Wie is de Cabal? – herziene versie

17

De wereldwijde elite die de geheime schaduwregering vormt noemen we ook wel de Cabal. Veel mensen kennen deze groep als de Illuminati of de 1%. Het is de meest machtige groep op aarde die achter de schermen samenzweert tegen de mensheid. Deze samenzwerende kliek is in allerlei organisaties geïnfiltreerd waarbij men opereert als de maffia. Hieronder de belangrijkste kenmerken op een rij:

Ultra-rijken

De Cabal was de rijkste groep op aarde. De namen van de allerrijkste families ter wereld, staan niet eens in Forbes magazine op de lijst van ‘rijkste’ mensen. Hoe groot het vermogen van alleen al de bankiersfamilie Rothschild was, blijft speculeren, maar men schat minimaal vele honderden miljarden. Sommige bronnen beweren dat alleen al deze familie 53% van het wereldkapitaal bezit. Ook het Vaticaan zit op een enorme goudmijn. Via een list is dit kapitaal nu allemaal ondergebracht in de World Trust. Daardoor heeft de Cabal veel macht verloren. De meester-trustee zegt dat ze dit kapitaal weer terug wil geven aan de mensheid.

Super machtig

De Cabal was de machtigste groep op aarde. Ze hebben nog steeds de belangrijkste industrieën in hun bezit: de voedselindustrie, olie-industrie, wapenindustrie, farmaceutische industrie, (centrale) banken, grote mediakanalen, etc. Via allerlei handlangers zijn ze tevens geïnfiltreerd in de top van alle belangrijke organisaties zoals de NAVO, Verenigde Naties, Wereldgezondheidsorganisatie, etc. Omdat ze zeer kwaadaardig zijn en duivelse plannen hebben voor de mensheid, is er een steeds grotere groep White Hats die de Cabal wil verwijderen en berechten. Dit proces is nu volop gaande.

Plutocraten in plaats van democraten

De Cabal heeft bovendien zoveel macht en geld dat ze verkiezingen kunnen ‘kopen’. Daarvoor gebruiken ze diverse methodes. Indien nodig worden verkiezingsuitslagen gemanipuleerd. Maar meestal hebben ze de macht over alle grote partijen in de politieke race en maakt het ze weinig uit welk poppetje gekozen wordt. Daarnaast gebruiken ze pedonetwerken en seksfeesten om de daar gefotografeerde politici later mee te chanteren. Politici of topambtenaren die volgens de agenda van de Cabal handelen worden rijkelijk beloont. Politici die niet kunnen worden omgekocht, worden bedreigd. Als ultiem middel laat men tegenstanders vermoorden, zoals bij politieke moorden op John F. Kennedy, Olaf Palme en Pim Fortuyn is gebeurd.

De Storm van Trump

Waarschijnlijk is Trump de eerste president die de Cabal niet geselecteerd had. Hij vormt een bedreiging voor de Cabal, daarom krijgt hij zoveel weerstand en wordt hij zwart gemaakt in de door de Cabal gecontroleerde media. Het is desondanks mogelijk dat Trump deels nog wordt aangestuurd door een factie van de Cabal, zoals de Zionisten en of de Jezuïeten. Trump krijgt echter ook veel steun van de White Hats en met name van de Marine. De ‘Storm van Trump’ is een metafoor die wordt gebruikt door Trump-supporters om de strijd tegen corruptie en mensenrechtenschendingen van de Deep State aan te duiden. De term ‘Storm’ wordt eveneens gebruikt om de voorbereidingen en verwachtte arrestaties van corrupte politici, topambtenaren en andere hooggeplaatste figuren te beschrijven.

De Nieuwe Wereld Orde (NWO)

Ondanks hun enorme rijkdom en huidige macht wil de Cabal de vólledige macht en wereldwijd alle rijkdom en grondstoffen in bezit krijgen. Ze zijn daarom al decennialang, generatie na generatie, bezig om een totaalheerschappij op te richten die zij de Nieuwe Wereld Orde (NWO) noemen. De NWO is gebaseerd op een fascistische ideologie en houdt in: één wereldregering, één monetair systeem, één wereldleger en één wereldreligie.

