Het lijkt onwaarschijnlijk, maar de FBI en het Amerikaanse Ministerie van Justitie hebben Trump afgeluisterd om te voorkomen dat hij president zou worden. De republikeinen eisen dat het explosieve rapport en het FISAmemo waaruit dit blijkt, wordt vrijgeven. Uit de documenten blijkt ook dat Hillary Clinton 12 miljoen dollar heeft betaald, om het ‘Russische dossier’ op te zetten. Er werd gespioneerd met het doel de verkiezingen te ondermijnen en karaktermoord te plegen op de politieke opponent. Het politieke getouwtrek in Washington DC begint nu echt. Er wordt alles aan gedaan om te voorkomen dat de inhoud van het FISA-rapport publiek wordt. Met de shutdown van de Amerikaanse overheid wordt de publicatie in ieder geval vertraagd.

De complottheorie werd met zorg samengesteld: Trump spande samen met de Russen, die gehackte DNC-documenten naar Wikileaks lekten, om daarmee de uitslag van de presidentsverkiezingen positief voor Trump  te beïnvloeden. Voor en na de presidentsverkiezingen werd door zijn oppositie én de media voortdurend gesproken over Trump’s Russische collusie (geheime, criminele samenwerking). Het blijkt niets meer dan propaganda in zijn zuiverste vorm.

Begin 2017 kreeg Special Council Robert Mueller opdracht om een parlementair onderzoek naar die zogenaamde Russische collusie te doen. De kosten daarvan lopen inmiddels in de tientallen miljoenen. Het doel van het Clinton-kamp is om Trump af te zetten en Hillary alsnog als president te installeren. Maar het hele Russische collusie-verhaal blijkt een leugen. Het tegenovergestelde is namelijk het geval. De enige collusie die wérkeliijk plaatsvond, was die tussen het campagneteam van Hillary Clinton, het Ministerie van Justitie en de FBI-top.

De DNC (de organisatie achter de Democratische partij van Hillary Clinton) betaalde via Fusion GPS, 12 miljoen dollar aan de Britse geheim agent Christopher Steele. Deze kocht op zijn beurt informatie van Russen, om daarmee een belastend dossier tegen Trump op te zetten, gebaseerd op valse informatie en afkomstig van dubieuze bronnen. Hiermee wilden ze voorkomen dat Trump ooit president zou worden. Óf ze zouden het kunnen gebruiken als een soort van ‘verzekeringspolis’ om Trump af te kunnen zetten, mocht hij onverhoopt toch verkozen worden. Deze zaken zijn duidelijk geworden uit het tot nu toe geheime rapport dat de Amerikaanse HPSIC-onderzoekscommissie onlangs onder ogen kreeg.

Republikeinse congresleden die de documenten hebben gezien, zijn er enorm van geschrokken. Ze beschrijven de criminele samenwerking als een palace coup; het omverwerpen van een gekozen regering door hoge functionarissen binnen het establishment. “Dit is erger dan Watergate”. Volgens Kevin Shipp (oud CIA-agent), kan dit tot een regeringscrisis leiden, want de FBI en Justitie hebben samengespannen tegen een zittende president aka presidentskandidaat. “Dit is een bijzonder serieuze kwestie.”

Alle feiten over de FISA-memo op een rij

Wat is FISA?

FISA staat voor Foreign Intelligence Surveillance Act, een Amerikaanse federale wet waarin procedures zijn vastgelegd met betrekking tot afluister- en opsporingsmethodes. Met deze methodes worden inlichtingen verkregen over (agenten van) buitenlandse machten die worden verdacht van spionage of terrorisme. Binnen deze wetgeving is tevens het Foreign Intelligence Surveillance Court (FISC) geïnstalleerd. Deze kan een opsporingsbevel uitvaardigen aan bijvoorbeeld de FBI of CIA. De FISA-wet is na 9/11 aangescherpt en wordt veelvuldig gebruikt. Er zijn, zo blijkt uit het beruchte FISA-rapport over het Russische dossier van Trump, opsporingsbevelen aangevraagd én ondertekend om Trump, in de aanloop naar de verkiezingen en tevens daarna, af te kunnen luisteren.

Wat is de betekenis van het FISA-rapport?

