“De Nederlandse rechtsstaat is failliet”, zegt Adèle van der Plas in reactie op het negatieve herzieningsadvies in de zaak Baybasin. Ongeacht het aantal steekhoudende argumenten dat wordt aangedragen om Baybasin vrij te spreken, zit de zaak klem om heel andere redenen. Een corrupt rechtssysteem dat niet naar de feiten kijkt en enkel handelt vanuit eigenbelang, kan nooit rechtvaardig zijn. Vrijspraak van Baybasin heeft grote consequenties en om dit te voorkomen zijn enorme krachten actief. Demmink schijnt een zwartboek te hebben waarmee ambtenaren chantabel zijn gemaakt. 

Vervolg op: Zaak Baybasin is een enorme schandvlek voor de Nederlandse rechtsstaat.

Wanneer iemand levenslang heeft gekregen, mogen we veronderstellen dat er overtuigend bewijs is geleverd dat die persoon ook schuldig is. Bij de zaak Baybasin is het omgekeerde het geval; er is overtuigend bewijs dat het door Justitie geleverde bewijs niet deugt. Maar hoeveel steekhoudende argumenten en deskundigen de verdediging ook aandraagt, het OM lijkt onwrikbaar het vonnis te herzien. Ondanks het feit dat hun argumentatie volstrekt ongeloofwaardig is.

De geloofwaardigheid van de rechtsstaat staat hiermee op het spel, al hebben veel betrokkenen bij de zaak Baybasin hun vertrouwen in de rechtsstaat allang verloren. Dat geldt ook voor Hans van de Ven, een autoriteit in signaal-analyse. Hierbij worden audiotapes en telefoontaps geanalyseerd. Hij vindt het onbegrijpelijk dat het OM vasthoudt aan het standpunt dat telefoontaps niet gemanipuleerd kunnen worden, terwijl hij heeft bewezen  dat dit wél kan. De telefoontaps zijn zo’n beetje het belangrijkste bewijsmateriaal in deze zaak.

Dat telefoontaps als hoofdbewijs mogen worden gebruikt is overigens niet altijd zo geweest. Toen bij de IRT-affaire allerlei dubieuze opsporingsmethoden aan het licht kwamen, zijn veel opsporingsmethoden niet langer toegestaan. Uit die affaire blijkt dat de grens tussen opsporingsambtenaren en de georganiseerde misdaad flinterdun was en regelmatig werd overschreden. Veel opsporingsmethoden mogen sindsdien niet meer worden gebruikt, maar het aftappen van telefoons mag nog steeds.

En waarbij telefoontaps voorheen uitsluitend werden beschouwd als ondersteunend bewijs, zijn ze in deze zaak verheven tot hoofdbewijs. Maar aangezien telefoontaps en andere digitale signalen kunnen worden gemanipuleerd, is het waarschijnlijk dat er, naast Baybasin, nog meer gedetineerden onterecht vastzitten. Dat kan ook een reden zijn waarom Justitie niet wil toegeven dat deze vorm van bewijs niet zo betrouwbaar is.

De implicaties van een vrijspraak zijn enorm

Een herziening van het vonnis van Baybasin betekent dat er veel onrechtmatigheden bij diverse justitiële organisaties (zoals de tapkamer) aan het licht gaan komen. De corruptie binnen Justitie komt op straat te liggen. Het vernietigen van telefoontaps als het belangrijkste bewijsmateriaal zal tot een lawine aan herzieningsverzoeken leiden. Er zullen enorme schadeclaims moeten worden uitgekeerd. De schadeclaim aan Baybasin, die al sinds 1995 ten onrechte vast zit, zal gigantisch zijn. Dat levert grote politieke implicaties op waarbij er ‘koppen kunnen rollen’.

Het establishment denkt alleen aan zijn eigen hachje en vergeet doelbewust dat een mens onschuldig vastzit. Dit heeft niets met rechtvaardigheid of recht-spraak te maken, maar alles met politieke belangen. Hans van de Ven gelooft al jaren niet meer in de rechtsstaat. Ondanks het feit dat medewerkers van Justitie aan Van de Ven toegaven dat hij gelijk had, werd hem tevens toegebeten ‘dat men er alles aan zou doen om hem helemaal kapot te maken’. Over een herziening op basis van inhoudelijke argumenten is hij dan ook pessimistisch: “Men doet er alles aan om een herziening te voorkomen.”

Het zwartboek van Demmink en vermeende chantagepraktijken

Van de Ven bevestigt het vermoeden dat een corrupte justitiële en politieke top elkaar in de houdgreep houdt, omdat men chantabel is gemaakt. Zo kunnen bepaalde mensen of belangen worden beschermd. Hij zegt: “Demmink is de initiator van het geheel. Er is van de goede man bekend dat hij uitstekend een zwartboek kon bijhouden, van de mensen die van hem afhankelijk waren.” Van de Ven speculeert dat er in dat vermeende zwartboek chantabele informatie staat die de reputatie en carrières van mensen ernstig kan beschadigen. Aangezien ze dat niet willen riskeren, houden ze hun mond. En dat is volgens hem de reden dat de zaak Baybasin onaangeroerd blijft.

