Het is het grootste juridische schandaal uit de Nederlandse geschiedenis. Baybasin, een politieke gevangene zit al 22 jaar in Nederland vast. Onterecht! Desondanks wordt de herziening van Baybasin’s vonnis voor levenslange gevangenisstraf, willens en wetens uitgesteld en getraineerd door de Nederlandse overheid. Want als hij wordt vrijgesproken, zijn de consequenties enorm. Justitie én de politiek zullen ernstig gezichtsverlies lijden waarbij zeker koppen zullen rollen. Daarom doet het establishment er alles aan om vrijspraak te voorkomen.

Drie gevangenisdirecteuren demonstreren voor vrijlating van gedetineerde

Daar staan ze dan, drie voormalige gevangenisdirecteuren met drie bordjes: “Laat Baybasin vrij.” Eén van de gevangenisdirecteuren heeft Hüseyin Baybaşin zelf nog onder zijn hoede gehad. Maar het rechtssysteem is kapot en hun verontwaardiging is groot. Het negatieve herzieningsadvies van advocaat-generaal Diederik Aben is de druppel die de emmer doet overlopen: “het is volstrekt onacceptabel!” Iemand ten onrechte vastzetten, zonder uitzicht op herziening is inderdaad onacceptabel én druist in tegen de mensenrechten.

Drie mannen op leeftijd staan bij de Tweede Kamer en later die middag bij de Hoge Raad. Ze mogen niet te dicht bij het gebouw demonstreren. Ook aan de overkant worden ze weggestuurd. Als ze even later voor een paar mooie foto’s aan de overkant van de Hoge Raad, over de openbare stoep, het gebouw voorbij lopen, zien ze door de ramen rennende en druk bellende mensen, die naar het drietal wijzen. Even later steekt een beveiliger rennend de weg over, het schuim staat op zijn mond. “Jullie hebben tegen het verbod in over de stoep gelopen”, piept hij verontwaardigd. [1] Het voorval is illustratief voor de paniek die toeslaat bij Justitie als anderen beweging in de zaak Baybasin proberen te krijgen.

Bart Molenkamp voormalig directeur van o.a. de penitentiaire inrichting (PI) Breda en PI Vught, Jacques van Huet, voormalig directeur van o.a. PI Veenhuizen, PI Scheveningen en de Bijlmerbajes en Frans Douw, voormalig directeur van o.a. PI Zwaag en PI Heerhugowaard-Alkmaar eisen de onmiddellijke vrijlating van politiek gevangene Baybasin, die al ruim 22 jaar onterecht in de Nederlandse gevangenis zit.

Drie oud-topambtenaren van Justitie demonstreren op 14 december 2017 om een gedetineerde vrij te krijgen. Dat is uniek in de wereld en ook in Nederland nooit vertoond. Toch was het voor de mainstream media niet nieuwswaardig genoeg om er melding van te maken. Een ingezonden brief van de Stichting Restore Justice met een pleidooi om Baybasin vrij te laten werd nergens gepubliceerd. Ook niet nadat de brief -op verzoek van een NRC-redacteur- flink was ingekort, met de belofte dat deze dan wél geplaatst zou worden. Het lijkt alsof er over de zaak Baybasin de laatste tijd een zwijgplicht bestaat binnen de mainstream media, net zo min als er wordt gerept over de opeenstapeling van rechtsstatelijke manipulaties door de Nederlandse overheid. [2]

Jacques van Huet, oprichter van de Stichting Restore Justice, blikt afgelopen week terug op de zaak Baybasin, in een gesprek met Hans Moll bij Cafe Weltschmerz.

Levenslang op basis van vervalst bewijs

De Koerdische zakenman Hüseyin Baybaşin zit al sinds 1995 vast en is in 2002 tot levenslang veroordeeld. Hij zou opdracht hebben gegeven tot moord. Degenen die echter vermoord zouden worden zijn blijkbaar nog springlevend. Degenen die de moord zouden uitvoeren, zijn inmiddels vrijgesteld van vervolging vanwege gebrek aan bewijs. Toch blijft Baybasin vastzitten. Zijn veroordeling is voornamelijk gebaseerd op telefoontaps. De vertaling en de telefoontaps zelf zijn gemanipuleerd.

