“Je hoeft helemaal niet zo ver te kijken om je te realiseren dat er op deze planeet iets grondig mis is. Miljoenen mensen leven in verschillende gradaties van onderdrukking, slavernij en lijden, terwijl een klein groepje van de zogenaamde en zelfbenoemde ‘elite’ hun (oneigenlijke) deel pakt van de rijkdommen die aan iedereen toebehoren. De natuur is mooi, maar wreed; dodelijk en wreed. Leven zonder een ander levend wezen te schaden, is niet mogelijk, zelfs veganisten doden planten, insekten en micro-organismen om te overleven. Dat is zeer vervelend en het is niet beperkt tot deze planeet.”

“Velen zullen beweren dat andere planeten en dimensies beter zijn en ja, sommige plekken zijn misschien ook wel beter dan de planeet aarde, want de aarde is wel een zeer extreem geval, maar het onderliggende probleem doordringt dit gehele universum.” aldus Tanaath.

Tanaath legt in een serie artikelen uit hoe het universum is ontstaan en wat er mis ging bij de schepping van dit universum, waarvan we nu de gevolgen zien op onze planeet aarde. Ze maakt daarmee korte metten met een aantal mythes die leven binnen de New Age movement en huidige beweging van Lichtwerkers. Haar verklaring van de schepping druist tevens in tegen het scheppingsverhaal en andere religieuze opvattingen. Desondanks verklaart haar uitleg een heleboel en wordt datgene wat er op aarde plaatsvindt in een veel groter perspectief geplaatst. Hieronder een samenvatting.

Wie is Tanaath?

TanaathTanaath (een pseudoniem) is de naam van een ‘Lichtstrijder’ en onderdeel van het Zilveren Legioen die als missie heeft om deze planeet te bevrijden van tirannie. De activiteiten van het Zilveren Legioen vinden niet plaats op deze driedimensionale aarde, maar in een hogere dimensie. Hun leden zijn afkomstig uit verschillende werelden en dimensies en werken samen om de vrijheid binnen het gehele multiversum te bevechten, individuen te verdedigen en beschermen, zodat zij hun eigen pad kunnen volgen zonder dat ze door anderen gedomineerd of gecontroleerd worden. Tanaath was jaren geleden, met onder andere Drake Bailey nauw betrokken bij de radio-uitzendingen van Universal Voice, de voorloper van Cosmic Voice. Lees hier meer over het Zilveren Legioen. Luister hier naar een speciale uitzending van Cosmic Voice waar Tanaath een gast is.

Wat is een universum?

Om terug te gaan naar de kern van het verhaal en het begin van het probleem, moeten we terug naar het begin van de schepping van dit universum. Dan is het wel handig om eerst te begrijpen wat een universum eigenlijk is. Tanaath legt uit: “Een universum is een holografische projectie van een fractaal. Een holografische projectie wordt vaak afgeschilderd als een illusionair beeld van iets dat fundamenteel niet echt is, maar een universum hologram is heel erg ‘echt’ in elke zin van het woord. Als iets een hologram is, betekent het niet per definitie dat het niet écht is. Een hologram is in essentie de projectie van licht om iets te creëren en in het geval van een universum, wordt de projectie van licht gebruikt om een zeer complexe, maar zeer reële en levende fractaal maken.”

Het mooie van fractalen is dat, wanneer de ontwerpen worden herhaald, zich patronen vormen die er uitzien zoals de dingen in het echte leven; planten, dieren, geologische kenmerken, kosmologische kenmerken, etc … En dat is geen toeval. Al het leven is gebaseerd op fractalen, want het universum is een reus, een multidimensionale, gecompliceerde fractaal.

“Een fractaal is een oneindige herhaling die zelfgelijkend is; dat wil zeggen opgebouwd uit delen die min of meer gelijkvormig zijn met de figuur zelf. Al het leven is gebaseerd op fractalen, evenals het universum, want dat is een reus, een multidimensionale, gecompliceerde fractaal.”

