Voor veel mensen is het steeds duidelijker waar de vaccinatie-agenda naar toe leidt. Het achterliggende doel ligt verscholen in het plan van de Great Reset, een uitwerking van de VN’s Agenda 21. De coronamaatregelen en vaccinaties zijn slechts een middel dat het doel heiligt. Maar waarom grijpt de vrijheidsbeweging niet in, nu blijkt dat de vaccinaties tot zoveel negatieve gevolgen leiden?

Vrijheid onder dwang

Met de bereidheid zich te laten vaccineren, onder de meerderheid van mensen, zijn we een stap dichterbij een digitale controlemaatschappij. Inclusief digitale vaccinatiebewijzen, die vooralsnog ‘slechts’ vereist zijn om toegang te krijgen tot niet essentiële, luxe diensten, zoals: musea, concerten en reizen. Maar eenmaal geïmplementeerd kan men deze vereiste breder inzetten, om (wel/geen) toegang te krijgen tot essentiële diensten.

De creatie van een dystopie

Op die manier kan men eisen dat het voor steeds meer diensten, of voor toegang tot locaties of landen vereist is dat je zo’n digitaal vaccinatiebewijs hebt (Cov-ID = Certificate Of Vaccination ID). En wanneer ‘het systeem’ daar belang bij heeft, kunnen deze ‘privileges’ ook ontzegd of afgesloten worden. Er zijn vele films over gemaakt die een dergelijk dystopisch toekomstbeeld laten zien. Scenario’s waarbij bevolkingsgroepen een beperkte bewegingsvrijheid hebben, via digitale surveillancesystemen die mensen dwingen in hun kamp te blijven. Denk aan The Hunger Games, George Orwell’s Nineteen Eighty-Four, Brave New World of Divergent.

Manipuleerbaar door korte termijn beloningen

Een grote groep mensen richt zich nu echter slechts op de korte termijn voordelen. De wens om weer op vakantie, uit eten of naar een festival te gaan, domineert. Vanwege de behoefte aan dergelijke uitjes gaat men akkoord met de voorwaarde, zich onder dergelijke dwang te laten vaccineren. Het is natuurlijk een verfijnde vorm van chantage, door eerst vrijheden en grondrechten af te nemen en deze vervolgens alleen onder voorwaarden terug te geven.

Onnozelheid en volgzaamheid van de massa is schokkend

Ik weet eigenlijk niet wat schokkender is; de duivelse agenda om mensen te dwingen deel te nemen aan een risicovol medisch experiment, of de goedgelovige volgzaamheid van de massa die hierin meegaat. Ondanks het feit dat iedereen op een bepaald moment wel minstens eenmaal het kritische tegengeluid van actiegroepen, kritische artsen of virologen moet hebben gehoord, kiest het gros ervoor zich verder niet in de zaak te verdiepen. “Ik wil gewoon weer op vakantie kunnen.”

Beperkte blik door een vernauwd referentiekader

Als mensen doordrongen zouden zijn van de achterliggende agenda, zou die bereidheid om zich te laten testen of vaccineren er niet of nauwelijks zijn. Maar het grotere plaatje en de verborgen agenda bevinden zich ver buiten het referentiekader van mensen. Dat referentiekader is vernauwd door de zorgvuldige controle op educatie, wetenschap en media. Daardoor blijven veel ontwikkelingen, plannen en achterliggende motieven voor de meerderheid van de mensen ongezien.

Kritiek afwentelen door deze te labelen als ‘complot’

Door gebeurtenissen, getuigenissen en ongewenste onthullingen af te doen als complottheorieën manipuleert men de beïnvloedbare mens. Men speelt in op de dieper liggende angst voor afwijzing of uitsluiting wanneer men als complot-wappie gezien wordt, zodat men deze zaken liever niet verder onderzoekt. Dat geldt niet alleen voor nietsvermoedende burgers, maar ook voor veel journalisten die in loondienst zijn van de gecontroleerde media. Deze lijken er bijna een sport van te maken om alles wat indruist tegen het overheidsbeleid af te doen als ‘complot’.

