Nu de paniek over het corona-virus toeneemt is het goed om niet alleen te kijken naar mogelijke andere oorzaken, maar ook om de verborgen agenda bloot te leggen die achter deze gecreëerde corona-epidemie schuilgaat.

Het is geen gewoon virus

Meerdere bronnen zeggen dat het in China uitgebroken corona-virus COVID19 een gemodificeerd biowapen is, in plaats van een natuurlijk verkoudheids-virus. Het zou gecreëerd zijn in het Wuhan Institute for Virology, onder leiding van professor Shi Zhengli. Het gedraagt zich anders dan een natuurlijk virus. Een natuurlijk virus kan alleen overleven in een bepaald klimaat, afhankelijk van de conditie en afweersysteem van de gastheer en omgeving. Wanneer deze condities niet aanwezig zijn, sterft een natuurlijk virus snel uit.

Deze corona-variant lijkt op basis van de cijfers en de genomen maatregelen, besmettelijker dan een normaal griep- of verkoudheidsvirus. De snelle verspreiding is volgens experts een indicatie dat het niet gaat om een natuurlijk virus maar een gemodificeerde biologische ziektemaker, die gecreëerd is in een laboratorium. Zelfs de mainstream media berichtte dat de oorsprong waarschijnlijk niet de vis- en vleesmarkt is, maar waarschijnlijk het Wuhan National Biosafety Laboratory, het enige P4-laboratorium in China. Dit laboratorium ligt op zo’n 16 km afstand van de beruchte vismarkt, en het Wuhan Centre of Disease Control, waar het virus als eerste gerapporteerd is, ligt op 275 meter van de markt.

Volgens Simon Parkes is het biowapen als aanval op China ingezet door een Westerse Deep State factie, omdat China een te machtige economische grootmacht dreigde te worden. De aanval heeft hoe dan ook de afgelopen maand de economie in grote delen van China lamgelegd. We moeten de aanval dan ook zeker in de context plaatsen van de grote verschuivingen die momenteel aan de top van de machtspiramide op het wereldtoneel plaatsvinden.

Zo is er strijd ontstaan tussen de Westerse en Oosterse Dragon Groups (Illuminatigroepen), omdat het Westen zich niet houdt aan een 100 jaar oude afspraak om het financiële machtscentrum naar het Oosten te verplaatsen. Daarbij is het ook van belang om deze Deep State spelers los te zien van landen. Deep State spelers denken niet binnen landsgrenzen, maar zijn loyaal aan de internationale groep die ze vertegenwoordigen.

Is de corona-epidemie een hoax of een echte crisis?

Omdat het nieuws en de sociale media vanuit China streng gecensureerd zijn, blijft het lastig om een goed en eerlijk beeld te krijgen van wat zich daar in het epicentrum van de uitbraak heeft afgespeeld. Wanneer het een (totale) hoax zou zijn, zou dit impliceren dat alle uitgelekte video’s in scene zijn gezet, hetgeen me erg onwaarschijnlijk lijkt. Bovendien kunnen we concluderen uit de extreme maatregelen zoals de gedwongen quarantaine, het dichtspijkeren of -lassen van woningen en het sluiten van fabrieken, dat de situatie ernstig genoeg is om dergelijke economische offers te maken.

Als we bovendien uitgaan van een aanval op China met een biowapen waarom zou dat land dan meewerken aan de creatie van een epidemie-hoax? En waarom doet men dan zo geheimzinnig over het sterftecijfer, waarvoor vele aanwijzingen zijn dat het niet overeenstemt met de daadwerkelijke situatie? Dit kan ook wijzen op meerdere oorzaken en een mogelijke betrokkenheid van China bij deze oorzaken, die men nu angstvallig probeert te verbergen. Het (ongebruikelijk hoge) sterftecijfer kan mede het gevolg zijn van een verzwakt immuunsysteem door luchtvervuiling (door de industrie in de Hubei-regio), een recent vaccinatieprogramma en de toepassing van het 5G netwerk. Dat zijn drie factoren waarvoor de Chinese regering zelf verantwoordelijk is.

