Open Your Mind Radio interviewt Thomas Williams

0
Een boeiend interview met Thomas Williams bij Open Your Mind Radio, waarbij hij zaken onthult over de strijd die achter de schermen plaatsvindt, over buitenaardsen en hun bemoeienis met de mensheid, het uiteenvallen van de Illuminati en de noodzaak dat de mensheid zelf hun macht weer terug pakt.

Het interview begint vanaf 23 minuten. Tijdsaanduiding van de video is aangegeven met [00:00 minuten:seconden]

23:00   Na de introductie vertelt Thomas Williams kort iets over zijn achtergrond. Hij woont op dit moment in Florida, maar is opgegroeid in Liverpool en had vroeger veel problemen op school, omdat hij wist: “dat ze onzin vertelden.” Hij vroeg te veel lastige vragen die mede betrekking hadden op zijn persoonlijke ervaringen met buitenaardsen. Daarnaast had hij al op jonge leeftijd een aantal paranormale ervaringen die voor hem aanleiding waren om de waarheid omtrent deze onderwerpen nader te onderzoeken. Dat onderzoek is sindsdien nooit meer gestopt en soms studeerde hij in de avonduren wel zes uur per dag.

Zijn bezoek aan de Awake and Aware Conferentie in 2012 was voor hem een keerpunt, toen hij besloot om zelf een actieve rol in de vrijheidsbeweging te spelen. Hij werd gevraagd als radiogastheer voor de radioshow Universal Voice (voorloper van Cosmic Voice), maar was aanvankelijk verlegen vanwege zijn zachte stem en Liverpool’s accent. Met zijn enorme schat aan verzamelde kennis en tussentijds opgebouwde netwerk aan intel-contacten, is hij inmiddels bij de radioshow Cosmic Voice een waardevolle informatiebron gebleken, die hij wekelijks presenteert samen met Drake Bailey.

32:00   Volgens Thomas zijn er over Drake Bailey veel misvattingen: men denkt dat hij nep is, of voor de CIA werkt en meer van dat soort zaken. Thomas typeert Drake echter als een goedaardige man met een ‘warm hart’ die zeer loyaal is.

In zijn samenwerking met Drake proberen ze als Cosmic Voice allerlei groepen binnen de vrijheidsbeweging te verenigen. Daarbij probeert men niet te focussen op de onderlinge verschillen, maar zich juist te richten op het gemeenschappelijke doel en als één blok te opereren. Thomas kan niet genoeg benadrukken dat mensen moeten ophouden met het verdeel-en-heers-spelletje, die zorgt voor veel innerlijke strijd. Juist door krachten te bundelen kunnen we onze macht weer terugkrijgen.

37:00   Een van de doelstellingen van de vrijheidsbeweging is de bestrijding van de onnozelheid en mensen te onderwijzen over de juridische aspecten. We hebben allemaal contracten getekend: hypotheken, leningen, creditkaartovereenkomsten, etc., waarvan we geen idee hebben wat we precies getekend hebben.

Thomas vertelt dat veel officiële papieren een duistere achtergrond hebben, waarvan veel mensen de ware betekenis niet kennen. Het aangeven van je kind en een geboorteakte op laten maken is in feite je kind laten registreren als  eigendom van de staat. Het gewicht van de baby bepaalt de waarde en wordt omgezet naar een bedrag volgens de die dag geldende goudkoers. Deze waarde wordt vastgelegd in een Trust Fund waarvan de ouders meestal de laatsten zijn die deze waarde verzilveren.

40:00   Volgens Thomas werken ontelbare mensen achter de schermen om tegenwicht te bieden aan de duistere plannen van de Cabal. Veel zaken zijn op deze wijze ofwel voorkomen, ofwel gecorrigeerd, maar veel zaken worden (nog) nergens op internet gerapporteerd.

De huidige groep aan de macht, de Illuminati was oorspronkelijk één groep maar inmiddels in 5 facties uiteen gevallen. Boven de Illuminati zitten volgens Thomas echter nog 3 machtsstructuren, die ook zijn ingestort. Dit is volgens hem ook de oorzaak geweest dat de Illuminati een gefragmenteerde groep is geworden.

De Illuminati was en is er op gebrand om de Derde Wereldoorlog te beginnen, maar al hun plannen om een wereldwijde catastrofe te creëren zijn gefaald en zullen blijven falen, aldus Thomas.

