Het begint nu wel heel erg op te vallen dat er op belachelijke schaal bomen gekapt worden. Er vindt een enorme kaalslag plaats in onze bossen. Bos verdwijnt om ruimte te geven aan heide. Lanen met prachtige bomen die verdwijnen. Wat ook de agenda achter de massale bomenkap mag zijn, het wordt tijd om daar mee te kappen!

Een overzicht van recente bomenkap

https://twitter.com/Pol_SchevNoord/status/1235126921807237120

De smoesjes

Men verzint allerlei redenen waarom er bos moet verdwijnen. Bijvoorbeeld om plaats te maken voor andere soorten natuur, zoals heide of stuifzand. Het is ingegeven door Europese klimaatdoelstellingen. In de wet natuurbescherming staat dat elke boom die gekapt wordt gecompenseerd moet worden, maar dat geldt niet wanneer bos gekapt wordt voor andere natuur. Uit onderzoek van de Wageningen Universiteit bleek al dat het bosareaal tussen 2013 en 2017 met 5400 hectare is afgenomen. [1]

Het klimaatbeleid is gebaseerd op verdienmodellen en met levende bomen verdient men niets. Dus zijn ze goed om de biomassacentrales te laten branden. Dat levert niet alleen veel geld op, maar de Europese klimaatdoelstellingen schrijft eveneens voor dat we naar andere energievormen moeten, ook als deze in wezen slechter zijn voor de natuur, het milieu en de gezondheid. Dus worden we niet alleen opgescheept met windmolens en zonnepanelen die slecht zijn voor flora en fauna, maar worden er ook massaal bomen gekapt.

Of men stelt dat bomen plotseling onveilig zouden zijn [2]:

De argumentatie

Ondertussen probeert Staatsbosbeheer om met onderstaand filmpje bezorgde mensen gerust te stellen. Maar gaat dit nog wel overtuigen nu de massale houtkap wel heel erg begint op te vallen? Het klinkt aantrekkelijk: “aanplanten van nieuw bos en jonge bomen nemen meer CO2 op”, maar hoeveel jaar duurt het voordat een boom volgroeid is? Bovendien, wanneer je rigoureus bomen kapt in een bestaand bosgebied, wordt eveneens het hele ecosysteem van de bodem vernield.

De biocentrale moet branden

Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer komen dan ook steeds meer onder vuur te liggen. Hoeveel mooie redenen ze ook verzinnen om op deze belachelijke schaal te blijven kappen, het wordt steeds duidelijker dat er ook andere belangen achter de bomenkap zitten. Hout voor de biomassacentrale is een leuk verdienmodel nu de subsidiekraan aan deze organisaties grotendeels is dichtgedraaid.

Biomassa heeft onterecht een groen imago. De verbranding zou een CO2-neutraal proces zijn omdat bij het stoken van houtsnippers geen extra CO2 vrijkomt. Volgens wetenschappers is biomassa echter helemaal niet duurzaam en stoot in werkelijkheid meer CO2 uit. Bovendien duurt het jaren voordat geplante bomen volwassen zijn. Zo adviseerde de stikstof-commissie onder leiding van Johan Remkes het kabinet eind vorig jaar al om te stoppen met subsidies voor het bijstoken van biomassa. [3]

Er is op dit moment in Nederland niet eens voldoende hout. Veel hout komt uit de Verenigde Staten. Momenteel wordt alleen al vanuit de Amerikaanse staat North Carolina 3 miljoen ton hout naar Europa vervoerd, om deze industrie van brandstof te voorzien. Dat zijn miljoenen bomen

“Het Nederlandse houtige biomassa potentieel (exclusief haardhout) uit bestaande houtopstanden in bos, natuur en landschap en de bebouwde omgeving, wordt op basis van deze studie ingeschat op 784 kton ds” (…) “In het scenario waarbij bio-energie uit, en biobased toepassingen van, lokale houtige biomassa sterk worden bevorderd, stijgt de vraag naar 1.189 kton ds in 2050. Dit is een verviervoudiging van de vraag ten opzichte van de situatie in 2016.”

