David Icke: “We leven in een kwantum computer universum.”

0

Alexandra Meadors spreekt met David Icke. Tijdens dit inspirerende interview vertelt David hoe we onszelf kunnen losmaken van de valse realiteit van een ‘kwantum computer universum’, door onze frequentie te verhogen en de deceptie van onze vijf zintuigen-perceptie te herzien. Bewustwording en bewustzijn zijn kernbegrippen om te zien wat er werkelijk gaande is in de wereld en waarom we momenteel in een omgekeerde wereld leven.

Alexandra Meadors is de oprichter van GalacticConnection.com, een alternatieve nieuws-blog, met een combinatie van artikelen en onthullingen over: samenzweringen, buiten- of bovenaardsen, exopolitcs, geavanceerde technieken, spiritualiteit en metafysische zaken. Daarnaast biedt de blog allerlei spirituele healingtechnieken en -diensten.

Haar uitgangspunt is dat we momenteel op de drempel staan van een nieuwe Gouden Eeuw met de potentie voor: meer liefde, wereldvrede, toenemende intuïtieve vaardigheden en een wereld van overvloed.

Ze interviewt David Icke, een Britse schrijver/activist en wat hij noemt fulltime onderzoeker naar wat en wie de wereld werkelijk beheersen. Hij heeft ongeveer 30 boeken gepubliceerd. De tijdsaanduiding van de videofragmenten zijn aangegeven met [00:00 minuten:seconden] De Youtube video is tevens (door iemand anders) Nederlands ondertiteld [deze kun je aanzetten door rechtsonder op het tandwiel-icoon te klikken en ‘subtitles’ en ‘Dutch’ te kiezen].

5:05   David: “We gaan steeds dieper in de ‘rabbit hole’* nu steeds meer lagen afgepeld worden. Als je gewoonweg de waarheid wil weten en je meent het; en er zijn geen verboden terreinen waar je niet naar toe kunt omdat je geloofssysteem het niet zou overleven, dan kom je erachter dat de wereld nog niet eens een klein beetje is, zoals we dachten dat ’ie was.”

*[‘Going down the rabbit hole’ = ‘door het konijnenhol gaan’ zoals Alice in Wonderland en allerlei ontdekkingen doen]

9:10   “Perceptie deceptie: perceptie is alles, want perceptie leidt tot actie of geen actie; wat je zult steunen, of niet zult steunen; wat je gelooft, wat je niet gelooft; wat je doet wat je niet zult doen, perceptie is alles. Er zijn ontelbare lagen en technieken om perceptie te downloaden. Je hebt dingen zoals: de implantaten, het onderwijssysteem, de Main Stream Media (reguliere media), groepsdruk, maar we worden in wezen aangezet om in een bepaalde wereld te geloven, maar die eigenlijk totaal anders is. En nog crucialer, men wil ons doen geloven in een valse identiteit van wie we zijn.”

12:00   “Het programma neemt een bepaalde visie over de realiteit als uitgangspunt, gebaseerd op een uiterst klein besef van wat mogelijk is.”

“Een van de meest effectieve manieren om mensen in hun eigen identiteitsgevangenissen te stoppen is door hun besef van wat mogelijk is te onderdrukken. Als je bijvoorbeeld kwantum fysica hebt die aantoont dat de realiteit niet solide is, als je dat eenmaal in overweging neemt, dan is daar plotseling een enorme uitbreiding van dat wat er mogelijk is. Want iets dat vervormbaar, energetisch en gebaseerd op informatie is, betekent dat je het kunt verplaatsen, veranderen  en dat je ermee kunt spelen. In feite is het oneindig wat je ermee kunt doen.

15:20   “Het openstellen van ons denken dat in feite alles mogelijk is, is cruciaal om het programma te kraken.”

20:20   David spreekt dan over een universeel thema dat in allerlei culturen en religies, door de geschiedenis heen besproken wordt, namelijk een manipulatieve kracht, die erop uit is om menselijke zaken te manipuleren en te sturen. “Uiteindelijk, zoals wij in onze pure staat bewustzijn zijn, is deze [manipulatieve]kracht ook bewustzijn. Het kan echter ook vorm aannemen.” David vergelijkt deze kracht met een computer virus.

David vergelijkt de fysica van onze realiteit met die van een computerspel, die twee zijn nagenoeg gelijk. “We leven in de equivalent van een computerspel. Ik zou het zelfs anders willen zeggen, ‘we leven in een kwantum computer universum’. In een kwantum computer bevindt de informatie zich in een energetische structuur. Op dit moment zijn er zelfs over de hele wereld projecten gaande die kwantum computers bouwen die precies dat doen.”