45:25   De geplande aankondiging van Nesara rond 9/11 was een van de redenen achter de aanslagen. Er waren meerdere redenen maar dat was een reden. Het fonds Nesara bestaat wel, maar onder een heel andere naam en deze is niet op internet te vinden. De vorm van Nesara zal waarschijnlijk ook anders zijn dan de info die erover op internet te vinden is.

45:45  Dan stelt Alan James een vraag over De Event waar met name Cobra over spreekt. Wanneer gaat dit plaatsvinden? Mensen worden ongeduldig.

Thomas: “We zijn het allemaal zat. Maar de vraag is: over welke Event heb je het dan? Want er zijn een veelvoud aan events, waarbij het ene event leidt tot de andere. Er is veel discussie over het buitenaardse event, of gaat het om de transitie event, het financiële event, het wereldvrede event, of de technologie event? Er zijn een heleboel events gaande en er vinden veel gesprekken plaats, met overheden, landen en buitenaardsen, waar het publiek geen weet van heeft en die met opzet niet op internet worden gerapporteerd.

47:30   Alan ziet echter nog weinig positieve tekenen en noemt als voorbeeld de chemtrails die aanhoudend in de lucht verspreid worden. Thomas: Met betrekking tot chemtrails kan men zich niet wenden tot overheden noch landen, want de machtsstructuur erachter zijn 5 facties die niet gebonden zijn aan landen of overheden.

Het is geen zwart-wit-plaatje meer, maar 50 tinten grijs. Zo zijn er bijvoorbeeld twee groepen van de Knights Templar, een goed en een slecht, twee Illuminatigroepen, idem dito. Wat goed is blijkt slecht te zijn, wat slecht leek blijkt goed te zijn. Het is allemaal erg verwarrend

50:00   Thomas voorspelt een enorm incident in Zwitserland, omdat de huurlingen die de vuile klusjes voor de Cabal opknappen worden uitbetaald in een valuta die geen waarde meer hebben. Hij voorspelt totale chaos als gevolg.

Veel onthullingen die we momenteel zien, zijn niet zozeer overwinningen van de mensheid op de Cabal, maar de vijf facties binnen de Cabal die elkaar proberen uit te schakelen. Geen van deze vijf groepen heeft oog voor het belang van de mensheid, maar willen slechts de absolute macht voor hun eigen groep. Volgens Thomas moeten deze spelletjes uitgespeeld worden voordat de mensheid de macht kan terugpakken.

52:00   Wat we als mensheid echter nadrukkelijk niet nodig hebben is een redder van buiten. Thomas noemt dit het Reddingsprogramma (Savior Program). Dit is er namelijk al eerder in de geschiedenis gebeurd (13.000 jaar geleden), waarbij men niet het beste belang voor de mensheid voor ogen had. De mensheid heeft veel te vaak hun macht weggegeven. “De macht zit in jezelf. Wacht niet op anderen om te doen wat jezelf kunt doen. Iedereen is verantwoordelijk voor de puinhoop waarin we ons bevinden. Wij hebben het gecreëerd, door onze onnozelheid en naïviteit. Het is dit keer aan ons om te bewijzen dat we op onze eigen benen kunnen staan.”

We hebben geen Parents (ouders) nodig. De Parents waren de tweede van boven in de machtsstructuur. Zij controleerden de Covens en de Covens controleerden de Illuminati. Zij denken dat wij gecontroleerd moeten worden, omdat de mensheid in het verleden om deze controle heeft gevraagd. We moeten daar echter mee ophouden en onze eigen macht terugpakken.

54:00   Alan vraagt Thomas wat er gaat gebeuren met betrekking tot Disclosure (onthullingen van alle geheimen, misdaden van de Cabal, het bestaan van het geheime ruimtevaartprogramma en buitenaardsen).

Thomas: “Wat ik zou willen en wat ik weet zijn twee verschillende dingen. Wat ik zou willen is volledige Disclosure (onthulling van buitenaardsen), wat ik weet is dat we de druppelsgewijze disclosure gaan voortzetten, want degene die de beslissingen nemen denken dat we er nog niet klaar voor zijn. De onthullingen met betrekking tot buitenaardsen heeft zoveel maatschappelijke implicaties, waarvan veel mensen geneigd zijn om deze over het hoofd te zien. (..) Alles gaat erdoor veranderen. Is onze religieuze structuur broodje aap of niet? Want sommige goden waren buitenaardsen die door manipulatieve spelletjes zichzelf als goden gepresenteerd hebben. Er zijn hierover talrijke beschrijvingen in historische documenten. Dus alles gaat veranderen.”

