De Cabal heeft vele misdaden op hun geweten en deze beerput gaat langzaamaan open. Als bij het grote publiek bekend wordt welke gruwelijke misdaden men tegen kinderen heeft gepleegd, dan zal dit een heftige emotionele reactie oproepen. Van alle misdaden zal men dan ook proberen uitgerekend dit ritueel misbruik met man en macht verborgen te houden. Tegelijkertijd zijn het juist deze misdaden tegen de menselijkheid, die veel mensen maar moeilijk onder ogen kunnen zien. Maar omdat deze misdaden alleen kunnen bestaan in de schaduw van het duister, is het belangrijk om ze toch aan het licht te brengen. Om die reden wil ik het verhaal van Toos Nijenhuis, een ITCCS-getuige, opnieuw onder de aandacht brengen.

E*: Het ergste dat iemand die getraumatiseerd is achteraf kan over komen, is dat men geen erkenning krijgt voor datgene dat is gebeurd. Daarom vind ik het belangrijk om het verhaal van Toos Nijenhuis te delen. Niet omdat je er zo vrolijk van wordt, maar wel om kennis te kunnen nemen over datgene wat de Cabal achter de schermen met kinderen uitspookt. Bovendien heeft deze blog ook een archieffunctie en is het belangrijk dat hetgeen zij naar buiten heeft gebracht over ritueel misbruik hier een plek krijgt.

Het kan niet anders dan dat mensen geraakt worden door haar verhaal. Het kan gevoelens van woede, somberheid en machteloosheid oproepen. Om die reden staat onderaan het artikel een voorbeeld van een geleide meditatie die mensen kunnen toepassen om op innerlijk niveau de energie rond ritueel misbruik om te buigen. Op die manier hoop ik anderen te inspireren een positieve bijdrage te leveren aan het beëindigen van ritueel misbruik.

In een langdurend interview uit 2013 vertelt Toos haar persoonlijke verhaal over hoe ze als kind misbruikt is. Ze komt uit een Katholieke familie die lid is van de satanische sekte en banden heeft met de Vrijmetselarij. Als vierjarig kind werd ze “geofferd aan God”, waarbij ze in de kerk door haar opa en oom verkracht werd. Het was volgens haar een kerkritueel, waarbij de oudste van de familie werd geofferd. Vanaf dat moment werd ze stelselmatig seksueel misbruikt en gemarteld. Helaas is haar verhaal geen incident, nu blijkt dat steeds meer klokkenluiders over dergelijke taferelen naar buiten treden. Toch is haar verhaal om een aantal redenen uniek.

Ten eerste zijn er weinig mensen die de kracht hebben om dergelijke gruwelen na te vertellen. Ten tweede is het een wonder dat ze het overleefd heeft, zeker gezien het feit dat Toos vanaf haar vierde tot en met haar twaalfde jaar misbruikt is en sommige martelpraktijken zover gingen dat ze bijna het leven liet. Maar misschien was het wel haar levensmissie om datgene wat achter de schermen van de elite plaatsvindt, aan het licht te brengen.

Selectieproces van psychopaten bij de Vrijmetselarij

Zo vertelt ze in het interview dat ze misbruikt werd tijdens een inwijdingsritueel van de Vrijmetselarij. Tijdens dit ritueel werden de deelnemers aangezet tot pedofilie, necrofilie en andere perverse praktijken en diegene die niet bereid waren om zover te gaan, werden op een vreselijke manier verminkt. Als dit inderdaad de gang van zaken is in de hogere kringen van de Vrijmetselarij, bewijst dit ook dat men systematisch de meest psychopathische en sadistische mensen selecteert om door te laten stromen naar de top.

Misdaden in de hoogste kringen

Gedurende haar hele lagere school tijd werd Toos met grote regelmaat meegenomen naar allerlei kastelen in Nederland, zoals het kasteel de Sprengenberg bij Haarle en kasteel Goedenraad in het Limburgse Eys. Maar ze ging ook regelmatig naar het buitenland, naar kastelen en paleizen in: Wales, Schotland, Frankrijk, Duitsland en zelfs naar Saoedi-Arabië en Australië. Buitenlandse kastelen die Toos noemt zijn: Caernarfon Castle vlakbij Ford William in Schotland en Slot Hohrenschwangau in Beieren.

Ook noemt ze namen van de deelnemers die tot de hoogste kringen van de samenleving behoren. Ze noemt de naam van prins Bernard (de grootvader van onze huidige koning) kardinaal Alfrink, Lord Mountbatten (familie van prins Philip, de echtgenoot van de Britse koningin), Menachem Mendel Schneerson (hoogste rabbijn van Joods Orthodoxe kerk) en de paus (al is het niet helemaal duidelijk of ze refereerde aan Paul IV, de toenmalige paus of St. John Paul II, de destijds toekomstige paus).