“Tenzij je bereid bent om je in deze diepe lagen van de realiteit te gaan verdiepen, kun je niet begrijpen wat er aan de hand is en dus kun je niet zien wat er kan gebeuren om datgene wat gaande is te veranderen.”

26:40   “Wij worden gemanipuleerd en geregiseerd door een kracht die weet hoe onze wisselwerking met de realiteit werkt. Ze zijn de hele tijd bezig geweest om de samenleving en perceptie van de mens te bewerken. (…) Deze kracht kan de mensheid beheersen zolang men de mens in een staat van onnozelheid kan houden.”

27:35   “Deze kracht is tegenovergesteld aan de natuurlijke orde. Net zoals een computervirus het tegenovergestelde is van de natuurlijke orde van de computer. Een computervirus krijgt zijn energie van de kracht van het computersysteem.” David vergelijkt dit computervirus met het virus dat de wereld beheerst en zich voedt met de lage frequentie emoties gebaseerd op angst. Een gangbaar thema in allerlei antieke culturen. “Dit virus ís angst, zo kwam angst in onze wereld (…) en dat is waarom deze kracht zich voedt met angst van mensen.” Deze angst heeft dezelfde golflengte als de frequentie waarin deze entiteiten zich bevinden volgens Icke.

David: “Voor mensen aan hun kant van de weegschaal, is oorlog een verschrikkelijk negatief iets. Voor de inversie (het virus), het andere uiterste van de weegschaal, is het een heel positief iets, omdat het grote hoeveelheden energie voortbrengt waarmee het beest zich voedt.”

“Zodra je het spelletje begint te snappen, kun je waar je ook kijkt de omgekeerde wereld verklaren. Waarom het omgekeerd is en waarom dingen op een bepaalde manier gedaan worden. Waarom er zoveel oorlog is, zoveel leed, omdat vanuit het inversie standpunt, het standpunt vanuit het virus, dat precies nodig is om te kunnen overleven.”

30:00   “Het is geen toeval, gezien de synchroniciteit van het leven, dat het woord Evil (kwaad) het tegenovergestelde is van Live (leven). Degene die dit virus aanbidden en het in vorm laten manifesteren, hebben te maken met Satanisme en dergelijke. De reden dat men daarbij zo gefocust is op de dood, kerkhoven en mensenoffers is omdat dit virus een inversie van leven is en is daarom gefocust op dood. Z’n focus is niet om te bouwen, of te creëren en te koesteren, maar het is gefocust op te vernietigen en alles in een staat van verval te zien, want al deze dingen bevinden zich op de golflengte waarmee het zich voedt.”

Vaak vragen mensen aan David Icke ‘Maar hoe zit het dan met deze elite bloedlijnen, deze elite families die hier allemaal achter zitten? Waarom zouden ze dit met de planeet doen als ze er zelf op moeten wonen?‘ Maar David benadrukt dat je verder moet kijken dan het menselijke niveau om te begrijpen wat er precies aan de hand is. Al die zaken zoals milieuvervuiling, het verdwijnen van regenwouden en alles wat je de vernietiging van de natuur op aarde kunt noemen, zijn een manier om deze realiteit die  [nu nog]  de mensheid dient, systematisch te veranderen in een realiteit die dit virus dient. David stelt: “Daarom zit er geen tegenstelling in de mensen die blijkbaar op deze aarde leven en het veranderen van de mogelijkheid voor de mensheid om op deze aarde leven.”

35:45   Volgens David Icke is het noodzakelijk dat met name de alternatieve media verder moet kijken dan de vijf zintuigen, want als je alleen vanuit dat perspectief bekijkt, wat voor oplossingen zijn er dan? Zelfs als je begrijpt dat overheden, banken en grote corporaties niet in het beste belang van de mensheid werken, wat ga je er dan aan doen?

36:30   Het heeft volgens Icke dan ook geen zin om ons te bewapenen en te vechten tegen datgene wat je probeert te bestrijden, want dan voedt je alleen maar het virus. Dit virus voedt zich namelijk met lage frequentie emoties zoals angst, haat, bezorgdheid, depressie en meer van die dingen.

37:45   Dat is waarom deze familiebloedlijnen – die een uitdrukking van dit virus zijn – het totaal niet kan schelen dat ze op een agressieve manier te kijk worden gezet in de alternatieve media, omdat dat precies het beest voedt.