Het beruchte FISA-rapport gaat over het bespioneren van een presidentskandidaat en zijn campagneteam, waarbij, onder valse voorwendselen, de opsporingsmethodes van de FBI en andere overheidsdiensten zijn ingezet. Door middel van deze spionagepraktijken wilde men het democratische proces ondermijnen en karaktermoord plegen op de politieke tegenstander.

Hoe is het FISA-rapport naar buiten gebracht?

Justitie heeft lange tijd geprobeerd deze precaire informatie achter te houden, maar de House Intelligence Committee (HPSCI) heeft het opgeëist. Het HPSIC heeft een dagvaarding gestuurd aan het Ministerie van Justitie en de FBI, waarmee ze inzage eist in alle documenten van het Christopher Steele-dossier. Dat is het beruchte dossier over de zogenaamde Russische collusie door Trump tijdens de presidentsverkiezingen. Dezelfde HPSCI heeft tijdens een stemming ook vóór gestemd om het memo openbaar te maken. Normaliter duurt dat minimaal een maand. Door de (onlangs opgeheven) shutdown van de overheid kan er vertraging in de procedure zijn ontstaan.

Wat is er volgens het FISA-rapport precies gebeurd?

De DNC (de organisatie achter de Democratische partij van Hillary Clinton) heeft ongeveer 12 miljoen dollar betaald aan ‘voormalig’ Brits MI6-agent Christopher Steele om informatie te verzamelen tegen Trump. Zijn informatie kwam van indirecte bronnen (via via); Russische, geheim agenten. John McCain fungeerde als de koerier die de informatie aan de top van de FBI en CIA presenteerde.

Dit dossier is vervolgens gebruikt om een opsporingsbevel aan te vragen bij het FISC-hof (Foreign Intelligence Court) teneindeTrump en zijn campagneteam te kunnen afluisteren en bespioneren. Dit werd gedaan met medeweten van topambtenaren binnen het Amerikaanse Ministerie van Justitie, de FBI en waarschijnlijk ook de NSA.

Waarom werd het Russische dossier als verzekeringspolis gezien?

In een uitgelekt SMS-bericht van een van de hoofdverdachten in deze zaak, Peter Strzok dat hij stuurde aan zijn maîtresse Lisa Page (beiden zijn werkzaam bij de FBI) blijkt dat men het dossier als een verzekeringspolis zag. Hij schrijft over presidentskandidaat Trump: “Het kan bijna niet dat hij wordt verkozen, maar ik ben bang dat we dat risico niet kunnen nemen. Het is zoals het afsluiten van een levensverzekering voor het onwaarschijnlijke geval dat je voor je 40ste sterft.”

Het Russische collusie-dossier werd voor de verkiezingen gebruikt om Trump in een kwaad daglicht te stellen. Mocht Trump onverhoopt toch de verkiezingen winnen, dan zou men met datzelfde dossier ‘bewijzen’ dat Trump samenspande met de Russen. Om dit te ‘onderzoeken en hard te maken’ werd de Special Council Robert Mueller aangesteld. Men hoopte dat men Trump dan via Mueller zou kunnen afzetten. De ‘heksenjacht van Mueller’, zoals het onderzoek door tegenstanders van Hillary wordt genoemd, blijkt echter volledig te zijn gebaseerd op leugens.

Heeft Trump dan niet samengespannen met de Russen?

Nee, de werkelijke collusie die heeft plaatsgevonden, was tussen het Ministerie van Justitie, de FBI en het campagneteam van Hillary Clinton. Daarbij werd valse informatie tegen Trump verzameld, afkomstig van dubieuze Russische geheim agenten.

Het verhaal van de Russische inmenging is al eerder ontstaan en werd in de lente van 2016 voor het eerst naar buiten gebracht. Men claimde toen dat Russische hackers in de computers van de DNC hadden ingebroken. Dit persbericht kwam nádat de DNC ontdekte dat er (gevoelige) emails en andere bestanden naar Wikileaks waren gelekt. De data is destijds vrijwel zeker gelekt door DNC-medewerker Seth Rich, die later in opdracht van de DNC werd vermoord. Julian Assange heeft inmiddels bevestigd dat Seth Rich de bestanden aan Wikileaks leverde.

