De ITNJ gaan pedocriminelen niet berechten. Ze vragen om op het bestaande, corrupte rechtssysteem te vertrouwen. Ze streven naar vergeving en verzoening. Maar in wiens belang is dat eigenlijk? Nader onderzoek naar de achtergrond van de ITNJ commissieleden en hun doelstellingen, doet vermoeden dat ze de elite pedocriminelen juist proberen te beschermen tegen vervolging. 

Het International Tribunal for Natural Justice, deel 3

Het ITNJ, Het international Tribunal of Natural Justice, is het tweede internationale tribunaal. De ITNJ-onderzoekscommissie onderzoekt mensenhandel en seksueel misbruik van kinderen. Er zijn grote namen aan de organisatie verbonden. Dat wekt de hoop dat er eindelijk publieke aandacht voor dit thema komt. De naam ‘tribunaal’ suggereert dat pedocriminelen berecht gaan worden en zal leiden tot einde van internationale elite pedonetwerken.

Doelstellingen van de ITNJ

Het verdrag van de ITNJ en de uitspraken van de woordvoerders Sacha Stone en Robert David Steele, zitten echter vol met tegenstrijdigheden. In deel 1 was al te lezen dat de ITNJ geen écht tribunaal of rechtbank is, geen Natuurrecht wil toepassen, en geen rechtsspraak of gerechtigheid nastreeft. Men is niet geïnteresseerd in strafmaatregelen. Men roept op tot: ‘waarheid en verzoening’ en ‘absolutie en verlossing’, te lezen in deel 2.

De bevindingen van de ITNJ-onderzoekscommissie inzake mensenhandel en seksueel en satanisch ritueel misbruik, zullen naar de VN en bestaande internationale gerechtelijke instituten worden gestuurd. Deze instituten opereren niet op basis van Natuurrecht.

Het Internationale Tribunaal voor Natuurlijke Rechtvaardigheid vestigt een nieuwe planetaire wettelijke rechtspraak ‘voor het volk – door het volk’ om de rechtsstaat en natuurlijke gerechtigheid terug te geven aan een wereld die steeds meer wordt geteisterd door juridische misstanden.

Het ITNJ beweert dat alleen de bestaande rechtsorganen het mandaat hebben om mensen te vervolgen, zoals: het Internationaal Strafhof in Den Haag (een tak van de VN), Interpol, Europol, Scotland Yard en andere nationale handhavingsinstanties. Ondanks dat ze toegeven dat al deze organisaties geïnfiltreerd en corrupt zijn en alleen de grote corporaties dienen. Van deze organisaties wordt verwacht dat ze de elite pedocriminelen onderzoeken en gaan berechten. Dit terwijl dezelfde organisatie al decennialang een oogje dichtknijpen en de elite juist beschermen.

Daarnaast willen ze alleen zaken tegen natuurlijke personen behandelen. Een claim tegen een crimineel instituut of corporatie zal niet in behandeling worden genomen. Maar dat is weer in strijd met hun statement: “De commissie is niet uit op een heksenjacht op specifieke personen, maar wil eerder een cultuur in beweging zetten die het herstel van de waarheid verzekert, als ook openbaarmaking, verzoening en de verlossing omtrent mensenhandel en het seksueel misbruik van kinderen.”

Alleen de Chief Justice beslist welke zaken behandeld worden. Deze rechter is voor het leven benoemd. Sir John Walsh of Brannagh is de Chief Justice in de onderzoekscommissie. De koninklijke titel ‘Sir’ betekent dat hij geridderd is en onderdeel van het establishment. (Zie kadertekst hieronder).

De samenstelling van de onderzoekscommissie

De onderzoekscommissie is een internationaal gezelschap en een aantal mensen zijn gevraagd op basis van hun werk op het gebied van mensenrechten. De gehele samenstelling van de commissie kun je op de ITNJ-website vinden. Een aantal prominente commissieleden hebben echter een opvallende achtergrond op en dit roept talloze vragen op.

