De oproep van bepaalde ITNJ-commissieleden om ons te verzoenen met pedocriminelen, heeft tot een levendige discussie geleid. Hieronder de reactie van Dominique, zelf slachtoffer van langdurig seksueel misbruik en oprichter van de stichting ‘Voor ONS’. Een stichting die de belangen behartigt van lotgenoten die te maken hebben gehad met allerhande vormen van (seksueel) misbruik.

Ingezonden brief door Dominique:

“In de reacties is te zien dat er nog geen enkel slachtoffer (of lotgenoot) op heeft gereageerd. Zonde! Want tussen de regels door lees ik dat men de belevingswereld en de reacties, maar ook de gedachten en het gevoel wil invullen van slachtoffers of lotgenoten.

Als eerste zal ik ter verduidelijking wat naar voren brengen; ik ben een lotgenoot, het woord ‘slacht-offer’ zien wij, gezien onze ervaringen, als een erg negatief beladen woord, want wij hebben het misbruik, de verkrachtingen, de martelingen maar ook de psychische mishandelingen en het hersenspoelen overleefd. Ik was baby toen het misbruik begon. Ik wist niet beter, omdat ik in mijn ontwikkeling zo werd gevormd door de daders. Ik werd, als het ware, vanaf mijn babytijd, als een babyhoer / seksslaaf behandeld en de daders hebben getracht me ook zo te maken. In mijn geval is dat niet gelukt.

Ik durf namens een grote groep lotgenoten te spreken, maar ook namens familieleden van lotgenoten (zoals ouders, opa, oma, partner, broer of zus) en te stellen dat het allerergste in de strijd tegen seksueel misbruik het feit is, dat je niet wordt geloofd. Het onbegrip, het ongeloof, het niet willen erkennen of herkennen van omstanders zorgt ervoor dat er niets verandert in preventie, voorlichting of hulpverlening. Met als resultaat dat het seksueel misbruik, de verkrachting en offering door blijft gaan en mogelijk erger wordt. Niet alleen de elite heeft draagt hieraan bij, maar eigenlijk ieder mens. Want ieder mens heeft een persoonlijke verantwoordelijkheid. Ieder mens heeft (in mijn ogen) de taak in te grijpen als een ander ergens slachtoffer van wordt en zeker kinderen! Maar zolang dit in de taboesfeer blijft hangen en lotgenoten geen stem krijgen, zal er niets veranderen.

Pedofilie wordt overgedragen via de genen

Er zijn onderzoeken gedaan waaruit blijkt dat seksueel misbruik in de genen terecht komt. Iemand die op jonge leeftijd stelselmatig wordt misbruikt, zal een hersenactiviteit vormen waardoor het misbruik in de genen komt, met als resultaat (volgens dit onderzoek) dat een slachtoffer deze genen overdraagt aan het nageslacht. Dat betekent dat de lotgenoot en hun nageslacht ook slachtoffer en mogelijk zelfs dader kunnen worden. Dat pedofilie daadwerkelijk in de genen zit, is helaas onvoldoende onderzocht, maar ik durf het met volle overtuiging te stellen dat ook pedofilie in de genen zit: opa, vader, zoon…. oma, moeder, dochter…. Niet in alle families zal dit zo zijn, maar bij een misbruiker / pedo blijkt vaak dat het pedo-karakter al eeuwen in de familie zit en een groot deel van de familieleden slachtoffer of dader zijn (geweest) van misbruik, mishandeling of verkrachting. Dan hebben we nog het gegeven; ‘misbruiker wordt dader’… is dit in het geval bij incest of is dit zo in alle gevallen? Want als het incest betreft, dan kan het deels ook genetisch bepaald zijn. Als we bovendien de duistere machten erbij betrekken, dan is dat duidelijk ook een factor; hoe versterkt men de duisternis…

E* Kan het zo zijn dat pedofilie genetisch is bepaald? Helemaal onlogisch is dat niet. In wezen wordt alle informatie in onze lichaamscellen opgeslagen en trauma kan een blijvend effect hebben op ons gestel. Dat ernstig seksueel misbruik daarom tot veranderingen op DNA-niveau kan leiden, zou je kunnen vergelijken met een auto-immuunziekte. Ook daarbij ontstaat er een verstoring in de oorspronkelijke codering van de lichaamsfuncties. Dit kan worden veroorzaakt door de toxiciteit van vaccinaties of door blootstelling aan chemische stoffen. Dat er bij ernstig misbruik in het lichaam giftige stoffen vrijkomen die op celniveau tot verstoringen leiden, is daarom zeker aannemelijk.

Wanneer we aannemen dat pedofilie genetisch wordt overgedragen, is het des te belangrijker om deze vicieuze cirkel te doorbreken.