Direct nadat was ontdekt dat er grote hoeveelheden data waren weggesluisd, heeft de DNC aan het bedrijf CrowdStrike gevraagd (een IT-bedrijf in handen van voormalig FBI-agenten) om op zoek te gaan naar de hack. In werkelijkheid ging men op zoek naar de persoon die de data had gelekt. Daarna werden alle computers en servers gewist om mogelijk bewijsmateriaal te vernietigen. Daarbij waren ook Russische IT-ers betrokken. Vervolgens bracht de DNC de leugen naar buiten dat Russische hackers hadden ingebroken in hun computers.

Veel informatie over deze onderwerpen is naar buiten gekomen via onderzoeksjournalisten George Webb en Jason Good. Webb heeft inmiddels een rechtszaak tegen de DNC aangespannen met betrekking tot allerhande zwendel- en spionagepraktijken die binnen de DNC plaatsvonden. Topambtenaren van de FBI waren hiervan op de hoogte en hielden het onder de pet. Volgens George Webb waren voormalig FBI-directeur James Comey en FBI adjunct-directeur Andrew McCabe er nauw bij betrokken.

Wie zijn er allemaal bij het FISA-schandaal betrokken?

Topambtenaren van de FBI en Justitie en wellicht andere overheidsinstellingen, de DNC / Democratische Partij en de republikein John McCain. Daarnaast waarschijnlijk ook Obama en leden van de Britse regering.

Hoofdverdachten:

 • Peter Strzok: voormalig FBI-agent
 • Lisa Page: FBI-advocaat en maîtresse van Peter Strzok
 • Andrew McCabe: FBI adjunct-directeur
 • James Comey: voormalig FBI-directeur
 • Christopher Steele: voormalig MI6-agent (Britse buitenlandse inlichtingendienst) en werkzaam als privédetective voor het bedrijf Fusion GPS

Mogelijke verdachten

 • Hillary Clinton
 • President Obama
 • Susan Rice: US National Security Advisor
 • John McCain: Republikeins politicus
 • Theresa May: Brits Premier
 • Boris Johnson: Brits staatssecretaris van Buitenlandse zaken (zie ook zijn rol in de aanslag in Las Vegas)

Welke rol speelden de Britten?

Ook de Britten bespioneerden Trump om te voorkomen dat hij president zou worden. Eind augustus 2016 (een paar maanden voor de presidentsverkiezingen) deed Barack Obama een verzoek aan GCHQ (een Britse Intelligence overheidsorganisatie), om presidentskandidaat Donald Trump te bespioneren. Op deze wijze omzeilde Obama het vereiste Amerikaanse opsporingsbevel. Vervolgens heeft de Britse Premier Theresa May half september Operation FULSOME gestart en begon men Trump, zijn bedrijven en zijn campagneteam te bespioneren. Dat blijkt uit een uitgelekte, geheime, interne memo van de British Government Communications Headquarters (GCHQ).

Welke politieke druk wordt uitgeoefend om het FISA-rapport (nog niet) vrij te geven?

Nadat het geheime FISA-rapport onder ogen kwam van de House Intelligence Committee, maakten Republikeinen en Trump-supporters zich er hard voor om de documenten vrij te geven aan het Amerikaanse publiek. Op Twitter werd een Twitterstorm gestart met #ReleaseTheMemo en #ReleaseTheDocuments. Ook werd het telefoonnummer van het congres verspreid om de politieke druk verder op te voeren.

De HPSCI-commissie heeft inmiddels besloten het rapport openbaar te maken. Met de overheid shutdown wordt dit echter vertraagd. De Democraten en andere verdachten doen er alles aan om publicatie te voorkomen.

Welke rol speelt de mainstream media?

De mainstream media heeft de propaganda over de zogenaamde Russische collusie voortdurend gepromoot. Daardoor is er karaktermoord op Trump gepleegd. Hij wordt door de mainstream media nog steeds zeer negatief in beeld gebracht. Blijkbaar is hij een enorme bedreiging voor het establishment. De mainstream media gaf Trump ook de schuld van de overheid shutdown. Nieuwszenders zoals Fox News en Infowars brengen echter al maanden het werkelijke verhaal rond het FISA-rapport naar buiten.