Sacha Stone, Commissielid en oprichter van Humanitad,
New Earth Trust en de ITNJ
 

Humanitad steunt de ideeën van de VN-agenda ’21-30 met betrekking tot duurzaamheid. Het ITNJ wordt beschreven als het belangrijkste gerechtelijke orgaan van Humanitad en de New Earth Trust.

Sacha Stone’s echte naam is Simon Jean Paul Sacha Adams. Hij is de zoon van Sir Walter Adams, een topfunctionaris binnen het Britse establishment. Sir Walter Adams was een Rockefeller Fellow en lid van de Rockefeller Foundation. Daarnaast was hij in 1945 benoemd tot Officier in de Orde van het Britse Rijk (OBE), in 1952 benoemd tot Metgezel van de Orde van Sint-Michiel en Sint-Joris en geridderd in 1970.

Zijn zoon Simon Jean Paul Sacha Adams, aka Sacha Stone, is bevriend met Ciro Orsini, die hij kent uit zijn vorige carièrre als popmuzikant. Hij staat geregistreerd als een van de directieleden in Sacha’s bedrijf Stone Music Company Limited. Ciro Orsini is een nazaat van de beruchte Italiaanse Orsini-familie en onderdeel van de zwarte adel. Hij was ook aanwezig in de Westminster Central Hall, bij de rectificatieceremonie van het ITNJ-verdrag.

Aanwezigen bij de ceremoniële zitting in juni 2015, toen het ITNJ-verdrag werd getekend. De man linksonder in blauw pak is Ciro Orsini. Sacha Stone houdt de verdragen omhoog.

Ciro Orsini is eigenaar van de restaurantketen Pomodoro Pizza, met de hoofdvestiging in hartje Londen. Op de website van Pomodoro Pizza schept Orsini zelfs op over zijn aristocratische achtergrond:

“De Orsini’s waren een van de meest invloedrijke Italiaanse adellijke families in het middeleeuwse Italië. Leden van de Orsini-familie omvatten 5 pausen, 18 heiligen, 40 kardinalen en talloze politieke en religieuze figuren. De familie kan worden teruggevoerd tot de middeleeuwen en gaat zelfs zo ver terug als de Romeinse tijd, dus de bloedlijn is oud en zeer sterk.”

Deze bloedlijn behoort tot de Italiaanse zwarte adel en de top van de Illuminati. Zij hebben de macht over het Vaticaan en de koningshuizen in Europa. De zwarte adel is tevens de drijvende kracht achter de maffia.

Pomodoro Pizza wordt vaak bezocht door Hollywoodsterren en andere beroemdheden, zoals: Rob Steward, Johnny Deb, Leonardo DiCaprio, Stevie Wonder en politici zoals Boris Johnson. Een interessante combinatie: Illuminati, Hollywood, politici en pizza…

Het doet denken aan Comet Ping Pong Pizza, een ogenschijnlijk eenvoudige pizzeria in Washington DC, wiens eigenaar James Alefantis vermeld staat als een van de meest invloedrijke figuren in Washington DC. James Alefantis is een van de hoofdfiguren in Pizzagate.

Maar laten we vooralsnog geen aannames maken met betrekking tot Pomodoro Pizza. Wellicht is het simpelweg een leuk restaurant met onschuldig entertainment en lekkere pizza. Feit is echter wel dat Sacha Stone door zijn afkomst en rol in Humanitad, banden heeft met de VN, Rockefeller Foundation, het Britse establishment en de Italiaanse zwarte adel. En ondanks dat je niemand mag beoordelen op basis van zijn afkomst, doen zijn uitspraken vermoeden dat hij de belangen van precies díe groepen behartigt.

Sir John Walsh of Brannagh, voorzittende rechter,
ITNJ Chief Justice.

Sir John Walsh of Brannagh heeft uitgebreide banden met het Britse en Australische establishment en de lijst met titels en lidmaatschappen is zeer uitgebreid. Zijn banden met de Britse Kroon en Temple BAR Association zijn opmerkelijk. Zijn aristocratische titels (hij is Hertog en Sir) en status worden benadrukt doordat hij tijdens de hoorzitting op een gouden troon zit. Niet bepaald het beeld van een volkstribunaal voor en door de mensen.