Alles schijnt gefilmd te zijn

De gebeurtenissen die Toos beschrijft zijn ronduit misselijkmakend. Tijdens haar getuigenverklaring moet Toos zelf ook regelmatig kokhalzen en is nog steeds geëmotioneerd door de gebeurtenissen die ruim 40 jaar geleden hebben plaatsgevonden. Ook heeft ze af en toe tics, oncontroleerbare rillingen, als gevolg van de gruwelijke details die ze beschrijft. Ze vertelt dat veel kastelen en paleizen speciale martelkamers en ruimtes hebben waar kinderen gevangen worden gehouden. Volgens Toos hing er in elke ruimte een camera. Dat zou betekenen dat haar getuigenverklaring bevestigd kan worden door filmmateriaal, als het ooit beschikbaar komt en iemand bereid is om dit materiaal te onderzoeken. Zij begreep destijds uit gesprekken dat het gefilmde materiaal werd gebruikt om anderen te instrueren welke marteltechnieken gebruikt konden worden en hoe ver men kon gaan totdat het slachtoffer zou bezwijken.

Prins Bernhard medeplichtig aan de jacht op kinderen

Ze beschrijft in detail wat er met haar gebeurd is en veel gebeurtenissen gaan je voorstellingsvermogen ver te buiten. Kennelijk is er geen grens aan gruwelijkheid. Veel andere kinderen hebben de gruwelen dan ook niet overleefd en ze was regelmatig getuige van hun dood. Een van de taferelen die zij beschrijft is een jachtpartij waarbij op naakte kinderen werd gejaagd die met klemmen om hun been in het donkere bos werden opgejaagd door honden en mensen te paard. Prins Bernard was een van de deelnemers aan een dergelijke jachtpartij. Dit verhaal bevestigt de getuigenis van Anne Marie van Blijenburgh, een andere getuigen van het ITCCS (International Tribunal into Crimes of Church and State) die getuigde bij een dergelijke jachtpartij op kinderen aanwezig te zijn geweest. Volgens Blijenburgh waren de Nederlandse en Belgische koninklijke families bij dergelijke jachtpartijen betrokken, evenals hooggeplaatste figuren zoals Mark Rutte en George Soros.

Het misbruik stopt

Op 12-jarige leeftijd bereikt Toos een punt dat ze niet meer verder kan. Ze heeft al jaren een dubieuze ‘liefdesrelatie’ met haar huisarts, die als haar pooier fungeerde en waar ze verplicht naartoe moest om verkracht en gemarteld te worden. Ze zette hem echter voor het blok door te zeggen: “Als je echt van me houdt zorg dan dat het martelen stopt en als je niet van me houdt dood me dan, want ik kan niet meer.” Niet veel later is het martelen inderdaad gestopt en Toos vermoedt dat de huisarts haar vader heeft betaald om haar ‘vrij te kopen’. De relatie die ze met haar huisarts had was gecompliceerd en toont alle kenmerken van het Stockholm syndroom, ze zegt nog steeds van hem te houden ondanks de gruwelijke dingen die hij met haar gedaan heeft.

De geschiedenis herhaalt zich

Toos Nijenhuis wijst de plek in het bos aan waar haar dochter getuige was van de moord op drie kinderen.

Toos Nijenhuis wijst de plek in het bos aan waar haar dochter getuige was van de moord op drie kinderen.

Vanaf haar tienerjaren heeft ze haar herinneringen diep weggestopt en ze leidt vanaf dat moment een ogenschijnlijk normaal leven. Ze krijgt in totaal vijf kinderen. Haar man uit haar tweede huwelijk blijkt echter ook bij de satanische sekte te zijn. Toos kwam er achter dat haar dochters door haar ex-man misbruikt werden. Na de scheiding begon hij plotseling de kinderen te claimen, om ze tevens te laten misbruiken door dezelfde sekte. Ze werden door hem meegenomen naar dezelfde rituelen die zij als kind heeft moeten verduren. Zo heeft haar jongste dochter verteld dat in 2010 bij een kasteel in de bossen rond Hellendoorn, in haar bijzijn drie andere kinderen vermoord zijn. De vader van Toos was daarbij ook aanwezig.

Getuigenis bij het ITCCS (International Tribunal into Crimes of Church and State)

In 2013 benadert Toos Nijenhuis Kevin Annett van het ITCCS en legt later haar getuigenis vast middels een getuigenverklaring onder ede. In de videoverklaring vertelt Toos over een aantal van haar belevenissen.

Waarschuwing: De beschrijvingen in deze video’s zijn zeer schokkend en aangrijpend. Overweeg of je in staat bent om op enigszins neutrale wijze naar deze verhalen te luisteren, zonder volledig emotioneel van je stuk te raken, omdat omdat de verhalen letterlijk misselijkmakend zijn.

Waarom is het belangrijk dat deze verhalen naar buiten komen?

