Wanneer de politie weigert een misbruikzaak grondig te onderzoeken, is dat vaak een teken dat er hooggeplaatste figuren bij betrokken zijn. Prominente namen zoals Bill Gates, prins Andrew en Bill Clinton spelen een rol in de zaak tegen Jeffrey Epstein en Ghislaine Maxwell. Dat is ook de reden waarom de Londense politie niet te diep wilde graven.

Uit onderzoek blijkt dat de Londense politie geweigerd heeft onderzoek in te stellen naar Jeffrey Epstein en Ghislaine Maxwell, ondanks de getuigenissen van minstens 6 minderjarige slachtoffers en sprake van verkrachting en aanranding, over een periode van meer dan 10 jaar. Dat is de conclusie van Channel 4 News, dat deze informatie deels uit openbare documenten (onder andere rechtbankstukken) haalde.

Politie weigerde diepgravend onderzoek

De slachtoffers waren jonge vrouwen en meisjes uit Groot-Brittannië. Zij waren het doelwit van mensenhandel, grooming (misleiden en aanzetten tot seksueel misbruik van minderjarigen) en misbruik. Ondanks het bewijs dat Jeffrey Epstein jonge vrouwen en meisjes in een internationaal netwerk had misbruikt, deed de Londense Metropolitan Police naar aanleiding van deze nieuwe beschuldigen geen volledig strafrechtelijk onderzoek.

Een van de redenen dat de politie weigerde de zaak te onderzoeken heeft waarschijnlijk te maken met de betrokkenheid van prins Andrew. Vanwege hun rol als beschermers van het koningshuis waren er tegenstrijdige belangen. Een diepgravend onderzoek zou ongetwijfeld bepaalde connecties hebben blootgelegd, die op hoog niveau kost wat kost verhuld moesten blijven.

Een smoes om het politie-onderzoek te staken

Uit vluchtgegevens blijkt dat Jeffrey Epstein en Ghislaine Maxwell frequente bezoekers van het Verenigd Koninkrijk waren. De luxe Boeing 727 — ook wel “The Lolita Express” genoemd — vloog ten minste 51 keer van en naar verschillende Britse luchthavens. De slachtoffers waren dan ook onderdeel van een netwerk van internationale mensenhandel. De officiële reden voor het feit dat de politie de zaak niet verder onderzocht, was dat de vermoedelijke mensenhandelpraktijken vooral buiten het Verenigd Koninkrijk plaatsvonden. Dit werd als smoes gebruikt om geen nader onderzoek naar de zaak te doen.

Het is bekend dat Jeffrey Epstein op diverse locaties minderjarigen misbruikte, in zijn woningen in New Mexico, Palm Beach Florida, New York en op het eiland Little Saint James. Dit is een van de Amerikaanse Maagdeneilanden (Virgin Islands) in het Caribische gebied, ook wel pedo-eiland of Epstein-eiland genoemd. Volgens vluchtlogboeken bracht prins Andrew, ten minste één bezoek aan boord van Epsteins privéjet naar het eiland, hoewel voormalig personeel beweerde dat hij Little St. James verschillende keren bezocht.

Bill Gates en academici hadden connecties met Jeffrey Epstein

Een andere prominente naam in het strafrechtelijk onderzoek naar Ghislaine Maxwell dat nu plaatsvindt, is Bill Gates. De voormalige Microsoft topman en Jeffrey Epstein ontmoetten elkaar in 2011, drie jaar nadat de pedofiele miljardair schuld had bekend in de grooming van een minderjarig meisje. De twee miljardairs ontmoetten elkaar tijdens verschillende gelegenheden. Vluchtlogboeken tonen aan dat ook Bill Gates verschillende keren met de Lolita Express vloog.

Spencer Kuvin, de advocaat die negen slachtoffers van Epstein vertegenwoordigt zegt: “Ik denk dat er naar meer mensen moet worden gekeken, niet alleen Bill Gates, niet alleen Ghislaine Maxwell, maar ik heb altijd gezegd dat dit een veel groter netwerk van mensen was die voor hun connecties met Jeffrey Epstein verantwoordelijk moesten worden gehouden.”