His Grace Bishop Riah Abu El-Assal,
commissielid.

Een Israëlische Palestijnse Anglicaanse bisschop, onderdeel van de Kerk van Engeland en daarmee een subsidiair van de Katholieke kerk in Rome. Hij wordt tijdens de hoorzitting aangesproken met de titel ‘His Grace’. Hij kan gezien worden als een afgevaardigde van het Vaticaan.

Robert David Steele, Chief Council
en ‘voormalig’ CIA topfunctionaris

Volgens Thomas Williams werkt hij nog steeds voor de CIA en was hij voorheen de supervisor van Neil Keenan, destijds een aanwinst voor de CIA. Beiden werkten voor de Chinese Elders en de Rothschilds. Robert David Steele is tevens betrokken bij de NAVO-groep. “Waar Steele ook gaat, is er sprake van misleiding,” aldus Thomas Williams. “Steele was een spion én een huurmoordenaar, wat hij zelf heeft toegegeven.”

William Binney, technisch commissielid
en ‘voormalig’ NSA topfunctionaris.

De achtergrond en connecties van deze mensen roept allerlei vragen op. Zijn dit de mensen die ‘het volk’ moeten vertegenwoordigen? Dienen zij onze belangen, of die van het establishment?

Het ITNJ is een gespiegelde kopie van het ITCCS

De ITNJ wordt endorsed door grote namen: Steven Greer, Paul Hellyer (voormalig Canadese minister), Mr. Michael Tellinger, om er maar een paar te noemen. De naam Kevin Annett of een verwijzing naar de ITCCS wordt echter nergens vermeld. Thomas Williams: “Hoe kun je iemand die hier al zo lang en in de frontlinie mee bezig is volledig negeren? En dan richt je een kopie op (van de ITCCS – red.), een gespiegelde versie van het tribunaal. En iemand die zelfs de paus en de koningin confronteert en arrestatiebevelen tegen hen heeft uitgevaardigd, sluit je dan buiten? Wat zegt je dit?” (Truth, Honor & Integrity-show vanaf 33:00)

Voor de duidelijkheid, het gaat hier niet om: ‘wie krijgt de eer voor wat’. Het doel overstijgt alle persoonlijke belangen. Als de ITCCS het voorwerk heeft gedaan en de ITNJ is succesvol in het berechten van de top pedocriminelen, doordat ze meer geld, connecties en invloed hebben; prima! Maar uit alles wijst erop dat het een door de Deep State gefinancierde, gecontroleerde operatie is, dat vooral als afleidingsmanoeuvre moet fungeren. En ondertussen wordt het mantra van ‘waarheid, verzoening en vergeving’ gepredikt om de elite pedocriminelen een vrijbrief uit de gevangenis te geven.

Robert David Steele: “Ik zeg dit met een waarheids- en verzoeningsagenda. Als een professioneel inlichtingen- en contraspionage-agent weet ik dat je de boosdoeners een exit-strategie moet aanbieden. Het is belangrijker om alle mensen te onderwijzen, dan slechts enkele mensen op te hangen.”

‘Big names’ & ‘Big money’

Meteen vanaf de oprichting heeft de ITNJ veel geld te besteden. Er is een ruim budget voor professionele video’s, een eigen logo en embleem, gelikte website, allerlei pr-middelen zoals banieren en badges. Er worden dure locaties afgehuurd en de ceremonie werd afgesloten met een luxe concert. Volgens een insider krijgen Sir John Walsh of Brannagh en Sacha Stone een riante onkostenvergoeding. Waar komt al dat geld vandaan? Kevin Annett van de ITCCS stelde hun die vraag, maar kreeg nooit antwoord.