In het telefoontje waarin hij zogenaamd de liquidatie-opdracht zou hebben gegeven, zei hij: “Make him call.” Wat in het Nederlands betekent: “Laat hem bellen.” Maar volgens de tolken zei hij: “Make him cold.” Vertaald naar het Nederlands is dat: “Maak hem koud.” Maar die uitdrukking bestaat in het Engels helemaal niet. Naast foutieve vertalingen hebben de tolken ook allerlei teksten aan het transcript toegevoegd die helemaal niet op de audiobanden staan. Het OM heeft er echter 14 jaar over gedaan om de advocaat van Baybasin de originele telefoontaps toe te sturen. 14 jaar! Over traineren gesproken.

Daarnaast is er overtuigend bewijs dat er is geknoeid met de telefoontaps. Het is knip- en plakwerk. Oftewel, opzettelijk vervalst bewijs. De Nederlandse overheid heeft daarbij aantoonbaar samengewerkt met de Turken. [3] Ton Derksen heeft er inmiddels drie boeken over geschreven. Verknipt Bewijs (2014); De Baybasin-taps (2016) en Rammelende argumenten voor de Hoge Raad (2017). Daarin heeft hij het oordeel van de Hoge Raad gefileerd. Hij is ervan overtuigt dat Baybasin onschuldig is en dat het bewijsmateriaal opzettelijk is gemanipuleerd.

Het bewijs dat het bewijsmateriaal is vervalst, zou moeten leiden tot vrijspraak

In april 2011 vraagt de advocaat van Baybasin, Adèle van der Plas, een herziening van het vonnis aan. Dat kan alleen als er nieuwe feiten bekend zijn. Het onderzoek voor deze herziening heeft meer dan honderd van dergelijke nieuwe feiten opgeleverd, die het gelijk van Baybasin bevestigen: het bewijs in zijn zaak is vervalst. Er is door het Nederlandse OM samengespannen met de Turkse politie. Er zijn opmerkelijk veel fouten gemaakt door vertalers, er is handjeklap gespeeld door slordige, technische deskundigen, er is uiterst slordig omgesprongen met woorden, begrippen en uitspraken, altijd in het nadeel van Baybasin. [3] En intussen zit Baybasin in de zwaarbewaakte gevangenis van Vught en later in Rotterdam. Al 22 jaar met voorarrest. Zijn leven is verwoest.

Het OM heeft er 6,5 jaar over gedaan om met een advies over een herziening te komen. Men deed er alles aan om de boel te rekken en te traineren. Er verscheen afgelopen zomer een rapport van ruim 1700 pagina’s. Advocaat-generaal Diederik Aben schreef een negatief advies aan de Hoge Raad, om het vonnis niet te herzien. Volgens Jacques van Huet, één van de gevangenisdirecteuren die zich inzet voor de zaak Baybasin en oprichter van de Stichting Restore Justice — rammelt het rapport van Aben aan alle kanten. Het rapport ziet er volgens Van Huet heel wetenschappelijk uit, maar als je er doorheen prikt, is het niets.

Over Aben zegt hij: “Hij is óf niet integer, óf hij is grenzeloos dom. Maar als je grenzeloos dom bent, dan kom je niet op die plek (bij Justitie – red.). Voor mij wordt dit nu de lakmoesproef voor de rechtsstaat,” zeg Van Huet. “Wat gaan de rechters van de Hoge Raad nu doen op basis van dat brabbelverhaal van Aben?” Ook Ton Derksen laat in zijn laatste boek geen spaander heel van wat hij de “wegpoetsstrategieën van mr. Aben” noemt.

Maar deze zaak gaat helemaal niet over inhoudelijke argumenten. De benadering om zich alleen te richten op het aandragen van overtuigend bewijs, dat aantoont dat het vonnis onjuist was, zal niet voldoende zijn. Dat blijkt wel, want het OM verdraait zaken en gaat voorbij aan talloze steekhoudende argumenten van de verdediging. Alles om het vonnis maar niet te hoeven herzien. Hoe belachelijk de redeneringen ook zijn. Er spelen blijkbaar heel andere belangen.  

