De onderzoekscommissie van het ITNJ (International Tribunal for Natural Justice) doet onderzoek naar elite pedonetwerken en mensenrechtenschendingen van kinderen en roept op tot ‘waarheid en verzoening’. Als we doordrongen raken van de ernst van de misdaden door pedocriminelen, rijst de vraag of verzoening onze kinderen voldoende gaat beschermen.

Het International Tribunal for Natural Justice, deel 2

Wanneer je de vele interviews met de woordvoerders Sacha Stone en Robert David Steele beluistert, hoor je voortdurend hun doelstelling: ‘waarheid en verzoening’. Robert David Steele weigert zelfs om uit te spreken dat de daders op wat voor wijze dan ook uit de samenleving moeten worden verwijderd. Zelfs niet na herhaalde dringende vragen, zoals in dit interview met Sarah Westall. Het is veelzeggend.

Verlossing, absolutie, en vergeving: terminologie uit het Vaticaan vocabulaire

Hij spreekt voortdurend over “waarheid en verzoening”, dat hij steeds als een mantra herhaalt. Sacha Stone gebruikt daarnaast ook vaak het mantra “absolutie en verlossing”; interessante terminologie, rechtstreeks afkomstig uit de koker van Rome.

 • Absolutie: vergeving van zonden na de biecht.
 • Verlossing: verlost van zonden voor degene die zich openstelt voor god.
 • Verzoening: hereniging en herstel van de relatie of het conflict.
 • Reconciliatie betekent in religie: verzoening van God en mens door het wegnemen van hetgeen de gemeenschap tussen beiden belemmert.

Afschuiven van de schuld

“Verlossing, absolutie, vergeving en de uitbreiding van compassie, is hetgeen we nastreven met dit internationale tribunaal,” zegt Sacha Stone in een interview met Irma Schiffers. Is het terecht dat er wordt opgeroepen om ons te verzoenen met de pedocriminelen, Satanisten en mensenhandelaren en ze te moeten vergeven voor hun gruwelijke misdaden? Ik sprak erover met Kevin Annett van het ITCCS en hij zegt dat men daarmee de schuld afschuift op het slachtoffer. Wanneer het slachtoffer of het publiek niet in staat of bereid is om te vergeven en te verzoenen zijn zíj degene die in gebreke blijven.

Sacha Stone bevestigt dit standpunt wanneer hij zegt: “Naar mijn mening is het volk verantwoordelijk, niet de duivels achter het gordijn. De mensen die slapen, zijn verantwoordelijk voor de offerrituelen. Dus dit is een uitnodiging om wakker te worden.” Dit zijn verontrustende, maar zeker geen toevallige uitspraken. Welke groep vertegenwoordigen Sacha Stone en Robert David Steel eigenlijk? Nader onderzoek naar de achtergrond van de commissieleden doet vermoeden dat ze de belangen van de elite behartigen, door aan te dringen om af te zien van strafmaatregelen.

Vergeven van zonde om lynchpartijen te vermijden

Sacha Stone suggereert dat om publieke lynchpartijen en wraakzucht te voorkomen, absolutie en verlossing de enige alternatieven zijn. Het is onverantwoordelijk om te suggereren dat er slechts twee opties zijn: vergeving of wraak. Er zijn vele manieren waarop we pedocriminelen kunnen aanpakken en vele manieren om de ergste gevallen voorgoed uit de samenleving te verwijderen.

Het druist niet alleen in tegen ieders rechtvaardigheidsgevoel om de daders een vrijbrief uit de gevangenis te geven, maar het is ook volstrekt onverantwoord. De pedocriminelen die niet alleen kinderen verkrachten, maar ook peuters en baby’s, ze vervolgens vermoorden en hun bloed drinken, zijn dezelfde psychopaten die genocideplannen doorvoeren en streven naar een derde wereldoorlog. We moeten deze mensen zien voor wat ze zijn: roofdieren en parasieten.

Om het volk en met name onze kinderen te beschermen moeten deze pedocriminelen uit de samenleving verwijderd worden. We kunnen discussiëren op welke wijze, maar we moeten wel openlijk gaan erkennen dat deze monsters extreem gevaarlijk zijn.

Wraakzucht stagneert de menselijke evolutie

In één ding heeft Sacha Stone gelijk: wraakzucht is niet het antwoord. Wraakacties en publieke executies zullen de menselijke evolutie stagneren. Het creëert loosh en dient alleen het duister. Het veroorzaakt een karmische schuld die onze eigen ascensie saboteert.

Steven D. Kelley legt heel goed uit in dit interview met Kerry Cassidy, welke maatregelen wél de samenleving beschermen, maar niet op wraak of haat zijn gebaseerd. “Ons rechtssysteem is gebaseerd op een Satanisch systeem van straffen en zal gaan verdwijnen. (…) We kunnen ze niet doden, maar als we ze wél gaan doden doen we het als een chirurg. Dan doen we het niet omdat we ze haten, maar omdat ze een gevaar voor het lichaam zijn en verwijderd moeten worden.”   

De doodstraf zal niet nodig zijn om de samenleving te beschermen. De meest ernstige gevallen kunnen levenslang in een zwaarbewaakte gevangenis worden opgesloten. Zelfs onder zeer humane condities. We hoeven ons niet te verlagen tot hun niveau door ze in een kamp zoals Guantanomo Bay op te sluiten. Degene met een geweten kunnen wellicht gerepareerd worden. Het zal maatwerk vergen. We mogen ook mededogen hebben dat bepaalde mensen onvrijwillig aan het misbruik hebben deelgenomen. Bijvoorbeeld omdat ze in een bepaalde familie geboren zijn en als kind geen keuze hadden.

Geen: ‘one size fits all’

Bepalen welke maatregelen noodzakelijk zijn, zal geen gemakkelijke opgave zijn. Er kan simpelweg geen sprake zijn van een eenduidige maatregel. Elk individueel geval is verschillend. We moeten ook niet vergeten dat veel politici en beroemdheden in de pedofielenvalstrikken zijn gelokt en er wanhopig uit willen stappen. Deze mensen moet een kans geboden worden om dat ook te doen, zonder dat ze kapot gemaakt worden.

“Ik zeg dit met een waarheids- en verzoeningsagenda. Als een professioneel inlichtingen- en contraspionage-agent weet ik dat je de boosdoeners een exit-strategie moet aanbieden. Het is belangrijker om alle mensen te onderwijzen, dan slechts enkele mensen op te hangen.” 

Robert David Steele in gesprek met Sacha Stone in Bali (33:36)

Degene die oprecht de consequenties van hun daden onder ogen willen zien, een geweten hebben en nog te repareren zijn, moeten deze kans krijgen. Dat betekent geen immuniteit, maar een geleidelijke integratie en een kans om hun fouten nog binnen dit leven te herstellen. Hoe meer mensen oprecht naar het licht wil keren, hoe beter dat is voor de mensheid als geheel.

Strafmaatregel is belangrijk voor het herstel van het slachtoffer

Carine Hutsebaut zegt tijdens haar ITNJ-getuigenverklaring dat straf wel degelijk zin heeft: “De samenleving wil als eerste een straf voor de dader, niet alleen het slachtoffer wil dit, maar de hele samenleving wil dit. Het betekent niet dat je ze in elkaar moet slaan of moet vermoorden, maar wel straf. En straf heeft vele vormen. Het kan een korte of levenslange gevangenisstraf zijn. Het kan ook een taakstraf zijn.”

