Hoe bizar de getuigenis over een vermeend satanisch pedonetwerk in Bodegraven ook in de oren klinkt, feit is dat er daar opvallend veel zelfmoorden hebben plaatsgevonden. Tien zelfmoorden in één kennissenkring; toeval of een signaal dat er meer aan de hand is?

Elk jaar plegen er in Nederland zo’n 1800-1900 mensen zelfmoord. Van alle sterfgevallen komt 1,5% om het leven door zelfdoding. Zelfmoord is daarmee iets dat gelukkig niet zo vaak voorkomt. Onder de 20 jaar komt zelfdoding het minste voor; in heel Nederland gemiddeld zo’n 50-90 jongeren per jaar. Van de groep onder de 40 jaar, gaat het om ongeveer 0,015% van de bevolking. [1] Zelfdoding komt het meeste voor bij mensen tussen de 50-60, of boven de 80 jaar.

Zelfmoord en kindertrauma’s

Hoe groot is dan de kans dat er binnen je eigen vriendengroep meerdere mensen tussen hun 18e en 45e jaar zelfmoord plegen? Bij Joost Knevel is die kans blijkbaar erg groot, want hij verloor talloze jeugdvrienden door zelfmoord. Hij denkt dat dit alles te maken heeft met hetgeen er zich in zijn jeugd in en rond Bodegraven heeft afgespeeld. Geen vreemde gedachte, want er bestaat een sterk verband tussen zelfmoord en kindertrauma’s. Mishandeling en misbruik doen de kans om zelfmoordgedachten te ontwikkelen vier à vijf keer toenemen. [2]

In de vriendengroep van Joost Knevel was Hendrik Jan de eerste die zichzelf van het leven heeft beroofd. Hij was een jaar of 19 en rond dezelfde leeftijd als Joost. Ze waren net terug van een vakantie naar Spanje. Over Hendrik Jan herinnerde Joost zich: “hij staarde af en toe voor zich uit.” Eenmaal terug ging Hendrik Jan die middag eerst nog naar de kapper. Een uur of wat later werd hij dood aangetroffen, opgehangen in de schuur. Een familielid van degene die Hendrik Jan vond en een bewoner uit de regio Bodegraven, vertelde dat zijn handen met handboeien op zijn rug geboeid waren.

Zelfmoord of verzelfmoord?

Wie gaat er een uur voordat je zelfmoord wilt plegen nog naar de kapper? En hoe hang je jezelf op met je handen geboeid op de rug? De ‘zelfmoord’ van Hendrik Jan was niet de enige zelfdoding die verdacht was. Joost vond vier maanden later ook het levenloze lichaam van zijn collega Ron. Ook hij had zich opgehangen. Naast hem stond een tas boodschappen die hij net daarvoor had gehaald. Wie gaat er vlak voordat je zelfmoord gaat plegen nog boodschappen doen?

Ook de zelfmoord van Jan Pieter (een neef van kroongetuige Dimar) was bizar. Zijn vriendin was vlak daarvoor het slachtoffer van een gewelddadige overval en lag zwaargewond in het ziekenhuis. Wie pleegt er nou zelfmoord als je vriendin in zo’n toestand in het ziekenhuis ligt? Veel vrienden die Hendrik Jan hebben gekend zwijgen nu. Dat vindt Joost raar want veel andere vrienden zijn nu ook verzelfmoord. “Sommigen kennen er wel zes, zeven of acht.” En ze behoren allemaal tot de kennissenkring van Joost Knevel.

Acht tot tien zelfmoorden in één kennissenkring

Hendrik Jan’s beste vriend was ook een goede vriend van Joost. Laten we hem ‘getuige X’ noemen. Die jongen was bevriend met Robbert Jan die ook zelfmoord pleegde. Zijn studio vloog in brand. Getuige X ging met Marcel naar feesten. Marcel was een kroongetuige en kwam in 2007 onder verdachte omstandigheden om het leven. Hij voetbalde met Dimar, ook een kroongetuige die eind 2019 zelfmoord pleegde, enkele dagen nadat Joost binnen besloten kring met zijn herinneringen naar buiten kwam. Hij had zich niet opgehangen, maar zou zichzelf hebben laten stikken door zich van een bouwladder te laten glijden.