“Dan is er het andere aspect: hoeveel mensen wereldwijd zijn ontwaakt en vragen om buitenaardsen Disclosure? Zeg dat dit 5% is. Laten we de 5% de andere 95% iets opleggen? Doen we dan niet hetzelfde als de huidige 1% versus de 99%?”

Het Pentagon heeft eind jaren tachtig, begin jaren negentig een onderzoek gedaan en kwam tot de prognose dat 2,3 miljard mensen zelfmoord zouden plegen na de bekendmaking van het bestaan van buitenaardsen. Dit zou onzin kunnen zijn, maar wellicht ook niet, want het is door 4 personen met toegang tot kosmische intel (cosmic clearance) aan Thomas bevestigd dat dit inderdaad het geval zou zijn. Het zou dan met name over de moslims gaan. Er zit dan ook een enorm verschil tussen religieuzen in de Westerse wereld die vaak hooguit maar enkele keren per week naar de kerk gaan en velen slechts een paar keer per jaar en de moslims die 5 tot 10 keer per dag gaan bidden. Ze zijn er veel meer mee verstrengeld dan wij zijn.

Op internet wordt al allerlei informatie prijsgegeven, zoals wat men op Mars en Pluto gevonden heeft, maar men geeft niet het achtergrondverhaal, tot ongenoegen van de ontwaakten die het volledige verhaal willen.

Thomas heeft de voorkeur voor een geleidelijke Disclosure, ondanks zijn persoonlijk zoektocht naar de waarheid omtrent buitenaardsen. “We hebben geen Obama of Cameron nodig om te bevestigen dat buitenaardsen bestaan.” Hij denkt dat de kleine disclosure (‘slechts’ de onthullingen van de misdaden gepleegd door de Cabal) effectiever is. De mensen die eerst niet wilden luisteren naar die gestoorde complotdenkers zullen woedend worden als ze er achter komen dat ze zijn voorgelogen. De ‘slapers’ zullen dan vervolgens aandringen op volledige Disclosure. “Waar hebben ze dan nog meer over gelogen? Je had het laatst ook over buitenaardsen?” Zo gauw je mensen zelf de vragen laat stellen staan ze open voor de onthulling van aanvullende informatie. “Je kunt mensen geen informatie door de strot duwen, dan verzet men zich ertegen.” Je moet zorgen dat zíj de vragen gaan stellen, want op dat moment hebben ze hun referentiekader opgerekt.

1:02:00   Vervolgens legt Thomas uit dat fluoride aan het water toegevoegd wordt om de hersenfunctie te beperken [E*: met name de pijnappelklier wordt door fluoride negatief beïnvloed]. Het roken van (zuivere) tabak heeft een corrigerende werking op deze accumulatie van fluoride. Volgens Thomas is dit wetenschappelijk bewezen. Dit is ook de reden dat men een actieve anti-roken-campagne is begonnen. Er is niks mis met het pure product tabak, maar wel met de verwerking ervan en toevoegingen aan sigaretten. Thomas: “Denk ook maar niet voor een minuut dat overheden geïnteresseerd zijn in de gezondheid van mensen, waarom zou men anders alle chemicaliën in tabaksproducten en voedsel toestaan?”

1:07:30   Er zijn zoveel buitenaardsen die hier op Aarde gekomen zijn en aangerommeld hebben. Er zijn 24 buitenaardse rassen die hun DNA met de moderne mens vermengd hebben. De moderne mens is versie 2.0, versie 1.0 waren de Parents die gecreëerd zijn om de mensheid te controleren, maar zij werden ook weer gecontroleerd door een groep boven hen, de Draco’s. Zo is elke groep binnen de machtsstructuur voorgelogen.

