Hoe voorkom je dat mensen achter een sluw plan komen dat ze nooit zouden steunen, als ze ontdekten wat het voor hen betekent? Door er een label ‘complot-theorie’ op te plakken en de mensen die erover praten belachelijk te maken. Reden te meer om een sluw plan onder de loep te nemen dat ook de steun krijgt van de Nederlandse koning en koningin.

Het woord ‘complot-theorie’ wordt vaak gebruikt om niet inhoudelijk op een onderwerp in te hoeven gaan. Het is een middel om een onderwerp vooraf belachelijk te maken, meestal vlak voordat iets onthuld gaat worden. Zo kan men voorkomen dat veel mensen het onderwerp gaan onderzoeken en serieus gaan nemen. Vaak gaat het over échte misdaden en mensenrechtenschendingen, waarvan het establishment blijkbaar niet wil dat je er iets over ontdekt.

Een theorie is een hypothese van waaruit je kunt onderzoeken of iets waar is of niet. Op het moment dat je overtuigende bewijzen vindt die de hypothese onderbouwen, wordt de hypothese aannemelijk, totdat je aan de hand van meerdere bewijzen kunt vaststellen dat het om een feit gaat. In het geval van een complot gaat het dan niet meer om een complot-theorie, maar om een complot-feit.

“Het label ‘complot-theorie’ is een handige manier om een onthullend verhaal in de doofpot te stoppen en te voorkomen dat iemand het gaat onderzoeken. Want degene die het onderzoekt is dan óók een complotdenker en dat is écht het aller-aller-ergste waar je maar van beschuldigd kunt worden … ”

Het sluwe plan in vrolijke regenboogkleurtjes

Het woord complot is natuurlijk beladen, zelfs een beetje een scheldwoord. Niemand wil ervan beschuldigd worden een complot-wappie te zijn. Het is iets waar veel mensen, met name mainstream journalisten, doodsbang voor zijn. Gelukkig zijn er synoniemen die minder beladen zijn. Zoals: sluw plan, inhumane agenda, machtsgreep, of geheime agenda ter ondermijning van de democratie, zelfverrijking en uitbuiting, et cetera.

In de context van Covid-19 kan niemand meer ontkennen dat er een wereldwijde inhumane agenda bestaat, omdat deze steeds zichtbaarder wordt. De coronacrisis en de daaruit voortkomende economische neergang, wordt nu gebruikt voor het promoten van het Build Back Better-plan. Het sinistere, inhumane plan van globalisten zoals Klaus Schwab, om de democratie te ondermijnen en privébezit en nog meer persoonlijke vrijheden af te nemen. De wereldwijde elite willen middels een machtsgreep, de Great Reset, zichzelf nog meer verrijken en nóg meer macht in handen krijgen. [1]

Een sluw plan verpakt in mooie termen en kleurrijke icoontjes, die je als SDG-speld met regenboogkleurtjes op je revers kunt dragen. SDG staat voor Sustainable Development Goals en verwijst naar Agenda 21.

Verschillende termen voor hetzelfde sluwe plan:

 • Build Back Better =
 • The Great Reset =
 • New World Order =
 • Agenda 21 =
 • Green New Deal =
 • Duurzaamheidsagenda =
 • Sustainable Development Goals =
 • Vierde industriële revolutie.

Deze verschillende termen zijn allemaal synoniemen, om hetzelfde sinistere plan aan te duiden. Een plan dat onze wereld en manier van leven drastisch zou gaan veranderen.

De mensen achter de Great Reset

Agenda 2030 is als onderdeel van Agenda 21 een tussentijdse mijlpaal voor het jaar 2030. Agenda 21 is de VN agenda voor de 21e eeuw. Omdat Agenda 2030 dreigde te mislukken, is er in de zomer van 2019 een Memorandum of Understanding vastgesteld tussen de Verenigde Naties en het World Economic Forum, om het Strategic Partnership Framework vast te stellen en zo alsnog Agenda 2030 door te voeren. Dat is het plan voor de ‘Great Reset’. [2]

Hét gezicht van de Great Reset is natuurlijk Klaus Schwab. Veel regeringsleiders steunen deze agenda, ook Mark Rutte, koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Zij spreken nu allemaal over “Build Back Better” en “The future we want.” Dat gaat om de toekomst die de elite wil, niet de mensheid. Regeringsleiders en staatshoofden lezen braaf het opgedragen script op, zoals te zien is in de video van Amazing Polly onderaan het artikel (een aanrader!). [3] [4] [5]