5G kan toevoer van zuurstof naar cellen verstoren

Uit publicaties (zoals in onderstaande video getoond worden) blijkt dat in de regio van Wuhan onlangs 5G is geïmplementeerd. Volgens Simon Parkes is de 5G-straling na de uitbraak zelfs geïntensiveerd. Deze straling heeft grote impact op biologische systemen, zoals het menselijk lichaam, dieren en insecten. Bij 60GHz kunnen de symptomen dezelfde verschijningsvorm hebben als die van een longontsteking, zoals kortademigheid en hoesten. Met als grote verschil dat er bij longontsteking slijm uit de ontstoken longblaasjes opgehoest wordt en bij 5G-straling er sprake is van een droge hoest.

Opvallend zijn de beelden en video’s van mensen die op straat plotseling dood neervallen, iets dat niet past bij griepverschijnselen en het graduele ziekteproces van een longontsteking. Uit publicaties blijkt dat er bij draadloze communicatie op 60 GHz, zoals bij 5G, sprake is van zuurstof-absorptie. Met andere woorden, 60GHz verstoort de opname van zuurstof in het lichaam. Daardoor kan het lichaam organen en spierweefsel niet meer voorzien van de benodigde zuurstof. Aangezien het hart een grote spier is, zou dit tot een hartstilstand kunnen leiden en het (dood) neervallen kunnen verklaren, er van uitgaande dat de beelden van plotseling ineenstortende mensen niet (allemaal) fake zijn.

5G en vaccinaties lijken andere ziekmakende factoren te zijn

Wanneer we er vanuit gaan dat de epidemie veroorzaakt wordt door minstens een combinatie van een virus aka biowapen én de activatie van 5G, zou dit ook in andere epidemiegebieden een rol moeten spelen. Kijken we naar de gebieden waar corona-uitbraken plaatsvinden komen deze verdacht overeen met regio’s waar 5G is geactiveerd.

Dat geldt ook voor de zieken en doden op het Diamond Princess cruiseschip, dat sinds begin januari 2020 5G aan boord heeft zoals uit bovenstaande video blijkt. In dat geval worden mensen (wellicht) ziek als gevolg van de straling en niet zozeer van het coronavirus. Chinezen hebben bovendien begin december meegedaan aan een vaccinatieprogramma. Gezien de toenemende digitale surveillance in dat land is het niet ondenkbaar dat men een RIFD-implantaat aan deze vaccinaties heeft toegevoegd.

Dergelijke microchips zijn niet alleen een elektronisch volgapparaat, maar zullen in combinatie met intensivering van 5G-straling de elektromagnetische omgeving veranderen en biologische processen beïnvloeden. Aangezien 5G nauwelijks onderzocht is op gezondheidsschade is dit wellicht een experiment dat de Chinese overheid massaal heeft geïmplementeerd en nu zeer schadelijke gevolgen lijkt te hebben. Zeker in combinatie met een gemodificeerd virus dat afkomstig is uit hun eigen laboratorium.

Dat zijn genoeg redenen voor de Chinese regering om te zwijgen over de invloed van de vaccinaties, 5G en het bestaan van een geheim biowapenprogramma, met een biowapen waaraan in het virologisch laboratorium in Wuhan werd gewerkt. Dit biowapen heeft zich nu tegen de Chinese bevolking en hun economie gekeerd. Volgens Benjamin Fulford door infiltratie van westerse Deep State spelers. Bovendien blijkt het coronavirus volgens Benjamin veel minder dodelijk dan men gepland had. Dat men de corona-epidemie daadwerkelijk gepland had blijkt niet alleen uit Event 201 op initiatief van de farmaceutische industrie, maar ook uit diverse artikelen van professor Shi Zhengli over het coronavirus dat via vleermuizen verspreid zou (kunnen) worden.

Biowapen lijkt ingezet in specifieke gebieden

Deze Shi Zhengli blijkt een cruciale rol te spelen in de ontwikkeling van het coronavirus als een bacteriologische drager om onder bevolkingsgroepen te verspreiden. Zij verblijft volgens Thomas Williams momenteel in de VS. Een collega-professor werkzaam in het Wuhan Institute of Virology heeft volgens hem politiek asiel aangevraagd in Phnom Penh, Cambodja. Deze viroloog claimt dat een special operations group van het PLA, het Chinese ‘volksbevrijdingsleger’ (ook wel Rode Leger genoemd), op dit moment in Panama en Frankrijk bezig is met de volgende generatie van het coronavirus. Zou deze in Frankrijk ingezet gaan worden om de Gele Hesjes-demonstraties een halt toe te roepen?