Een universum leeft ook en zolang een universum leeft, blijft het groeien. Er wordt volgens Tanaath voortdurend nieuwe materie gemaakt, nieuwe energie toegevoegd en er worden nieuwe zielen geboren. “Zolang het universum verbonden is met de ‘Tree of Life’, zal het universum blijven groeien.”

De verschillende dimensies en niet-stoffelijke werelden

Binnen dit universum heb je verschillende dimensies. De fysieke ruimte noemt Tanaath de D-ruimte en beperkt zich niet alleen tot de 3e dimensie (waarin wij nu leven). In ons geval bestaat deze D-ruimte in de 1e tot en met de 12e dimensie, aangezien ons universum 12 dimensies heeft ofwel dichtheden van materie of bewustzijn. En om het nog complexer te maken kan een planeet, zoals de Aarde of Jupiter, in een andere dimensie een andere verschijningsvorm hebben en wel of niet bewoonbaar zijn.

Daarnaast zijn er ook onstoffelijke gebieden, zoals de hemel en de hel (volgens Tanaath bestaan daar verschillende versies van), de Astrale wereld, de Etherische laag en Dromenland. De Astrale wereld is een soort tussenlaag tussen de stoffelijke wereld en de onstoffelijke gebieden.

De schepping van een universum

Tanaath: “Een universum is zowel de schepping als schepper. Een universum leeft en een universum is bewust (en is bewust-zijn). Een universum is gemaakt uit een Bron die zichzelf maakt; alle ruimte, materie, mogelijkheden en potenties, maken deel uit van die schepping en zijn onderdeel van de Bron. De Bron is het bewustzijn van een universum, het is de materie van het universum en het is de energie van een universum. Alle materie binnen een universum wordt geprojecteerd vanuit De Bron van dat universum. Alle levende wezens binnen een universum zijn bewustzijn, geprojecteerd vanuit deze Bron.”

Zodra echter het universum niet meer verbonden is met het bewustzijn van De Bron die het universum schiep, wordt daardoor ook de verbinding met de ‘Boom des Levens’ (Tree of Life) doorgesneden. Dan zal een universum niet meer oneindig kunnen voortleven en uiteindelijk sterven, of zichzelf vernietigen.

Tree3D

Volgens Tanaath is de structuur van de Tree of Life vergelijkbaar met die van een boom; een blad zit aan een twijg, de twijg aan een tak, de tak aan een dikkere tak die weer aan de stam  vast zit.

Tree of Life

Er bestaan vele andere levende universa en ze zijn allemaal verbonden met een grote ‘Levensboom’. Deze levensboom of ‘Boom des Levens’ (Tree of Life) is een oneindige fractaal van het bestaan, waarbij elk punt van de fractale uitingsvorm een universum is. Elk universum dat is verbonden aan de Boom des Levens, was ooit een levend wezen, een persoon, een ziel in dat universum, die het spirituele evolutiepad op ging om een ‘leverancier van ervaringen’ te worden, in plaats van ‘iemand die zelf ervaart’. De Boom zelf is levend en bewust, maar het is niet een verenigd bewustzijn – er bestaat geen bron van de Boom des Levens.

De schepping en geboorte van een heelal

Voordat een wezen een universum kan worden, wordt het eerst een ‘ervaringsleverancier’ en wordt het een planetair bewustzijn, zonnebewustzijn of galactisch bewustzijn, om alvast een beetje te wennen. Wanneer dit wezen vervolgens klaar is om een Bron te worden, mag het een nieuw blad aan de ‘Boom de Levens’ vormen. Wanneer zij een nieuw blad aan de levensboom zijn, is het heelal geboren en krijgen ze een kopie van het basisfractaal van het bestaan, van het universum waarin ze voor het eerst ervaringsleverancier zijn geworden. Elk heelal is daarbij uniek en elk universum is anders.

