Er ontstaat steeds meer controverse rond het ITNJ (International Tribunal of Natural Justice) nu de oprichter Sacha Stone in opspraak is geraakt. Is deze organisatie wel opgericht om pedocriminelen en andere elite misdadigers te berechten? Of gaat er een heel andere agenda achter het ITNJ en Humanitad schuil? Steeds meer mensen uiten openlijk hun twijfels.

English version #

Er is een wereldwijde beweging gaande van allerlei initiatieven, gebaseerd op het gedachtegoed van Natuurrecht en soevereiniteit. Sacha Stone speelt hierin al jaren een rol, met name middels zijn organisatie New Earth. Toen hij jaren geleden aankondigde een nieuw volkstribunaal op te richten, het International Tribunal of Natural Justice (ITNJ) — om hiermee de corruptie van het “rechtssysteem” en allerlei mensenrechtenschendingen aan te pakken — klonk het veelbelovend.

Ook het New Earth-logo bestaat uit een oneindigheidsteken, net zoals het ITNJ-logo.

Na het initiële succes van de andere organisatie ITCCS (het International Tribunal into Crimes of Church and State, met Kevin Annett als boegbeeld) waarbij men de paus dwong om af te treden, bleek het voor hen door een gebrek aan voldoende financiering lastig om een grootschalige, publieke beweging van de grond te krijgen. Toen Sacha Stone in 2015 startte met het ITNJ — een vergelijkbaar tribunaal dat recht zou spreken op basis van natuurrecht — leek het oorspronkelijke gedachtegoed in dit nieuwe initiatief alsnog vorm te krijgen. Met een betere presentatie, een breder draagvlak en grotere zichtbaarheid.

De oprichter Sacha Stone is de charismatische leider van dit tribunaal. Hij is zeer welbespraakt, heeft een Bohémien uitstraling en beschikt over een uitgebreid netwerk en connecties in de hoogste kringen. Ook de financiering leek geen enkel probleem te zijn. Met zijn charme wist hij veel uitstekende commissieleden en kroongetuigen voor zich te winnen, om mee te werken aan het tribunaal. En daar waar het ITCCS vanwege de veiligheid en moord op getuigen en medewerkers besloten had om vooral ondergronds te opereren, opereerde het ITNJ in alle openbaarheid.

Toch ontstond er al vanaf het begin twijfel over de motieven van de oprichters, hetgeen in eerdere artikelen uitgebreid is beschreven. De connecties van de kerngroep riepen vragen op of ze wel onpartijdig zijn, hetgeen ook in een eerder artikel aan bod komt. De openbaarheid waarbij men geen strobreed in de weg werd gelegd, creëerde juist achterdocht. Ook de uitspraken over het niet willen berechten van ’s werelds grootste criminelen, versterkte het vermoeden dat het een gecontroleerde oppositiegroep is, met als doel om de bovenste laag van de macht ongemoeid te laten.

Censureren en uitsluiten van getuigenissen

Nu Sacha Stone opnieuw onder vuur ligt, lijk het erop dat deze vermoedens destijds terecht waren. Het begon twee maanden geleden toen Sarah Westall een interview met een voormalige ITNJ-medewerker publiceerde, die een boekje open deed over hetgeen achter de schermen van de organisatie plaatsvindt. Het rommelt al langer binnen het ITNJ en volgens Sarah Westall was Alessandro Valerin Castellón de vierde medewerker die melding had gemaakt van twijfelachtige praktijken binnen de organisatie.

Alessandro Valerin Castellón werkte als vrijwilliger voor het ITNJ, was verantwoordelijk voor de social media en nam deel aan de belangrijke vergaderingen. Hij vertelde dat het ITNJ de getuigenis van Fiona Barnett heeft gecensureerd. In de ITNJ-versie van de video is te zien dat er vanaf ±44 minuten een stuk is uitgeknipt en talloze keren het geluid wegvalt op het moment dat Fiona namen noemt. Volgens Alessandro betrof het onder andere de naam van de koning van Jordanië. Dat was voor hem een keerpunt en reden om de organisatie te verlaten.