Hij vervolgt: “We weten vanuit het verleden dat tal van andere mensen na zijn veroordeling ontmoetingen hebben gehad met Epstein. We pellen langzaam de lagen van deze ui af, van talloze mensen, prominente individuen, die in die scene doorgingen met hun sociale en zakelijke relaties nadat hij veroordeeld was. Er zijn academische instellingen en zakenmensen die hun banden met Epstein voortzetten, na zijn veroordeling en bekentenissen over wat hij jonge meisjes had aangedaan.”

Jeffrey Epstein’s netwerk

Het netwerk rond Jeffrey Epstein en Ghislaine Maxwell is enorm en in kaart gebracht via deze interactieve grafiek, die de onderlinge connecties aantoont. Niet alle namen in deze diagram hebben zich ook schuldig gemaakt aan het misbruik van kinderen en minderjarigen.

Vleugellam vanwege tegenstrijdige belangen van de politie

Het staken of saboteren van politieonderzoek naar pedonetwerken waar hooggeplaatste figuren betrokken zijn is een bekend patroon dat we ook in Nederland zien. Doordat politie-agenten en ambtenaren trouw zweren aan de koning verliezen zij per definitie hun neutrale positie op het moment dat leden van het koningshuis in een strafzaak door getuigen worden genoemd.

In verschillende misbruikzaken in het verleden doken namen van of connecties met het koningshuis op. Wanneer deze koninklijke connecties opduiken in een onderzoek — bijvoorbeeld bepaalde politici of topambtenaren die over belastende informatie over het koningshuis beschikken — zullen ze beschermd worden en zal het onderzoek uiteindelijk in de doofpot verdwijnen.

Staatsveiligheid boven rechtvaardigheid

De belangenverstrengeling van de politie weerhoudt hen ervan om de zaak grondig te onderzoeken. In deze zaken leidt het zelden tot een vervolging van mensen op een hoog niveau. Vaak zijn er poortwachters op hoge posities die het onderzoek tegenhouden, omwille van staatsveiligheid en loyaliteit aan het koninkrijk. Oprechte agenten die de zaak wel grondig willen onderzoeken zijn als gevolg vleugellam gemaakt en worden soms zelfs geïntimideerd om het onderzoek te staken.

Het gebrek aan een eerlijk en grondig strafrechtelijk onderzoek zagen we in talloze zaken zoals de Dutroux-zaak die ook met Nederland verweven was, de strafzaak tegen Michel Stockx, de Zandvoort-zaak, de Demmink-zaak, de Robert M.-zaak en de getuigenissen bij het International Tribunal into Crimes of Church and State (ITCCS).

Dit zijn allemaal zaken waarbij daders op hoog niveau kost wat kost beschermd moesten worden. De mainstream media hebben daarbij de dubieuze taak het verhaal zodanig te verdraaien dat de zaak zo snel mogelijk in de doofpot kan verdwijnen. En precies dát is een terugkerend patroon en een indicatie dat er ‘hogere’ belangen worden beschermd.

Britse politie heeft reputatie dingen in de doofpot te houden

Maar ook in Groot-Brittannië zijn er talloze zaken omtrent elite pedonetwerken die tijdens het onderzoek gestaakt worden, omdat er hooggeplaatste figuren en of het Britse koningshuis bij betrokken waren. Denk aan de zaak rond Jimmy Savile, waarbij de politie de namen van royals uit het proces-verbaal verwijderde. Of de Westminster kindermisbruikzaak waarbij Scotland Yard betrokken was bij de cover-up om te verhullen dat parlementslid Cyril Smith betrokken was bij het elite pedonetwerk.

Pas jaren na zijn dood maakte de media bekend dat minister-president Edward Heath pedofiel was en ook bij het pedonetwerk betrokken was. Rechercheur John Wedger kwam als klokkenluider naar voren toen hij merkte hoe zijn onderzoeken naar pedonetwerken binnen de Britse politie steeds van hogerhand werden gefrustreerd.

