Er is bij slachtoffers en GGZ-behandelaren weinig vertrouwen in de commissie Hendriks. Deze zou bevooroordeeld zijn en valt onder de volledige controle van justitie, terwijl slachtoffers topambtenaren bij justitie als dader aanwijzen. Nu blijkt ook dat voorzitter Hendriks eerder gepleit heeft voor het beschikbaar stellen van kinderporno voor pedofielen.

Een motie van Gideon van Meijeren (FVD) om een nieuwe onderzoekscommissie in te stellen die sadistisch ritueel misbruik moet onderzoeken, is op 7 december 2021 door de Tweede Kamer verworpen. Hij diende de motie in met het doel de commissie Hendriks te laten ontbinden, nadat 20 GGZ-behandelaren meerdere brandbrieven hadden geschreven waarin ze hun zorgen uitten. [1][2]

Zij stellen dat de commissie Hendriks niet onafhankelijk is, onder andere omdat uit documenten blijkt dat justitie inzage krijgt in het onderzoek wanneer het archief na afloop wordt overgedragen aan het ministerie van Justitie en Veiligheid. Volgens de GGZ-behandelaren is dat problematisch, omdat slachtoffers ook (top)ambtenaren binnen justitie als dader aanwijzen. Daardoor kunnen zij niet vrijuit spreken.

Veiligheid van slachtoffers is binnen deze commissie niet gewaarborgd

Als slachtoffers aangifte doen of zich uitspreken over de daders, krijgen ze te maken met hardvochtige vergeldingsmaatregelen vanuit het netwerk waarin ze misbruikt worden. (Zie video hieronder.) Als vermeende daders binnen justitie inzage in de getuigenissen krijgen en de identiteit van de slachtoffers kunnen achterhalen, kan dit grote consequenties hebben voor hun veiligheid. Ondanks de aanbevelingen in de brandbrieven om de veiligheid van slachtoffers te waarborgen, zijn deze adviezen door demissionair minister van Justitie Grapperhaus terzijde geschoven. [3][4]

Voorzitter Jan Hendriks wilde kinderporno beschikbaar stellen aan pedofielen

Naast de invloed die Justitie kan uitoefenen op het verloop van het onderzoek en het benoemen of schorsen van commissieleden, is er ook controverse over de reeds benoemde commissieleden. Voorzitter en hoogleraar forensische psychiatrie en psychologie Jan Hendriks heeft enkele jaren geleden voorgesteld om bewerkte kinderporno beschikbaar te stellen. “Als pedofielen zouden beschikken over gemanipuleerde kinderporno, zou het aantal gevallen van kindermisbruik wel eens kunnen dalen.” [5]

Hij stelde destijds voor bestaande kinderporno te gebruiken – “en daar is er heel veel van” – en zodanig te manipuleren dat de kinderen die ervoor gebruikt zijn, totaal onherkenbaar zijn. “Technisch is dat mogelijk,” stelde Hendriks. De hoogleraar denkt dat het hebben van een legale uitlaatklep pedofielen ervan kan weerhouden zich te vergrijpen aan kinderen.

Nederland staat op nummer 1 van de wereld op het gebied van kinderporno. 77% van kinderporno wordt vanuit Nederland gehost. De VS staat met 5% op de tweede plek.

Begrip voor de geaardheid van pedofielen

Over pedofielen zei hij “Het zijn mensen zoals jij en ik, die nu eenmaal een bepaalde geaardheid hebben. Ze leven vaak erg geïsoleerd en voelen zich afgewezen. Wie vraagt er nou om, zulke gevoelens te hebben?” Hen toegang geven tot gelegaliseerde en bewerkte kinderporno zou bijdragen aan een gevoel van acceptatie. Hendriks pleitte er in 2015 voor om hier onderzoek naar te doen. [5]

Pedofielen “zijn mensen zoals jij en ik, die nu eenmaal een bepaalde geaardheid hebben. Ze leven vaak erg geïsoleerd en voelen zich afgewezen. Wie vraagt er nou om, zulke gevoelens te hebben?”

Jan Hendriks

Het voorstel stuitte destijds op weerstand in de Tweede Kamer. Kamerlid Marith Rebel: “Achter gemanipuleerde kinderpornobeelden schuilen immers echte slachtoffers die misbruikt zijn.” Nine Kooiman van de SP: “Bij het maken van deze foto’s hebben kinderen geleden. Dit soort materiaal gebruiken, vind ik dan ook niet juist.” VVD-Kamerlid Foort van Oosten: “Misbruik van kinderen accepteren we nooit. Dat geldt ook voor het gebruik van geanonimiseerde en onherkenbaar gemaakte beelden van misbruikte kinderen.” [5]

JOVD en VVD wilde pedofilie decriminaliseren

Sommig politici en seksuologen pleitten al langer voor het legaliseren van kinderporno en of pedofilie. Mark Rutte was in de jaren tachtig voorzitter van de JOVD, de jongerenafdeling van de VVD, de JOVD, die pleitte voor de ‘decriminalisering van pedofilie’. In de tijd dat Mark Rutte voorzitter was van de JOVD (1988 – 1991) bleek men in die kringen niet vies te zijn van bestialiteit (seks met dieren). Voor de liberale jongeren was seks met dieren zelfs een “vernieuwend element”. [6][7]

De moederpartij VVD steunde een petitie in de jaren tachtig om de leeftijdsgrens in de zedenwet te verlagen naar twaalf jaar. Dit voorstel leidde tot een stormvloed van negatieve reacties. Maar het geeft wel aan dat men in bepaalde kringen meer begrip heeft voor de gevoelens van pedofielen en de behoefte daaraan tegemoet te komen, dan in te zien wat voor schade seksueel kindermisbruik aanricht bij de slachtoffers.