Thomas moedigt mensen aan om het gedragspatroon binnen het huidige controlesysteem te veranderen. “Deze wezens hebben al duizenden jaren oorlogen veroorzaakt.  Laten we iets anders gaan doen.” Hij is ervan overtuigd dat er meer dan genoeg grondstoffen zijn om iedereen op de planeet een comfortabel en vreedzaam leven te bieden. Hij verwerpt ook het idee van een overbevolkte planeet. “Alle mensen passen in de staat Texas met voldoende ruimte, dus we zijn overduidelijk niet overbevolkt. We staan echter de minderheid toe om alle grondstoffen te beheren en schaarste te creëren.”

1:10:30   Thomas moedigt de mensheid aan om z’n eigen verantwoordelijkheid te nemen. We zijn geneigd om de Cabal, of de machtsstructuur boven de Cabal de schuld te geven, of ons te richten op buitenaardsen, of andere intelligente rassen binnen de planeet. Maar hij benadrukt dat de mensheid z’n eigen puinhoop moet opruimen, want wij hebben net zo goed een aandeel gehad in de situatie waarin we ons nu bevinden.

Er is geen specifieke datum waarop dit alles gaat plaatsvinden, maar er is veel vooruitgang geboekt de afgelopen 3-4 jaar. Velen beseffen dat het spelletje over is. Een groot deel van het controlesysteem is weggehaald. Veel geheime programma’s zijn stopgezet. Wat er nog voortgezet wordt zijn de programma’s van de Cabal, Illuminatigroepen tegen de mensheid. Het zijn de geheime genootschappen, al is de Committee of 300 tevens opgedeeld in 5 facties en bestaat niet meer in de oude vorm.

1:12:00   Veel groepen zijn betrokken bij wat er op Aarde gaande is. Zelfs een oude beschaving die onder de aardoppervlakte leven en hier ver voor de mens leefde. Er worden steeds meer gangenstelsels ontdekt en volgens Thomas zijn er  meer tunnels dan dat er wegen zijn. Zij werden ook aangevallen door de Cabal. Als gevolg hebben ze nu de krachten gebundeld met de vrijheidsbeweging en zijn bereid de mensheid te helpen.

1:13:00   Alan: “Wanneer gaan we resultaat zien, vanuit het perspectief van de gewone man?”
Thomas: Zodra de facties hun spelletje uitgespeeld hebben. Er zullen dan een paar hardcore elementen overblijven die verwijderd zullen worden. Maar ze moeten hun spel eerst uitspelen, want toen Drake met Het Plan naar buiten kwam via de White Hats, heeft men een scenario check (een prognose) gedaan en kwam tot de conclusie dat het Plan op dat moment 80% van de levens aan beide kanten zou kosten. Dat zou er tevens voor zorgen dat we de cyclus van 13.000 jaar weer gaan herhalen. We hebben nu de keuze, als we dezelfde fouten maken gaan we terug in de cyclus, of we stappen eruit, gaan in onze eigen kracht staan en doen een stap vooruit.

We moeten vooruit als een volwassen ras. De Parents kijken op ons neer als kinderen, daarom heten ze de Parents.

Dit doen we door het verdeel-en-heers-spelletje te stoppen. Niet meer elkaar bestrijden vanwege verschillen in ras, geloof, nationaliteit, arm-rijk, etc. Mensen moeten gaan beseffen dat we allemaal mensen zijn.

1:17:00   Thomas spreekt ook even over de Blue Avions en Blue Spheres. Thomas denkt dat de Blue Avions niet bestaan. Door toegang tot bepaalde informatie en documenten is hij er namelijk achtergekomen dat de Blue Avions een programma van de Cabal is. Het is een onderdeel van MK ultra, waarbij de psyche van de Super Soldiers in allerlei compartimenten opgedeeld werd zodat ze verschillende rollen konden spelen. Een van de programma’s was de Savior Program (Reddingsprogramma) en dit wordt in het specifieke deel van de hersenen  geactiveerd zodra iemand uit de pas gaat lopen. Dit Reddingsprogramma suggereert dat er iemand buiten ons om is die ons gaat redden, maar volgens Thomas is er maar een groep die de mensheid kan redden en dat zijn we zelf. De voorloper van MK Ultra (Mindkontrol) was Project Blue Bird. En daar komen de Blue Avions vandaan.

De klokkenluiders die claimen naar Mars te zijn geweest zijn niet bepaald gewone mensen van de straat. Zij hebben een bepaald DNA en krijgen bovendien een bepaald type gen ingespoten waardoor ze buitengewone capaciteiten krijgen.