Het is ook van groot belang voor het herstel van de slachtoffers. Wanneer de daders een maatregel opgelegd krijgen, draagt dat voor 70% bij aan het herstel van het slachtoffer, zegt Carina Hutsebaut. “Er is niet alleen een slachtoffer van dergelijke misdaden, maar de maatschappij als geheel is getroffen.” (…) “Het tweede dat de samenleving wil is herstel. Het herstel van datgene je kapot hebt gemaakt.”

Misschien is straf ook niet het juiste woord, maar moeten we het meer zien als een correctiemaatregel. De maatregel moet niet vanuit rancune opgelegd worden, maar is belangrijk om iets recht te zetten en een belangrijk signaal naar het slachtoffer én de dader.

Maar we moeten ook durven erkennen dat er psychopaten zijn die zo verknipt zijn dat ze niet meer gerepareerd kunnen worden. Deze monsters moeten levenslang opgesloten worden, omdat ze gevaarlijk zijn. Als deze mensen willen sterven, geef ze dan een pil om hun leven te beëindigen, zegt Carina Hutsebaut.

Voordat de samenleving toe is aan verzoening (wat ook hereniging en herstel van de relatie betekent) moet het kwaad eerst onschadelijk gemaakt worden. Aangezien pedonetwerken verweven zijn met de elite machthebbers en overheden medeplichtig zijn, vergt het een herziening van de machtsstructuur zoals we die nu kennen.

Daarnaast is kinderhandel een van de meest winstgevende industrieën. Zolang het financieel loont om mensen te verhandelen of te vermoorden, blijft het dweilen met de kraan open. Het probleem vraagt daarom een reset van de financiële wereld, herverdeling van rijkdom en herziening van een economisch model, waarbij geld als machtsmiddel kan worden gebruikt. We zullen bereid moeten zijn om veel zaken te herzien en de macht weg te halen bij de groepen die ze millennia hebben misbruikt tegen de mensheid.

Pas daarna kunnen we kijken welke mensen weer veilig kunnen terugkeren naar de maatschappij. De ITNJ dringt aan op vergeving en verzoening, nog voordat maatregelen genomen zijn die als eerste noodzakelijk zijn. Dit wekt de suggestie dat ze onderdeel zijn van de club die onderdeel is van het probleem.

Het zal niet voor alle commissieleden of getuigen gelden, maar een onderzoek naar de oprichter en woordvoerders van het ITNJ, lijkt het vermoeden te bevestigen dat de organisatie is opgericht om als een firewall voor de elite te fungeren. De lakmoestest is wat mij betreft of ze bereid zijn om de daders met (voormalige) pauselijke en koninklijke titels aan te pakken.

Laten we de onthullingen en openheid van de getuigenverhoren toejuichen, maar laten we alert zijn op het ITNJ-mantra van ‘waarheid en verzoening’. Verzoening dient alleen de Cabal en we moeten het een andere richting op sturen.

Ella Ster* | bron: ellaster.nl

Artikelen door mij geschreven mogen alleen 1:1 elders gepubliceerd worden mits de auteur Ella Ster* duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan de vermelding staan: “Bron: www.ellaster.nl”

> Lees ook deel 3: ITNJ: Firewall voor de elite?

Steun Ella Ster op Patreon

Op mijn Patreon-pagina verschenen al eerder artikelen over het ITNJ, met de volgende onderwerpen:

 

Wil je ook weten wat me bezighoudt, of eerder op de hoogte zijn van mijn bevindingen voordat er artikelen op deze blog verschijnen? Wordt dan lid van de Ella Ster-community op Patreon en krijg toegang tot exclusieve berichten. Dat kan al voor €1,70 per maand. Wanneer je €5 per maand doneert ontvang je zelfs een exclusief Ella Ster T-shirt naar keuze. Jouw steun is een aanmoediging om door te gaan met de blog.

Meer informatie:
Wil je reageren?

Je mag hieronder je reactie plaatsen. Reacties worden gemodereerd en het kan enige tijd duren voordat deze online verschijnen. Alleen respectvolle reacties die bijdragen tot een zinvolle discussie worden toegelaten. Hou het wel kort en to-the-point. Maximaal ± 250 woorden.

Door het plaatsen van een reactie onder een artikel laat je bepaalde gegevens achter op ellaster punt nl. Lees in onze privacyverklaring hoe er met je persoonsgegevens wordt omgegaan.

Share.

About Author

29 reacties

 1. Klaas Oldegberts on

  Robert David Steel is corrupt. Hij zuigt veel geld vanuit liefdadigheid. Hij is blootgelegd door Thomas maar ook door Crowdsource the Truth (Jason Goodman). Nadat Jason bekend maakte dat Robert David Steel een oplichter is, kreeg hij van deze een boete van enkele miljoenen dollars toegestuurd. Complete waanzin en natuurlijk betaalt hij niet en kan hij dat ook niet. Robert David Steel is het slechte in schaapskleren.

 2. Gewone burger on

  Alles goed en wel, maar hoe verhoudt de (toekomstige) behandeling van bovengenoemde criminelen zich tegenover “gewone” criminelen, die nu gevangenisstraffen uitzitten voor (veel) minder ernstige misdaden dan de elite pleegt en heeft gepleegd ?

  • Juist, waarom een aparte behandeling voor deze groep, er zijn landen genoeg, ook Westerse landen (VS) waar je om veel minder de doodstraf krijgt. Wat hebben zij dat een gewone crimineel niet heeft? Pas dezelfde techniek toe als zij doen met klokkenluiders verzelfmoord ze in hun cel.

 3. Beste Ella,

  Sinds geruime tijd probeer ik je berichten te lezen en te analyseren. Tot op heden heb ik daar weinig opmerkingen over en zelf redelijk wat vertrouwen in. Ik stuurde je zelf Mathilde en haar verschrikkelijke verhaal. Ik zou dit nooit doen, mocht er al geen basis van vertrouwen zijn geweest. Maar nu verbaas je me toch. Jouw opmerkingen over het ITNJ zijn eigenlijk op z’n zachts gezegd tendentieus en dat verwondert mij van jou. Wat houdt jou tegen om je vragen eerst rechtstreeks aan Sacha en aan Robert te stellen alvorens ze ‘in the open’ te publiceren als zijnde ‘fact’? Je licht er de zinnen uit die gaan over ‘verzoening’, maar 90 % van het gesprek gaat over een absoluut einde stellen aan de horror op medemensen en dan vooral kinderen. Deze mensen exposen wat er bezig is met gevaar voor eigen leven. Ze gaan geen enkel element uit de weg, geen enkele regering, geen enkel instituut dat betrokken is, al was met maar door hun stilzwijgen. Ikzelf werd maanden geleden aangesproken om deel uit te maken van deze ITNJ. Ik zag dat niet zitten. Niet alleen omdat ik geen ‘groepsmens’ ben – gaat mij veel te traag en er komen ALTIJD strubbelingen van waar geen enkel slachtoffer op zit te wachten – maar vooral omdat ik in niets mee geloof. Vaak zijn er goede intenties maar binnen de kortste keren beginnen vooral de ego’s zich te ontwikkelen, de hang naar de macht, de nood om over iedereen controle te krijgen… ik ben er allergisch aan.
  Dus het heeft heel wat voeten in de aarde gehad voor Sacha en Robert mij konden overtuigen om naar Londen te gaan. Ik besloot om met mijn eigen ogen te zien en met mijn eigen hartbrein te oordelen over wat ik daar zou aantreffen.
  Om eerlijk te zijn: de eerste twee dagen had ik ontzettende gevoelens van ‘oh nee dit is het niet’. Maar ik zette door en bleef observeren, met mensen praten, luisteren. Een groot deel van die groep, commissioners en trustees, leken wel new-agers te zijn die met yoga en spirituele krachten de wereld effe zouden veranderen. Helemaal niet mijn ding. WIj zijn HIER op DEZE aarde en we zullen het HIER en NU moeten doen met wat we hebben. Ik wacht niet op één of andere God. Als hij er al was in de vorm dat ze ‘hem’ beschrijven op onze aardkloot, dan is hij rijkelijk en onvergeeflijk laat om in te grijpen en de kwetsbaarsten onder ons te beschermen van zoveel gruwel.
  Met enkele belangrijke commissioners had ik korte privé gesprekken en mijn belangrijkste en eigenlijk enige vraag aan hen was: ‘Wat verwacht jij van dit ITNJ?” Tot mijn grote verbazing en opluchting was het antwoord steevast: ‘Straffen for the wrongdoers’. Ik had het gevoel dat ik terug kon ademen want ik stond op het punt om Londen te verlaten.