De voorwaarden om een oneindig universum te worden

Eén van de eisen die kan worden gesteld aan een Bron / universum, is de overeenkomst om de Vrije Wil die de levende wezens ervaren, te respecteren. Omdat Bronnen de Vrije Wil van levende wezens die in hun ‘speeltuinen’ spelen moeten respecteren, is het niet toegestaan om zelf tegelijkertijd een ander enkelvoudig bewustzijn te zijn, los van de rest en van zichzelf als Bron. Het mag zichzelf namelijk niet regeren, alsof hij een koning is. Alle bewuste wezens die een Bron creëert, moeten vrij en gelijkwaardig worden geschapen.”

Tirannie betekent het eindigen van het universum

“De Bron kan zichzelf niet positioneren als een ‘heerser’ over zijn schepping. Noch kan het wezens aanstellen om een tirannieke wil te handhaven die de vrije wil van de andere levende wezens beperkt, louter ten voordele van zijn eigen ego. Wanneer er tirannie ontstaat, zal de Boom des Levens niet accepteren dat dit door haar wordt gevoed. De bron zal dan losgekoppeld worden van de Boom des Levens. De Bron wordt dan eindig omdat de energie die verbruikt wordt om zichzelf in stand te houden niet meer vrij geleverd wordt door de Boom des Levens. Het universum zal uiteindelijk sterven en alle levende wezens die het gevangen hield binnen zijn monsterlijk systeem van tirannie, zullen worden vrijgelaten en terugkeren naar de Boom des Levens. Op deze manier krijgen levende, bewuste wezens, die niet in slavernij willen leven ten behoeve van de wil van een ander, zo de mogelijkheid om terug te keren naar een staat van zijn mét een eigen Vrije Wil.”

Het leven is uitzonderlijk akelig op deze planeet

Veel mensen denken dat de tirannie die we op aarde kennen een soort van onfortuinlijke uitzondering is en de schuld van de mensen zelf, die met hun beperkte bewustzijn deze tirannie zelf creëren. Het Probleem wordt vaak voorgesteld als een element dat bij de lagere dimensies hoort. De opvatting is, dat zodra we stijgen qua dimensie, het probleem daarmee ook opgelost is. Volgens Tanaath is dit een misvatting en ligt dit alles veel genuanceerder. Er bestaan volgens haar (helaas) ook veel egoïstische, manipulatieve en kwaadaardige wezens in de zeer hoge dimensies.

Er wordt in deze redenatie simpelweg uitgegaan van goed werkende natuurwetten en dat alles in het universum zou werken ‘zoals het ontworpen was’. Als er echter geen goedwerkende natuurwetten zijn (zoals op aarde en in ons universum) leidt dit in de meeste gevallen tot dood, vernietiging, rampen en mislukkingen. Vaak ligt de oorzaak in aanpassingen van de basisfractaal die niet duurzaam blijken te zijn. De Boom des Levens geeft de Bronnen dan de mogelijkheid om hun problemen op te lossen en de broncode aan te passen, maar soms gaat het toch nog mis.

Een foutje in de schepping

Het basisfractaal dat onze Bron ontving bij het creëren van dit universum, was bij aanvang al niet goed. Dit bleek doelbewust geïmplementeerd voordat onze Bron het zelfs maar in handen kreeg. Tanaath noemt dit een ziekte en een besmetting door het ‘fractaal virus’. “Het ‘fractale virus’ is geenszins een fysiek virus dat wezens aan elkaar kunnen doorgeven, waarbij sommige mensen besmet raken en anderen niet. Het is niet een ziekte zoals een virus uit de fysieke wereld. Het is meer een computervirus; slechts een kleine foutieve code kan ten grondslag liggen aan de basisprogrammering. Dat kan gevolgen hebben voor de gebruiker van het programma, waardoor het niet werkt zoals het gewenst is, maar precies zoals de programmeurs van het virus het willen hebben. Onze Bron begon bij de creatie van dit heelal met dat kleine beetje slechte code dat zonder zijn medeweten of toestemming, in zijn basisprogramma bleek te zijn geplaatst.”

Alle materie, energie en wezens in een getroffen universum worden beïnvloed door dit fractale virus (of een fout in de code, zo je wilt), maar het was een opzettelijke fout en heel bewust geïmplementeerd.

