Beroemde mensen en politici worden vaak vervangen door dubbelgangers. Zo wordt van Putin gezegd dat hij wel 6 dubbelgangers heeft. Ook Hillary Clinton wordt volgens insiders vervangen door dubbelgangers of klonen. Maar het verhaal van de Beatles is wel een heel bijzonder geval. Paul McCartney werd ergens in 1966-1967 permanent vervangen door een dubbelganger die de identiteit van de originele Paul volledig overnam. De bewijzen voor deze claim stapelen zich op. Dit verhaal is verweven met de illuminati, de MI6 en het Tavistock Institute. De vervanging van één van de meest beroemde artiesten in die tijd, was waarschijnlijk een sociaal experiment om te kijken hoe ver de Cabal kon gaan met het misleiden van het publiek. En dit is al 50 jaar gelukt, al hebben ze het nooit helemaal onder het tapijt kunnen vegen.

Dit verhaal volg ik al vanaf mijn twaalfde jaar. Ik ben altijd gefascineerd geweest door de Beatles. Niet alleen hun muziek en de muzikale stijlbreuk vanaf 1967, maar ook de Beatlemania, de massahysterie, de psychedelische boodschappen in de muziek en natuurlijk de vervanging van Paul McCartney. De geruchten over de vermeende dubbelganger van Paul circuleren al sinds ’67, maar naast alle aanwijzingen die in de opnames en platenhoezen van de Beatles verborgen zitten, zijn er de afgelopen jaren steeds meer concrete, indirecte en harde bewijzen naar boven gekomen.

Zo ontdekte ik eind 2013 dat twee forensisch onderzoekers op wetenschappelijke basis hebben vastgesteld dat de Paul McCartney van vóór 1966 niet dezelfde persoon is als de Paul van na 1967. De vervanging van de originele Paul bleek een zorgvuldig bewaard staatsgeheim te zijn. In mijn zoektocht naar informatie stuitte ik echter op de wereld achter de schermen van sex, drug en rock and roll, de wereld van de Illuminati, geheime diensten en dubbele agenda’s.

Volgens ex-MI6-agent John Coleman waren de Beatles een experiment van de Tavistock Institute, een instituut gelieerd aan de MI6 (de Britse Geheime Dienst) en CIA. De Beatles stonden onder controle van de Illuminati en Sir Paul McCartney is later zelfs geridderd door het Britse koninklijk huis. De dubbelganger van de originele James Paul McCartney krijgt daarom bescherming uit de hoogste kringen. Maar in deze tijd van de apocalyps zullen alle geheimen onthuld gaan worden. Het zou daarom best wel kunnen dat binnenkort de deksel van deze beerput wijd opengaat en niet meer te sluiten is.

De Hamburg periode: het begin van de Beatles

De vier Beatles kwamen uit Liverpool, maar hun carriére begon grotendeels in Hamburg. Ze traden daar avond na avond op in onder andere de Kaiser Keller en de Star Club, gelegen aan de beruchte Reeperbahn in de rosse buurt van Hamburg. Door de vele uren die ze daar optraden, werden het doorgewinterde artiesten met veel podiumervaring. Ze leefden een wild leven van alcohol, seks en rock and roll en vooral Paul McCartney was een rokkenjager. Desondanks had hij in de Star Club ook een vast vriendinnetje, Erika Wohlers, een serveerster die in de Star Club werkte.

Zij raakte zwanger en beviel op 19 december 1962 van haar dochter Bettina Hübers. In de geboorteakte uit ’62 stond Paul McCartney als haar vader genoteerd. Dit was in de tijd dat de Beatles nog niet beroemd, maar wel berooid waren en inmiddels weer waren teruggekeerd naar Liverpool. Er was destijds dus geen financieel belang om juist deze onbekende en arme muzikant als vader aan te duiden.

Bettina Hübers probeert het vaderschap te bewijzen

Toen de Beatles bij hun derde tournee ook Duitsland wilden bezoeken, was een voorwaarde dat de alimentatie voor Bettina Hübers geregeld moest zijn. Bettina’s moeder kreeg een eenmalig bedrag van 30.000 DM zwijggeld en Bettina kreeg een bescheiden maandelijkse alimentatie van 200 DM die tot en met haar 18e jaar uitgekeerd werd.