De Europese Unie, de Verenigde Naties, NAVO, Wereldgezondheidsorganisatie, BIS en andere centrale banken zijn organisaties die men gebruikt om deze NWO-agenda uit te rollen. Men zorgt dat er steeds meer (politieke) macht bij de grote corporaties komt te liggen. Het klimaat wordt gebruikt als excuus om vergaande regelgeving in te voeren, niet alleen via de Europese Unie, maar ook via regionale organisaties en NGO’s. Dit alles is vastgelegd in Agenda 21. Hierdoor worden democratische processen volledig buiten spel gezet.

Koninklijke illuminati bloedlijnen

Ook al doen de verschillende achternamen van prominente figuren vermoeden dat ze van verschillende komaf zijn, uiteindelijk zijn alle Cabal-leden terug te voeren tot een van de illuminati bloedlijnen. Deze genetische verwantschap wordt meestal verborgen gehouden, zodat het niet opvalt dat het allemaal (verre) familie van elkaar is.

Obama-Bushheredity-1024x845

Onderzoeksjournalisten zoals: David Icke, Michael Tsarion en Fritz Springmeier, hebben de presidentiële bloedlijnen gedocumenteerd en kwamen er achter dat alle 44 Amerikaanse presidenten verre familie van elkaar zijn en terug te herleiden zijn tot de Illuminati bloedlijnen, de Merovingische bloedlijn en of de Windsor-Bush bloedlijn.

Zo is George W. Bush verwant aan 16 Amerikaanse presidenten. Kijk ook naar deze video en dit artikel die laat zien hoe alle Amerikaanse presidenten (verre) familie van elkaar zijn. Bush is ook nauw verwant aan het Britse koningshuis. De stamboom van Koningin Elizabeth is vervolgens minstens terug te leiden tot de heersers in het antieke Rome. Dus haar familie is al eeuwen aan de macht. (zie dit artikel)

Dat geldt ook voor het Huis van Oranje die als nakomelingen van het Huis van Habsburg, weer direct afkomstig zijn van de laatste Romeinse keizer. Binnen het Nederlandse koningshuis was Prins Bernhard een nazaat van het Huis van David en zijn stamboom gaat zo ver terug als de Merovingen dynastie (van de 5e tot in de 8e eeuw). (zie dit artikel)

Begint het nu te dagen wat er met een samenzwerende kliek wordt bedoeld?

Blauw bloed

Ook al lijken de Cabal-leden op mensen zoals jij en ik, ze zijn genetisch anders dan de gewone mens. Dat heeft met hun herkomst te maken. Die bloedlijnen zijn extreem belangrijk voor de Cabal en ze zorgen dat hun bloed niet te veel ‘verdund’ wordt met het DNA van gewone stervelingen. De term blauw bloed kun je trouwens vrij letterlijk nemen. Waar ons bloed bruin kleurt zodra het in contact komt met zuurstof, kleurt hun bloed blauwig-groen. Dit komt omdat er meer koper in hun bloed zit.

Vanwege hun genetische afkomst en het bezitten van occulte, ingewijde kennis voelen ze zich superieur ten opzichte van de gewone mens. Dit is een heel belangrijk aspect om te begrijpen dat men mede daarom tot zulke gruwelijke daden in staat is zoals: genocide, bloedofferrituelen en opzettelijk verspreiden van gifstoffen en virussen. Hun relatie tot mensen kun je misschien vergelijken met onze relatie ten aanzien van bijvoorbeeld varkens of een andere veesoort die weliswaar een bepaalde waarde vertegenwoordigt, maar nooit als gelijkwaardig wordt gezien.

De Illuminati

De Cabal heeft in 1776 de Illuminati opgericht. Ze zijn daarnaast lid van allerlei geheime genootschappen zoals: de Bilderbergroep, Trilateral Commission, Club van Rome, Orde van Malta, Skull & Bones, Council on Foreign Relations, en vele andere geheime genootschappen. Al deze genootschappen samen noem je de schaduwregering. Zij bepalen in grote lijnen de politieke agenda en zorgen ervoor dat deze via marionetten-politici wordt uitgevoerd. Het is dus niet één organisatie, maar losse organisaties die via bepaalde personen aan elkaar verbonden zijn. Alleen een paar enkelingen aan de top van de piramide hebben het totaaloverzicht.