DAVID_ICKE_2013_RGB_intel

Opvallend is dat ook David Icke spreekt over een virusinfectie die in ieder geval de aarde en zijn bewoners, in zijn greep heeft. Ook hij maakt de vergelijking met een computervirus. Zie zijn laatste interview met Alexandra Meadors.

De ‘universum killers’, wilden zowel schepper als heerser zijn

Het fractaal virus is in de Bron geplaatst door wezens die daarmee de intentie hadden deze besmetting in de toekomst te laten plaatsvinden. Wie waren deze wezens en waarom hebben ze dit gedaan? Tanaath noemt ze de ‘universum killers’.

Zoals ze al in het artikel ‘Hoe werkt ons universum?’ heeft uitgelegd, dient een Bron wanneer deze een universum wordt, in te stemmen met het respecteren van de Vrije Wil. “Het kan niet koning, heerser of god over alles en iedereen spelen door ‘rücksichtslos’ te regeren en heersen. De ‘universum killers’ wilden echter hun eigen universum creëren, maar ze wilden ook als koningen leven en de volledige heerschappij verkrijgen over dat universum. Ze wilden hun eigen tirannieke taart hebben en daar bijzonder goed van eten. Daarnaast wilden ze tevens eeuwig leven als koningen, hoog verheven boven hun eigen universum en genietend van alle vruchten die een schepping kan voortbrengen ten koste van de tot slaaf gemaakt zielen die al het werk doen om die vruchten voort te brengen. Ze noemden zichzelf de ‘Alternate’ groep, een weerspiegeling van hun perceptie van zichzelf als een alternatief voor de universa van Vrije Wil die normaliter door De Boom des Levens worden voorgebracht.”

Tree_of_knowledge_forbidden_fruit

‘De Boom van Kennis van Goed en Kwaad’ uit de Bijbel. Is deze symboliek een verwijzing naar de Boom des Levens? Is de symboliek van de ‘verboden vrucht’ die Eva toch eet, een verwijzing naar het breken van de regels om een blad aan de Boom des Levens te vormen, terwijl men niet de wetten en voorwaarden in acht wilden nemen, zoals het respecteren van de Vrije Wil en de beperking tot ‘leverancier van ervaringen’? Is deze scene in de Bijbel niet een uitleg van wat de ‘universum killers’ zelf veroorzaakt hadden, waarbij deze duistere wezens uit het ‘paradijs’ verbannen werden, verwijderd van de Boom des Levens? E*

De gevolgen voor het leven op aarde door dit fractaal virus

Het fractaal virus leek een onbeduidend foutje, maar zou in een later stadium enorme gevolgen te hebben, die nu ook op aarde steeds duidelijk zichtbaar worden:

  • Negatieve, op egoïsme gebaseerde Service To Self-samenlevingen die roofzuchtig en exponentieel werden in plaats van dat ze zichzelf inperkten, zoals normaal gebeurt in een gezond universum;
  • Service To Others-samenlevingen die zo pacifistisch werden dat ze zich niet meer verdedigden en zelfs anderen tegenhielden die te boel wél wilden verdedigen;
  • Vrije geesten die een blinde vlek kregen als het ging om slavernij en het lijden van anderen waarbij ze overtuigd raakten van het idee dat deze mensen het op de één of andere manier ‘verdienden’;
  • Zeer hoog-dimensionale wezens die de schepping hadden moeten bewaken en dienen, gingen in plaats daarvan de macht over ‘mindere’ wezens ervaren. Vervolgens hielden ze zich verborgen en waren ontoegankelijk voor de mensen die zich verzetten, zoals bewakers en dienstbare wezens die tot op de dag van vandaag nog steeds vechten voor onze vrijheid.