  Dan begonnen de hearings. En ik zag de anderen – met hun andere opvattingen – draaien als een blad aan een boom. Want geloof me: het is wàt als je slachtoffers daar hun verhaal eigenoorig hoort vertellen. Heel wat anders dan het ergens te lezen op een scherm of op een blad.
  Na drie dagen zat iedereen op dezelfde lijn. Halleluja!
  Alvorens de eed af te leggen als commissaris heb ik dan ook heel duidelijk gesteld: “Van zodra ik ego’s zie opduiken, I’m out!” En zo zal het ook zijn. Ik zal dan ook niet nalaten om dat te melden in het publiek zonder op ‘wraak’ belust te zijn.
  Ik heb soms de indruk dat de commissie op zich niet heel erg duidelijk communiceert over wat hun doelen zijn. Wat ik wel weet is dat er achter de schermen enorm gewerkt wordt in de juiste richting.
  Weet je Ella, na 35 jaar het gruwelijkste van het gruwelijkste gezien en aanhoort te hebben, heb ik geen tijd meer om tijd te verliezen aan onnozelligheden.
  Wat me nog tegenviel van je, is het feit dat je oordeelt vanuit een eigen standpunt. Dat is normaal. Bijna iedereen doet dat in de zin van: “Mocht DIT mij overkomen, ik zou dit en ik zou dat…”. Maar weet je, dat is helemaal niet zo in de werkelijkheid. Iedere ouder zal bij een verdwijning van een kind of de moord op een kind hetzelfde zeggen: “Als DAT mijn kind zou zijn, ik snij de dader de keel over” en nog veel erger. Vertel mij dan eens waarom dit in de werkelijkheid niet gebeurt? Hoe vaak hoor je dat een ouder daadwerkelijk wraak neemt? Bijna nooit. En dat is de realiteit. Denk nou niet dat ikzelf nooit zo’n uitspraken gedaan heb of nog doe. Dan heb je het mis. Het is een normale reactie.
  Maar weet dat die realiteit helemaal anders is. Ik werkte al die jaren met zowel slachtoffers (40 %) alsook met daders (60 %) en dus ken ik de interactie tussen beide partijen zeer goed. Lees hiervoor ook mijn boek: Kinderen houden niet van krokodillen – inzake kinderverkrachting en moord. Meer dan 90 % van de slachtoffers staat er niet achter om daders, hoe gruwelijk ook, te vermoorden of te pijnigen. De meesten onder hen en dan vooral incestslachtoffers, hebben onvoorstelbaar veel mededogen voor daders. Soms is dat voor ons niet-slachtoffers heel moeilijk te vatten. Maar wie zijn wij om de slachtoffers gevoelens op te leggen die ze niet hebben? Heel veel kinderen houden van hun papa’s, maar ze willen niet dat hij die vieze dingen nog doet met hen. Wat ga je daaraan doen? Hen leren hun papa te haten? Is dat niet opnieuw een vorm van misbruik? Nogmaals, ik heb het daar jarenlang zelf moeilijk mee gehad MAAR HET GAAT NIET OM MIJ EN WAT IK VOEL! Het gaat om de slachtoffers!
  Kijk naar de reactie van onze maatschappij inzake Ronald Bernard. Sta je daar zelf niet versteld over hoe de maatschappij hem weer in de armen sluit? Nochtans bij mijn weten heeft hij geen enkele straf ondergaan. Dat heb ik hem ook gezegd: ‘Eigenlijk, Ronald, zou jij een straf in onze wereld moeten krijgen om helemaal in harmonie te geraken met onze maatschappij.’ Dan kan er gerechtigheid zijn voor de slachtoffers EN voor de maatschappij.
  We hebben het vaak mis, Ella. Antropologisch onderzoek in Nieuw-Guinea en Centraal America heeft aangetoond in zeer primitieve tribes, dat daders van misbruik op kinderen onmiddellijk door de hele stam worden uitgewezen. Dat is een heel erge straf omdat men alleen in de brousse heel moeilijk kan overleven. Nadat die zijn straf heeft uitgezweet, wordt hij terug in de tribe opgenomen zonder gestigmatiseerd te worden. Het slachtoffer heeft begrepen dat hem/haar geen schuld treft – het is die andere die gestraft wordt- en de dader heeft begrepen dat er consequenties zijn aan zijn misdragen. De volgende keer wordt hij misschien wel voor eeuwig verbannen en dat betekent de dood.
  Ik kan je met de hand op het hart zeggen dat – al zij het voorlopig toch – er niks van elite, Kerk, Vaticaan of wat dan ook achter deze wonderlijke groep mensen staat. Dat dit nog kan komen, is best mogelijk. Maar ik zal dat rap merken als mijn hele lijf vol ‘wuffelkes’ begint te staan. Je weet wel: mijn allergie aan al wat macht en leugen is 🙂
  Ik hoop dat je dit wil overdenken en ik durf er zelfs op te rekenen dat je mijn reactie publiek maakt.