WeAreChange.NL interviewt Hans van de Ven, hij werkte meer dan 10 jaar op het vlak van signaalanalyse bij de Militaire Inlichtingen Dienst (MID, nu MIVD). Hij wordt gezien als een autoriteit op het gebied van afluistertechnieken. In het boek ‘De Baybaşin Taps’ presenteert Ton Derksen de bewijzen van manipulatie die worden aangetoond door van de Ven. [6]

Een breekijzer om het corrupte justitieapparaat open te breken

Het vonnis aanvechten op zuiver juridische standpunten zal niet voldoende blijken. De belangen zijn te groot. Het rechtssysteem in Nederland zit muurvast. Corrupte ambtenaren worden in de tang gehouden. Er is een breekijzer nodig om het in beweging te krijgen. Om uit de impasse te komen, moeten enkele klokkenluiders getuigenissen afleggen tegen corrupte collega’s. Eventueel in ruil voor immuniteit of strafvermindering. De klokkenluiders (en hun familie) moeten uiteraard wel worden beschermd. Je hebt uiteindelijk maar één dominosteen nodig om de boel te laten omvallen.

Hans van de Ven denkt dat een mogelijk oplossing niet zozeer uit Nederland, maar vanuit het buitenland zal komen. Die kans op ‘druk van buitenaf’ acht ik zelf ook waarschijnlijk. Als er binnen het Nederlandse rechtssysteem niemand de ballen heeft om als breekijzer te fungeren, dan moet het maar vanuit een organisatie zoals Interpol of Scotland Yard komen. Binnen die organisaties weten ze al jaren dat er sprake is van systematische chantagepraktijken. Prominente politici zijn betrokken bij allerlei criminele praktijken zoals elite pedonetwerken. [7] [8] Met Trump’s Executive Order, waarmee ondermeer internationale pedonetwerken kunnen worden aangepakt, zou daar binnenkort wel eens beweging in kunnen komen.

De zaak Baybasin staat niet op zichzelf en wordt vertroebeld door corruptie binnen de justitiële en politieke top. Als de geruchten over het zwartboek kloppen, is er betrokkenheid bij allerhande fraude- en (internationale) pedozaken*. Dit maakt hen chantabel en zorgt ervoor dat de boel potdicht blijft. Tegelijkertijd maakt het hen kwetsbaar en biedt een mogelijkheid de zaak open te breken.

*) Het is een wereldwijd fenomeen om van hooggeplaatste figuren zoals politici, topambtenaren en mediamensen een zwartboek (dossier) bij te houden. Onderzoekers en getuigen van elite pedonetwerken bevestigen dat allerlei invloedrijke figuren worden gechanteerd door ze in een pedofiele of andere compromitterende setting te filmen. Het film- en bewijsmateriaal wordt gebruikt om betrokkenen chantabel en loyaal aan het criminele netwerk te maken. Daarnaast is men daardoor verzekerd van bescherming door poortwachters op sleutelposities binnen politie en justitie. Elite pedonetwerken zijn nauw verweven met de georganiseerde misdaad. [7] [8] [9]

Het Nederlandse volk moet in actie komen

De Nederlandse bevolking dient de druk in de Baybasin-zaak verder op te voeren. Het is een schande dat een politieke gevangene in Nederland al 22 jaar onder erbarmelijke omstandigheden vast zit. (Baybasin heeft het grootste deel van zijn detentie alleen maar betonnen muren om hem heen gezien. Daarnaast is hij onderworpen aan strenge restricties en allerhande pesterijen.) Vanuit menselijk oogpunt is het hartverscheurend. Waar blijft de verontwaardiging van het Nederlandse volk?

Wil jij wel iets doen? Stuur dan op allerlei manieren het bericht ‘Laat Baybasin vrij!” de wereld in. Door gebruik van Twitter, Facebook, Youtube, posters, billboards, flyers, stoepkrijt, mails aan Kamerleden, wat je ook maar kunt bedenken. Laten we de “Free Baybasin”-campagne als een storm door Nederland laten waaien!

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

Bronnen en meer informatie:

[1]  Stichting Restore Justice

[2] De detentie van Hüseyin Baybasin en het grote zwijgen van de media; Hans Moll en Jacques van Huet

[3] Bakker Schut Foundation, Adèle van der Plas

[4] De zaak Baybasin in chronologische volgorde

[5] Het Haagse Complot

[6] We are Change Nederland: de Joris Demmink affaire

[7] Pedophilia a Requirement for UK Ruling Elite

[8] ‘Powerful elite’ of at least 20 establishment figures may have been part of paedophile ring that abused children for decades

[9] Pedophile rings are enormous and pervasive among the world’s elites

Share.

About Author

4 reacties

  1. Ik ben niet bekend met Twitter, maar misschien is het een idee om al de artikelen over deze corrupte zaken, vooral inzake pedo-sexuele praktijken door te twitteren naar President Trump? Ik heb begrepen dat hij dit ook internationaal wil gaan aanpakken.

  2. Pingback: Zaak Baybasin: Justitie in de tang van chantagepraktijken | Silvia's Boinnk!!!