In het artikel Waar is het allemaal verkeerd gegaan? gaat Tanaath uitgebreid in hoe het duistere plan van de universum killers werd uitgewerkt. Wat daarbij opvalt dat de structuur die ze geïmplementeerd hebben, identiek is aan de machtsstructuur van de Cabal, waarbij alle ‘goede zaken’ bij de ‘top’ van de piramidestructuur terecht komen. De aardse Cabal is echter niks meer dan een kliekje knechtjes die hun agenda uitvoeren, met valse beloftes die volgens Tanaath nooit ingewilligd worden. De schaal waarop de universum killers opereren is letterlijk op multiversum-niveau, waarbij de energie van ten dode opgeschreven universa leeggezogen wordt ten behoeven van deze kleine groep heersers.

Hoe nu verder?

De energiebron van de universum killers is volgens Tanaath inmiddels afgesneden, wat betekent dat hun dagen zijn geteld. Bovendien krijgt ons universum een reparatiecode. Bij het herstellen van alle problemen zijn allerlei wezens en dimensies betrokken. De hulp van ‘buiten’ of van ‘boven’ mag dan aanvankelijk science fiction lijken — en sommige mensen verzetten zich nog tegen het idee van het bestaan van buitenaardsen en hogere dimensies — maar het corrigeren van deze fout in de code overstijgt simpelweg de vermogens van de mens. Het fractaal virus betreft bovendien niet alleen de aarde, maar ook de rest van het universum. In onderstaande video zegt Tanaath dat de bevrijding van de planeet aarde een cruciale rol speelt en bepalend is voor de overleving van dit universum. Als de aarde vernietigd wordt, gaat de rest ook. Ze noemt de aarde het ‘killer shot’. Daardoor is het logisch dat wezens buiten de aarde en buiten onze dimensie betrokken zijn bij de problemen die veroorzaakt zijn door dit fractaal virus. Deze hulp van ‘onze vrienden van boven’ werd diverse keren bevestigd door Drake Bailey. Het is echter een misvatting om te denken dat we nu door de ‘buitenaardsen gered gaan worden’. Drake en Thomas benadrukken regelmatig in de Cosmic Voice radio-uitzendingen dat de mensheid ‘hun eigen rotzooi moeten opruimen’.

Tanaath bevestigt dit: “Dit betekent dus niet dat we nu rustig achterover kunnen leunen en wachten tot de problemen zich vanzelf oplossen. Ons universum is zwaargewond en kan alsnog sterven aan zijn verwondingen, zélfs als de ziekte is genezen. Zie het als een wezen dat zwaar besmet is met parasieten – zelfs als de parasieten zijn gedood, moeten hun overblijfselen en toxines nog worden verwijderd uit de gastheer. Dat eliminatieproces kan de gastheer doden als de infectie te erg was.”

“Bij ons universum is het net zo. Het zal moeten genezen en wij zijn onderdeel van dit genezingsproces. Wij zijn zelf het vlees en bloed van het universum! Om ons universum te genezen, moeten we genezend léven.”

En daar zie ik een rol voor de gewone mens. Zoek binnen je eigen invloedssfeer middelen om binnen jouw wereld deze weer gezond te maken. Door zaken die ongezond zijn — het maakt niet uit op welk gebied — om te buigen naar een liefdevolle wereld die weer in balans en heilzaam is. Niemand hoeft zich daarom machteloos te voelen, er is immers genoeg werk te doen. Als iedereen een klein stukje voor zijn rekening neemt, moet dat met 7 miljard mensen een enorm effect hebben.

Ella Ster*

Artikelen door mij geschreven mogen elders gepubliceerd worden mits de auteur duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan een link naar mijn website komen: www.ellaster.nl

> Link naar de volledige uitleg van Tanaath over “Het universum”

> Link naar het volledige artikel van Tanaath “Waar is het allemaal verkeerd gegaan?”

> Link naar originele (Engelstalige) website van Tanaath

In onderstaande Youtube video is Tanaath in gesprek met Thomas Williams en Drake Bailey en spreekt het eerste half uur over etherische bescherming met tips voor degene die energie-aanvallen te verduren hebben. Vanaf ± 31:00 min. spreekt ze over het fractaal virus.

Share.

About Author

Comments are closed.