  Waarvoor bij voorbaat dank.
  Vr gr
  Carine Hutsebaut

  • 1.
   90% van de gesprekken bij ITNJ gaat over het einde stellen aan de horror op de medemensen, met name kinderen, maar verzoening staat hier in centraal anders zou er ook een weg gevonden zijn door het ITNJ om over te gaan op strafvervolging of iets inde richting om verdere horror te voorkomen…. deze weg blijkt nog steeds vol vraagtekens. Commissieleden willen straf voor de mensen die slecht doen? Hoe gaan ze dit doen? Hoe willen ze hier invulling aan geven als er voornamelijk over vergeving en verzoening gesproken wordt?
   Oordelen met eigen hartbrein over ITNJ en allergisch zijn voor ego en macht ondanks goede intenties vanuit ITNJ? Terwijl u het new-age figuren vindt en u de overtuiging hebt dat u in het hier en nu leeft en het moet doen met de middelen die er zijn, u wacht niet op een god, wat doet u dan in zon commissie? Waarom legt u de verantwoordelijkheid bij een God neer over alle bizarre gebeurtenissen? God is NIET degene geweest die mensen heeft aangezet tot zulk soort bizarre seksuele martelingen, God zal straffen anders was er geen hemel en hel…. maar als in deze wereld er ook wetten bestaan vanuit een wetboek en deze worden absoluut niet nageleefd wat hoort er dan te gebeuren? En waarom gebeurt dit te vaak nog niet waardoor er meer slachtoffers komen?
   Commissieleden onder de indruk van de ervaringen van slachtoffers? Deze mensen zijn opgeleid om niet mee te gaan in emotie, zij zijn geleerd te beseffen dat het maar woorden zijn…..Iedere politie-agent, hulpverleners, advocaat, rechter etc etc etc krijgt dit in zijn of haar opleiding. Ook is er geen duidelijke communicatie vanuit ITNJ zelfs naar u toe maar ook niet naar de buitenwereld over hun doelen zorgt automatisch voor vraagtekens en een sneller oordeel en is er dus 0% begrip voor lotgenoten en hun wantrouwen en verdere schades. Waardoor veel lotgenoten niet naar voren zullen treden of hier niet aan mee willen wereken waardoor WEER niet al het bewijs verzameld kan worden….. is later weer een mooi excuus om daders toe te laten meer kindslachtoffers te creeeren.
   U heeft het meest gruwelijke gezien en gehoord, wij slachtoffers hebben het meegemaakt!
   U stelt dat als men hoort over misbruik of verkrachting dat men vaak op soortgelijke manieren reageert; “als mijn kind dit gebeurd maak ik de dader af, En u vraagt zich af waarom dit niet gebeurd? Ouders nemen inderdaad bijna nooit wraak…… waarom? Bang voor straf, soms zwaardere gevangenisstraffen als daders die babys hebben verkracht, door het ongeloof, onbegrip, laksheid of ………..
   U schreef een boek en u stelt dat 90% vd slachtoffers de daders niet wil pijnigen / straffen terwijl u contact met daders groter was als met slachtoffers…….? U praat voor lotgenoten terwijl als ik het goed begrijp u geen lotgenoot bent…. Vind het dan erg ongepast om termen te benoemen zoals; Mededogen voor daders? Als niet slachtoffer moeilijk te bevatten? Gevoelens opleggen bij slachtoffers? U doet dit juist! Al door te stellen dat ” heel veel kinderen van hun papa’s houden, maar ze willen niet dat hij die vieze dingen nog doet met hen.” Van alle kind-lotgenoten die ik ken kan ik u zeggen dat geen enkel kind van zijn papa houdt. Waarom niet? Papa heeft hun gemarteld, pijn gedaan, ze vinden ondanks dat ze vier zijn hun leven niets waard! Ze willen een mes in hun zak zodat ze papa neer kunnen steken zodat ze zeker weten dat papa hun kleine broertje of zusje niet net zoveel pijn doet……Ze zijn bang dat alle mannen zoals papa zijn en “er vingers in stoppen totdat ze bloed zien” En dan vraagt u zich af wat te doen aan uw stelling dat kinderen van hun papa houden, en komt u met een volgende stelling waarvan u aangeeft dat mogelijk mensen denken dat het de oplossing is kinderen te leren hun papa te haten…. Kind-lotgenoten willen niets met hun papa te maken hebben als papa de dader is maar dat is ook bij kind-lotgenoten waarvan de dader de moeder is….. Kinderen hebben net als elk levend wezen een overlevingsdrang en zullen op welke manier dan ook gevaar willen vermijden! En u vindt dat het om slachtoffers gaat en niet om wat u voelt? U heeft gelijk niet om wat u voelt maar wel om wat u denkt! Maar dat is uw gedachte, beleving niet die van lotgenoten in het algemeen!
   Verzoening maar iemand die volgens zeggen “zijn zonden heeft afgelegd zoals Ronald Bernard moet ook in de maatschappij een straf krijgen? Voor gerechtigheid van slachtoffers EN maatschappij? Hoe zit het dan met de pedo’s en babyverkrachters, waarom die wel verzoenen / vergeven? Als die terug in de maatschappij moeten komen en juist moeten functioneren dan zal enkel een hoorzitting bij een commissie die verder geen duidelijke stappen onderneemt om ook daadwerkelijk het seksueel misbruik, mishandeling of verkrachting uit te roeien de zoveelste zeepbel zijn…. zo komt het althans voor de meeste mensen en zeker lotgenoten over.

   Vergelijking met primitieve stammen wat betreft misbruik is onmogelijk, een inheemse kan niet vergeleken worden met de mens uit deze moderne huidige tijd omdat de mens hier al volledig geindoctrineerd is door maatschappij, opvoeding, ego en daarnaast kan je in deze huidge moderne samenleving geen mensen in een oerwoud zetten en uitwijzen… waarom? Hier is geen oerwoud, hier zijn mensenrechten, er zijn altijd mensen die de daden van een misbruiker “goedpraten”een misbruiker heeft in deze maatschappij altwij wel steun van een andere persoon of groep. En als de menselijke reactie echt zou zijn dat wanneer men een fout maakt, uitgewezen wordt en daardoor tot besef komt het nooit meer te doen dan wordt het hoog tijd iets te bouwen en op te zetten om dit bij babyverkrachters, kindermisbruikers en martelaars te gaan doen. *(Misschien een goed plan om door ITNJ te laten bouwen, ze hebben zeer rijke sponsors…?!) U kan niet uitsluiten dat elite, kerk of vaticaan achter de groep ITNJ staat…… dan bent u dus niet overtuigd dat beweegredenen volledig kloppen …..
   Woorden zijn geen daden en de halve woorden die wij kunnen vinden via welke vorm van media dan ook over het ITNJ zijn nog steeds maar halve woorden……

 4. @Carina, bedankt voor je bijdrage. Ik ben slechts een simpele oppervlakkige lezer maar enkele dingen begrijp ik niet, heb ik iets gemist.

  De meesten onder hen en dan vooral incestslachtoffers, hebben onvoorstelbaar veel mededogen voor daders, het gaat hier toch om satanistische sadisten die zich aan kinderen vergrijpen? Toch niet om de vriendelijke oom die een “geheimpje” deelt met een neefje/nichtje?
  Ronald Bernard is ver gegaan maar alles over hem goed gevolgd. heb, heeft hij niet aan satanische rituelen met kinderen deelgenomen.

  • Als je naar Ronald’s levensverhaal luistert heeft hij het behoorlijk voor de kiezen gehad. Hij is hard gestraft, niet vanuit het systeem, maar door de groep waar hij uit is gestapt. Hij komt bij mij over als iemand die oprecht voor het licht en de creatie heeft gekozen (in plaats van het duister en de destructie). Maar ook na zijn coming-out heeft hij veel kritiek te verduren gehad. Hij is zeker niet door iedereen omarmd. Desondanks heeft hij wel laten zien dat je uit de duistere club kunt stappen zonder kapot gemaakt te worden. In die zin is hij hopelijk een voorbeeld voor anderen die er dolgraag uit willen stappen, maar niet durven omdat ze bang zijn voor de consequenties.

 5. Carina, Allereerst bedankt voor je lange reactie. Ten eerste kan ik alleen maar hopen dat je gelijk hebt met jouw inschatting met betrekking tot de ITNJ, want ik wil niks liever dan dat het systematische kindermisbruik stopt.

  Ik heb halsreikend naar de hoorzitting uitgekeken en de aanloop er naar toe nauwlettend gevolgd. Maar op een bepaald moment begon het me gewoon op te vallen dat Sacha en Robert letterlijk weigeren openlijk te zeggen dat bepaalde psychopaten opgesloten moeten worden. In mijn ogen kloppen er té veel dingen niet.