Erika Wohlers en haar dochter Bettina Hübers

Erika Wohlers en haar dochter Bettina Hübers

Paul McCartney erkende haar echter niet als zijn dochter. Om die reden ging Bettina op haar 18e naar de rechtbank en in 1983 diende een tweede zaak. Tegen alle verwachtingen in pakte de bloedtest echter negatief uit. De zaak sleepte jarenlang voort. Erika Wohlers was overtuigd dat Paul McCartney de vader van haar kind moest zijn, terwijl uit bloedonderzoek en later uit bloed-onderzoek bleek dat (de latere) Paul niet de vader was. In 2007 onderzocht openbare aanklager Michael Grunwald zelfs of de ex-Beatle wellicht de vaderschapstest had vervalst door een dubbelganger te sturen.

Andere nazaten van James Paul McCartney

Maar Bettina was niet het enige buitenechtelijke kind dat James Paul McCartney naliet. Hij schijnt ook drie zonen in Liverpool nagelaten te hebben: Philipe Cochrane, zoon van Anita Cochrane (1964); en Mark Paul Doyle (zoon van Alice Doyle); en Stephen Dickinson, zoon van Irene Mottram Dickinson (1967). Ook heeft hij nog ten tijde van het beroemde backpack-concert een zoon verwekt in Seatlle.

Daarnaast heeft hij, voordat de Beatles beroemd waren, een dochter verwekt tijdens een kortstondige romance in Londen met Monique Le Vallier. Zij verhuisde daarna met haar dochter Michelle le Vallier (1961) terug naar Parijs. Men zegt dat het liedje ‘Michelle ma belle’, een grote Beatle-hit, naar haar vernoemd is en dit is ook het enige lied waarbij McCartney deels in het Frans zingt. In totaal heeft James Paul McCartney 6 buitenechtelijke kinderen nagelaten.

Op de geboorteakte van zowel Michelle (1961) als Bettina (1962) staat James Paul McCartney als vader aangegeven. Zij zijn geboren voordat de Beatles beroemd werden. Daarnaast lijken ze erg op elkaar*. Ook toont Bettina een sterke gelijkenis met Ruth McCartney, de halfzus van Paul. Stephen Dickinson lijkt weer erg op de broer van James Paul, Mike McCartney. De case van Stephen is om diverse redenen heel erg bijzonder. Hij heeft zijn verhaal vastgelegd in een getuigeverklaring onder ede (inclusief 3 juridische documenten, 7 getuigenverklaringen en beeldmateriaal).

.

*) De foto’s van Michelle le Vallier, die later haar naam veranderde in Michelle McCartney, zijn inmiddels van het internet gehaald, maar ik herinner me jaren geleden foto’s van gezien te hebben en de gelijkenis met Bettina was opvallend.

Stephen Dickinson ontmoet de dubbelganger van zijn vader

Stephen Dickinson is geboren in Liverpool op 10 juli 1967 en hij is verwekt vlak voor het vermeende overlijden van zijn vader James Paul McCartney. Op 7-jarige leeftijd had zijn moeder hem verteld had dat hij een zoon van Beatle James Paul McCartney was en dat de echte Paul was overleden. Ze had het haar zoon niet mogen vertellen, maar toen ze dat wel had gedaan, bazuinde Stephen overal in Liverpool rond dat hij de zoon van James Paul was en deze dood was gegaan. Er waren in Liverpool echter wel meer mensen op de hoogte van Paul’s dood, want sommige vrienden wisten er al van toen hij het vertelde. Niet lang daarna kreeg hij bezoek van de 4 Beatles, dat was in 1975 en hij was op dat moment bijna 8 jaar.

Hij was buiten op straat aan het knikkeren toen de 4 Beatles en de moeder van Paul’s dubbelganger om hem heen kwamen te staan. Stephen’s moeder Irene Mottram Dickinson kwam de voordeur uit en zei tegen John Lennon: “Ik heb het hem niet verteld, John.” en ging daarna weer naar binnen. Stephen vroeg aan hen: “Waar is Paul?” en de Beatles begonnen te gniffelen, behalve de vervanger van Paul en zijn moeder.