Complot-erkenners en complot-ontkenners

‘Complot’ is het toverwoord en een complotdenker is een negatief label dat de meeste mensen liever niet opgeplakt willen krijgen. Alsof complotten niet bestaan doen de complot-ontkenners in ieder geval net alsof geheime genootschappen, achterkamertjespolitiek, kartelvorming, klassenjustitie, handelen in voorkennis, hoogverraad, farmaceutische schandalen, censuur en propaganda allemaal verzinsels zijn van een labiele medemens, die zich vooral zou laten beïnvloeden door ‘fake news’.

Officiële plannen, agenda’s en complotten

In werkelijkheid gaat het om een substantiële groep ontwaakten, die deze snode plannen en elite clubjes wel herkennen en bereid zijn onderzoek te doen buiten de gangbare referentiekaders. In hun onderzoek ontdekken ze dat de plannen voor een dystopische nieuwe wereldorde gewoon omschreven staan in allerlei officiële en openbare documenten, artikelen en interviews. Bijvoorbeeld Agenda 21 van de VN, de Great Reset van de World Economic Forum, het plan Lock Step van de Rockefeller Foundation en de vele andere publicaties op hun websites en die van de WHO.

De ‘verborgen’ doch openbare agenda

Complotdenkers voorspelden jaren geleden al de situatie waar we nu middenin zitten. Ze voorzagen dat er een vaccinatie-agenda bestond om een wereldwijde controlemaatschappij te creëren. Dat geeft aan dat deze mensen óf allemaal helderziend zijn, óf dat deze agenda simpelweg al jaren geleden op papier is gezet. Het eerste is niet zo waarschijnlijk, maar het laatste is zeker het geval. Doordat de mainstream media deze agenda nooit openlijk aan het licht hebben gebracht, is die verborgen gehouden. Maar desondanks is deze in te zien voor iedereen die ernaar op zoek gaat.

Kritiekloos regels opvolgen is onderdeel van het probleem

Deze agenda is inmiddels ver gevorderd en verweven met allerlei systemen. Daarom is het zo lastig om plotseling van koers te veranderen. Veel mensen die onderdeel zijn van het systeem — de medische wereld, de wetenschap, de scholen, de media — zijn zich niet eens bewust dat ze ongemerkt een agenda dienen die niet ten dienste staat van hun eigen leven of de toekomst van hun kinderen. Ze volgen simpelweg de regels op die door de ‘autoriteiten’ zijn opgesteld. Die bereidheid om regels op te volgen en het gebrek aan kritisch vermogen zijn onthutsend en prevaleren in allerlei sectoren. Desalniettemin is er een groeiende groep die zich inzet voor een drastische koersverandering en een utopische nieuwe wereld.

Waarom grijpen White Hats niet in?

Naast actieve burgerinitiatieven en maatschappelijke actiegroepen is er ook een groeiende groep militairen, geheim agenten, en ambtenaren — de zogenaamde White Hats — die zich inzet voor een koersverandering om te voorkomen dat de dystopische New World Order een voldongen feit gaat worden. De vraag is alleen, waarom voorkomt deze meer invloedrijke groep niet dat de vaccinatie-agenda verder wordt uitgevoerd? Zeker nu bekend is dat de vaccinaties bij een percentage van de mensen ernstige bijwerkingen opleveren, of zelfs tot de dood kunnen leiden.

Negatieve effecten mogelijk geneutraliseerd

Ten eerste is het de vraag of de vaccinaties inderdaad zo schadelijk zijn als waar de onafhankelijke media en kritische artsen ons voor waarschuwen. Hoewel een deel van de gevaccineerden vaccinatieschade oploopt, is er over de (midden)lange termijn nog veel onzeker. Dat een groot percentage gevaccineerden binnen enkele jaren zal sterven moet allemaal nog maar blijken. Wellicht is een deel van de vaccins inmiddels door de White Hats geneutraliseerd en blijft de schade enigszins beperkt.