Comittee_of_300

De as van het kwaad

Er zijn een aantal machtscentra in de wereld van waaruit de Cabal opereert:

 • Rome: het spirituele machtscentrum en vestigingsplaats van de Jezuïeten. Vaticaanstad is een soevereine stad-staat, een enclave binnen Rome, met een eigen rechtssysteem.
 • The City in Londen: het financiële centrum gevestigd in de City of London. De City is weliswaar geen onafhankelijke staat zoals Vaticaan-stad, maar de Britse wetten gelden er niet. Het is een stukje Londen waar zelfs de Britse koningin geen zeggenschap heeft. Als de Britse koningin Elizabeth op bezoek gaat in de City moet ze via de Temple-bar de stad betreden en voldoen aan een bepaald protocol. Zij is op dat moment niet de hoogste in rang.
 • Washington DC: het militaire centrum. DC, District of Columbia wordt door insiders ook wel het District of Criminals genoemd. Het is een aparte stad-staat met eigen statuten.
 • Jeruzalem: Het nieuwe spirituele machtscentrum. Het Vaticaan en de Jezuïeten zijn in het geheim bezig om in Jeruzalem Solomon’s tempel, te bouwen en zichzelf in een gigantische ommuurde Jezuïeten-enclave te huisvesten. Twee derde van het land in Jeruzalem is inmiddels in het bezit van het Vaticaan.

Verschillende facties

De Cabal is inmiddels uit elkaar gevallen in een aantal facties en splintergroepen: de Nazi’s (Europese koningshuizen en Bush- en Clintongroep in de VS), de Zionisten (Israël & VS), de Jezuïeten (Zwarte Adel en Vaticaan, Rome) en de Aziatische Dragon Groups. Op dit moment strijden deze drie facties onderling om de macht. Met name de Rothschilds en de Orde van de Zwarte Zon (Zwarte Adel) zijn in strijd met de World Trust. De Rothschilds hebben afgevaardigden in alle facties. Daarmee dachten ze hun kans te vergroten om de machtsstrijd te winnen. Nu de Cabal in rap tempo haar macht aan het verliezen is, proberen deze facties elkaar zwart te maken en de schuld van bepaalde misdaden in de schoenen te schuiven. Dit is een reden waarom er steeds meer schandalen onthuld worden en documenten worden vrijgegeven.

De top van de piramide

Een aantal partijen staan aan de top van de piramide en de meeste wegen leiden naar Londen en Rome. Ten eerste was de Rothschildfamilie een van de meest rijke en machtige families op aarde, doordat ze onder andere alle centrale banken bezitten. Rothschild is tevens de bankier van het Vaticaan. Naast de City of London schijnt ook Israël grotendeels in handen te zijn van de Rothschilds.

Jan913GAORe_zpsb49dee6f

De andere, meest machtige groep is de Zwarte Adel, die ook het Vaticaan aanstuurt. Het Vaticaan is de drijvende kracht achter alle oorlogen en veel ellende in de wereld. Achter de schermen doet men precies het tegenovergestelde van wat men beweert te zijn. De Zwarte Paus is de échte leider van het Vaticaan en is altijd een Jezuïet. Deze Zwarte Paus is een Jezuïet-generaal van de Jezuïeten Militaire Orde. Tot en met paus Benedictus was dit altijd een paus achter de schermen. De huidige paus is ook een Jezuïet.

Jesuit-General-Black-Pope-Kolvanbach_800px

Een van de voormalige Zwarte Pausen was Peter Hans Kolvenbach, oorspronkelijk een Nederlander. Hij pochte dat hij de architect was van 9/11 en 3/11 (Fukushima). Hij woonde daarna in Libanon in het grensgebied van Syrië en scheen daar de ‘revoluties’ in het Midden Oosten te orkestreren middels het Moslimbroederschap, later getransformeerd als IS. Kolvenbach leeft niet meer.

De huidige paus Francis is de Witte Paus (de officiële paus) en heeft niet de absolute macht. Die ligt bij de Grijze Paus, dat is Pepe Orsini. Ondanks zijn bedrieglijke zogenaamd sympathieke uitstraling zijn er getuigen die weten dat paus Francis bij gruwelijke misdaden betrokken is geweest zoals genocide: (in o.a. Canada), kindofferrituelen (verplicht voor iemand met de pauselijke status), ontvoeringen, verkrachting en vermoorden van kinderen van politieke gevangenen (in Argentinië tijdens het Junta-regime). Zie deze link en deze link.

