De symboliek van het Intenational Tribunal of Natural Justice (ITNJ) zit vol met verwijzingen naar de Jezuïeten, het Vaticaan, zwarte adel en Vrijmetselarij. Sommige beelden zijn zelfs totaal ongepast omdat ze bij slachtoffers herinneringen kunnen oproepen van het traumatische misbruik. Dit alles draagt bij aan de controverse die er rond de organisatie is ontstaan. Des te meer redenen om de symboliek onder de loep te nemen.

English version #

Wat zijn geschikte symbolen voor een organisatie die het corrupte rechtssysteem zegt te willen rechtzetten? Een organisatie die zegt het geïnstitutionaliseerde onrecht en mensenrechtenschendingen te willen aankaarten. In ieder geval geen symboliek die als trigger kan werken voor de slachtoffers. Of overduidelijk verwijst naar de instituten waarvan bekend is dat ze een sleutelrol spelen in het misbruik. Toch is dit precies wat we wél signaleren.

In een onderzoek naar symboliek ontleed je als het ware de totaalbeelden in afzonderlijke onderdelen, om zo de (mogelijke) betekenis helder te krijgen. Daarmee impliceer ik niet dat de makers of gebruikers al deze verwijzingen opzettelijk aan hun symbolen hebben toegevoegd. Bovendien hebben sommige symbolen meerdere betekenissen en kun je aan de hand van de op zichzelf staande onderdelen geen eenduidige conclusies trekken. Het gaat hierbij vooral om het grote plaatje, de optelsom van alle onderdelen. Onderstaande uiteenzetting is een verslag van dit onderzoek.

De zwarte zon

Het ITNJ is de juridische tak van de koepelorganisatie Humanitad. Wanneer je het Humanitad-logo naast het logo van de Jezuïeten plaatst zie je een sterke vormovereenkomst. Zeker met de H in het centrum van de zon. Verwijst de H simpelweg naar Humanitad, of naar de Heilige Stoel? De zon in het Jezuïeten-logo is de zwarte zon, het symbool van de Orde van de Zwarte Zon. De zon in zowel het Humanitad-logo, als het ITNJ-embleem toont een sterke vormovereenkomst met dit symbool.

In het ITNJ-embleem staat het (zwarte) zonnesymbool in de kern van het embleem. Dit kan men interpreteren als een verwijzing naar de Jezuïeten, de militaire inlichtingendienst van het Vaticaan. Verwijzen de acht pentagrammen er omheen naar 8 satanische organisaties of landen die voor deze inlichtingendienst werken om te oogsten? Symboliseert de graancirkel deze oogst? De buitenste kartelrand kan men interpreteren als een tandwiel dat iets gaat vermorzelen.

Wellicht zijn deze interpretaties allemaal iets te ver gezocht. Bij de creatie van symbolen en logo’s ontleent men vaak onbewust elementen uit andere symbolen, waarmee we in ons dagelijks leven omringd zijn. Men is zich dan niet altijd bewust van de (verborgen) symboliek, of beoogt simpelweg een andere boodschap met het symbool uit te dragen. Laten we daarom eerst verder kijken voordat we allerlei voorbarige conclusies trekken.

De lauwerkrans

De lauwerkrans verwijst naar het Romeinse rijk. In Rome was het een symbool van een heldendaad. Een succesvolle commandant werd tijdens zijn triomf bekroond met een lauwerkrans. Lauwerkransen worden ook geassocieerd met de academische wereld. De lauwerkrans wordt vaak (onbewust) aan een symbool toegevoegd om het een officieel karakter te geven. Organisaties zoals de VN en de Wereldgezondheidsorganisatie gebruiken ook een lauwerkrans in hun logo. In het geval van Humanitad is de connectie met het VN-logo niet toevallig zoals te zien is op hun website.

De pijnappel

Een ander prominent symbool van het ITNJ is de pijnappel. Het zit onder andere in hun logo. De pijnappel verwijst naar de pijnappelklier, het derde oog, en is daarmee een symbool van menselijke verlichting. De pijnappel is ook een heidens vruchtbaarheidssymbool, gelieerd aan de god Baal en cultus van de godin Cybele.

De pijnappel in het ITNJ-logo heeft een duidelijke steel, iets dat pijnappels niet hebben. Het symboliseert daarmee ook de artisjok. De bladeren van de artisjok verwijzen naar de kroonchakra. Een artisjok wordt ook wel een “Fleur Magique” (magische bloem) genoemd en vertegenwoordigt hoop en een voorspoedige toekomst.

