Cosmic Voice radioshow van Drake Bailey en Thomas Williams van 9 maart 2016

0

Samenvatting van de wekelijkse radioshow van Drake Bailey en Thomas Williams van 9 maart 2016, over allerlei politieke, juridische, militaire en kosmische zaken. Tijdsaanduiding van de audiolink aangegeven met [00:00 minuten:seconden] De belangrijkste onderwerpen:

26:00  Op dit moment zijn ongeveer een derde van de verdragen die juridisch bindend zijn, verlopen. Er zijn allerlei verschillende soorten verdragen, voor banken, overheden, etc. Er staan allerlei termijnen op, maar het is onduidelijk wanneer de termijnen precies ingaan. Er is onduidelijkheid over de precieze datum waarop de jaartelling ingaat. Er is een verschil van dertig jaar. “Zou je het geloven als Jezus Christus willekeurig gekozen is voor alle machtsspelletjes?”

In het verleden was er een afsplintering van twee groepen, die later bij elkaar kwamen, de Venetianen en de Egyptenaren. Rond 653 na Christus was er een bijeenkomst en men bevestigde dat koningen en koninklijke bloedlijnen 6000 jaar voor Christus waren overeengekomen om de Islam en Christendom te creëren. Maar het gaat nog veel verder terug dan dat. Deze twee groepen waren ervan overtuigd dat als mensen ergens in geloofden, ongeacht of het waar was of niet, men voor deze mensen het antwoord op alle vragen had.

30:00  Jezus christus was een echt persoon. Zijn familie leeft tot de dag van vandaag voort. Dit heeft Drake persoonlijk uitgezocht en heeft er research naar gedaan. Het is een relatief kleine familie maar de bloedlijn bestaat nog, ‘alive and kicking’.  Dit is geen complottheorie, het is echt. En als je écht vrij wil zijn zul je de banden moeten verbreken. Welke banden? Die banden noem je mind control. En de meest effectieve vorm van mind control is wanneer de persoon zichzelf overtuigt. [E*: Even later in de radio-uitzending zegt Drake: “De bijbel is geweldig boek als je de allegorie begrijp, maar het is allemaal verzonnen.”]

35:00  Als bepaalde mensen met een autoriteit (met titels / het halve alfabet naast hun naam) iets beweren, wil nog niet zeggen dat het waar is. Een goed voorbeeld zijn moderne medicijnen. We hebben  kruiden die allerlei ziektes zoals kanker binnen weken kunnen genezen. Niet de symptomen bestrijden, maar de ziekte genezen. En terwijl deze kruiden deze kracht hebben, worden wij voor miljarden bedrogen door de farmaceutische industrie.

39:45  De strijd die we nu voeren is op z’n hoogtepunt. Die strijd is de oorlog voor je geest (war for your mind).

40:00  Iedereen wil ‘Disclosure’ en alles onthuld hebben  [inclusief het bestaan van buitenaardsen]. Maar er wordt voorspeld dat ongeveer 10% aan het begin van de Disclosure zelfmoord pleegt en als alles binnen een maand onthuld gaat wordt, spreek je over ongeveer 50%.

51:15  Drake heeft een hele stapel informatie van hoog niveau, zeer geheime documenten. Hij heeft ze al 6 maanden in zijn bezit en heeft zijn buitenaardse vrienden toestemming gevraagd om het publiek te mogen maken.

“De meeste mensen geloven niet in buitenaardsen, denken dat het onzin is. Het spijt me als ik je zeepbel kapot moet prikken, maar ze zijn zo echt als jijzelf bent. Ze verblijven in een andere dimensie.”

54:30  We hebben een richtlijn uitgevaardigd gekregen en die is best geweldig. We hebben hulp gekregen van ‘daar boven’. (…) De verordening is simpel: er zal een zekere hoeveelheid, een zekere kwaliteit en specifieke vormen van hulp aan de planeet gegeven worden. In de meeste gevallen indirect gericht op bepaalde individuen. Deze personen hebben als taak om de bevolking naar een hoger plan te trekken, hun geloofsysteem, houding en gedrag. Met als doel dat al het moorden en de oorlogsonzin ophoudt, net als de religieuze verschillen.