Politieke belangen en de Demmink misbruikzaak

Het feit dat men ruim zes jaar nodig had om tot een advies aan de Hoge Raad te komen, bevestigt de indruk dat men alles uit de kast trekt om de boel te rekken en te voorkomen dat Baybasin op vrije voeten komt. Aanvankelijk zou het rapport van Aben in de zomer van 2016 uitkomen. Waarom heeft hij nóg een extra jaar nodig gehad, terwijl er al allerlei grondige onderzoeken naar de telefoontaps waren gedaan? Waarschijnlijk heeft het te maken met de zaak Demmink en het vermeende misbruik van twee minderjarige, Turkse jongens. De zaak Baybasin is verweven met deze zaak, zegt ook Van Huet. Aangenomen wordt dat Turkije in de jaren ’90 heeft gedreigd het dossier Demmink openbaar te maken, tenzij Nederland Baybasin levenslang vastzet.

De Koerd Baybasin was als woordvoerder van de Koerdische gemeenschap en mede-oprichter van het Koerdische parlement in ballingschap na de arrestatie van PKK-leider Öcalan, staatsvijand nummer één van Turkije. Baybasin was bovendien een klokkenluider over de betrokkenheid van de Turkse overheid bij internationale drugshandel. Toen de Nederlandse rechter weigerde om de hier gearresteerde Baybasin aan Turkije uit te leveren, omdat men vreesde dat hij daar gemarteld of vermoord zou worden, hebben de Turken de Nederlandse overheid voor het blok gezet. Óf het Turkse dossier Demmink wordt gelekt, óf Baybasin gaat achter de tralies.

Dit wordt bevestigd in het in 2007 in Turkije verschenen document EK RAPOR, dat wordt aangeboden aan de militaire en justitiële top. In het rapport wordt beschreven hoe de zaak Baybasin destijds is geconstrueerd en hoe Nederland werd gechanteerd met de zaak Demmink. [3] Ook in een uitgelekte memo van Justitie staat dat de zaak Baybasin is gebruikt om iets van de Turkse staat gedaan te krijgen. Uit de getuigenverhoren blijkt dat de Nederlandse staat op grote schaal met de Turkse overheid in de zaak Baybasin heeft samengewerkt, om zo tot een veroordeling te komen.

Memo van Justitie

Waarom het herzieningsadvies oneindig lang duurt

Terwijl Aben in 2016 aan het herzieingsrapport van de zaak Baybasin werkt, ligt Demmink nog onder vuur en is het onzeker of hij strafrechtelijk vervolgd zal gaan worden vanwege seksueel misbruik van de tienerjongens. Deze Turkse jongens hadden hiervan aangifte gedaan. Demmink is pas in augustus 2017 gevrijwaard van verdere strafvervolging. Men wilde zeker zijn van een, voor Demmink, gunstige uitspraak en in afwachting daarop heeft men het herzieningsadvies in de zaak Baybasin zo lang mogelijk gerekt. Totdat men de kans kreeg om een nieuwe raadsheer aan te stellen, die zou adviseren de vervolging van Demmink te staken. Het negatieve herzieningsadvies van Aben volgde kort daarop.

Aanvankelijk beval de voorzitter van het Gerechtshof in Arnhem, rechter Rob van den Heuvel, het Gerechtshof Demmink wél te vervolgen. Zo blijkt uit een brief aan het hof in januari 2017. Op 11 maart 2017 verongelukken Rob van den Heuvel en twee teamgenoten tijdens een roeiongeluk. De precieze toedracht van het ongeluk is onduidelijk, want getuigen spreken elkaar tegen. Het is een raadsel waarom dit ervaren team de roeiboot niet van de duwbak af heeft kunnen manoeuvreren, waar de boot kapseisde. Ongelukken met roeiboten zijn zeer zeldzaam en Rob van den Heuvel en zijn team waren ervaren roeiers. Bovendien droegen ze reddingsvesten.