Het gesprek duurde niet langer dan 10 minuten, maar op een bepaald moment zei Lennon: “We’re letting it be, Dicko.” (We laten het rusten) Dicko was de bijnaam voor Stephen, afgeleid van zijn achternaam Dickinson. Stephen antwoorde: “Je kunt het niet zomaar laten rusten, je gaat er nooit mee wegkomen. John keek hem aan en zei: “Dat hebben we al gedaan.” De moeder van Paul’s dubbelganger werd echter furieus op Stephen en zij probeerde hem daarna te wurgen totdat een van de anderen tussenbeide kwam.

Toen de Beatles wegliepen vroeg Stephen of zijn vader vermoord was. George Harringson draaide zich om en zei “we hebben zo onze vermoedens.” Kort na dit bijzondere bezoek stierf zijn moeder Irene Dickinson binnen anderhalve maand aan een extreem aggresieve vorm van darmkanker. Kanker blijkt een effectief ‘moordwapen’ van de Illuminati te zijn om tegenstanders uit de weg te ruimen. Het hele verhaal van Stephen is vastgelegd in een verklaring onder ede. Een dergelijke verklaring heeft juridische consequenties, omdat het als waarheid wordt gezien, tenzij het wordt weerlegd. Ook is Stephen recentelijk via onderzoeksjournalist Clare Kuehn en James Fetzer met zijn verhaal naar buiten getreden.

Stephen Dickinson maakt zich nu hard om de waarheid omtrent de dood van zijn vermeende vader, de originele James Paul McCartney, boven tafel te krijgen. Hij heeft zijn halfbroers en -zussen opgeroepen (inclusief hemzelf 6 in totaal) om een DNA-test te doen, om daarmee vast te stellen dat ze een gezamelijke vader hebben.

James Paul McCartney versus Faul McCartney

De geruchten dat James Paul McCartney vervangen zou zijn door een dubbelganger circuleren al sinds 1967. Volgens Thomas Williams, zelf opgegroeid in Liverpool, is het verhaal daar redelijk gemeengoed. De dubbelganger komt ook uit Liverpool, en iemand heeft wel eens ‘laten vallen’ dat zijn broer de vervanger van de originele Paul was. Om vanaf nu een duidelijk onderscheid te maken tussen de twee, noem ik de échte ‘James Paul McCartney’ (1942 -1966) en zijn dubbelganger, de bedrieger van na 1966-’67 ‘Faul McCartney’. Faul is afgeleid van false en fault.

Aanwijzingen in liedjes en LP-hoezen

Veel Beatles-fans vonden allerlei aanwijzingen op LP-hoezen, in songteksten en muziekopnames die het gerucht van James Paul’s dood bevestigde. In sommige gevallen betekende het zelfs dat liedjes achterstevoren of op een andere snelheid afgedraaid moesten worden, iets wat makkelijk gedaan kon worden op een platenspeler uit die tijd.

Het album Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band (1967) is daarbij het meest markante album en ook de eerste LP die uitgebracht was na de vermeende dood van James Paul, waarvan vermoed wordt dat hij in het najaar van 1966 is overleden. In de coversong wordt een nieuwe band voorgesteld, de Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, met Billy Shears als vervanger van Paul. De foto op de LP-hoes toont een begrafenis met aan de linkerkant de originele Beatles en rechts de nieuwe band die achter een graf staat. Allerlei aanwijzingen (zoals de linkshandige basgitaar en de witte Aston Martin van McCartney) impliceren dat het om James Paul’s graf gaat.

Ook kan ik me herinneren dat ik als tiener urenlang naar de foto op de binnenzijde van Sgt. Pepper heb zitten turen en de foto van Faul vergeleek met eerdere foto’s van James Paul, waarbij ik een onheilspellend gevoel had dat, ondanks hun grote gelijkenis, het niet dezelfde personen waren.

Op de voorzijde wordt een begrafenis uitgebeeld, waarbij afscheid genomen werd van de oude Beatles en de nieuwe band geïntroduceerd werd.

De collage bevat foto’s van prominente figuren van de illuminati, zoals: Aleister Crowley, een beruchte satanist [1]; Aldous Huxley, schrijver van Brave New World (NWO) [2]; en Karl Marx die het Communist Manifesto schreef, wat gezien werd als een van “werelds meest invloedrijke politieke manuscripten.” [3]

Op de achterzijde van de Sgt. Pepper Lonely Heart Club Band staat Faul met zijn rug naar de camera.