Naast deelnemers zoals Mark Rutte, Kajsa Ollongren en Mabel Wisse Smit, behoort koningin Máxima tot de vaste bezoekers van het World Economic Forum in Davos. Een van de thema’s van de afgelopen jaren was: “Het vormgeven van een wereldwijde architectuur in het tijdperk van de vierde industriële revolutie.” Koningin Máxima is bovendien een speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties en zet zich, in samenwerking met het IMF en de Wereldbank, in voor de wereldwijde invoering van digitale identiteitsbewijzen. [4]

Klaus Schwab richtte ook het Forum of Young Global Leaders op. De jongere generatie en nazaten van machtige families zoals Soros, Rothschild en Rockefeller (Mark Zuckerberg), waren de leiders van dit nieuwe forum, dat gelieerd is aan het World Economic Forum en dezelfde missie nastreeft.

Een nieuwe vorm van communisme of fascisme?

Bij een centrale aansturing denkt men vaak aan communisme. Communisme betekent staatskapitalisme en fascisme is juist de samenvoeging van de staat en corporaties. In het Build Back better-plan voegt men overheid en corporaties samen door de creatie van PPP’s: Public Private Partnerships. Een thema dat 37.900 keer voorkomt op de website van de World Economic Forum en meer dan een miljoen keer op de website van de Verenigde Naties. Dat beide organisaties de PPP’s promoten is dus geen theorie, maar een feit.

Kijken we naar de macht van wereldwijde corporaties zoals Big Tech-bedrijven: Facebook, Google, Amazone, dan zien we dat hun invloed de macht van nationale overheden overstijgt. Daarnaast zien we dat nationale overheden hun macht overhevelen naar internationale organisaties zoals de Europese Commissie, VN en de WHO. Door verdragen te tekenen krijgen deze bestuursorganen macht over het beleid, zonder enige inspraak van de bevolking of regeringspartijen. Deze machtsgreep is al decennia lang gaande, mét steun van de koning.

Net als bij communisme wordt bij het Great Reset-plan de macht centraal aangestuurd. Niet door regionale en nationale democratisch gekozen overheden, maar door globalistische organisaties zoals de VN, WHO en World Economic Forum en hun NGO’s en PPP’s. Terwijl communisme de overname van het bedrijfsleven en de industrie door de overheid betekent, gebruikt fascisme de staat om de belangen van de rijke elite te beschermen en te bevorderen. Daarbij is het communistisch China met hun digitale surveillancemaatschappij model voor de New World Order. Zowel bij communisme als fascisme verliezen mensen hun persoonlijke vrijheid en mensenrechten. Wat mij betreft zijn het daarom twee zijden van dezelfde munt, die beiden uit de koker van de Cabal komen.

“Welkom in 2030. Ik bezit niets, heb geen privacy en leven het leven is nog nooit zo goed geweest.”

World Economic Forum [6]

Wat is er zo duivels aan dit plan?

 • VN krijgt steeds meer macht om verdragen af te dwingen en kan zo democratisch gekozen regeringen en nationaal regeringsbeleid omzeilen. [7]
 • De vrije markteconomie moet worden vervangen door een geleide economie.
 • Er zal steeds meer druk komen op bedrijven om zich te conformeren aan de klimaat-, diversiteit- en genderdoelstellingen van de VN, omdat ze anders hun marktpositie verliezen. Midden- en kleinbedrijven worden steeds meer opgeslokt door grote corporaties. [3]
 • Verdwijning van privébezit, ook eigen grond en eigen huis. [6]
 • Steeds meer mensen worden afhankelijk van de staat, waardoor (VN, WHO of Wereld Economic Forum via) de staat kan bepalen hoe ze leven, waar ze wonen, wat ze eten en welke vaccins ze moeten nemen, of welk gedrag wordt beloond. [8] [9]
 • De VN bepaalt waar mensen mogen wonen. Dat gebied wordt steeds kleiner en kleiner. Natuur is exclusief gebied voor de elite. (zie kaart hieronder van het ‘Biodiversity and Wildlands Project’ in de VS) [10] [7]
 • Nog grotere immigratiestromen en vermenging van culturen en rassen, om één uniforme wereldcultuur te vormen. [2] [11]
 • Smart cities met overal sensoren, gezichtsherkenningscamera’s, scanners van digitale ID-pas, mogelijk gemaakt door 5G-technologie. [1] [12]
 • Samenvloeien van technologie en de mens door de integratie van kunstmatige intelligentie (AI), robotics, the internet of things (IoT), zelfbesturende voertuigen, 3D printen van organen, nanotechnologie en biotechnologie. [13]
 • Robotisering: overname van arbeid door robots en het implanteren van technologie in het menselijk lichaam, waardoor een cyborg mens ontstaat. [13] [2]
 • Door toepassing van: microchips implantaten, neurotechnologie, smart tatoeages, Smart Dust, “biological computing” and “custom-designed organisms” en “Synthetic biology”. [14] [15] [16] [17]
 • Dit luidt een nieuwe fase van eugenetica in door de creatie van de “Artificial Transhuman”.[18] [19]