Uitschakelen van ‘sleeper agents’

Ook is er een hypothese dat de vaccins vooral schadelijk zijn voor mensen met een bepaalde genetische structuur. Dit zouden vooral de ‘sleeper agents’ zijn, een groep die meer te beïnvloeden is door mind-control. Volgens Illuminati-insider Jessie Czebotar zijn er wereldwijd duizenden van dergelijke sleeper cells, mind-controlled soldaten die op het gewenste moment geactiveerd kunnen worden. Met name om bij te dragen aan de chaos en destructie die de Cabal in hun end-game voor ogen heeft. Als deze groep, bijvoorbeeld vanwege een afwijkend DNA, gevoeliger reageert op de mNRA-vaccins, kan de uitvoering van de vaccinatie-agenda ook een middel zijn om deze groep uit te schakelen.

Slapers zorgen niet voor de noodzakelijke koersverandering

Dit zorgt helaas ook voor onschuldige slachtoffers, die zich argeloos laten overhalen om ook ‘hun prik’ te gaan halen. Dat zijn vooral de ‘slapers’ onder de mensen, die niet alleen kritiekloos meegaan in de propaganda, maar vanwege hun volgzaamheid ook nooit voor de vereiste koersverandering zullen zorgen. Een kritische houding echter, is nu bittere noodzaak om te voorkomen dat we collectief op een afschuwelijke dystopie afstevenen. Door het (nog) niet ingrijpen wordt niet alleen de duistere agenda verder uitgevoerd, maar zal ook de absurditeit ervan steeds zichtbaarder en voelbaarder worden. Dat zal ervoor zorgen dat sommige slapers alsnog gaan ontwaken. Sommige mensen worden nou eenmaal pas wakker als ze persoonlijk geraakt worden.

Het weggeven of herclaimen van de eigen autoriteit

Het bewust worden van de duistere dystopische agenda — hoe verontrustend deze ook is — is een vereiste om te beseffen welke gevolgen het wegkijken en het weggeven van eigen autoriteit kunnen hebben. Het buiten zichzelf plaatsen van de eigen beslissingsbevoegdheid en deze afhankelijk te maken van externe ‘autoriteiten’, is nu juist de kern van het probleem in de huidige situatie waarin we ons bevinden. De koersverandering richting de nieuwe utopische wereld kan alleen plaatsvinden wanneer de mensheid als geheel een hoger bewustzijn heeft bereikt. Dat betekent ook eigen verantwoordelijkheid nemen en het herclaimen van de eigen autoriteit en vrije wil.

De Cabal heeft onze creatiekracht nodig om hun plan uit te voeren

Daarom is het ook niet zinvol om ons uitsluitend te richten op de duistere agenda die de Cabal voor de mensheid heeft uitgestippeld. Dat ze een agenda hebben wil niet zeggen dat ze hun plannen ook volledig naar wens kunnen uitvoeren. De plannen zijn uiteindelijk afkomstig van slechts een kleine elite kliek die er zelf belang bij heeft. Dat geldt zeker niet voor de 99,9% van de mensheid. Daarom is de 0,1% afhankelijk van onze creatiekracht en het collectieve bewustzijn van de mensheid, om zo hun wensgedachten te kunnen manifesteren. Om die reden is het belangrijk om niet toe te geven aan angstscenario’s, want hoe meer we in de angst schieten — een lage frequentie — hoe meer voeding we geven aan de materialisatie van deze gedachten.

“De enige manier waarop ze de mensheid kunnen controleren, is door de mensheid in een kleinere ‘doos’ te stoppen dan waar zij zich bevinden. Dat is hoe ze het gedaan hebben. Wanneer de mensheid uit deze kaders stapt en zich bewust wordt van de eigen identiteit … Wij het bewustzijn uitbreiden tot buiten de kaders, worden zij daar machteloos door.