Thomas hoopt dat dit plan door de bekendmaking verijdeld zal worden. Hij denkt bovendien dat de corona-epidemie (deels) een afleidingsmanoeuvre is om te bepalen waar mensen op gefocust zijn. Het leidt af van alle positieve zaken die ook plaatsvinden, zoals ontslagen en aftredens op hoog niveau; de afgelopen maand betreft dit al 12 prominente personen. De onthullingen over de Cabal en Deep State die zowel in de alternatieve als in de mainstream media toenemen, zijn inmiddels niet meer te beheersen. Men gebruikt de ‘coronacrisis’ om de verhaallijn te beheersen, maar ook om angst te genereren en zo de New World Order-agenda vooruit te helpen.

(Truth, Honor & Integrity-show 29 februari 2020, 1:20 min.)

Experiment om NWO-agenda vooruit te helpen?

Wat we in China zien is een forse toename van controlemaatregelen in een controle-maatschappij die vanuit ons perspectief al behoorlijk extreem is. De epidemie is een geaccepteerd excuus om extra maatregelen te nemen. Zo is contant geld uit roulatie gehaald. Er zijn overal checkpoints waarbij de temperatuur gemeten wordt. Er worden drones ingezet om te controleren welke bevolkingsgroepen zich wel of niet houden aan de gedwongen quarantaine. Het zijn behoorlijke beperkingen van persoonlijke vrijheden die voor ons nu nog ondenkbaar zijn, maar grote groepen mensen wel zullen accepteren als de paniek over een epidemie ook hier gaat toeslaan.

“De eerste vraag die iedereen moet stellen is: “Wie profiteert ervan?” Want degene die het meest profiteert van de misdaad, is de meest waarschijnlijke dader.”

David Icke

David Icke zegt dan ook terecht dat men zich moet afvragen wie er van de huidige situatie profiteert. Dat is de wereldwijde elite die probeert een wereldwijd totalitair regime in te voeren, ook wel bekend als de New World Order. Daarvoor heb je een wereldwijd probleem nodig en een pandemie voldoet aan alle voorwaarden om de gewenste wereldwijde maatregelen te nemen. Zo kan men onder de façade van veiligheid hun beoogde controleheerschappij installeren. Het is een klassiek voorbeeld van Problem, Reaction & Solution.

Pandemie speelt Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in de kaart

Nu mensen angstig worden voor de corona-epidemie ontstaat er bijvoorbeeld een grotere bereidheid om toe te geven aan wereldwijde agenda voor verplichte vaccinaties. Ook zijn er al partijen die een identificatiesysteem promoten om te registreren wie wel en niet gevaccineerd is. Niet-gevaccineerde mensen zouden vervolgens niet meer mogen vliegen vanwege het zogenaamde besmettingsgevaar.

Dat komt huiveringwekkend dichtbij de digitale surveillance en het 5G crowdcontrol-netwerk dat niet alleen uitgerekend in China is ingevoerd, maar waarschijnlijk ook de medeveroorzaker is van het hoge aantal ziektegevallen. Het gevaar bestaat dat we maatregelen omarmen die juist een enorm gevaar vormen voor onze gezondheid en persoonlijke vrijheid. Daarom is het belangrijk om de achterliggende agenda te kennen én te doorzien.

Paniek kan tot toename (digitale) controle leiden

Toch doen we er collectief al vrijwillig aan mee. Bijvoorbeeld door steeds meer met pin te betalen. Of het downloaden van gezondheidsapps die ons biologisch systeem in kaart kan brengen door ons elektromagnetisch veld te meten. We omarmen dit soort technologieën omdat het ons voordeel en gemak biedt, maar we zijn ons onvoldoende bewust dat het ook tegen ons kan worden gebruikt. Stel je maar voor hoe al die data in een centraal netwerk worden verzameld en zo’n gezondheidsapp — of straks een RIFD-chipimplantaat via verplichte vaccinaties — meldt of je aan boord mag gaan van een vliegtuig of niet.

De paniek rond het virus is in ieder geval een voorbode van een flinke uitbreiding van wereldwijde controle. Ook zal de farmaceutische industrie het gebruiken om hun verplichte vaccinatie- en chipprogramma te kunnen implementeren. Dan is het belangrijk om je af te vragen of deze industrie de afgelopen decennia vooral ten behoeve of juist tégen de mensheid heeft gehandeld.

De gepresenteerde ‘oplossing’ voor de corona-pandemie is namelijk eveneens het addertje onder het gras.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle discussie worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden.

Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Share.