Kaart van de VS volgens Agenda 21 plannen. De rode zones worden ontoegankelijk voor mensen. Alleen de lichtblauwe zones mogen normaal gebruikt worden. Gele zones zijn sterk gereguleerd.

Great Reset of Great Awakening?

De tegenhanger van de Great Reset, is de Great Awakening. Een term die we ook tegenkomen bij de Q-beweging en vrijheidsbeweging in zijn algemeen. De massale ontwaking van de wereldbevolking zal ervoor zorgen dat de New World Order-versie van de Great Reset zal mislukken. Deze kleine elite kliek kan zijn plannen alleen doorvoeren met instemming van de meerderheid van volgers. Hoe meer mensen ontwaken, hoe meer mensen zich tegen de plannen en sinistere agenda zullen verzetten.

Hoe mooi de Cabal zijn plannen ook presenteert, het blijft een feit dat dezelfde koninklijke bloedlijnen al duizenden jaren aan de macht zijn. Zij hebben duizelingwekkende hoeveelheden kapitaal geconfisqueerd, genoeg om ieder mens op aarde in weelde te laten leven en alle milieuproblemen op te lossen. Toch hielden ze dit kapitaal achter voor hun eigen elite kliek en sinistere agenda. Net als de technologieën waarmee men alle ziekten zou kunnen genezen, of waarmee mensen onafhankelijk zouden worden van grote oliemaatschappijen. Deze Cabal heeft overduidelijk gefaald hun rijkdommen met de mensheid te delen. Het zou naïef zijn te veronderstellen dat ze dit met hun nieuwste plan wél voor ogen zouden hebben.

“In de een of andere vorm zullen maatregelen voor sociale en fysieke afstanden waarschijnlijk blijven bestaan nadat de pandemie zelf afneemt, hetgeen de beslissing van veel bedrijven uit verschillende industrieën rechtvaardigt om de automatisering te versnellen. Na een tijdje zullen de aanhoudende zorgen over technologische werkloosheid afnemen, aangezien samenlevingen de nadruk leggen op de noodzaak om de werkplek zo te herstructureren dat nauw menselijk contact tot een minimum wordt beperkt.”

Klaus Schwab in Covid-19: The Great Reset.

Er is hoop

In onderstaande video sluit Amazing Polly af met bemoedigende inzichten. De elite was de afgelopen jaren in staat met bijna onuitputtelijke geldstromen hun sluwe plannen en sinistere agenda door te voeren en ontelbare ondersteunende projecten op te tuigen. Desondanks zijn ze er niet in geslaagd om populariteit voor hun ideeën te genereren. Al hun video’s krijgen vele malen meer duimpjes omlaag dan duimpjes omhoog.

Dat is het goede nieuws. De elite kliek die dit soort plannetjes beraamt, is afhankelijk van de welwillendheid en onnozelheid van de bevolking om het te kunnen implementeren. Als het tot mensen gaat doordringen wat de Great Reset en Build Back Better écht zouden betekenen voor óns leven, dan zal die steun en bereidheid smelten als sneeuw voor de zon. Vandaar dat er een informatie-oorlog gaande is en de medeplichtige mainstream media, gefinancierd en gecontroleerd door dezelfde kliek, mensen wil doen geloven dat het een complot-theorie is en geen complot-feit.

Mensen zouden niet bang moeten zijn van het woord complot-theorie, maar moeten onderzoeken welk sinister plan er al in een vergevorderd stadium is — en een open debat moeten voeren of we hier nog langer aan willen meewerken. Zo niet, is het zaak dat mensen, met name journalisten, over hun angst heen stappen om complotdenker genoemd te worden, wanneer ze een complot-feit ter sprake brengen.”