Getuige X kende andere jeugdvrienden en Bodegravers, die allemaal op mysterieuze wijze om het leven kwamen. Hij kende bijvoorbeeld ook Dennis, die vaak schreeuwde dat zijn maat Marcel vermoord was en uiteindelijk is overleden aan een overdosis heroïne. Hij kende ook Jordi (hartaanval op zijn 35e) en de vader van Dimar, die zes maanden na de zelfmoord van zijn zoon overleed aan een hartaanval. Maar zijn dood was eveneens verdacht, want een getuige die hem goed kende schreef dat hij twee hoofdwonden had toen de buurvrouw hem vond. Getuige X kende ook André (Anton) die zelfmoord pleegde en een andere familie waarbij zowel vader als zoon zelfmoord pleegden.

Toeval of duistere oorzaak?

Samengevat kende de beste vriend van de eerste jongen die zelfmoord pleegde, acht andere jongens en twee vaders die zelfmoord pleegden, of op andere verdachte wijze om het leven kwamen. Met zoveel zelfmoorden binnen één vriendengroep moet er ook een oorzaak zijn die tot deze wanhoopsdaden heeft geleid. Maar ondanks de aangifte van Joost Knevel weigeren politie en justitie enig onderzoek te doen.

De jeugdherinneringen van Joost Knevel

Joost Knevel zegt slachtoffer te zijn geweest van seksueel en satanisch ritueel misbruik, waarbij hij eveneens getuige is geweest van verschillende kindermoorden. De drie andere kroongetuigen die een van deze kindermoorden zouden hebben gezien, overleden allemaal voor hun 41e jaar door zelfmoord of onder verdachte omstandigheden. Demonstranten legden bloemen op het graf van een van de jongens, die op 32-jarige leeftijd om het leven kwam. Iets dat de media abusievelijk een kindergraf noemden. Deze vorm van herdenken is later door de burgemeester van Bodegraven-Reeuwijk en de rechter verboden, omdat nabestaanden daar last van zouden hebben.

Het misbruik vond begin jaren ’80 plaats onder jonge kinderen: peuters van de peuterspeelzaal, kleuters en lagere schoolkinderen. Joost Knevel hoorde bij de ‘Guinea pigs’. Hij is op peuter- en kleuterleeftijd door de twee hoofdverdachten veelvuldig verkracht, gemarteld (onder andere door het gebruik van stroomstoten en gewaterboard), gedrogeerd en gehypnotiseerd. De Guinea pigs werden onderworpen aan een MK-ultra programma, een op trauma gebaseerde vorm van mind-control. Deze methodes waren onderdeel van experimenten om gedrag te beïnvloeden en het geheugen te wissen. Hij heeft een gedetailleerd verslag van deze herinneringen met aanvullende bewijzen aan justitie gegeven, in de hoop dat het OM een strafrechtelijk onderzoek zal starten.

De (onbewuste) herinneringen van SRA-slachtoffers

Bij extreem trauma splitst de geest zich op in verschillende alters. Het slachtoffer gaat dan dissociëren en een deel van het bewustzijn verlaat tijdens de traumatische ervaring het lichaam, omdat het te heftig is om het trauma met volle bewustzijn te ervaren. Dit gebeurt vaak bij SRA-slachtoffers; SRA staat voor satanic ritual abuse. De herinneringen worden opgeslagen in het onderbewustzijn en dan kan het zijn dat het dagelijkse, normale alter, tijdelijk (vaak tientallen jaren) geen toegang meer tot deze herinneringen heeft. Er wordt bij afsluiting van het misbruik gebruik gemaakt van een hypnosetechniek, om de gebeurtenissen te wissen of de herinneringen diep weg te stoppen in het geheugen. Totdat er een trigger is die deze herinneringen naar voren brengt. Of op latere leeftijd, vaak tussen 40-50 jaar, wanneer het mind-control programma begint te breken.