About Author

54 reacties

 1. Mijn Complimenten Ella met je uitstekende overzicht met achtergronden over het coronavirus. Niet angst, maar ons antwoord dient eenduidig te zijn en wel “heb vertrouwen in jouw eigen authentieke liefdeskracht en bewustzijn”.

 2. Ik lees net een artikel wat eens waarheid zou kunnen bevatten. Eén van de redenen waarom er zoveel mogelijk paniek en angst moeten heersen, is dat de economische groei (tijdelijk) moet stoppen en de beurzen moeten crashen.
  Wie heeft daar baat bij?
  Als dit werkelijk gebeurt, zou Trump wel eens zijn beste troefkaart (economische groei) kunnen verliezen en zo zijn herverkiezing hypothekeren.
  Wie heeft er baat bij het verlies van Trump?
  Rara, de Cabal die Trump momenteel aan het bekampen is
  https://www.hln.be/geld/economie/econoom-die-grote-financiele-crisis-van-2008-voorspelde-trump-zal-verkiezingen-verliezen-door-coronavirus~ae183d24

 3. Chinese Government foreknowledge

  is a now another factor in the mysterious and ongoing coronavirus epidemic. Thanks to the brave reporting of Chinese citizen journalist Jennifer Zeng (and Spiro Skouras for his video interview), we have learnt some shocking information: the Chinese Government ran a drill or exercise on September 18th, 2019, in Wuhan, where they simulated a response for … a novel coronavirus strain! What are the chances of the Chinese authorities randomly choosing to practice for a coronavirus entering their country, given the thousands of pathogens and diseases they could have practiced for? This drill was held exactly 30 days before the key date of October 18th, 2019 – the same date when the Wuhan Military Games began and also the very same date when Event 201 (Big Pharma, Bill Gates, China’s CDC, America’s CDC, etc.) was held in the USA which was also simulating a ‘fictional’ scenario of how to handle a coronavirus epidemic.

  https://lightonconspiracies.com/chinese-government-foreknowledge-drill-for-coronavirus-30-days-before-wuhan-military-games/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=chinese-government-foreknowledge-drill-for-coronavirus-30-days-before-wuhan-military-games

 4. From what I learned the past days is that this virus was weaponized to kill off a lot people, however that intent has been reversed to attack the mighty family that wanted to take over the rulership of our Earth: the Li family. Their plans were to robotize the surviving group. So the White Hats have made sure KARMA will direct the blow exactly to the non-human family Li… who apparently are a more than one cellulair organism (meercelligen) … same for clones. And the clone-factories are rampant in China!! The virus can also be used to FREE China from the child-trafficking Communist Part… in other words FREE CHINA. Ella, your mention of “omdat het Westen zich niet houdt aan een 100 jaar oude afspraak om het financiële machtscentrum naar het Oosten te verplaatsen.” in other worlds The West should KEEP to the promise to place the financial centre in the East… is typical Qing Draco-hybrid Deep State talk…. as this Chinese Draco family has been behind the vatican, the banks, the whole DS worldwide anyway. Soros is a Chinese controlled puppet etc. So the “Now it is China’s turn to lead another 100 years of slavery on this planet” is a BIG HOAX, and it would be good to research deeper along those lines.

  • Zaai angst en paniek en de angstigge schapen schreeuwen en aanvaarden alle hulp .Overal in de wereld komen de mensen in opstand en door de paniek worden de schapen terug in hun kooi gezet door de psychopatische wereldheersers en de politieke landverraders .Degene die nog loslopen zijn natuurlek komplotdenkers.5G is ook zo een wapen vd psychopaten,proficiat Ella Star tenminste een artikel dat niet meedoet aan coranaangstzaaierij en volgens mij het dichtst aanlichten bij de waarheid

   • Ik heb het artikel met groeiende verbazing en diepe interesse gelezen, en kan alleen maar denken , dat dit grote en belangrijke informatie is voor mij. Ik ben denk ik ingelicht in de werkelijke gang van zaken achter het coronavirus! MIJN DANK IS GROOT AAN ELLA STER!

 5. Was de besmette TU studente in Delft misschien werkzaam. Op het 5G fieldlab in de Groene campus? Daar wordt onderzoek verricht naar en met 5G.