De Nederlandse koning sprak eerder de woorden: “Niet normaal maken wat niet normaal is.” Toch schaart hij zich achter de Great Reset en de Agenda 21 van het “nieuwe normaal.” Hij steunt het sinistere Build Back Better-plan, waarvan alleen hun eigen kliek beter wordt, om hen nog meer macht en controle over de mensheid te geven. Het is tijd om de moed te tonen complotten te zien en benoemen voor wat ze zijn. Alleen dan krijgen we voldoende mensen mee om een eigen plan voor een beter en gezond normaal vorm te geven.

> Luister ook naar het interview van Willem Engel met Rosa Koire, de schrijfster van “Behind the Green Mask: UN Agenda 21”.

Bronnen en voetnoten:

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Headerbeeld: Drop of Light / Shutterstock.com
Steun Ella Ster met Petje Af
.

Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle dialoog worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden. Het doel is om elkaar te informeren, niet om te ondermijnen. Wanneer er sprake is van (vermoedelijk) misbruik, kunnen we de toegang blokkeren.

Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Share.

About Author

22 reacties

 1. Jullie verslaglegging zou wel eens heel dicht bij de waarheid kunnen liggen. Hartelijk dank hiervoor, we gaan het bestuderen. Frank de Graaf/ bezorgd groot ouder/ Ondernemer

 2. M.i. Komt die zgn great awakening uit dezelfde cabalkoker. Q en trump ook, net als de bitcoin.

  Dit is occultisme van de hoogste graad, massa hypnose…

  • Heel beangstigend dit. Er zal altijd een groep zijn die de ogen sluit of die het inderdaad als een complottheorie zien. Wat zou het mooi en goed zijn als er een enorme groep laat weten dat we niet slapen. Als er structureel bewijzen geleverd worden door media en critici kan het toch niet anders dan dat er een massa ontstaat die opstaat. Er staat enorm veel op het spel. 2030 is het voor je er erg in hebt. En koningshuizen? Zitten zo vastgeroest in de wereld dulden geen kritiek en zijn inderdaad puissant rijk wie doet hen wat?

 3. Natuurlijk is de koning ervoor het is een trekpop ! Zijn opa heeft de Bilderberg Groep opgericht !
  De kudde in NL, de meesten weten het niet, kan je ze ook niet kwalijk nemen ! Dat is jou en mijn taak, de druppel die de steen/muur uitholt. En goed nieuws, het lukt al aardig.

  Dank je wel Ella Ster.

  Groetend
  hubert.

 4. Het is vreselijk waar ze al zo lang mee bezig zijn,
  Schandelijk, voor ons nageslacht.
  Laten wij bidden en vertrouwen dat steeds meer mensen wakker worden

  • dutch soldier on

   Bidden zal geen moer helpen,daar wordt niet naar geluisterd.
   Als oud-beroepsmilitair kriebelt het momenteel extreem om het pak weer aan te trekken.
   Tijd voor ondergronds verzet?….
   Deze tijden vragen om handelen….vraag is …wat kan/mag en is wenselijk?…iemand een idee?

 5. Susan Ferwerda on

  Juist niet Pres. Trump , Biden wil alle service auto’s , politie, regering E.D. elektrisch hebben en Pelosi heeft juist aandelen Tesla gekocht , Tesla , Musk , bidcoin, google , china, Biden,Pelosie, Bilderberg, Beatrix , W.A. van Buren, zie je het plaatje ?

 6. Veel eye-openers! Artikel geeft een goed inzicht in wat er heden ten dage (achter de schermen) afspeelt op het wereldtoneel.

 7. Pingback: Symbool van het kwaad: het Agenda 2030/Grote Reset-speldje | Wakkeren

 8. Dit is jammer genoeg de waarheid en veroorzaakt eigenlijk door te veel geloofwaardigheid van de nog niet echt nadenkende bevolking van de Aarde.

  Het is een groep van sluwe doordachte mensen met een meer dan vals plan. Ga ook maar even na hoe en waarom de zogenaamde royalisten op deze aarde nimmer een dna test willen laten afleggen in het openbaar!

  Zo is dus ook dit sluw plan gemaakt en vastgesteld.