Daarom komt het bij SRA-slachtoffers vaak voor dat zij zich op latere leeftijd dingen herinneren die lang geleden gebeurd zijn en men ‘vergeten’ was. Dan komen herinneringen opgeslagen in het onderbewustzijn weer in het dagelijkse bewustzijn. Vaak gebeurt dit in fases. Met hypnotherapie kan men wel toegang tot de herinneringen in het onderbewustzijn krijgen en een bevriende hypnotherapeut die ook SRA-slachtoffers behandelde, vertelde me dat deze herinneringen loepzuiver zijn. Voor de persoon in kwestie is het een vreemde en vaak onaangename gewaarwording die gepaard kan gaan met angsten en psychische verwarring, tot zelfs decompensatie aan toe (geestelijke instorting, bang gek te worden of psychose). Het is in ieder geval geen pretje om zulke gruwelijke herinneringen terug te krijgen.

Satanisch ritueel misbruik is altijd bizar

Satanisch ritueel misbruik is altijd bizar en grotesk. Het is een combinatie van sadistisch seksueel misbruik, fysieke en geestelijke marteling, vaak van jonge kinderen. Slachtoffers zijn soms ook onderdeel van satanische rituelen, inclusief mystieke gewaden, occulte symbolen en offerrituelen. Het misbruik is bijzonder goed georganiseerd, waarbij betrokkenen in allerlei hoge posities de misdaden afdekken. Ondanks dat niet alle daders in het netwerk per definitie allemaal satanist zijn, is het misbruik gericht op het breken van de slachtoffers en daarmee altijd duivels van aard.

In tegenstelling tot wat bepaalde instanties en mediakanalen het publiek willen doen geloven, zijn er tal van getuigen en bewijzen die het bestaan van deze vorm van misbruik bevestigen. Het leidt echter zelden of nooit tot een vervolging van de daders. Wanneer dit wel het geval is wordt een dader altijd afgeschilderd als een eenzame gek die (zo goed als) alleen opereerde, zoals we bijvoorbeeld zagen bij de zaken Dutroux, Michel Stockx en Robert M. Het strafrechtelijk onderzoek is er dan op gericht om het netwerk en met name de vooraanstaande betrokkenen, buiten beeld te houden.

Door het extreme karakter van het misbruik en de betrokkenheid van vooraanstaande personen met hoge posities en aanzien, zijn veel mensen geneigd om de getuigenissen juist om die reden als ongeloofwaardig te bestempelen. De media spelen hierbij een bijzonder kwalijke rol. Ze dragen bij aan het ontstaan van een gevaarlijke situatie voor getuigen en slachtoffers, om zich over dergelijk misbruik uit te spreken. De kans dat de media ze ridiculiseren is groot, net zoals de kans om zelf doelwit van justitie te worden.

Bizarre gebeurtenissen voor zijn 6e levensjaar

Joost wist al lange tijd dat er in zijn peuter- en kleutertijd bizarre dingen gebeurd moesten zijn. Vanaf zijn tienerjaren kwam hij vaak in aanraking met politie en werd soms urenlang ondervraagd over wat hij zich nog kon herinneren van vóór zijn zesde levensjaar. Het had niks te maken met het delict waarvoor hij vastzat, maar men was er wel op gebrand om te weten te komen wat hij nog wist van zijn peuter- en kleutertijd.

De herinneringen begonnen eind 2019 (maanden voor het begin van de coronacrisis) met flarden naar boven te komen. Hij wist zich te herinneren dat hij en een aantal leeftijdsgenoten erover spraken dat ze “Guinea pigs” zijn geweest. Dat zij hadden gesproken over een meisje “dat haar mond had moeten houden.” Het meisje dat vermoord was, omdat ze thuis had verteld wat er met haar op school was gebeurd. Bovendien zocht hij contact met een aantal ingewijden “die weten dat ik op zoek was naar de rode man, vriend van de huisarts,” schrijft Joost.

Naast de Guinea pigs werden ook elite kinderen onderworpen aan het mind-control programma. Door marteltechnieken en het belonen van leugens, werden ze getraind om de gewenste antwoorden te geven. Bij opdrachten werden de elite kinderen voorgetrokken en de Guinea pigs achtergesteld. Daarmee leerden de elite kinderen dat ze bevoorrecht waren. Als dingen fout gingen, kregen de Guinea pigs de schuld. Dit was allemaal onderdeel van rollenspellen die ze met de groep moesten spelen. De elite kinderen mochten dan bepalen wat er met een Guinea pig die ‘in de fout was gegaan’ moest gebeuren.