Connecties met de MI5

Hij verklaart ook dat het ITNJ na een telefoontje van de MI5 afzag van publicatie over de Hampstead-zaak, een groot misbruikschandaal van Britse schoolkinderen die misbruikt worden door een satanische sekte, waarbij hooggeplaatste figuren uit het Britse establishment betrokken zijn. Bijna alle berichten en video’s over deze zaak zijn inmiddels van internet gehaald. Blijkbaar waren de getuigenissen van de toen nog jonge kinderen heel bedreigend, voor hele machtige mensen.

Ook andere bronnen zeggen dat deze relatie tussen de MI5 en het ITNJ bestaat. Zo is Kevin Annett geattendeerd op een memo van de MI5 die melding maakte van de financiering van het ITNJ. De veiligheidsdienst Military Intelligence 5, beter bekend als MI5, is de interne veiligheidsdienst van het Verenigd Koninkrijk. MI6 houdt zich bezig met buitenlandse inlichtingen. Ze staan beide onder het gezag van de Britse koningin.

Volgens Kevin Annett vormt de ITNJ een frontorganisatie voor de MI5/MI6 om zo grip te krijgen op de getuigenissen over misbruik, waarbij mogelijk de koninklijke familie betrokken is. “Het is gecontroleerde oppositie.” Dat sluit overigens ook niet uit dat de organisaties rapporteren aan het Vaticaan. “Alle wegen leiden naar Rome.” De symboliek die het ITNJ gebruikt, lijkt vooral dit laatste te bevestigen.

Daarbij is het opmerkelijk dat Sacha Stone Kevin Annett beschuldigde van “opruiing tegen de monarchie”, hem dreigde op te sluiten en te verwijzen naar de autoriteiten. Robert David Steele dreigde om Kevin Annett uit de “publieke sfeer te laten verwijderen.” Vrij kort daarna werd hij gearresteerd door geheime agenten, die hem ondervroegen over zijn standpunt ten opzichte van de Britse monarchie. Toeval?

Bedreigingen, beledigingen en scheldpartijen

Fiona Barnett publiceerde uiteindelijk de ongecensureerde getuigenverklaring op haar eigen Youtube-kanaal. Men had aanvankelijk overwogen om haar getuigenis helemaal te verwijderen. Nu Fiona haar eigen versie online had gezet — hetgeen niet bepaald in goede aarde viel binnen het ITNJ — kon men niet anders dan een maand later ook de ITNJ-versie publiceren. Dat was de gecensureerde versie.

Internettrol Defango maakte vervolgens een denigrerende video over Fiona Barnett, om haar getuigenis helemaal onderuit te halen. Ook andere slachtoffers en klokkenluiders over satanisch ritueel misbruik en elite pedonetwerken moeten het bij Defango ontgelden. Uit recent uitgelekte correspondentie blijkt dat Defango voor Robert David Steele werkt. Waarom zou een legitieme organisatie laaghartige internettrollen zoals Defango inhuren, tenzij ze een middel willen hebben om getuigen en klokkenluiders die niet in de pas lopen onderuit te halen?

Naast het intimideren van getuigen, censureren van getuigenissen en uitsluiten van misbruikdossiers, lijkt Sacha Stone nog meer lijken in de kast te hebben. Alessandro heeft er geen geheim van gemaakt dat hij getuigenissen verzamelt. Sacha Stone en Robert David Steele dreigden meteen met een zaak wegens laster tegen degene die volgens hen valse beschuldigingen maken. Maar als er bewijs blijkt te zijn van seksueel overschrijdend gedrag, doodsbedreigingen en gevallen van oplichting en diefstal (zo wordt gezegd, in sommige gevallen bedragen in de honderdduizenden dollars), dan kan dit wel eens tegen ze gaan werken. Ik ben benieuwd hoe zich dit gaat uitspelen. Sacha reageerde opvallend genoeg niet op Alessandro’s claims die hij in Sarah Westall’s show maakte, ondanks haar uitnodiging om tekst en uitleg te komen geven.

Fiona Barnett staat niet langer achter de oprichter van het ITNJ. Alessandro Valerin Castellón deed een oproep aan slachtoffers om zich te melden.