 6. O. Verspuij on

  Dit verhaal heb ik al jaaaaren geleden gehoord, alleen niet hoe ze dit ooit zouden kunnen uitvoeren. Dat leek me onmogelijk. Nu dus wel …

 7. Idd ik zie het nu meteen een stuk nuchter in waardoor mn angst ook stuk minder is bedankt en merk ook dat het veel minder heftig is als in China of italia oké wel verdubbeld opeens maar ik geloof toch dat deze variant van Corona lichter is dan die van China en zie hier zeker waarbij in want de stralingen werken zeker niet positief mee wat mij opvalt is dat bv in Groningen en Friesland totaal geen meldingen zijn en ik vermoed ook omdat het daar wss rustiger is qua industrie stralingen dus idd dit is zeker waarheid vind het zo typisch dat juist de meeste besmettingen in de drukste steden zijn van Nederland

 8. De aandelen van Bill doen het in ieder geval erg goed sinds zijn betrokkenheid in januari 2020 –> Inovio Pharmaceuticals Inc

 9. Pingback: Onthulling van 100km borden = Weissensee Saga

 10. Karina W. E. Takes on

  Alle plussen en minnen bij elkaar opgeteld zijn deze, in het script opgenomen maatregelen, slechts bedoeld om een beheersbaarheid te maken van in de basis, onbeheersbare vrijheidsminnaars. De evolutie van de mens rolt uit in een digitale stempel waarvan afhankelijkheid noodzakelijk is. Er is slechts 1 reden waarom een herder achter zijn schapen aan loopt: overzicht. Wie onzichtbaar wil blijven, conformeert in stilte of vlucht naar plaatsen waar geen mens wil/kan wonen tenzij je afziet van alles wat we gemak en comfort noemen. Het uiteindelijke doel is de mens tegen zichzelf beschermen … de taak van hen die zichzelf de herders noemen.

 11. Allemaal wel leuk en aardig, maar er zit toch één tegenstrijdigheid in het verhaal.
  Als het een aanval met een biowapen op de chinese economie is, waarom is het kreng dan ontwikkeld in een laboratorium op chinese bodem?
  Dan zou je toch op zijn minst vermoeden dat het van een laboratorium buiten de chinese landsgrenzen afkomstig moet zijn.
  En wat te denken van een andere mogelijkheid?
  China breekt in hoog tempo islamitische haatpaleizen af en in dat licht bezien zou het ook wel eens een terroristische aanslag als vergelding voor het neerhalen van die miskeeën kunnen zijn.

  • Om te begrijpen hoe de Deep State opereert, is het belangrijk om te beseffen dat de Deep State los staat van overheden en landen. De Deep State opereert wereldwijd. Men is loyaal aan de groep waartoe men behoort en of degene die het meeste betaalt. Ondanks dat de Chinezen heimelijk bezig waren met het creëren van biowapens, denk ik niet dat de Chinese overheid achter deze aanslag zit. Er zijn links die wijzen richting laboratoria in de VS en Canada. Benjamin Fulford denkt dat de Israëlische Deep State erachter zit. Kijk je naar de geschiedenis van de Zwarte Adel en met name naar het geheime genootschap van de Orsini-Rosenberg Alchemisten, zou het me niet verbazen dat dit de werkelijke duistere krachten achter de aanval zitten. Deze groep zat achter andere virusuitbraken en de Zwarte Dood in de 14e eeuw.

   Het geheime bioprogramma heeft zich hoe dan ook tegen China gekeerd. Daarbij speelt 5G waarschijnlijk een veel grotere rol dan het virus zelf en daarvoor zijn de Chinezen wel verantwoordelijk.

   Dit artikel kan overigens ook helpen om termen beter te begrijpen:
   https://www.ellaster.nl/2018/01/15/woordenlijst_1/

 12. Pingback: RT Dutch – Luisteren, vier jaar cel of boete van maximaal 85.000 euro + Martijn Gijsbertsen – Corona Virus patiënten uit Noord Holland Noord worden geïsoleerd in voormalige GGZ kliniek in Heiloo | Rob Scholte Museum

 13. Een interessant artikel. Het is eigenlijk ‘verbazend’ hoe mensen zich massaal in deze crisis laten leiden door angst en incomplete en niet verifieerbare informatie. Het is aan de andere kant niet verbazend omdat mensen 95 tot 98% van hun primaire beslissingen emotioneel nemen. Dit deel van het brein is niet intelligent en heeft ook geen bewijzen en feiten nodig om toch te geloven. Daar maken de machthebbers dankbaar gebruik van. Door mensen te leren hoe het brein (werkelijk) werkt zijn mensen veel beter in staat om dergelijke methodes te doorzien en zijn ze hier veel beter tegen bestand.