De artisjok is afkomstig uit het Middellandse Zeegebied en gaat terug tot 500 v. Chr. toen de vrucht via Sicilië zijn weg vond naar Napels en Florence. In de 18e eeuw was de artisjok een culinair privilege, voorbehouden aan de exclusieve leden van de aristocratie. Je kunt daarmee ook stellen dat de artisjok verwijst naar de (Italiaanse) aristocratie. De artisjok is eveneens een symbool van de Italiaanse maffia. Het heeft immers vele compartimenten en verschillende lagen met een sappig hart.

Hier zit de geridderde rechter Sir. John Walsh of Brannagh op een gouden troon vol Vaticaan- en Vrijmetselaarssymboliek: de dubbele rij kolommen met bovenop de pijnappels.

Project Artichoke was een CIA-programma met een discutabele vorm van ondervraging. Het was de voorloper van Project MK Ultra, een vorm van hersenspoelen waarbij gebruikt werd gemaakt van hypnose, morfineverslaving en -onthouding, drogeren met LSD en andere drugs en slaaponthouding. Veel slachtoffers van seksueel en satanisch ritueel misbruik door kerk en staat, zijn eveneens onderworpen aan MK Ultra-technieken. Het gebruik van een pijnappelsymbool dat eveneens geïnterpreteerd kan worden als een artisjok is alleen al daarom een dubieuze keuze.

De pauw

De pauw is een ontzettend prominent symbool in veel publicaties van de ITNJ-Commissie. Niet alleen op de website, maar ook de brochures staan vol met pauwen en pauwenveren. Met name, maar niet uitsluitend, de witte pauw. Wat heeft de (witte) pauw in hemelsnaam met seksueel en satanisch ritueel misbruik te maken? Des te meer reden om deze symboliek onder de loep te nemen.

De pauw is een symbool van spirituele ontwaking en het ontwaken van de kundalini. Hoewel de kundalini zelf vaak wordt weergegeven als een opgerolde slang, kan de pauw daarbij fungeren als een spirituele beschermer. Met name de witte pauw symboliseert het hogere bewustzijn en spirituele ontwikkeling. So far so good. Op de webpagina van de ITNJ-onderzoekscommissie staan twee witte pauwen tegenover elkaar. Dat verwijst naar de dualiteit, net als de twee tegenovergestelde harten in het lemniscaat, onder het pijnappelsymbool (zie hierboven).

De webpagina van de ITNJ Commissie

De pauw is al eeuwenlang een symbool van de adel en vooral van het koningschap. Om die reden was het gebruikelijk dat koningen een of twee pauwen voor hun landgoed kochten. We zien pauwen terug in het interieur van paleizen en als motief op koninklijke kleding. De pauw is ook het symbool van het Vaticaan en daarom zien we dit symbool eveneens in Vaticaan-stad. In het Christendom symboliseert de pauw een alziende kerk en heiligheid. In Perzië en Babylonië, wordt de pauw gezien als de bewaker van het koningschap, en is vaak gegraveerd op de tronen van monarchen.

Is de controversiële vormovereenkomst van de pauwenveer met een hart binnen een hart — die doet denken aan het door FBI geïdentificeerde pedofilie-symbool van ‘Girl Lover’ — iets dat het ITNJ over het hoofd heeft gezien? Aangezien uitgerekend dit grafische symbool gebruikt wordt in het hoofdstuk over pedofilie, is het op zijn minst een zeer ongelukkige keuze. Wat doet een pauwenveer überhaupt bij dit hoofdstuk? De tekst behoeft geen symboliek of ornament, tenzij men het symbool er opzettelijk bij heeft geplaatst.

Waar de gehele pauw het symbool is van 100 ogen en een alziende kennis, symboliseert één pauwenveer het alziende oog. Enerzijds verwijst het naar de top van de piramide met het alziende oog, anderzijds wellicht ook naar de organisaties die onderdeel zijn van de Five Eyes.

De Five Eyes is een Angelsaksische inlichtingen alliantie bestaande uit Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Of anders gezegd: de samenwerking tussen de CIA, NSA, MI5, MI6 en andere inlichtingenorganisaties. Opvallend genoeg blijken er een aantal vertegenwoordigers van deze organisaties in de ITNJ-commissie te zitten.