  De keuze om eerst de ITNJ als rechtsorgaan uit te roepen — Sacha’s uitspraak na de rectificatie: “I now declare the ITNJ law.” — en vervolgens door te verwijzen naar de instituten, waarvan ze zelf zeggen dat deze corrupt zijn, dat is een enorme rode vlag.

  Zowel Sacha als Robert zijn zeer eloquent en hun woordkeuze is niet toevallig. Het zijn geen incidentele uitspraken uit de context gehaald, maar een doelbewuste agenda die steeds maar herhaald en herhaald wordt. Wanneer bovendien Roomse terminologie wordt gebruikt om aan te sturen op vergeving, is dat een tweede rode vlag.

  Een een-op-een discussie achter de schermen vind ik op dit moment niet zinvol. Zij hebben zelf het podium genomen om hun doelstellingen breed te etaleren en aangezien ik me daar totaal niet in kan vinden wil ik bij deze de discussie openbreken.

  Nu blijkt dat er binnen een aantal prominente commissieleden allerlei banden zijn met het establishment, Britse koningshuis, Cabal-organisaties, het Vaticaan en de zwarte adel (die het Vaticaan aanstuurt en de zwarte paus levert), begin ik ernstige twijfels te krijgen. Is dit een zoveelste Waarheid en Verzoeningscommissie, waarbij alles openlijk besproken wordt, maar de elitaire top op het pluche blijft zitten?

  Ik ben blij dat andere commissieleden wel heil zien in correctiemaatregelen. Ik hoop dat jij daar ook een rol in kunt spelen. Maar het moet niet bij mooie woorden blijven. Leden van koningshuizen, pausen, bisschoppen, premiers, ministers en vele anderen van het establishment moeten simpelweg achter slot en grendel. Gaat de ITNJ zich daar hard voor maken? Dan heeft het mijn steun. Maar er zijn nu te veel signalen dat het die kant niet op gaat.

  Tot die tijd zal ik de spotlight zetten op zaken die ik verdacht of onwenselijk vind. Dat is misschien niet leuk om te horen, maar het onderwerp is té belangrijk om het onbesproken te laten.

  • Ella, complimenten voor je moed en doorzettingsvermogen. Vraag me af hoe hou je het vol, hier wordt je toch zwaar depri van.

 6. Mevrouw Hutsebaut en Ella, bedankt voor deze open dialogen. Respect! Voor mij erg verhelderend en ontzettend belangrijk. Wat de heer Bernard betreft blijf ik het idee houden dat hij zeer zeer moedig is. Dat hij enorm heeft moeten boeten voor zijn openbaringen. Deze man is wat mij betreft oke. Hij heeft veel opengebroken.

 7. Carine Hutsebaut Ik ken jou of je werk niet. Ik heb met veel belangstelling de voortgang van het ITNJ gevolgd maar zit nu met gemengde gevoelens. Vergeven is heel mooi maar is het zo simpel? Een dergelijke commissie heeft in mijn ogen weinig zin als er geen consequenties aan worden verbonden. Zo lijkt het voor mij meer op een afleiding.
  Een kind zit niet in een slachtofferrol maar is een slachtoffer. Er is niets dat een kind kan doen als het misbruikt wordt door de volwassenen om haar/hem heen. Het ontwikkelt een mechanisme om te overleven in die onveilige situatie. Het enige wat je kan doen is er voor zorgen dat kinderen niet in aanraking komen met volwassenen met dergelijke gruwelijke neigingen. PUNT!
  Een vader die zijn kind misbruikt is een onveilige ouder. Een kind houdt onvoorwaardelijk van de vader maar de misbruikende vader (een kind dat liefde is onthouden op zeer vroege leeftijd) is niet uitgegroeid tot de mens die hij in wezen is. Een kind kan een volwassene niets aandoen, dat is een slachtoffer gedachte Je hoeft de vader niet te haten maar je mag het gedrag van de vader afwijzen en uiteindelijk leren begrijpen. We komen allemaal ergens vandaan… Ouders nemen geen wraak op een dergelijke manier om dat het niet in hen zit. Een kind heeft liefde nodig. Het probleem ligt nooit bij het kind.
  Wanneer je kinderen begeleidt om de liefde voor zichzelf terug te vinden hoef je je met de dader niet bezig te houden. Immers, wanneer je de dader geen energie meer geeft zal hij zijn kracht verliezen. De dader kan aan zichzelf werken of zal als hij/zij de energie niet meer uit kinderen kan halen uiteindelijk sterven. Er is altijd een keuze.
  Goed voor onze kinderen zorgen en hen beschermen is het begin van een betere samenleving. Er zijn geen reguliere instellingen die dit voor ogen hebben en daar zijn dan ook geen oplossingen te vinden. Integendeel, daar beginnen de problemen (educatie). Maar er zijn mensen met het hart op de goede plek.
  Wanneer een dader tot inkeer komt is er balans en vergeving. Wat je aanziet voor
  vergeving bij zwaar getraumatiseerde kinderen is gebaseerd op angst en gebrek aan eigenwaarde. Wanneer kinderen in aanraking (ver)blijven met de dader (deze wereld) zal je nooit werkelijk weten wat er in hen omgaat. Zij hebben zich getraind om de werkelijke gevoelens te onderdrukken. In een veilige omgeving, een wereld waar geen oordelen zijn, kunnen wij (dader / slachtoffer) helen maar daar zijn we nog niet. Op een dieper niveau is alles een schreeuw om liefde, en als we het spel willen verbeteren is het zaak dat we weten hoe het gespeeld wordt.

  Yria Meijer

 8. Ik kan éérlijk toegeven dat dit het laatste artikel is geweest die ik op uw site las Mevrouw ELLA!
  GEEN 1 normale mens zou ooit het in zijn/haar hoofd halen om pedofielen van elite afkomstig (die offeren kinderen op satanisch als bonus voor macht) té verdedigen LAAT STAAN het lef hebben om een lans te breken voor medogen aan pedofielen, het ergste wat bestaat EEN KIND misbruiken en uw site gebruiken om vergiffenis te schenken want u zit in met dat dé klokkenluider OOK PEDO gelynched zou worden?
  1 straf past voor pedo’s en dat is gelynched worden NOOIT vergiffenis voor het UITMOORDEN van een onschuldig kind’s ziel!
  Ik walg van u, 2 x op korte tijd dit soort artikel, mijn excuses maar ik moet ervan kotsen.
  Waar haalt u dit vandaan? Ik moet letterlijk kotsen, NOOIT lees ik nog 1 artikel, geloof mij vrij: velen denken hetzelfde, waar haalt u dat vandaan om pedo’s platform te geven en hen nog vergeven????? JA ENKEL NA CHEMISCHE CASTRATIE kan je die vergeven maar vooral GELOVEN.
  Nog nooit in mijn leven las ik zulke smeerlapperij verdediging pedo’sen zeker commentaar op Carine
  1 woord: walgelijk, ben geshockeerd gewoon

  • Misschien moet je het artikel nog drie keer GOED lezen, want er staat precies het tegenovergestelde van datgene wat je denkt dat er staat. Het is wel genuanceerd, maar nuances zijn moeilijk te bevatten voor mensen die zwart-wit denken.

  • Volgens mij hebt u de reactie van Ella en het artikel niet gelezen of niet begrepen

  • robinhood on

   Als haat je vangt, dan zal je erdoor geleefd worden. Het pakt je in de nacht en in de dag. Jij zal het moeten loslaten om er niet door besmet te raken. Want als zij je vangen in haat dan hebben zij gewonnen – dat is precies wat ze willen. Geef ze vergeving en ze zullen lijden door het brandende vuur van liefde.