Het alternatief is interessant. We hebben een beperkte tijd om dit voor mekaar te krijgen, of we worden achtergelaten met onze eigen apparaten,  wat betekent dat er geen beperkingen van de slechteriken meer zullen zijn en zij vrij spel krijgen. Als we niet willen dat dit de nieuwe realiteit wordt, moeten we bepaalde basisveranderingen doorvoeren. [E*: En om dit van de grond te krijgen wordt o.a. de nieuwe stichting die Thomas onder zijn hoede gaat nemen opgericht.]

1:09:00 tweede uur  Er zijn inmiddels voldoende fondsen om de stichting te registreren. Dat wordt binnen het huidige rechtssysteem gedaan, omdat dat voordelen biedt. Er is tevens een Cosmic Voice lid die gaat helpen de website te bouwen.

1:16:00  Thomas voelt een roeping om zich in te zetten voor de stichting. Dit gaat over ONS. We hebben van veel mensen en wezens hulp gehad en dat gaat door. Maar de uiteindelijke taak om de wereld te herstellen, de mensen, de systemen, programma’s en controle, moeten van de mensen uit komen. Er kan niet door ‘ergens ver weg’ over besloten worden.

“Het is zo belangrijk dat de mensen over de hele wereld uit het as herrijzen, de wereld herclaimen en de wereld creëren die wij willen.”

Mensen moeten zichzelf herpakken en zich bewust worden van hun eigen persoonlijke rol in het leven en hun persoonlijke bijdrage.

1:21:20  Thomas: “Ego’s en verdeeldheid moeten losgelaten worden. Laten we samenkomen. Het klinkt zo simpel en cliché, maar hun systeem kan niet floreren met een mensheid die verenigd is. Ze floreren op basis van verdeeldheid en forceren het op elk mogelijk niveau. De competitie moet ophouden. Laten we het allemaal samen beter krijgen.”

1:23:45  De Cabal is in een wanhopige toestand, wereldwijd, omdat ze weten dat mensen voor zichzelf aan het opkomen zijn. Ze weten dat de waardes van bewustwording omhoog gaan en ze weten dat ze het niet kunnen stoppen.

1:29:00  Thomas belooft dat hij de mensen niet in de steek gaat laten, dat zit niet in zijn natuur. Dat is in het verleden al te veel gebeurd door allerlei mensen. Zo is ook Drake door zijn intel-bronnen in het verleden in de steek is gelaten. Thomas wil aan al deze teleurstellingen niet een nieuwe teleurstelling toevoegen.

1:30:00  Er is veel aan de hand in Oregon. De BLM (Bureau of land Management) is geen onderdeel van of staat niet onder de controle van de Amerikaanse overheid. De Cabal bestuurt de BLM al geruime tijd. Recentelijk vonden allerlei gesprekken plaats en dingen zijn dusdanig omgekeerd dat het nu buiten hun controle valt. De partij die met de BLM en Amerikaanse overheid onderhandelde hebben een overeenkomst gesloten met betrekking tot de overdracht over de winning van goud (alleen goud, andere mineralen zijn niet relevant). De winning van het goud zal op een milieuvriendelijke wijze gebeuren (en niet zoals het nu plaatsvind) met geavanceerde technologie. Het gewonnen goud zal naar de Amerikaanse schatkist gaan. Dit gaat waarschijnlijk in het voorjaar beginnen. Over bepaalde gebieden zijn overeenkomsten, over andere gebieden wordt nog onderhandeld.

De huurlingen en de Cabal die in Oregon de meeste problemen veroorzaakten, waren niet de overheid en worden hopelijk verwijderd.