Over de recente Twitterstorm waarbij #ReleaseTheDocuments een trending topic werd, beweert de mainstream media dat deze beïnvloed is met behulp van… je raadt het al…Russische robots! Niet verontwaardigde Amerikaanse burgers hebben deze Tweets gestuurd, maar het waren wederom de Russen. Een mooi staaltje Fake News.

Wat gebeurt er als de documenten openbaar worden gemaakt?

Het beruchte FISA-memo is een duidelijk voorbeeld van de Deep State* die hun macht misbruikt om het politieke democratische proces te beïnvloeden. De openbaarmaking zal een heleboel fraude en corruptie laten zien. Er zullen zeker koppen rollen en het zal leiden tot ontslag van prominente figuren. Denk daarbij aan politici en topambtenaren binnen Justitie en de FBI.

Maar naast ontslagen zullen betrokkenen ook strafrechtelijk vervolgd worden. Sommigen, zoals voormalig president Barack Obama, hebben alles ontkend. Als men uiteindelijk tóch schuldig blijkt, is er meineed gepleegd. Het strafrechtelijk onderzoek zal ongetwijfeld meer corruptie aan het daglicht brengen. Meer dominostenen zullen omvallen.

Nu de waarheid naar boven komt, zijn de betrokkenen doodsbang. Kevin Shipp zegt in onderstaande video: “Oh ja, ze zijn doodsbang. Ze verwachtten niet dat Trump datgene zou doen, wat hij nu doet. De reden dat ze hem probeerden te pakken al vóórdat hij verkozen werd, was omdat men wist dat hij oncontroleerbaar is en ze hem niet kunnen manipuleren.”

Er volgen nog veel, veel meer rapporten…

Het onderzoek naar het FISA-schandaal is trouwens maar één van de vele (strafrechtelijke) onderzoeken die momenteel lopen. De Amerikaanse Justitie heeft het onderzoek heropend naar het emailschandaal, de Clinton Foundation en de Uranium One-deal. Allemaal corruptiezaken waarbij Hillary Clinton zelfs voor hoogverraad kan worden veroordeeld. Ook het strafrechtelijk onderzoek naar de Awan-broers (Imran Awan is al in hechtenis genomen), IT-medewerkers van de DNC die congresleden hebben bespioneerd, zal belastend zijn voor Hillary Clinton. Daarnaast zijn er met de Executive Order inzake mensenhandel en pedonetwerken, ook allerlei onderzoeken naar Pizzagate te verwachten, waar de naam Clinton ongetwijfeld wederom zal opduiken. Volgens onderzoeksjournalist David Zublick stond er op de laptop van Anthony Weiner een film waarin Hillary seks heeft met een kind.

Wat dat betreft is het onbegrijpelijk dat Hillary Clinton nog steeds vrij rond loopt. Hoeveel bewijsmateriaal moet er nog boven tafel komen voordat ze in hechtenis wordt genomen? Een mogelijke reden van haar uitgestelde arrestatie is wellicht dat men eerst het grote publiek wil informeren dát ze betrokken is bij allerlei ernstige misdrijven. Als men dit niet ‘in de week legt’, kan het door de corrupte mainstream media uitgelegd worden als een voorbeeld van Trump’s zogenaamde dictatoriale trekjes waarmee hij op onrechtmatige wijze zijn politieke tegenstanders uitschakelt.

Daarom is het zaak dat alle schandalen zo spoedig mogelijk naar buiten komen. Naast het FISA-rapport is recentelijk ook het Horowitz-rapport aan het congres gepresenteerd. Het onderzoeksrapport van Robert Mueller wordt binnenkort verwacht. Al deze rapporten zullen vernietigend zijn voor talloze criminele figuren binnen het establishment en met name voor James Comey en Hillary Clinton. De overheid shutdown gooit een beetje roet in het eten en vertraagt de boel. Door het uitblijven van de arrestaties van prominente figuren begint het geduld bij velen inmiddels wel op te raken.

*) De betekenis van deze termen worden uitgelegd in het artikel: Deze termen moet je kennen, om te begrijpen wat er in de wereld gaande is

In deze uitzending van Fox News leggen Sean Hannity en Sara Carter uit wat het FISA-rapport betekent. Er zijn ook twee Republikeinse congresleden aan het woord die zich hard maken voor het naar buiten brengen van de documenten.