Maar het belangrijkste aspect was dat door MK ultra de psyche in 6 tot 12 delen werd opgesplitst. Een deel was voor het Reddingsprogramma om de Cabal te beschermen als de Super Soldier zou willen ontsnappen. Maar sommige hebben geleerd om zichzelf te deprogrammeren.

De Blue Spheres bestaan echter wel en het zijn niet zozeer wezens, maar meer intelligente ruimteschepen.

1:23:00   De financiële situatie is volgens Thomas in totale chaos. Het financiële systeem is zo complex en komt hier oorspronkelijk ook niet vandaan, maar waarschijnlijk van Orion. Het kapitaal ondergebracht in een Centraal Wereld Fonds is jarenlang door de Cabal voor hun eigen gewin gebruikt. In de afgelopen jaren zijn deze financiële instellingen in hevige mate geïnfiltreerd, waardoor bepaalde transacties van de Cabal niet meer door het systeem kunnen gaan en in beslag worden genomen. Dit heeft onder de Cabal voor enorme paniek gezorgd. Volgens Thomas was dit ook een reden voor de 3/11 Fukushima-aanslag, en had alles te maken met een bancaire transactie die geconfisqueerd is.

De Cabal weet dat het spel klaar is, maar deze lui zijn zo arrogant, het zijn psychopaten die nog steeds denken dat ze dit kunnen winnen. Het is echter schaakmat en dan kun je tijdens een schaakspel nog wel stukken verplaatsen, maar niet meer het spel winnen. Uiteindelijk zullen ze daarom falen, maar het is de vraag hoe lang het spel nog gaat voortduren.

De methode die gehanteerd wordt is de Chinese methode ‘de oorlog winnen zonder een schot af te vuren’. Dat duurt langer, omdat het alternatief ons terugwerpt in het stenen tijdperk en ongelooflijk veel levens zal kosten.

Volgens Thomas had de Cabal nooit de beschikking over alle fondsen, maar speelden de Money Magick met computer-spelletjes. Het geld dat in de fondsen zit [en ter beschikking komt aan de mensheid]is onthutsend veel. De Cabal heeft echter hun toegang tot het Centrale Wereld Fonds verloren.

1:29:00   Thomas praat ook even over de nieuwe Amerikaanse stichting waar hij bij betrokken is. Hij is benaderd door een groep die een enorm fonds ter beschikking heeft gesteld. Volgens Thomas gaan de bedragen je voorstellingsvermogen te boven. De nieuwe stichting gaat deze fondsen beheren en dit gaat volledig buiten de corporaties en Cabal om. De stichting is bedoeld om gewone mensen en hun projecten te steunen die een positieve bijdrage aan de mensheid leveren. De stichting kan ook mensen in schrijnende situaties helpen. Of men betaalt het salaris van iemand die al in zijn of haar vrije tijd een liefdadigheidsproject doen, zodat men hun baan kan opzeggen en zich full-time met dat liefdadigheidsproject kan bezighouden.

1:39:40   Een kritische vraag (of eigenlijk een stelling) van een luisteraar: er zijn geen Draco’s.
Thomas: “Die zijn er wel. Ik heb mensen ontmoet die contact met ze hebben.” Hij realiseert zich dat deze info niet door iedereen geaccepteerd zal worden. “Ik kan anderen geen informatie opdringen. Volg mij of David Wilcock, of wie dan ook, niet klakkeloos. Volg je eigen pad en kijk wat bij jou resoneert. Als het niet goed voelt dan ben je er of niet klaar voor, of is het totale onzin.”

1:41:50   Vraag van een luisteraar: “Waarom gaat het alleen over de VS?”
Thomas: Dat is niet zo, dat is een illusie. Het gaat niet om landen, landen zijn denkbeeldige grenzen op een kaart. Maar Amerika is nog steeds een kolonie van Groot-Brittannië en die is weer onderdanig aan het Vaticaan.

Hij raadt het boek ‘Ireland land of the Pharaohs’ aan, want daarin is te lezen hoezeer het Vaticaan Ierland heeft gemanipuleerd.

Ik raad op mijn beurt aan om ook naar dit interview te luisteren omdat het tjokvol informatie zit.

E*

Share.

About Author

Comments are closed.