Het geheime Vaticaan-archief

En dat brengt me terug naar de pijnappel. De pijnappel is ook een prominent symbool in Vaticaanstad. Op het plein “Cortile della Pigna” (het hof van de pijnappel) staat een groot beeld van een pijnappel. Dit plein is in feite het gepantserde dak van “Archivio Segreto Vaticano”, het geheime Vaticaan-archief waar alle gnostische en historische documenten en kunstschatten liggen opgeslagen. Het zijn de geheimen die men wil bewaken om te voorkomen dat de waarheid aan het licht komt.

In dit Vaticaan-archief ligt ook de pauselijke bul (oorkonde) “Unam Sanctam”. Deze pauselijke bul, geschreven door paus Boniface XIII, verklaart dat de hele mensheid eigendom is van de kerk en staat. Het systeem dat de mensheid niet alleen tot slaaf heeft gemaakt, maar ook gruwelijk misbruikt heeft in allerlei duistere rituelen. Het Vaticaan is daarom een van de meest criminele organisaties ter wereld.

De pijnappel symboliseert dat de Katholieke kerk de verlichting van de mensheid heeft gekaapt en ware spiritualiteit heeft vervangen door een religieus surrogaat. Om de symboliek van de pijnappel beter te begrijpen ging ik op zoek naar een foto van het plein waarop dit pijnappelbeeld staat. Toen ik de foto van dit pijnappelbeeld zag begreep ik ook waarom het ITNJ twee tegenover elkaar gepositioneerde pauwen op hun website heeft staan. Het is allemaal hidden in plain sight. De pauwen staan op het plein als bewakers van de geheimen van het Vaticaan. Waarom zou het ITNJ symboliek gebruiken die verwijst naar uitgerekend deze locatie en dit criminele instituut, tenzij ze hun belangen behartigen?

Vrijmetselaarssymbolen zoals het alziende oog en passer en winkelhaak, in graphics die Sacha Stone gebruikt.

Het lemniscaat

Een lemniscaat is een oneindigheidsteken. De lus van de reïncarnatieval, waardoor de mensheid als hamsters in een wiel rondjes blijft lopen, maar nergens arriveert. Onder het pijnappel/artisjok-symbool staat een lemniscaat met binnenin twee tegenovergestelde harten. Deze tegenoverstelling is een verwijzing naar de Vrijmetselaars en de dualiteit. Je zou dit kunnen interpreteren als het streven naar een oneindige strijd van tegengestelde krachten onder de regie van het Vaticaan.

Bloedcontract

Het verdrag van het ITNJ is getekend met de handtekeningen en vingerafdrukken van de oprichters. Daarbij heeft men rode inkt gebruikt. Dit is een onmiskenbare verwijzing naar een bloedcontract en bloedoffers. Wie haalt het in hemelsnaam in zijn hoofd om deze symboliek te gebruiken, voor een organisatie die zegt de belangen van slachtoffers van satanisch ritueel misbruik en bloedofferrituelen te behartigen?

Deze referentie naar bloedcontracten toont ofwel een totaal gebrek aan inzicht in de slachtoffers die door dit beeld getriggerd worden, of het is met opzet gedaan door een arrogante psychopathische geest. Het is schokkend.

De rozet

Het symbool van de ITNJ-commissie is een rozet, bestaande uit oneindige lussen met tegenovergestelde harten. Er is een grote vormovereenkomst met het lemniscaat uit het ITNJ-logo. De tegenovergestelde harten vertegenwoordigen dualiteit in een oneindige strijd.

Een rozet is in wezen een roosvormige decoratie. Een object of arrangement dat lijkt op een roos, meestal gemaakt van lint. De roos is het embleem van de Orsini’s, een van de pauselijke bloedlijnen. Het zit in hun familiewapen. Ciro Orsini is nauw betrokken bij de oprichting van het ITNJ en de beste vriend van Sacha Stone. Hij is directe familie van Pepe Orsini, de grijze paus.

De zwarte paus is de opperbevelhebber van de Jezuïeten die de wereld beheerst. De witte paus is de officiële paus, maar in wezen een marionet. Volgens sommige bronnen is de grijze paus de machtigste man ter wereld. Hij zou zowel de witte als de zwarte paus aansturen. De grijze paus wordt gezien als de “Koning van de Heilige Romeinse Pauselijke bloedlijnen.”

De Orsini’s behoren tot de Italiaanse zwarte adel en de pauselijke bloedlijnen. Dit is de groep achter de P2-loge, het hoofd van de Orde. De groep die de maffia heeft opgericht. De groep die het Vaticaan aanstuurt. Dat zijn alles bij elkaar al heel wat verwijzingen naar het Vaticaan. Is dit allemaal toeval, of het gevolg van misinterpretaties? Oordeel zelf.