1:36:00  BIS bank wordt door de grootste maffialeden gerund.

1:36:50  Vraag: Gezien de volledige Disclosure [onthullingen m.b.t. buitenaardsen]en de risico’s die het heeft met name voor de religieuzen onder ons, kan er geen religieuze buffer gecreëerd worden die informeert dat wij en de wezens van andere planeten allemaal van dezelfde goddelijke bron afkomstig zijn?
Drake: “Disclosure gaat religie opblazen, en wat gaan de volgers dan doen? Dat is het grootste probleem. Er komt gedeeltelijke disclosure, hoe dan ook. De Disclosure zal geen Bijbelse gebeurtenissen betreffen, maar er komen wel dingen aan die moeilijk te verteren zijn.”

1:50:00  Er zijn allerlei projecten in Scandinavische landen zoals Zweden en Finland en ook in Ontario, Canada die een basisinkomen bieden. Drake is sceptisch over deze zaak. “Wie is de bron? Dat zou je veel moeten vertellen. Wie biedt deze fondsen? Het is net als  al die zogenaamde ‘prosperity packages’ (welvaartspakketten), die zijn al 15 jaar onderweg.”

2:14:00  Is de huidige Hillary Clinton de echte of een kloon? Hoe weten we of met een menselijke kloon of het origineel te maken hebben?
Drake: Je kunt er achter komen door de kloon of persoon in een Faraday-kooiruimte te plaatsen. De kloon functioneert dan niet goed meer, omdat het de instructies niet ontvangt over de ELS-kanalen die het gebruikt.

2:15:00  Er blijven [na de reset]een heleboel banen, er is straks heel veel werk te doen. Er moeten allerlei dingen gebouwd gaan worden zoals, ruimteschepen en replicatoren. Een grote groep zal bezig zijn met alleen al de voedselvoorziening voor de wereldbevolking. Er zijn nog een heleboel basisbehoeftes waar niet aan voldaan wordt. Ook vervuiling door: chemtrails, chemische toevoegingen in voedsel en water, GMO, al deze dingen moeten opgelost worden. In tegenstelling tot het verdwijnen van arbeidsplaatsen, zal er juist veel werk te doen zijn. Arbeid wordt zoiets als een droombaan, waarbij ieder een taak kiest die aansluit bij zijn talenten, interesses en competenties.

2:17:00  Alle geavanceerde technieken zoals ‘gratis’ energie en healing-machines in de gezondheidszorg, moeten gebouwd gaan worden. Mensen moeten leren hoe deze machines te bedienen, ze moeten opgeslagen, gedistribueerd en geïnstalleerd worden. Er zoveel werk te doen, ook als we nieuwe technologieën krijgen. De afvalindustrie zal uit zijn dak gaan, met alle gebouwen en spullen die afgebroken moeten worden, omdat we nieuwe technologieën krijgen.

Een heleboel industrieën die we nu kennen zullen verdwijnen, maar een heleboel nieuwe industrieën zullen gecreëerd worden.

Veel van de medische technologieën zullen snel uitgebracht gaan worden. Er zullen veel mensen nodig zijn om de machines te gaan bouwen.

2:21:00  Op een zeker moment gaat er een aha-moment komen waarop je plotseling de dingen gaat begrijpen waar Thomas en Drake het de afgelopen jaren over gehad hebben.

2:25:50  Deze mensen [de Cabal]denken dat ze onaantastbaar zijn en boven de wet staan. Ze zijn echter behoorlijk bezorgd over de massa die ‘met een riek’ achter ze aan gaat komen.
Dan heb je degene die het daadwerkelijk voor het zeggen hebben en zij hebben gesteld dat de criminaliteit, de financiële spelletjes, alle juridische manipulaties moeten ophouden. Maar zij hebben nog niet de streep kunnen trekken. Als dat gebeurt zullen de oligarchen dit serieus nemen, dat garandeer ik je.