De ceremoniële zitting van de rectificatie van het ITNJ-verdrag werd met veel grandeur gehouden in een van de duurste conferentiezalen in Londen in het chique Westminster Central Hall en werd afgesloten met een orkest. Uit alles blijkt dat ze meteen vanaf het begin enorme budgetten te besteden hebben. Desondanks claimt Sacha Stone dat ze van geen enkele organisatie geld krijgen. Waar komt het geld dan wel vandaan? En als het is opgebracht door donateurs, moet het dan besteed worden aan een weelderige locatie en een duur concert?

“Waar komt het geld vandaan? En aan wie zijn ze gelieerd? (…) Je kunt echt niet deze weelderige zalen huren, tenzij je grote financiële steun krijgt. Het is een feit dat als klokkenluider die belaagd wordt, je mazzel hebt als je überhaupt een ruimte kunt huren. Laat staan dat je het geld hebt om er een te krijgen. Degene die belaagd worden en vanuit de grassroots opereren zijn arm en onbekend.”

Kevin Annett

Een insider die vrijwillig voor de ITNJ heeft gewerkt doet een boekje open over de financiën. Sir John Walsh of Brannagh declareert voor de periode januari-juni 2015 al zijn uren van hemzelf (voor het bescheiden uurtarief van $400 per uur) en zijn medewerkers. Deze declaratie is in totaal $228.250. Je vraagt je af wat hij voor drie opeenvolgende jaren heeft gedeclareerd. Ook Sacha Stone laat zich volgens deze insider goed uitbetalen. Dat is waar het donatiegeld onder andere aan wordt besteed. Andere medewerkers worden geacht op vrijwillige basis te werken.

Wie profiteert van de verzoeningsagenda van het ITNJ?

De vragen over de financiering zijn niet de enige vragen die onbeantwoord blijven. Ook de vraag waarom er een tweede tribunaal is opgericht blijft staan. De hamvraag is wie er uiteindelijk van profiteert. Wellicht leidt het antwoord naar de personen en instituten voor wie het eerste tribunaal een bedreiging vormde. Dan komen we uit bij het Vaticaan en het Britse koningshuis. De connecties binnen de commissie met precies deze groepen is op zijn minst opmerkelijk.

Sacha Stone zegt in een interview met Irma Schiffers dat dit niet een zoveelste witwasoperatie is, maar alles lijkt erop dat dit precies is wat het wél is. Eigenlijk hoop ik dat ik me hierin vergis en dat de ITNJ oprecht de elite pedonetwerken gaan aanpakken. Maar er zijn veel signalen dat ze een andere agenda nastreven en de belangen van de elite behartigen. Het is aan ons om hier tegenwicht aan te bieden.

In een reactie onderaan deel 2 schrijft commissielid Carina Hutsebaut dat bepaalde commissieleden haar in privégesprekken verzekerd hebben dat ze wel degelijk als doel hebben om de daders te straffen. Ook schrijft ze dat aanvankelijke ‘New Age-standpunten’ 180° draaiden na het beluisteren van de schokkende getuigenverklaringen.

Ik zou graag zien dat deze standpunten niet alleen publiek uitgedragen worden, maar dat er ook gevolg aan gegeven gaat worden. Uiteindelijk zullen mensen met pauselijke en koninklijke titels, als ook premiers, ministers, topambtenaren en andere hoge functionarissen moeten worden berecht. Als dit ook daadwerkelijk gaat gebeuren verdienen ze onze steun. Helaas zie ik vooralsnog te veel signalen dat men zich vooral indekt om niet zover te gaan. Uiteindelijk gaat het om daden en niet om mooie woorden. De serie artikelen over het ITNJ zijn bedoeld om kritisch te blijven en hiermee een discussie op gang te brengen. Daarom hoop ik dat mensen meer hun stem laten horen, om af te dwingen dat de pedocriminelen er niet langer meer mee wegkomen.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl (met dank voor de input van Marie M. van Truth, Honor & Integrity)

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

Lees ook:
> Deel 1: ITNJ: Zal waarheid over pedonetwerken leiden tot gerechtigheid?
> Deel 2: ITNJ: Willen we ons verzoenen met pedocriminelen?