Voor een organisatie die zegt op te komen voor slachtoffers die misbruikt en bedreigd zijn door elite figuren, is dit alles behoorlijk verontrustend. Het leidt er toe dat steeds meer mensen uit de organisatie stappen en hun twijfels uiten over de ware intentie van het ITNJ. Volgens een andere insider heerst er ook binnen het ITNJ een ware angstcultuur, met veel geschreeuw, beledigingen en dreigementen. “Iedereen is bang van Sacha.”

Wel de waarheid maar geen vervolging

Het ITNJ is opgezet volgens het ‘waarheids- en verzoeningsmodel’, zoals ook de Commissies Samson, Deetman, De Winter en De Vries in het leven zijn geroepen, om in Nederland geïnstitutionaliseerd en systematisch misbruik te onderzoeken. Men laat een paar getuigen aan het woord, noteert alles in dikke rapporten en vervolgens gebeurt er niets mee. De overheid klopt zichzelf op de borst omdat men zogenaamd het ‘probleem heeft aangepakt’. Ondertussen wordt niemand voor de misdaden vervolgd en de vele niet gehoorde slachtoffers blijven in vertwijfeling achter. Het is in wezen een misleidende witwasoperatie en legitimatie om de daders ongestraft te laten.

Dit alles kost bakken met geld. Hetzelfde zien we bij het ITNJ. De organisatie bulkt van het geld, het kan werkelijk niet op. Een deel van het geld komt binnen via donaties, het meeste werk wordt gedaan door vrijwilligers. Meerdere insiders hebben verklaard dat onder andere Sacha en de rechter Sir John Walsh of Brannagh zich wél laten uitbetalen. Sacha leeft er ondertussen goed van en heeft de levensstijl van een miljonair. Vier sportauto’s (waaronder een Ferrari en Masserati), een appartement in Londen van tienduizenden euro’s huur per maand, een tweede huis in Bali, grootschalige feesten, vele buitenlandse reisjes.

Deze levensstijl vraagt om een voortdurende inkomstenbron van vele tonnen, zo niet miljoenen per jaar. Ik kan dit totaal niet rijmen met het type organisaties dat hij in de afgelopen jaren gerund heeft. Waar komt al dat geld vandaan? Wie betaalt hem en voor welke diensten? Wellicht is er een eenvoudige verklaring voor, maar het staat in ieder geval in schril contrast met vergelijkbare initiatieven die vaak de eindjes aan elkaar moeten knopen. Ook dat draagt bij aan het groeiende wantrouwen.

Ondertussen sprak Sacha Stone steeds over “absolutie en verlossing.” Deze termen komen rechtstreeks uit de koker van de Katholieke kerk. Absolutie betekent: “vergeving van zonden na de biecht”. Verlossing betekent: “verlost worden van zonden voor degene die zich openstelt voor God.” Er was veel weerstand tegen dat standpunt en wellicht heeft men dit inmiddels bijgesteld. Uiteindelijk zullen we uitspraken alleen kunnen toetsen op daden. Ik koop niet zoveel voor mooie woorden en loze beloftes.


Ciro Orsini is Sacha Stone’s beste vriend en nauw betrokken bij de oprichting van het ITNJ. Hij is familie van Pepe Orsini, de grijze paus. Een familie die behoort tot de pauselijke bloedlijnen, met nauwe banden met de Jezuïeten en het Vaticaan. Naast de pizzeria-keten Pizza Pomodoro, heeft Ciro Orsini ook de (seksistische) ‘datingsite’ Hot Russian Brides, om aan een jonge Oost-Europese of Russische vrouw te komen. Daarnaast is hij ambassadeur van een stichting voor dakloze kinderen. Hij zou aanvankelijk als ITNJ-ambassadeur prominenter naar buiten treden, maar toen men besefte dat zijn imago niet bijdroeg aan het imago van het ITNJ, trad hij meer naar de achtergrond.

