Moeten we door buitenaardsen gered worden?

0

We zijn decennialang geconditioneerd om te geloven dat wij het enige intelligente wezen in ons universum zijn. Dit heeft ervoor gezorgd dat veel mensen nog niet openstaan voor het idee van buitenaardsen. De reden dat de Cabal het bestaan van buitenaardsen en bovendimensionale wezens voor ons verborgen heeft willen houden, is omdat men daarmee ons referentiekader van wat mogelijk is, zo klein mogelijk heeft weten te houden. Daarmee was het makkelijker om hun occulte rituelen — waarbij de Cabal de duistere bovendimensionele wezens ‘uitnodigden’ — verborgen te houden. Ook kon zo het bestaan van het geheime ruimteprogramma geheim gehouden worden.

Uiteraard kon men niet voorkomen dat mensen wereldwijd met buitenaardsen in contact kwamen of Ufo’s signaleerde (waarvan een groot deel tot het aardse geheime ruimteprogramma behoort en dus aards en niet buiten-aards is), maar door het onderwerp structureel belachelijk te maken, durfden veel getuigen niet met hun ervaringen naar buiten te komen. Gelukkig is dit taboe de afgelopen decennia opengebroken door onder andere het Disclosure Project en getuigenverklaringen van het Secret Space Program. Degene die deze getuigenverklaringen bestuderen moeten concluderen dat er achter de schermen veel meer afspeelt dan wij mensen mogen weten. Er wordt achter de schermen een strijd gevoerd om de toekomst van de aarde en talloze insiders beweren dat daar buitenaardsen bij betrokken zijn. Een deel van die buitenaardsen willen de mensheid helpen bij de bevrijding van de Cabal. Er is echter ook groep buitenaardsen, de Draco’s, waarmee de Cabal een deal had gesloten en die het niet zo goed voor hadden met de mensheid.

Hulp van buiten

De strijd achter de schermen speelt zich echter niet alleen in de 3-dimensionale, voor ons waarneembare werkelijkheid af. De problemen die we hier op aarde ondervinden worden grotendeels veroorzaakt door parasiterende wezens die zich in een hogere dimensie bevinden dan de mens. In veel religies wordt er over deze wezens gesproken en deze worden onder andere demonen genoemd. De situatie wordt ook wel vergeleken met een virus-infectie. Deze virus of parasieten hebben niet alleen de aarde, maar ons hele universum geïnfecteerd. Daarom is het logisch dat buitenaardsen en bovendimensionale wezens buiten de aarde betrokken zijn bij onze planetaire bevrijding, zoals diverse klokkenluiders hebben beweerd. Het al dan niet redden van de Aarde is namelijk allesbepalend voor de rest van dit universum.

De groep die prominent naar buiten treedt met betrekking tot deze buitenaardse hulp is de Cobra Resistance Movement.

> Lees hier: Wie is de Cobra Resistance Movement? (onderaan het artikel in het grijze kader)
> Lees hier over mijn enthousiasme en mijn reserves ten aanzien van Cobra

Waarom we niet door de buitenaardsen gered moeten willen worden

Er wordt door de Cabal zeer geavanceerde technologie gebruikt om ons mensen te controleren. Technologie op aarde, maar ook in de ruimte, waarvan de meesten niet eens het bestaan weten, laat staan dat we deze technologie ongedaan kunnen maken. Het is daarom natuurlijk prachtig dat we hulp ‘van buiten’ krijgen bij zaken die het vermogen van de mens ver te boven gaan. Het is echter een denkfout om te hopen op een buitenaardse redding en dat zij onze problemen wel eventjes komen oplossen.

Een van de fouten die we namelijk als mensheid in de geschiedenis gemaakt hebben, is dat we de kracht altijd bij een autoriteit buiten onszelf zochten. We richten ons op sterke leiders en gaven zo onze macht weg aan heersers buiten onze eigen groep. We accepteerden zelfs dat de mensen van ‘die andere groep’ superieur zijn aan onszelf, denk maar aan de koninklijke bloedlijnen. Zo gaven we de Illuminati de macht om over ons te heersen en ons te onderdrukken. Uiteindelijk bleek dat deze heersers helemaal niet het goede met de mensheid voorhadden. Daarom moeten we kritisch zijn op wie we de regie geven en ons eigen leiderschap en autoriteit claimen.

We moeten als mensheid daarom zeker niet wachten totdat ‘de buitenaardsen’ ons komen redden, om hen dan vervolgens te verheffen tot onze nieuwe leiders of ‘meesters’. Hoe weten we zeker wat hun werkelijke agenda is? Stappen we dan niet weer in dezelfde valkuil? Geven we dan niet opnieuw onze macht weg? Voor de aardse problemen zullen we daarom zelf onze verantwoordelijkheid moeten nemen en de oplossingen moeten creëren.

De voordelen van buitenaardse contacten

Deze gereserveerde houding sluit echter niet uit dat we vreedzaam contact kunnen leggen met onze buitenaardse ‘familie’. Deze contacten kunnen tevens allerlei nieuwe kansen bieden. Wellicht kunnen zij een voorbeeld zijn in de wijze waarop hun samenleving is ingericht. Misschien leidt het tot nieuwe technologieën die het antwoord zijn op grote vraagstukken in de gezondheidszorg en op het gebied van milieuvervuiling. Ook kunnen uitwisselingsprojecten en het drijven van handel tot een enorme winst leiden. Zolang we zelf maar de regie houden.

De afgelopen duizenden jaren heeft de Cabal, de geheime schaduwregering altijd de regie gehad, bedekt onder het fineerlaagje van democratie en zogenaamde vrijheid. Als de mensheid straks daadwerkelijk hun vrijheid terug krijgt, zullen wij voor het eerste in de geschiedenis de leiding moeten nemen over de manier waarop wij op aarde samenleven.

Ella Ster*

Artikelen door mij geschreven mogen elders gepubliceerd worden mits de auteur duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan een link naar mijn website komen: www.ellaster.nl
Externe links:

Share.

About Author

Comments are closed.