Slachtoffers sadistisch ritueel misbruik zijn ook vaak misbruikt voor kinderporno

Het is ironisch dat uitgerekend een voorstander van het ‘therapeutisch gebruik van kinderporno’ een onderzoekscommissie moet leiden inzake sadistisch ritueel misbruik. Veel slachtoffers van deze extreme vorm van misbruik worden vaak vanaf zeer jonge leeftijd (peuter- of kleuterleeftijd) misbruikt voor de porno-industrie. Zij worden nu uitgenodigd om hun getuigenis af te leggen bij een commissie, wiens voorzitter heeft voorgesteld om het op criminele wijze verkregen beeld- en videomateriaal opnieuw te benutten om pedofielen ‘te behandelen’.

Zowel de GGZ-behandelaren als belangenorganisaties hebben eerder in een brief aangegeven dat zij hun vertrouwen in de voorzitter van de commissie Hendriks opzeggen. Het gaat om Spotlight, een groep van overlevenden van georganiseerd misbruik en het Kenniscentrum Transgenerationeel Geweld. Zij hebben dhr. Hendriks verzocht zijn functie neer te leggen, omdat hij het vertrouwen van slachtoffers niet heeft. De commissie Hendriks heeft echter laten weten dat de commissie in de huidige samenstelling doorgaat. [8][9]

Bevooroordeelde positie ten aanzien van slachtoffers

Een van de redenen is dat de commissie Hendriks — voordat zij slachtoffers gesproken hebben — in gesprek is gegaan met organisaties die tot doel hebben de getuigenissen van slachtoffers van georganiseerd sadistisch geweld, op voorhand ongeloofwaardig te maken. Zoals de doos van Pandora en de Werkgroep Fictieve herinneringen.

In een brandbrief schrijven de GGZ-behandelaren: “Een commissie die ervoor kiest gesprekken met dergelijke organisaties voorrang te geven, boven het eerst uitgebreid horen van slachtoffers en therapeuten, zet daarmee de toon dat ook zij niet onbevooroordeeld gaat luisteren. Dit wekt zeker geen vertrouwen bij slachtoffers.”

Er zijn nog meer redenen waarom de GGZ-behandelaren de commissie niet onbevooroordeeld achten. Jan Hendriks publiceert samen met Annemarie Slotboom, het andere commissielid. “Dit betekent dat zij ten opzichte van elkaar niet onafhankelijk zijn. Mw. Annemarie Slotboom is bovendien directe collega (Faculty of Law, Criminology, VU) van de gepensioneerde Peter van Koppen,” schrijven zij in de brandbrief. [10]

Peter van Koppen noemde slachtoffers “rare knakkers” met “fantasieverhalen”

Aan de hand van uitlatingen in de media concluderen zij dat Peter van Koppen bevooroordeeld is. Zo noemde hij de 140 slachtoffers die Argos interviewde “rare knakkers” met “fantasieverhalen” [Leidsch dagblad 27 maart 2021]. Peter Koppen zat ook in de redactie ‘hervonden herinneringen en andere misverstanden’, waarin slachtoffers die vertellen over ritueel misbruik op één lijn worden gesteld met hen die geloven in het bestaan van aliens. Commissielid Annemarie Slotboom leverde eveneens een bijdrage aan dit boek. [10]

“Het boek verscheen in 1995, een jaar na het overheidsonderzoek naar ritueel misbruik, en heeft de toon gezet voor de visie van de LEBZ (Landelijke Eenheid Bijzondere Zedenzaken die in 1999 werd opgericht.” Peter van Koppen, maakte jarenlang deel uit van de LEBZ. De LEBZ beweert dat er nergens ter wereld bewijs is gevonden van satanisch ritueel misbruik, een pertinente leugen. [11]

Op de website van de politie stond dat de LEBZ als “voornaamste doel” heeft “onjuiste beschuldigingen op het gebied van seksueel misbruik te herkennen en onterecht beschuldigden te beschermen tegen vervolging”. Toen Argos hier de aandacht op vestigde is deze omschrijving verwijderd, maar op een screenshot van de Politie-thesaurus is de oude definitie nog te lezen. [12]