Zodra we gaan begrijpen dat de oorzaak afkomstig is van een energetische niveau buiten datgene wat voor de mens zichtbaar is – dit is een projectie van die staat van zijn, een collectief perceptie bewustzijn – kunnen we daar ook naar de oplossingen gaan zoeken.

40:45   Alexandra: op welk moment gaat het virus imploderen?
David: “Het virus heeft een bepaalde frequentie en als je je binnen deze frequentie bevindt, dicteert dit virus jouw realiteit, als je vólledig binnen deze frequentie bestaat ben je een psychopaat.”

Hij legt uit dat zodra je het bewustzijn gaat verruimen, dit tevens leidt tot een verruiming van de frequentie. Een verruiming van het zelfbewustzijn is ons realiseren dat we meer zijn dan de persoon in dit leven, maar een oneindig bewustzijn met een ervaring in dit leven. Vanaf dat moment van de verruimde frequentie, kan het virus je veel minder beïnvloeden. Maar belangrijk nog is dat je het virus niet meer voedt. “Lunch wordt dan niet meer geserveerd.”

43:50   David kreeg al in de jaren ’90 te horen dat er een frequentieverandering aan zal komen die de mensheid wakker zou maken uit de ‘coma’ of ‘sluimertoestand’. David noemt dit een ‘informatieverandering’, ‘energieverandering’ of ‘vibratieverandering’. Deze verandering zou alles wat verborgen is gaan blootleggen. David noemt deze energieverandering daarom ook ‘waarheidstrillingen‘ (truth vibrations).

46:35   Alexandra: “Is het mogelijk om volledig los te komen van de deceptie perceptie binnen deze realiteit
David: “Ja, dat is mogelijk, want alles is mogelijk. Is het echter makkelijk om dat te doen? Nee! Allesbehalve!”

1:22:20   David denkt dat andere rassen  [zoals reptilianen] in andere realiteiten ook besmet zijn met het virus. Hij denkt dat het reptilianenras die onderdeel is van deze manipulatie, geassimileerd is met dit virus. Net als de greys, die hier ook onderdeel van zijn. Als je namelijk naar de karaktereigenschappen van de reptilianen en greys kijkt – waarvan zoveel mensen beweren contact mee te hebben gehad, of ontvoerd zijn door, en als je kijkt naar de beschrijvingen van deze wezens in de antieke culturen – dan zie je dat zij absoluut de belichaming zijn van dit virus. Ze hebben karaktereigenschappen zoals psychopathisch gedrag, gebrek aan empathie en geen gevoel voor compassie, want zij zijn een uitdrukking van het virus. Dit virus wordt bovendien generatie na generatie doorgegeven, want alles wat zich voortplant met iets dat door het virus geïnfecteerd is, wordt zelf ook door het virus geïnfecteerd.

Als je naar het verhaal van de tuin van Eden kijkt, met Adam en Eva, die op verschillende manieren verteld is, en ook wel de ‘val van de mens’ werd genoemd, was de slang de sleutelfiguur van het verhaal. Icke is ervan overtuigd dat de ‘val van de mens’ in feite de besmetting door dit virus was, waardoor de mens in de frequentie omlaag is gevallen. Een neergang naar onnozelheid. Volgens David Icke heeft de mensheid nu de kans om terug in de hogere frequenties omhoog te stijgen. Het wakker worden is volgens David het loslaten van het programma en omhoog stijgen in de frequentie waardoor we ons weer gaan herinneren wie we werkelijk zijn.

1:29:20   David: “Het gebruik van kennis is macht.” Door kennis toe te passen in je leven en te delen met anderen, geef je anderen daarmee de kennis om het als macht te gebruiken.

Volgens David zijn veel mensen binnen de alternatieve media erg op zichzelf gericht en creëren door het gekissebis over wie er gelijk heeft en wie niet, hun eigen soap-serie. Hij is van mening dat de eindeloze discussie over de onderlinge verschillen zinloos is, omdat deze details er uiteindelijk in wezen niet toe doen. Hij raadt mensen daarom aan om zich veel meer naar buiten te richten en de informatie te delen met de mensen die deze kennis nog niet hebben.

1:31:00   Alexandra: “Wij zijn de baanbrekers. Het feit dat wij verlicht en bewust zijn komt met een verantwoordelijkheid. Wij zijn maar een heel klein deel van de bevolking en het is aan ons om het in goede banen te leiden.”