Zij bepaalden ook dat Sandra gedood moest worden, omdat ze haar mond voorbij had gepraat. Ze hoefden dat zelf niet te zien gebeuren. Alleen vier kleuterjongens, onder wie Joost Knevel, moesten toezien hoe het meisje de nek om is gedraaid, door en in het bijzijn van de twee hoofdverdachten. De derde hoofdverdachte, de schooldirectrice, zag er op toe dat alles verborgen bleef.

Zelfmoorden spreken boekdelen

Wat je ook van dit bizarre verhaal van Joost Knevel mag vinden, de grote hoeveelheid zelfmoorden in zijn kennissenkring is op z’n minst opvallend. Het is opmerkelijk dat de drie andere jongens die volgens Joost de moord op het meisje Sandra hebben moeten aanschouwen, alle drie voor hun 41e zelfmoord pleegden, vermoord of verongelukt zijn. Ze zijn niet de enige jongens uit de kennissenkring van Joost, die op mysterieuze wijze zijn overleden of zelfmoord pleegden. In zijn omgeving zijn het er tientallen, vaak op jonge leeftijd tussen hun 19e en 40e jaar.

Van sommigen weet Joost Knevel dat ze ook proefkonijn zijn geweest of seksueel misbruikt zijn. Van anderen weet hij het niet zeker. Veel van deze jongens (soms meiden) zijn op latere leeftijd ontspoord. Deze jongeren kregen verslavingsproblemen, psychische problemen, vertoonden roekeloos of crimineel gedrag. SRA-slachtoffers zijn altijd erg beschadigd en zelden van onberispelijk gedrag. Desondanks worden de problemen waar ze later in hun leven mee kampen, juist tegen ze gebruikt om hun geloofwaardigheid als getuige in twijfel te trekken.

Wanhoopsdaden hebben altijd een oorzaak

Veel van de elite kinderen of slachtoffers die hun loyaliteit aan het netwerk toonden, hebben echter een glansrijke carrière kunnen opbouwen. Ze volgden een hoge opleiding, kregen respectabele functies, hoge posities of een succesvol bedrijf. Toch zijn er ook binnen die groep een aantal zelfmoorden of verdachte overlijdens op jonge leeftijd.

Zonder grondig recherche-onderzoek is het onmogelijk om met zekerheid te zeggen of de claims die Joost Knevel maakt grotendeels op waarheid berusten. Er zijn echt talloze getuigen die delen van zijn verhaal bevestigen. Daaruit blijkt ook dat er zich in Bodegraven en omgeving iets heeft afgespeeld, dat kan verklaren waarom zoveel jonge mensen tot wanhoop zijn gedreven. Ongeacht of iemand het verhaal van Joost Knevel op voorhand wel of niet gelooft, is het aantal zelfmoorden of verdachte overlijdens op jonge leeftijd, onder de betrokkenen extreem hoog en wijst op een achterliggende reden.

Opzettelijk negeren van bewijzen

De media draait overuren om de hele zaak af te doen als een “onzinverhaal” van “complotdenkers.” Men lijkt hierbij vooral de argeloze massa te willen bespelen. De zelfmoorden spreken echter boekdelen dat er meer aan de hand is dan verzinsels van degenen die zich over de Bodegraven-misbruikzaak uitlaten. Er zijn daarom ook mensen die het patroon herkennen van een zoveelste misbruikzaak die in de doofpot lijkt te verdwijnen.

Een veel gezien patroon is dat justitie juist de slachtoffers of getuigen aanklaagt en vervolgt, hetgeen we in de Bodegraven-zaak wederom zien. We zagen dit ook bij de Emmer-Compascuum- en Hampstead-zaak, twee misbruikzaken die eveneens op een school plaatsvonden. Als we kijken naar andere misbruikzaken waarbij elite personen betrokken waren, valt op dat de claims van getuigen door de media geridiculiseerd zijn, terwijl later bleek dat er wel degelijk bewijzen waren die justitie en de media stelselmatig negeerden. [3-7]

Bedreigende situatie

Ook in de Bodegraven-zaak weigerde politie de aangifte op te nemen en is het Openbaar Ministerie onwelwillend gebleken om de zaak te onderzoeken. Dit heeft waarschijnlijk te maken met de betrokkenheid van invloedrijke personen en grote maatschappelijke belangen. Precies een reden om het juist wél te onderzoeken. Dit heeft tot veel ophef en maatschappelijke onrust geleid. Daarbij doen sommige mensen veroordelende uitlatingen die voor de verdachten bedreigend zijn.