Hier is de keuze: We gaan onze puinhoop rectificeren, oplappen, repareren en definitief herzien, of we sterven als ras uit. Dat geldt niet alleen voor Amerika, of een ander land. Ik heb het over het menselijke ras dat zal ophouden te bestaan.

2:29:20  Vraag: De informatie via de Cosmic Voice radioshow heeft vaak vooral betrekking op de Amerikaanse situatie. Wat zijn echter de gevolgen voor de rest van de wereld?
Drake: “Amerika is het zogenaamde bastion van vrijheid, en om die reden moet het als eerste of vooral bevrijd worden. Dat betekent niet dat de rest buiten de boot zal vallen. Dit is een allesomvattende, wereldwijde aanpak.

2:40:00  De stichting die Thomas aan het opzetten is, is gericht op de VS, maar tegelijkertijd zijn er al projecten in Afrika en Zuid-Amerika gefinancierd. Hier in het Westen hebben we alle criminaliteit. De initiatieven die genomen worden moeten daarom voorkomen dat er paniek uitbreekt, dat er fondsen worden gestolen, dingen worden teruggedraaid of worden tegengehouden. Volgens Thomas vindt echter momenteel in elk land een schoonmaak plaats. Maar de Westerse landen zijn de thuisbasis van deze criminaliteit. Zodra elk land zijn eigen schoonmaak gehouden heeft, zullen dingen veel sneller gaan verlopen.

2:45:50  Drake spreekt over het gebruik van stenen, zoals de Cintamani stenen, kristallen en andere voorwerpen die als talisman gebruikt kunnen worden.

2:47:40  Volgens Drake hangt de kracht van de steen af van de keuze of dat iemand zichzelf als ondergeschikt aan de steen of talisman beschouwt of besluiten dat ze gelijkwaardig of superieur zijn in hun bekwaamheid om te creëren. De intrinsieke en échte waarde ligt altijd binnen jezelf. Niet bij een steen, of de paus, of een bol. Jij bent het. Als je die kracht gaat combineren zul je zien welk effect je daarmee kunt hebben. Als je bedreven bent om je krachten te gebruiken in lijn met je hogere zelf (…) Als je je hogere krachten leert gebruiken dan merk je dat het automatisch gaat.

2:50:00  Thomas geeft nog wat achtergrondinfo over de Cintamani stenen. Ze zijn blijkbaar van buitenaardse afkomst en overhandigd aan de shamballah hoofdverblijfplaats, een monnik die bekend is in het Oosten, maar slechts bij een kleine groep occultisten bekend is in het Westen. In relatie tot de Heilige Graal legende wordt de Cintamani steen als synoniem gezien met de ‘steen van de hemel’.

Thomas en Drake ontvangen blijkbaar van Cobra exemplaren van de Cintamani stenen.

2:52:00  Drake reageert ook op het bericht van Cobra met betrekking tot het ascentieplan, is dit op waarheid gebaseerd?.
Drake: “Ja, maar ik ga niet zeggen dat de timing per se correct is, want het is nog een grote variabele in de belangrijkste tijdstroom. We hebben een bevelschrift gekregen dat wanneer we een bepaald punt in de tijd passeren, vergeet het dan maar. We hebben beperkt de tijd en het is korter dan iedereen denkt, dus we moeten vaart maken.”

[Drake is onderdeel van de Freedom Movement, losse van elkaar onafhankelijke groepen die toewerken naar de ontmanteling van de heersende schaduwelite en arrestatie van deze Cabal (illuminati/New World Order).
Drake is oud-militair en had een zeer hoge positie binnen het Amerikaanse leger. Hij is nu woordvoerder en contactpersoon van de Positive Military, US Militia, klokkenluiders binnen het Pentagon, CIA, FBI, en staat in contact met allerlei andere Amerikaanse en internationale overheidsorganisaties.]

E*

Share.

About Author

Comments are closed.