Volgens onderzoeksjournalist Benjamin Fulford hebben uiteindelijk een aantal oude Romeinse aristocratische families de zeggenschap over het Vaticaan en de P2-loge (een vrijmetselaars-genootschap gelieerd aan het Vaticaan). Deze families behoren tot de Zwarte Adel, aristocratische families die niet op de voorgrond treden. De Nederlandse koninklijke familie behoort ook tot de Zwarte Adel, al staan zij niet bovenaan de piramide.

Lange termijn planners

De Cabal heeft er duizenden jaren over gedaan om hun machtsstructuur op te bouwen. Ze hebben een lange termijn plan dat van generatie op generatie wordt voortgezet. Het voeren van 3 wereldoorlogen is onderdeel van dit plan en reeds in 1776 vastgelegd. De Eerste en Tweede Wereldoorlog zijn geen ongelukkige samenloop van omstandigheden die geëscaleerd zijn, maar schriftelijke overeenkomsten (!!!) die tientallen jaren daarvoor tussen de betrokken landen zijn afgesloten.

Deze overeenkomsten zijn in het grootste geheim gesloten. Zo is al in 1921 tot de Tweede Wereldoorlog besloten. Dit was een geheime overeenkomst getekend tussen de toekomstige Japanse Keizer Hirohito, de Chinese communistische leiders, de Amerikaanse, Britse en Franse regering. De derde wereldoorlog is de clash tussen de Islam en de westerse wereld, waarbij het Christendom, de Islam en het Atheïsme vernietigd zou worden. Dat proces is in volle gang en is ook de werkelijke reden achter de enorme immigrantenstroom en het Pact van Marrakesh.

Oorlog is big business

Oorlogen zorgen voor inkomsten in de wapenindustrie. Daarom blijven er voortdurend oorlogen gevoerd worden. Volgens Dr. Steven Greer heeft iemand van de Cabal ooit tegen hem gezegd: “In hemelsnaam laat er geen vrede komen want te veel van ons zouden geen werk meer hebben.” Ook ons financieel systeem is afhankelijk van oorlog voeren. Zo investeren onze twee grootste pensioenfondsen bakken met geld in de oorlogsindustrie. In het huidige financiële systeem kunnen we ons eigenlijk geen vrede veroorloven. Daarom moet ook het financiële systeem veranderen.

Voor die vele oorlogen is het in handen krijgen van bijvoorbeeld de goudvoorraad, de olie of andere kostbare grondstoffen in die gebieden, een belangrijke motivatie. Maar daarnaast speelt ook een occult aspect een rol. Oorlogen zijn tevens bloedoffers, waarbij soldaten met allerlei occulte symbolen (op hun uniform, in bepaalde naamgeving) op specifieke locaties met een occulte betekenis, worden geofferd aan de entiteit(en) waaraan de illuminati trouw hebben gezworen. Het is heel sinister en bizar en het gaat veel dieper dan het ogenschijnlijk lijkt. De Cabal is ervan overtuigd dat ze in ruil voor deze bloedoffers veel macht en bezit verkrijgen. (Zie boek van Michael Tsarion)

Psychopathische Janus met twee gezichten

Veel Cabal-leden zijn zwaar getraumatiseerd doordat ze als kind allerlei bloedrituelen moesten bijwonen. Velen zijn ook als kind gemarteld, verkracht en psychisch mishandeld. Onder andere door MK Ultra, een op trauma gebaseerde vorm van mind-control. Daardoor hebben de meesten binnen de Cabal psychopathische trekjes en vaak meerdere persoonlijkheden. Binnen deze groep is het gebrek aan een geweten ook kenmerkend. Ze gaan letterlijk over lijken, zonder dat ze daar gewetenswroeging door krijgen.

Naar buiten toe kunnen ze echter heel sympathiek en empathisch overkomen. Dat maakt het voor buitenstaanders extra verwarrend. Het is vaak niet voor te stellen dat deze ogenschijnlijke aardige mensen tot zulke gruwelijke daden in staat zijn. Net als Janus, de Romeinse god met twee gezichten, schuilt er achter hun representatieve masker een monsterlijk figuur die vaak letterlijk ‘hun ziel aan de duivel heeft verkocht’.