Op de mouw van Faul zit het embleem van de Ontario Police Department (OPD). De afkorting OPD is tevens een afkorting die gebruikt wordt voor Officially Pronounced Dead.

Door de foto van het drumstel te spiegelen verschijnt de tekst “I ONE I X HE • DIE” ofwel “11 9 HE DIE” Inmiddels een bekende datum en cijfercombinatie: 9/11 of 11/9. Het is onduidelijk of dit verwijst naar 11 september of 9 november.

Vooraanstaande forensiche onderzoekers: James Paul en Faul McCartney zijn niet dezelfde persoon.

Al die aanwijzingen, geruchten en beweringen zijn natuurlijk nog geen keihard bewijs dat James Paul McCartney vervangen is door een dubbelganger. Totdat in 2009 een publicatie verscheen in de Italiaanse editie van Wired Magazine: “Wie was die Beatle?” Twee vooraanstaande forensische onderzoekers, Gabriella Carlesi en Francesco Gavazzeni, habben zich in deze zaak verdiept, aanvankelijk omdat ze deze hoax wilden ontzenuwen, maar er tot hun grote schrik achterkwamen dat de James Paul McCartney van voor 1966 niet dezelfde persoon kon zijn als de Faul McCartney van na 1967.

Deze forensische specialisten waren niet zomaar de eerste de beste. Gabriella is pathaloog anatoom en Francesco een computeranalyst en ze zijn verbonden aan het Instituut van Forensiche Geneeskunde in Pavia. Het waren binnen hun vak zeer gerespecteerde specialisten die betrokken zijn geweest bij prominente moord- en opsporingszaken. Gabriella Carlesi is gespecialiseerd in het vaststellen van een identiteit op basis van craniometrie (analyse van de schedel) en forensische odontologie (analyse van het gebit). Deze wijze van identitficatie, met name de vorm van het oor heeft dezelfde juridische waarde als een DNA-test of vingerafdruk. In combinatie met de expertise van Francesco Gavazzeni en huidige computeranalysetechnieken kon men precisiemetingen verkrijgen van Paul McCartney’s schedel op basis van verschillende foto’s van zijn gezicht.

wired-italia-cover-story

Een publicatie van ruim 8 pagina’s in de Italiaanse editie van Wired Magazine met de conclusie van twee forensische onderzoekers, dat James Paul McCartney van voor 1966 onmogelijk dezelfde persoon kan zijn als de Faul McCartney van na 1967

Deze unieke anatomische identiteit wordt vastgesteld op basis van een aantal karakteristieke punten in het gezicht, zoals: de afstand tot de pupillen, de brug tussen de neus en de wenbrauwen, het punt van de onderkant van de neus tot de bovenlip, de breedte van de lippen, de kaaklijn, afstand van het oor tot de kin en de vorm van het oor. Het gaat met name om die onderdelen die niet met plastische chirurgie aan te passen zijn.

wired_ear_crop

Bepaalde aspecten van het oor zijn ook geschikt voor identificatiedoeleinden, omdat deze niet door middel van chirurgie te wijzigen zijn. Carlesi en Gavazzeni stelden vast dat de oren van Paul en Faul opmerkelijke verschillen vertoonden.

wired_teeth_crop

Men concludeerde dat een orthodontische operatie de meest waarschijnlijke verklaring voor de scheefgezette tand was, vermoedelijk om een grotere gelijkenis te creëren.

In het geval van Paul en Faul McCartney onderzocht men een aantal foto’s van voor 1966 en van na 1967. Op basis daarvan kon men met zekerheid vaststellen dat het om twee totaal verschillende personen gaat. Ook vond men een litteken rond het oog dat afkomstig leek te zijn van plastische chirugie. Omdat men onthutst was van hun bevindingen, aangezien ze het tegenovergestelde resultaat verwacht hadden en hun conclusie grote implicaties zou kunnen hebben, deed men aanvullend onderzoek.

Men onderzocht ook het gehemelte, de kaak en het gebit van James Paul en zijn vervanger Faul McCartney. Dit bevestigde alleen maar hun eerdere bevindingen. Men vond dermate grote anatomische verschillen dat die aantoonden dat dit onmogelijk dezelfde personen kunnen zijn. Daar waar bij James Paul zijn tanden ietswat scheef waren komen te staan vanwege de beperkte ruimte in zijn kaak, had Faul een veel ruimere kaak waarbij er geen enkele reden was voor de scheve tand, die daarom waarschijnlijk met een orthodontische operatie was scheefgezet.