Lees meer in het artikel: “Extreme stress in de kindertijd is giftig voor je DNA” (Engels)

Pedoseksueel en satanisch misbruik is al eeuwenlang ingebed in onze cultuur

Binnen onze samenleving bestaat dit grote taboe, dat waar talloze aspecten op van invloed zijn. Hierdoor ontstond door de eeuwen heen een wereldwijde situatie waarin misbruik, mishandeling en verkrachting heel ‘normaal’ was. Men mocht met zijn eigen dochter, zoon of ander familielid huwen zodat de familie-eigendommen werden veilig gesteld. Kindermisbruik werd ingezet om mensen in hogere posities te kunnen chanteren ten behoeve van machtsbehoud, hebzucht, maar ook geld. Eeuwen geleden was het al bekend dat met name kinderen werden geofferd, ook op seksueel vlak, zodat men de hogere, duistere krachten kon aanroepen. Door de hele geschiedenis zien we in alle oorlogen wereldwijd, tel miljoenen oorlogen, verkrachting van zeer jong tot oud als een vaststaand gegeven… Dan hebben we het nog niet over de diverse religies, waarin geschriften zodanig werden aangepast, dat de machtigen wegkwamen met hun gruweldaden, door deze aangepaste geschriften anders te interpreteren. Ja ook in de Bijbel, de Koran, de Thora, et cetera.

En als het in al die vormen al eeuwen plaatsvond, is het dan niet zo’n gek idee dat het daarom nu in de genen zit?

Het systeem houdt het misbruik in stand

In een eerdere reactie las ik iets over dat je in het hier en nu leeft. Er werd een god erbij gehaald en dat die god niet barmhartig is omdat die nooit heeft ingegrepen…… God of hoe je de almachtige ook wilt noemen, bouwde toch niet voor niets een hemel, hel en reïncarnatie? Demonen bestaan toch niet voor niets? Maar waar blijft de verantwoordelijkheid van de mens? Wij mensen hebben een besef wat goed en kwaad is, maar vaak zijn persoonlijke doelen; het streven naar geld en macht belangrijker dan ons gemeenschappelijke belang….. En als pedofilie al in de genen zit, dan geldt dit toch ook voor alle andere slechte eigenschappen of gedragingen die de mens eeuwen geleden, maar ook nu nog steeds uitvoert, zoals moord, diefstal, et cetera?

Maar dit is niet het volledige antwoord, het gaat om een systeem. Een systeem dat zo is neergezet, dat bijna ieder mens denkt er afhankelijk van te zijn. Waarbij men die afhankelijkheid hoger acht dan (wederom): het algemeen belang, de veiligheid van, het beter grootbrengen van baby’s en kinderen en een verbeterde samenleving waarin het kwaad gewoon benoemd wordt. Waar zodanig wordt gehandeld, dat het kwaad uitgeroeid wordt. Hoe? Niet door te moorden, maar door te werken aan het kwaad. En als dat niet werkt, opsluiting, zodat de samenleving wordt beschermd tegen het kwaad…. Als iedereen het systeem blijft volgen, houden we het taboe in stand.

Daarnaast is indoctrinatie en de ‘opvoeding’ vanuit staat en de samenleving eigenlijk funest voor een betere wereld. Al vanaf onze kindertijd leren wij onopgemerkt dat bepaalde dingen ‘goed’ zijn, terwijl ze dat helemaal niet zijn. Wij als ouders laten veelal toe dat kinderen zich gedragingen of karakters aanmeten die helemaal niet goed zijn; seks op TV, geen verschil in geslacht, gedwee luisteren naar autoriteiten, et cetera.
En het is nog erger; we werkten er zelf aan mee door te zwijgen, door te blijven ‘slapen’, door de media die de waarheid niet verkondigt, door elkaar aan te vallen inplaats van samen te werken. Het gaat maar door omdat we ons gelijk willen halen, of bang zijn voor onze maatschappelijke positie of voor onze portemonnee.

Door sociale druk blijft het misbruik taboe

Daarnaast spelen schaamte, onbegrip en zelfbescherming ook een grote rol binnen, bijvoorbeeld de familie en andere omstanders van een slachtoffer. Want de volwassenen deden niets, zij grepen niet in toen er vermoedens ontstonden (zelfs toen de dader op heterdaad werd betrapt). Zij keken weg en zwegen, ook toen er bekend werd dat er binnen de familie meerdere soortgelijke schandalen hadden plaatsvonden. In sommige gevallen hielpen medestanders de dader uit angst, uit chantage of, vul maar in… In de reacties las ik meerdere aannames, invullingen wat de beleving, de gedachtes of het gevoel van een lotgenoot zou zijn en velen slaan de plank zó mis.