Dit had men wellicht kunnen voorkomen door de zaak wel serieus te onderzoeken. Ondertussen is er ook voor getuigen een bedreigende situatie ontstaan. Mensen durven zich nauwelijks uit te spreken in de zaak, ook uit angst voor repercussies. Bij georganiseerd misbruik rekent men op hardvochtige wijze af met getuigen, die een dreiging zijn voor betrokkenen binnen een netwerk. De verdachte zelfmoorden of overlijdens lijken dit beeld te bevestigen.

Het onderdrukken van uitlatingen heeft de prioriteit

Alleen al het hoge aantal zelfmoorden zou aanleiding moeten zijn voor een uitgebreid politie-onderzoek, om uit te zoeken of er wellicht sprake is van een enorm crimineel netwerk en meerdere kindermoorden. Er zijn tientallen overlijdens die nader onderzocht moeten worden en zeker 100 getuigen die ondervraagd kunnen worden. Des te meer rechercheurs er op de zaak worden gezet, hoe groter de kans dat dingen niet alleen aan het licht komen, maar eveneens minder makkelijk in de doofpot kunnen verdwijnen.

“Uiteraard ben ik in overleg met justitie en met de politie om te kijken dat we zoveel mogelijk stappen kunnen zetten, om hier een einde aan te maken.”

Van der Kamp, burgemeester van gemeente Bodegraven-Reeuwijk

Men is er vooral op gefocust om een einde te maken aan de berichtgeving rond deze zaak en niet op het openen van een onderzoek. Een hulpvraag aan burgemeester Christiaan van der Kamp zodat de politie de aangifte in behandeling zal nemen, levert niet eens een antwoord of reactie op.

Enkele maanden nadat Joost Knevel vergeefs aangifte op het politiebureau in Bodegraven heeft proberen te doen en uiteindelijk een aangiftebrief naar vier procureur-generaals heeft gestuurd, stuurde hij de burgemeester in Bodegraven-Reeuwijk een mail om hem om hulp te vragen. Ook belde Joost Knevel meermalen naar de gemeente om telefonisch contact te zoeken. De burgemeester heeft op geen enkele oproep gereageerd. In een uitzending van Omroep West zei hij: “Het probleem is, daar valt niet het gesprek mee aan te gaan, want ze zitten in Ierland en Spanje en verschuilen zich achter internet.”

OM focust op ‘misdaden’ van ‘complotdenkers’

Het is daarbij opvallend dat twee weken nadat het Openbaar Ministerie in een brief aan Knevel had aangegeven dat ze geen onderzoek openen omdat ze “geen begin van een redelijk vermoeden van schuld aan enig strafbaar feit” zien — ze wél een onderzoek naar Joost Knevel en journalist Micha Kat hebben geopend, vanwege vermeende criminele en zelfs terroristische misdaden. Hiermee gaat eveneens een dreiging uit naar andere getuigen die zich in deze zaak hadden kunnen melden, maar waarbij justitie nu geen instantie blijkt te zijn waar ze nog veilig met hun verhaal terecht kunnen.

Op dit moment hebben er al vijf à zes betrokkenen in de Bodegraven-zaak vastgezeten of zitten nog vast en worden er nog twee vervolgd. Dat zijn niet de daders of medeplichtigen van het vermeende misbruik, maar de onderzoekers, actievoerders, het slachtoffer en een journalist. Dat geeft aan waar de focus op ligt. Justitie geeft duidelijk prioriteit aan het onderdrukken van een verhaal, voordat de betrokkenen de kans krijgen om aan de hand van getuigenverklaringen en forensisch onderzoek te bewijzen wat er zich werkelijk in Bodegraven heeft afgespeeld. Feit blijft dat men pas na een deugdelijk en integer onderzoek conclusies kan trekken. Of dit onderzoek er gaat komen valt te bezien.