Jordan Sather legt uit waarom het zeker een maand duurt voordat het FISA-rapport kan worden gepubliceerd. Er worden allerlei verwijzingen gemaakt naar een ander rapport van de openbare aanklager, dat uit 1,2 miljoen pagina’s bestaat. Men wil alle feiten dichttimmeren om te voorkomen dat de schuldigen het rapport later onbetrouwbaar en ongeldig verklaren.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Share.

About Author

22 reacties

  • ” Het doel van het Clinton-kamp is om Trump af te zetten en Hillary alsnog als president te installeren.”
   Klopt niet want dan zal Mike Pence president worden.

   “Begin 2017 kreeg Special Council Robert Mueller opdracht om een parlementair onderzoek naar die zogenaamde Russische collusie te doen. ”
   In mei 2017 werd hij door onderminister van Justitie Rod Rosenstein benoemd tot speciaal aanklager om de leiding te nemen over het onderzoek naar Russische beïnvloeding van de Amerikaanse verkiezingen van 2016.
   Rosenstein werd in zijn functie benoemd door president Trump op 13 januari 2017. Deze benoeming werd bevestigd door de Senaat op 25 april 2017.
   Op 8 mei 2017 gaf president Trump aan Minister van Justitie Jeff Sessions en Rosenstein opdracht een zaak tegen FBI-directeur James Comey op schrift te stellen. De volgende dag overhandigde Rosenstein zijn chef een memo dat de basis vormde van diens aanbeveling aan de president om Comey te ontslaan. Rosenstein moest hiervoor als plaatsvervanger de verantwoordelijkheid nemen omdat zijn chef, minister Jeff Sessions zelf onderwerp van onderzoek was in het dossier over mogelijke connecties tussen het Trump-team en Rusland.
   Critici argumenteerden dat Rosenstein door het ontslag van Comey mogelijk te maken te midden van het onderzoek naar de Russische inmenging in de presidentsverkiezing van 2016, zijn reputatie onafhankelijk te zijn, beschadigde.

   Heeft dus niks met Clinton te maken of een of andere deep state conspiracy.

   Notabene. Info wars is de grootste onzin verkondiger. Alex Jones speelt een rol, iets dat ie zelf heeft toegegeven.

   • Het doel was om te bewijzen dat de verkiezingen gemanipuleerd waren, zodat er nieuwe verkiezingen uitgeschreven hadden moeten worden. Dat plan zal sowieso niet slagen want de zogenaamde Russische inmenging was gebaseerd op leugens.

    Infowars is inderdaad gekleurd, maar soms een betere informatiebron dan de mainstream media. Het is zaak om voorbij de oppervlakte te kijken, want dingen zijn veel gelaagder dan het ogenschijnlijk lijkt. De exposé die in deze Tweets uiteen wordt gezet is naar mijn mening wat er waarschijnlijk achter de schermen gaande is met het onderzoek van Mueller:
    https://i.imgur.com/1q4mrxG.png

    • Verleden en heden lopen een beetje door elkaar in het commentaar en komt daardoor warrig op mij over. ” Het doel van het Clinton-kamp IS om Trump af te zetten en Hillary alsnog als president te installeren.”
     “Dat plan ZAL sowieso niet slagen want de zogenaamde Russische inmenging was gebaseerd op leugens.`

     Het onderzoek is nog steeds gaande en niet voor niets. Er zijn ontiegelijk veel verbanden met Rusland.
     Flynn, Tillerson, Papadopolous, zoon van Trump, Jef Sessions, Manaford, Jared Kusner en ga zo maar door. Als dit een vooropgezet plan zou zijn van Clinton is het allemaal wel heel erg vooropgezet.
     Trump kon geen geld meer lenen na z’n faillisementen dus ging ie naar Rusland. Dit zijn geen sprookjes.

     Trump wilde eigenlijk Mueller ontslaan na Comey maar men (GOP ) heeft hem daarvan weerhouden. Maar dat is natuurlijk weer fake news. Als er zoiets als een deep state bestaat ben ik eerder geneigd dit te zoeken in de wereld van de oliegarchie en de krachten en de machten die er bestaan van het grote geld. Denk aan de Deutsche bank die niet voor niets een boete heeft gehad wegens witwassen van Russisch geld en de relatie met de Trumps. De verkoop van onroerend goed aan Russen via Trump. Fake news ?