ITNJ-symboliek: toeval of opzet?

De controverse rond de door Humanitad gebruikte symboliek bestaat al veel langer, nog voordat het ITNJ is opgericht. In een reactie op een kritisch artikel over Humanitad’s logo’s dat op verzoek van Sacha Stone is verwijderd, schrijft hij in een rectificatie: “Wat betreft de financierders en logo’s heeft u dit deel helemaal verkeerd begrepen. Als u de site leest, zou u ontdekken dat dit allemaal suborganisaties zijn die door Humanitad zijn geïnitieerd. Ze zijn door mij bedacht — en ik heb alle logo’s persoonlijk ontworpen. Ik deed dit om enkele van de symbolen van de heimelijke elites te herwinnen — en om dit effectief in het volle zicht te doen. De NWO hebben we specifiek met dat acroniem genoemd om de New World Order-mensen op een zachte maar zinvolle manier onder de aandacht te brengen.”*

“Zowat elk oud symbool ter wereld is verbasterd door het Luciferiaanse systeem. De ITNJ brengt de originele frequenties van twee symbolen terug – de dennenappel / pijnappelklier en oneindige lus. Samen vertegenwoordigen ze ‘bewustzijn dat continu in beweging is’.”

Uit een interne ITNJ-memo

Daarnaast schrijft hij: “Tot slot: ik weet meer over de Jezuïetencode, de Illuminati-bloedlijnen, het Luciferiaanse complex, het Babylonische priesterschap, het Neo-Kanaänitische ritueel en de geintjes van schaduwregeringen en instellingen, dan je maar kunt bedenken. Ik heb uitgebreid over deze onderwerpen geschreven in de State of the World-rapporten en andere essays die voor vele jaren zijn gepubliceerd en deze heimelijke onderwerpen belichten. Of maakt dat ook deel uit van het duivelse plan van de Jezuïeten?”

*) Dit artikel stamt uit 2013 en had betrekking op de Humanitad- en New Earth-logo’s, voor de tijd dat het ITNJ was opgericht.

Alziende oog symboliek, met de zonnestralen die de hele wereld bestrijken.

Daaruit maak ik op dat ITNJ-oprichter Sacha Stone niet alleen goed geïnformeerd is over mogelijke betekenissen van symbolen, maar ook weloverwogen keuzes maakt in de creatie van de symbolen die zijn vele organisaties vertegenwoordigen. Dat er een aantal overduidelijke verwijzingen zijn naar de symboliek van het Vaticaan, de Italiaanse aristocratie en Vrijmetselarij is toch op zijn minst verdacht, omdat we mogen aannemen dat Sacha Stone deze relatie niet over het hoofd zou hebben gezien.

Of moeten we zijn stelling dat hij duistere symbolen in een positief daglicht wil stellen simpelweg slikken voor zoete koek? Vanuit het perspectief van de slachtoffers zijn deze symboliek en de verwijzingen naar een MK Ultra-programma, het Vaticaanarchief en bloedofferrituelen op zijn zachts gezegd problematisch.

Beschermer of tegenstander van het Vaticaan en Britse monarchie?

Laten we het anders stellen:

 • wetende dat het Vaticaan en de Zwarte Adel fungeren als de verborgen hand in het geïnstitutionaliseerde misbruik van de mensheid;
 • wetende dat het Vaticaan zich schuldig maakt aan duistere rituelen en kindofferpraktijken;
 • wetende dat de Katholieke kerk decennialang pedofielen de hand boven het hoofd heeft gehouden;
 • wetende dat de Katholieke kerk een grote rol speelt in de genocide tegen de autochtone indianenbevolking in Noord-Amerika;
 • wetende dat het koningshuis betrokken is bij satanisch ritueel misbruik dat veel verder reikt dan de schandalen rond prins Andrew;

stel ik de volgende vragen:

 • Welke ITNJ-getuigenissen zijn bedreigend voor het Vaticaan?
 • Wat heeft het ITNJ tot nu toe aan acties ondernomen om de macht van dit totaal criminele instituut te ontmantelen?
 • Welke getuigenissen ondermijnen de macht van de Britse koninklijke familie?
 • Welke getuigenissen worden gecensureerd?
 • Waarom beschuldigt Sacha Stone de voorvechters van de ontmanteling van de Britse Kroon van “opruiing tegen de kroon?”
 • Welke uitspraken heeft men gedaan over het weigeren om pedocriminelen op te sluiten?