Uitgelekte brief van van rechter Rob den Heuvel met bevel Demmink wél te vervolgen. (bron: Truth Hits Everybody)

Het Gerechtshof Arnhem kon aanvankelijk niet om het bevel van Rob van den Heuvel heen om Demmink alsnog te vervolgen. Het roeiongeval kwam Demmink daarom wel heel goed uit, want na zijn dood werd blijkbaar een gunstiger gezinde raadsheer gevonden die adviseerde de vervolging van Demmink te staken. Rechter Rob van den Heuvel speelde in de Demminkzaak dus een heel cruciale rol. Dat uitgerekend déze rechter in die beslissende periode omkomt bij een zelden voorkomend roeiongeluk, is allemaal wel heel ‘toevallig’.

Hoewel Demmink officieel niet langer wordt verdacht van het seksueel misbruik van minderjarigen, blijkt ook in die zaak dat er nauwelijks gedegen onderzoek is gedaan. Jacques van Huet vraagt zich af hoe het mogelijk is dat Demmink vanaf 2002 een ‘firewall’ om zich heen heeft gebouwd. Sinds de jaren ’90 is er al heel veel controverse rond de man. Uit alles blijkt dat Demmink ‘boven de wet staat’ en Officieren van Justitie en rechters elkaar de hand boven het hoofd houden. Demmink wordt door talloze mensen aangewezen als de man die de vrijspraak van Baybasin al jarenlang tegenhoudt. Waarom heeft hij zoveel macht?

> Lees in deel 2 over het zwartboek van Demmink en hoe Justitie in de tang van chantagepraktijken wordt gehouden

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

Bronnen en meer informatie:

[1]  Stichting Restore Justice

[2] De detentie van Hüseyin Baybasin en het grote zwijgen van de media; Hans Moll en Jacques van Huet

[3] Bakker Schut Foundation, Adèle van der Plas

[4] De zaak Baybasin in chronologische volgorde

[5] Het Haagse Complot

Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle discussie worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden.

Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Share.

About Author

10 reacties

 1. Dacht ook dat Ton Derksen zich voor deze zaak wil inzetten, niet te geloven, dat om andermans louche zaken onder de pet te houden, althans zo heb ik begrepen, iemand zolang wordt vastgehouden?

 2. Johan Bosman (werktuigkundige) on

  Bedankt Ellaster voor het plaatsen van dit artikel over de situatie rond Baybasin. Het laat goed zien hoe we er met z’n allen in Nederland voor staan. Ikzelf heb ook al een aanvaring met justitie achter de rug. Nadat ik in 2006 een zeer zwaar niet-verjarend strafblad van een lerares van het Zernike College in Groningen had ontdekt hebben mijn vrouw en ik na 8 jaren van de smerigste terreur van het OM Groningen Nederland voorgoed verlaten. Ik kan iedereen met een beetje verstand aanraden uit Nederland weg te gaan, er valt echt niet op te boxen tegen criminele psychopaten die vrijelijk over onbegrensde hoeveelheden overheidsgeld kunnen beschikken. Nederland is kapot. Er zijn landen waar de overheid veel minder gemeenschapsgeld tot haar beschikking heeft en in zo’n land ben je veel veiliger. Dat komt omdat de onderdrukking mèt en dóór het wettige betaalmiddel geschiedt en het gemeenschapsgeld vooral bij het misbruik maken van bevoegdheden met bakken de lucht ingaat.
  Dus: hoe armer (financieel, dus niet cultureel!) een land is, hoe veiliger je bent.

  • Het spijt me dat jullie zelf zo’n vreselijke ervaring met Justitie achter de rug hebben. Helaas is het geen uitsluitend Nederlands maar wereldwijd probleem, aangezien de Cabal de meeste landen volledig in hun macht hebben. Het gevolg is dat corruptie op veel plekken beloond wordt. Het is aan ons, de mensen die een andere wereld wensen, om deze corruptie te bestrijden. Het belichten en de slapende massa informeren is een belangrijk aspect daarvan.

