hij noemt zijn de huisarts en de directrice van de peuterspeelzaal. Hij zocht contact met de media, eerst met Argos en later met Micha K. Argos heeft in 2019 naar aanleiding van de uitzending over de zaak ‘Lisa’ 140 meldingen gekregen van SRM (satanisch ritueel misbruik). Naar aanleiding van hun uitzending zijn er Kamervragen over SRM gesteld en is de onderzoekscommissie Hendriks ingesteld.

Via de videokanalen en websites Wees de Weerstand (Hans de M.), Revolutionair Online (Micha K.), Red Pill Journal (Wouter R.), als ook de Telegram-groep Bataafse Republiek en Bataafse Nieuws (Joost K.) deelde de groep alle ontdekkingen en vermoedens. Er werden (te snel) conclusies getrokken, zo blijkt nu uit de rechtszaak. Hans de M.: “we hadden meer onderzoek moeten doen voordat we het naar buiten brachten.” Ook lieten ze zich vanwege de “gruwelijke feiten” leiden door emotie. “Hoe verschrikkelijk waren de feiten die Joost vertelde…” Hans werd er misselijk van, “had een emmer voor zich klaarstaan.”

Bedreiging en opruiing

Het leidde tot bedreigende uitspraken zoals: “wie geeft hem het welverdiende nekschot?” Wouter spoorde mensen aan om over te gaan tot een burgerarrest: “Koop tiewraps en trek ze van de straat.” Aanvankelijk is de dreigende taal gericht op de vermeende daders in de Bodegraven-zaak, uiteindelijk richt het viertal (Micha, Joost, Wouter en Hans) zich ook op het OMT, de premier en minister van Volksgezondheid. “Deze gast mag helemaal niet vrij rondlopen.” en “in de kofferbak afvoeren”, of: “jullie dagen zijn geteld” en zinspelend op een toekomstige straf bij een tribunaal: “hij wordt toch wel geëxecuteerd”.

Het blijft niet alleen bij woorden. Zo is er een video waarin Wouter in zijn auto Jaap van Dissel volgt die op de fiets rijdt. In een andere video doet hij een oproep om Van Dissel thuis te ‘feliciteren’ en wordt zijn privéadres gedeeld. Dit heeft als gevolg dat er ”extra veiligheidsmaatregelen” voor Jaap van Dissel, zoals “politieposten en cameratoezicht” nodig zijn. De bedreigingen “hebben een enorme impact op Jaap van Dissel en zijn gezin. Zijn leven is volledig op zijn kop gezet,” laat een woordvoerder van het RIVM weten.

Spijt

Pas nu beseft het drietal dat 10 juni terecht stond, wat voor impact hun publicaties hebben gehad. Ze hebben alle drie spijt van de wijze waarop ze de dingen naar buiten brachten. Hans zegt dat de uitlatingen “een stukje verwerking van het verhaal van Joost zijn geweest.” Hij werd misselijk van zijn verhaal en handelde uit emotie. Nu hij dit terug hoort “had ik die woorden nooit gebruikt.” Hij heeft een excuusbrief aan Hugo de Jonge geschreven.

Ook Wouter heeft spijt over de manier waarop hij het gebracht heeft. “Het is dom geweest om het op die manier te zeggen.” Hij constateert: “de uitzendingen hebben een averechts effect gehad.” “Het is ontzettend stom. Dit hadden we nooit moeten doen.” Hun doel was echter om ervoor te zorgen dat de aangifte onderzocht zou worden door Justitie, verklaart hij in de rechtbank.

De officier van Justitie: “Mensen zijn beschadigd door de beschuldigingen en bedreigingen.” Wouter heeft “spijt dat ze zover hebben moeten gaan (..) omdat mensen niet vervolgd worden voor ritueel misbruik.” Wel vraagt hij zich af: “Wie is er dader?” “Veel mensen zijn niet gehoord, jarenlang niet gehoord.” waarbij hij doelt op de slachtoffers van het vermeende satanische pedofiele netwerk in Bodegraven. Officier van Justitie: “U volhardt in uw theorie.” Wouter: “Dit onderwerp mag in Nederland niet besproken worden.”

Ook Joost distantieert zich niet inhoudelijk van de claims. Wel de wijze waarop het gebracht is. Hij heeft spijt van zijn uitlatingen, maar voegt toe: “de mensen die me dit hebben aangedaan moeten ook sorry zeggen.” Hij doelt daarmee op de daders van het vermeende misbruik dat hij als kleuter meegemaakt heeft. Hij beroept zich op “geestelijk noodweer.” “Als er naar mij geluisterd was en was doorverwezen naar Slachtofferhulp of GGZ, dan had ik geen filmpjes in the Red Pill Journal geplaatst.” Hij is getraumatiseerd en heeft last van herbelevingen en nachtmerries. “Ik ben nog steeds het slachtoffer.”