1:31:55   David Icke is kritisch op de New Age-beweging die veel van de informatie die momenteel onthuld wordt als negatief bestempeld en zich er daarom vanaf wendt. Hij zegt daar twee dingen over: “Ten eerste: onnozelheid is negatief. Informatie is nooit negatief, het is simpelweg informatie zodat je nu meer weet dan je voorheen wist. Waarom zouden de onthullingen over wat er in de wereld gaande is negatief zijn? Het andere aspect is, dat de mensen die zeggen ‘je moet angsten loslaten’, dezelfde mensen zijn die zeggen ‘je maakt mensen bang met deze informatie’. Wat is er dan met de angst loslaten gebeurd? De angst ís het virus. Als we onze angst niet overwinnen komen we absoluut nergens.”

1:37:20   Volgens David moet je een bepaalde neutraliteit in acht nemen in de wijze waarop je zaken observeert, ook de meest walgelijke en verschrikkelijke zaken, en je niet mee laten slepen door emoties. Dan ben je het meest effectief. Het is ook niet zozeer het haten of bevechten van de Cabal, want datgene wat je aanvecht wordt je zelf, maar veel meer ombuigen naar hetgeen je wil bereiken.

1:41:15   Alexandra Meadors: “We zijn geconditioneerd dat we er niks aan kunnen veranderen, dat wat we doen niks zal uitmaken. Dat is een subversief programma dat afgespeeld wordt en wij zijn hier om dat te veranderen.”

1:45:40   De vraag die David vaak hoort is: ‘Wat kan ik doen?’ Volgens hem is het simpelweg een manier om eigen verantwoordelijkheid te vermijden. Als mensen zichzelf er maar van overtuigen dat ze niks kunnen doen en niet het verschil kunnen maken, dan hoeven ze niks te ondernemen.

Het is niet zozeer dat er niets is wat we kunnen doen, maar de vraag is wil je het verschil uitmaken om het te doen.

Een voorbeeld van een eenvoudige actie die binnen ieders bereik ligt is volgens hem het inbellen bij een radioprogramma en een boodschap de wereld insturen. Iets dat gezegd is, blijft gezegd en kan niet meer ongedaan gemaakt worden als mensen het hebben gehoord.

2:15:40   De vrijheid van meningsuiting en vrijheid om het fout te hebben, gaan hand in hand. Want als we niet de vrijheid hebben om het fout te hebben, dan gaat niemand anders voor ons beslissen wat goed en fout is.

2:27:05   Wij als mensen hebben de macht om de film te veranderen. Als we de film van ons leven willen veranderen, moeten we datgene wat geprojecteerd wordt veranderen. En degene die de macht hebben om dat te veranderen, dat zijn wij, omdat wij collectief de film projecteren. En dat is geweldig nieuws!

2:28:00   Alexandra: “Ik wil iedereen eraan herinneren ‘the sky is the limit’, er zijn geen onmogelijkheden. Zoals David heeft gezegd, er zijn geen beperkte oplossingen; er is niets anders dan oneindige mogelijkheden voor ons, om dit naar onze hand te zetten en een setting te creëren die een waar paradijs op aarde is. Er is niks buiten ons bereik dat we niet kunnen creëren, manifesteren of binnen ons ‘veld’ aantrekken.”

“Maar we kunnen ook steeds buiten onszelf kijken naar de massabevolking en verwachten dat daar de verandering zal plaatsvinden. Maar die verandering gaat plaatsvinden door de mensen die deze berichten lezen. Overduidelijk. Wij hebben het vermogen om tegenwicht te bieden aan de frequentie van de Illuminati, hun cirkels en zwarte magie. Alleen al op een energetisch niveau, laat staan door middel van het ondernemen van acties. “Wij hebben de mogelijkheid en moeten het gewoon gaan doen!”

2:30:10   Volgens David is alles een gevolg van keuzes en consequenties. Daarmee bedoelt hij dat de wereld om ons heen een reflectie is van het collectieve bewustzijn, De elite en manipulatieve krachten weten dit en daarom proberen ze ons in een bepaalde niveau van collectieve perceptie te duwen die onze huidige samenleving creëert. We hoeven dit volgens hem niet op het fysieke niveau te veranderen, want er bestaat geen fysiek niveau. We veranderen onszelf en de collectieve wereld moet mee veranderen om dat te reflecteren.

Ella Ster*

Artikelen door mij geschreven mogen elders gepubliceerd worden mits de auteur duidelijk bovenaan of onderaan het artikel staat vermeld. Daarnaast moet er onderaan een link naar mijn website komen: www.ellaster.nl

Share.

About Author

Comments are closed.