   • Johan Bosman (werktuigkundige) on

    Inderdaad, het misbruik van bevoegdheden is van alle landen en alle tijden. Op elke willekeurige dag in Nederland zijn ongeveer 3000 mensen (waaronder uiteraard dhr. Baybasin) het slachtoffer van deze criminaliteitsvorm. Tòch is er in Nederland op dit gebied wel iets bijzonders aan de hand:

    In 1996 is onder oud-min. Sorgdrager (D66) het “Pikmeerarrest” aangenomen waarmee het overheidspersoneel juridische immuniteit heeft gekregen. Het (gewenste!) gevolg hiervan is een zeer sterke toename van het misbruik van bevoegdheden geweest, Wetenschappelijk onderzoek naar dit misbruik toont aan dat tegenwoordig meer dan de helft van alle misdaad in ons land uit deze door de minister van justitie zorgvuldig verzwegen criminaliteitsvorm bestaat. Daarmee is de Nederlandse overheid een grotere bedreiging voor de Nederlandse samenleving dan alle “gewone” misdaad in ons land bij elkaar. Hebben we de minister van justitie hier wel eens over horen spreken op het 8-uur journaal?

    Bron: wetenschappelijk onderzoek “overheidscriminaliteit als specimen van organisatie-criminaliteit” van hoogleraar strafrecht Prof. Dr. G. van den Heuvel Universiteit van Maastricht (2oo6).

    Overigens heb ik de zaak Baybasin al vele jaren gevolgd en ik kan niet anders concluderen dat zeer veel Nederlanders te koop zijn. In rivierdelta’s wonen altijd zakelijk ingestelde lieden en ik vrees dan ook dat dhr. Baybasin niet meer levend uit de cel zal komen.

 3. Iets off topic. Wat mij op valt is dat er op alternatieve media, veel reacties vanuit het buitenland komt. Ook vanuit het buitland nederlandse beheerde site’s, kom ik steeds meer achter. En er zijn mensen die weg willen. Of er wordt in het engelse taal geschreven en aan gehaald. Mijn vraag is aan diegene die vanuit het buitenland reageren, e.v.t ons kunnen vertellen hoe het werkelijk bij ‘hun’ aan toe dagenlijks gaat. Is daar alles goed, geregeld? Zou leuk zijn om uit eerste, reactie te horen, naast de fake nieuws. En wat betreft Baybasin, is een grootst kolder ieke kolder om hem zo lang vast te houden. Van uit de tijd dat hij toe werdt vast gehouden. Het lijkt wel de e.v.t de grootste spin allertijen. Dit gaat niet meer over D of B maar over achterhouden, ‘VAN’ onkunde, onrechtmatigheid, chantage, en enz. Dit heeft niets meer te doen, van wat toen was. Want Babasin kan al jaren lang niets meer ondernemen. Gotspe

 4. Johan Bosman (werktuigkundige) on

  Jaarlijks verlaten zo’n 140.000 mensen Nederland. Mijn vrouw en ik wonen hier prachtig en riant met aan de voorkant uitzicht over een ondiepe en brede vallei. Behalve een hoofdgebouw is er ook nog een ruim en vrijstaand gastenverblijf. We hebben ons op die manier ingericht om slachtoffers van het vaderlandse justitie-tuig de helpende hand te kunnen bieden. Eind deze maand verwachten we een woningzoekend echtpaar dat door justitie kapot is gemaakt omdat ze niet tevreden waren met de scheuren in hun woning ten gevolge van de gaswinning in Groningen.

 5. We hebben hier ook een soort President Trump nodig die de boel kan opschudden en drastisch de rotte appels oppakt! Trouwens, ik kan mij nog herinneren dat de zaak Baybasin ook is voorgekomen in New York (advocate Adele van der Plas samen met een ex-rechercheur die onderzoek heeft gedaan naar pedofiel netwerk en opeens moest stoppen met de zaak, want kwam te dichtbij en een verdedigende ambassadeur van Nederland die zenuwachtig alles ontkende)! Misschien gaat er vanuit de VS nog een boek open over “The Deep State” of The Netherlands. Meen te hebben gelezen dat de President van Amerika ook achter pedofiele netwerken in Europa gaat en dat hij de mensen in de top niet zal sparen; J.D. mag vast bibberen en al die anderen die zich met hem veilig wanen.

 6. Pingback: Ella Ster* over de zaak Baybasin

 7. Pingback: Zaak Baybasin: Justitie in de tang van chantagepraktijken | Silvia's Boinnk!!!