Steun Ella Ster op Patreon

Op mijn Patreon-pagina verschenen al eerder artikelen over het ITNJ, met de volgende onderwerpen:

 

Wil je ook weten wat me bezighoudt, of eerder op de hoogte zijn van mijn bevindingen voordat er artikelen op deze blog verschijnen? Wordt dan lid van de Ella Ster-community op Patreon en krijg toegang tot exclusieve berichten. Dat kan al voor €1,70 per maand. Wanneer je €5 per maand doneert ontvang je zelfs een exclusief Ella Ster T-shirt naar keuze. Jouw steun is een aanmoediging om door te gaan met de blog.

Meer informatie:
Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle discussie worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden.

Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Share.

About Author

15 reacties

  • The Big Picture (Het Grote Complot)
   Why ”They” Are Behind Everything …
   1 fascist dictatorship is underway … AGENDA21
   World Wide Financial Reset = NWO TAKEOVER !
   https://www.youtube.com/results search_query=World+Wide+Financial+Reset+%3D+NWO+

   ‘Yello’ Danger Is Making It’s Moves

   Russia, China and US are all under one umbrella.
   Read Aleksandr Solzhenitsyn !
   The US funded and resourced the Bolshevik Revolution and the People’s Revolution of China.
   It’s leaders are Jacob Schiff, Bernard Baruch, Averil Harriman, Paul Warburg … and the Wilson White House.
   WW I / II Defense plan Black and Orange out of the United States and Great Britain . . . The World Order : Redemption Through Sin
   https://www.youtube.com/watch?v=NeZ0-D6weNQ

   Geoengineering Watch Global Alert News, June 30, 2018, #151
   ( Dane Wigington ) https://www.youtube.com/watch?v=nQF8DQSzl5k

   Northern California Wildfires – It’s happening, Again !!!
   https://www.youtube.com/watch?v=yijPpVLSLyA

   The Big Picture: ‘Flash Flooding’ Around The World Resulted In Massive Destruction https://www.youtube.com/watch?v=mGzN05fRgPk

   Flash Flooding Across US June 18-28, & It’s Not even the Complete Big Picture https://www.youtube.com/watch?v=mRvrNHr72f0&t=245s

   Ook hier In NL worden we besproeit met chemtrails als strontvliegen, en willie vindt dat prima, dus dat maakt hem schuldig aan genociede !

   WE … ARE … FUCKED !!!