 14. Er word zo veel over dit virus gesproken en geschreven dat men niet meer weet wat men moet geloven. De een zegt dat het net zo erg is HIV. En de ander precies omgekeerde dat het niet zo erg is. Een ding is voor mij in ieder geval heel duidelijk. Dit is een project zoals SARS en sie andere virussen wat we eerder hebben meegemaakt. Om de wereld bevolking uig te dunnen zonder oorlog te voeren. Wij worden met verkeerde informatie misleid en zo onze leven verstoord. Het is duidelijk dag China en Amerika een grote oorlog aan het voeren zijn. Ze zijn begonnen met economische oorlog en ju zijn ze een stap verder gegaan wat uiteindelijk kost het mensen levens. En naar verwachting gaat dat heel veel mensen leven kosten. Wat ik hiermee wil zeggen is. Laten we de juiste informatie verspreiden. En niet zo nonchalant doen over zo iets ernstigs !!! Ik hoop dat mensen wat alerter worden en op hen gedrag gaan letten. Basis maatregel is. HANDEN WASSEN. GEEN LICHAMELIJKE COCTACT MET SOWIESO MET VREEMDE MENSEN MAAR OOK NIET MET JE OMGEVING. EN NIET NAAR BUITEN GAAN ALS HET NIET NODIG IS. ALLER BELANGRIJKSTE IS VERMEID DRUKTE. BEZOEK GEEN OPENBAAR PLAATSEN.

  • Onzin. Vroeger en ook nu waste en was ik mijn handen nooit als ik ergens op visite ga.
   Het KREUNA virus is een gewoon griep virus. Geef mij maar griep en ik ben weer voor jaren resitent, want heb immuniteit cq antistoffen gemaakt.

 15. 5G is nu wel duidelijk dat die stralingen niet oké zijn. Zwitserland wil het ook niet. Maar wij moeten weer in deze schadelijke toestanden mee gaan. Welke demon leidt dit land? Ze doen alles om Nederland en haar bevolking kapot te maken.

 16. Sterk verhaal, goed opgezet.

  Ik ben net rechtgezet door Facebook Fact Checkers naar aanleiding van een berichtje van FOX News waarin men zich afvroeg of in laboratoria aan het coronavirus was gesleuteld. Hier de reactie van Facebook fact checkers:

  SCIENCE FEEDBACK Fact-Check
  False: Multiple scientific studies have indicated that the virus has a natural origin, not the result of human engineering. Multiple published scientific studies, based on genomic and phylogenetic analyses, show that the virus that causes COVID-19 has the strongest genetic similarity to coronaviruses isolated from bats living in the wild, pointing to its natural origin in wildlife. No evidence supports the claim that etc. etc.

  Dat men het er niet mee eens, hiervan akte. Maar dat andere meningen worden geboycot onderschrijft niet de vrijheid van meningsuiting hetgeen zo paramount is in de Amerikaanse constitutie. Maar goed. Binnen 24 uur publiceer ik het eerste deel van een mijns inziens journalistiek onderbouwd verhaal waarin ik het ontstaan van de Coronavirus pandemic uit de doeken doe en waarbij ik ernstige vraagtekens zet bij het feit of de vleermuizen in de Yunnan grotten hiervan de dragers zouden zijn. Erger nog, ik ga bewijzen waar het virus wel vandaan komt. Ik publiceer deze trilogie op mijn eigen site http://www.peterstuivenberg.com die straks, binnen 24 uur, LIVE gaat.

  Compliments, sterk verhaal!

  • Terecht dat Facebook dat doet.
   Meningen over een feit is iets anders maar hier wordt een mening als een feit gepresenteerd

   Zwak verhaal

   • De meeste lezers beseffen inmiddels dat organisaties zoals Facebook en Twitter zwaar censureren op onderwerpen die bedreigend zijn voor een bepaalde politieke agenda. Niet omdat de informatie niet klopt. Ik heb de afgelopen jaren tal van voorbeelden gezien.

    Nederlanders zullen er ook steeds meer achter komen dat het RIVM geen betrouwbare informatie biedt, denk aan de stikstofcrisis, maar ook in de coronacrisis zal dit duidelijk worden. De mainstream media is niets meer dan een propagandakanaal die een bepaalde politieke agenda dient. De zogenaamde fact-checkers zijn slechts instrumenten om de publieke opinie te beïnvloeden, net zoals trollen die zogenaamd oprechte reacties onder een artikel plaatsen.