     Zoals Naomi Klein zei. De wereld verandert van een olie geregeerde wereld naar een alternatieve energie wereld. Dit is de laatste kans van de olie lobbyisten er nog geld uit te slaan. Dus als je iets wil zoeken als het aankomt op macht en spelletjes of deep state dan zul je hier moeten zoeken.

     Nog even over Info wars. Ik kan niet voorbij de oppervlakte kijken van een Alt Right gestuurde fascistische media. Neem Pizza Gate. Alex Jones heeft daar openbaar z’n excuus voor aangeboden en gezegd dat ie het fout had. Wat zou ik moeten doen ? Voorbij de oppervlakte kijken ? Dat komt feitelijk neer op iets zoeken op basis van je eigen interpretatie wat er niet is.
     Voorbeeld:
     Wanneer Alex Jones zegt dat Trump wordt gedrogeerd via z’n diet Coke en daarom zo raar praat dan zou ik daar een bepaalde gelaagdheid in moeten zoeken dan het ogenschijnlijk lijkt ? Of dat ie zegt dat het water wordt geïnjecteerd waardoor er meer homo’s zijn ?
     Hoe moet ik dit serieus nemen ? https://www.youtube.com/watch?v=_ePLkAm8i2s
     Soms een beter informatie bron ?
     Wanneer je dit als soms een beter informatiebron beschouwd dit betekent dat je selectief iets zoekt dat binnen je eigen gedachten patroon bevindt. Info wars valt niet te differentiëren. Dit is Steve Bannon maar nog een graadje erger.
     Als je dat gaat doen lijkt mij alle objectiviteit verdwenen en word je paranoia en zak je weg in een moeras van warheden. Niet waar maar war.

     Dat is misschien nog wel de kern van het hele verhaal. Als je dingen wil zien die er niet zijn zul je ze altijd vinden. Immers, wie bepaalt dat het er niet is ? Je eigen geest. En wat is dan de waarheid ? Ratio ? De stem van de meerderheid of die van een minderheid met een bipolaire gedachten gang ? En wie bepaalt of je geestesziek bent of niet ? De democratie ? De meerderheid ? Is Trump gestoord of niet ?
     Wat is dat dan Fake news ?

     Indien de waarheid niet bestaat omdat ieder de waarheid beschouwd vanuit z’n eigen perceptie. Hoe ga je dan regels bepalen ? Hoe ga je dan een oordeel vellen over zoiets als Pizza Gate wanneer je b.v. zelf slachtoffer bent van misbruik en dit niet hebt verwerkt en elke vorm van vermeende pedofilie gaat proberen te bevechten, gaat zoeken naar een “waarheid” die eigenlijk besloten is in je eigen geest.

     H’mmm

     • Beste Wil,

      Je gooit nu een heleboel onderwerpen op een hoop. De strekking van het artikel is dat de hele bewering dat de Russen de Amerikaanse presidentsverkiezingen hebben gemanipuleerd is gebaseerd op leugens. Dat zegt niks over zakelijke relaties die Trump of zijn schoonfamilie al jarenlang met Rusland en de Deutsche Bank hebben. Een zakenman op dat niveau heeft relaties met alle grote spelers en landen. De kernvraag is of er eerlijke verkiezingen geweest zijn.

      Uit tal van onderzoeken blijkt dat Hillary niet alleen de voorverkiezingen heeft vervalst (talloze rechtszaken), maar ook frauduleuze deals met Rusland heeft gesloten die haar partijkas hebben gespekt, waarmee ze het Christopher-Steele-dossier heeft gekocht om daarmee Trump in diskrediet te brengen met leugens. Met andere woorden: Hillary heeft de verkiezingen proberen te manipuleren.

      Wat heel bepalend in de verkiezingen is geweest, zijn de DNC emails die door Seth Rich (niet de Russen) naar Wikileaks zijn gelekt. Daarin zijn wordt het bestaan van Pizzagate blootgelegd.