 1. Sharing

  American Veterans Declaring War on Child Trafficking w/ Bazzel Baz

  • Ik neem deze informatie zeker mee op in mijn observaties, Ellastar. Mijn motto is nog steeds: Luister niet naar de woorden, maar kijk naar de daden. Niets bewijst dat er mensen van in het systeem er genoeg van hebben en er een eind willen aan maken. Als iemand dan echt wel interessant is om dat te doen, dan zijn het wel diegenen die er vaak al generaties inzitten en die dit willen veranderen ten goede. Tot nader order krijgen zij dat krediet van mij en ik zal zeker de eerste zijn die het zal aanklagen als mocht blijken dat ze een andere agenda volgen dan deze die ze naar buiten uit laten uitschijnen. Dàt zal ik nooit aanvaarden. De schade wereldwijd is enorm. Ik zal dan al zeker nooit toelaten dat ze uitgerekend mij gaan gebruiken voor een ontmenselijkt systeem. Ik heb geen ego en heb er dus totaal geen last van. Ik hoef nergens bij te horen en heb die behoefte ook nooit gehad. Ik ben een hele groep op mezelf en heb daar al werk genoeg mee om dat allemaal in mijn hoofd op één lijn te krijgen. Een motto van mijn vader blijft daarin de hoofdrol spelen: “Doe wel en zie niet om”.
   Mij lijkt het dat het ITNJ een tussenrol speelt. Enderzijds worden getuigenissen verzameld in verschillende sectors gespreid over de hele wereld. Deze zullen in een rapport verzameld worden op relatief korte termijn. Wanneer dat rapport klaar is, wordt het overgemaakt aan de V.N. Ook mij heeft dat in het begin geshockeerd. Of all places: the V.N. ???!!! Maar blijkbaar is het de bedoeling om dat in Den Haag te doen en de V.N. (waarin alle landen van de wereld zitten) te confronteren met alle gegevens die verzameld zijn. Van daaruit zal een permanente druk op de V.N. gehouden worden door het volk om hen te dwingen de natuurlijke, menselijke wetten toe te passen. Want laat ons wel wezen: we hébben zeer goede wetten, maar tot wat dienen ze wanneer ze niet worden toegepast? Het ITNJ heeft simpelweg de structuren niet om zelf straffen uit te voeren. Waar gaan we al die daders steken trouwens? Er zijn al voorstellen geweest om die elitedaders op het eiland van Epstein te steken met voor een jaar voedsel. Verder krijgen ze zaden om zelf hun voedsel te kweken voor het jaar erop. Eerlijk gezegd vind ik dat een goed idee. Tenslotte kwamen ze daar toch graag op dat eiland? Niet dan? Deze keer zal dat eiland dan wel goed bewaakt worden zodat ze er niet meer afkunnen en is de wereld al een pak veiliger voor dergelijke misdadigers.
   Omdat er vreemd genoeg nergens een databank te vinden is over wat er met kinderen wereldwijd gebeurt, heb ik jaren geleden zelf eens een studie gemaakt over hoeveel pedocriminelen we nu feitelijk hadden in onze oude Europa. Ik kwam uit op 8 miljoen daders. Dit van ‘lichte aanrakingen’ tot zware feiten als folteringen en moord op kinderen. Nou, wat gaan we met die 8 miljoen (op toen nog 750 miljoen inwoners in Europa) doen? In de gaskamer? Heb je enige voorstellen?
   Over varkens, kippen, koeien, … weet de overheid vanaf ze ‘ontworpen’ worden tot ze het aardse bestaan verlaten, exact wat die beesten doen, waar ze aan lijden, hoeveel er zijn, waar ze aan sterven etc… Voor kinderen is dat onbestaande en ik ben er nu – heden ten dage – al helemaal allergisch aan dat ze het wél in kaart zouden brengen. Want waar zal dàt dan voor gebruikt worden in een wereld waar NIETS is wat het lijkt?
   Anderzijds moet mij van het hart dat je zelf ook niet erg consequent bent in sommige zaken. Enderzijds is het totaal uit den boze om pedocriminelen aan het ‘hart te drukken’, maar moet ik vast stellen dat dit blijkbaar alleen opgaat voor pedo’s die we dan effe niet kennen. Als ik zie hoe Ronald Bernard onthaald wordt als een bijna goddelijk wezen dan breekt mijn klomp. Nochtans geeft Ronald toe dat hij zeer ernstige feiten heeft gepleegd. Vanwaar die tweeslachtigheid? Waarom moet Ronald dan niet boeten voor de feiten die hij heeft gepleegd? En is het niet zo dat wanneer een dader van wat dan ook, inziet dat hij kwaad heeft aangericht en hiervoor oprecht mea culpa slaat, recht heeft om terug in die maatschappij opgenomen te worden?
   Er is diepgaand antropologisch onderzoek gedaan bij oerstammen in de oerwouden van Nieuw-Guinea en Centraal America om te kijken hoe zij omgaan met volwassenen die kinderen misbruiken. Nu, dat is heel duidelijk: de hele stam komt bij elkaar. De oude wijzen beslissen op basis van wat de stam wil om de dader uit de groep te stoten. Dit is een zeer zware straf want alleen overleven in de brousse is een heikele onderneming. Na verloop van tijd mag de dader terug komen. Hij wordt niet gestigmatiseerd, maar wel in de gaten gehouden. Is een dergelijke aanpak ook mogelijk in onze versplinterde maatschappij? Ik mag het verhopen. Hoe dan ook: straf is op zijn plaats. Dat is in eerste instantie zeer helend en verduidelijkend voor het slachtoffer, maar ook voor onze hele maatschappij. Om nog te zwijgen wat de boodschap inhoudt voor een dader. Maar het is NIET aan ons ‘niet-slachtoffers’ om te bepalen wat die straf dan wel moet zijn. Laat dit aan de slachtoffers over. Dat heb ik ook altijd zo gedaan in strafzaken: het slachtoffer heeft haar/zijn zeg over welke straf die dader moet krijgen. En geloof me (hoe erg ik het zelf vaak vond): slachtoffers hebben enorm veel mededogen voor een dader. En al zeker als die daders aan hun grensverwoestende gedrag willen werken om inzicht te verwerven over wat zij een kind/slachtoffer aandoen.
   Dit moest mij toch even van het hart.