Zodra we onze geest, onze ogen en onze harten openen, zullen de muren van de ‘gevangenis’, de muren van de bubbel of de ‘doos’ simpelweg wegvagen. Dan worden wij de ware kracht.”

David Icke

De macht ligt bij de 99%

Het aan het licht brengen van verborgen agenda’s heeft vooral zin als we het eveneens koppelen aan initiatieven die een corrigerende werking hebben. Goede voorbeelden zijn de Buiten Parlementaire Onderzoekscommissie en de initiatieven om krachten te bundelen ter voorbereiding op rechtszaken wegens misdaden tegen de menselijkheid. Daarbij is het ook van belang altijd te beseffen dat de uiteindelijke macht bij de 99,9% van de wereldbevolking ligt. Wanneer een meerderheid van de mensen de onredelijke, van bovenaf opgelegde maatregelen en eisen naast zich neerlegt, kan het systeem niets anders doen dan zich te schikken naar de vrije wil van het collectief.

Er zijn steeds meer signalen dat deze tegenbeweging steeds mondiger, krachtiger en zichtbaarder wordt:

Oproep om censuur door mainstream en social media op te heffen

Amerikaanse senatoren willen actie ondernemen tegen de social media giganten die hun boekje te buiten zijn gegaan met het censureren van kritische berichten, andere meningen, onafhankelijke onderzoeken, of alternatieve therapieën. Deze social media giganten gaan steeds meer bepalen welke informatie mensen wel of niet mogen zien. Door het tegengeluid nauwelijks een podium te hebben geboden, ontstond een situatie waarin men het beleid anderhalf jaar niet kon bijsturen. Dit heeft geleid tot onnodige slachtoffers. Het Senaat wil een einde maken aan de cover-up en de federale agentschappen dwingen de onderdrukte informatie openbaar te maken.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Steun Ella Ster met Petje Af
.

Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle dialoog worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden. Het doel is om elkaar te informeren, niet om te ondermijnen. Wanneer er sprake is van (vermoedelijk) misbruik, kunnen we de toegang blokkeren.

Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Share.

About Author

21 reacties

 1. Serieuze aangelegenheid on

  De duistere dystopische agenda is niets anders dan een plan om totale controle over de wereld te krijgen. Dus ook over de totale mensheid, kinderen en mensen worden daarvoor opgeofferd. Maar dat gebeurt al sinds zich er buitenaardsen op onze planeet bevinden en dat is iets wat veel mensen niet weten of niet willen zien. Alles draait in dat programma om menselijk bloed (Adreonochrome) en organen, een lugubere agenda, maar wel de realiteit. Phil Schneider heeft die conclusie al lang geleden getrokken en is daarom vermoord. Het past ook in het verhaal van de vermoorde president Kennedy in 1963. De Deep State is de vertegenwoordiging van dit door te voeren plan, welk natuurlijk voor het grootste gedeelte achter de schermen en ondergronds plaats (D.U.M.B.S.) vindt. De reden is het daglicht en het zuurstofgehalte, welk niet voldoen aan de criteria van deze wezens. Daarom zijn alle plannen die Bill Gates heeft niet in het voordeel van de mensheid, maar wel in het voordeel van de buitenaardse bezoekers, die massaal wachten tot de situatie op onze aarde geschikt is om toe te kunnen slaan. Dit is geen angst aanjagen, maar de harde realiteit.

  Er speelt zich nu een oorlog in de bloedvaten van de mens af en vele mensen hebben niet in de gaten dat zij slachtoffer zijn van een buitenaards plan met als doel alle belangrijke organen buiten werking stellen, zodat zij doodgaan en dat zal zeer pijnlijk zijn. Daar zijn genoeg beelden van te vinden, tenminste op de alternatieve kanalen en natuurlijk niet in de mainstream media. Voor mensen die meer willen weten: 1- het virus is nog steeds niet geïsoleerd en het bestaan daar van is nog steeds niet aangetoond en toch is de gehele wereld daar de dupe van. 2- Bekijk de video’s van Phil Schneider op Bitchute. Dat is zeer interessant. 3- Bekijk opnames van Maria Colvin Hill en scroll door haar video’s met o.a. moving plasma’s en spaceships near the sun.