    Het werkt echter alleen bij lezers die zelf geen nader onderzoek doen. Op deze blog staan genuanceerde artikelen met talloze links en informatie, waarmee niet alleen de standpunten onderbouwd worden, maar waarmee de lezer ook zelf aanvullend onderzoek kan doen om zijn eigen mening te vormen. Dat is het verschil met propaganda media, die zeggen simpelweg wat je MOET geloven.

 17. Ditta Koning on

  Ik heb nog nooit een artikel met zoveel leugens gelezen. Ik vind het een schande dat dit soort artikelen gepubliceerd mag worden. Ik sta als zorgmedewerker in de 1e linie om dit virus te bestrijden en zoveel mogelijk mensen te helpen. En dan komt er zoiets, puur en alleen gemaakt om mensen angst en wantrouwen aan te jagen. Om in deze tijd dit soort leugens te verspreiden, en in te spelen op onderbuikgevoelens en dit te misbruiken om mensen te manipuleren, getuigt ofwel van enorme domheid, ofwel van een zeer kwaadaardig gemoed. Ik ben dan ook benieuwd of jullie dit ook durven publiceren in de reacties. Aangezien jullie klagen over het cencureren van de Chinese overheid, maar zelf geen haar beter zijn. Schaam je diep!

  • Ellas Ster on

   Eigenlijk voldoet je reactie niet aan de criteria die omschreven zijn of een reactie wel of niet geplaatst wordt, want ik vind het niet erg respectvol.

   Het artikel is geschreven om te informeren niet om angst aan te jagen. Dat de informatie beangstigend is, daar kan ik niets aan doen. Verder is het mijn grondrecht en mensenrecht om mijn mening te mogen delen. Net zoals het jouw grondrecht en mensenrecht is om weg te klikken als de informatie je niet bevalt. Je kunt ook de andere artikelen lezen en tot een beter begrip komen over wat er zich achter de schermen afspeelt. Daarin zitten tal van links die aanleiding zijn tot verder onderzoek. De keuze is vrij.

   Verder bieden we tal van oplossingen aan waarmee mensen hun eigen gezondheid gunstig kunnen beïnvloeden.

   https://www.ellaster.nl/2020/03/16/help-ik-heb-het-corona-griepvirus-wat-nu/
   https://www.ellaster.nl/2020/02/25/de-9-factoren-die-bijdragen-aan-een-wonderbaarlijke-genezing/

  • @Ditta Koning
   Eigenlijk is je comment nog net niet grof genoeg om geweigerd te worden. Ik vind het een heel warrig en bijna onleesbaar verhaal die me doet denken aan science fiction. Maar er zal wel iets van waarheid in zitten. Het is ook geen kwestie van verplicht moeten geloven dat dit zo gebeurd, je kan zelf nog uitzoeken wat er aan de hand is. Aan het einde zullen we zo min mogelijk virussen zien en zo min mogelijk beschadiging van de natuur. Alleen dan is de strijd gewonnen. Als we het verliezen lijkt de aarde straks op de planeet Mars waar vooral woestijnen te zien zijn. Mensen nemen het totaal niet serieus. Eigenlijk was de aarde net als Venus geweest (planten en water) als we niet dom genoeg waren geweest om dit allemaal te tolereren.

 18. wim van cotthem on

  laat ons zeggen dat het grootste gedeelte een hele hoop verklaard , maar als het komt op dat china dat zo getroffen is ? daar zou men toch beter even wat meer info moeten inwinnen. Ik doe zaken in china meer dan 22 jaar , en ik weet uit eerste hand dat de chinese overheid miljarden aan het maken is met wat er nu is gebeurd. ik zit midden in tussen brokers en fabrikanten van maskers en dit is maar een deeltje van wat er nu gebeurd. Maskers kosten 0.015 usd in de fabriek , verkocht voor 0.025 tot 0.03 usd in normale tijden. China heeft alles in europa opgekocht binnen de week van uitbraak aan het dubbele van de prijs 0.05 tot 0.09usd. Heel europa zag easy money , en bij mijn weten alleen al zijn zo’n 100.000.000 masker verkocht aan china. Dewelke zijn deuren sloot en enkel een paar opening liet om maskers aan te bieden voor europa aan 0.7 tot 0.95 usd. zie je de dollars al binnen komen ? nu is de markt een beetje normaler maar nog steeds 0.3 tot 0.45usd ( 10 keer de prijs ) en van de brokers waar ik weet van heb zijn er bestelling tot 6000.000.000 maskers die ingevuld moeten worden en dat alleen waar ik weet van heb , en dat alleen voor maskers , er zijn ook nog de materialen , machines , gels , zepen , pakken , covers , enz……… dus dit is nu een trilioenen usd aan cash dat naar china gaat.