Een lotgenoot houdt niet onvoorwaardelijk van de dader en heeft geen compleet mededogen met de dader (ook niet bij incest). Vaak is het misbruik zo jong begonnen dat het slachtoffer ernaar is gevormd, gehersenspoeld zou je haast zeggen. Daarnaast wordt een lotgenoot ook gechanteerd, want zodra het ‘geheimpje’ van die zogenaamde lieve oom plaatsvindt, krijg je als slachtoffer ook te maken met waarschuwingen, bedreigingen en bangmakerij. Maar dat beseft het kind vaak niet, het is namelijk al (deels) gevormd; het is een soort emotionele chantage op de kwetsbaarheid van het kind. Ja, een kind heeft onvoorwaardelijke liefde nodig, maar niet alleen van de ouder, maar van alle omstanders, want ieder mens heeft onvoorwaardelijke liefde nodig! En een kind is inderdaad slachtoffer. Maar zolang niemand het kind als slachtoffer ziet en het kind ook niet zo behandelt, zolang er geen begrip, geen preventie, geen voorlichting en geen gepaste consequenties volgen, dan zal misbruik binnen onze samenleving blijven bestaan. Men blijft met elkaar bakkeleien, ontstaat er geen samenwerking en dus ook geen verandering.

Weet je wat voor de meeste lotgenoten belangrijk is? Als een lotgenoot naar buiten treedt met hetgeen ze heeft meegemaakt, dat er begrip is, dat de lotgenoot wordt geloofd, dat er erkenning en herkenning is, een stukje acceptatie, ondersteuning… Maar wat gebeurt er nu? Lotgenoten die hun beerput aan ervaringen, drama’s en ellende opengooien, stuiten op een muur van ongeloof, onbegrip, oneindige strijd en geen enkele erkenning. Als hun ervaringen bovendien niet meer ‘nodig’ zijn, krijgen de meesten een ‘doodschop’ en moeten ze het maar uitzoeken… Hierdoor ontstaan veel psychische uitdagingen, families die uit elkaar gaan, verminderingen in vriendschap en (als men een baan heeft) vaak het verlies van baan en dus ook van inkomsten. Eventueel nog het verlies van huis, partner en kinderen… en in het ergste geval zelfmoord…

De valse beloftes van de onderzoekscommissies seksueel misbruik

En wat doen de commissies die zijn opgezet om op wat voor manier dan ook onderzoek te doen naar seksueel misbruik, mishandelingen, verkrachtingen, of wat dan ook? Ze beloven van alles, geven lotgenoten vaak een klein stukje vertrouwen, maar eigenlijk is dat een zeepbel. Lotgenoten krijgen een beetje hoop dat er mogelijk toch erkenning en een schadeloosstelling komt. Dat men eindelijk kan begrijpen waarom de lotgenoot is zoals die is. Dat dader(s) mogelijk zullen toegeven wat ze de lotgenoot hebben aangedaan, of dat daders een soort ‘straf’ krijgen om verdere slachtoffers te voorkomen!

Dan het stukje vergeving en of verzoening: Veel lotgenoten die ik ken, zien vergeving als acceptatie; een dader vergeven betekent voor de vele lotgenoten dat je accepteert wat de dader(s) je heeft/hebben aangedaan. Een lotgenoot die uit de cocon van ‘gevormd vanaf het misbruik’ stapt, zal onder die noemer dus nooit vergeven… Niet uit haat en wraak, maar vergeving in dit soort gevallen zou betekenen; ik verkracht een kind van twee en doe dit heel zijn of haar jeugd, ik wordt als dader betrapt, zeg sorry en dan is de kous af? Dat is net zoiets als iemand met een vuist in het gezicht slaan, sorry zeggen en dan anderen gaan slaan. Want je bent immers vergeven, je hebt sorry gezegd…

Alle lotgenoten willen naast erkenning, dat de pedonetwerken worden opgerold

Ik denk dat iedere lotgenoot heel graag hetzelfde wil: erkenning. Dat de dader(s) publiekelijk bekend zijn, zodat er geen slacht-offers meer bijkomen! En dat zij als lotgenoot geen strijd meer hoeven te leveren om geloofd te worden. Een beetje begrip en ondersteuning te krijgen voor alle schade die is opgelopen door misbruik / mishandeling of verkrachting…. Bovendien zou 100% van alle lotgenoten die ik ken, graag dat de pedonetwerken aan het licht komen en zeer zeker worden opgerold!

Dat lotgenoten boos, teleurgesteld, gekwetst zijn, of erger… tja, dat is meestal een gevolg van de reacties die de lotgenoot kreeg toen die de beerput van de eigen ervaringen open trok. Want nogmaals, lotgenoten of betrokkenen die naar buiten treden met hun ervaringen op het gebied van seksueel misbruik, lopen tegen diverse muren op. Sommige muren zijn, door anderen gebouwde, luchtkastelen. Er zit vaak veel meer achter, met als hoofddoel om bepaalde gruwelijkheden onder het tapijt te vegen, ter bescherming van diverse daders of medeplichtigen…

Gaat de ITNJ-commissie, hier een positieve bijdrage aan leveren? Ik als lotgenoot, als ervaringsdeskundige en als ex-slacht-offer, wil het graag hopen. Maar door alles wat ik persoonlijk heb ervaren en wat ik om mij heen aan ervaringen hoor en meemaak, betwijfel het… Er is te weinig publiciteit en er zijn veel te veel vraagtekens, waardoor het wantrouwen (zeer zeker bij lotgenoten) aanblijft en zij niet zullen opstaan. Ik ken geen enkele lotgenoot die is benaderd, terwijl ik er aardig veel ken uit diverse ‘doofpotten’ of zogenaamde ‘hoax-verhalen’ en daardoor worden er ontzettend veel lotgenoten niet gehoord die als getuige complete netwerken bij de ITNJ aan het licht zouden kunnen brengen.”