   • Ella Ster on

    Ik ben heel blij dat deze discussie nu wordt gevoerd. Het klopt dat juist de mensen die behoren tot de oude elitaire bloedlijnen, soms het hardste strijden voor een betere wereld. Daarbij moeten zij zich ook gaan beseffen dat de tijd voorbij is dat zíj de koers kunnen bepalen, hoe we nu verder gaan. Dat is iets waar de ITNJ-oprichters in mijn ogen met hun Illuminati-banden aan voorbij zijn gegaan. Juist daarom moet deze discussie met het grote publiek gevoerd worden. Niet zij, maar wij allemaal bepalen. Dat slachtoffers een aanzienlijke inspraak moeten krijgen is een hele goede suggestie. Zij zijn zo vaak, door zoveel waarheidscommissies, ten onrechte niet gehoord.

    Het is heel goed mogelijk dat de ITNJ als intermediair gaat fungeren. De openheid over het onderwerp is alleen maar toe te juichen en zal op zichzelf veel dingen openbreken. Ondanks de vermoedelijke invloeden vanuit de oude Cabal-structuren, zal het de vraag zijn hoeveel macht ze uiteindelijk nog kunnen uitoefenen. Deze beïnvloeding kan overigens ook op subtiele wijze uitgeoefend worden, waarbij betrokkenen bespeeld worden om dingen een bepaalde kant op te sturen (in de richting van verzoening en verlossing). Dat is denk ik wat er heeft plaatsgevonden en alleen door het openlijk aan te kaarten kunnen we het een andere kant op sturen.

    De mensheid moet zijn eigen beschikkingsrecht opnieuw gaan benutten en niet langer meer op een zogenaamd hoger geplaatste autoriteit vertrouwen. Dit vergt een enorme collectieve bewustzijnsverandering. Wanneer we titels, aristocratische afkomst, status, symboliek en procedures die afkomstig zijn uit het oude feodale systeem volledig verwerpen, kunnen we ook niet langer leunen op oude hiërarchische en juridische systemen. Dat is een slag die nog wel gemaakt moet gaan worden. Het betekent een enorme wisseling van de wacht én macht met een transitie naar een geheel nieuw systeem en nieuwe manier van denken.

    Ik vertrouw erop dat de mensheid creatief genoeg is om oplossingen te vinden hoe om te gaan met verschillende type daders. Het plaatsen in een virtual reality unit waarbij de dader moet ervaren wat hij of zij heeft aangericht kan een van de oplossingen zijn. We moeten alleen inderdaad het grote aantal betrokkenen niet onderschatten.

 2. Tjee wat een helder en zeer belangrijk artikel. De rillingen krijg ik hiervan. Dank je wel Ella. Dit draagt zeker bij aan het nog meer openbreken van dit zwarte en loodzware item!