De Kaballah

In het Engels betekent Cabal ‘een kleine politieke kliek van geheime plotters’. Het woord is gerelateerd aan Kabbalah, een mystieke stroming binnen het Jodendom. Kabbalah betekent tevens: ‘occulte, geheime leer of wetenschap’. In de tijd dat de Cabal in Khazarië gevestigd waren zijn ze namelijk onder druk van de Russische Tsaar bekeerd tot het Jodendom. Vermomd onder deze geaccepteerde religie bleef men echter hun Babylonische zwarte magie beoefenen, want in werkelijkheid waren het Satanisten. De Cabal en de Zionistische factie staan daarom los van het gewone Jodendom. De Zionisten verschuilen zich achter hun religie en beschuldigen critici van anti-semitisme. De terechte kritiek heeft echter niets met Jodenhaat of anti-semitisme te maken.

Satanisten en de Saturnus-cultus

De Cabal aanbidden de planeet Saturnus (=Satan), soms ook wel de Zwarte Zon wordt genoemd. Het zijn Saturnisten, ofwel Satanisten. Men houdt zich ook bezig met occulte zaken, zoals astrologie en zwarte magie, om deze te gebruiken voor eigen gewin en ten koste van anderen. Tijdens occulte rituelen worden andere entiteiten uitgenodigd die zich voeden met de angst (krachtige energie met een hele lage frequentie) van de slachtoffers, die tijdens deze rituelen vrijkomt. Het zijn onder andere bloedrituelen letterlijk met slacht-offers, waarbij dieren, baby’s en kinderen verkracht, gemarteld en geofferd worden. Ze denken dat ze daarmee meer macht, status en rijkdom verkrijgen.

De misdaden zijn echter zó grotesk en gruwelijk dat veel mensen dit aanvankelijk weigeren te geloven. Dat is daarmee hun beste bescherming. Uiteraard gebeurt dit alles in het diepste geheim en vinden deze rituelen vaak plaats in de catacomben van Kathedralen en Synagogen. Gelukkig komen er steeds meer overlevenden en ooggetuigen naar voren die bij deze rituelen aanwezig zijn geweest. Lees hier, hier en hier (NL link) over hun getuigenverklaringen. Hun getuigenissen zijn zeer schokkend en overweldigend, maar het is belangrijk dat de mensheid beseft wie hun zogenaamde leiders zijn.

Het tij keren

De Cabal weet dat om aan de macht te blijven – de waarheid over wie ze zijn en wat ze achter de schermen doen – verborgen moet blijven. Zonder deze geheimhouding valt hun kaartenhuis in elkaar. Als de mensheid vervolgens in staat is om de meest gruwelijke en weerzinwekkende aspecten onder ogen te zien, ontstaat een enorme drive en gigantische oerkracht om de macht in de wereld terug te pakken.

Veel mensen op hoog niveau die de Cabal lange tijd gesteund hebben, omdat ze rijkelijk beloond werden, gechanteerd werden of het te gevaarlijk achtten om eruit te stappen, veranderen nu van kamp. De creatie en het verspreiden van biowapens zoals het in het laboratorium gemodificeerde coronavirus, is voor veel mensen onacceptabel. De pandemie is daarom een gigantische game-changer en zal zich tegen de Cabal gaan keren. We zien nu al enorme verschuivingen aan de top en een toenemend aantal CEO’s (gedwongen) aftreden. Er zijn enorme rechtszaken in voorbereiding.

De meerderheid van de mensheid wil in vrede en harmonie met elkaar leven. De meeste mensen willen geen geweld of oorlog. 99% van de mensen willen respect voor het leven en met name het leven van baby’s en kinderen koesteren. In zijn diepste wezen wil de mens in harmonie met de natuur leven, milieuvervuiling opheffen en het armoedeprobleem oplossen.

De mensheid heeft echter massaal hun autoriteit weggegeven. Nu het masker van de zogenaamde autoriteiten wegvalt is er geen weg meer terug. Steeds meer mensen prikken door de leugens heen. Wanneer deze groep de kritische massa bereikt is het game-over. We zitten middenin de end-game. Het proces waarbij de Cabal uit hun machtspositie worden verwijderd is gaande. Daarna zal de wereld zoals we die kenden nooit meer hetzelfde zijn.