Geen deugdelijk onderzoek

In november 2020 deed Joost K. aangifte. Maar ondanks herhaaldelijke oproepen namen noch de politie, noch de burgemeester contact met hem op. Geen van de aangedragen getuigen werden gehoord. Op 4 maart 2021 liet het OM middels een brief weten: “Ik heb besloten geen nader onderzoek te doen of tot vervolging over te gaan. De reden daarvoor is dat de door u geschetste feiten en omstandigheden geen begin van een redelijk vermoeden van schuld geven aan enig strafbaar feit.” De aangewezen daders van het vermeende misbruik deden ondertussen aangifte wegens smaad, laster en bedreiging. Justitie startte nog in dezelfde maand een strafrechtelijk onderzoek onder de codenaam ‘Bubry’.

In het uitleveringsbevel van 9 juli 2021 staat dat Joost K. verdacht wordt van terrorisme.

Door de onwelwillendheid van Justitie om zijn claims serieus te nemen voelde Joost “zich genoodzaakt om de media op te zoeken.” Door de online publicaties kwam informatie binnen en “getuigen die mijn verhaal bevestigen.” “Ik sta volledig achter mijn verhaal.” Het viertal roept in de video’s ook op om bloemen te leggen op de graven van de slachtoffers. De gemeente Bodegraven kondigde een noodverordening af om actievoerders van het kerkhof te weren. De media schildert het viertal steevast af als “complotdenkers” en schrijft dat er ”geen spat bewijs is” voor de beschuldigingen.

Bloemen op het graf van Marcel, volgens Joost een kroongetuige die aanwezig was bij de moord op Sandra en op 32-jarige leeftijd op verdachte wijze is omgekomen.

“Hardnekkige complottheorie”

De advocaat van de huisarts spreekt in een schriftelijke verklaring over wat de “hersenspinsels van Joost hebben aangericht” en noemt het een “hardnekkige complottheorie.” Tijdens de zitting probeert ook de officier van Justitie de zaak meerdere keren in de complothoek te drukken. Zo probeert hij de link te leggen met  “de theorie van Q-anon.” “Het Q-anon gedachtegoed, gelooft u daar in?” vroeg hij aan Joost.

Hans maakte in een van zijn video’s die over Covid vaccinaties ging de vergelijking met de Nazi’s. “U heeft het over ‘Hugo Mengele’. Waarom deed u dat?” vraagt de officier van Justitie. Hans: “Er was zoveel informatie dat de inhoud van de vaccins gevaarlijk.. dat ze dodelijk konden zijn. In de Tweede Wereldoorlog werden medische experimenten op gevangenen gepleegd. De Code van Neurenberg was toen het gevolg.” Officier van Justitie: “Dus vaccinatie tegen Covid vindt u nog steeds een medisch experiment?”

Even later vroeg hij: “Weet u wat dehumanisering is? Dat is mensen vergelijken met honden of Nazi’s. Dan kunnen mensen makkelijker overgaan tot geweld.” Daarin heeft de officier van Justitie gelijk, maar hetzelfde geldt voor het labelen van mensen als ‘complotdenker,’ waardoor het publiek makkelijker accepteert dat slachtoffers hun recht niet kunnen halen, vervolgd worden of dwangopname krijgen opgelegd.

“Weet u wat dehumanisering is? Dat is mensen vergelijken met honden of Nazi’s. Dan kunnen mensen makkelijker overgaan tot geweld.”
Officier van justitie

Bewijzen

Ten aanzien van de misbruikclaims merkt de rechter op: “de bewijzen zijn er niet.” Wouter verwijst naar “de 84 pagina’s bewijs” waarin “andere mensen ook praten over de ‘rode man’.” De vele zelfmoorden in Bodegraven en verdachte sterfgevallen op jonge leeftijd zijn een “statistische anomalie” en “dat is bewijs.” Hij vervolgt “42 doden, jong overleden .. dat is raar.” “Er was zoveel bewijs, ik wilde dat het opgepakt zou worden.” Volgens de rechter is er echter geen sprake van “enig bewijs” en “ik zie het niet.” Wouter zucht “ik heb het helemaal losgelaten”. “Het wordt helemaal omgedraaid.”

De rechter leest in het dossier over het verondersteld vermoorde meisje Sandra van Aalst: “Ze is nog in leven en woont in Nederland. Dat zegt de politie.” Volgens Joost “klopt de leeftijd niet” en gaat het om een andere vrouw. De kinderen die op die foto stonden moeten nu 48-49 jaar zijn. Joost is niet overtuigd dat Sandra nog leeft. “Als dit meisje nog leeft, waarom heeft ze dan geen aanklacht wegens smaad gedaan?” Ook begrijpt hij niet waarom haar broertje zich dan niet zou hebben gemeld.