      Er zijn inmiddels tal van zaken die het bestaan van Pizzagate, Pedogate, de Deep State en de schaduwregering bevestigen. Het is aan jou of je dat verder WIL onderzoeken, niet aan mij om je ervan te overtuigen.

     • Hoi Ella,
      Ok, reply staat uit. Dus doe ik het zo.
      Om bij het stuk te blijven als juiste media :
      Pizza gate is allang debunked. Alex Jones heeft verontschuldigingen aangeboden.
      Kijk deze even waarin wordt uitgelegd hoe conspiracy wordt uitgelegd en hoe het werkt. Het is gevaarlijk. https://www.youtube.com/watch?v=sVL59_I-z88&index=32&list=WL

      Ik gooi niet alles op een hoop. Alles wijst een kant op.
      Kislyac bv. Het gaat allemaal om het geld. Trump is niet gewoon maar een zakenman. Als er niks aan de hand was had ie allang z’n tax returns geopenbaard. Als er geen collusion was geweest had Jeff Session zich niet hoeven ” recusen ” had Flynn niet toegegeven dat ie heeft gelogen tegen de FBI, was er geen Trump Tower meeting geweest, was Manaford niet aan de ketting gelegd. Dan had Steve Bannon z’n mond gehouden.

      Dan zou de AIVD ook meedoen met een of ander complot.
      En Australië ook die waarschuwden ( papadopolous )

      Iedereen is gek en iedereen stopt z’n kop in het zand behalve The alt Right, Alex Jones. en de gelovigen. ( evangalicals )
      Als je het hebt over pedofilie. Roy Moore en de evangalicals. Trump keurde/ beval hem aan.
      Dat was gewoon een pedofiel.
      Oh nee. Dat waren de republikeinen en de deep state.
      Pizza gate was waar maar Roy Moore was Fake News.

      Je kunt onderzoek doen tot je een ons weegt wanneer je je laat leiden door een waarheid die besloten ligt in je eigen geest. Je zal altijd iets vinden. Maar je zult eerst moeten bepalen of jouw eigen geest wel `gezond`is.
      Ben ik rationeel of laat ik mij beìnvloeden door wat mij is overkomen vanuit mijn verleden ?
      In hoeverre vertroebelt mijn psychische gesteldheid mijn kijk op de wereld en ben ik daar eerlijk in ?

      Ik wens je sterkte Ella.
      Ik weet dat je het goed bedoeld. Ik weet dat je wil waarschuwen. Je bent een lieverd. Maar zorg eerst voor jezelf voordat je de halve wereld wil bevechten. Zorg voor je gezin, je man. Dat is belangrijker dan je bedevaart.

      Dit was mijn laatste commentaar op je blog.

 1. Pingback: Diverse nieuwsfeiten, verzameld door: Nico Talma | Silvia's Boinnk!!!

 2. Mooi dat de manipulatie vorm naar buiten komt. Dat het aanwezig is, dat men ten koste van alles hun zin willen doorzetten. Daar moeten en mogen de mensen weet van hebben, dat dat gebeurd. Maar ga mijn niet vertellen dat de Republikiense personen daar ook niet van gesnoep hebben, door de jaren heen. Geschokt zeggen ze sorry hoor. De achter/schaduw personen gokken (meen ik) altijd op twee kanten. Trump is het niet en wordt het niet. Maar hoop wel dat de mensen zelf, bij zich zelf te raden gaat en gaan samen werken tegen de hele politieke kliek. In ieder land. Theresa May Brits Premier, hallo Brexit. Wat een chaos zal daardoor onstaan. Heb je geen oorlog voor meer nodig. Ik weet het nog niet, hoe lang deze storm zal duren. Jaren??? Want 1 ding is zeker, de mensheid heeft geen hou vast meer. Is dat ook de e.v.t opzet? Met al die te vergaande wetten? En thenologiën die gaan nog steeds door, grote bedrijven slokken nog alles op enz. Tegen de mensheid. We zijn er nog lang niet.

  • Hoi Nanette, deze strijd gaat helemaal niet over partijpolitiek, maar is de strijd tegen het kwaad. En er zijn zowel Republikeinen al Democraten die niet aan de corruptie of pedofilie hebben meegedaan. Gelukkig zijn er dus mensen geschokt, want de medeplichtigen zullen alles doen om hun eigen straatje schoon te vegen.