Pedofiel Jimmy Savile noemde de koninklijke familie in zijn explosieve interview met de politie, maar elke vermelding van hen werd verwijderd uit de vrijgegeven transcripties.

Daily Star

Een andere spraakmakende zaak die eveneens in de doofpot verdween is de Hampstead-zaak (deze korte video geeft een overzicht van de zaak). De negen-jarige Alisa en haar jongere broer Gabriel vertelde in diverse video’s over het seksueel en ritueel misbruik binnen een satanisch netwerk, dat op hun school plaatsvond. De meeste video’s en artikelen over deze zaak zijn inmiddels van het internet verdwenen, al zijn de originele politieverhoren nog wel terug te vinden. Zelfs de organisatie ITNJ (International Tribunal of Natural Justice) — opgericht door Sacha Stone — kreeg van hogerhand (MI5) te horen dat ze deze zaak moesten laten rusten, verklaarden meerdere insiders.

Media hebben als taak zaken te bagatelliseren

De Hampstead-zaak lijkt erg op de zaak van de St. Martin school in de VS en de Emmer-Compascuum- en Oirbeek-zaak, waarbij ook in Nederland kinderen slachtoffer werden van seksueel en ritueel misbruik dat op of via school plaatsvond. Justitie ontkende in de eerste twee zaken dat er tunnels onder de school zaten, wat ten minste in de zaak van de St. Martin kleuterschool later via vrijgegeven FBI-documenten wel degelijk zo bleek te zijn. Dit nadat de media jarenlang hadden beweerd dat het bestaan van tunnels slechts een complottheorie was.

Toen ik in het onderzoek naar de misbruikzaak in Emmer-Compascuum met de moeder van een van de slachtoffers sprak, vertelde ze me dat een journalist die de zaak destijds onderzocht tegen een plafond stuitte, toen ze ontdekte dat bepaalde connecties naar het koningshuis leidden. De zaak werd in de mainstream media gebagatelliseerd en verdween uiteindelijk in de doofpot. Niet de verdachte daders maar de ouders werden uiteindelijk vervolgd en financieel uitgekleed, omdat ze bleven volhouden dat hun kinderen met medeplichtigheid van de schoolleiding waren misbruikt.

Chantage als onderdeel van de machtsstructuur

Dat het establishment ervoor zorgt dat strafrechtelijk onderzoek naar elite pedonetwerken steeds gesaboteerd wordt is geen loze claim, dit blijkt alleen al uit bovenstaande voorbeelden. Eerder is het een terugkerend patroon, waarbij politie, justitie, in samenwerking met de mainstream media, ervoor zorgen dat niet de belangen van de slachtoffers, maar de belangen van de vooraanstaande daders voorop staan.

De reden hiervoor is dat dergelijke netwerken nauw verweven zijn met de machtsstructuur. Deelname aan geheime genootschappen en hun criminele of immorele activiteiten is een manier om loyaliteit aan het netwerk te tonen. Door (toekomstige) politici, CEO’s en topambtenaren in compromitterende situaties te brengen, zijn ze chantabel en daarmee gedwongen om de agenda van de Cabal uit te voeren. Ook als deze agenda tegen de belangen van het volk indruist, of als elke logica voor het beleid en de genoemde motivatie ontbreekt, zoals we nu ook zien in de coronamaatregelen.

Ella Ster in gesprek met Niels Lunsing van de Audiokrant over de cover-up van de Epstein- en Maxwell-zaak

In de tweeënveertigste editie van de Audiokrant spreekt Niels Lunsing met schrijfster Ella Ster, Jasper van CommonSenseTV & schrijver Rients Hofstra.

Vijf vormen van chantage of manipulatie

Van elke potentiële politicus wordt al vanaf de studietijd een dossier aangelegd over de persoonlijkheid, talenten, deelname aan criminele activiteiten, (seksuele) voorkeuren, om daarmee inzicht te krijgen hoe men deze persoon in de toekomst kan manipuleren dan wel chanteren. Er zijn pakweg vijf manieren van manipulatie of chantage: drugs, alcohol, geld (omkoping, steekpenningen, financiële gunsten), status (titels, promotie, posities) en seks (deelname aan seksfeesten of de homoscene, contacten met prostituees, of betrokkenheid bij pedofilie).

