Samenvatting van de wekelijkse radioshow van Drake Bailey van 21 mei 2016, die vanaf nu op zaterdag wordt uitgezonden. Dit is de eerste Cosmic Voice show zonder Thomas Williams die zich van Cosmic Voice heeft afgescheiden. Aan het begin van deze radio-uitzending geeft Drake een korte verklaring en komt daar op het einde van de show even op terug. De tijdsaanduiding van de audiolink is aangegeven met [00:00 minuten:seconden] De audio van deze radio-uitzending was erg slecht waardoor ik de samenvatting kort gehouden heb.

4:15   Drake: “Welkom bij Cosmic Voice. We hebben besloten om de dag en aanvangstijdstip (van de uitzending) en nog een paar andere dingen te veranderen en ik heb mezelf in een leuk pakketje gemanoeuvreerd …”

Dan begint Drake uit te leggen waarom Cosmic Voice uit elkaar is gevallen en waarom Thomas was verwijderd. “Ik bemerkte dat er op de achtergrond veel dingen aan de hand waren. (…) Er werden allerlei nare berichten geplaatst en dan weer verwijderd. Alleen als ik niet toekeek, in het midden van de nacht…hier en daar… of gedurende de dag als ik ergens naar toe ging en zo. (…) En als ik zeg nare berichten… (dan bedoel ik) denigrerend, bagger. En er werd ook gekletst en dat was ook allemaal niet zo aardig. Ik kon het niet horen, maar er waren wat mensen die wel konden luisteren. Dus, ik besloot het te veranderen… ALLES: paswoorden, toegang en degene die dit soort dingen zouden kunnen doen. Ik weet niet wie het was en niemand heeft een screenshot of kopie, dus ik blijf in het ongewisse. Ik neem aan dat het niet slechts om een persoon ging.

Ten tweede. De vorige keer was er een breuk (bij Universal Voice, de voorloper van Cosmic Voice) en toen moesten we min of meer weer helemaal opnieuw beginnen en er was niks meer van over. Dus daarom liet ik niemand weten dat dit er aan zat te komen. Niemand heeft me bespeelt, gebruikt of verteld wat ik moest doen. Ik heb de grote schoonmaak gehouden, in mijn eentje en om redenen die sommigen kunnen begrijpen en anderen wellicht niet.”

6:45   “Ik ben van diverse dingen beschuldigd. Ik krijg de dingen van twee kanten: van Neil en Thomas. En hier zit ik dan, in het midden tussen die twee. En dat is geen fijne plek om te zijn. Dus als gevolg — mijn situatie is heel simpel — heb ik besloten dat Cosmic Voice vanaf nu neutraal is. Als iemand wat te zeggen heeft en het gevoel heeft dat het bericht klopt, wordt het bericht geplaatst. Met andere woorden een gelijk speelveld voor beide kampen.”

Aanleiding voor het conflict

Begin mei plaatste Neil Keenan een bericht op zijn eigen blog dat Obama achter de schermen zich heeft overgegeven en zijn macht heeft overgedragen aan Generaal Dunford. Ook geeft Neil aan dat de RV (Revaluatie: het herwaarderen en inwisselen van valuta) is begonnen.

Thomas distantieert zich openlijk van deze informatie in de eerstvolgende Cosmic Voice uitzending. Hij neemt het standpunt in dat alle claims die er tot dusver over Generaal Dunford zijn ingenomen, steeds niet blijken te kloppen. De RV wordt door Thomas afgedaan als een poging door de Aziatische factie van de Cabal om de macht te willen grijpen en hun eigen NWO (New World Order) te willen creëren. Drake steunt aanvankelijk dit standpunt.

Dan ontstaat er een openlijk conflict met gekrenkte ego’s, zwartmakerij over en weer en opzettelijk verspreide leugens. Deze situatie heeft er dus toe geleid dat zowel Thomas als zijn vrouw Chloé (beheerder van de CV-groep) en diverse anderen door Drake uit de Cosmic Voice groep zijn gezet, in een poging om de rust terug te laten keren.

Neil blijft ondertussen bij zijn standpunt dat er achter de schermen wel degelijk dingen gaande zijn waarover hij heeft bericht en dat hij deze informatie krijgt van bronnen waar noch Drake, noch Thomas toegang tot hebben.

Doordat men met totaal verschillende bronnen spreekt, zijn er totaal verschillende versie van het verhaal ontstaan en dit heeft tevens tot onderling wantrouwen geleid.

Thomas blijft bij zijn standpunt dat Neil samenwerkt met personen die in werkelijkheid de Cabal vertegenwoordigen, iets wat hij in zijn eerste eigen radio-uitzending nogmaals uiteenzet.

Neil Keenan verwijt Thomas dat hij een deal heeft gesloten met een illuminati-lid of -groep die middels een grote donatie zeggenschap wil hebben over Thomas’ nieuwe stichting en daarbij Drake buiten spel wilde zetten.

Drake weet ondertussen nog niet wat hij ervan moet denken. Hij zegt wel te weten dat Thomas contact heeft met illuminati-leden die uit de Cabal zeggen te willen stappen. Omdat Drake de Illuminati niet vertrouwt blijft hij echter op zijn hoede. (lees zijn uitspraken hieronder in de samenvatting)

1:31:15   Drake: “Er worden wat spelletjes gespeeld, die ik overweeg op de Facebook-pagina te zetten. Het zit zo, ik begrijp dat er een breuk is ontstaan in de Illuminatigroep zelf. En dat die breuk ertoe geleid heeft dat sommigen het goede willen doen. Dit is vermoedelijk de groep waar Thomas mee samenwerkt. Desondanks vertrouw ik de Illuminati niet. Dat gezegd hebbende, alles dat die mensen — dat is Thomas en zijn compagnons — officieel naar buiten willen brengen, zal ik met alle plezier op de Cosmic Voice Facebookpagina zetten. Neil Keenan heeft me talloze dingen gestuurd die ook ook geplaatst heb. Niet dat ik het overal en totaal met hem eens ben, want ik weet niet precies wat er aan de hand is. Ik ben geen deelgenoot bij al die bijeenkomsten achter gesloten deuren en zo.”

Drake voegt tot slot toe dat hij niet gaat stoppen of weg zal gaan en dat hij voortaan de regie zal nemen over Cosmic Voice.

In deze Cosmic Voice radio-uitzending behandelt Drake geen nieuws of intel (militaire/geheime informatie). Hij heeft een gastspreker die alternatieve manieren uiteenzet om binnen alternatieve rechtssystemen een huisuitzetting en dergelijke aan te vechten. Luister naar deze gastspreker vanaf 14:22. De audio is echter erg slecht, waardoor het gesprek moeilijk te verstaan is.  

[Drake is onderdeel van de Freedom Movement, losse van elkaar onafhankelijke groepen die toewerken naar de ontmanteling van de heersende schaduwelite en arrestatie van deze Cabal (illuminati/New World Order).

Drake is oud-militair en had een zeer hoge positie binnen het Amerikaanse leger. Hij is nu woordvoerder en contactpersoon van de Positive Military, US Militia, klokkenluiders binnen het Pentagon, CIA, FBI, en staat in contact met allerlei andere Amerikaanse en internationale overheidsorganisaties.]

E*

Audiolink van Cosmic Voice radio-uitzending van 21 mei 2016

Share.

About Author

Comments are closed.