Demissionair minister Ferd Grapperhaus legt twee derde van motie naast zich neer

Aanvankelijk wilde de minister van Justitie en Veiligheid geen onderzoek doen naar ritueel misbruik. Parlementsleden Niels van den Berge (GroenLinks), Michiel van Nispen (SP) en Attje Kuiken (PvdA) dienden echter na Argos-uitzending ‘Glasscherven en duistere rituelen’ een motie in waarin om een onafhankelijk onderzoek werd gevraagd. De Tweede Kamer stemde unaniem voor het instellen van een onderzoekscommissie. [13] [14]

De motie vroeg om onderzoek naar 1. de aard en 2. omvang van georganiseerd sadistisch misbruik van minderjarigen en 3. het gebruiken van deze informatie bij een effectieve opsporing van de netwerken. Uit de opzet van de onderzoekscommissie blijkt echter dat men geen onderzoek gaat doen naar de omvang en zich ook niet bezig gaat houden met de opsporing van netwerken. In de brandbrief concludeert men daarom: “De commissie Hendriks gooit bij start meer dan twee derde van de vraag van de motie overboord.”

Geen vertrouwen in de commissie Hendriks

Uit documenten blijkt dat zowel de commissie, als de opzet van het onderzoek, als ook de onderzoeksresultaten onder controle van het ministerie van Justitie vallen. Gideon van Meijeren stelt: “De commissie is niet onafhankelijk.” Om die reden vroeg hij om het ontbinden van de commissie Hendriks en het aanstellen van een nieuwe commissie met de aanbevelingen van de GGZ-behandelaren. [15]

Kamerlid Lisa Westerveld van Groen- Links bracht namens de meeste politieke partijen een stemadvies uit om tegen de motie te stemmen, omdat “het instellen van een nieuwe commissie vertragend werkt”. Gideon van Meijeren vindt dit “onacceptabel”. Het dossier is omvangrijk en speelt al zo lang dat “snelheid het hier niet mag winnen van zorgvuldigheid.” [16] [17]

GZ-psychologe Aline Terpstra zei hier al even over: “Beter geen onderzoek dan dit ‘onderzoek’.” Het vertrouwen in de commissie Hendriks zal met het wegstemmen van de motie van Van Meijeren niet hersteld worden. Zeker niet nu blijkt dat de voorzitter een pleidooi hield om gemodificeerde kinderporno voor pedofielen beschikbaar te stellen. Nu men ondanks alle bezwaren vanuit de slachtoffers en belangenbehartigers, toch doorgaat met de commissie Hendriks, is dit onderzoek gedoemd te mislukken. [18]

Ella Ster | ellaster.nl

Bronnen en voetnoten

[1] De Andere Krant nr. 10
[2] Licht op SRM: Brandbrief van o.a. GGZ-behandelaars inzake georganiseerd sadistisch misbruik: hef commissie Hendriks op en stel onafhankelijke commissie in!, 16 oktober 2021
[3] Café Weltschmerz: Slachtoffer ritueel misbruik: Geef ons onafhankelijk onderzoek! – Erik van der Horst en Esther
[4] Kamerdebat over motie Gideon van Meijeren: ‘Grapperhaus in het nauw over ritueel kindermisbruik’
[5] Parool 11 april 2015: ‘Hoogleraar: stel gemanipuleerde kinderporno beschikbaar ’
[6] VVD en pedofilie
[7] Seks met dieren was voor de JOVD geen probleem
[8] Brief Spotlight aan Tweede Kamer
[9] Spotlight, een groep van overlevenden van georganiseerd misbruik, heeft een brief naar de een aantal regeringsfunctionarissen en naar de Tweede kamer gestuurd, waarin zij het vertrouwen in de voorzitter van de commissie Hendriks opzeggen. Ook het KTGG heeft aan dhr. Hendriks verzocht zijn functie neer te leggen, omdat hij het vertrouwen van slachtoffers niet heeft. De commissie Hendriks heeft echter laten weten dat de commissie in de huidige samenstelling doorgaat. Licht op SRM
[10] Deze aangestelde commissie georganiseerd sadistisch misbruik kan doel NIET bereiken!
[11] Aanvullende informatie over ‘Controversiële positie van het LEBZ’; ‘Satanisch ritueel misbruik bestaat helaas echt’; en ‘Getuigen en slachtoffers lopen gevaar’
[12] Argos: Glasscherven en duistere rituelen
[13] Minister Grapperhaus: Er komt geen onafhankelijk onderzoek naar Ritueel Misbruik
[14] 6 oktober 2020 stemde de voltallige Tweede Kamer voor ‘een onafhankelijk onderzoek naar de aard en omvang van georganiseerd sadistisch misbruik van kinderen’
[15] Motie van Gideon van Meijeren dwingt Kamerleden kleur te bekennen
[16] Gideon van Meijeren: “Het onafhankelijke onderzoek naar ritueel kindermisbruik wordt krampachtig geblokkeerd.”
[17] Stemmingsuitslagen Tweede Kamer
[18] GZ-psychologe Aline Terpstra: “Beter geen onderzoek dan dit ‘onderzoek’.”
Share.

About Author

Comments are closed.