  Waarschuw zo veel mogelijk mensen om zich niet te laten inenten. Het zijn de gevaccineerde mensen die het programma van de New World Order voort zetten. Dit moet zo snel mogelijk stoppen, dus mensen moeten zich niet meer laten testen en vaccineren (suicide-vaccination) moet zo snel mogelijk stoppen.

  Alles wat politici en de uitvoerders van het plan van de NWO doen, is een afleiding om het echte plan van de overname van de wereld door buitenaardsen te camoufleren. Helaas dit is de enige conclusie die ik heb kunnen trekken en dat na meer dan 1 jaar van intensief onderzoek, zonder ook maar enig idee te hebben wat er aan de hand was. De gehele mensheid staat nu op het spel en het is te hopen dat er van hogerhand ingegrepen wordt, om deze kwaadaardige agenda te stoppen.

  Het 1e voorbeeld zie ik al plaatsvinden. De zon wordt vervangen voor een nieuwe zon. De oude is aan het einde van zijn bestaan en daarom is het bijna onmogelijk om tegen de zon in te kijken. Voor wie het nog niet gezien heeft; kijk avonds naar de laatste 5 minuten van de zonsondergang en zie de zon helemaal aan de horizon verdwijnen. Daar speelt zich iets af wat ik al zo’n 5 weken geleden voor het eerst heb opgemerkt. Mijn idee is dat de energiebron voor de kwade machten wordt afgesloten en dat is goed nieuws voor de mensheid.

 2. Het valt mij deze week op, dat er ontzettend veel kruizen in de lucht gemaakt worden met chemtrails……afgelopen week zelfs net boven zee, zodat de mooie zonsondergang niet op de foto komt zonder een kruis…….ik probeer er niet teveel aandacht aan te besteden, maar ervaar het wel als een soort hekserij. Ik hoop dat het de laatste stuiptrekkingen zijn, van die reptielen.

 3. L.J.A.M de Beer on

  ja waarom wordt er niet ingegrepen? Hoe moeten de slapende nog wakker worden als de censuur elke dag erger wordt, de waarheid mag niet verteld of geschreven worden. Ze beginnen nu aan de kinderen, maak mij ook echt oprecht zorgen

 4. Lentos Matos on

  mogelijkheid 3: De vrijheidsbeweging is een proxy van de duistere beweging. Van de regen in de drup.

 5. is het niet zo dat het erop lijkt dat datgene wat de Wingmakers ooit al gezegd hebben ten tijde nog van het Unity.net.
  dat de meerderheid van de mensDOM zich met zo weinig zich tevreden stellen?
  dat de meerderheid en zeker individueel, zomaar en om niets boos op de ‘ ander’ worden wanneer ze daarop aangesproken worden? terwijl die ‘ander’ dan ook weer degene in kwestie is en kan zijn?
  dat de meerderheid zich nog laten kopen en doorverkopen voor eigen niets van werkelijke waarde?

  zo kan ik wel een hele tijd doorgaan, maar Is dat er niet met de mensHEID aan de hand en zich zo dan ook maar nu tot het mensDOM zijn gaan behoren door het koop en verkoop gedrag van de zogenaamde 1 procent, de elite?

  wanneer wordt de 99 procent nu eens een keer WERKELIJK WAKKER en… ATTENT op hun valse gedrag?