Dominique

> Lees ook haar levensverhaal, deel 1: “De schreeuw van Dominique”.

> Lees ook de andere reactie van Dominique op het artikel over het ITNJ

E*: In juli komt er een nieuwe ronde van ITNJ-getuigenverhoren. Veel getuigen komen uit Engelstalige landen. Vanwege de taalbarrière worden Nederlandse getuigen wellicht over het hoofd gezien. Aangezien Nederland een sleutelrol speelt in internationale pedonetwerken, zou de inbreng van Nederlandse insiders echter niet mogen ontbreken.

De keuze welke getuigen wel of niet mogen spreken, hangt wellicht samen met de daadwerkelijke doelstelling van de commissie. Als de commissie weliswaar als doel heeft om het misbruik naar buiten te brengen, maar er geen consequenties aan wil verbinden, dan zullen er andere getuigen gehoord worden, dan wanneer men als doel heeft het probleem bij de kern aan te pakken.

Omdat pedoseksueel en satanisch misbruik verweven is met het systeem en de overheden medeplichtig zijn, moet het systeem herzien worden, om tot de kern van het probleem te komen. In dat geval kan het niet anders dan dat bekende namen ernstig in verlegenheid worden gebracht en hooggeplaatste figuren uit hun machtsposities verwijderd worden.

Wanneer het misbruik slechts alleen wordt onthuld, maar er geen verstrekkende consequenties aan worden verbonden, leidt dit niet tot het oplossen van het probleem. Daarom moet het opheffen van het taboe, niet gaan leiden tot acceptatie, maar een duidelijk signaal afgeven (in de vorm van straf- en correctiemaatregelen) dat dit niet langer meer getolereerd wordt.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”
Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle discussie worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden.

Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Share.

About Author

28 reacties

 1. DE GODDELIJKE WAARHEID, EN … HET RELIGIEUZE BEDROG
  http://www.pentahof.nl/Brochures/presentaties/De%20Goddelijke%20Waarheid%20pdf.pdf

  Het Grote Kanker Gezwel In Ons Midden, … De Olifant In De Huiskamer In NL !
  Waarom diegene die satanische rituelen doen liegen, en bedriegen als of het hun werk is.
  Wie Zijn Er Bij Betrokken, En Wie Zijn Er Medeplichtig Aan ???
  De Geboren Hypocriete Leugenaars In Onze ‘happy family democratie’ samenleving …
  Fake ‘royals’, Banksters, MSM Media, Ministers, Politzei, CJIB NAZI’s, priesters, Jeugd’zorg’ kinderdieven, corrupte rechters, corrupte advocaten, cipiers, zogenaamde leraren = GEBOREN LEUGENAARS, PEDOHOMO KINDER MOLESTERS
  De Waarheid Mag Altijd Gescheven Worden, De Waarheid Mag Altijd Uitgesproken Worden !

  Waarheid = Helder
  Waarheid = Orde
  Waarheid = Logisch
  Waarheid = Zuiver
  Waarheid = Liefde
  Waarheid = De Natuur/ De Moeder

  Leugens = Chaos
  Leugens = Angst
  Leugens = V/H Kwade
  Leugens = Bedrog

  Het recht (regels & wetten) bestaan NIET IN De Realiteit !

  Er Is Geen Mens DIe Authoriteit Heeft Over Een Ander Mens.

  Er Bestaat Alleen Gerechtigheid!

  Be Free People, Wees Vrij Mensen …

  Dj

 2. Marianne Agterdenbos on

  Hallo Dominique,

  Ik geloof zeker dat het in het DNA zit. Bij mijn familie van vaders kant ging het ook om mijn opa en mijn vader. Verder terug weet ik niet vanwege het taboe, maar het patroon was hetzelfde. Gelukkig niet zo ernstig bij mij maar toch in inbreuk op mijn ‘Zijn’. In een familieopstelling kwam naar voren dat het zelfs 7 generaties terug ging. Maar dat is een energetische benadering.
  Na 50 jaar heb ik mijn ouders geconfronteerd en vond ik erkenning. Mijn moeder wist het echt niet, maar heeft mijn vader onbewust altijd in de gaten gehouden en kinderen daardoor beschermd. Ik heb hem op 12 jarige leeftijd gezegd dat ik niet meer wilde en hij heeft me nooit meer aangeraakt daarna.

  Heel veel respect voor de wijze waarop je alles verwoord. Heel veel liefde toegewenst.