 9. Ik heb niet alles gelezen. Ik kwam al snel op het punt dat er maar één weg/manier is voor een andere/betere samenleving. Innerlijke vrede. Dan houdt het allemaal op.
  Bedankt Ella.

  • Dat is een deel ervan Maria, maar die ‘oplossing’ is tevens een New Age valstrik om ons passief te houden. We moeten ook in actie komen in de fysieke wereld. Als er een tijger in de dierentuin ontsnapt is ga je ook niet werken aan je innerlijke vrede. Dan zorg je eerst dat het dier achter slot en grendel wordt gezet, zodat het niemand kan verwonden. (Los van het feit dat tijgers niet in een dierentuin horen te zitten.) Pedocriminelen zijn roofdieren en psychopaten die al duizenden jaren onze wereld verwoesten en zorgen dat er geen vrede kan komen.

   Wordt door te verkondigen dat WIJ eerste innerlijke vrede moeten bereiken, niet wederom de verantwoordelijkheid afgeschoven? Wij zijn blijkbaar zondig, want anders zou er niet zoveel gruwelijk misbruik zijn. En dan komen we weer bij het dogma van de katholieke kerk. Je wordt als baby zondig geboren.

   Het zit vernuftig in elkaar, maar het wordt tijd dat we ook daar doorheen gaan prikken. Monsters moeten gewoon opgesloten worden, ongeacht of wij al de gewenste staat van innerlijke vrede hebben bereikt.

   • Wat bedoel je met ‘oplossing’? Ik beschrijf alleen hoe ik me voel en daardoor niet verder kan lezen. Bij innerlijke vrede is er geen ruimte over voor iets anders:) Dus ook niet voor oordelen, andere opvattingen/overtuigingen. Alles zal zichzelf uiteindelijk vormen.

 10. Het is al heel lang net zo erg in de vooral oudere samenleving in de ‘fijne landje’, bijna niemand hier wil hier werkelijk over meepraten. Ze beweren ook dat wij ‘gelukkig genoeg’ in vrede leven!
  Blijkbaar is deze samenleving dus ook al ziende blind en horende doof!!!

  Want is dit ‘fijne landje’ niet de mede-veroorzaker van al deze oorlogen en strijd?

  Geen woord dat een nieuwe aarde echt geen onzin of flauwe kul is, maar dat dit meer dan werkelijkheid geworden is. Dat omdat de meerderheid in deze valse vorm wil blijven leven, in valse vrede en valse schijnveiligheid, voelen deze samen-leving zich blijkbaar veilig.

  Alles wat men (men=de totale (r)overheid) ons al afgepakt hebben, en wat nu nog kan gaan volgen, dienen de samen-leving dan ook maar weer te slikken!

 11. Inmiddels heb ik de hoorzitting bekeken en ik ben geschokt. Deze club is opgericht om de mensen milder te doen stemmen voor deze praktijken. Carine beweert dat 90% van de daders kan genezen, dit is een pertinente leugen. Er is wel degelijk een groot verschil tussen gezinsproblemen en een satanistische club. Wanneer je een grens over bent is er geen weg meer terug. Vergeven is iets dat je voor jezelf doet, niet voor de dader. Een dader verdient wat hem toekomt. Waarom praat je over genezing van de dader? Waarom gaat daar je gevoel naar uit? Handig wordt ingespeeld op de tendens van deze tijd. Men probeert de waarden en normen op te rekken ten voordele van deze daders.

  • Hier kan ik me helemaal in vinden: “Vergeven is iets dat je voor jezelf doet, niet voor de dader. Een dader verdient wat hem toekomt.” Mooi geformuleerd.

   Ik ben zeker geen voorstander om mensen vrij te pleiten. Noch om de normen en waarden op te rekken.

   De genezing waar Carina over sprak ging over pedofielen, niet satanisten en sadisten. Ze gaf aan dat de behandeling juist werkte door de dader als zodanig te benaderen en niet als slachtoffer.

   Op basis waarvan concluderen we of mensen wel, niet of nooit te genezen zijn? Deze discussie (op basis van objectief onderzoek) mag wat mij betreft in alle openheid gevoerd worden. Nooit te genezen lijkt me echter wel erg stellig. Het geldt zeker voor bepaalde mensen, maar vast niet voor iedereen.

   • Ella, mijn reactie was gericht aan Carine. De ervaring leert dat genezing mogelijk is maar zeldzaam en zeker geen 90% van de gevallen, waar komen deze cijfers eigenlijk vandaan. Ook de oplossingen die Carine in haar video aangeeft heb ik mijn twijfels over. Wat ik bedoel is dat wanneer je een bepaalde grens over bent gegaan, je niet meer terug kan in deze samenleving en de daders weten dat ,ook spiritueel weten zij dat. Wij moeten onze grenzen aangeven dan pas zullen deze gruwelijkheden stoppen voor dader en slachtoffer. Het lijkt er voor mijn gevoel op dat men van de daders slachtoffers wilt maken. Wat ze natuurlijk ook zijn maar daar kun je hun daden niet mee goed praten en weg wassen. Je hebt altijd een keuze.

 12. Ik kan na het lezen van dit artikel enkel denken aan het feit dat kinderen ooit volwassen worden. Velen zijn dan zo verwrongen in gedachten dat functioneren in de maatschappij een ganse opgave blijkt en voor velen onmogelijk. Als deze slachtoffers dan ook nog eens merken dat er met de “mantel der liefde” wordt beslist, dan is dit waarschijnlijk de spreekwoordelijke druppel naar zelfvernietiging – verminking enz. als gevolg. Je vraagt je dan af wie beter af is ..Het levende of dode kind… De doelstelling van de elite “breek en domineer” zal in geval van vergeving het doel dienen. Waarom wordt bij ieder geboren kind trouwens een hielprik gedaan? Iemand die dit kan verhelderen…Denk maar even na….