 6. Peter van den Engel on

  De satelliet lanceringen die het gps systeem hadden moeten activeren zijn geblokkeerd dus het programma kan sowieso niet uitgerold worden.
  Bovendien waren er teveel afwijkingen in het vaccin gebruik om het uberhaupt globaal werkzaam te kunnen maken.
  China heeft een klassiek vaccin gebruikt en veel Aziatische landen vaccineren helemaal niet: ze gebruiken bijv. ivernectum en behandelen alleen mensen met symptomen: de grootste denkfout in westerse culturen om uit angst iedereen te willen laten vaccineren, terwijl dat alleen nodig zou zijn voor de 0,12% van de bevolking die een risico vormt.
  Men blijft constant het immuunsysteem ontkennen.

  Het gaat als evolutie dus eigenlijk vooral om
  een cognitief psychologisch probleem waar de westerse samenleving zichzelf mee confronteert : angst verlaagt de intelligentie graad/ en de rechtssystemen van de politiestaat (lockdown) zijn per definitie cognitief gemankeerd. Dus dat valt precies samen.
  Het aangenomen gedrag valt dus wetenschappelijk niet te verklaren: het gaat om een geblokkeerd (autistisch) begrip van de werkelijkheid.
  Dat is de boodschap.

 7. Iemand zei: ‘ ik ben een open en sociale persoonlijkheid met ruimte voor andere meningen, maar dat gezwam op de verjaardagen van die complotters heb ik in mijn huis verboden’.
  Ze was er nog trots op ook……
  Op de vraag mijnerzijds of ze nu eigenlijk wel hoorde wat ze daar zelf zat te verkondigen, en of ze zich bewust was van de enorme discrepantie in haar uitlatingen in deze, ….tsja …. dan wordt er toch maar lelijk scheel naar mij gekeken…..
  Aan dat soort op niéts berustende arrogantie is iedere vorm van uitwisseling zinloos. Einstein heeft ooit eens gesteld dat het verschil tussen genialiteit en stupiditeit besloten ligt in het gegeven dat genialiteit zijn grenzen heeft.
  Dat klopt.
  Het grootste probleem ligt bij die verzameling gilbieken, die hun menselijke waarden ontlenen aan dat pseudo-sociale geleuter over het nemen van verantwoordelijkheid naar je medemens, en dus naar die steekbanken hollen, en iedereen uitsluiten die daar niet aan mee wenst te doen..
  Bwerkhh
  Wat een godsliederlijke waanzin.

 8. Ella ster. Je mag nog zoveel schrijven wat je wilt. Het gaat de average maatschappelijke guy of girl geen koets doen veranderen.

  We noemen ze schapen. Maar in realiteit zijn we allemaal vlees en bloed. En zijn die medemensen ook niet dom. Alleen zijn ze al jaren gekluisterd aan de media en tv. Kunnen ze niet verder denken omdat ze geen besef hebben wat de echte reden is waarom er media is.

  Wete, ik ga met de deur in huis vallen. 9/11 was de eerste gebeurtenis die me zwaar deed inzien dat een complot theorie niet zo gek was.

  Ik was nooit voorstander van complot theorieën. Sta altijd neutraal. Toch zit er waarheid in. Met deze lockdown voelde ik me genoodzaakt de waarheid te achterhalen en echt elke mogelijke piste te bekijken.

  Ik weet veel te veel. Kan een boek schrijven maar dat is veel te gevaarlijk. Toch heb ik hier en daar notities en memoires gebundeld voor moest ik het ooit laten drippen.

  Ik zou zeggen. Download allemaal zo snel mogelijk strategic iq in de AppStore. Want eens dit gevonden wordt door de mainstream zal dit wellicht verborgen gezet worden.

  De agenda 21. Het document waar iedereen het over heeft is eerder een live platform die dagelijks wordt gemonitoord. Tal van sub categorieën. Onder Elke tak is een financiëel rapport, een thesis van gerenommeerde universiteiten, etc. Het is hallucinant.

  Toch wel gek dat net tijdens COVID dit platform als focus had op logistiek en COVID measures.