  Marianne

  • Dominique on

   Bedankt marian e, en wat misbruik betreft er bestaat in mijn optiek geen puntentelling wat hetergste zou zijn….. Misbruik en mishandeling isaltijd erg, bizar en misselijkmakend en ieder kind die dat heeft meegemaakt zal het de rest van het leven mee moeten leren omgaan om in deze maatschappij te kunnen “functioneren”

 3. Ik denk dat pedofilie in het rijtje van geaardheid past, dus ergens wel gewoon genetisch vastgelegd. Dus net als homofilie, bisexualiteit, transgender, bdsm, fetishes en wat er nog meer is. Allemaal anders dan bij wijze van “standaard”, de man-vrouw-missionarissenstandje. Dat nog even los van de maatschappelijke acceptatie van het een en ander.
  Daar zit dan ook gelijk de uitdaging: waar vele andere variaties op de menselijke sexualiteit in beginsel niemand schade berokkenen of hoeven te berokkenen, geldt dat niet voor het praktiseren van pedofilie. Het is voor mij in beginsel simpelweg sexueel geweld, een (ernstige) vorm van mishandeling, waar slachtoffers bij gemaakt worden. Dat maakt het maatschappelijk niet acceptabel.

  Een boeiender discussie is hoe dit maatschappelijk dan geregeld moet worden, zodat schade niet meer gedaan kan worden en tegelijkertijd het een menselijke oplossing blijft. De huidige systemen schieten daarin tekort.

  • Ella Ster on

   Het woord pedofiel dekt eigenlijk vaak niet de lading. Pedofiel betekent iemand die van kinderen houdt. Bovendien wordt pedoseksualiteit ook vaak weer ingegeven door hetgeen men als kind zelf heeft meegemaakt. Dan wordt slachtoffer later dader. In hoeverre is pedoseksualiteit daarom zuiver?

   Daarnaast is het soms beter om te spreken over pedocriminelen en pedoroofdieren, omdat de misdaden die ze plegen zo mensonterend en gruwelijk zijn dat je dat ook in de woordkeuze mag laten blijken.

  • Dominique on

   De dingen die u noemt zijn allemaal “schades” mogelijk ontstaan door gruwelijke situaties eeuwen of deceniagekeden waardoor het dna van hetnazaad erdoor beïnvloed is.

   Op het moment dat je pedofilie of pedoseksualiteit als geaardheid gaat benoemen lijkt het net of de grens wederom weerlegt wordt en de samenleving deze “geaardheid” dient te accepteren (?)

   In mijn ogen juist iets wat absoluut NIET moet gebeuren!

   • Het is absoluut NIET bedoeld als voorbeeld om een grens te verleggen. In mijn beleving is die onverbiddelijk en keihard. JUIST omdat die geaardheid schade doet, in tegenstelling tot andere.
    Ooit een keer de suggestie gelezen om ze gesteriliseerd en al, op een eiland te zetten. Ze in zijn geheel buiten de samenleving te plaatsen. Dat lijkt mij een menselijker oplossing dan decennia lang gevangen zetten of erger.

 4. robbinhood on

  Je kan wel vergeven, terwijl je het nog niet accepteert. Niet accepteren betekend dat je er alles aan doet zodat het stopt. Maar vergeven betekend dat je het loslaat voor jezelf, omdat je deze last dan bij je gaat dragen. Dit betekend dat je dagen geleefd zullen worden met haat en verdriet. En dat is precies wat elite de wereld in willen helpen.
  Ik ben geen slachtoffer van seksueel misbruik, maar wel van een systeem die hierop draait. Ik besefte me alleen dat ik met slechte intenties en haat gevoelens dit probleem niet opgelost kan worden. Haat jegens de misbruikers zal weer haat voortbrengen. Dit is een universele wet van zaaien en oogsten. En ik heb alle begrip en alle geduld voor slachtoffers die de moeilijk taak hebben om het toch te vergeven. Jullie zijn namelijk tevens de sleutel om dit taboe ‘onder het vloerkleed schuiven’ naar voren te brengen. Mijn hart hebben jullie en jij ook Dominique. Bedankt voor je bericht, laat dit de eerste stap zijn.

  • Dominique on

   Vanuit mijn jn ervaring en hetgeen waar ik mij al jaren voor inzet zeg ik haar en boosheid kom je er niet mee.

   Maar zoals in het stuk te lezen is lotgenoten ervaren inhet algemeen dat vergeving soortgelijk us aan acceptatie.

   U zegt lotgenoot moet zichzelf vergeven terwijl grotendeels lotgenoten te vaak horen dat ze de dader moeten vergeven…. Hoe kan jij jezelf als lotgenoot vergeven als jij geen schuld hebt!?

   En dit stuk is gebaseerd op vergeving / verzoening van pedos….