Een tribunaal van natuurrecht, dat geen natuurrecht toepast

Sacha Stone vertelde vorig jaar dat ze de bevindingen die voortkomen uit de hoorzittingen rapporteren aan de instanties die voor berechting moeten zorgen, zoals het Internationaal Strafhof, Interpol, Europol, et cetera. Deze instanties zijn decennialang, door druk van bovenaf, niet tot vervolging overgegaan bij misbruikzaken waarbij de koninklijke families en andere elite figuren betrokken waren. Daarom is dit een nietszeggende uitspraak en geenszins een garantie op berechting.

Het staat ook in schril contrast met de naam van het ITNJ: International Tribunal of Natural Justice en de eerdere uitspraak van Sacha Stone: “Ik verklaar hierbij het ITNJ tot wet.” Om vervolgens te stellen dat het ITNJ geen rechtsorgaan is. De bevindingen van de ITNJ-onderzoekscommissie, zullen naar de VN en bestaande internationale gerechtelijke instituten worden gestuurd. Deze instituten opereren niet op basis van Natuurrecht. Om eveneens te claimen: “Het ITNJ zal dienen als laatste arbiter* van Natuurrecht.” Zo zijn er meerdere tegenstellingen te ontdekken.

Het ITNJ zou een tribunaal zijn voor de mensen door de mensen, maar de oprichters hebben allerlei connecties met het Vaticaan, Koninklijk huis, inlichtingendiensten en het establishment. En nu blijkt bovendien dat bepaalde informatie die bedreigend is voor het establishment in opdracht van de inlichtingendienst gecensureerd wordt.

*) Arbiter is iemand die recht spreekt en bemiddeld.

Humanitad speelt een grote rol in de implementatie van de VN Millennium Development Goals

Op de ITNJ-Commissie website staat dat ze niet de VN-agenda 2021 steunen, maar Humanitad (de moederorganisatie van het ITNJ) is wel degelijk nauw betrokken bij de implementatie van projecten die de VN-agenda 2021 steunen en promoot hun agenda op hun website. Bovendien was Sacha Stone de uitvoerende producent van de Millennium Development Goals Awards die in maart 2009 zijn gelanceerd, op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York.

In deze slideshow kun je zelf zien dat Sacha Stone niet alleen nauw betrokken was bij de MDG Awards event van 2009, maar Humanitad een organisatie is de de Millennium Goals uitdraagt. Ook is hij de directeur-generaal van de Intergouvernementele organisatie voor hernieuwbare energie van de VN en heeft in 2010 het Exemplar-Zero-initiatief opgericht en gelanceerd. Daarnaast is hij eveneens de oprichter en directeur-generaal van de Natural World Organisation, een intergouvernementele organisatie die verantwoordelijkheid en transparantie in wereldwijd bestuur promoot.

Daarnaast zijn er nog tal van andere organisaties: New Earth Media, New Earth University, World Health Sovereignity, New Earth Nation en vast nog een paar. Deze organisaties zijn onderdeel van het MDG Network en daarin speelt Humanitad een centrale rol, zoals ook blijkt uit het eerste schema dat voorheen op de Humanitad website heeft gestaan (zie screenshot van dit artikel). Maar het ITNJ zou de New World Order volgens het model van de VN Agenda 21/2030 niet steunen?

De Lakmoesproef

De symboliek van het ITNJ lijkt te verwijzen naar de pauwen en pijnappel op het plein ‘Cortile della Pigna’ in Vaticaan-stad. De pauwen en leeuwen bewaken het geheime Vaticaan-archief dat er onder ligt, waar alle gnostische en historische kunstschatten liggen opgeslagen.

Dit alles roept bij mij twijfel op over de ware intentie van het ITNJ en wiens belangen ze eigenlijk dienen. Deze twijfel wordt versterkt door de symboliek die de organisatie gebruikt, met tal van verwijzingen naar de aristocratie en Vaticaan. Het lijkt er meer op dat deze organisatie fungeert als een poortwachter voor de instituten die de grootste rol in het misbruik hebben gespeeld. Dan spreek ik over de koningshuizen en het Vaticaan.