 19. Verzoek om petitie tekening tegen 5G, die is in China. Link naar petitie tegen Chinese dictators: http://chng.it/d5hbdchg
  Op vrijwillige basis kan deze petitie wel of niet getekend worden. Gezondheidsrisico’s zijn naar aanleiding van 5G erg groot als we niet wisten dat röntgenstraling schadelijk was. Als dit niet gepubliceerd wordt zou ik graag willen weten wat er niet goed aan is. Misschien kan ik deze comment verbeteren. Uiteraard vraag ik nu geen ban aan.

  Requesting petition sign for anti 5G which is in china. http://chng.it/d5hbdchg

  We did not know whether x rays were dangerous or not. The next step is 5g, then 6g. At some point we are likely to all die to radiation. Get off your mobile phone and enter the world of seas and grass. There is a wide world out there to be explored. New allies will join the battle against radiation and virusses.

  Enemy factory detected! Chinese dictators. Let’s deal with this threat before we are all toast.

  Verzoek om petitie tekening tegen 5G, die is in China.

 20. Désirée L. Röver on

  Ook Nederland is in deze corona klucht betrokken — geen wonder dat Ab Osterhaus ook weer uit de mottenballen is getrokken, Ron Fouchier is zijn opvolger

  –juni 2012 ~ in Jeddah, Saudi Arabië, vindt Egyptische viroloog Ali Mohamed Zaki in een 60-jarige man een onbekend coronavirus en stuurt dit naar RON FOUCHIER (ERASMUS MC)
  –Fouchier gebruikt breedspectrum ‘pan-coronavirus’ real-time polymerase chain reaction (RT-PCR) methode om de gen-sequentie te bepalen
  –virusmonster gaat dan in mei 2013 van Fouchier rechtsreeks naar Frank Plummer van het National Microbiology Laboratory (NML) in Winnipeg, het enige BSL-4 in Canada
  daar wordt het virus door Chinezen gestolen!
  –in maart 2019 komt een mysterieuze zending ultra-virulente virussen van NML terecht in China…
  in juli 2019 worden alle Chinese virologen hardhandig uit het NLM gezet…
  https://greatgameindia.com/coronavirus-bioweapon/

  –Dr. Xiangguo Qiu is getrouwd met een andere Chinese wetenschapper – Dr. Keding Cheng, ook gelieerd aan het NML, aan de “Science and Technology Core”. Dr. Cheng is een bacterioloog die switchte naar virologie. Het koppel is verantwoordelijk voor het infiltreren in Canada’s NML en het binnenbrengen van vele Chinese agenten als studenten vanuit een reeks van Chinese wetenschappelijke instituten direct gelieerd aan China’s Biological Warfare Program:

  -Institute of Military Veterinary, Academy of Military Medical Sciences,
  -Changchun Center for Disease Control and Prevention, Chengdu
  -Military Region Wuhan Institute of Virology, Chinese Academy of Sciences, Hubei
  -Institute of Microbiology, Chinese Academy of Sciences, Beijing
  https://greatgameindia.com/coronavirus-bioweapon/

 21. Pingback: De kroon op je persoonlijke werk - Shamahuis

 22. Interessant en helder geschreven artikel Ella.
  Bedankt.

  Hier in de filialen van Albert Heijn in Amsterdam Centrum is het mij opgevallen dat ze toevallig overal aan het overschakelen zijn aan cashless betaalmethode met die self service apparaten, en in de Prins Hendrikkade filiaal zelfs cash weigeren nadat ze in de laatste paar dagen pas weer open zijn gegaan na de verbouwing.

  Overal wegens Corona zie je dezelfde Ruttemeteut gebeuren.

  Clever zet van de globalisten van
  Rood Schuld, Moord, Doodslag en Partners O.V.
  Discordia Disintegritas et Corruptio

 23. Rebekka Schuilenburg on

  ik ben zo blij met alle informatie via deze lijnen kan ik verder ook op onderzoek uit