   • ROBBINHOOD on

    Ik bedoel ook vergeven van de persoon die je iets heeft aangedaan. Om zelf die last van haat en wrok niet meer te hoeven dragen. Dit betekend niet dat het word goed gepraat, dat mensen andere mensen slechte dingen aandoen. Maar wrok of haat voor een ander voelen is alleen maar balast voor jezelf. En het zou verschrikkelijk zijn dat ook nog te moeten dragen boven op de schade die je al is aangedaan.
    Het ervaren moet juist goed begrepen worden. Want het op die manier ervaren is juist jezelf nog meer volstoppen met haat en onbegrip jegens de rest van de wereld. Dat het zo word ervaren ligt bij jezelf omdat je al in boosheid zit. Dat is het hele probleem. En daar bedoel ik ook jou mee Dominique, want jij wou ook ellaster niet meer lezen omdat zij dit soort berichtgeving deed.

 5. Vergeving gaat volgens mij over wat komen gaat en niet over wat gebeurd is. Hen die we satanisten noemen mogen vergeven worden als hun daden gelijktijdig ongefilterd in het volle licht komen. Laat zonder reserve zien wat ze gedaan hebben en wat de gevolgen waren en zijn. Vergeef ze en zorg ervoor dat ze dit nooit meer kunnen doen. Dat kan betekenen dat ze in afzondering moeten en dat hun bloedlijnen niet voortgezet kunnen worden. Met halfslachtigheid daarbij zal het hele verschijnsel blijven voortwoekeren.

  Als het ITNJ full disclosure geeft over ‘satanistische praktijken’ is er een kans dat het tipping point bereikt wordt, waarbij het bewustzijn van de massa het ‘satanisme’ verplettert. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden en de vraag is of het ITNJ er één is. Vrees van wel.

 6. Ik Geloofde! Toen ik in 1988 (!!) mijn scripitie schreef over seksueel misbruik als jeugdhulpverlener, werd ik al snel afgemaakt door mijn collega’s.
  Waar eerst nog 1 meisje hardop sprak over wat haar was overkomen, later kwamen alle andere uit de “kast”.
  Ik heb me altijd afgevraagd wat mijn collega’s hebben ervaren na 1991, toen de katholieke kerk exposed werd..
  Vaak heb ik moeders horen pochen dat zij het meteen in de gaten zouden hebben. Buiten dat het heel geraffineerd wordt aangepakt, zijn de gedragssignalen onherkenbaar voor de “gewonen”mens. Het vraagt training in het opserveren.
  Uitgaande van reincarnatie zijn wij allemaaal daders/slachtoffers geweest. Dan zouden we allemaal dit tauma met ons meedragen en in dit leven b.v. weer dader zijn.
  Ik heb mij in die tijd (tot nu tot) regelamatig verbaaasd over de seksuele ontwikkeling van mannen; bij vrouwen loopt dit proces zo anders . Ik zou willen dat dit meegenomen /onderzocht wordt in de educatie/opvoeding.

 7. @Ella, hartelijk dank voor dit fantastische artikel.
  @Dominique, Je hebt een geweldig, informatief artikel geschreven, belicht van diegenen waar het eigenlijk omdraait, maar die nooit gehoord worden. Je legt precies de vinger op de zere plek, er wordt te veel over jullie gepraat, geschreven, maar er wordt niet met jullie gecommuniceerd. Iedereen weet kennelijk hoe jullie je voelen en hoe je je moet opstellen en dan ook nog het onbegrip. Ik lees een artikel van een sterke jonge vrouw, die de schaduwkanten van deze maatschappij durft te benoemen.
  Want zeg nu eerlijk, gaat het er nu om of Ronald Bernards integer handelt of niet? Al dat welles/nietes leidt af van de kern van de zaak, erkenning van wat jullie is overkomen en het erkennen van de lafheid, eigen belang, egocentrisch gedrag van onze maatschappij. Hulde, zou je stichting willen steunen ware het niet dat ik niet beschik over internetbankieren.

 8. Dank je Dominique voor deze heldere uiteenzetting. Graag voeg ik er het volgende aan toe: Vergeven is goed. Wanneer je dat oprecht doet maakt het je vrij van dat wat je als last meedraagt. Het heeft echter niets te maken met het niet uitvoeren van Recht. Ik vind de gedachte van verzoening vreemd wanneer het de rechtsgang onderdrukt. Daders moeten vervolgd worden. Niet om wraak te nemen maar om vast te stellen of de daders ziek of boosaardig zijn. Wanneer daar niets aangedaan wordt gaan ze gewoon verder met hun praktijken.

 9. Niet alleen genetisch, het is ook een vloek. Een generatievloek, wel te verstaan. Dit is een demonische binding die ontstaat wanneer men zich inlaat met dit soort verdorvenheden. Die vloek is wel te verbreken, dat kan echter alleen volledig wanneer Jezus Christus wordt aangenomen als Heiland. Er zijn ook andere genetische vloeken als alcoholisme en andere verslavingen, maar ook bepaalde ziekten.
  Ik bid dat de lotgenoten een ontmoeting met Jezus zullen hebben en ik zegen ze met vrijheid en herstel. Ze zijn het meer dan waard!