Als je deze instituten, het corrupte machtssysteem, vergelijkt met een tweekoppige draak, zul je (in spreekwoordelijke zin) de twee koppen eraf moeten hakken. In deze metafoor staan de twee drakenkoppen symbool voor de koninklijke en pauselijke bloedlijnen. Door deze twee groepen ongemoeid te laten — en slechts via openbare hoorzittingen wat standjes uit te delen — gaan we het monster niet bedwingen. Alleen wanneer men bereid is deze groepen aan te pakken, zal men slagen voor de Lakmoesproef. Inclusief vervolging en adequate gevangenisstraffen voor hetgeen ze de mensheid aangedaan hebben.

Alle groeperingen die zich hiervoor inzetten, krijgen mijn volledige steun. De tijd zal het leren of de ITNJ een witwasoperatie is geweest of daadwerkelijk heeft bijgedragen aan het herstellen van het recht.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

De symboliek van het ITNJ (International Tribunal of Natural Justice) onder de loep

ITNJ: Willen we ons verzoenen met pedocriminelen?

Ella Ster is nu ook te volgen via Mastodon, een onafhankelijk nieuwsplatform, zonder censuur. Lees op Wanttoknow.nl waarom dit initiatief een goed alternatief is voor de gecontroleerde social media. Klik hier voor een overzicht van nieuwsbronnen. Om berichten van Ella Ster te volgen klik je hier en vervolgens op de blauwe Follow-knop.

Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle discussie worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden.

Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Share.

About Author

15 reacties

 1. de naam Sascha Stone zegt het eigelijk al…. een afstammeling van de giants (stone-people), veel naargeestig egocentrisch nephilim bloed in de aderen. Denk aan Wein-stein, Ep-stein, Gold-stein, Fein-stein etc. etc. Evenals Green-span, Ever-green, Green-peace, … veel ngo-figuren en organisaties ook; zichzelf op de royale borst kloppen en ophemelen, zichzelf belonen voor hun ‘goede diensten (covering up for their arrogant service-to-self)’…. ten koste van de dooie dienders (denk: geboortebewijs omgezet in geboortecertificaat, beuresgenoteerd en veel geld aan verdiend – slavensysteem ! de mens als persoon tot een dood administratief gegeven verklaren en als zodanig behandelen, een asset of deel van een stock/voorraad, inwisselbaar, vekoopbaar en to-do-away-with at any time). Erg trieste situatie waarin de gehele mensheid nog steeds verkeert ;-(
  De wens en hoop dat Trump en patriots werelwijd hierin verandering brengen zoals Jezus Christus destijds deed ook.

  grtjs, Stefan

  • Dank voor dit artikel, verhelderend! Ik ben wel heel benieuwd wat er aan de hand is met Fiona Barnett…Haar Facebook pagina is ineens uit de lucht , als ook haar Twitter account. Weten jullie/weet je/ weet iemand hier meer van? Moet ze misschien onderduiken? Is ze opgepakt?

   • Fiona wordt al lange tijd aangevallen sinds ze de woede van het cartel op zich heeft gehaald door haar openhartige getuigenis. Haar Twitter-account is al meerdere keren verwijderd, Facebook blijkbaar idem dito. Een paar weken hoorde ik dat ze erg ziek is. Het is niet zonder risico om over dit onderwerk naar buiten te treden.

 2. Al lange tijd ben ik op zoek naar de mensen die werken en leven vanuit verbinding en liefde en daardoor het verschil kunnen maken. Ik heb nu van deze blog een aantal artikelen gelezen en ben heel hoopvol!

  • Ik heb een Hyves “levenslang” gehad voor ouders van seksueel misbruikte kinderen waar ook veel slachtoffers van seksueel misbruik zich aanmelden. We willen hogere straffen voor de daders maar het belangrijkste is dat het stopt. Ook daders hebben familie en ook voor die familie is het verschrikkelijk.
   Afgelopen zomer ben ik gebeld door een politieagent die me vertelde dat mijn angst voor een derde wereldoorlog terecht was..Ik moest maar op mijn balkonnetje gaan zitten en genieten van het zonnetje en nu is het bijna kerst en denk ik dat de angst die ik heb eigenlijk heel veel mensen hebben en ik heb eigenlijk niets te verliezen laat staan dat er veel te verliezen valt. Ik verafschuw geweld en denk dat vergeven een mooi gebaar is voor verandering, verbetering. Als je iemand gaat straffen voor iets wat hij of zij kapot gemaakt heeft en je maakt daardoor een ander gezin kapot ben je hetzelfde bezig. Een mooie {niet van mezelf} “haat is met meer maar liefde is sterker.” ik hoop op een liefdevol 2020