   De corruptie en het kwaad is helaas zo wijd verbreid en verweven met alle instituten en lagen van de maatschappij dat er inderdaad geen quick fix is om dit ‘even’ op te lossen. Het was al die tijd al een puinzooi, ondanks dat het een net en orderlijk systeem leek. Maar dat was schone schijn en nu wordt de puinhoop zichtbaar.

   En op het moment dat je gaat opruimen en schoonmaken wordt het eerst een nóg grotere puinhoop. Vergelijk het met een aangekoekte pan. Zodra je er heet water bij doet, wordt het één troebele bende. Dan moet het even inweken en kan de schoonmaak beginnen. Het is nou eenmaal een fase waar we doorheen moeten.

 3. Ik zie nog geen memo naar buiten komen , het msm nieuws zwijgt in alle talen… wat nu? Als alleen het alternatieve nieuws hier over bericht blijft het gewoon in de doofpot.

  • Het gaat minimaal een maand duren. Staat ook in het artikel en wordt uitgelegd in onderste video. De mainstream media gaat er waarschijnlijk geen aandacht aan besteden, of gaat het verdraaien.

 4. Soms moet je een beetje humor hebben. In reactie op het belachelijke Fake News bericht that de Twitterstorm met #ReleaseTheMemo veroorzaakt was door Russische robots, is er een nieuwe Twittercampagne gestart om congresleden te bellen en te zeggen dat ze geen robot zijn, maar wel Tweets gestuurd hebben om de FISA-memo vrij te geven. Beetje vervelend voor deze politici, maar wie de bal kaatst…
  http://www.thegatewaypundit.com/2018/01/hah-adam-schiffs-office-flooded-phone-calls-americans-confirming-arent-russian-bots-releasethememo/

 5. Het blijft een moeilijk verhaal deze hele “conspiracy”.
  Jaren terug heb ik er al over gelezen en ja, het is moeilijk te geloven, de doofpot werkt heel goed tot nog toe.
  Voor mij heeft het te maken met delen van mijzelf die ik weggestopt heb door te leven zoals mij verteld werd dat het “hoort”.
  Dat is een heftige waarheid die naar boven komt drijven en des te moeilijker waar ikzelf sta.
  En wie ik NU eigenlijk ben. Uiteindelijk gaat het om de innerlijke reis die mij bij mijn Zelf uit laat komen. Dan kan ik ook compassie opbrengen voor degene die de zwarte schaakstukken in dit leven hebben gekozen. Voor mij is het een groot schaakspel waar ook ik ooit een “zwarte stukken” in heb “gespeeld”. Door dit te erkennen ben ik wijzer geworden en gegroeid. Ken Uzelve…..

  • Hoi Elles, De letter van de wet betekent op zichzelf niets als men deze niet naleeft en handhaaft.

   Zo heeft de ITCCS de paus en Queen Lizzy veroordeeld, volgens rechtsgeleerden een rechtsgelding vonnis, maar zonder handhaving lopen deze mensen nog steeds vrij rond.

   En Obama heeft — zo is inmiddels bewezen — zijn geboorteakte vervalst en is zeer waarschijnlijk niet in Amerika geboren. In dat geval zouden alle wetten van zijn 8-jarige ambtsperiode ongeldig verklaard kunnen worden. Maar ook dat is niet gebeurd.

 6. Wil (reactie van 28 januari) is inmiddels ontmaskerd als internet trol. Hij gebruikt allerlei aliassen zoals vissekop en pietjepuk en talloze mailadressen. Deze trollen hebben als doel om twijfel te zaaien, ruis te veroorzaken en mensen van hun pad af te leiden. Vaak vallen ze na een tijdje door de mand. Het is belangrijk om waakzaam te zijn niet te veel aandacht aan deze trollen te schenken, maar tevens geen podium te bieden op mijn eigen platform.

  Zijn reactie laat ik staan om als voorbeeld te dienen. Hij heeft inmiddels een mooi plaatsje op de zwarte lijst gekregen, al weet je nooit zeker of deze figuur opnieuw opduikt onder een andere naam of IP-adres.