Klassenfoto waarop volgens Joost het vermoorde meisje Sandra staat.

Sabotage vanuit justitie

Joost vindt het onbegrijpelijk dat het OM de zaak niet heeft onderzocht. Hij spreekt over onthullingen van een wijkagent, die beweert dat de zaak “vanuit de top van Justitie is gesaboteerd. Zij wilde zelf onderzoek doen, wilde naar het schoolarchief kijken. Maar dat mocht ze niet en dat vond ze verdacht. Volgens de officier van Justitie is er wél onderzoek geweest in zijn zaak. “Er is heel selectief onderzoek gedaan,” reageert Joost.

Zo heeft de politie wel gesproken met iemand, met wie Joost altijd al een conflict heeft gehad, die een belastende verklaring heeft afgelegd. “Waarom zijn die andere 14 getuigen niet gehoord?” “Er zijn zeven personen die (kroongetuige) Marcel hebben horen spreken voordat hij levend verbrand is.” Die kunnen bevestigen dat “Marcel heeft gesproken over een vermoord meisje.” Ook hij refereert aan de verdachte sterfgevallen: “Vijf beste vrienden rondom de huisarts missen een zoon.”

De rechter leest in het dossier dat Joost volgens zijn moeder niet op de peuterspeelzaal heeft gezeten, maar altijd op woensdagmiddag naar huis ging. Joost reageert: “Andere mensen hebben bevestigd dat ik daar wel heb gezeten. Mijn moeder heeft iets te verbergen.” Ze is volgens hem nog steeds goed bevriend met een van de daders. Hij heeft eind 2019 aan haar verteld dat hij zijn jeugdherinneringen terugkreeg, “drie dagen later is Dimar (een kroongetuige) dood gevonden, opgehangen aan een bouwladder.”

Van de vier kroongetuigen die volgens Joost aanwezig waren bij de moord op het meisje Sandra, is Joost de enige die nog in leven is.

Impact voor de verdachten en slachtoffers

De Bodegraven-zaak heeft voor veel onrust in de samenleving gezorgd. Officier van Justitie: “de geest is nu wel uit de fles.” Hij houdt het drietal dat terecht staat ook verantwoordelijk voor de daden van anderen. “U heeft best wat invloed,” zegt hij tegen Wouter. De officier van Justitie streeft naar een strafmaat die ervoor zal zorgen dat dit stopt. Hij stelt een voorwaardelijke vrijlating voor en een ruim spreekverbod. Over Jaap van Dissel zegt hij: “Hij is bang hè? U heeft hem angst aangejaagd.” Wouter knikt naar Joost “er zit hier een slachtoffer van Van Dissel.”

De officier van Justitie wil dat Joost zich net als Wouter niet meer uitlaat over het satanisch misbruik, Covid, vaccinaties, Bodegraven en complotten, met eventueel een verbod op social media. “Cliënt vindt dat dit erg ver gaat, want het raakt de vrijheid van meningsuiting”, merkt zijn advocaat Peter Plasman op. Gezien de lange periode van voorarrest (Hans de M. zat 85 dagen vast en is geschorst, Wouter R. zit al 203 dagen vast en Joost K. 298 dagen), is er een reële kans op vrijlating onder voorwaarde. Joost is door het Pieter Baan Centrum onderzocht, die stelt dat hij leidt aan “paranoïde waanideeën.” Volgens de rechtbank werkt een waanstoornis door in smadelijke uitlatingen. Hij is daarom “gedeeltelijk ontoerekeningsvatbaar.”

Dwangbehandeling in Nederland

Voor Joost zou die voorwaardelijke vrijlating een dwangbehandeling in een Nederlandse forensische kliniek kunnen betekenen. “Liefst ging ik terug naar Spanje,” waar zijn gezin met jonge kinderen woont en hij een Bed & Breakfast runt. Hij heeft inmiddels goede therapie gekregen van een particulier. Ook heeft hij oefeningen gekregen die hem helpen beter om te gaan met het trauma. Door medicatie slaapt hij beter. De psychiaters achten “TBS niet noodzakelijk” en “recidive niet aannemelijk.” De rechter volgt de conclusies uit hun rapport.