 3. Ik heb een Hyves “levenslang” gehad voor ouders van seksueel misbruikte kinderen waar ook veel slachtoffers van seksueel misbruik zich aanmelden. We willen hogere straffen voor de daders maar het belangrijkste is dat het stopt. Ook daders hebben familie en ook voor die familie is het verschrikkelijk.
  Afgelopen zomer ben ik gebeld door een politieagent die me vertelde dat mijn angst voor een derde wereldoorlog terecht was..Ik moest maar op mijn balkonnetje gaan zitten en genieten van het zonnetje en nu is het bijna kerst en denk ik dat de angst die ik heb eigenlijk heel veel mensen hebben en ik heb eigenlijk niets te verliezen laat staan dat er veel te verliezen valt. Ik verafschuw geweld en denk dat vergeven een mooi gebaar is voor verandering, verbetering. Als je iemand gaat straffen voor iets wat hij of zij kapot gemaakt heeft en je maakt daardoor een ander gezin kapot ben je hetzelfde bezig. Een mooie {niet van mezelf} “haat is met meer maar liefde is sterker.” ik hoop op een liefdevol 2020

  • De vraag is: Als er niemand naar de gevangenis gaat, gaat het dan stoppen? Ik denk dat we allemaal het antwoord op die vraag wel weten. Het is in feite een voortzetting van het huidige systeem: klassenjustitie en vrijpleiten van de ergste criminelen.

   Vaak wordt vergeten dat de psychopaten die kinderen verkrachten, martelen en ritueel vermoorden, dezelfde mensen zijn die zonder gewetensbezwaren gif in ons eten en vaccinaties stoppen, genocide plegen, oorlogen ontketenen, financieel terrorisme plegen en zo kan ik nog wel even doorgaan.

   Ik zie gevangenisstraf niet als “de ander kapot willen maken”. Het is een correctiemaatregel, in de eerste plaats om gevaarlijke mensen uit de samenleving te verwijderen en in de tweede plaats als krachtig signaal naar de samenleving.

   Nu in het huidige systeem elite daders ongestraft blijven, worden slachtoffers twee keer getraumatiseerd. Zij komen maar al te vaak niet toe aan hun eigen helingsproces, vanwege het achterwege blijven van rechtvaardigheid.

   Desondanks kan vergeving vanuit het perspectief van het slachtoffer heel waardevol zijn en essentieel om zich te ontdoen van de ballast.
   Vergeving blijft echter een persoonlijke keuze en is niet iets dat een rechtsinstantie zou moeten opeisen.

   Dat het berechten van pedocriminelen om maatwerk vraagt is uitgebreid beschreven in het artikel: https://www.ellaster.nl/2018/06/27/itnj-willen-we-ons-verzoenen-met-pedocriminelen/

   Het blijft hoe dan ook onvermijdelijk dat we collectief de pijn zullen moeten ervaren, wanneer we als gaan samenleving inzien dat dit op zo’n grote schaal heeft plaatsgevonden en zoveel mensen in het systeem (onbewust) hebben meegeholpen om het in stand te houden. Het publiekelijk erkennen is onderdeel van het helingsproces om daadwerkelijk die liefdevolle samenleving te creëren waar velen van ons naar verlangen.

   • Mooie uitleg, sta ik helemaal achter. Ik ben dan ook benieuwd hoe we deze psychopatische gedragingen kunnen voorkomen op lange termijn?