Ella Ster*

Artikelen door mij geschreven mogen elders gepubliceerd worden mits de auteur duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan een link naar mijn website komen: www.ellaster.nl
Externe linkjes van gerelateerde artikelen

Queen Elizabeth Is Hitler’s Niece Says King Edward’s Daughter
The Top of the Pyramid: The Crown and the Vatican Exposed
Three Corporations run the world: City of London, Washington DC and Vatican City
Prince Bernhard and the Black Nobility
35 Things the Ruling Cabal Does Not Want You to Know
The Order of the Black Sun ~ Michael Tsarion ~

The Khazarian Mafia (Part II) Updated

Share.

About Author

17 reacties

 1. Yatri Kramp on

  Ik houd mij nu vanaf 2006 op de hoogte van wat zich achter de schermen afspeelt. Jullie hebben voor mij honderden uren samengevat in dit artikel. Fantastisch. Ik heb het volste vertrouwen dat de wereldmeditatie op 5 april wel eens het echte omkeerpunt zou kunnen worden. Deze site doet ertoe. Ik ben dankbaar.
  In Licht en Liefde, Yatri

  • Ben zeer onder de indruk,kijk nu anders naar de wereld.
   Die belangenverstrengeling gaat wel heel ver.

 2. Dank je voor je werk om dit duidelijk uiteen te zetten. Ik las ook een ouder artikel over Benjamin F. Ook blij mee, want ik had al wat vraagtekens over hem. Ik hoop dat iedereen bewust blijft van zijn eigen goddelijke verbinding en daarmee dagelijks contact maakt.

 3. dit is wat de wereld weten moet. Ik volg al een tijd lang de ontwikkelingen in de wereld en zie dat er heel veel mis gaat. Ben een tegenstander van de eu en alles wat niet deugd. De berichten zoals die van jullie blijf ik op de voet volgen. Je weet wel het andere geluid (the awekening).
  Dank u voor deze goed opgezette berichten, ga zo door

 4. Je schrijft “De mensheid heeft echter massaal hun autoriteit weggegeven” en waar gebeurt dit?? Juist op school. Het is nu tijd om in te zien dat ieder kind in veiligheid zijn eigen autoriteit mag en kan zijn,…en als we dan ook het heft in eigen hand gaan nemen (politiek) dan zal de aarde ofwel Gaia eindelijk als het paradijs erkent worden. Laat jullie niet te veel meeslepen in debiele verhalen zoals “we leven in een simulatie” maar jij ben het bewustzijn. De waarheid mengen met een heleboel onzin/ Wake up, dit is een desinformant!!!

 5. Освещающий события криптосферы онлайн-журнал ForkLog
  рассказал своим
  читателям о новой инициативе запрещенного на территории
  России сайта запрещенных
  товаров Hydra. Редакция портала отмечает, что ресурс осуществляет противоправную
  деятельность, а анонсированный маркетплейсом краудсейл может быть мошеннической
  схемой, экзит-скамом, в ходе которого организаторы проекта похитят инвестиции.

  Онлайн-площадка действует в пределах даркнета, она осуществляет продажу
  запрещенных товаров преимущественно в России.

  Стало известно, что Hydra планирует запустить международную
  децентрализованную площадку, таким образом расширить охват
  рынка. Для финансирования проекта организаторы
  намерены провести ICO. (Напомним.
  этот инструмент привлечения инвестиций практически прекратил существование в 2019 году, поскольку дискредитировал себя).

  Руководство Hydra, скорее всего,
  выставит на продажу 49% доли проекта в токенах.

  Компания известна как крупнейший маркетплейс, специализирующийся
  на продаже наркотических средств, прочих запрещенных веществ,
  реализации фальшивых денег.

 6. Pingback: Wat is de Cabal? – Mijn Eigenweg

 7. Ik las ergens dat 10 april de financiële wereld er totaal anders uit zou gaan zien
  Een eerlijker verdeling.
  Heb er nog weinig van gemerkt.

 8. In Egypte zijn enorme grote ruimtes gemaakt onder de pyramides, die zo groot zijn dat er duizenden mensen in kunnen schuilen. Belangrijke mensen van de Cabal zitten daar zolang het virus in de media blijft. Daarna komen ze met de uitrol van nieuwe plannen.

 9. Jezus Volgen ,je kruis opnemen ,en het eeuwig leven ontvangen .het is over ,nu komt het duizend jarige vrederijk .