  Maar eigenlijk is dit een zaak die al in te neer gegane Gouden Eeuw van de werkelijke Egyptenaren al speelde. Daarom werd er ooit een Eye of Horus samenleving gevormd om daarmee het kwaad binnen Egypte te bestrijden.
  En weet je de soortgelijke plannen zijn ook al net zo oud als die psychotische zieke plannen in het oude verloren Egypte. Alleen hebben de huidige duistere mensen ook maar even zelf het Oog van Horus ook maar even in hun bezit genomen! Net alsof het van hen zou zijn. Dat is ook onder meer de sluwheid van hen hierin!

  Dit hele psychotisch zieke kliek dienen Nu voor een Internationale Rechtbank berecht te worden! Want dit kan immers alleen maar wanneer men psychotisch gestoord zijn. En dat is dan weer die zogenaamde Elite!

 9. Mark Rutte, Kajsa Ollongren Mark Rutte en Mabel Wisse Smit……die laatste is dat enge wijf wat trouwde met dat op hol geslagen rotjochie van het KH wat in een sneeuwlawine omkwam. Die ex van een pooier op hoog niveau in het koninklijk huis……hoe koninklijk……en dat krengenslag kan dus gewoon zijn gang gaan. Dáárom is die griezel van het OM….hoe heette dat ook alweer……oja….Demminck en die andere Vetklep van het OM…..die Kalbsfleisch, (waar je niets meer van hoort omdat hij voor de veiligheid op een zijspoortje van de macht met een uiteraard uitstekend salaris is weggezet)…..dat soort regeert dit land.
  Parasieten.
  Ik heb ooit een verslag van drie verschillende rechercheurs in handen gehad, die de vuiligheid waarmee ze te maken hadden anoniem het internet hebben opgeknald omdat het niet uitgewerkt mocht worden. Na dat met een aantal mensen gedeeld te hebben, werd er ingebroken in mijn computer en was mijn hele postvak in weg……rarara….
  Ik zal hier niet op gaan schrijven waar die rechercheurs qua Friso en Mabel mee te maken hebben gehad, en waar ze de (kinder)-lijken van moesten ruimen. Die gasten hebben hun naam er nooit onder durven te zetten, maar als redelijk ontwikkeld Neerlandicus las ik drie verschillende vormen van taalgebruik.
  Friso en Mabel…..Prins Bernard….Maxima…..Nazituig in allerhande verschijningen en behangen met macht. Macht die verkregen wordt dankzij het ‘ old boys’ netwerk, wat zijn oorsprong in die groezelige kweekvijver van Minerva leiden heeft liggen. Dat is de banen-caroussel voor het soort met twee linkerhanden, een muil als een hooischuur en de verwrongen geest van de machtsgeilheid.
  Ik hoor het die dikkop van de VVD…..(die Vereniging Van Dikkoppen…..die o.a. dat ongelooflijk onsmakelijke stuk vetklep van een Hans van Baalen voortbracht) nóg zeggen.
  “MACHT EROTISEERT”.
  en dan die grijns van dat viesnest er achteraan…..uiteraard iets geworden in het Europarlement……waar hij a rato van een Godsvermogen op jaarbasis mag meedringen aan de trog.
  Tuig……stuk voor stuk aan de leiband van de deep state…….dol op energetisch vampirisme. Geil van de macht.
  Gadver.

 10. LS…

  Bedenk evengoed dat de macht van de Satanistische Cabal in het licht van de eeuwigheid maar een fractie van een seconde bestaat. Als een scheet in het duister… Het stinkt even en dan is het weer over ! Zie je die lege ogen van Dikke Willy ?! Die snapt het niet en heeft het nooit begrepen ! Dikke Bea / Pampa Max / Pooier Bernard zijn en waren veel gevaarlijker !

 11. Het is nog vele male meer erger wat ons te wachten staat, dan we ooit hadden durven te fantaseren. De woorden van Bill Gates en Klaus Schwab worden werkelijkheid voor iedereen op de aarde. De 3 stadstaten zijn in het bezit van de cabal, laat nu Nederland sinds rond 1850 zich al ingeschreven te staan in New York als een bedrijf met winst oogmerk. Toen ik het las schrok mij rot. https://www.vrijheidsrechten.nl/rutte-president-of-ceo-het-bedrijf-nederland
  https://www.dewereldmorgen.be/community/over-je-geboorteakte

 12. dutch soldier on

  Dikke willy, prinsje pils…is behept met dezelfde krankzinnigheid als zijn vader,ooms,tantes uit duitsland, veel van zijn tantes zitten in gekkenhuizen….