Precies op de dag dat de Wired-publicatie naar buiten kwam, werd Faul McCartney als gast uitgenodigd bij David Letterman’s talkshow. Hij werd geconfronteerd met het gerucht dat hij eerder was overleden en vervangen door een dubbelganger. Hij maakt zich er met een grapje vanaf en kreeg de lachers op zijn hand. De publicatie in Wired werd daarna niet in andere edities gepubliceerd en het verhaal, dat in feite voorpaginanieuws had moeten zijn, verdween weer in de doofpot.

Faul McCartney bij David Letterman waar ze spreken over de geruchten dat de originele Paul dood is. Aan het einde van deze video vraagt David Letterman aan Faul: “Er was een jongen die op je leek en je verving. Faul wijst naar zichzelf en antwoordt: “Nee, nou… dit is ’m.”

Met het blote oog is te zien dat het gezicht van Faul (links) langer is dan het rondere gelaat van James Paul McCartney. Foto rechts: James Paul (links) en Faul (rechts). Ook is Faul regelmatig betrapt zonder zijn bruine contactlenzen, waaruit blijkt dat hij in werkelijkheid groene ogen heeft.

heights-with-mal-evans

Twee foto’s met Mal Evans, die veel groter is dan James Paul (links) en nauwelijks groter is dan Faul (rechts).

“Een schok door de wereld en met name de muziekindustrie”

Als James Paul McCartney inderdaad vervangen is door een dubbelganger, moeten er een heleboel mensen hiervan op de hoogte zijn geweest en onder druk zijn gezet om dit geheim te bewaren. Desondanks sijpelde er af en toe toch iets naar buiten. Zo herinner ik me een publicatie in de jaren ’80, waar melding werd gemaakt dat de advocaat van Bettina Hübers in het bezit was van een geheim document dat wanneer dit bekend zou worden gemaakt “er een schok door de wereld zou gaan en met name in die van de muziekindustrie.”*

Na het overlijden van Linda Eastman, de eerste vrouw van Faul McCartney, werd melding gemaakt dat er pas 50 jaar na haar dood een noterieel document openbaar gemaakt mocht worden en er dan een schok door de muziekwereld zou gaan.*

*) Aangezien ik dit verhaal al jaren met grote belangstelling volg, kan ik me nog heel goed herinneren dit gelezen te hebben. Het was destijds al zeer intrigerend, omdat het de geruchten van de dubbelganger bevestigde. Helaas kan ik deze beweringen niet allemaal online terugvinden.

Ook Faul’s tweede vrouw Heather Mills doet na haar scheiding een aantal opmerkelijke uitspraken. Ze vertelde een verslaggever dat als ze zou willen, ze informatie over haar ex had die vernietigend voor hem zou zijn en de wereld niet zou geloven. Ze zei: “Er is iets afschuwelijks gebeurd. Iemand van wie ik jarenlang hield heeft me verschrikkelijk bedrogen. En ik bedoel niet vreemdgaan of zoiets. Het is iets buiten je voorstellingsvermogen. Mensen willen niet weten wat de waarheid is, want dat zouden ze niet aankunnen. Ze zouden er té kapot van zijn.”

En direct aan Faul gericht: “Je weet waarom ik je verlaten heb. Bescherm me en dan zal ik niks zeggen.” Ze maakte kenbaar dat ze een heel groot geheim over Faul McCartney had, en een doos vol bewijsmateriaal in veiligheid had gebracht. Als onderdeel van de schikking mocht ze echter na haar scheiding niks meer over Faul naar buiten brengen.

De 3 overgebleven Beatles zwijgen, of werden het zwijgen opgelegd

De vele aanwijzingen in de muziek, songteksten en LP-hoezen zijn wellicht een poging van de 3 overgebleven Beatles om in verdekte termen toch het nieuws van Paul’s dood naar buiten te brengen. Desondanks is het ook een reële mogelijkheid dat deze aanwijzingen juist opzettelijk zijn achtergelaten om mensen juist op een dwaalspoor te zetten.

