Greenpeace Nederland onthult TTIP documenten

0

Greenpeace Nederland heeft vanochtend geheime documenten van de TTIP-onderhandelingen onthuld. De documenten zijn beschikbaar gesteld “zodat iedereen ze kan lezen, omdat democratie transparant moet zijn” aldus Greenpeace. Deze onthullingen bevestigen het vermoeden dat onder andere milieu, voedselveiligheid en klimaat op het spel worden gezet, ten behoeve van de winst voor grote corporaties. Greenpeace eist dan ook dat de onderhandelingen voor het handelsverdrag tussen EU en VS direct worden stopgezet.

Sylvia Borren, Uitvoerend directeur Greenpeace Nederland, pleit voor een open discussie waar burgers, maatschappelijke organisaties, politici en het bedrijfsleven aan kunnen deelnemen, zonder angst te hebben voor mogelijke gevolgen van hun standpunten. Om deze discussie daadwerkelijk in alle openheid te kunnen voeren is het volgens haar noodzakelijk dat de volledige tekst omtrent het TTIP-verdrag wordt vrijgegeven. Tot die tijd moeten de onderhandelingen volgens Greenpeace volledig worden stopgezet. Greenpeace heeft niet de volledige tekst van het TTIP-documenten kunnen vrijgeven en denkt zelf rond 2/3 te hebben gepubliceerd.

Volgens Greenpeace is de inhoud van deze documenten schokkend en bevestigen de TTIP Leaks grote risico’s voor milieu en consumentenbescherming. De risico’s voor de gezondheid en veiligheid worden door Greenpeace nog nauwelijks aangestipt, en men richt zich in de eerste bevindingen vooral op de milieuaspecten en de beperkte inspraak van burgers en maatschappelijke organisaties. Volgens Greenpeace zijn op dat gebied de volgende punten het meest zorgwekkend:

1   Bedrijfsleven heeft inspraak, burgers worden monddood gemaakt

“Deze documenten laten zien dat miljoenen mensen terecht bezorgd zijn over TTIP”, zegt Faiza Oulahsen, campaigner bij Greenpeace Nederland. “TTIP is een gigantische verschuiving van de macht van burgers naar grote bedrijven.” Uit de teksten blijkt keer op keer dat het bedrijfsleven heeft mogen meepraten. En dat terwijl burgers en maatschappelijke organisaties niet tot nauwelijks worden geraadpleegd.

2   Belangrijke milieumaatregelen dreigen te worden geschrapt

Normaal gesproken hebben landen altijd het recht om handel te reguleren ter bescherming van mens en milieu. In geen van de hoofdstukken die Greenpeace in bezit heeft, is dat recht opgenomen. De EU en VS lijken de belangen van multinationals boven de bescherming van mens en milieu te stellen.

3   Klimaatactie wordt moeilijker

Terwijl eind vorig jaar in Parijs afspraken zijn gemaakt om het klimaat te beschermen, voorspellen de gelekte documenten weinig goeds op dat vlak. Zo is het niet mogelijk de import aan banden te leggen van CO2-intensieve brandstoffen zoals olie uit teerzanden.

4   Voorzorgsbeginsel

Het in de EU gebruikelijke principe dat alleen producten die bewezen veilig zijn op de markt komen, wordt in de gelekte documenten vervangen door een in de VS gebruikelijke benadering dat gevaarlijke stoffen niet verboden maar ‘gemanaged’ worden. Dit ondermijnt de mogelijkheid om preventieve maatregelen te nemen, bijvoorbeeld om hormoonverstorende stoffen te weren.

5   We zetten de deur open voor de overnamen door het bedrijfsleven

Terwijl de voorstellen het milieu bedreigen en consumptie beschermen, krijgen bedrijven wat ze willen. Grote corporaties krijgen de mogelijkheid om aan de discussie deel te nemen, zodat ze al in een vroegtijdig stadium in het besluitvormingsproces kunnen ingrijpen. Dit terwijl maatschappelijke organisaties nauwelijks toegang hebben gehad tot de onderhandelingstafel.

De documenten maken ook duidelijk dat de EU niet open is geweest over de mate waarop de industrie invloed heeft op besluitvorming. In een recente publicatie van de EU werd nauwelijks melding gemaakt over de inspraak van de industrie, terwijl in de gelekte documenten herhaaldelijk wordt gesproken over de noodzaak om vergaande consultatie met de industrie mogelijk te maken en expliciet vermeld hoe hun input is verzameld.

> Link om alle gelekte documenten te downloaden

Share.

About Author

Comments are closed.