 3. Als het ITNJ een afleiding is, waar leidt het ons dan van af? Is het belangrijk dat een dader vergeven wordt? Is dat het uitgangspunt van het ITNJ? Daar lijkt het wel op. Waar het ITNJ geheel aan voorbij gaat is de aansturing van boven af!!! Je creëert chaos in goed functionerende landen (Lybie, Syrie etc.), steelt de kinderen en geeft de ouders de schuld!? Je wilt vervolgens de personen vergeven die de chaos creëren en de kinderen stelen!!??
  Wat is vergeven nu eigenlijk?
  Vergeven kan je alleen zelf. Je kan een ander vergeven maar dat hoeft niet in te houden dat de dader dan stopt met zijn praktijken. Als je zover bent dat je de dader kan vergeven, doe je niet meer mee en je sluit je daarmee af voor de energie van de dader. En geloof me, dat is een levenslange weg met vallen en opstaan. Als we werkelijk iets zouden willen doen aan deze praktijken zou de focus moeten liggen op hulp voor de kinderen en ouders. Waar en hoe werken deze netwerken, maak deze bekend. Rol ze op. Wie creëert deze chaos, voor welke personen, instituten en opleidingen moet je uitkijken (Tavistock?)… Gooi de hele handel en wandel OPEN met naam en toenaam… Wie zijn de “order followers”, wie wil je nu eigenlijk beschermen? Geef de keuze terug door het hele verhaal te vertellen. Laat gebeuren wat er gebeuren moet en je zal verbaasd staan. Wanneer wij de kinderen beter zouden kunnen beschermen komen er geen daders meer. Dit lijkt Utopia, maar het is hoe de nieuwe wereld werkt. Het licht in het donker brengen, onze schaduw kant wil gezien worden.

  Je vertelt niet het hele verhaal maar stelt het volk verantwoordelijk!!!

  “Naar mijn mening is het volk verantwoordelijk, niet de duivels achter het gordijn. De mensen die slapen, zijn verantwoordelijk voor de offerrituelen.”
  SACHA STONE

  • Ella Ster on

   Als je naar de werkelijke machtsstructuur kijkt, waarbij De Orde bovenaan staat, ver boven de Illuminati, bankiers en politici, blijft deze toplaag nog steeds grotendeels buiten beeld. De ‘top-end controllers’ in dit schema (zie https://www.ellaster.nl/2018/06/21/thomas-williams-meer-mensen-stappen-uit-inner-circle/) behoren tot de (Italiaanse) zwarte adel. Veelal onbekende families en gezichten. Dit zijn de controllers van het Vaticaan een de georganiseerde misdaad.

   Daarom vind ik het des te opvallender dat een telg uit een van deze families bij het ITNJ betrokken is. Is het terecht om te veronderstellen dat er op een of andere wijze invloed wordt uitgeoefend, aangezien een aantal commissieleden banden met de groepen bovenin de machtsstructuur hebben?

 4. Wie weet is de toplaag aan het wankelen en moeten ze nu wel zelf het toneel betreden om een rol in het stuk te behouden. De oude structuren zijn duidelijk aan het instorten, het is een kwestie van tijd. Het is eigenlijk al voorbij. Zoals ik (met beperkte politieke kennis) naar het ITNJ kijk zie ik een hoop losse eindjes, verschillende opvattingen op oude stoelen vermengd met populaire new age dooddoeners (zonder integratie van de materie). Niets concreets waar de mensen NU wat mee kunnen. Als we moeten gaan wachten op het Den Haag tribunaal… tja.
  De tijd zal het leren, keep up the good work

 5. Pi Brohuis on

  Zoals rechter dikwijls een voorbeeld willen stellen door zwaardere straffen te geven, is dat in dit geval een slechte mogelijkheid.
  Het lijkt mij beter dat de daders een minimum inkomen krijgen en dat ze zich een aantal, door onafhankelijke rechters te bepalen, jaren inzetten voor een betere maatschappij door zwaar en/of smerig werk te doen! Natuurlijk moet er controle gehouden worden en nog zwaardere belasting in het vooruitzicht stellen wanneer blijkt dat ze niet voldoende inzet hebben voor een betere maatschappij! Het kapitaal en geld en goederen van daders wordt ook gebruikt om de maatschappij te verbeteren.
  We moeten er ook vanuit gaan dat veel daders gechanteerd worden omdat ze zich hebben laten verleiden tot daden die ze eigenlijk niet wilde doen. Dit mag niet als excuus tellen, maar wel als overweging in de strafmaat.
  Veel politici en mensen op belangrijke functies zijn hier slachtoffer van geworden en hebben dingen gedaan die ze min of meer gedwongen hebben moeten doen.