 13. Hallo lezers,
  Aan de reacties te lezen is er nog geen enkel slachtoffer (of lotgenoot) die hier op heeft gereageerd. Zonde! Want tussen de regels door lees ik dat men de belevingswereld, reacties maar ook de gedachten en het gevoel willen invullen van slachtoffers of lotgenoten.
  Als eerste zal ik ter verduidelijking wat naar voren brengen; ik ben een lotgenoot, het woord slacht-offer zien wij, gezien onze ervaringen, als een erg negatief beladen woord want wij hebben het misbruik, de verkrachtingen, de martelingen maar ook de psychische mishandelingen en het brainspoelen overleefd. Ik was baby toen het misbruik begon en ik wist niet beter omdat ik in mijn ontwikkeling zo gevormd werd door de daders. Ik werd als het ware vanaf baby als een babyhoer / seksslaaf behandelt en de daders hebben getracht me ook zo te maken. In mijn geval is dit niet gelukt.
  Ik durf namens een grote groep lotgenoten maar ook familieleden van lotgenoten (zoals ouders, opa oma of partner of broer zus) te spreken en te stellen dat het allerergste in de strijd tegen seksueel misbruik het feit is dat je niet geloofd wordt. Het onbegrip, het ongeloof, het niet willen erkennen of herkennen van omstanders zorgt ervoor dat er niets verandert in preventie, in voorlichting, in hulpverlening. Met als resultaat dat seksueel misbruik, verkrachting en offering door blijft gaan en mogelijk erger wordt. Niet enkel elite heeft hier een bijdrage in, eigenlijk ieder mens, want ieder mens heeft verantwoordelijkheid en ieder mens heeft (in mijn ogen) de taak in te grijpen als een ander ergens salchtoffer van wordt, zeker kinderen!…… Maar zolang dit in de taboe blijft hangen en lotgenoten geen stem krijgen dan zal er ook geen verandering komen.
  Er zijn onderzoeken gedaan dat seksueel misbruik in de genen terecht komt; iemand die op jonge leetijd stelselmatig wordt misbruikt zal een hersenactiviteit gaan vormen waardoor het misbruik in de genen komt met als resultaat (volgens dit onderzoek) dat een slachtoffer deze genen overdraagt aan het nageslacht wat betekend dat de lotgenoot en hun nageslacht ook slachtoffer en mogelijk zelfs dader kunnen worden. Dat pedo in de genen zit is helaas niet onderzocht maar ik durf met volle overttuiging te stellen dat ook pedofilie in de genen zit….Opa, vader, zoon…….oma, moeder, dochter….. en niet in alle families zal dit zijn maar van een misbruiker / pedo blijkt dat al eeuwen het pedo-karakter in de familie zit en een groot deel van de familieleden slachtoffer of dader is (geweest) van misbruik, mishandeling of verkrachting.,…… Dan hebben we nog het gegeven, de term; misbruiker wordt dader……. huh, is dit in het geval van incest of in alle gevallen. Want als het om incest betreft dan kan het deels ook genetisch bepaald zijn……als we dan duistere machten erbij betrekken, dan is dat ook duidelijk; hoe versterkt men de duisternis……..
  We hebben het grote taboe in onze samenleving die beinvloed wordt door een diversiteit aan aspecten. Hierdoor is een wereldwijde situatie ontstaan in de eeuwen door waarin misbruik, mishandeling, verkrachting iets heel “normaals” was. Men mocht met zn eigen dochter /zoon of ander familielid huwen zodat de familie-eigendommen veilig gesteld werden. Kindermisbruik werd ingezet om mensen in hogere posities te kunnen chanteren voor macht, hebzucht maar ook geld. Eeuwen geleden was het al bekend dat met name kinderen geofferd werden, ook op seksueel vlak, zodat men hogere duistere krachten kon aanroepen.In alle oorlogen en de geschiedenis van de wereld, tel miljoenen oorlogen, was verkrachting van zeer jong tot oud een vaststaand gegeven… Dan hebben we het nog niet over de diverse religies gehad, waarin grschriften aangepast werden zodat de machtige machtig bleken en zelfs wegkwamen met gruweldaden door deze aangepaste geschriften anders te interpreteren, ja ook de bijbel, de koran, de thora etc etc
  En als het in al die diversiteit aan aspecten al eeuwen geleden plaatsvond is het niet zo gek dat het dan nu in de genen zit (?)
  In een eerdere reactie las ik iets over dat je in het hier en nu leeft en werd een god erbij gehaald en dat god niet barmhartig is want die heeft nooit ingegrepen…… God of hoe je het almachtige ook wilt noemen bouwde toch niet voor niets een hemel, hel en reincarnatie? Demonen bestaan toch niet noor niets? En waar is de verantwoordelijkheid van de mens, wij mensen hebben een besef wat goed en kwaad is maar vaak zijn persoonlijke doelen, streven naar geld en macht belangrijker dan naar het algemene goed kijken….. en als pedo al in de genen zit dan toch ook alle andere soorten slechte eigenschappen of gedragingen die de mens eeuwen geleden maar ook nu nog steeds uitvoeren; zoals moord, diefstal, etc etc?
  Maar dit is niet het volledige antwoord, het gaat om een systeem, een systeem dat zo neergezet is dat bijna ieder mens denkt afhankelijk hiervan te zijn en men die afhankelijkheid hoger acht dan (wederom) het algemene goed, de veiligheid van, het beter grootbrengen van babys en kinderen, een verbeterde samenleving waarin slecht gewoon benoemt wordt en waar zodanig gehandelt gaat worden dat slecht uitgeroeid dient te worden. Hoe? Niet door moorden maar door te werken aan het slechte en als dat niet werkt opsluiting zodat de samenleving beschermd wordt tegen het slechte…. maar nu volgt grotendeels iedereen het systeem en blijft men het taboe aanhouden. Daarnaast is de indoctrinatie en de “opvoeding”vanuit de staat en de samenleving eigenlijk funest voor een betere wereld, al vanaf kind leren wij onopgemerkt dat bepaalde dingen zogenaamd goed zijn terwijl het eigenlijk het tegendeel is. Wij als ouders laten veelal toe dat kinderen zich gedragingen of karakters aanmeten die helemaal niet goed zijn (seks op tv, geen verschil in geslacht, luisteren naar hogere positie etc etc etc)
  Het is eigenlijk nog erger, men werkt er aan mee, door te zwijgen, door te blijven slapen, door media die niet met de waarheid komt, door elkaar aan te vallen in plaats van samen te werken Omdat men zijn of haar gelijk wil halen of bang is voor eigen positie of portemonee……Daarnaast speelt schaamte, onbegrip en zelfbescherming ook een grote rol binnen bijvoorbeeld de familie en andere omstanders van een slachtoffer want de volwassenen hebben niets gedaan, zij hebben niet ingegrepen als er vermoedens ontstonden (of soms bij heterdaad betrappen) zij hebben weggekeken , zij hebben gezwegen ook als er bekend was dat er binnen de familie meerdere soortgelijke schandalen hadden plaatsgevonden en in sommige gevallen hielepn medestanders de dader uit angst, uit chantage of ……In de reacties las ik meerdere aannames, invullingen wat een lotgenoot zijn beleving, gedacht of gevoel zou zijn en velen slaan de plank zo mis.
  Een lotgenoot houdt niet onvoorwaardelijk van de dader en heeft geen complete mededogen met de dader (ook niet bij incest) vaak is het misbruik zo jong begonnen dat het slachtoffer gevormd is, gebrainspoeld zou je haast zeggen. Daarnaast wordt een lotgenoot ook gechanteerd want zodra “het zogenaamde geheimpje van die zogenaamde lieve oom” plaatsvind krijg je als slahtoffer ook de waarschuwingen en bedreigingen, het bangmakerij maar bangmakerij beseft het kind vaak niet, het is namelijk al (deels) gevormd, het is een soort emotionele chantage op de kwetsbaarheid van het kind. Ja een kind heeft onvoorwaardelijke liefde nodig maar niet alleen van de ouder maar van alle omstanders want ieder mens heeft onvoorwaardelijke liefde nodig! En een kind is inderdaad slachtoffer maar zolang niemand het kind als slachtoffer ziet en het kind ook niet zo behandelt, er geen begrip, geen preventie, geen voorlichting en geen gepaste consequenties dan zal misbruik een feit in onze samenleving blijven en zal men alleen maar met elkaar kunnen blijven bakkeleien en ontstaat er geen samenwerking dus ook geen verandering.
  weet je wat voor de meeste lotgenoten belangrijk is? Zodra een lotgenoot naar buiten treed met hetgeen ze hebben meegemaakt dat er begrip is, dat lotgenoot geloofd wordt, dat er erkenning en herkenning is, een stukje acceptatie, een ondersteuning….. wat gebeurd er nu? Lotgenoten die hun beerput aan ervaringen en dramas en ellende opengooien krijgen nu een muur van ongeloof, onbegrip, strijd, absoluut geen erkenning en als hun ervaringen niet meer nodig zijn krijgen de meeste als het ware een doodschop en kan een lotgenoot het bekijken met als gevolg…… vaak veel psychische uitdagingen, families die uit elkaar gaan, een vermidnering in vriendschap, als men een baan heeft vaak verlies van baan dus ook inkomsten, evt huis en zelfs partner, kinderen die wegvallen en in het ergste geval zelfmoord….
  En wat doen de commissies die tot nu toe zijn ontstaan om op wat voor manier dan ook onderzoek te doen naar seksueel misbruik, mishandelingen, verkraschtingen of wat dan ook?Ze beloven van alles, geven lotgenoten vaak een klein stukje vertrouwen wat eigenlijk een zeepbel is, lotgenoten creeeren een beetje hoop dat er mogelijk toch erkenning schadeloosstelling komt, dat men eindelijk kan begrijpoen waarom lotgenoot is zoals ie is, dat dader(s) mogelijk gaan toegeven wat ze de lotgenoot hebben aangedaan of dat daders een soort “straf’ krijgen om verdere slachtoffers te voorkomen (!!!!!!)
  Dan het stukje vergeving en of verzoening…Veel lotgenoten die ik ken zien vergeving als acceptatie; een dader vergeven betekend voor de velen lotgenoten dat je accepteert wat de dader(s) je heeft aangedaan. Een lotgenoot die uit zijn cocon van “gevormd vanaf misbruik” stapt zal onder die noemer dus nooit vergeven… Niet uit haat en wraak maar vergeving in dit soort gevallen zou betekenen; ik verkracht een kind van 2 en doe dit heel zijn of haar jeugd, ik wordt als dader betrapt zeg sorry en dan is de kous af …(?) dat is net zoiets als jou een vuist in het gezicht geven, sorry zeggen en dan anderen gaan slaan want je bent vergeven, je hebt sorry gezegd…..
  Denk dat iedere lotgenoot hetzelfde heel graag zou willen; Erkenning, dat de dader(s) bekend zijn in het algemeen zodat er geen slacht-offers meer bij komen! En dat zij als lotgenoot geen strijd meer hoeven te leveren om geloofd te worden en om een beetje begrip en ondersteuning te ontvangen door alle schade die is opgelopen door misbruik / mishandeling of verkrachting…. En 100% van alle lotgenoten die ik ken zouden graag de pedonetwerken aan het licht zien en zeer zeker opgerold zien worden!
  En dat lotgenoten boos, teleurgesteld, gekwetst zijn of erger….. tsja meestal een gevolg van de reacties die zijn ontstaan toen lotgenoot de beerput open trok van eigen ervaringen. Want nogmaals lotgenoten of betrokkenen die naar buiten treden vanuit ervaringen seksueel misbruik lopen tegen diverse muren op, sommige muren bleken zelfs luchtkastelen door anderen gebouwd en er blijkt vaak veel meer achter te zitten met als hoofddoel bepaalde gruwelijkheden onder het tapijt houden, bescherming van diverse daders of medeplichtigen…
  Gaat deze commissie, de ITNJ, hier een positieve bijdrage in leveren? Ik als lotgenoot, als ervaringsdeskundige en als ex-slacht-offer wil het graag hopen maar door alles wat ik persoonlijk heb ervaren en wat ik om mij heen aan ervaringen hoor en meemaak betwijfel ik het……. er is te weinig in de publiciteit, er zijn veel te veel vraagtekens waardoor wantrouwen , zeer zeker bij lotgenoten ookzal blijven en zij niet zullen opstaan. Ik ken geen enkele lotgenoot die is benaderd terwijl ik er aardig veel ken uit diverse “doofpotten”of “zogenaamd hoaxverhalen” en ik mis zo ontzettend veel lotgenoten die als getuigen complete netwerken aan het licht zouden kunnen brengen bij de ITNJ.