Op hoge posities is het noodzakelijk dat mensen beïnvloedbaar danwel chantabel zijn, want anders is er een te hoog risico dat de agenda gevaar loopt. Kandidaten worden niet alleen op talenten, kennis en kunde geselecteerd, maar zeker ook op basis van psychopathische of narcistische trekken, waardoor ze gevoelig zijn voor status en een van de andere vier chantagemethoden. Dat is ook precies de rol van Jeffrey Epstein en Ghislaine Maxwell geweest.

Spionagediensten voor de Mossad

Ghislaine Maxwell heeft het van geen vreemde. Haar vader Robert Maxwell was een invloedrijke mediamagnaat en Brits parlementslid, maar ook een (drie)dubbelspion. Hij had banden met de Britse geheime inlichtingendienst (MI6), de KGB en met de Israëlische inlichtingendienst Mossad. Hij financierde Jeffrey Epstein en zou zijn dochter Ghislaine persoonlijk aan hem hebben voorgesteld. Van Jeffrey Epstein wordt ook gezegd dat hij voor de Mossad werkte en de rol had om compromitterend materiaal van invloedrijke figuren te verzamelen. Om die reden werden vele prominente personen uitgenodigd op zijn Epstein-eiland.

Uit deze pakbon blijkt dat Jeffrey Epstein boeken had besteld over hoe je seksslaven kunt creëren.

Spionage als ruggengraat van de macht

Robert Maxwell was eveneens betrokken bij het Promis-schandaal, waaronder het wereldwijd plaatsen van ‘achterdeurtjes’ op alle op Windows gebaseerde computers en het doorsturen van gegevens aan Israëlische inlichtingendiensten. Door de Promis-software kreeg men eveneens toegang tot de database van de CIA en FBI met chantabel materiaal. Inmiddels wordt er vandaag de dag via mobiele telefoons en andere digitale apparaten van de gehele wereldbevolking livestream data verzameld, om zo nog meer controle te krijgen.

Kennis is macht en hoe meer men van mensen weet, met name over invloedrijke personen, hoe meer macht men over deze figuren heeft. Op die manier probeert men de uitvoer van de agenda veilig te stellen. Bill Gates heeft daarnaast veel invloed gehad op de vaccinatie-agenda, door de financiering van de farmaceutische industrie, WHO, National Institute of Health, de Food and Drug Administration, GAVI (adviesorgaan over vaccinaties) en talloze mediakanalen. Wat we nu wereldwijd zien gebeuren met de lockdowns en vaccinatie-agenda, is via al deze organisaties voorbereid, gepland, uitgevoerd en gepromoot.

Het veiligstellen van de overkoepelende agenda

Het wereldwijde corona- en vaccinatiebeleid inclusief digitale vaccinatiepaspoorten of -apps, is slechts een vehikel om een veel grotere agenda te implementeren. Dat is Agenda 21 (van de VN) en de Great Reset (van het World Economic Forum). Heel toevallig werkt de zus van Ghislaine, Isabel Maxwell, bij het World Economic Forum. Het is een klein wereldje, zeker in die kringen …

Uit al deze opvallende connecties kunnen we opmaken dat alles met elkaar verbonden is en beïnvloed wordt. Om die reden kunnen we het corona- en regeringsbeleid niet los zien van de achterliggende agenda’s, de spionagemethodes en pedo- en chantagenetwerken. Deze dubieuze verbanden en hun duistere agenda komen gelukkig steeds meer aan het licht. Dit is essentieel om te doorzien hoe corrupt, doortrapt en crimineel het allemaal is.

Het is onze taak om niet alleen te voorkomen dat hun agenda volledig wordt doorgevoerd, maar ook de koers te wijzigen naar een betere en rechtvaardige wereld. Dat doen we door op te komen voor de slachtoffers, te kiezen voor waarheid, rechtvaardigheid, en door niet de belangen van het establishment of de ‘autoriteiten’ voorop te stellen.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Steun Ella Ster met Petje Af
.

Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle dialoog worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden. Het doel is om elkaar te informeren, niet om te ondermijnen. Wanneer er sprake is van (vermoedelijk) misbruik, kunnen we de toegang blokkeren.

Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Share.

About Author

8 reacties

 1. Ik mis de namen van Heineken-eigenaar Charlène de Carvalho – Heineken (50,00001%) en echtgenoot Michael de Carvalho, die minimaal een keer Jeffrey Epsteins pedo-eiland Little Saint James hebben bezocht.
  De zionist Tibor Rosenbaum was een vrindje van ‘prins’ Bernhard von Lippe en lid van de club van 1001, die minimaal 1000 dollar jaarlijks aan het Wereld Natuurfonds schonken. Ook deze NGO heeft de uitrol van de Agenda2030 hoog in haar doelstellingen vermeld.
  Ook de naam van Noorwegens probleemprinses Mette-Marit ontbtreekt in dit overzicht. Ook zij heeft minimaal een keer Little Saint James met ’n bezoekje vereerd en heeft daar nu natuurlijk grote spijt van.
  De naam van – crook – Richard Nixon staat hier ook tussen. De avond voorafgaand aan de moord op president J.F. Kennedy op 22.11.1963 was hij aanwezig in Dallas.
  Heel veel info over pedofilie in het algemeen en over de relatie tussen de oranjes en ritueel kindermisbruik in het bijzonder in deze link: https://www.wanttoknow.nl/wp-content/uploads/Chapter-36-Holland-The-Sodom-and-Gomorrah-of-the-Modern-World.pdf

 2. Serieuze aangelegenheid on

  Hallo, ik ben gisteren iets tegen gekomen wat zeer belangrijk is, namelijk de agenda m.b.t. de situatie en planning voor de UK voor de komende maand die naar mijn mening wereldwijd zal worden doorgevoerd. Kijk bij Rambaldi’s Eye van June 18, 06.44 op Telegram. Dit is urgent om te weten. Onderdeel dus uit het wereldwijde programma van de Deep State, hetgeen ook in Duitsland en Nederland zal plaats vinden. Daar kan volgens mij geen twijfel over bestaan en dat geeft aan dat de UK voor een groot deel in handen is van de Deep State. Mijn vermoeden is dat Ad Melkert de regering, Hugo de Jonge, Mark Rutte, van Dissel en alle uitvoerenden in Nederland aanstuurt. Hugo is namelijk in januari 4 dagen eerder met inenting begonnen en dat was op advies van Ad Melkert. Ik ga er van uit dat je hier iets mee kunt. Succes, wij strijden gezamenlijk.

 3. Het is toch altijd al heel duidelijk waarom de politie waar dan ook niet willen reageren, zelfs niet op deze grootste misdaden ooit?
  Omdat ze dan ook – heel vermoedelijk – ook dan hun leiding – welke eigenlijk dan ook hun lijding is – zelf dan ook in staat van beschuldiging dienen te stellen?

 4. Pingback: Das globale Pädo- und Erpressungsnetzwerk und warum es vertuscht wird! |

 5. Chantal van unen on

  Goedemiddag,
  Wat een “mooie” overzichtelijke en informatieve website heeft U.
  Is er geen mogelijkheid dat U met Wouter Raatgever die nu vast zit omdat hij het satanische kindermisbruik aan het exposen is. Ik heb alle Journals die hun maken gezien en er is door hem nooit gedreigd. Iets waarom hij nu wel veroordeeld is. Hij doet dit voor Joost Knevel maar ook alle andere kinderen in Nederland en

  • De Bodegraven-zaak heeft mijn aandacht. Alles is met elkaar verbonden en niks staat op zichzelf.

 6. chantal van unen on

  Heel hartelijk bedankt. Patriots moeten de handen ineen slaan en niet tegen elkaar gaan vechten. Het gaat tenslotte allemaal om de kinderen

 7. Pingback: dotcom.radio aflevering 265 van 25-06-2021 – Create a Better World -