Nu een groot deel van de (oudere) volwassenen gevaccineerd is, richt de overheid haar pijlen op de jongeren om hen gevaccineerd te krijgen. Door campagnes en het opvoeren van groepsdruk probeert men de jongeren te motiveren de prik te halen. Tegelijkertijd neemt het verzet tegen het vaccinatiebeleid toe.

Om de vaccinatiegraad te verhogen en met name jongeren te bewegen om de coronaprik te halen, trekt men alles uit de kast. Een van de maatregelen is de invoering van de prikbus die bij scholen zal komen te staan, om voor jongeren de drempel zich te laten prikken zo laag mogelijk te maken.

Demissionair minister Hugo de Jonge bericht eind juli vol trots dat de vaccinatiebereidheid is gestegen naar 90%. Uit andere grafieken van de RIVM blijkt echter dat van alle mensen die zich in juli hebben laten testen 73% helemaal niet gevaccineerd is en slechts 11% volledig gevaccineerd. Zeker onder de 40 jaar blijkt dat de overgrote meerderheid nog niet gevaccineerd is. (Bron: RIVM, vaccinatiegraad tot 26 juli 2021)

Tussen 1 en 26 juli kregen 165.750 personen een positieve testuitslag. Daarvan is van 81% de vaccinatiestatus bekend. Van de mensen waarvan de vaccinatiestatus al bekend is, was 11% volledig gevaccineerd, 16% was deels gevaccineerd, 73% was (nog) niet gevaccineerd.

Vaccinatiegraad

Wereldwijd is de vaccinatiegraad gemiddeld 15% en in sommige landen zelfs onder de 10%.

De vaccinatiegraad is daarmee een stuk lager dan het beoogde percentage. Dat verklaart de aanhoudende propagandamaatregelen om mensen aan te sporen om zich alsnog te laten vaccineren. Plannen om niet-gevaccineerden uit te sluiten van maatschappelijke diensten zouden mensen eveneens over moeten halen. De campagnes vanuit de overheid en het bedrijfsleven om vooral jongeren te vaccineren stuiten echter op steeds meer weerstand. Zo startte Mordechai Krispijn van Viruswaarheid een campagne tegen Heineken vanwege de filmpjes met het motto “The night belongs to the vaccinated,” omdat deze vorm van medische discriminatie in strijd is met artikel 1 van de grondwet.

Omdat minister Hugo de Jonge het nemen van een vaccin eerder vergeleek met het eten van een frikandel (omdat je bij beide niet weet wat er in zit), is bovenstaande vergelijking ook interessant.

Prikbussen bij scholen

Ook de inzet van prikbussen stuit op verzet. Er zijn inmiddels allerlei actiegroepen opgericht om hiertegen in het verweer te komen, zoals het collectief “Wij de ouders.”. Willem Engel van Viruswaarheid deed een oproep om de medewerkers van deze prikbussen op de foto te zetten. Daarop deed de GGD aangifte omdat dit bedreigend zou zijn voor de medewerkers.

Maar het uitsluitend fotograferen of filmen op de openbare weg, ook van mensen zonder hun toestemming, is in principe toegestaan. Zolang men geen dreigementen uit, kan men dit beschouwen als onderdeel van de vrijheid van meningsuiting. Toch is niet iedereen enthousiast over deze manier van actievoeren. Deze vorm maakt het in ieder geval een stuk persoonlijker en dwingt medewerkers na te denken over hun eigen rol in het vaccinatieprogramma.

Volgens Willem Engel is er sprake van een onrechtmatige daad als er voorafgaand aan de vaccinatie geen informatie wordt gedeeld over mogelijke bijwerkingen en het feit dat de injectie onderdeel is van een medisch experiment, waarvan de lange termijn gevolgen nog onbekend zijn. Hij vermoedt dat dit informeren vaak niet gebeurt. In deze video reageert hij op de kritiek op de actie tegen de prikbussen en onderbouwt waarom de vaccinaties onderdeel zijn van een klinisch onderzoek in fase 2 of 3.

Risico’s vaccinatie versus virus

Gegoochel met cijfers. De gerapporteerde ‘ongevaccineerden’ blijken in werkelijkheid vaak mensen te zijn die één prik hebben gehad. Hoeveel van hen zouden in het ziekenhuis terechtkomen vanwege vaccinatieschade?

De bezwaren om jongeren in te enten zijn groot. Zij lopen heel weinig kans om als gevolg van het virus ernstig ziek te worden, laat staan te overlijden. Maar ze lopen wel een onaanvaardbaar risico om ernstige bijwerkingen op te lopen bij het toedienen van het vaccin. Veel voorkomende ernstige bijwerkingen zijn onder andere: hartspierontstekingen, aangezichtsverlamming, bloedstolsels, menstruatiestoornissen en gevolgen voor de vruchtbaarheid. Wanneer de mogelijke voordelen niet opwegen tegen de mogelijke nadelen, moet men terughoudend zijn met welke medische ingreep dan ook.

Dodelijke ziekten met een A-status. De IFR (kans op overlijden) van Covid-19 is voor jongeren extreem laag.

Hugo de Jonge onder druk

De Buiten Parlementaire Onderzoek Commissie inventariseert al enkele weken de gevolgen van de verschillende coronavaccins en is geschrokken van het hoge aantal ernstige bijwerkingen en sterfgevallen die gemeld zijn. Zij schreef op 5 augustus 2021 een brief aan demissionair minister Hugo de Jonge om hem te sommeren het vaccinatiebeleid om die reden per direct te beëindigen. Geeft hij hier geen gehoor aan dan volgt een kort geding, staat in de brief. Daarna is de BPOC uitgenodigd om met de minister van Volksgezondheid in gesprek te gaan. Dit gesprek was gepland op woensdag 11 augustus 2021.