RVO [4]

Toch wordt biomassa gezien als oplossing en goed alternatief voor fossiele brandstoffen. Is vernietiging van bos duurzame oplossing? Voor Nederland geldt dat biomassa verantwoordelijk is voor bijna 61 procent van alle duurzame energie die in ons land wordt geproduceerd. Het kabinet wil voor de komende twintig jaar 14 miljard aan subsidies uittrekken om te kunnen investeren in energie uit biomassa. Er moet dus nog een andere agenda aan ten grondslag liggen.

De werkelijke reden: Agenda 21

Ondertussen kapt men bomen terwijl men claimt dat er teveel aan CO2 is. Dat terwijl men wél lege vliegtuigen laat vliegen om de vliegrechten te behouden. [5] Het is niet logisch. Sterker nog, de massale bomenkap is krankzinnig! Met dit beleid wordt een niet-bestaand zogenaamd probleem — een te hoge CO2-waarde — vanzelf een self fulfilling prophecy.

In Nederland zijn vooralsnog meer plannen voor de kap dan voor de aanplant van bomen. Dat bleek eerder dit jaar uit ons onderzoek naar bomenkap. Op dit moment liggen er plannen voor de kap van 1231 hectare tegenover 304 hectare aan nieuw bos. Dat blijkt uit cijfers die we opvroegen bij de provincies.

De Monitor [1]

In eerdere artikelen schreef ik al over het belang voor de 5G-technologie om bomen te kappen. Het is onderdeel van de Agenda 21, de VN agenda voor de 21e eeuw. Dat is de implementatie van een wereldwijde controlemaatschappij, met (boomloze) smart cities, digitale surveillance, controle op energie, productie, consumptie en een volledig verlies van vrijheden. Het wordt verpakt met “de groene aanpak”, als klimaatmaatregelen, het redden van de natuur. Terwijl we zien dat er precies het tegenovergestelde gebeurd.

Rechtszaken tegen deze vorm van ecocide

Mensen moeten in verzet komen tegen de bomenkap; het is één van de grootste misdaden gepleegd door de mens op de natuur. Bomen zijn onze filters, bieden ons zuurstof. Zonder bomen is er geen leven. Het klimaatbeleid is slecht voor de natuur en nog slechter voor de mens. Het is een paard van Troje om draconische regels in te voeren. De eerste rechtszaak om biomassa uit bomen als klimaatmaatregel te verwijderen uit de EU-hernieuwbare energierichtlijn is reeds begonnen. [6]

Bronnen en voetnoten

[1] Trend van ontbossing zet door in Nederland
[2] En ineens is een deel van het bos weg: omwonenden recreatiepark bij Ede niet blij met bomenkap
[3] Om onze klimaatdoelen te halen wordt in de VS ‘het landschap volledig verwoest’
[4] Rapport van Probos: Beschikbaarheid van Nederlandse verse houtige biomassa in 2030 en 2050
[5] Halflege toestellen door coronavirus, maar vluchten gaan door
[6] Lawsuit seeks to remove forest biomass from Eu’s Renewable Energy Directive

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle discussie worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden.

Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Share.

About Author

13 reacties

 1. Pingback: Kunnen we asjeblieft kappen met die massale bomenkap?! | JDreport.com

 2. Als je gaat kijken vanuit het beeld van satanisme dan zijn SBB en Natuurmonumenten bezig hun eigen betekenis op te offeren van geld en macht. SBB, de term zegt het al, hoort het bosgebied te beheren. Weg kappen is geen beheer maar opofferen van even. Natuurmonumenten net zo, ze offeren hun ‘monumenten op voor geld en macht. In feite komt het er dan op neer dat ze hun ziel hebben verkocht en zo deel uitmaken van een vernietigende macht. Mensen praten vaak over licht en duisternis. Licht gaat ‘gewoon’ over bewustzijn, duisternis gaat over macht. De schepping (of creatie) gaat ook over bewustzijn, macht is daar geen onderdeel van en gaat over vernietiging. Wat als die types niet begrijpen is dat een ‘vernietiger’ ALLES vernietigen, inclusief uiteindelijk zichzelf. Het weg kappen van de natuur als verdienmodel is daar HET zichtbare voor. Als je je voorstelt dat er straks geen zuurstof meer zou zijn dan ook zij dood. Hoe is het ooit zover gekomen? Door de hervormingen om tot de EU toe te treden. Da betekende in feite dat alles geprivatiseerd werd en daarmee (zoals Rutte het zei) dat iedereen zichzelf overeind moest gaan houden. Hoe houden organisaties in een wereld als momenteel overeind? Geld, om in een wereld van macht en controle overeind te blijven. Daarbij het leven opofferend / vernietigend. Simpel gezegd, de hervormingen hebben indertijd het levensbelangen wegbezuinigd.