 14. Beste Ella,
  Zou je van de reactie van Dominique niet een item kunnen maken in je blog? Nu staat het er als reactie en krijgt het niet de aandachtdie het verdient.

  Beste Dominique,
  Heel hartelijk bedankt voor je moedigereactie. Ik vraag me af hoe je hier bovenop bent gekomen. Heel erg vreemd dat jij en andere lotgenoten niet gevraagd zijn om te getuigen, dat geeft te denken.

  • Dominique on

   Precies Elles,

   Er zijn voldoende lotgenoten bekend die hun ervaringen zouden willen delen om beter bekend te maken wat er feitelijk speelt omtrent seksueel misbruik en dergelijke. Er zijn teveel zaken op te noemen waar de bizar vele “fouten” neigen naar corruptie en doofpot en geen enkele van hen die hier over kunnen praten door eigen ervaring zijn benadert.

   Erbovenop komen dus een kwestie er mee om leren gaan en dit wordt “makkelijker” door de ondersteunende en versterkende contacten net lotgenoten, betrokkenen en gelijkgestemden

 15. mijn naam is Olga, ik hoor om te getuigen hoe ik mijn man terug heb gekregen, we zijn meer dan 9 jaar getrouwd en hebben twee kinderen gekregen. het ging goed met ons en we zijn altijd blij. tot op een dag mijn man zich begon te gedragen op een manier die ik niet kon begrijpen, was ik erg in de war door de manier waarop hij mij en de kinderen behandelt. later die maand kwam hij helemaal niet meer thuis en hij belde me dat hij een scheiding wilde, ik vroeg hem wat ik verkeerd heb gedaan om dit van hem te verdienen, het enige wat hij zei is dat hij een scheiding wil dat hij mij haat en wil me niet meer in zijn leven zien, ik was boos en ook gefrustreerd weet niet wat ik moet doen, ik was meer dan 2 weken ziek vanwege de scheiding. ik hou zoveel van hem dat hij alles voor mij was, zonder hem is mijn leven onvolledig. ik vertelde mijn zus en zij vertelde me om een ​​spreukgieter te contacteren, ik geloof nooit in al deze betovering van iets. ik wil gewoon proberen of er iets uit komt. ze gaf me één baba-contact van Afrikaan en vroeg me contact met hem op te nemen voor de terugkeer van mijn man naar mij, ik was erg onderdrukt nadat ik contact met de baba had opgenomen, hij antwoordde me en we begonnen te praten, langs de lijn, vertelde de baba me dat mijn man is meegenomen door een andere vrouw, dat ze mijn man betovert vanuit Brazilië, daarom haat hij me en wil hij ook dat we scheiden. toen vertelde hij me dat hij de betovering op mijn man moet uitwerpen die hem naar mij en de kinderen terugbrengt, hij deed echt van het uitbannen van de betovering en na 1 week belde mijn man me en hij vertelde me dat ik zou vergeven Hij begon zijn verontschuldigingen aan te bieden en zei dat hij nog steeds van me houdt dat hij niet weet wat er met hem gebeurt waardoor hij mij en de kinderen achterlaat.
  zo komen we weer samen en mijn familie is nu weer gelukkig vandaag. heel erg bedankt MR EGBO voor wat je voor me hebt gedaan, ik zou vandaag niets zijn geweest, zo niet voor je grote betovering. ik wil je al mijn vrienden die al dit soort liefdesproblemen doormaken om hun man, vrouw of ex vriend en vriendin terug te halen om contact op te nemen via zijn privé e-mailadres dregbosolutioncenter@gmail.com en je probleem zal worden opgelost zonder enige vertraging.