  I mean. Deze agenda is gestoord groot en tal van info. Maar elke nacht positie is bezet dus je bent er niks tegen totdat je mensen wakker krijgt. Wishfull thinking. Ik noem me eerder het zwarte schaap. Het schaap dat zijn kudde niet volgt maar wel respecteert en erbij wilt horen op een logische manier….

  STRATEGIC IQ= AGENDA 21

 9. Marie Anne Denise van Oers on

  Waarom grijpt “men” niet in?
  Laat die vraag nog eens goed doordringen….
  Niemand, maar dan ook niemand buiten “ons” kan ingrijpen….
  Het is een dualistische vraag…
  Wat is Goed en wat is Kwaad….?
  Wie het weet mag ’t zeggen…

  Leef in je hart, in ademend bestaan…

  namaste

 10. Edwin Vissers on

  Jezus is de Messias ——————————–moelijk he

 11. Stephanie Orme on

  Ik werk in de thuiszorg en al m’n clienten hebben zich laten vaccineren. Zelf ben ik niet gevaccineerd en zal dat ook nooit laten doen!!!
  Nu hoor ik steeds vaker dat de gevaccineerden een gevaar vormen voor de niet-gevaccineerden doordat zij stoffen uitademen o.a spike-eiwitten.
  Weet iemand hoe je je hier het beste tegen kunt beschermen? Ik kan moeilijk na 30 jaar werk m’n baan aan de kapstok hangen. En dat niet alleen..overal kom je in aanraking met gevaccineerden natuurlijk.

   • Stephanie Orme on

    Nou nee Albert..dat gaat hem zeker niet worden!
    Ik haat die ondingen

  • Stephanie, ik denk dat het vooral belangrijk is om jezelf niet gek te laten maken door deze verhalen. Het zou best kunnen dat de gevaccineerden iets “verspreiden” maar een gezond lichaam en een gezonde geest laten zich niet ziek maken door wat verdwaalde spike-eiwitten… die vormen net zo min een bedreiging voor je als het zogenaamde killervirus zelf zolang je je eigen body/mind systeem maar in balans en conflictvrij vrij is. Uiteindelijk is “ziekte” de herstelfase na een doorgemaakte conflictactieve fase zoals in de 5 biologische natuurwetten omschreven staat. (met uitzondering van vergifteging)

   Mijn advies zou daarom zijn, hou je energiefrequentie gewoon hoog door uit de angst voor wat dan ook te blijven en doe je werk met liefde en plezier, eet en drink gewoon gezonde biologische producten, geef jezelf de beweging en de rust die je nodig hebt, en vertrouw 100% op de intelligentie en kracht van je eigen lichaam.

   Als je het toch fijn vindt om je wat beschermt te voelen of mogelijke toxische invloeden wil neutraliseren dan is C60 olie een erg goede detox voor deze mogelijke schadelijke invloeden.

   En ander middel waar nu veel over gesproken wordt als detox tegen die spike-eiwitten is Suramine. Maar omdat dit middel alleen als injectie onder doktersvoorschrift gegeven mag worden gebruiken veel mensen nu de natuurlijke variant daarvan die je heel makkelijk zelf kan maken door het koken van dennennaalden en dat extract als thee te drinken.

   Ik werk trouwens zelf ook in de zorg en kom daarbij als niet-gevaccineerde ook continu in zeer close en direct contact met wel gevaccineerde mensen. Tot nu toe heb ik zowel van het C-virus zelf als van die “vaccinatie-spike-eiwitten” helemaal niks kunnen merken.

   • Stephanie Orme on

    Dank je wel Henk voor je positieve feedback. Je hebt gelijk..je hoort soms zulke rare verhalen! Ik ga met je adviezen zeker aan de slag en nogmaals hartelijk dank!

 12. Pingback: dotcom.radio aflevering 264 van 20-06-2021 – Create a Better World -

 13. Pingback: Waarom grijpt men niet in? – flashyflasch