Symboliek is één ding, intentie en daadkracht is een ander.

De vele vraagtekens rond de gebruikte symbolen doen me eveneens denken aan Q: “Hun behoefte aan symboliek zal hun ondergang worden.”

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

ITNJ: Firewall voor de elite?

Ella Ster is nu ook te volgen via Mastodon, een onafhankelijk nieuwsplatform, zonder censuur. Lees op Wanttoknow.nl waarom dit initiatief een goed alternatief is voor de gecontroleerde social media. Klik hier voor een overzicht van nieuwsbronnen. Om berichten van Ella Ster te volgen klik je hier en vervolgens op de blauwe Follow-knop.

Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle discussie worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden.

Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Share.

About Author

8 reacties

 1. heel goed artikel Ella !

  Kan daar nog wat dingen aan toevoegen. Overduidelijk komt in dat rozet-symbool de gebondenheid aan & het telkens terugleiden naar saturnus (de rode boedzon) tot uitdrukking.

  Kijk eens naar deze fotos van die Circo Orsinin. Creepy ! Overduidelijk een satanist met duistere connecties en dealings. John Lennon droeg ook (saturnische) rode-glazen bril evenals Elton John. Geridderd allemaal toch door dat duivelse britse huis ?
  https://pbs.twimg.com/profile_images/1827603643/Armand___CIRO_in_DUBLIN.jpg
  https://missussr.co.uk/wp-content/uploads/2018/11/Gulshat-Uzenbaeva-Ciro-Orsini-1024×721.jpg

  Verder is die pijnappelklier verhard/gecalcificeerd waardoor de mens in het duister blijft ronddwalen.

  En de lemniscaat dient doorbroken te worden ! Ons bevrijdend uit de almaar voordurende begoocheling van het gevangen blijven in de matrix.

  All a big scam of the power-elite ! Des te meer symbolen ze toepassen des te meer op je hoede je dient te zijn.

  Overduidelijk een schijnvertoning dat hele ITNJ !

 2. N.a.v. de laatste opmerking van Q, “Hun behoefte aan symboliek zal hun ondergang worden”, wil ik reageren.
  Ik hou me heel veel bezig met symbolieken door het werk en onderzoek dat ik doe. Een aantal van de genoemde symbolieken zoals het pentagram en de Lemniscaat komen op ons pad, niet omdat we het opzochten, maar omdat we er niet omheen konden, ons aangereikt door inspiratie vanuit het Licht. Omdat een symbool als het pentagram, toen ons dit aangereikt wordt d.m.v. inspiratie… en omdat het pentagram vooral in Europa ook een slechte naam heeft i.v.m. satanisme etc, was het logisch dat ik me ging afvragen wie ons inspireerde. Klopt mijn bron wel? Maar daar was bij mij geen enkele twijfel over, net zomin als over mijn intentie die ik duidelijk, ook naar het Licht toe, had neergezet als “in Liefde en Eenheid voor mens, natuur en Aarde willen werken”. Waarom dan deze inspiratie?
  Enfin, hoe meer ik er nu over ontdek en leer, waarbij ik nu zelfs in de Vedische kennisarchieven ben terechtgekomen, en ook in oud-Egyptische bronnen, kan ik niet anders stellen dat het pentagram beslist niet negatief is, integendeel…. het is, ook door vormkracht (gebaseerd op de Phi-ratio, waar alle leven op gebaseerd is), een uiterst krachtig symbool dat ook werkelijk aantoonbaar krachttig is zodra je middels radiësthesie (een wetenschappelijke vorm van pendelen) gaat meten. Voeg je de phi-ratio toe aan ontwerpen, zoals huizen, steden, instituten, organisaties, dan verleent het dit ontwerp kracht…. die onderandere ontstaat door in-resonantie-gaan met de oerkracht van het Universum.
  Het gevolg is dat die kracht ingebracht wordt in het ontwerp. Dat kan een hele subtiele kracht zijn die lange tijd nodig heeft om zich merkbaar te manifesteren, maar het werkt door! Dat betekent dat op lange termijn kwalijke, ondermijnende invloeden die niet bijdragen aan het voortbestaan, uit zichzelf zullen verdwijnen. Maar nu is het zo dat zelfs een ‘negatieve’ kracht ook een functie heeft, namelijk om verder te komen op de weg naar het Licht.
  En daar komt een ander symbool dat hier niet zo duidelijk genoemd is, maar dat je ook veel in kerken en religies terugvindt… het Kruis, en dan vooral het kruis in een cirkel. Dat symbool kom je overal op de wereld tegen en wordt ook een zonnesymbool genoemd. Het Indiaanse medicijnwiel is ook een kruis in een cirkel. En daarover vertelde een heilige man bij de Lakota Sioux, Black Elk dat dit symbool twee wegen laat zien: de Good Red Road of Spirit, verticaal, is de weg naar het Licht. Die weg bewandelen we allemaal. Maar…. blijven we alleen op die weg, zonder de horizontale, gevaarlijke weg te willen bewandelen, dan komen we niet dichterbij het Licht. De donkere gevaarlijke weg zal je uitdagen, maar je kunt die veilig bewandelen door steeds verbonden te blijven met de heilige plek in het midden, de plek van het hart, waar de Red Stone of Power zich bevindt, maar het is ook de plek van de Roos.