 10. Dag Ella,
  Allereerst wil ik je bedanken voor de het moedige werk wat je doet mbt deze website.
  Ik volg alle informatie steeds met heel veel interesse.
  N.av. jouw aanhef,lotgenoten van seksueel misbruik zien vergeving als acceptatie.
  Mij gaat het vooral om vergeving om daar iets over te zeggen.
  Sinds mijn babytijd ben ik misbruikt door mijn vader en oom. Ik ben nu 73 jaar.
  Ik had zwarte gaten in mijn geheugen en ben in therapie gegaan om uit te zoeken wat er aan de hand was
  omdat ik ook problemen had in mijn huwelijkmet name met seks.
  Pas heel veel later, de afgelopen 20 jaar werden voor mij dingen duidelijk. Ik had het ver weg gestopt.
  Heb wel altijd mijn vader intens gehaat , waarom wist ik niet,Ik had een geweldige afkeer van hem.

  Toen ben ik in het verleden van mijn vader gedoken,hij als kind en zijn latere kostschooljaren.Was streng katholiek. Ik wilde begrijpen en ben met vergeving aan de slag gegaan. Dat was een worsteling, een zware tijd.
  Het boek van Paul Ferrini , onvoorwaardelijk liefhebben, heeft mij enorm geholpen.
  Maar het heeft me zoveel opgeleverd, wat en rust, wat een liefde ineens voor mijn vader,dat was overweldigend, wijsheid , begrip ,En dat vlak voor zijn dood.
  Heb het nooit tegen mijn broers en zusje verteld , wat bracht dat mij verder?Ik had het gevoel dat dat beter was voor mij. Mijn zusje was dol op mijn vader.Ze zouden me niet begrijpen en niet geloven!
  Behalve tegen een broer die ook misbruikt is door een frater van school.
  Waar het mij om gaat is dat vergeving zo ongelooflijk veel oplevert maar het is absoluut noodzakelijk dat alles aan het licht komt wat nu achtergehouden wordt. Opengaat!!!Want het vreselijk wat er gebeurd is.
  Dank voor al die moedige mensen die dit naar buiten brengen.
  Dan pas kunnen we verder naar een betere wereld.
  Het is voor mij de eerste keer dat ik mijn ervaringen neerschrijf, moest mezelf overwinnen.
  Dank dat mogelijk is, Met warme , hartegroet, Maria

  • Ella Ster on

   Wat dapper dat je dit met ons deelt Maria. Het spijt me dat je dit hebt moeten meemaken. Mooi dat je in je persoonlijke verwerking innerlijke vrede hebt kunnen vinden, over hetgeen in jouw leven gebeurd is.

   Iemand schreef laatst dat vergeving iets is dat je persoonlijk doet. Voor veel slachtoffers zal die stap echter pas gezet kunnen worden wanneer er gerechtigheid en erkenning is. Vergeving ‘eisen’ vanuit een rechtssysteem is echter niet gepast. De taak voor een rechtsorgaan is om iets recht te zetten, te corrigeren en in veel gevallen anderen te beschermen.

   Dat zijn daarom twee wezenlijk verschillende dingen. Het rechtsorgaan kan recht doen aan een zaak en het slachtoffer kan het gebeurde in zijn of haar eigen tempo verwerken. Als dat tot vergeving en innerlijke vrede leidt is dat en mooi sluitstuk van een persoonlijk proces.

   • Mooi Ella, inderdaad vergeven kan je niet afdwingen het is een persoonlijk proces. Mijn reacties zijn gebaseerd op persoonlijke ervaringen die ik liever niet deel. Je kan niet zonder meer stellen dat iemand met een andere mening geen onrecht is aangedaan. Met mijn opgedane ervaring help ik mensen die nu op dit pad zijn.

 11. Doortje Beekmans on

  Dominique, heel erg bedankt voor je brief en Ella, bedankt voor het plaatsen. Inderdaad: we hebben allemaal onze eigen verantwoordelijkheid en de taak om in te grijpen als iemand ergens het slachtoffer van wordt, zeker kinderen. Wegkijken en zwijgen is geen optie. Acceptatie en absolutie evenmin.