Met de kennis van Paul’s vervanging, moeten we wellicht ook de moord op John Lennon in een ander daglicht zien. Hij werd vermoord door Mark David Chapman en deze vertoont alle kenmerken van een ‘Manchurian Candidate’ die in opdracht van de CIA en onder invloed van mind-control een politieke moord uitvoerde. Wilde John, die zich steeds openlijker tegen de illuminati en hun oorlogsmachine ging keren, uit de school gaan klappen over de vermeende dood van zijn boezemvriend James Paul McCartney?

Ook de (zelf)moord van Brian Epstein, de eerste manager van de Beatles, is achteraf verdacht. Wellicht had hij grote moeite met het plot en werd het te riskant dat hij het geheim naar buiten zou brengen. In 2000 is er ook een moordaanslag op George Harringson gepoogd. Hij stierf een jaar later aan kanker. Er is later een audiotape opgedoken met een vermeende getuigenverklaring van George Harringson waarbij hij verklaart dat James Paul was omgekomen bij een auto-ongeluk en vervangen door een dubbelganger, maar ik twijfel aan de authenticiteit van deze tape, net als onderzoeksjournaliste Clare Kuehn. Zij heeft zich inmiddels in het onderwerp vastgebeten en verzamelt allerlei getuigenverklaringen van getuigen onder ede die allemaal iets meer weten over de vermeende dood van James Paul, of de vervanging door Faul.

Dubbelganger als experiment

Uit alles blijkt dat de vervanging van Paul McCartney een zorgvuldig bewaard staatsgeheim is. John Coleman, oud MI6-agent en schrijver van het boek ‘Tavistock Institute of Human Relations’ screef dat de Beatles een experiment waren van het Tavistock Institute en onder controle stonden van de MI6 en CIA.

Ik ben er zelf van overtuigd dat de vervanging van James Paul McCartney een experiment was van het Tavistock Institue om te kijken in hoe ver men kon gaan in het vervangen van een beroemdheid zonder dat het door de massa ontdekt zou worden. Het was in mijn ogen een testcase en men had daarvoor de meest populaire artiest binnen de meest populaire band uit die tijd uitgekozen.

Het verhaal dat James Paul McCartney zou zijn omgekomen bij een auto-ongeluk lijkt me niet erg waarschijnlijk. De zorgvuldigheid en korte periode waarmee James Paul vervangen werd (hij is maar een korte tijd afwezig geweest) door een goed getrainde lookalike die bovendien orthodontische en plastische chirugie heeft ondergaan, sluit uit dat er sprake was van een plotseling auto-ongeluk en er pas op dat moment een vervanger gezocht moest worden. Het hele verhaal van het vermeende auto-ongeluk is daarom waarschijnlijk een dwaalspoor en wellicht een escapeverhaal. In het geval er te veel mensen achter de waarheid waren gekomen kon dit verhaal naar buiten worden gebracht. Ik vind het waarschijnlijker dat James Paul McCartney vermoord is vanuit satanische motieven, zeker met de mogelijke datum van 9/11.

Het gebruik van dubbelgangers voor prominente personen komt veel vaker voor dan dat mensen zich bewust zijn. Zo vertellen allerlei insiders dat Hillary Clinton op dit moment vervangen wordt door allerlei dubbelgangers of klonen. Insiders vertellen dat het gebruikelijk is dat wanneer een president of belangrijk publiek figuur niet meer gehoorzaam is aan de illuminati, ze stilletjes worden vermoord en vervangen worden door een lookalike, of mind-controlled kloon. Ook met Ronald Reagan schijnt dat gebeurd te zijn. Het is naief om te denken dat de meeste mensen het wel zouden doorhebben. De vervanging van Paul McCartney is het bewijs dat de meeste mensen het juist niet merken.

Ook van Putin wordt gezegd dat hij wel 6 dubbelgangers, waarvan een zijn broer is. Die info kwam trouwens van zijn ex-vrouw.

> Lees ook deel 2: De Beatles werden gebruikt door de Illuminati

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

Meer lezen over dit onderwerp?

> The Manufactured Invention of the Beatles by the Tavistock Institute

> The Death Of Paul McCartney – September 11, 1966

> Clare Kuehn’s blog: getuigenverklaring van Stephen Dickinson, Paul’s zoon.

> Paul is Dead: Evidence based on computer enhanced forensic techniques

Share.

About Author

Comments are closed.