“Wij volgen het advies van het Pieter Baan Centrum. Daarbij is een proeftijd, waarbij u zich aan regels moet houden (..) een verbod op social media. Uw doel is terug naar Spanje?”
Rechter

Daar waar de rechter over het vermeende misbruik stelt dat het slechts om “claims van mensen” gaat, wat niks zou bewijzen, is de gestelde diagnose ironisch genoeg ook gebaseerd op claims, weliswaar gemaakt door psychiaters, maar waarbij aanvullend onweerlegbaar bewijs (van psychoses) ook ontbreekt. Opvallend is dat een van de psychiaters over Joost stelt: “komt wel altijd erg overtuigend over.” Soms begon hij te twijfelen en “dacht dat de verhalen waar waren.” Maar hij concludeert later dat Joost een “goede verhalenverteller” is. Dat hij “overtuigd is van zijn eigen verhaal.”

Strafmaat

Volgens de deskundigen van het Pieter Baan Centrum is er bij Wouter R. sprake van “een narcistische persoonlijkheidsstoornis.” Hij is het daar niet meer eens. Rechter: “Door de aandacht die u krijgt voelt u zich belangrijk, dat is een deel van narcisme.” Wouter: “Wat moet ik zeggen: dat ik wel of geen narcist ben om minder straf te krijgen?”

De strafeis van het OM en pleidooi van de advocaten zal in de tweede zitting op 16 juni 2022 worden behandeld. Micha K. is in Noord-Ierland opgepakt en vecht het uitleveringsverzoek vanuit Nederland aan, om te voorkomen dat hij eveneens in dezelfde zaak terecht moet staan. Eerder werd het drietal in een civiele zaak al veroordeeld tot een schadevergoeding van 215 duizend euro, die ze moeten betalen aan de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, wegens hun “ongefundeerde verhalen over een satanisch pedofielennetwerk.”

Andere getuigen die zich bij Joost hebben gemeld spreken ook over een satanisch pedofiel netwerk, seksueel misbruik en of dezelfde daders in (de regio) Bodegraven. Deze getuigen zijn door de politie niet gehoord.

De ‘waanideeën’ van SRM-slachtoffers

Daarmee is er een uiterst onveilig klimaat gecreëerd voor slachtoffers van satanisch ritueel misbruik (SRM), wiens getuigenissen steevast worden afgedaan als “complottheorieën” en “waanideeën”. Een patroon dat we ook bij andere zaken zien. Zaken die lang niet allemaal de media halen. Degene die het waagt “man met paard te noemen” met naam en toenaam, — zoals voormalig minister Grapperhaus bepleitte in een Kamerdebat over SRM waarbij “ook hooggeplaatste ambtenaren van justitie betrokken zijn” — loopt het risico als dader berecht te worden.

De dreigende uitlatingen van Joost, Wouter, Micha en Hans naar aanleiding van de Bodegraven-zaak, zijn hoe dan ook vernietigend geweest voor een integer en evenwichtig onderzoek naar SRM. De rechtbank mag het op basis van het Pieter Baan Centrum-rapport bewezen achten dat Joost lijdt aan waanideeën, maar dat verklaart niet dat er ook andere getuigen zijn die het bestaan van het satanisch pedofiel netwerk en of seksueel misbruik in Bodegraven hebben bevestigd. Is het voor hen nog veilig om naar buiten te treden? Of zou dat hooguit mogelijk zijn vanuit een getuigenbeschermingsprogramma in het buitenland?

Levenslang spreekverbod?

De geest is uit de fles en als er wel degelijk sprake is van een satanisch pedonetwerk, los je dit niet op door Joost de mond te snoeren. Vraag is dan wel: als er nieuwe getuigen en onweerlegbare bewijzen aan het licht komen die de claims over een satanisch pedofiel netwerk bevestigen, wat gebeurt er dan met het spreekverbod dat Joost K. hoogstwaarschijnlijk opgelegd krijgt? Mag hij dan nooit meer in de rechtbank getuigen tegen zijn vermeende daders?

Betekent een social mediaverbod dat iemand ook zijn persoonlijk Facebook-account moet opgeven? En wat betreft een spreekverbod over complotten, wie bepaalt wat een complot is?

Een spreekverbod of (social) mediaverbod druist in tegen de mensenrechten van vrijheid van meningsuiting. Smaad en laster is strafbaar en het is daarom begrijpelijk dat men niet in herhaling mag vallen, maar justitie lijkt aan te sturen op een spreekverbod over het hele onderwerp en zelfs over onderwerpen zoals Covid, die niets met de zaak te maken hebben en onderdeel zijn van een breed publiek debat. Wanneer de rechtbank daarmee akkoord zou gaan, geeft zij blijk het recht zelf niet te honoreren.

> Volg Ella Ster nu ook op Telegram: https://t.me/ella_ster

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Steun Ella Ster met Petje Af
Share.

About Author

3 reacties