 12. In reactie op ‘vergeving als acceptatie’ wil ik zeggen dat het niet voor niets twee verschillende woorden zijn. Mijn ervaring is (weliswaar van een ander leven ruïnerend drama) dat vergeven mogelijk is als je vertrouwt dat ergens voorbij het niveau van bewustzijn waarin we thans op aarde leven een volkomen vrede en rustgevend antwoord is op het ‘waarom’ dit grote onrecht is aangedaan. Dit ‘vergeven’ doe je uitsluitend voor jezelf opdat zich een weg opent naar genezing van de constante mengeling van innerlijke boosheid-verdriet-haat naar een meer hoopvolle toekomst. Ook om de hamerende vraag van het ‘waarom’ voorlopig te kunnen loslaten en te vervangen door de ruimte gevende vraag van ‘waartoe’.
  Het is overduidelijk dat de dader berecht dient te worden om recht te doen t.o.v. de medemens die misbruikt is en ter bescherming van de samenleving. Detentie is een prima middel met mogelijkheid tot hulp voor gedragsverandering bij de dader.
  Maar een dader (of een ITNJ) die al als het ware van te voren om verzoening vraagt geeft er door die vraagstelling blijk van innerlijk totaal niet veranderd te zijn. Hoe kan iemand zo’n vraag stellen nadat ie zich heeft (uit-)geleefd ten koste van het leven van de naaste. Dit is een vraag die de machthebber, de heerser, de geweldenaar stelt, degene die zich gedraagt als een Kaïn, als een Amalek, beeldspraak die zo snijdend door de tegenstander wordt verstaan. Het is heel genezend voor degene die zich onmenselijk niet heeft willen beheersen om via berechting te horen over de onmenselijkheid in diens gedrag. Een wijze rechter (= recht zetter) zal de dader uitnodigen om diens berechting mede te beschouwen als trigger om tot waar berouw en intentie tot gedragsverandering te komen. Dan kan binnen de detentie op vrijwillige basis bekeken worden in hoeverre iemand de dader van dienst kan en wil zijn bij diens innerlijke proces om een waar ander mens te worden. Wil de dader dat niet dan dient verbanning van de dader levenslang van kracht te blijven omdat er geen acceptatie van zulk gedrag in de samenleving kan zijn vanwege bescherming van het andere leven op aarde.
  Vergeving heeft niets met acceptatie te maken.

 13. Vergeven doe je voo jezelf en is een heel proces, als de wond nog te diep is kom je daar nog niet toe. Ik vind acceptatie eigenlijk een beter woord. Volgens mij is Dominique daarin al geel ver, anders zou ze niet zo goed kunnen verwoorden wat haar is overkomen.

 14. Bernhard Schat on

  Ohm namo narai !

  Nog even tussendoor, want ze hebben in het buitenland niet stilgezeten . . .

  Ze weten er zelfs een studie en een wetenschap van te maken en zitten je soms zo je hele leven op je nek !
  Over een door de Overheid gereguleerde en betaalde normbepaler .

  Nederlandse kinderpsychiater opgepakt in Nepal wegens ontucht …

  https://eenvandaag.avrotros.nl/item/nederlandse-kinderpsychiater-opgepakt-in-nepal-wegens-ontucht/

  Nederlandse kinderpsychiater opgepakt in Nepal wegens ontucht. 16-06-2018; Buitenland; Redactie: … ‘Pedofielen vind je in alle lagen van de bevolking’.

  En om de hypocriete nogmaals aan de kaak te stellen ,

  ‘Voorvechter kinderrechten’ gepakt wegens misbruik – NRC

  https://www.nrc.nl/nieuws/2018/04/10/vn-medewerker-nepal-voorvechter-kinderrechten-gepakt-wegens-misbruik-a1598820

  10 april 2018 … In Nepal is afgelopen weekend een voormalige hooggeplaatste Canadese VN- medewerker opgepakt op verdenking van kindermisbruik.

  Met Pasen is er inderdaad eindelijk en Hemelpaleis op aarde neergedaald !
  en,
  Over aanslagen uit en met noodweer ,
  30 April was het nog voor st walpurgisnacht weer donders en bliksems raak !

  De groeten en bedankt !

  Sri sri Magnitude
  AardbevingsGroninger
  Donder en bliksempredikant

 15. Bernhard Schat on

  Ohm namo narai !

  Vandaag ma. 17 juli 2018 verscheen er een oproep in o.a. het Dagblad van het Noorden en het Brabants dagblad ,

  Oproep aan reizigers: wees alert op signalen van kinderseks

  Touroperators en vakantiegangers moeten deze zomer alert zijn op kindersekstoeristen in Thailand, Kenia en Roemenië. In een grote campagne, die vandaag begint, roept Defence for Children op om verdachte situaties te melden.
  De afgelopen jaren zijn al honderd serieuze meldingen bij het meldpunt binnengekomen. Melders deelden op de site hun zorgen en vermoedens, soms met foto’s of filmpjes.

  Verschillende mensen zijn daardoor veroordeeld. ,,Dankzij deze meldingen kunnen hele netwerken van kindermisbruik worden opgerold”, zegt Celine Verheijen, projectcoördinator bij kinderrechtenorganisatie Defence for Children.

  Succes met je werk verder Dominique.

  Bedankt !
  Sri sri Magnitude
  AardbevingsGroninger
  Donder en bliksempredikant

 16. Bernhard Schat on

  Ohm namo narai !

  Kleine correctie , 17 juli moet natuurlijk 16 juli zijn !
  Mijn excuses hiervoor .

  Sri