    Dan moeten we eerst weten wat de oorzaken zijn van psychopathie. Kinderen die geboren in een psychopatische omgeving en zo worden opgevoed hebben grote kans dat zij ook psychopaten worden (behalve als ze door de muur heen kunnen breken en er ruimte is voor genezing). Dus die muur moet zichtbaar worden, licht moet schijnen op deze vicieuze cirkel.
    Dus wat vooral in mij opkomt is zoveel mogelijk psychisch helen bevorderen zodat kinderen liefdevol kunnen opgroeien. Ook moeten iedereen bewust worden van alle verschillende methodes die kunnen bijdragen aan psychische genezing. De psychiatrie moet op de schop. Het is allemaal zo verstrengeld met elkaar. Ook de natuur speelt een grote rol bij genezing (schone lucht, schoon drinkwater, natuurlijke geneeskunde, minder straling, veel groen, natuurlijke voeding etc)

    En inderdaad daders oppakken en uit de samenleving verwijderen (detentie) is natuurlijk 1 vd belangrijkste dingen. Dus ook het rechtssysteem moet aangepakt worden (en als ik het goed begrijp is dat achter de schermen aan de gang nu)

  • Silvia,ten eerste, angst heeft een interne oorzaak, geen externe. Het is wel afkomstig van deze wereld maar het is van binnen. Als je niets te verliezen hebt dan kun je dus alleen maar iets winnen als er iets verandert.

   Wat de criminaliteit betreft, je kunt ze ook gewoon afzonderen van de rest van de samenleving door ze op te sluiten. Daarmee ben je nog niet net als zij. We leven in tijden van verandering. Als zij niet mee veranderen dan vernietigen ze zichzelf uiteindelijk. Iedereen is nog steeds verantwoordelijk voor zijn eigen daden. Iedereen heeft ook familie. Maar als in de top iemand veroordeeld zou worden dan betwijfel ik het of de rest van de familie daar zo kapot aan gaat. Het is daar zo duister dat ze hun eigen bloedverwanten opofferen om hun eigen belangen te beschermen. Dus als de samenleving dat soort individuen zouden verwijderen dan heeft het zeer waarschijnlijk geen emotioneel of pijnlijk effect op de rest van de familie. Als je sommige beelden zag over bijvoorbeeld Bush die een envelop aangereikt kreeg tijdens de begrafenis van Bush sr. dan voelen ze het alleen maar als hun eigen leven en belangen in het geding komen. Je hoeft dat soort figuren niet te vermoorden maar je hoeft ze ook niet vrij rond te laten lopen als de samenleving zonder hen vooruit gaat. Daarbij, als ze opgesloten zouden worden dan zouden ze zelf de ervaring krijgen van hun eigen beleid waarbij mensen worden opgepakt en opgesloten. Het enige dat zaken duidelijk maakt is de eigen ervaring. Noem het karma, zelf voelen wat je een ander aan hebt gedaan. Dan heeft opsluiting een heel andere betekenis. Denken in aardse zin, en meestal ook nog in de zin van overleven in plaats van HET leven, is (heel) beperkt in het grote plaatje.

 4. hoi Ella,

  in reactie op je stukje over psychopaten en dat het mensen zijn. In mijn visie zijn dergelijke wezens zo bezeten door demonische krachten (al-dan-niet tegen hun eigen wens en verlangen in) dat van mensen geen sprake meer is. Hun omhulsel mag dan menselijk overkomen, wat in dat omhulsel huist is verre van menselijk.

  Wat te denken van de ‘hoogste’ positie binnen justitie, pedofiel Joris Demmink (http://www.sdnl.nl/demmink.htm) dankzij een onschuldige koerdische heer Baybasin al jaren opgesloten zit !
  Schande dit land, om nog maar te zwijgen van wat de andere ‘hoge heren’ hebben uitgevreten aangaande (jachtpartijen en afslachting van onschuldige) kinderen. Daarmee wordt de kern van iedere samenleving waarin dit onbestraft blijft en geduld wordt ongenadig hard getroffen, verwond, verminkt en verziekt. Dat moet stoppen.

  Micha Kat en anderen hebben complete websites gewijd aan de wantoestanden en grove schendingen van mensenrechten door deze beesten.

  Stefan

 5. een beest doet zoiets niet stefan. Dit zijn geen mensen en dienen dus ook niet als MENSEN behandeld te worden. Ik ben vóór verwijdering op een humane wijze. Want wraak levert niets op, enkel verliezers.