Deze misdaden kunnen alleen bestaan bij de gratie van geheimhouding.  Door de geheimhouding op te heffen, wordt het voor de elite op termijn onmogelijk om dit te blijven doen. Daarom is het belangrijk om deze verhalen te delen zodat wij weten wat de elitaire top, zoals de koningshuizen en onze zogenaamd religieuze leiders, op hun geweten hebben. Juist als mensen bereid zijn om deze gruwelijke misdaden onder ogen te zien, kunnen we ervoor zorgen dat ze stoppen. Want de paradox is, dat als we met z’n allen wegkijken en de weerloze slachtoffers in de kou laten staan, deze praktijken in het diepste geheim voortgezet kunnen worden. Het wordt tijd dat we in ons collectieve bewustzijn besluiten dat dit soort praktijken moeten stoppen en dat mensenrechten ook voor álle mensen gelden.

Hieronder een voorbeeld van een geleide meditatie / visualisatie die als inspiratie dient voor degene die graag op spiritueel niveau een positieve bijdrage willen leveren aan het beëindigen van ritueel misbruik.

De kracht van creatie en visualisatie.

In het recente interview met Open Your Mind-radio vertelt Alexandra Meadors hoe je op innerlijk niveau dingen kunt veranderen of creëren. Deze technieken kunnen ook gebruikt worden om datgene wat we niet willen, het ritueel misbruik van kinderen, te laten stoppen en om te buigen naar iets positiefs. Onderstaande visualisatie / geleide meditatie is hierop geïnspireerd.

Ga met een rechte rug in een makkelijke houding zitten die je enkele minuten kunt aanhouden (dit hoeft geen lotushouding te zijn). Ga met je volledige aandacht naar binnen en begin bij je hoofd naar de plek tussen je wenkbrauwen. Ga dan met je aandacht naar je hart. Wordt je vervolgens bewust van je ademhaling. Scan je hele lichaam en zorg dat je met al je aandacht in jezelf bent. Besluit nu met elke cel in je lichaam en je hele ziel, dat je het ritueel misbruik van kinderen wilt stoppen en besluit om actie te ondernemen. Wees ervan overtuigd dat je de kracht hebt om het met de aandacht van binnenuit te kunnen stoppen. Roep de hulp in van de hoogste en zuiverste wezens die het leven beschermen om te helpen in je missie.

Ga nu met je aandacht naar de slachtoffers van ritueel misbruik. Je voelt hun angst, maar slaat vervolgens een warme deken van liefde en bescherming om ze heen. Je merkt dat ze rustig worden en hun angst verdwijnt. De daders, degene die ze gevangen houden, merken dat de sloten niet meer werken. De sloten van de auto waarin de kinderen vervoerd worden, springen open. De afstandsbediening van de automatische ontgrendeling van het hek werkt niet meer. De sleutels van de ruimtes waar kinderen gevangen worden gehouden, breken af. Beveiligingscamera’s weigeren dienst. Alarminstallaties haperen en geven een storingssignaal. Cijfersloten werken niet meer en je ziet de elitaire daders wanhopig keer op keer tevergeefs de cijfercode intoetsen. Deuren sluiten niet meer. Luiken springen open. Klinken vallen uit de deuren. Sloten vallen kapot op de grond. Digitale sloten raken defect. De daders, de Cabal, raken gefrustreerd en in paniek. De rollen zijn nu volledig omgedraaid. Het is duidelijk dat ze hun criminele daden niet meer kunnen voortzetten en in alles gesaboteerd worden.

De gordijnen voor de ramen raken los en scheuren kapot. Door de scheuren valt een heel sterk licht naar binnen. Het licht heeft een krachtige liefdevolle energie waarin de demonische wezens die in de ruimte aanwezig waren, niet meer kunnen bestaan. Het is het licht dat het weerloze leven beschermt. Deuren springen open en de kinderen worden bevrijd. Ze worden opgevangen door liefdevolle wezens die ze vanaf dat moment kunnen beschermen. De gordijnen vallen van de ramen. Het doek valt. Het kan niet meer bestaan. Het is gestopt.

Deze visualisatie kun je aanvullen of aanpassen naar gelang je eigen inzicht. Wellicht heb je meer affiniteit met affirmaties of mantra’s die je ook kunt gebruiken. Het maakt niet uit welke techniek je gebruikt, want je kunt op allerlei manieren met je bewustzijn een nieuwe werkelijkheid creëren.

Ella Ster*  |  bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

Meer hierover lezen?

Ritueel misbruik van kinderen: een slachtoffer getuigt

Ritueel kindermisbruik.. een breekijzer..

> Andere ooggetuige zag dat paus Benedict (Joseph Ratzinger) een klein meisje doodde
> met betrokkenheid van prins Bernhard en kardinaal Alfrink in ritueel misbruik

Share.

About Author