  • Het klopt dat van oorsprong universele symbolen zoals het pentagram en hakenkruis gekaapt zijn door het duister en zowel een positieve als negatieve betekenis hebben. In die zin kan de vlinder ook een positief symbool zijn voor transformatie, of verwijzen naar het MK Ultra Monarch programma. In een bepaalde context zou de pauw prima als symbool gebruikt kunnen worden. Het is immers een icoon uit de natuur. Toch is het problematisch als deze symbolen ook in de configuratie verwijzen naar het meest criminele instituut van de wereld: het Vaticaan.
   Ook voel ik geen enkele behoefte om symbolen zoals het alziende oog en Vrijmetselaarssymbool terug te claimen. Het zou beter zijn om voor de beoogde boodschap een nieuw en neutraal symbool te ontwerpen.

 3. Korte opmerking voor de moderators…. misschien heb ik de lengte overschreden. Ik was nog niet klaar.
  Als jullie willen maak ik het verhaal verder af, maar laat eerst maar weten of jullie dat inderdaad willen aanhoren en er wellicht iets mee doen. Ik ben te bereiken op het email adres.

  • Het is inderdaad de bedoeling dat onderaan artikelen korte reacties staan en we willen voorkomen dat er lange uiteenzettingen geplaatst worden, omdat dit voorbij gaat aan het doel van de discussie.

   Mocht je de informatie die je hebt over symbolen willen uitwerken tot een te publiceren artikel, kun je dit altijd als suggestie insturen. Dat kan ook evt. via het contactformulier bovenin de zwarte navigatiebalk.

 4. Mooi artikel.

  Zelf ontdekte ik ooi een eenvoudiger systeem voor symboliek, nadat ik de geschiedenis van de stropdas onderzocht. Wat blijkt, de stropdas was oorspronkelijk Kroatische folklore, maar werd ingesteld als mode voor katholieke adel door Lodewijk XIV, nadat de Kroaten voor hem een slag gewonnen hadden tegen het Ottomaanse rijk.

  Dus de symboliek van de stropdas betekend dan, dat iemand die dat draagt katholieke adel is, of dat ambieert te zijn. En eigenlijk illustreert dat zeker de macht, die de katholieke kerk heeft. Al die dominees en predikanten, al die presidenten, allemaal buigen ze voor de roomse antichrist, de Pontifex Maximus.

  • Stefan Christiaan on

   dank, was mij onbekend Bosgeus.
   Een variant op de stropdas is de vlinderstrik (bow-tie….. denk aan David Bowie die overduidelijk mk-ultra slachtoffer was en wellicht illuminati).

   Voor mij persoonlijk heeft de vlinder een dubbele connotatie nu ik me bewust ben dat ik ook mk-ultra heb ondergaan (aantal levens terug in egypte)…. vrijheid, vreugdevolheid en beweeglijkheid, avontuurlijk en kleurrijk, verbonden met de Bron des levens.

   Maar helaas dus ook bewustzijnsverwarring en verlies aan kracht en zin, focus en daarmee gerelateerd aan depressie en verdriet, gemis… ontkoppeld van de Bron des levens.

 5. Werner von Behr on

  Het ‘infinity’ symbool staat voor het breken van de acht. In het middelpunt komen het natuurlijke en onnatuurlijk het dichtste bij elkaar. De aanslag op het WTC was een breaking the eight ceremonie. Iets ging er niet goed met deze spreuk… deze aanslag activeerde iets in de mensheid en sindsdien gaat het bergafwaarts met de duister kant.