  Wij hebben hier nog een straat vol met bomen. Er is nog geen bericht geweest dat ze gekapt gaan worden maar er zijn wel (al) de grootste in de omgeving weg gekapt onder het mom van gevaarlijk en ‘zieke bomen’. De grootste boom in de omgeving stond er als ‘een reus’ en die is nu weg. Jammer dat ik geen foto’s ervan heb gemaakt. Het is letterlijk een leegte op het stuk grond waar die stond, qua beeld en gevoel. De wind die door de andere hoge bomen werd tegen gehouden dondert nu over de galerij als het een beetje waait. Op de website https://www.bomenkapmeldpunt.nl/ is goed te overzien wat mensen allemaal (nog steeds) melden. Het gaat maar door en door.

  Tenslotte: een beperking van 250 woorden als reactie komt een beetje als een beperking over. Mensen hebben soms interessant aanvullingen op artikelen die het beeld groter maken. Ik reageer niet zo vaak maar als ik voel wat ik wil aanvullen dat is zo’n beperking ook een beperking qua gevoel die geen ruimte krijgt om het te verwoorden. Nou kan ik me voorstellen dat het misschien te maken heeft met de opslagruimte voor de website maar in de zin van het beeld is het wel aanvullend. Als het toch de bedoeling is om het een beetje binnen bepaalde grenzen te houden, voeg dan een woordenteller toe zodat direct te zien is hoever je bent met een reactie. Een beperking kan wel als gevolg hebben dat mensen dan een tweede reactie plaatsen om hun informatie of ‘bijdrage’ compleet te kunnen maken. Ik zal nu over de 250 woorden zitten maar als ik dit laatste stukje niet had hoeven schrijven had het wel alweer veel gescheeld. Samen maak je wel nog steeds het beeld ruimer. Het hoeft niet een heel artikel te worden natuurlijk maar alle extra info vult wel een artikel aan. Dat doe je dan wel bij een website met artikelen die aanspreken en dat is bij deze website zeker het geval. Hopelijk mag deze reactie blijven staan. Als ik op meer artikelen zou reageren zou ik waarschijnlijk meer tekst plaatsen dan op de enkele artikelen waar ik gevoelsmatig op reageer.

 3. Sjeekje Skelet on

  Wat mensen moeten doen is meer en meer brieven schrijven en e-mails sturen met gegronde redenen waarom je tegen bomenkap bent. Richt je tot de verantwoordelijken voor de bomenkap.
  ‘Waarom er zoveel kaalslag is, waarom er zoveel lege onbebouwde akkers zijn, en waarom Rijkswaterstaat geen grote eigen bossen plant voor hout voor bijvoorbeeld walsbeschoeiingen, vangrails van hout etc.
  Het is crimineel dat er zoveel tropisch hout wordt gebruikt voor bijvoorbeeld infrastructuur.

  Geef de verantwoordelijken geen enkele complimenten waardoor ze zich belangrijk kunnen voelen als één of ander belangrijk bestuurder.
  Mensen mogen best wel eens agressiever in opstand komen. Men is veel te bang om als verward persoon neer te worden gezet als enige reactie.

 4. Sjeekje Skelet on

  ….verantwoordelijken vanuit het niets aanspreken op hun ‘ gedrag’.

 5. Ron van Slobbe on

  inschrijven nieuwsbrief.
  Demonstreren helpt niet, informatie verspreiden des te meer!