Onderdrukken van uitlatingen leidt niet tot waarheidsvinding

De waarheid blijft echter altijd de waarheid, ongeacht de censuur en de repressie die plaatsvinden om deze te onderdrukken. In plaats van mensen op allerlei manieren (volledig) de mond te snoeren, wordt het tijd dat de focus komt te liggen op waarheidsvinding. Het gaat immers om vermeend kindermisbruik en kindermoord op grote schaal.

Doordat politie geen onderzoek doet, kunnen daders en handlangers de getuigen onder druk zetten en bewijzen wegmoffelen. De nog in leven zijnde getuigen lopen daardoor gevaar. Joost Knevel vreest voor zijn leven. Hoeveel meer (zelf)moorden moeten er nog plaatsvinden voordat mensen gaan beseffen dat er werkelijk iets aan de hand is?

> Volg Ella Ster nu ook op Telegram: https://t.me/ella_ster

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Steun Ella Ster met Petje Af

.

Bronnen en voetnoten
[1] Er plegen ± 15 mensen van 10-40 jaar per 100.000 inwoners jaarlijks zelfmoord. Dat is 0,015% van de bevolking. Ik-wil-dood.nl
[2] Trimbos-instituut.
[3] In Emmer-Compascuum zijn de ouders die bleven volhouden dat hun kinderen op school misbruikt zijn vervolgd en veroordeeld wegens smaad en laster. Een artikel 12 procedure heeft niet geleid tot vervolging van de verdachten, ook niet nadat er kinderpornofoto’s van enkele slachtoffers waren opgedoken.
[4] In de Hampstead-zaak bracht Ella Draper, de moeder van Lisa en Gabriel, een serie videobekentenissen naar buiten dat haar kinderen slachtoffer waren van satanisch ritueel misbruik binnen een satanisch pedonetwerk, inclusief het moeten deelnemen aan baby-offerrituelen. Het misbruik vond plaats op school en hun vader, de directie en een aantal invloedrijke personen waren erbij betrokken. Medisch onderzoek wees uit dat de kinderen inderdaad veelvuldig seksueel misbruikt waren en leden aan PTSS. Uiteindelijk is de moeder vervolgd en het land uit gevlucht. Een andere klokkenluider die zich over het satanisch ritueel misbruik uitsprak kreeg een lange gevangenisstraf.  De meeste berichten van deze zaak zijn inmiddels van het internet verwijderd.
[5] In de St Martin kleuterschool misbruikzaak zijn kleuters in een satanisch pedofielennetwerk misbruikt. De media en justitie ontkende lange tijd het bestaan van tunnels onder de school en ridiculiseerde de ouders. Uit documenten die na tientallen jaren door de FBI zijn vrijgegeven bleek echter dat deze tunnels wel degelijk bestonden. Ook had men satanische symbolen in de tunnels aangetroffen. De FBI-klokkenluider Ted Gunderson die de zaak destijds aan het licht bracht, kwam om het leven door een arsenicum-vergiftiging.
[6] In het Verenigd Koninkrijk zijn er in de afgelopen decennia tal van misbruikzaken in de doofpot verdwenen, waarvan de autoriteiten en media later toegaven dat hooggeplaatste figuren bij het georganiseerde misbruik betrokken waren. Voorbeelden zijn de betrokkenheid van: premier Sir Edward Heath, politicus Sir Cyril Smith, DJ Jimmy Saville en prins Andrew (in de Jeffrey Epstein-Ghislaine Maxwell-zaak).
[7] In een politierapport dat eind juli 2021 uitkwam staat dat politie en justitie stelselmatig bewijzen en getuigenissen negeerde in een omvangrijke misbruikzaak in vijf kindertehuizen in het Londense Lambeth. Het rapport doet ook een aanbeveling aan de politie om het onderzoek te heropenen naar de dood van een kind dat in 1977 om het leven kwam, nadat deze een van de verzorgers had beschuldigd van seksueel misbruik.

Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle dialoog worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden. Het doel is om elkaar te informeren, niet om te ondermijnen. Wanneer er sprake is van (vermoedelijk) misbruik, kunnen we de toegang blokkeren.

Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Share.

About Author

12 reacties

 1. Fort Wierickerschans, ligt op een steenworp afstand……is toevallig nog dicht, en opent over 14 dagen……
  ze zijn vast die martelkamers aan het vernietigingen he…….

  • Dit gaat nooit onderzocht worden. Onder de daders zijn ongetwijfeld politie- en justitiemensen aanwezig. Evenals allerlei bobo’s uit de omgeving.

 2. Maria Scherpenisse on

  Ik heb 7 jaar gewerkt met een collega uit Bodegraven. Al die zelfmoorden en andere vreemde gebeurtenissen heb ik gehoord. Toen was de link er nog niet met Joost’s verhaal. Ik zei altijd ga niet in Bodegraven wonen daar is een ‘bad vibe’ ook heb ik weleens gedacht van nou, nou en is het niet wat overdreven maar helaas alles is waar en nog erger nu ik de verhalen van Joost er naast leg. Wat een lef heeft hij om dit te delen!

  • Het open zetten van de poorten van de hel….waar dit vunze schorum vandaan komt….je zou kunnen graven in de geschiedenis.
   Wat zijn dan de parameters die je gebruikt.
   Er is er maar één die ik ken, en waarvan ik het verdomd zeker weet…..Minerva Leiden.
   Alle minister-presidenten van de afgelopen 50 jaar, alle partijleiders, alle burgemeestertjes in alle steden van belang….en dan verder nog het hele vieze zootje aan advocaten (letterlijk van de duivel)….de artsen die blind meelopen omwille van de status die ze menen te hebben…en het ambtenarendom op veel te hoge posities (zie het toeslagenschandaal)……de viesnesten zoals die Pierik….
   Wou je nou vertrouwen hebben in dat schoftendom?
   Tegen de muur met die handel. Van deze aardbol af…..en liever nooit meer terug komen. Deze tijd had een fantastische leerschool kunnen worden. Als je een bijdrage hebt geleverd aan het scheppen van deze hel op deze aardkloot ben je niet meer we waard dan een kogel. Als je jezelf hebt overgegeven aan het niveau van het zijn van een vunze parasiet op de pijn van een ander ben je de moeite van het doodtrappen niet waard. Zonde van de kogel, en je vunze restant in de ongebluste kalk of zoiets…opdat er niets meer rest van jou.
   Een teek is eerlijker.

 3. Wat mij betreft zijn de mishandelingen met dodelijke afloop op Mallorca vorige maand ook best verdacht in de context met Bodegraven.
  Aangezien Carlo, de 27-jarige man die is overleden uit Waddinxveen kwam (wat op een steenworp afstand van Bodegraven ligt) zou het interessant zijn om meer te weten te komen over de vriendengroep van Carlo.
  https://nos.nl/l/2392469

  MK-ultra is een CIA programma, en de vermeende daders van het geweld op Mallorca kwamen allen uit de omgeving van Hilversum en Bussum.
  MK-ultra / CIA / Mainstream Media… connect the dots…

 4. cornelis schutter on

  respect voor het verslag en houd mij svp op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen !

 5. Dit doet mij gelijk terug denken aan een feit dat mij overkwam nog net voor mijn 5e levensjaar in Groningen achter de snoepkraam van Pare. Er kwam een man lachend aangefietst en ik dacht oh wat een leuke man, maar nog geen vijf minuten later zat ik onder zijn bloed op mijn gezichtje.
  Het waarom zal ik aan deze kant nooit weten, maar goed mijn oma van moeders kant woonde gelukkig in dezelfde straat en liep dus behoorlijk huilend naar mijn oma. Werd geholpen door een tante en oma en zo kon ik later weer verder.
  Mijn mam moest weg daardoor was ik alleen, normaal zou zoiets dus wel kunnen, maar nu even niet, dankzij die jongere ‘getraumatiseerde’ man?

 6. Pingback: dotcom.radio aflevering 271 van 08-08-2021 – Create a Better World -

 7. Gisteren is Joost Knevel gearresteerd. Er is een uitleveringsverzoek van Nederland. Het is onduidelijk of Joost inmiddels een advocaat heeft gevonden die hem in deze zaak kan bijstaan.