Maar op 9 augustus liet het ministerie weten dat de BPOC in plaats van de minister zelf te kunnen spreken, er op 11 augustus een conference-call met de Directeur COVID-19-vaccinaties, dhr. Victor Sannes was gepland. “Dit is voor de BPOC2020 onaanvaardbaar,” schrijft de onderzoekscommissie in haar persbericht. Wanneer de minister afziet van een persoonlijke ontmoeting zal de BPOC het kort geding starten en de meldingen geanonimiseerd publiek maken. De minister had tot maandagmiddag 16 uur de tijd om dit kenbaar te maken.

Verzet tegen vaccinatiepaspoort

Ondanks de meldingen van ernstige bijwerkingen en overlijdens van (jonge) mensen vlak na vaccinatie, neemt de druk vanuit de samenleving om zich te vaccineren toe, door steeds meer te zinspelen op uitsluiting van de ongevaccineerden. Niet alleen in Nederland, maar ook in andere Europese landen spreekt men steeds openlijker over vaccinatiepaspoorten. In Frankrijk, Italië, Griekenland en Duitsland heeft dat tot grote protesten geleid. In Frankrijk staken brandweer en het zorgpersoneel totdat het plan voor het paspoort van tafel gaat. In Italië verbrandden volledig gevaccineerden openlijk hun vaccinatieregistratie, uit protest tegen een samenleving gebaseerd op medische discriminatie.

Politiegeweld

Tijdens de recente demonstratie in Berlijn trad de Duitse politie hardhandig op tegen de demonstranten en gebruikte buitensporig geweld. Dit leidt tot steeds meer kritiek vanuit de samenleving. Zelfs in de media is er toenemende kritiek op het coronabeleid. Zeker nadat coronaplannen van de Duitse regering zijn uitgelekt dat ongevaccineerden straks nergens meer naar binnen mogen en dus worden uitgesloten van de samenleving. Deze buitenproportionele maatregel moet in de herfst of winter actief worden. Over de geplande lockdown in het najaar schrijft de Duitse krant Bild: “Niet met ons” en “Genoeg met de corona angstzaaiierij.”

Het dagblad Bild is steeds kritischer op het Duitse coronabeleid.

Excuses aan de kinderen

Bild heeft inmiddels al meerdere malen excuses aangeboden aan de kinderen en jongeren in Duitsland, vanwege het onterechte coronabeleid, ook op tv. “Ik zou tegen miljoenen kinderen in dit land, voor wie wij als samenleving allemaal verantwoordelijk zijn, willen zeggen wat onze federale regering en onze kanselier nog niet hebben durven zeggen: we vragen uw vergeving. We vragen je vergeving voor anderhalf jaar van een beleid dat je tot slachtoffer heeft gemaakt.” Bild neemt met name afstand van het standpunt vanuit de politiek en de media die kinderen het gevoel geven dat ze een gevaar zouden zijn voor anderen: “Dat ben je niet, laat je niet overhalen. Wij moeten jou beschermen, niet jij ons.”

Welke Nederlandse media gaan het voorbeeld van Bild volgen?

> Volg Ella Ster nu ook op Telegram: https://t.me/ella_ster

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Steun Ella Ster met Petje Af
.

Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle dialoog worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden. Het doel is om elkaar te informeren, niet om te ondermijnen. Wanneer er sprake is van (vermoedelijk) misbruik, kunnen we de toegang blokkeren.

Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Share.

About Author

4 reacties

 1. Beste? hugo,

  Bedankt voor het ombrengen van mijn moeder, middels de spuitjescampagne in de tehuizen. Mensen met een verstandelijk handicap, oude dementen, allemaal weerloze mensjes, die van toeten nog blazen weten, jij weet er wel raad mee he…… Ik heb het tehuis van mijn demente moeder GEEN toestemming gegeven, om mijn moeder dood te spuiten, maar DE ZORG reageert niet eens meer, gooit een nieuwe code op de deur, en laat de lijkenwagen via de achteruitgang komen……..dan valt het niet zo op he HUGOOOOOO.!!!! Zei jij niet, dat je zelf JOUW KINDEREN niet in zou laten enten……kunnen we dat momentje nog even terugspoelen? of hebben we het ook snel gewist?

 2. Het prikje nemen voor welke reden dan ook is geen optie, want indien je de eerste ‘bijwerkingen’ overleeft krijg je na enige tijd ‘gekke koeienziekte’, zoals juan o savin hier zegt :
  https://beforeitsnews.com/awakening-start-here/2021/08/juan-o-savin-public-service-announcement-892021-flyover-conservatives-15939.html minuut 14.15 tot 15.10
  Ivermectine schijnt te helpen tegen dit giftige eiwit, maar tis moeilijk om daaraan te komen. https://www.fatsforum.nl/forums/wereldpolitiek-nieuwsachtergronden.3/
  Al het leven moet beschermd worden; volgens de neurenbergercode mag niemand gedwongen worden deel te nemen aan dit experiment.

 3. WIJ DIENEN NU TOCH EEN VUIST TE MAKEN TEGEN DIT ZO FOUTE EN NEERHALENDE BELEID=BELIJD van DEZE ZIEKE OVERHEDEN EN VAN EEN DEMISSIONAIR KABINET!

 4. Pingback: Druk om te stoppen met vaccineren van jongeren neemt toe -